ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Κινητικότητα στο Δημόσιο Επιστροφή    
Κινητικότητα δημοσίων υπαλλήλων (13/10/2015)

Αθήνα 13.10.2015, 23:54

Θέσεις για δημοσίους υπαλλήλους (με απόσπαση, μετάταξη, εξέλιξη, κ.λπ.) προκηρύσσουν οι παρακάτω φορείς του δημόσιου τομέα.

Στον πίνακα οι θέσεις παρουσιάζονται ανά φορέα και είδος. Πατώντας πάνω στο όνομα του φορέα, μεταφέρεστε στην πρόσκληση. Ανακοινώσεις ενδέχεται να προστίθενται μέχρι και ώρα 24:00.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του παρόντος πίνακα, όπως και κάθε κειμένου της Proslipsis, χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ
Μετατάξεις: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Έδρα Αθήνα)
1α) Ειδική Υπηρεσία Προβολής και Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Σύγχρονης Δημιουργίας
ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ Πληροφορικής 1
ΠΕ Πολιτιστικής Διαχείρισης ειδικότητας
Επικοινωνίας και Δημοσίων σχέσεων 2
ΠΕ Μεταφραστών Διερμηνέων 1
ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού
ειδικότητας Λογιστικού 1
ΤΕ Γραφικών Τεχνών ειδικότητας Γραφιστών 1
1β) Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 1
1γ) Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου
ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 1
1δ) Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ Πολιτιστικής Διαχείρισης ειδικότητας Επικοινωνίας και Δημοσίων σχέσεων 1
2. Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς
α) Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ Αρχαιολόγων ειδικότητας Προϊστορικών-Κλασικών ή
Βυζαντινών-Μεταβυζαντινών 1
ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων 1
ΠΕ Μηχανικών Ειδικότητας Τοπογράφων Μηχανικών 1
ΠΕ Μεταφραστών – Διερμηνέων 1
ΤΕ Πληροφορικής 1
β) Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων
ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων 1
γ) Διεύθυνση Μουσείων
ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ειδικότητας Λογιστικού 1
δ) Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών
ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 1
ΠΕ Μηχανικών
Ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών 1
ΠΕ Μηχανικών Ειδικότητας Τοπογράφων Μηχανικών 1
ΠΕ Πολιτιστικής Διαχείρισης Ειδικότητας Αρχειονόμων
ΠΕ Πληροφορικής 1
ΤΕ Πληροφορικής 1
ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ειδικότητας Λογιστικού 1
ε) Διεύθυνση Νεώτερου Πολιτιστικού Αποθέματος και ¶υλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς
ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ειδικότητας Λογιστικού 1
στ) Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεώτερων Μνημείων
ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ειδικότητας Λογιστικού 1
ΤΕ Πληροφορικής 1
ζ) Τμήμα Γραμματείας Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και Συμβουλίου Μουσείων
ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ Αρχαιολόγων ειδικότητας Προϊστορικών-Κλασικών ή Βυζαντινών-Μεταβυζαντινών 1
ΤΕ Πληροφορικής 1
3. Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων
α) Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων
ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων 2
ΤΕ Μηχανικών 1
β) Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων
ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1
γ) Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεωτέρων και Συγχρόνων Μνημείων
ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ Αρχαιολόγων
ειδικότητας Ιστορικών Τέχνης 1
ΠΕ Μηχανικών
ειδικότητας Αρχιτεκτόνων 2
ΠΕ Μηχανικών
ειδικότητας Μηχανολόγων Μηχανικών 1
δ) Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτηρίων
ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ Μηχανικών
ειδικότητας Αρχιτεκτόνων 1
ΔΕ Τεχνικών (Ηλεκτρολόγων) 1
ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης ειδικότητας ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 3
ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης ειδικότητας ΔΕ Νυκτοφυλάκων Αρχαιοτήτων 3
4. Γενική Διεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισμού
α) Διεύθυνση Ανάπτυξης Σύγχρονης Δημιουργίας
ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 2
ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ειδικότητας Λογιστικού 1
ΥΕ Επιμελητών ειδικότητας Κλητήρων 1
β) Διεύθυνση Εφαρμογής Πολιτιστικής Πολιτικής
ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 1
ΠΕ Πολιτιστικής Διαχείρισης Ειδικότητας Μουσικολόγων 1
ΠΕ Πολιτιστικής Διαχείρισης Ειδικότητας Θεατρολόγων 1
ΠΕ Πολιτιστικής Διαχείρισης Ειδικότητας Κινηματογράφου 1
γ) Διεύθυνση Εποπτείας και Δράσεων
ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 2
ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ειδικότητας Λογιστικού 1
δ) Διεύθυνση Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης
ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 1
ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ειδικότητας Διοικητικού 1
ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων 1
5. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
α) Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ)
ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
σελ. 7 από 27
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 2
β) Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης
ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 2
ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ειδικότητας Λογιστικού 2
γ) Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού
ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ειδικότητας Λογιστικού 2
ΥΕ Εργατών 2
δ) Διεύθυνση Εποπτευόμενων Φορέων, Δημοσιονομικών Αναλύσεων & Αναφορών
ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 2
6. Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
α) Διεύθυνση Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 8
ΠΕ Πληροφορικής 1
ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού
Ειδικότητας Διοικητικού 4
ΤΕ Πληροφορικής 1
ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων 2
ΥΕ Επιμελητών ειδικότητας Κλητήρων 2
β) Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, Οργάνωσης και Νομοτεχνικής Επεξεργασίας
ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 2
ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας 5
ΥΕ Φυλάκων Κτιρίων 3
γ) Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ Πληροφορικής 6
ΤΕ Πληροφορικής 4
δ) Αυτοτελές Τμήμα Παλλαϊκής ¶μυνας − Πολιτικής Σχεδίασης έκτακτης Ανάγκης
ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 1
ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων 2
Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΜΟΥΣΕΙΑ
1. Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών (Έδρα Αθήνα)
ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 1
ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Τοπογράφων Μηχανικών 1
ΠΕ Πληροφορικής 1
ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας 1
2. Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων (Έδρα Αθήνα)
ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 1
ΠΕ Αρχαιολόγων ειδικότητας Προϊστορικών-Κλασικών ή Βυζαντινών-Μεταβυζαντινών 2
ΠΕ Μηχανικών Ειδικότητας Αρχιτεκτόνων 1
ΠΕ Μηχανικών Ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών 1
ΠΕ Πληροφορικής 1
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 1
ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ειδικότητας Λογιστικού 1
ΤΕ Πληροφορικής1
ΔΕ Τεχνικών 1
ΔΕ Τεχνικών (Ηλεκτρολόγος Εγκαταστάσεων) 1
ΥΕ Εργατών 1
ΥΕ Υδραυλικών 1
ΥΕ Προσωπικού καθαριότητας 1
Γραφεία Εφορίας
ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης ειδικότητας ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 1
ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης ειδικότητας ΔΕ Νυκτοφυλάκων Αρχαιοτήτων 1
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (για απασχόληση στη νήσο Δήλο) 1
ΥΕ Εργατών (για απασχόληση στη νήσο Δήλο) 2
ΥΕ Εργατών (για απασχόληση στη νήσο Αμοργό) 1
ΥΕ Εργατών (για απασχόληση στη νήσο ¶νδρο) 1
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (για απασχόληση στη νήσο Θήρα)1
ΥΕ Εργατών (για απασχόληση στη νήσο Θήρα)1
ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (για απασχόληση στη νήσο Θήρα) 1
ΥΕ Εργατών (για απασχόληση στη νήσο Κέα) 1
ΥΕ Εργατών (για απασχόληση στη νήσο Μήλο) 1
ΥΕ Εργατών (για απασχόληση στη νήσο Μύκονο) 1
ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (για απασχόληση στη νήσο Μύκονο) 1
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (για απασχόληση στη νήσο Νάξο) 1
ΥΕ Εργατών (για απασχόληση στη νήσο Νάξο) 1
ΥΕ Προσωπικού καθαριότητας (για απασχόληση στη νήσο Νάξο) 1
ΥΕ Εργατών(για απασχόληση στη νήσο Νάξο - Μικρές Κυκλάδες) 1
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (για απασχόληση στη νήσο Πάρο) 1
ΥΕ Εργατών (για απασχόληση στη νήσο Πάρο ) 1
ΥΕ Εργατών (για απασχόληση στη νήσο Σίφνο ) 1
ΥΕ Εργατών (για απασχόληση στη νήσο Σύρο) 1
3. Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων (Έδρα Αθήνα)
ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 1
ΠΕ Αρχαιολόγων ειδικότητας Προϊστορικών-Κλασικών ή Βυζαντινών-Μεταβυζαντινών (για απασχόληση στην Πύλο) 2
ΠΕ Μηχανικών
Ειδικότητας Αρχιτεκτόνων 1
ΠΕ Μηχανικών
Ειδικότητας Τοπογράφων Μηχανικών 1
ΠΕ Πληροφορικής 1
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού ειδικότητας Λογιστικού 1
ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας 2
Γραφεία Αποθήκες Εργαστήρια Εφορίας
ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης ειδικότητας ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 1
ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης ειδικότητας ΔΕ Νυκτοφυλάκων Αρχαιοτήτων 1
4. Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας- Σπηλαιολογίας (Έδρα Αθήνα)
ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων 1
ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Τοπογράφων Μηχανικών 1
ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ειδικότητας Λογιστικού 1
ΤΕ Πληροφορικής 1
Σπήλαιο – Μουσείο Πετραλώνων – Χαλκιδική
ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης ειδικότητας ΔΕ
Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 3
Σπήλαιο Θεόπετρας - Τρίκαλα
ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης ειδικότητας ΔΕ 1
σελ. 10 από 27
Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων
5. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (Έδρα Αθήνα)
ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 2
ΤΕ Διοικητικού –Λογιστικού ειδικότητας Λογιστικού 1
ΥΕ Προσωπικού καθαριότητας 1
ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης ειδικότητας ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 3
ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης ειδικότητας ΔΕ Νυκτοφυλάκων Αρχαιοτήτων 5
6. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο (Έδρα Αθήνα)
ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 1
ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Μηχανολόγων Μηχανικών 1
ΠΕ Πολιτιστικής Διαχείρισης ειδικότητας Επικοινωνίας και Δημοσίων σχέσεων 1
ΠΕ Πληροφορικής 1
ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ειδικότητας Λογιστικού 1
ΤΕ Πληροφορικής 1
7. Επιγραφικό και Νομισματικό Μουσείο (Έδρα Αθήνα)
ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων 1
ΠΕ Πληροφορικής 1
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού ειδικότητας Λογιστικού 1
ΥΕ Προσωπικού καθαριότητας 2
ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης ειδικότητας ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 2
ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης ειδικότητας ΔΕ Νυκτοφυλάκων Αρχαιοτήτων 2
8. Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και Ελληνικών Λαϊκών
Μουσικών Οργάνων- Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη (Έδρα Αθήνα)
ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 1
ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων 1
ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1
ΠΕ Πολιτιστικής Διαχείρισης ειδικότητας Πολιτιστικής Πληροφορικής 1
ΠΕ Λαογράφων – Κοινωνικών Ανθρωπολόγων - Εθνολόγων 1
ΠΕ Πληροφορικής 1
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (ξύλο) 1
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (ύφασμα) 1
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (μέταλλο) 1
ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ειδικότητας Λογιστικού 1
ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων 1
ΔΕ Εργατοτεχνιτών 2
ΥΕ Προσωπικού καθαριότητας 2
ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης ειδικότητας ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 7
ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης ειδικότητας ΔΕ Νυκτοφυλάκων Αρχαιοτήτων 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
1. Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής (Έδρα Αθήνα)
ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ Μηχανικών
ειδικότητας Αρχιτεκτόνων 1
ΠΕ Πληροφορικής 1
2. Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Αττικής,
Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και Κυκλάδων (Έδρα Αθήνα)
ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ Μηχανικών
ειδικότητας Αρχιτεκτόνων 2
ΠΕ Μηχανικών
ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών 1
ΤΕ Πληροφορικής 1
ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων (Έδρα Πειραιάς)
ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού 1
ΠΕ Μηχανικών
ειδικότητας Αρχιτεκτόνων 1
ΠΕ Μηχανικών
ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών 1
ΠΕ Πληροφορικής 1
ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού
ειδικότητας Λογιστικού 1
ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού
Ειδικότητας Διοικητικού 1
Μουσείο και Πόλη Πειραιώς
ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης ειδικότητας ΔΕ
Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 2
ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης ειδικότητας ΔΕ 1
σελ. 12 από 27
Νυκτοφυλάκων Αρχαιοτήτων
Αρχαιολογικός Χώρος και Μουσείο Αφαίας
ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης ειδικότητας ΔΕ
Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 1
ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης ειδικότητας ΔΕ
Νυκτοφυλάκων Αρχαιοτήτων 1
Μουσείο και Χώροι Αιγίνης
ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης ειδικότητας ΔΕ
Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 1
ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης ειδικότητας ΔΕ
Νυκτοφυλάκων Αρχαιοτήτων 1
Αρχαιολογικός Χώρος και Μουσείο Πόρου
ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης ειδικότητας ΔΕ
Νυκτοφυλάκων Αρχαιοτήτων 1
Μουσείο και Χώροι Κυθήρων
ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης ειδικότητας ΔΕ
Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 1
Μουσείο Σπετσών
ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης ειδικότητας ΔΕ
Νυκτοφυλάκων Αρχαιοτήτων 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας (Έδρα Αρχαία Κόρινθος)
ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 1
ΠΕ Μηχανικών
ειδικότητας Αρχιτεκτόνων 1
ΠΕ Πληροφορικής 1
Μουσείο και Χώρος Σικυώνος
ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης ειδικότητας ΔΕ
Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας (Έδρα Ναύπλιο)
ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων
Τέχνης 1
ΔΕ Διοικητικών -Γραμματέων 1
Χώρος και Αποθήκη Μυκηνών και Μουσείο
ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης ειδικότητας ΔΕ
Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 1
Μουσείο Αποθήκη και Χώροι Ναυπλίου
ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης ειδικότητας ΔΕ
Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας (Έδρα Τρίπολη)
ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ Αρχαιολόγων
ειδικότητας Βυζαντινών –Μεταβυζαντινών 1
ΠΕ Μηχανικών 1
σελ. 13 από 27
ειδικότητας Αρχιτεκτόνων
ΠΕ Μηχανικών
ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών
1
ΤΕ διοικητικού-Λογιστικού
ειδικότητας Λογιστικού
1
ΤΕ διοικητικού-Λογιστικού
ειδικότητας Διοικητικού
1
ΤΕ Πληροφορικής
1
Χώρος Μαντινείας
ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης ειδικότητας ΔΕ
Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων
2
Χώρος Ορχομενού Αρκαδίας
ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης ειδικότητας ΔΕ
Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων
1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας (Έδρα Σπάρτη)
ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΤΕ Πληροφορικής
1
ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας
(για απασχόληση
στο Μουσείο και Χώρο
Μυστρά)
2
Μουσείο και Χώρος Μυστρά
ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης ειδικότητας ΔΕ
Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων
1
Χώρος Γερακίου Λακωνίας
ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης ειδικότητας ΔΕ
Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων
1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (Έδρα Καλαμάτα)
ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ Μηχανικών
Ειδικότητας Τοπογράφων Μηχανικών
1
ΤΕ Διοικητικού
– Λογιστικού
ειδικότητας Λογιστικού
1
ΤΕ Πληροφορικής
1
ΤΕ Μηχανικών
1
ΤΕ Μηχανικών
(Ηλεκτρονικών)
1
ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητα
1
ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας
(για απασχόληση στους Αρχαιολογικούς
Χώρους Πυλίας)
1
Αρχαιολογικό Μουσείο Χώρας
ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης ειδικότητας ΔΕ
Νυκτοφυλάκων Αρχαιοτήτων
1
Χώρος Αρχαίας Μεσσήνης
ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης ειδικότητας ΔΕ
Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων
1
σελ. 14 από 27
Οχυρό Συγκρότημα Τρουπάκιδων Καρδαμύλη
ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης ειδικότητας ΔΕ
Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 1
ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης ειδικότητας ΔΕ
Νυκτοφυλάκων Αρχαιοτήτων 1
Φρούριο Πύλου (Νιόκαστρο)
ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης ειδικότητας ΔΕ
Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 1
ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης ειδικότητας ΔΕ
Νυκτοφυλάκων Αρχαιοτήτων 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας (Έδρα Αρχαία Ολυμπία)
ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ Μηχανικών
ειδικότητας Αρχιτεκτόνων 2
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού
Ειδικότητας Λογιστικού 1
Φρούριο Χλεμουτσίου
ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης ειδικότητας ΔΕ
Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 1
Ναός Φυγαλείας Επικουρείου Απόλλωνα
ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης ειδικότητας ΔΕ
Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ
1.Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας (Έδρα Πάτρα)
ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ Πληροφορικής 1
ΤΕ Πληροφορικής 1
Μουσείο και Χώροι Πατρών
ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης ειδικότητας ΔΕ
Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 2
2. Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας,
Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου (Έδρα Πάτρα)
ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ Αρχαιολόγων ειδικότητας Ιστορικών
Τέχνης 1
ΠΕ Μηχανικών
ειδικότητας Αρχιτεκτόνων 2
ΤΕ Πληροφορικής 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος (Έδρα Μεσολόγγι)
ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ Πληροφορικής 1
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων
Τέχνης 1
σελ. 15 από 27
ΔΕ Τεχνικών
1
ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας
1
ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας
(για απασχόληση στο Αρχαιολογικό Μουσείο
Θέρμου)
1
Κάστρο και Συλλογή Ναυπάκτου
ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης ειδικότητας ΔΕ
Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων
1
Μουσείο και Χώρος Θέρμου
ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης ειδικότητας ΔΕ
Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων
2
ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης ειδικότητας ΔΕ
Νυκτοφυλάκων Αρχαιοτήτων
1
Μουσείο και Χώροι Πόλεως Λευκάδας
ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης ειδικότητας ΔΕ
Νυκτοφυλάκων Αρχαιοτήτων
1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
1. Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας (Έδρα Κέρκυρα)
ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ Μηχανικών
ειδικότητας Αρχιτεκτόνων
1
ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού
ειδικότητας Λογιστικού
1
ΤΕ Πληροφορικής
1
Μουσείο και Χώροι Κέρκυρας
ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης ειδικότητας ΔΕ
Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων
1
ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης ειδικότητας ΔΕ
Νυκτοφυλάκων Αρχαιοτήτων
1
2. Μουσείο Ασιατικής Τέχνης (Έδρα Κέρκυρα)
ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας
2
ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης ειδικότητας ΔΕ
Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων
1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας (Έδρα Αργοστόλι)
ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ Αρχαιολόγων
Ειδικότητας Βυζαντινών-Μεταβυζαντινών
1
ΠΕ Μηχανικών
Ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών
1
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων
Τέχνης
1
ΤΕ Διοικητικού
– Λογιστικού
ειδικότητας Λογιστικού
1
ΤΕ Πληροφορικής
1
ΥΕ Εργατών
1
Κάστρο Αγ. Γεωργίου -Κεφαλληνίας (Μαζαρακάτα)
σελ. 16 από 27
ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης ειδικότητας ΔΕ
Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 1
Φρούριο ¶σσου - Κεφαλληνίας
ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης ειδικότητας ΔΕ
Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 1
Μουσείο Ιθάκης ( Σταυρός- Βαθύ)
ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης ειδικότητας ΔΕ
Νυκτοφυλάκων Αρχαιοτήτων 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ζακύνθου (Έδρα Ζάκυνθος)
ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 1
ΠΕ Αρχαιολόγων
Ειδικότητας Προϊστορικών –Κλασικών ή
Βυζαντινών-Μεταβυζαντινών
2
ΠΕ Μηχανικών
Ειδικότητας Αρχιτεκτόνων 1
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων
Τέχνης 1
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού
ειδικότητας Λογιστικού 1
ΤΕ Πληροφορικής 1
ΔΕ Οδηγών 1
ΥΕ Εργατών 2
ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας 1
Μουσείο και Μνημεία Ζακύνθου
ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης ειδικότητας ΔΕ
Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 2
Φρούριο Ζακύνθου
ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης ειδικότητας ΔΕ
Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας (Έδρα Θήβα)
ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 1
ΠΕ Μηχανικών
Ειδικότητας Αρχιτεκτόνων 1
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού
ειδικότητας Λογιστικού 1
ΤΕ Πληροφορικής 1
Μουσείο και Χώροι Θηβών
ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης ειδικότητας ΔΕ
Νυκτοφυλάκων Αρχαιοτήτων 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΟΣ
Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος (Έδρα Δελφοί )
σελ. 17 από 27
ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ Αρχαιολόγων
Ειδικότητας Προϊστορικών –Κλασικών ή
Βυζαντινών-Μεταβυζαντινών
1
ΤΕ Πληροφορικής 1
ΔΕ Διοικητικών -Γραμματέων 1
ΥΕ Εργατών 1
Μουσείο και Χώροι Δελφών
ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης ειδικότητας ΔΕ
Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
Εφορεία Αρχαιοτήτων Εύβοιας (Έδρα Χαλκίδα)
ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 1
ΠΕ Αρχαιολόγων
Ειδικότητας Προϊστορικών –Κλασικών ή
Βυζαντινών-Μεταβυζαντινών
1
ΠΕ Μηχανικών
Ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών 1
ΤΕ Πληροφορικής 1
ΥΕ Εργατών 1
Έδρα Εφορείας
ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης ειδικότητας ΔΕ
Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 1
Μουσείο και Χώροι Ερέτριας
ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης ειδικότητας ΔΕ
Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδος και Ευρυτανίας (Έδρα Λαμία)
ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ Πληροφορικής 1
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων
Τέχνης 1
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού
ειδικότητας Λογιστικού 1
Μουσείο και Χώροι Περιοχής Λαμίας (Κάστρο Λαμίας)
ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης ειδικότητας ΔΕ
Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
1. Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων (Έδρα Ιωάννινα)
 ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ Πληροφορικής 1
σελ. 18 από 27
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού ειδικότητας
Λογιστικού 1
ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας 1
Μουσείο και Χώροι Ιωαννίνων
ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης ειδικότητας ΔΕ
Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 1
Βυζαντινό Μουσείο Ιωαννίνων
ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης ειδικότητας ΔΕ
Νυκτοφυλάκων Αρχαιοτήτων 1
Χώρος Δωδώνης
ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης ειδικότητας ΔΕ
Νυκτοφυλάκων Αρχαιοτήτων 1
2. Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου,
Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας (Έδρα Ιωάννινα)
 ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ Μηχανικών
ειδικότητας Αρχιτεκτόνων 1
ΠΕ Μηχανικών
ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών 1
ΤΕ Πληροφορικής 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας (Έδρα Ηγουμενίτσα)
ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού 1
ΠΕ Αρχαιολόγων
Ειδικότητας Βυζαντινών-Μεταβυζαντινών 1
ΠΕ Μηχανικών
Ειδικότητας Αρχιτεκτόνων 1
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων
Τέχνης 2
ΤΕ Πληροφορικής 1
Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας
ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης ειδικότητας ΔΕ
Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 1
Αρχαιολογικό Χώρο Ελέας
ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης ειδικότητας ΔΕ
Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας (Έδρα Πρέβεζα)
ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού
ειδικότητας Λογιστικού 1
ΤΕ Πληροφορικής 1
ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων 1
Μουσείο και Χώρος Νικοπολέως (Πρεβέζης)
ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης ειδικότητας ΔΕ
Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 2
σελ. 19 από 27
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
Εφορεία Αρχαιοτήτων ¶ρτας (Έδρα ¶ρτα)
ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΤΕ Πληροφορικής 1
ΥΕ Εργατών 2
Μουσείο Γλυπτοθήκης Παρηγορήτισσας ¶ρτας
ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης ειδικότητας ΔΕ
Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 1
Μουσείο και Μνημεία ¶ρτας
ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης ειδικότητας ΔΕ
Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
1. Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας (Έδρα Βόλος)
ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ Μηχανικών
ειδικότητας Αρχιτεκτόνων 1
ΠΕ Πληροφορικής 1
ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων 1
ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας 1
Μνημεία Μαγνησίας Βόλος
ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης ειδικότητας ΔΕ
Νυκτοφυλάκων Αρχαιοτήτων 1
Χώρος Δημητριάδος
ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης ειδικότητας ΔΕ
Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 1
Αρχαιολογικοί Χώροι Σκιάθου
ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης ειδικότητας ΔΕ
Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 1
2. Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας
και Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας (Έδρα Βόλος)
ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ Μηχανικών
ειδικότητας Αρχιτεκτόνων 1
ΤΕ Πληροφορικής 1
ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης ειδικότητας ΔΕ
Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας (Έδρα Λάρισα )
ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ Μηχανικών
Ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών 1
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων
Τέχνης 1
ΤΕ Πληροφορικής 1
Μουσείο Λαρίσης
ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης ειδικότητας ΔΕ
Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 1
σελ. 20 από 27
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων (Έδρα Τρίκαλα)
ΠΕ Αρχαιολόγων
 ειδικότητας Προϊστορικών-Κλασικών ή
Βυζαντινών -Μεταβυζαντινών
1
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων
Τέχνης 1
ΤΕ Πληροφορικής 1
ΥΕ Εργατών 1
Μνημεία Μετεώρων
ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης ειδικότητας ΔΕ
Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας (Έδρα Καρδίτσα)
ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ Μηχανικών
Ειδικότητας Αρχιτεκτόνων 1
ΠΕ Μηχανικών
Ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών 1
ΤΕ Πληροφορικής 1
Χώρος Κέδρου
ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης ειδικότητας ΔΕ
Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης (Έδρα Αιανή )
ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ Αρχαιολόγων ειδικότητας Προϊστορικών-
Κλασικών 1
ΠΕ Μηχανικών
Ειδικότητας Αρχιτεκτόνων 1
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 1
Συλλογή Αιανής Κοζάνη
ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης ειδικότητας ΔΕ
Νυκτοφυλάκων Αρχαιοτήτων 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Εφορεία Αρχαιοτήτων Γρεβενών (Έδρα Γρεβενά)
ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 1
ΠΕ Αρχαιολόγων
ειδικότητας Προϊστορικών-Κλασικών ή
Βυζαντινών -Μεταβυζαντινών
1
ΤΕ Πληροφορικής 1
ΥΕ Εργατών 1
Αρχαιολογικοί Συλλογή Δήμου Γρεβενών
ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης ειδικότητας ΔΕ
Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
1. Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης 
σελ. 21 από 27
(Έδρα Θεσσαλονίκη
)
ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ Πληροφορικής
1
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων
Τέχνης
1
ΤΕ Πληροφορικής
1
ΔΕ Τεχνικών
(ηλεκτρολόγος)
1
ΥΕ Εργατών
2
2. Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης
(Έδρα Θεσσαλονίκη
)
ΠΕ Αρχαιολόγων
ειδικότητας Βυζαντινών-Μεταβυζαντινών
1
ΠΕ Πληροφορικής
1
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων
Τέχνης
1
Έδρα Εφορείας
ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης ειδικότητας ΔΕ
Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων
2
ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης ειδικότητας ΔΕ
Νυκτοφυλάκων Αρχαιοτήτων
1
3. Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης (Έδρα Θεσσαλονίκη
)
ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ Πληροφορικής
1
ΤΕ Πληροφορικής
1
ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων
1
ΔΕ Τεχνικών
(Ηλεκτρολόγος Εγκαταστάσεων)
1
ΥΕ Εργατών
1
ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης ειδικότητας ΔΕ
Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων
5
ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης ειδικότητας ΔΕ
Νυκτοφυλάκων Αρχαιοτήτων
2
4. Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού (Έδρα Θεσσαλονίκη
)
ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ Μηχανικών
Ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών
1
ΠΕ Μηχανικών
Ειδικότητας Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
ή
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
1
ΤΕ Πληροφορικής
1
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων
Τέχνης
2
ΤΕ Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών
Σπουδών ειδικότητας Φωτογράφων
1
ΔΕ Σχεδιαστών
1
ΔΕ Εργατοτεχνιτών
1
ΥΕ Εργατών
1
ΥΕ Προσωπικού καθαριότητας
2
ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης ειδικότητας ΔΕ
Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων
3
σελ. 22 από 27
5. Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων
Κεντρικής Μακεδονίας (Έδρα Θεσσαλονίκη )
ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 1
ΤΕ Μηχανικών 1
ΤΕ Πληροφορικής 1
ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους (Έδρα Πολύγυρος)
ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 1
ΠΕ Μηχανικών
ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών 1
ΤΕ Πληροφορικής 1
Έδρα Εφορείας
ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης ειδικότητας ΔΕ
Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
Εφορεία Αρχαιοτήτων Πιερίας (Έδρα Κατερίνη)
ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 1
ΤΕ Πληροφορικής 1
Έδρα Εφορείας
ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης ειδικότητας ΔΕ
Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 3
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας (Έδρα Βέροια)
ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ Μηχανικών
ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών 1
ΠΕ Πληροφορικής 1
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού ειδικότητας
Λογιστικού 1
ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων 1
ΔΕ Τεχνικών
(Ηλεκτρολόγος Εγκαταστάσεων) 1
ΥΕ Εργατών 2
Βέροια Βυζαντινό Μουσείο
ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης ειδικότητας ΔΕ
Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 3
ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης ειδικότητας ΔΕ
Νυκτοφυλάκων Αρχαιοτήτων 1
Αρχαιολογικός Χώρος Βεργίνας
ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης ειδικότητας ΔΕ
Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 2
ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης ειδικότητας ΔΕ
Νυκτοφυλάκων Αρχαιοτήτων 1
σελ. 23 από 27
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ ΘΑΣΟΥ
Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας και Θάσου (Έδρα )
ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ Μηχανικών
Ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών 1
ΠΕ Μηχανικών
Ειδικότητας Τοπογράφων Μηχανικών 1
ΤΕ Πληροφορικής 1
ΥΕ Εργατών 1
ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ
Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων (Έδρα Χανιά)
ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ Μηχανικών
Ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών 1
ΠΕ Πληροφορικής 1
ΥΕ Προσωπικού καθαριότητας 1
Χώρος Απτέρας Χανίων
ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης ειδικότητας ΔΕ
Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου (Έδρα Ρέθυμνο)
ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ Μηχανικών
Ειδικότητας Αρχιτεκτόνων
(για το Αρχαιολογικό Μουσείο
Ελεύθερνας) 1
ΤΕ Πληροφορικής 1
ΥΕ Προσωπικού καθαριότητας
(για τον Αρχαιολογικό Χώρο Αρμένων) 1
Αρχαιολογικό Μουσείο Ελεύθερνας
ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης ειδικότητας ΔΕ
Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 2
ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης ειδικότητας ΔΕ
Νυκτοφυλάκων Αρχαιοτήτων 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
1. Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου (Έδρα Ηράκλειο)
ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ Μηχανικών
ειδικότητας Μηχανολόγων Μηχανικών 1
ΠΕ Πληροφορικής 1
σελ. 24 από 27
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων
Τέχνης 1
Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσαράς
ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης ειδικότητας ΔΕ
Νυκτοφυλάκων Αρχαιοτήτων 1
2. Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου (Έδρα Ηράκλειο)
ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ Μηχανικών
ειδικότητας Αρχιτεκτόνων 1
ΠΕ Πληροφορικής 1
ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης ειδικότητας ΔΕ
Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 10
3. Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κρήτης
(Έδρα Ηράκλειο)
ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ Μηχανικών
ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών 1
ΤΕ Πληροφορικής 1
ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου (Έδρα ¶γιος Νικόλαος )
ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 1
ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ειδικότητας
Λογιστικού 1
ΤΕ Πληροφορικής 1
ΔΕ Οδηγών 1
Ανάκτορα Πετρά -Σητεία
ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης ειδικότητας ΔΕ
Νυκτοφυλάκων Αρχαιοτήτων 1
Αιτήσεις μέχρι 30.11.2015.


Μετατάξεις:
* 2 ΠΕ Κτηνιάτρων
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.


* Προϊστάμενοι Τμημάτων
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.


* Προϊστάμενο Διεύθυνσης
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.


Αποσπάσεις:
* 2 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Στατιστικών
Αιτήσεις μέχρι 30.10.2015.


* Προϊστάμενο Τμήματος
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.


* Προϊστάμενοι Διεύθυνσης
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.


* 5 ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής (Προγραμματιστές) 
* 5 ΠΕ ή ΤΕ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.


Μετατάξεις:
1 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
2. ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
3. ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 1
4. ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ 2
5. ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 1
6. ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
7. ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ 1
8. ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 1
9. ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ 1
Αιτήσεις μέχρι 27.11.2015.


Μετατάξεις:
* 57 υπάλληλοι διαφόρων ειδικοτήτων
Αιτήσεις μέχρι 30.11.2015.


* Εθνικοί Εμπειρογνόμωνες
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.


* Θέσεις σε Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Εθνικών Εμπειρογνωμόνων (National Experts Professional Training Programme -NEPT) σε Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.


* Προϊστάμενοι Τμήματος
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.


* Προϊστάμενο Διεύθυνσης
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.


* Εθνικοί Εμπειρογνόμωνες
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.


* Θέσεις σε Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Εθνικών Εμπειρογνωμόνων (National Experts Professional Training Programme -NEPT) σε Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.


* Προϊστάμενοι Τμήματος
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.


* Προϊστάμενο Διεύθυνσης
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.
© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved