ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Κινητικότητα στο Δημόσιο Επιστροφή    
Αιτήματα για μετατάξεις - αποσπάσεις μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου (4/9/2017)

Αθήνα 4.9.2017, 23:24

Μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου θα πρέπει οι φορείς του δημόσιου τομέα να στείλουν τα αιτήματά τους για κάλυψη κενών θέσεων με μετάταξη και προσωρινή κάλυψη θέσεων με απόσπαση στο υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σύμφωνα με εγκύκλιο του τελευταίου.

Η αποστολή των αιτημάτων σημαίνει την έναρξη εφαρμογής του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, όπως προβλέπει ο ν. 4440/2016.

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των φορέων ως υπηρεσιών υποδοχής στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας είναι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 4440/2016, η έκδοση Οργανισμών κατόπιν αξιολόγησης των δομών τους, όπου απαιτείται, και η αντίστοιχη κατάρτιση περιγραμμάτων θέσεων εργασίας, καθώς και η καταχώριση των ως άνω στοιχείων μαζί με την κατανομή θέσεων ανά οργανική μονάδα εκ μέρους των φορέων στο ψηφιακό Οργανόγραμμα του άρθρου 16 του ίδιου νόμου.

Δεδομένης της πρώτης εφαρμογής του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, οι ως άνω προϋποθέσεις θα πρέπει να πληρούνται κατά την ημερομηνία εξέτασης των αιτημάτων από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας και πάντως όχι πέραν της 9ης Οκτωβρίου 2017.

* Ακολουθεί η Εγκύκλιος.ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15
 106 74, Αθήνα
τηλ.: 213 131. 3201, -3275, -3372, -3374,
-3375
ΑΔΑ:
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Αθήνα,1 Σεπτεμβρίου 2017
Αριθμ.πρωτ.:
ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ / 76 /οικ.28554
ΠΡΟΣ :
Όπως ο πίνακας αποδεκτών
(αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

ΘΕΜΑ: Έναρξη εφαρμογής Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ν.4440/2016, όπως
ισχύει)
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 100 του ν.4472/2017: «1.
Στο τέλος της παρ.3 του άρθρου 6 του ν.4440/2016 (Α’ 224) προστίθεται εδάφιο ως
εξής: «Για το έτος 2017, οι Υπηρεσίες αποστέλλουν στην Κεντρική Επιτροπή
Κινητικότητας τα αιτήματά τους για κάλυψη θέσεων με μετάταξη ή απόσπαση, από
1
η Σεπτεμβρίου έως 15 Σεπτεμβρίου.»».
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε να μας γνωρίσετε, έως 15
Σεπτεμβρίου, τα αιτήματά σας για κάλυψη κενών θέσεων με μετάταξη και
προσωρινή κάλυψη θέσεων με απόσπαση.
Επισημαίνεται ότι προϋπόθεση για τη συμμετοχή των φορέων ως υπηρεσιών
υποδοχής στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας είναι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 4 του ν.4440/2016, η έκδοση Οργανισμών κατόπιν αξιολόγησης των δομών
τους, όπου απαιτείται, και η αντίστοιχη κατάρτιση περιγραμμάτων θέσεων
εργασίας, καθώς και η καταχώριση των ως άνω στοιχείων μαζί με την κατανομή
θέσεων ανά οργανική μονάδα εκ μέρους των φορέων στο ψηφιακό Οργανόγραμμα
του άρθρου 16 του ίδιου νόμου.
Δεδομένης της πρώτης εφαρμογής του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, οι
ως άνω προϋποθέσεις θα πρέπει να πληρούνται κατά την ημερομηνία εξέτασης των
αιτημάτων από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας και πάντως όχι πέραν της 9ης
Οκτωβρίου 2017.
Τα αιτήματα για μετάταξη συνοδεύονται από έκθεση αναφορικά με το
υπηρετούν προσωπικό, τις εκτιμώμενες αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης και τις
τυχόν τρέχουσες διαδικασίες προσλήψεων ή μετατάξεων. Ειδικότερα, τα αιτήματα
για απόσπαση, για την οποία δεν απαιτείται η ύπαρξη κενής οργανικής θέσης,
οφείλουν να είναι αιτιολογημένα, όσον αφορά το σοβαρό και επείγοντα χαρακτήρα
των υπηρεσιακών αναγκών.
Επισημαίνεται ότι θέσεις για τις οποίες εκδόθηκε προκήρυξη πληρωσής τους
με διορισμό δεν καλύπτονται με μετάταξη. Επίσης, θέσεις ή ανάγκες που πρόκειται
να καλυφθούν με μετάταξη ή απόσπαση υπαλλήλων για τους οποίους έχει
ξεκινήσει η διαδικασία μετάταξης ή απόσπασης με τις ισχύουσες έως την έναρξη
του ΕΣΚ διατάξεις, δεν δύνανται να συμπεριληφθούν ως αιτήματα με τη διαδικασία
που περιγράφεται στην παρούσα εγκύκλιο.
Η αποστολή αιτημάτων των φορέων θα γίνει σε αρχείο EXCEL, όπως
επισυνάπτεται και αποστέλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hrm@ydmed.gov.gr, το
αργότερο έως 15 Σεπτεμβρίου 2017. Τα αιτήματα πρέπει να φέρουν την ψηφιακή
υπογραφή των αρμόδιων Υπουργών εάν πρόκειται για υπηρεσίες των Υπουργείων
και για εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα και την ψηφιακή υπογραφή των
επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών σε περίπτωση που τα αιτήματα αφορούν
Ανεξάρτητες Αρχές. Για τα αιτήματα Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και υπηρεσιών
αυτών, καθώς και για τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού της χωρικής αρμοδιότητάς τους, τα
αιτήματα πρέπει να φέρουν την ψηφιακή υπογραφή των Συντονιστών
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ψηφιακή υπογραφή,
τα αιτήματα αποστέλλονται και σε έντυπη μορφή, ενυπόγραφα από τα αρμόδια
όργανα στην Υπηρεσία μας εντός της ως άνω προθεσμίας.
Η Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου
Εσωτερικών παρακαλείται να κοινοποιήσει αυθημερόν την παρούσα εγκύκλιο
στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, τα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών.
Τα Υπουργεία παρακαλούνται να κοινοποιήσουν αυθημερόν την παρούσα
εγκύκλιο στα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ που εποπτεύουν. Επίσης, οι Αποκεντρωμένες
Διοικήσεις στα ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ της εποπτείας τους.
Η παρούσα εγκύκλιος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Υπηρεσίας
μας: www.minadmin.gov.gr, στη διαδρομή: Διοικητική Ανασυγκρότηση - Ανθρώπινο
Δυναμικό- Υπηρεσιακές Μεταβολές - Κινητικότητα.

Η Υπουργός
Όλγα Γεροβασίλη


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved