ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Κινητικότητα στο Δημόσιο Επιστροφή    
Σε ποιά νοσοκομεία θα λειτουργήσουν νοσηλευτικές ειδικότητες

Proslipsis.gr | Αθήνα 29.5.2017, 15:29

Καθορίσθηκαν από το υπουργείο Υγείας τα προγράμματα Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων εκπαιδευτικής περιόδου 2018-2019 σε δημόσια νοσοκομεία της χώρας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική εγκύκλιο του υπουργείου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. Β΄ του άρθρου 5 του Ν. 1579/85 (ΦΕΚ Α/217/85), οι Νοσηλευτές –τριες δύνανται να αποκτήσουν νοσηλευτικές ειδικότητες (Παθολογική, Χειρουργική, Παιδιατρική και Ψυχικής Υγείας) και οι Επισκέπτες – τριες Υγείας μπορούν να αποκτήσουν την ειδικότητας της Ψυχικής Υγείας κατΆ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 56 του Ν. 2519/97 (ΦΕΚ Α/165/97).

Μετά τα ανωτέρω και ενόψει της εκπαιδευτικής περιόδου 2018 – 2019, που αρχίζει τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους, το υπουργείο Υγείας παραθέτει πίνακα με τα προγράμματα των νοσηλευτικών ειδικοτήτων που θα εφαρμόσουν τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα, με τις αντίστοιχα αναφερόμενες ημερομηνίες έναρξης αυτών.
 Proslipsis.gr
Το υπουργείο καλεί τις αρμόδιες Διευθύνσεις να μεριμνήσουν για την έγκαιρη ενημέρωση των νοσηλευτών και των επισκεπτών υγείας που υπηρετούν στους φορείς που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους, ώστε να υποβάλουν τις απαιτούμενες αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις της αριθμ. Α4/203/88 (ΦΕΚ Β΄/106/88) Υπουργικής Απόφασης όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της αριθμ. Υ7β/Γ.Π. οικ. 31115/05 (ΦΕΚ Β/414/05), της Υ7β/Γ.Π. 119460/10/2011 (ΦΕΚ Β΄ 804) και Γ4α/Γ.Π.19631/2017 (ΦΕΚ Β΄1474) Απόφασης (παρακάτω).
 Επίσης τους γνωστοποιεί ότι θα πρέπει να ορίσουν καταλυτική ημερομηνία μέσα στην οποία οι νοσηλευτές και οι επισκέπτες υγείας πρέπει να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Επίσης, επισημαίνει ότι πρέπει να επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες Υ.ΠΕ. στις οποίες υπάγονται τα νοσηλευτικά ιδρύματα στα οποία θέλουν να εκπαιδευτούν οι ενδιαφερόμενοι νοσηλευτές και επισκέπτες υγείας της υπηρεσία τους, για να διαβιβάσουν έγκαιρα τους φακέλους και τις συνημμένες σΆ αυτούς γνωμοδοτικές αποφάσεις των Δ.Σ. των υπηρεσιώνσας προκειμένου να προβούν στην επιλογή των ενδιαφερομένων για την παρακολούθηση των ανωτέρω προγραμμάτων.

Με αφορμή τα ανωτέρω το υπουργείο υπενθυμίζει ότι:
α) Ο υποψήφιος πρέπει να έχει διανύσει ευδόκιμη διετή προϋπηρεσία νοσηλευτή –τριας και όχι Βοηθού Νοσηλευτή ή άλλου επαγγελματία υγείας ή διοικητικού υπαλλήλου για να πληροί της προϋποθέσεις συμμετοχής του για παρακολούθηση ειδικότητας νοσηλευτικής, (περ. β της παρ. 1 του άρθρου 5 της Α4/203/1988 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ ΒΆ106)
β) Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ότι δέχεται να υπηρετήσει για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια στο ΕΣΥ. ΚατΆ εξαίρεση επιτρέπεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις η κινητικότητα του υπαλλήλου πριν από την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος για αποδεδειγμένα σοβαρό λόγο υγείας. (περ. γ της αριθμ. Γ4α/Γ.Π. 19631/2017 Υπουργικής Απόφασης ΦΕΚ Β΄1474)

Τα δικαιολογητικά
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι τα εξής:
• Αίτηση του ενδιαφερόμενου σε τρία (3) κατΆ ανώτατο όριο νοσηλευτικά ιδρύματα.
• Πιστοποιητικό ευδόκιμης διετούς προϋπηρεσίας νοσηλευτή/τριας, χορηγούμενο από τη Νοσηλευτική Επιτροπή ή τη Διευθύνουσα ή την Προϊσταμένη ή εν ελλείψει τούτων από τον Προϊστάμενο Ιατρικής Υπηρεσίας.
• Αντίγραφο τίτλου σπουδών. Proslipsis.gr
• Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ότι δέχεται να υπηρετήσει για δύο τουλάχιστον χρόνια στο ΕΣΥ.
• Πιστοποιητικό ή υπεύθυνη δήλωση για στοιχειώδεις γνώσεις ξένης γλώσσας.
• Πιστοποιητικό του φορέα στον οποίο υπηρετεί ότι ασκεί τα καθήκοντα του νοσηλευτή/τριας κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης και ότι μέχρι την ημερομηνία αυτή τα άσκησε επιτυχώς.
• Βεβαίωση του φορέα προέλευσης ότι οι υπηρεσιακές ανάγκες επιτρέπουν την απουσία του ενδιαφερόμενου για ειδικότητα.

Το πιστοποιητικό ή άλλο νόμιμο αποδεικτικό της ηλικίας έχει καταργηθεί με την αριθμ. Υ7β/Γ.Π. 119460/10/2011 (ΦΕΚ Β΄ 804) υπουργική απόφασηΠΙΝΑΚΑΣ
Οι ειδικότητες ανά Νοσοκομείο

Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 8-10-2018
ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 15-10-2018

Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 8-10-2018

Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 15-10-2018

Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ»
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 15-10-2018

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»
ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 22-10-2
018

Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ»
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 15-10-2018

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 30-10-2018

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ «ΑΧΕΠΑ»
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 8-10-2018 Proslipsis.gr
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 8-10-2018

Γ. Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 8-10-2018
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 8-10-2018

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ
ΝΟΣΗΛ. ΜΟΝΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 22-10-2018

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ – ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 29-10-2018
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 29-10-2018

Γ. Ν. ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 29-10-2018

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 29-10-2018
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 29-10-2018

Γ.Ν . ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 29-10-2018

Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ Γ.Ν. «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 30-10-2018

Γ.Ν. ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΝΔ ΕΛΛΑΔΑΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ»
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 30-10-2017

Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
« ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ» 
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 31-10-2018

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ»
ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 29-10-2018

Γ.Ν.Η.«ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 29-10-2018

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved