ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Τηλε-εκπαίδευση Επιστροφή    
Σπουδές από Απόσταση (διαρκής κατάλογος)

 

Η Proslipsis, η μεγαλύτερη εφημερίδα στην Ελλάδα για την Εργασία και την Εκπαίδευση, στην παρούσα σελίδα παρουσιάζει με τίτλους τα προγράμματα σπουδών δημόσιων και ιδιωτικών εκπαιδευτικών οργανισμών της χώρας μας που προσφέρονται από απόσταση.

Τα τελευταία χρόνια οι σπουδές από απόσταση γνωρίζουν μεγάλη άνθιση, που οφείλεται τόσο στην εξέλιξη της τεχνολογίας, όσο και στις διαμορφωθείσες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες. Σήμερα στη χώρα μας δεκάδες είναι οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί -δημόσιοι και ιδιωτικοί- που παρέχουν τέτοιου είδους σπουδές. Μερικοί μάλιστα, όπως το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Πανεπιστημίου Αθηνών, δραστηριοποιούνται στο χώρο αυτό με ιδιαίτερη επιτυχία για περισσότερα από είκοσι χρόνια.

Οι σπουδές μπορεί να προσφέρονται με το σύστημα του e-learning, όπου η εκπαιδευτική διαδικασία γίνεται ολοκληρωτικά μέσω του υπολογιστή, ή με άλλες μεθόδους. Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), για παράδειγμα, ο μεγαλύτερος εκπαιδευτικός οργανισμός της χώρας μας στις σπουδές από απόσταση, εφαρμόζει ένα μεικτό σύστημα που περιλαμβάνει χρήση υπολογιστή, έντυπο εκπαιδευτικό υλικό και συναντήσεις με τους καθηγητές.

Τα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται αφορούν μεγάλο αριθμό γνωστικών αντικειμένων και ανάλογα οδηγούν στην χορήγηση ενός απλού πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης, ενός πιστοποιητικού με ιδιαίτερο επαγγελματικό αντίκρυσμα ή και ενός τίτλου σπουδών ισότιμου και αντίστοιχου αυτών των συμβατικών ελληνικών ΑΕΙ, όπως είναι οι τίτλοι σπουδών που χορηγεί το ΕΑΠ ή και Ανοικτά Πανεπιστήμια της αλλοδαπής. 

Επισημαίνεται ότι οι σπουδές από απόσταση δεν ενδείκνυνται για ορισμένα γνωστικά αντικείμενα και ιδίως για αυτά που απαιτούν πρακτική άσκηση, ενώ κρίσιμη είναι και η επιλογή του εκπαιδευτικού φορέα. 

* Ακολουθούν τα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται με την μέθοδο του e-learning ή με άλλες μεθόδους σπουδών από απόσταση.

 

 

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α
Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν   Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ω Ν   Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ω Ν
_______________________________________________________________

 

ΑΘΗΝΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής
(http://elearn.elke.uoa.gr/elearn) 

Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης
Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
* Public Affairs Management (Πρόγραμμα Διοίκησης Δημοσίων Υποθέσεων)
* Business Administration
* Financial Management
* Logistics Systems: Engineering and Management
* Top Management Assistant
* Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση
* Διαχείριση Ολικής Ποιότητας
* Διοίκηση για Μηχανικούς
* Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων
* Διοίκηση Τηλεπικοινωνιακών Μονάδων
* Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων
* Οργάνωση και Διαχείριση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
* Πληροφοριακά Συστήματα και Διαδικασίες Λήψης Αποφάσεων (MIS)
* Στρατηγικό Management
* Σύμβουλος Διαχείρισης Κρίσεων
* Διοίκηση Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών
* Διοίκηση Υπηρεσιών
* Management of Change
* Sport Management
* Project Management
* Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Marketing και Πωλήσεις
* Marketing και Πωλήσεις Υπηρεσιών
* Ανάπτυξη Πωλήσεων
* Αποτελεσματική Εξυπηρέτηση και Διαχείριση του Πελάτη
* Εξωτερικός Πωλητής - Sales Professional
* Διαχείριση Χορηγιών
* Marketing και Τεχνικές Πωλήσεων
* Customer Relationship Management
* Marketing Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
* Επιχειρησιακή Επικοινωνία και Ξένη Εμπορική Αλληλογραφία
* Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πελατών στον Τραπεζικό Χώρο
* Marketing εναλλακτικών μορφών τουρισμού
* Δημόσιες Σχέσεις για μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς

Χρηματοοικονομική και Τραπεζική
* Supervisor of Budgeting and Reporting
* Διοικητικές Ικανότητες και Οικονομική Κρίση
* Ηγεσία και Οικονομικές Αποφάσεις
* Αξιολόγηση και Ανάλυση Επενδύσεων
* Ελληνική Οικονομία και Ψυχολογία
* Η Ελληνική Οικονομία: Προκλήσεις
* Οικονομική Κρίση 2010 και Προοπτικές
* Τραπεζική Διοίκηση
* Τραπεζική Διοίκηση και Προώθηση Τραπεζικών Προϊόντων
* Χρηματοοικονομική Διοίκηση
* Πιστοληπτική Αξιολόγηση και Επενδυτικές Αποφάσεις
* Risk Management
* Αποτελεσματική Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Διαχείριση Κινδύνου
* Τραπεζική και Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων
* Τραπεζική και Δημόσιες Σχέσεις
* Τραπεζική και Προσέγγιση νέων Πελατών
* Τραπεζική και Διοίκηση Προσωπικού
* Τραπεζική και Πιστοληπτική Ικανότητα
* Τραπεζικό Marketing
* Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
* Credit Management and Risk
* Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πελατών στον Τραπεζικό Χώρο
* Ανάλυση και Διαχείριση Επιχειρηματικού Κινδύνου

Λογιστική
* Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
* Διοικητική Λογιστική: Επιχειρησιακός Σχεδιασμός
* Μηχανογραφημένη Λογιστική και ΕΓΛΣ
* Συστήματα Οργάνωσης ERP
* Μηχανογραφημένη Λογιστική και ERP
* Φορολογικός Έλεγχος
* Λογιστική Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
* Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων (HRM)
* Διοίκηση Προσωπικού και Κρίση
* Συστήματα Αξιολόγησης Ανθρώπινου Δυναμικού
* Human Resources Development
* Ειδικά Θέματα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
* Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στις Τουριστικές Επιχειρήσεις

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη
* Business Coaching - Συμβουλευτική των Επιχειρήσεων
* Project Management and Risk
* Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας και Καινοτομία
* Εταιρική Διακυβέρνηση (Corporate Governance)
* Ανάπτυξη Πολιτισμικής Επιχειρηματικότητας
* Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική
* Competitive Strategy
* Business Plan
* Project Management
* Εξαγορές-Συγχωνεύσεις: Κίνητρα και Επιπτώσεις
* Σύμβουλος Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
* Ανάπτυξη Επιχειρηματικής Μονάδας
* Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας 

Προσωπικές Ικανότητες
* Ανάπτυξη Επικοινωνιακών Ικανοτήτων
* Management and Negotiation Skills
* Βελτίωση της Ψυχικής Υγείας στο Εργασιακό Περιβάλλον
* Οργάνωση και Προσωπική Συμβουλευτική (Life Coaching)
* Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων
* Psychology Management
* Ανάπτυξη Ικανοτήτων Στελεχών Επιχειρήσεων
* Διοίκηση Εκδηλώσεων
* Ανάπτυξη Προσωπικών Δεξιοτήτων (Sοft Skills)
* Συναισθηματική Νοημοσύνη και Διοίκηση
* Ανάπτυξη Βασικών Ικανοτήτων (Key Skills) για τις Επαγγελματικές Απαιτήσεις στη Σύγχρονη Ευρώπη

Περιβάλλον και Ανάπτυξη
* Διαχείριση Περιβαλλοντικών και Διατροφικών Κρίσεων
* Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη - Environment and Sustainable Development
* Περιβαλλοντική Διοίκηση - Environmental Management
* Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη - Corporate Social Responsibility (CSR)
* Διαχείριση Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών

Υγεία
* Ανάπτυξη Προγραμμάτων Προαγωγής και Αγωγής της Υγείας
* Δημόσια Υγεία και Μικροβιολογία Τροφίμων
* Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση και Πρώτες Βοήθειες
* Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
* Χημεία Τροφίμων και η Τεχνολογία της Διατροφής
* Ασφάλεια (HACCP) και Ποιότητα Τροφίμων: Πρότυπα ISO22000:2005 και ISO9001:2008
* Συμβουλευτική των Εξαρτήσεων
* Βασικές Αρχές του Καρκίνου Παθογενετικοί Μηχανισμοί και Νεότερες Θεραπευτικές Προσεγγίσεις
* Food Safety - Hazard Analysis Critical Control Point system (HACCP)
* Μικροβιολογία Τροφίμων - Τροφιμογενή Νοσήματα

Παιδαγωγικά
* Εκπαίδευση στη Μετάφραση
* Εκπαιδευτική Ψυχολογία
* Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
* Παιδαγωγική Επιμόρφωση Οικονομoλόγων
* Επιμόρφωση Γεωλόγων Υποψηφίων Εκπαιδευτικών
* Ηγεσία, Διοίκηση και Εκπαίδευση
* Διαχείριση Πολυπολιτισμικότητας και Εκπαιδευτικές Πρακτικές
* Μαθησιακές Δυσκολίες - Δυσλεξία
* Διδακτική των Οικονομικών - Παιδαγωγικές Αρχές και Δια Βίου Μάθηση
* Μετάφραση και Πολιτική Σκέψη

Τουριστικά
* Εμψυχωτής Τουριστικών Μονάδων
* Οργάνωση και Διοίκηση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Μονάδων
* Management Ταξιδιωτικών Πρακτορείων και Tour Operators
* Marketing εναλλακτικών μορφών τουρισμού
* Επιχειρηματικότητα και Τουρισμός
* Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στις Τουριστικές Επιχειρήσεις

Aλλοι Τομείς
* Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική και Πολιτισμός
* Εφαρμοσμένη Στατιστική για Επαγγελματίες και Ερευνητές
* Εργατικό Δίκαιο και Κοινωνικές Ασφαλίσεις
* Law and Economics
* Ελληνισμός και Δύση
* Indoor Air Quality

 

.................................................................................................................................................................

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
 (http://elearning.xrh.unipi.gr)

Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης
• Επενδύσεις στις Αγορές Ακινήτων (3 µήνες)
• ∆άνεια και Επενδύσεις: Κανόνες και Εφαρµογές (3 µήνες)
• Κυβερνήσεις, Χρηµαταγορές και Μακροοικονοµία (6 µήνες)
• Χρήµα και Τράπεζες (4 µήνες)
• Αγορές Χρήµατος και Οµολόγων (4 µήνες)
• Χρηµατοοικονοµικές Κρίσεις, Προσδοκίες και Αγορές Συναλλάγµατος (3 µήνες)
• Χρηµατοοικονοµική ∆ιοικητική για Στελέχη Επιχειρήσεων (4 µήνες)
• Τράπεζες - Τραπεζικές Χορηγήσεις - Τραπεζικοί Κίνδυνοι (4 µήνες)
• ∆ιαχείριση Κινδύνου στις Αγορές Χρήµατος και Κεφαλαίου (3 µήνες)
• Ανάλυση Χρηµαταγορών και Κεφαλαιαγορών: Εµπειρικές Εφαρµογές (3 µήνες)
• Εφαρµοσµένη Χρηµατοοικονοµική µε Microsoft Excel (4 µήνες)
• Εφαρµογές Οικονοµετρίας στα Οικονοµικά και Χρηµατοοικονοµικά µε EVIEWS (3 µήνες)
• Αρχές Μικροοικονοµικής Θεωρίας (4 µήνες)
• Βιοµηχανική Οργάνωση (4 µήνες)
• Αποτελεσµατική ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων (3 µήνες)
• Κατάρτιση ενός επιτυχηµένου Business Plan (3 µήνες)
• Επιχειρηµατικότητα για Νέους Επιχειρηµατίες (άνδρες & γυναίκες) & Στελέχη
Επιχειρήσεων: µια ολοκληρωµένη & πρακτική προσέγγιση εκµετάλλευσης
ευκαιριών και ανάπτυξης επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων (3 µήνες)
• ∆ιεθνείς Επενδύσεις - Πολυεθνικές Επιχειρήσεις (3 µήνες)
• Γενική Λογιστική & Ανάλυση Οικονοµικών Καταστάσεων (6 µήνες)
• ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (4 µήνες)
• Λογιστική Τραπεζών και Εταιριών (6 µήνες)
• Λογιστική για Νοµικούς (2 µήνες)
• Φορολογικά Θέµατα Επιχειρήσεων (4 µήνες)
• Μυστικά για την επιτυχή συµπλήρωση της φορολογικής δήλωσης (1 µήνας)
• Θέµατα Αµοιβών και Εξόδων (ή Μισθοδοσίας) Προσωπικού (3 µήνες)
• Μεταβιβάσεις Μετοχών και Συγχωνεύσεις - ∆ιασπάσεις Επιχειρήσεων (3 µήνες)
• ∆ιπλογραφικά Λογιστικά Συστήµατα σε Ν.Π.∆.∆., Ο.Τ.Α. και Νοσοκοµεία (3 µήνες)
• ∆ιοικητική Λογιστική (4 µήνες)
• Κοστολόγηση Ξενοδοχειακών Μονάδων (3 µήνες)
• Προγραµµατισµός Ταµειακών Ροών (3 µήνες)
• Προετοιµασία για τις εξετάσεις TOEFL iBT (2 µήνες)
• Προετοιµασία για τις εξετάσεις TOEIC
α) Τµήµα επιπέδου Α1 - Β1 για Αρχάριους (2 µήνες)
β) Τµήµα επιπέδου Β2 - Γ1 για Προχωρηµένους (2 µήνες)
• Προετοιµασία για τις εξετάσεις IELTS
• Μαθήµατα Πληροφορικής
α) Word (1 µήνας), β) Excel (1 µήνας), γ) Powerpoint (1 µήνας)
δ) Ιστοσελίδες - ∆ηµιουργία ∆ικτυακού Τόπου (2 µήνες)

 

________________________________________________________________________________

 

ΠΑΤΡΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (ΕΑΠ) (www.eap.gr)

Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών
(Οδηγούν στην απόκτηση πτυχίου)

Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών
* Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό
* Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό
* Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός

Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας
* Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες
* Πληροφορική

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
* Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών
(οδηγούν στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης)

Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών
* Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας
* Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας
* Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας
* Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία
* Εκπαίδευση Ενηλίκων
* Σπουδές στην Εκπαίδευση

Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας
* Διαχείριση Τεχνικών Έργων
* Διασφάλιση Ποιότητας
* Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα
* Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής
* Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός πόλεων και κτηρίων
* Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές
* Προχωρημένες Σπουδές στην Φυσική
* Κατάλυση και Προστασία Περιβάλλοντος
* Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά
* Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση Καθηγητών των Φυσικών Επιστημών
* Διαχείριση Αποβλήτων
* Τεχνολογία Υλικού και Λογισμικού: Συστήματα Διάχυτου Υπολογισμού

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
* Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων
* Διοίκηση Μονάδων Υγείας
* Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του ΕΣΥ
* Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
* Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)
* Τραπεζική

Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών
* Γραφικές Τέχνες - Πολυμέσα
* Σχχεδιασμός Φωτισμού

 

________________________________________________________________________________

 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΕΚ) (
http://www.elearn.econ.uoi.gr)

Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
1. Βασικές αρχές μακροοικονομικής
2. Οικονομικά για στελέχη επιχειρήσεων
3. Αγορά συναλλάγματος και διεθνείς εμπορικές συναλλαγές
4. Βιομηχανική Οργάνωση
5. Οικονομική Ανάπτυξη και Περιφερειακή Πολιτική
6. Οικονομικά Καινοτομίας
7. Οικονομικά της Υγείας
 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
1. Τραπεζική Πίστη και Ρευστότητα
2. Εισαγωγή στις τραπεζικές σπουδές
3. Χρηματοπιστωτικά Μέσα Διαμεσολάβησης και Χρηματοδότησης Πιστωτικών Ιδρυμάτων

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
1. Αξιολόγηση Επενδύσεων
2. Σύγχρονες μέθοδοι διαχείρισης κεφαλαίου κίνησης των επιχειρήσεων
3. Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Διαχείριση
4. Χρηματοοικονομική Διαχείριση Μονάδων Υγείας
5. Αξιολόγηση Επιχειρηματικών Επενδυτικών Σχεδίων
6. Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων
 
ΜΑΝΑΝΤΖΜΕΝΤ
1. Μάναντζμεντ Υπηρεσιών Υγείας
2. Βασικές Αρχές Μάναντζμεντ
3. Στρατηγικό Management Σύγχρονων Επιχειρήσεων
4. Διοίκηση έργου (Project Management): Τεχνικές Σχεδιασμού και Ελέγχου
 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
1. Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού
2. Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων στον Τομέα της Υγείας
3. Διοίκηση Προσωπικού
4. Οργανωσιακή Συμπεριφορά
 
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
1. Εισαγωγή στο Μάρκετιγκ και στην Ολική Ποιότητα
2. Τακτικές Marketing για Αποτελεσματικές και Κερδοφόρες Πωλήσεις
 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
1. Εισαγωγή στο Μάρκετιγκ και στην Ολική Ποιότητα
2. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Μονάδων Υγείας

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1. Λήψη οικονομικών αποφάσεων με τη χρήση excel
2. Σχεδιασμός και Οργάνωση Στατιστικής Έρευνας με έμφαση στην κατάρτιση ερωτηματολογίου και στη δειγματοληψία

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1. Πολιτική Υγείας

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
1. Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα
2. Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων

 

 

 

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α
Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ω Ν   Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ω Ν   Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ω Ν
_______________________________________________________________

 

iCon INTERNATIONAL TRAINING
(Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών)

- Maritime Management
- Finance
- Marketing
- Management
- Strategic Planning
- Total Quality Management
- Employment Relations
- Information Technology Management
- Service Excellence
- Law
- Management Consultancy
- Human Resource Management and Training
- Performance Mgt and Workplace Learning
- Industrial Relations and Workplace Learning
- Security and Risk Management
- Criminology and Criminal Justice
- Real Estate Investment and Finance (RICS Accredited)
- Real Estate Management and Development (RICS Accredited)
- Construction Project Mgt (RICS Accredited)
- Civil Engineering and Construction Management
- Facilities Management (RICS Accredited)
- Quantity Surveying (RICS Accredited)
- Communications, Media and Public Relations
- Communications, Media and Advertising
- New Media, Governance and Democracy
- New Media and Society
- Mass Communications

 

.................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved