ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Τηλε-εκπαίδευση Επιστροφή    
Η εφαρμογή της εξ αποστάσεως διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Proslipsis.gr | Αθήνα 31.3.2020, 00:13

Μια πρώτη εικόνα της τηλεκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών επιχειρεί να αποδώσει κατά την τρίτη εβδομάδα της εφαρμογής της η πρυτανεία του Ιδρύματος.

Όπως είναι γνωστό, στο πλαίσιο των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της νόσου COVID-19, στο ίδρυμα έγινε αναστολή της εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία και εφαρμόσθηκε η εκ περιτροπής και εξ αποστάσεως εργασία στις διοικητικές υπηρεσίες του, με φυσική παρουσία μόνο του προσωπικού ασφαλείας. 

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του ιδρύματος, «κατά το παραπάνω διάστημα, στελέχη της Διοίκησης και μέλη του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου, καταβάλουν μια τεράστια προσπάθεια για την κατά το δυνατόν αρτιότερη, εξ αποστάσεως, διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την αδιάλειπτη λειτουργία των διοικητικών υπηρεσιών, κυρίως των πλέον ζωτικών. Κατά την κρίσιμη περίοδο που διανύουμε, το Πανεπιστήμιο έχει δρομολογήσει μια σειρά από μέτρα και ενέργειες, ώστε να ανταποκριθεί στην αποστολή του, να υποστηρίξει τα μέλη της κοινότητάς του και να επιτελέσει τον κοινωνικό του ρόλο στην πρώτη γραμμή, ως το Εθνικό δημόσιο Πανεπιστήμιο της χώρας».

Τα μέτρα είναι τα ακόλουθα:

1. Τα Συλλογικά Όργανα του Ιδρύματος συνεχίζουν να συνεδριάζουν εξ αποστάσεως, χρησιμοποιώντας, κατά περίπτωση, την προσφορότερη και καταλληλότερη πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης, από εκείνες που διαθέτει το Πανεπιστήμιο. Όλα τα Διοικητικά Όργανα του Πανεπιστημίου βρίσκονται σε ετοιμότητα για να στηρίξουν τα μέλη της κοινότητας. Ειδικότερα, το διευρυμένο, λόγω των περιστάσεων, Πρυτανικό Συμβούλιο συνεδριάζει  κάθε εβδομάδα, ώστε να εξασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος και να βοηθήσει όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας όταν απαιτείται.

2. Δημιουργήθηκαν με Πρυτανική Πράξη τρεις ειδικές Επιτροπές για την αντιμετώπιση της έκτακτης κατάστασης κατά τη διάρκεια της πανδημίας: α) Η Ανώτατη Επιτροπή αντιμετώπισης των επιπτώσεων της πανδημίας στο ΕΚΠΑ, β) η Επιτροπή οργάνωσης και υποστήριξης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και εργασίας και γ) η Επιτροπή θεμάτων υγείας.

3. Πραγματοποιήθηκε η αποτύπωση της κατάστασης ως προς την οργάνωση και υλοποίηση της εξ αποστάσεως διδασκαλίας στα Προγράμματα Σπουδών των 42 Τμημάτων του ΕΚΠΑ και στα 200 περίπου ΠΜΣ, κατά την τελευταία συνεδρίαση της Συγκλήτου, στις 26/3/2020. Το συμπέρασμα που προέκυψε είναι ότι, ήδη μετά την πρώτη εβδομάδα από την αναστολή της εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία, οργανώθηκε σε μεγάλο βαθμό η εξ αποστάσεως διδασκαλία των μαθημάτων, με χρήση όλων των διαθέσιμων σύγχρονων και ασύγχρονων μέσων. Αναμένεται την τρέχουσα εβδομάδα, στη συντριπτική πλειοψηφία των Τμημάτων, να διδάσκονται όλα τα μαθήματα του ωρολογίου προγράμματος. Η ανταπόκριση των φοιτητών, στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι εντυπωσιακή με μεγάλη συμμετοχή ανά μάθημα. Θερμές ευχαριστίες οφείλονται σε όλους εκείνους τους διδάσκοντες του ΕΚΠΑ (ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ, διδάσκοντες του ΠΔ 407 και απόκτησης ακαδημαϊκής εμπειρίας), οι οποίοι ανταποκρίθηκαν άμεσα στην οργάνωση των μαθημάτων τους. Το ίδιο ισχύει και για τις Διοικήσεις των Σχολών, των Τμημάτων και των ΠΜΣ για την άρτια συνεργασία τους και την άμεση αντίδρασή τους. 

4. Το Γραφείο του Πρύτανη και οι Πρυτανικές αρχές διεκπεραιώνουν, καθημερινά, αιτήματα του προσωπικού για προβλήματα που οφείλονται στην πανδημία του κορωνοϊού, αλλά και για άλλα θέματα που σχετίζονται με τις έκτακτες συνθήκες.

5. Το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου (ΚΛΕΙΔΙ), σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ανήρτησε οδηγίες χρήσης όλων των διαθέσιμων εφαρμογών τηλεδιαλέξεων, έθεσε σε λειτουργία τις 48 αίθουσες που διαθέτει το Πανεπιστήμιο με δυνατότητα τηλεμετάδοσης, υποστηρίζει τα όργανα Διοίκησης ώστε να συνεδριάζουν εξ αποστάσεως με την καταλληλότερη κάθε φορά πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης,  συνδράμει τις διοικητικές υπηρεσίες για την οργάνωση της τηλεργασίας και το προσωπικό του συνεχώς απαντά σε όλα τα ερωτήματα της ακαδημαϊκής κοινότητας και υποστηρίζει όλα τα μέλη του Πανεπιστημίου για την επίλυση όποιων προβλημάτων αντιμετωπίζουν. Την περίοδο αυτή αποτελεί την αιχμή του δόρατος για τη λειτουργία του Πανεπιστημίου.

6. Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ), μια πολύ νέα ακαδημαϊκή δομή, ολοκληρώνει σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα την προμήθεια κεντρικών εξυπηρετητών με μεγάλο αποθηκευτικό χώρο, οι οποίοι από την ερχόμενη εβδομάδα θα εγκατασταθούν στους χώρους του Πανεπιστημίου και θα συνδράμουν τις αναγκαίες υποδομές για την εξ αποστάσεως λειτουργία του Πανεπιστημίου. Έθεσε στη διάθεση των μελών ΔΕΠ ειδικό λογισμικό για τη δημιουργία αρχείων των μαθημάτων τους, κατάλληλων για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Η υποστήριξη των μελών ΔΕΠ γίνεται από τους τεχνικούς του Κέντρου εξ αποστάσεως. Σύντομα θα παρέχει στις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου λογισμικό για απομακρυσμένη πρόσβαση σε υπολογιστές. 

7. Τέθηκε στη διάθεση της Επιτροπής για την οργάνωση και υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και εργασίας, όλο το εξειδικευμένο προσωπικό (ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας) του Πανεπιστημίου στην Πληροφορική, τις Επικοινωνίες και τα Ψηφιακά Μέσα και ολοκληρώθηκε η καταγραφή του. Το προσωπικό αυτό θα ενημερωθεί από το ΚΛΕΙΔΙ και θα κατανεμηθεί σε ομάδες, ώστε τις αμέσως επόμενες ημέρες να συνεπικουρήσει την υποστήριξη του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού στην εξ αποστάσεως λειτουργία του Ιδρύματος.

8. Είναι σε εξέλιξη, με κατεπείγουσες διαδικασίες βάσει πρόσφατης ΠΝΠ, η προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής κατάλληλου για τηλεργασία, από κονδύλια των ταμειακών διαθεσίμων του Πανεπιστημίου και του ΕΛΚΕ. Ο εξοπλισμός αυτός θα διατεθεί στο προσωπικό για την κατ' οίκον εργασία.

9. Οργανώθηκε  σε αρχική φάση η τηλεργασία του διοικητικού προσωπικού, τόσο ως προς τις διαδικασίες όσο και ως προς τα μέσα εργασίας και αδιάλειπτης εξ αποστάσεως επικοινωνίας. Δεδομένου ότι τα έκτακτα περιοριστικά μέτρα αναμένεται να διαρκέσουν αρκετές εβδομάδες ακόμη μέχρι την κορύφωση της διάδοσης του κορωνοϊού, αλλά και κατά τη φάση σταδιακής άρσης τους, είναι εξαιρετικά σημαντικό να διεκπεραιώνονται η τρέχουσες διοικητικές υποχρεώσεις και λειτουργικές ανάγκες, ώστε να μην καταρρεύσει ο διοικητικός μηχανισμός μετά την επιστροφή στην κανονικότητα. Θα ενταθεί, για το λόγο αυτό, τις αμέσως επόμενες μέρες, η προσπάθεια να καταστούν προσβάσιμα εξ αποστάσεως στους αρμόδιους υπαλλήλους όσο το δυνατόν περισσότερα από τα απαραίτητα έγγραφα, υλικό και πληροφορίες για την εργασία τους, να παρασχεθούν τα τεχνολογικά μέσα σε όσους δεν τα διαθέτουν, να σχηματιστούν ομάδες τεχνικής υποστήριξής τους και να οργανωθεί η κατ' οίκον εργασία από τους προϊσταμένους με συγκεκριμένα ατομικά χρονοδιαγράμματα και παραδοτέα.

10. Έχουν τεθεί και διεκπεραιώνονται επαρκώς οι επείγουσες προτεραιότητες στην παρούσα φάση, κυρίως στις ζωτικής σημασίας υπηρεσίες για την περίοδο που διανύουμε, όπως είναι οι Διοικητικές και Οικονομικές υπηρεσίες, ο ΕΛΚΕ και η ΤΥΠΑ. Αξιέπαινοι υπάλληλοι στις υπηρεσίες αυτές έχουν αναλάβει με υπευθυνότητα και εργατικότητα δυσανάλογο βάρος καθηκόντων.

11. Εκτελούνται με αρτιότητα οι υπηρεσίες φύλαξης και καθαριότητας, όπου απαιτείται, με τη συνεχή παρουσία και φροντίδα του αντίστοιχου προσωπικού, το οποίο προσέρχεται καθημερινά στην εργασία του και για το λόγο αυτό τους οφείλεται η αναγνώριση όλης της κοινότητας.

12. Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου μάχεται, από διάφορες θέσεις, στην πρώτη γραμμή με αυταπάρνηση και επιστημονική αρτιότητα υποστηρίζοντας τους συμπολίτες μας και το δημόσιο σύστημα υγείας και αναδεικνύοντας τη δεσπόζουσα θέση του Πανεπιστημίου Αθηνών και κατ' επέκταση του δημόσιου Πανεπιστημίου στην Ελληνική κοινωνία. Στο κλίμα αυτό, τα Όργανα, οι υπηρεσίες του Πανεπιστημίου και κατά κύριο λόγο ο ΕΛΚΕ, έχουν θέσει ως απόλυτη προτεραιότητα την υποστήριξη των ιατρικών Μονάδων του Ιδρύματος και ιδιαίτερα των Εργαστηρίων που εξειδικεύονται στη διάγνωση του κορωνοϊού προσφέροντας τις υπηρεσίες τους στο δημόσιο σύστημα υγείας. Τα εργαστήρια αυτά του Πανεπιστημίου, έχουν επωμιστεί τεράστια κοινωνική ευθύνη, δεδομένου ότι συγκαταλέγονται μεταξύ των ολίγων πανελλαδικά εξειδικευμένων εργαστηρίων ικανών να διενεργήσουν τα απαιτούμενα τεστ για τον κορωνοϊό. 

13. Αναπτύχθηκαν από τα μέλη και τις ακαδημαϊκές μονάδες του Πανεπιστημίου σημαντικές πρωτοβουλίες, απευθυνόμενες στο ευρύ κοινό για την ψυχολογική και ιατρική υποστήριξή του. Τέτοιες πρωτοβουλίες αποτελούν: 
- Η Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης για τον Κορωνοϊο, από την Πρωτοβουλία  Αλληλεγγύης  του ΕΚΠΑ και  της  Α΄ Πανεπιστημιακής  Ψυχιατρικής Κλινικής στο Αιγινήτειο  Νοσοκομείο.
- Η ψυχολογική υποστήριξη, από τη Μονάδα Ανακουφιστικής Αγωγής του Α' Εργαστηρίου Ακτινολογίας  της Ιατρικής Σχολής.
- Η υποστήριξη ασθενών με νευρολογικά νοσήματα, από την Α' Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική στο  Αιγινήτειο  Νοσοκομείο.
- Οι Κατευθυντήριες Οδηγίες για την εξ αποστάσεως Ειδική Αγωγή, από τη   Μονάδα Αναπτυξιακής Παιδιατρικής της ΒΆ Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής. 
- Οι Προτάσεις για την ψυχολογική υποστήριξη οικογενειών, παιδιών και εφήβων κατά τη διάρκεια της παραµονής στο σπίτι, από το Εργαστήριο Σχολικής Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας.

«Οι προσπάθειες της Διοίκησης θα συνεχιστούν αδιάλειπτα, ώστε το Πανεπιστήμιο να εξασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία του κατά την κρίσιμη αυτή περίοδο, να ανταποκριθεί στον κοινωνικό του ρόλο,  αλλά και για να σχεδιάσει τις κατάλληλες ενέργειες κατά τη φάση άρσης των μέτρων απαγόρευσης», καταλήγει η ανακοίνωση.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved