ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Ανακοινώσεις Επιστροφή    
ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ | Αίτημα για χάραξη και υλοποίηση αναπτυξιακής πολιτικής για την Έρευνα και την Καινοτομία

 

Αθήνα 3.6.2013, 10:12

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ
www.eee-researchers.gr 
Αθήνα, 3 Ιουνίου 2013
Αρ. Πρωτ.:  Εξ./450/2013
ΑΝΟΙΚΤΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Προς: Τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κύριο Αντώνη Σαμαρά

Θέμα: Αίτημα άμεσης παρέμβασης για τη χάραξη και την υλοποίηση μιας ουσιαστικά αναπτυξιακής πολιτικής για την Έρευνα και την Καινοτομία στη χώρα μας και τη μη «ομοσπονδιοποίηση» των Ερευνητικών Κέντρων της ΓΓΕΤ

Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,
Την ίδια ημέρα που ο Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε την Έρευνα ως ένα από τα κύρια πεδία συνεργασίας με το Ισραήλ (30/05/2013), με στόχο την ανάπτυξη της Ελλάδας, διέρρευσε στον τύπο σχέδιο αλλαγής του νομικού καθεστώτος των τεσσάρων ΝΠΔΔ Εθνικών Ερευνητικών Κέντρων της χώρας (ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών) που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Τα δε λοιπά επτά ΝΠΙΔ Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ εμφανίζονται επίσης σε όλα τα δημοσιεύματα με καταλόγους προς συγχώνευση/κατάργηση φορέων του δημοσίου.
Επιπλέον, στους σχεδιασμούς της ΓΓΕΤ, περιλαμβάνεται η «ομοσπονδιοποίηση» των 10 Ερευνητικών Κέντρων που βρίσκονται υπό την εποπτεία της, η τρίτη κατά σειρά συγχώνευση μέσα σε 18 μήνες...
Η ερευνητική κοινότητα σύσσωμη αντιτάχθηκε στους τελευταίους αυτούς σχεδιασμούς της ΓΓΕΤ, καθώς είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσουν σε:
• περαιτέρω περικοπή της επιχορήγησης ύψους μόλις 45 εκ. ευρώ που διατίθεται σήμερα στο σύνολο των 10 Ερευνητικών Κέντρων της ΓΓΕΤ,
• εγκατάλειψη και απαξίωση μεγάλων εθνικών ερευνητικών υποδομών της χώρας που αποκτήθηκαν με πολύ κόπο και υψηλό χρηματικό κόστος,
• ακόμη εντονότερη φυγή νέων, αλλά και πρεσβύτερων, καταξιωμένων ερευνητών προς το εξωτερικό (“brain drain”), φυγή που αποτελεί σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στην ανάκαμψη της οικονομίας της Ελλάδας και άλλων χωρών του ευρωπαϊκού νότου,
• απολύσεις εξειδικευμένου, απαραίτητου για τα Κέντρα προσωπικού,
• τραγικές δυσλειτουργίες λόγω της προβληματικής διακυβέρνησης του νέου, ετερόκλητου, ερευνητικού φορέα που θα οδηγήσουν και στη μείωση της απορρόφησης ερευνητικών κονδυλίων, και, εν τέλει,
• συρρίκνωση και μαρασμό του επί μακρόν αξιολογούμενου και πιο εξωστρεφούς και παραγωγικού τμήματος του εθνικού ερευνητικού ιστού.
Αναρωτιόμαστε πως είναι δυνατόν, ενώ:
- η κυβέρνηση -δια των πλέον υψηλόβαθμων στελεχών της- διακηρύττει στο εξωτερικό, αλλά και στο εσωτερικό της χώρας, ότι η Έρευνα και η Καινοτομία αποτελούν πυλώνα της αναπτυξιακής της πολιτικής, το μνημόνιο αναφέρεται σε ενίσχυση της Έρευνας και Καινοτομίας (στην οποία επενδύεται σήμερα μόλις το 0,51% του ολοένα συρρικνούμενου ΑΕΠ, με ευρωπαϊκό μέσο όρο 2%),
- η τρόικα δεν ζητά καμία απολύτως παρέμβαση στο χώρο των Ερευνητικών Κέντρων, και το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας δεν έχει εκφράσει σύμφωνη γνώμη, για τις προτεινόμενες αλλαγές, όπως ο νόμος ορίζει, η ίδια η ΓΓΕΤ να προωθεί σχέδια ιδιωτικοποίησης, «ομοσπονδιοποίησης» και διάλυσης των Ερευνητικών Κέντρων που εποπτεύει, ενώ δεν μεριμνά, με τον ίδιο ζήλο, για την εκπλήρωση των υπογεγραμμένων μνημονιακών υποχρεώσεων που της αντιστοιχούν   (με προθεσμία υλοποίησης το τέλος του 2013);

Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,
Όλες οι ανεπτυγμένες χώρες διατηρούν ένα ισχυρό, δημόσιο σύστημα Έρευνας. Η μετατροπή όλων των Ερευνητικών Κέντρων της ΓΓΕΤ σε οργανισμούς Ιδιωτικού Δικαίου και η περαιτέρω «ομοσπονδιοποίησή» τους, σε συνδυασμό με τον συνεχώς μειούμενο προϋπολογισμό τους τα τελευταία χρόνια, τις αλλεπάλληλες συγχωνεύσεις και την αυξανόμενη αδυναμία του κρατικού μηχανισμού για απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, συνιστούν επιζήμια για τη χώρα μας απόσυρση του κράτους από την επένδυση σε Έρευνα και Καινοτομία.
Ζητούμε την άμεση παρέμβασή σας, ώστε να χαραχθεί και να υλοποιηθεί μια ουσιαστικά αναπτυξιακή πολιτική της κυβέρνησης για την Έρευνα και την Καινοτομία, και να μη διαλυθεί με συνοπτικές διαδικασίες το ερευνητικό σύστημα της ΓΓΕΤ. Ένα σύστημα που όχι μόνο αποτελεί έναν από τους λίγους τομείς του δημοσίου που αξιολογείται συστηματικά και θετικά από διεθνείς επιτροπές κατά την τελευταία εικοσαετία, που όχι μόνο συνιστά μια από τις λίγες εστίες διεθνούς αριστείας που διαθέτει η χώρα, αλλά επιπλέον προσελκύει και κεφάλαια τριπλάσια του «κόστους» του και προσφέρει εργασία σε 2.000 περίπου νέους κυρίως επιστήμονες που απασχολούνται στα ερευνητικά προγράμματα.

Με τιμή και εκτίμηση,
Για την Ένωση Ελλήνων Ερευνητών

Η Πρόεδρος
Μαρία Θ. Στουμπούδη 

Η Γ. Γραμματέας
Μαρία A. Κωνσταντοπούλου

 

Κοινοποίηση:
Κύριο Δημήτριο Σταμάτη, Υπουργό Επικρατείας,
gram@ypep.gr
Καθηγητή Αντώνη Μανιτάκη, Υπουργό ΔΜ & ΗΔ,  ypourgos@ydmed.gov.gr
Καθηγητή  Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, Υπουργό ΠΑΙΘΠΑ, minister@minedu.gov.gr
Καθηγητή Θεόδωρο Παπαθεοδώρου, Υφυπουργό ΠΑΙΘΠΑ, pptheod@otenet.gr
Κύριο Παναγιώτη Μπαλτάκο, Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης,
gge@ggk.gr
Καθηγητή Αθανάσιο Κυριαζή, Γενικό Γραμματέα ΥΠΑΙΘΠΑ, gengram@minedu.gov.gr
Καθηγητή Βασίλειο Μάγκλαρη, Γενικό Γραμματέα Έρευνας & Τεχνολογίας, ΥΠΑΙΘΠΑ, gensec@gsrt.gr
Πρόεδρο και Μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας
Σύνοδο Πρυτάνεων και Προέδρων ΔΕ Ελληνικών Πανεπιστημίων,
lilnikol@interel.uoa.gr
Σύνοδο Προέδρων ΤΕΙ, chara@teikoz.gr
Σύνοδο Προέδρων Ερευνητικών Κέντρων, fotakis@iesl.forth.gr
Διοικούσα Επιτροπή της ΠΟΣΔΕΠ, posdep@posdep.gr & ΟΣΕΠ/ΤΕΙ,  jtsaknis@teiath.gr
Προέδρους και Τομείς Παιδείας Κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου
Πρόεδρο και Μέλη της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής των Ελλήνων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved