ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ζητούν χρήματα για την έρευνα

Αθήνα 9.5.2014, 3:20

Στην αρωγή του πρωθυπουργού προσβλέπει η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών προκειμένου να συνεχισθεί απρόσκοπτα το αξιόλογο, όπως το χαρακτηρίζει, ερευνητικό έργο. 

Με επιστολή που του απέστειλε, η Ένωση αναφέρεται στα θετικά αποτελέσματα Διεθνούς Αξιολόγησης των Ερευνητικών Κέντρων της ΓΓΕΤ και ζητεί η χρηματοδότηση να να επανέλθει σταδιακά στα προ της κρίσης επίπεδα, προκειμένου τα Κέντρα να επιτελέσουν ανεμπόδιστα τον αναπτυξιακό τους ρόλο.

«Να σταθείτε, έμπρακτα, αρωγός στην ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας στη χώρα μας, μεριμνώντας κυρίως για την αύξηση του ποσοστού του ΑΕΠ που διατίθεται όλα τα τελευταία χρόνια στην Έρευνα και αποτελεί κόλαφο για τη χώρα μας», αναφέρει χαρακτηριστικά η επιστολή. 

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής.


ΑΝΟΙΚΤΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Προς: Τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κύριο Αντώνη Σαμαρά 

Θέμα: Αποτελέσματα Διεθνούς Αξιολόγησης των Ερευνητικών Κέντρων της ΓΓΕΤ, σε αντιδιαστολή με τις συνεχείς περικοπές στην επιχορήγησή τους

Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,
Με τη γνωστοποίηση των συνολικών βαθμολογιών της διεθνούς και κατά νόμο (Ν. 1514/1985) αξιολόγησης των Ινστιτούτων των Ερευνητικών Κέντρων που βρίσκονται υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), θεωρούμε καθήκον μας να κάνουμε μία δημόσια αποτίμηση της αξιολόγησης αυτής, ζητώντας ταυτόχρονα η ΓΓΕΤ να δημοσιοποιήσει και τις επί μέρους αξιολογήσεις των Ινστιτούτων, όπως έπραξε και για τις  προηγούμενες διεθνείς αξιολογήσεις.

ΚατΆ αρχήν θα πρέπει να τονίσουμε ότι τα Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ αξιολογούνται, σε τακτά χρονικά διαστήματα, τα τελευταία 20 χρόνια, από Διεθνείς Επιτροπές Κριτών (ανά θεματικό αντικείμενο έρευνας). Η προηγούμενη διεθνής αξιολόγηση είχε γίνει το 2005. Μέχρι την πρόσφατη αξιολόγηση, είχε μεσολαβήσει μία αξιολόγηση από την εταιρία RAND S.A., το 2011. 

Η πρόσφατη αξιολόγηση (από Διεθνείς Επιτροπές) απέδειξε για μια ακόμη φορά την υψηλή ποιότητα της έρευνας που επιτελείται στη χώρα μας. Μία συνολική αποτίμηση των βαθμολογιών των 31 ερευνητικών Ινστιτούτων που περιλαμβάνονται στα 10 Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ, έδειξε ότι το 81% των Ινστιτούτων έλαβαν βαθμολογία άνω του 4, με άριστα το 5, ενώ το 61% των Ινστιτούτων έλαβαν βαθμολογία πάνω από το μέσο όρο (=4,38). Στην επιστημονική ορολογία και ανάλυση η κατανομή αυτή ορίζεται ως «συσσώρευση μπροστά σε ένα εμπόδιο», με το «εμπόδιο» στη συγκεκριμένη περίπτωση να αποτελεί το άριστα, το οποίο προφανώς δεν μπορεί να ξεπεραστεί. 

Με άλλα λόγια, τα αποτελέσματα της πρόσφατης αξιολόγησης έδειξαν το υψηλό επίπεδο και την Αριστεία που παρουσιάζουν τα Ερευνητικά Κέντρα της χώρας μας. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η μέση βαθμολογία δεν διαφέρει ανάμεσα στα Ερευνητικά Κέντρα με καθεστώς Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, ενώ ουσιαστικά αντανακλά την ικανότητα που οι Ερευνητές έχουν επιδείξει όλα τα προηγούμενα χρόνια στο να διεκδικούν και να κερδίζουν ανταγωνιστικά, ευρωπαϊκά και άλλα ερευνητικά προγράμματα. 

Τα αποτελέσματα αυτά, όμως, βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση με τις συνεχείς περικοπές της επιχορήγησης των Ερευνητικών Κέντρων της ΓΓΕΤ, η οποία κατά την τελευταία εξαετία έχει συρρικνωθεί κατά 54% περίπου (80 εκατ. ευρώ το 2008, 36,9 εκατ. ευρώ το 2014!!! ), οδηγώντας τα Κέντρα σε οικονομική ασφυξία. Μίας επιχορήγησης, η οποία λειτουργεί πολλαπλασιαστικά για την εθνική οικονομία, δεδομένου ότι για κάθε ευρώ που επενδύει το κράτος στα Ερευνητικά Κέντρα, αυτά «αποδίδουν» στην οικονομία» από 3 έως 7 επιπλέον ευρώ (ανάλογα -και πάλι- με το θεματικό αντικείμενο έρευνας) από Ευρωπαϊκούς, διεθνείς και ιδιωτικούς πόρους. Εδώ πρέπει να σημειωθεί δε ότι οι περικοπές αυτές δεν αποτέλεσαν ποτέ μνημονιακή υποχρέωση της χώρας, τουναντίον μάλιστα.

Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,
Τα αποτελέσματα της τελευταίας διεθνούς αξιολόγησης των Ερευνητικών Κέντρων δίνουν στην ερευνητική κοινότητα το ηθικό δικαίωμα να μιλά, όχι απλώς για νησίδες Αριστείας, αλλά συνολικά για Αριστεία στον ερευνητικό ιστό της ΓΓΕΤ. Αποτυπώνουν, επίσης, ένα δυναμικό κλάδο, στον οποίον η χώρα θα πρέπει να επενδύσει, τόσο για την ανάπτυξή της, όσο και για την αναχαίτιση του ακραία εκφυλιστικού φαινομένου της διαρροής Ελλήνων επιστημόνων προς το εξωτερικό.

Σας καλούμε λοιπόν, για άλλη μια φορά , 
- Να μεριμνήσετε άμεσα, ώστε η επιχορήγηση των Ερευνητικών Κέντρων της ΓΓΕΤ να επανέλθει σταδιακά στα προ της κρίσης επίπεδα χρηματοδότησης, προκειμένου τα Κέντρα να επιτελέσουν ανεμπόδιστα τον αναπτυξιακό τους ρόλο.
- Να σταθείτε, έμπρακτα, αρωγός στην ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας στη χώρα μας, μεριμνώντας κυρίως για την αύξηση του ποσοστού του ΑΕΠ που διατίθεται όλα τα τελευταία χρόνια στην Έρευνα και αποτελεί κόλαφο για τη χώρα μας. 

Με τιμή και εκτίμηση,
Για την Ένωση Ελλήνων Ερευνητών

Η Πρόεδρος
Μαρία Θ. Στουμπούδη

Η Γ. Γραμματέας
Μαρία A. Κωνσταντοπούλου

Κοινοποίηση:
Κύριο Δημήτριο Σταμάτη, Υπουργό Επικρατείας, gram@ypep.gr
Κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, Υπουργό ΔΜ & ΗΔ, ypourgos@ydmed.gov.gr
Καθηγητή Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, Υπουργό ΠΑΙΘ, minister@minedu.gov.gr
Κύριο Φώτιο Καϋμενάκη, Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης, gge@ggk.gr
Καθηγητή Αθανάσιο Κυριαζή, Γενικό Γραμματέα ΥΠΑΙΘ, gengram@minedu.gov.gr
Δρ Χρήστο Βασιλάκο, Γενικό Γραμματέα Έρευνας & Τεχνολογίας, ΥΠΑΙΘ, gensec@gsrt.gr
Πρόεδρο και Μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας, a.sitareniou@gsrt.gr
Σύνοδο Πρυτάνεων και Προέδρων ΔΕ Ελληνικών Πανεπιστημίων, lilnikol@interel.uoa.gr
Σύνοδο Προέδρων ΤΕΙ, chara@teikoz.gr
Σύνοδο Προέδρων Ερευνητικών Κέντρων, president@central.demokritos.gr
Διοικούσα Επιτροπή της ΠΟΣΔΕΠ, posdep@posdep.gr & ΟΣΕΠ/ΤΕΙ, akokkos@teipir.gr
Προέδρους και Τομείς Παιδείας Κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου
Πρόεδρο και Μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων
Πρόεδρο και Μέλη της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής των Ελλήνων


© Proslipsis.gr. Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή από επισκέπτες της Εφημερίδας.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved