ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας και Σχεδιασμού Αλληλεπίδρασης

Αθήνα 3.11.2015, 19:17

Την ίδρυση εργαστηρίου «Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας και Σχεδιασμού Αλληλεπίδρασης − eBusiness and User Experience Lab», στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, ενέκρινε ο Πρόεδρος του Ιδρύματος.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 42506 (1)
Ίδρυση εργαστηρίου «Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότη−
τας και Σχεδιασμού Αλληλεπίδρασης − eBusiness and
User Experience Lab», στο Τμήμα Μηχανικών Πληρο−
φορικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών
του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.
 Proslipsis.gr
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 96 του N. 4310/2014.
2. Το Ν. 4009/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αρθ.
5 και 6 περί Οργανισμού και Εσωτερικού Κανονισμό ΤΕΙ,
σε συνδυασμό με το αρθ. 80 παρ. 22, εδαφ. γ.
3. Τα αρθ. 1 έως 4 του Ν. 3794/2009.
4. Την σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος
Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογι−
κών Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας (συνεδρίαση
2/5−2−2015) για την ίδρυση εργαστηρίου «Ηλεκτρονικής
Επιχειρηματικότητας και Σχεδιασμού Αλληλεπίδρασης»
eBusiness and User Experience Lab (έγγραφο 6185/
19−2−2015 του Τμήματος).  Proslipsis.grProslipsis.gr
5. Τον φάκελο του Εργαστηρίου «Ηλεκτρονικής Επι−
χειρηματικότητας και Σχεδιασμού Αλληλεπίδρασης»
eBusiness and User Experience Lab όπως εγκρίθηκε από
τη Σύγκλητο του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας την 3/24−2−2015.
6. Την εισήγηση του Προέδρου του ΤΕΙ Δυτικής Ελ−
λάδας για την ίδρυση Εργαστηρίου «Ηλεκτρονικής Επι−
χειρηματικότητας και Σχεδιασμού Αλληλεπίδρασης»
eBusiness and User Experience Lab, όπως εγκρίθηκε από
τη Σύγκλητο του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας την 3/24−2−2015.
7. Την απόφαση της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. Δυτ. Ελλάδας
(Συνεδρίαση 3/24−2−2015.)
8. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ιδρύματος,
αποφασίζουμε:

ΑΡΘΡΟ 1. Ίδρυση – Αντικείμενο
Ιδρύεται Εργαστήριο «Ηλεκτρονικής Επιχειρηματι−
κότητας και Σχεδιασμού Αλληλεπίδρασης» στο τμήμα
Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών
Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. Ο διεθνής τίτλος
του Εργαστηρίου είναι: eBusiness and User Experience
Laboratory. Το εργαστήριο εξυπηρετεί ανάγκες εξειδι−
κευμένης εκπαίδευσης προπτυχιακού και μεταπτυχια−
κού επιπέδου, διεξαγωγής βασικής και εφαρμοσμένης
έρευνας στους τομείς ενδιαφέροντός του, στην ανά−
πτυξη προϊόντων βασισμένων σε τεχνολογίες αιχμής,
στην επέκταση των συνεργασιών του σε εθνικό και
ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και στη στήριξη της εκπαί−
δευσης σε εξειδικευμένους τομείς έρευνας και εφαρμο−
γών (σεμινάρια, ημερίδες, κ.λπ.) στα ακόλουθα γνωστικά
αντικείμενα:
- Τεχνολογίες Διαδικτύου. Μελέτη των νέων τεχνο−
λογιών και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του Δια−
δικτύου (Internet) καθώς και της μοντελοποίησής τους,
με στόχο την ανάπτυξη αλγορίθμων αναζήτησης και
φιλτραρίσματος της πληροφορίας σε αυτό, αποδοτική
αναδιοργάνωση web servers.
- Τεχνολογίες Γραφικών και Πολυμέσων. Ανάπτυξη με−
θόδων αποθήκευσης (storage methods) και διαχείρισης
της πληροφορίας, στη δευτερεύουσα μνήμη. Ιδιαίτερη
βαρύτητα δίνεται στην ανάπτυξη τεχνικών που αντιμε−
τωπίζουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις των αντικειμένων
πολυμέσων (multimedia objects).
- e–επιχειρείν. Μοντέλα και συνθήκες πρόβλεψης σε
συστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου, θεωρητικά μοντέλα
απόδοσης συστημάτων e−επιχειρείν, ασφάλεια δεδομέ−
νων και transactions, ανάλυση δεδομένων από επιχειρή−
σεις και οργανισμούς.
- Web Mining. Εξόρυξη πληροφορίας από δεδομένα
στο web, αυτόματη κατηγοροποίηση εγγράφων στο
διαδίκτυο και μοντελοποίηση του web usage.
- Adaptive Systems. Σχεδιασμός και ανάπτυξη αλ−
γορίθμων, αλγόριθμοι personalization και customization
techniques.
- Εκπαιδευτική Ψυχαγωγία. Σχεδιασμός εκπαιδευτι−
κών σεναρίων, σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών
παιχνιδιών, παραμετροποίηση εμπορικών video games
για χρήση στην εκπαιδευτική διδασκαλία, εκπαιδευτική
ρομποτική.
- Δομές Δεδομένων. Ανάπτυξη δομών δεδομένων με
βελτιωμένα χαρακτηριστικά στην χρονική ή/και χωρική
πολυπλοκότητα τους και στην εφαρμογή τους στην
επίλυση βασικών αλγοριθμικών προβλημάτων.
- Μοντελοποίηση και Ανάλυση της Απόδοσης Υπολο−
γιστικών Συστημάτων.
- Σχεδιασμός Αλληλεπίδρασης και Αξιολόγηση Ευ−
χρηστίας. Μελέτη της συμπεριφοράς των χρηστών σε
interactive συστήματα, αξιολόγηση της αλληλεπίδρασης,
έρευνα παραμέτρων απόδοσης interactive συστημάτων
με βάση την εμπειρία των χρηστών, Usability Evaluation
on Desktop applications, Web application, Mobile and
Tablet application, User Experience Demonstration
- Σχεδιασμό και Ανάπτυξη Συστημάτων σε Οργανι−
σμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (e−government) και Ιδι−
ωτικούς Φορείς. Στον τομέα αυτό γίνεται παράλληλα
έρευνα και ανάπτυξη σε θέματα ηλεκτρονικής ανταλλα−
γής εγγράφων, διαχείρισης ροής εργασιών, συστημάτων
ηλεκτρονικών δημοσκοπήσεων και ψηφοφορίας, καθώς
και εφαρμογών επικοινωνίας με τον πολίτη.
- Εφαρμογές Εκπαίδευσης από Απόσταση. Η ανα−
πτυξιακή δραστηριότητα περιλαμβάνει τη σχεδίαση
αλληλεπιδραστικών συστημάτων τηλεκατάρτισης και
τηλεεκπαίδευσης και την υλοποίηση ολοκληρωμένων
συστημάτων παρακολούθησης και αξιολόγησης της
εκπαιδευτικής δραστηριότητας, τα οποία αποσκοπούν
στην υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας στη
δημόσια εκπαίδευση (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια
και τριτοβάθμια), καθώς και στην ενδοεπιχειρησιακή
κατάρτιση. Proslipsis.gr
- Ολοκληρωμένες Εφαρμογές Ηλεκτρονικής Επιχειρη−
ματικότητας. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη δημι−
ουργία ασφαλούς (secure) περιβάλλοντος συναλλαγών
μέσω του Διαδικτύου, στη μελέτη της αλληλεπίδρασης
του αγοραστή με το περιβάλλον ηλεκτρονικού εμπο−
ρίου και στην ανάπτυξη εικονικών εκθεσιακών χώρων
(exhibition halls, cyber malls).
- Συστήματα Τηλεσυνεργασίας και Τηλεεργασίας.
Το Εργαστήριο δραστηριοποιείται στην ολοκλήρωση
εφαρμογών τηλεσυνεργασίας σε περιβάλλοντα Intranet
(συστήματα τηλεδιάσκεψης, συνομιλίας σε πραγματικό
χρόνο, υπηρεσίες νέων και ανακοινώσεων, ηλεκτρονι−
κού ταχυδρομείου κ.λπ.), καθώς και στην ανάπτυξη συ−
στημάτων τηλεεργασίας (περιβάλλοντα αυτοματισμού
γραφείου) με στόχο κυρίως την υποστήριξη ατόμων με
ελαφρά κινητικά και νοητικά προβλήματα.
- Σχεδιασμό και Ανάπτυξη Πολυμεσικών (Δικτυακών)
Εφαρμογών Εκπαιδευτικού Λογισμικού. Το Εργαστήριο
έχει ιδιαίτερη εμπειρία στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών
τίτλων και εφαρμογών για την υποστήριξη μαθημάτων
στη δημόσια εκπαίδευση, καθώς και σειρών μαθημάτων
για την υποστήριξη της επαγγελματικής κατάρτισης.
- Web Services. Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμο−
γών χρησιμοποιώντας .net τεχνολογίες, web services
εφαρμογές.
- Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης σε αναλογικά δεδομένα.
Ψηφιοποίηση βιβλίων, φωτογραφικών και εντύπων. Δη−
μιουργία videos και ψηφιακή φωτογράφιση εκθεμάτων
και landmarks. Δημιουργία και αναπαραγωγή ψηφιακών
μέσων.
- Υποστήριξη Goverment−to−Citizens και Goverment−to−
Business εφαρμογών, με τη δημιουργία, επεξεργασία και
υποστήριξη online ερευνών. Παράλληλα υποστηρίζεται
και διαδικασία online help desk στα πιο συνηθισμένα
προβλήματα που έχουν οι ερευνητές αλλά και οι ερευ−
νούμενοι πάνω στη συμπλήρωση της online έρευνας.
- Ολοκληρωμένες υπηρεσίες eMarketing, Search
Engines Marketing (SEM), On line Reputation management
(ORM), E−mail marketing (Newletter campaings), Directories
listing, Βanner Campaigns, Web 2 (Social media marketing),
SMS campaigns

ΑΡΘΡΟ 2. Σκοπός – Αποστολή
Το Εργαστήριο «Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας
και Σχεδιασμού Αλληλεπίδρασης» στο πλαίσιο της απο−
στολής του έχει ως σκοπό:
1. Την ικανοποίηση εξειδικευμένων διδακτικών ανα−
γκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και
ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Μηχανικών Πλη−
ροφορικής ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών
καθώς και άλλων Τμημάτων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας,
καθώς και την κάλυψη των αναγκών επιστημονικών με−
λετών και διατριβών σε θέματα που εμπίπτουν στα αντι−
κείμενα δραστηριότητας του εργαστηρίου, όπως αυτά
προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος, καθώς και
σε θέματα που εμπίπτουν στο χώρο των επαγγελματι−
κών και επιστημονικών προσανατολισμών του τμήματος.
2. Τη δημιουργία θεωρητικής, επιστημονικής και τεχνο−
λογικής υποδομής για την αρτιότερη διδασκαλία των
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων που είναι
σχετικά με τα ερευνητικά αντικείμενα του εργαστηρίου
όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος.
3. Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και διε−
ξαγωγής βασικής ή εφαρμοσμένης έρευνας στο πλαίσιο
των ερευνητικών αντικειμένων του εργαστηρίου όπως
αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος.
4. Την εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων για την
επιστημονική πρόοδο στα πεδία που είναι σχετικά με
τη φύση του εργαστηρίου. Η ερευνητική δραστηριότη−
τα του εργαστηρίου βασίζεται σε ερευνητικά αποτε−
λέσματα που αφορούν τα γνωστικά αντικείμενα του
εργαστηρίου.
5. Τη σύνδεση και τη συνεργασία, για την προώθηση
της έρευνας και της καινοτομίας, με εκπαιδευτικά ιδρύ−
ματα, ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις, συνεργατικούς
σχηματισμούς, βιομηχανικές και τεχνολογικές ενώσεις
της ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί
στόχοι τους συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυ−
μπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.
6. Το συντονισμό των σχετικών ερευνητικών προγραμ−
μάτων σε όλους τους επί μέρους ερευνητικούς χώρους
και τη λειτουργική διασύνδεση τους από επιστημονική
και διοικητική άποψη.
7. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων,
σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημο−
νικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων
και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων
αναγνωρισμένων επιστημόνων. Την παροχή υπηρεσιών,
δηλαδή τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημο−
νικών προϊόντων, σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής
οργανισμούς. Proslipsis.gr
8. Την παροχή υπηρεσιών Δια Βίου Μάθησης αυτοδύ−
ναμα ή σε συνεργασία με άλλα εργαστήρια ή φορείς.
9. και τέλος στην εξυπηρέτηση των διαφόρων κοινω−
νικών αναγκών, όταν και όποτε ζητείται συγκεκριμένη
συνδρομή σε θέματα με τα οποία ασχολείται το Ερ−
γαστήριο.
 Proslipsis.gr
ΑΡΘΡΟ 3. Προσωπικό
Το προσωπικό του εργαστηρίου αποτελείται από Κα−
θηγητές ή άλλα μέλη Ερευνητικού Προσωπικού (ΕΠ) ή
μέλη Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (ΕΤΠ) των οποίων
το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κατέχουν και
τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα εμπίπτουν στα ερευ−
νητικά πεδία του εργαστηρίου, καθώς και από μέλη
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ)
και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ),
Πανεπιστημιακούς Υποτρόφους του άρθρου 95 του
Ν. 4310/2014, Εντεταλμένους Διδασκαλίας του άρθρου
16 του Ν. 4009/2011 και Επιστημονικούς, Εργαστηριακούς
Συνεργάτες του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Τ.Ε. και του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. Επίσης στο εργα−
στήριο δύνανται να απασχολούνται εξωτερικοί συνερ−
γάτες, ερευνητές και προσκεκλημένοι καθηγητές από
ΑΕΙ ημεδαπής και της αλλοδαπής για τη διεκπεραίωση
των ερευνητικών έργων. Τα μέλη μπορούν να ανήκουν
κατά μέγιστο σε 2 Εργαστήρια.

ΑΡΘΡΟ 4. Διοίκηση – Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από το διευθυντή εργα−
στηρίου που είναι μέλος του Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(Ε.Π.) της βαθμίδας του καθηγητή ή του αναπληρωτή
καθηγητή του αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου του
Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ της Σχολής Τε−
χνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. Ο Δι−
ευθυντής Εργαστηρίου ορίζεται όπως καθορίζεται στις
σχετικές διατάξεις του Ν. 4009/2011, στον εσωτερικό
κανονισμό, άρθρο 6. Για τη μεταβατική περίοδο (άρθρο
80 § 5 εδαφ. α), ο Διευθυντής Εργαστηρίου ορίζεται με
τη διαδικασία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 3
του Ν. 3794/2009.
2. Ο Διευθυντής Εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιό−
τητες που ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις του
Ν. 4009/2011, στον εσωτερικό κανονισμό, άρθρο 6. Για τη
μεταβατική περίοδο (άρθρο 80 § 5 εδαφ. α) ο Διευθυντής
Εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο
άρθρο 3 του Ν. 3794/2009 μεταξύ των οποίων περιλαμ−
βάνονται και οι εξής: ο συντονισμός του εξειδικευμένου
διδακτικού και του ερευνητικού έργου του εργαστηρίου,
η κατάρτιση και υποβολή αρμοδίως του ετήσιου προ−
γράμματος λειτουργίας του εργαστηρίου και η μέριμνα
για την εφαρμογή του, η μέριμνα για την κατανομή
των χώρων του εργαστηρίου, τη στελέχωσή του με το
αναγκαίο προσωπικό και την προμήθεια αναλώσιμων
υλικών και πάγιου εξοπλισμού, η υποβολή του ετήσιου
απολογισμού των δραστηριοτήτων του, η υπογραφή
κάθε εγγράφου που σχετίζεται με το εργαστήριο και
γενικά η ευθύνη για την ομαλή λειτουργία του
ΑΡΘΡΟ 5. Εγκατάσταση – Λειτουργία
1. Το Εργαστήριο στεγάζεται σε χώρο (Εργαστήριο
Ε4) που παραχωρείται στο κτίριο του Τμήματος Μη−
χανικών Πληροφορικής ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών
Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. Στο χώρο αυτό
έχουν εγκατασταθεί τα όργανα και ο απαραίτητος τε−
χνικός εξοπλισμός για την προώθηση της εκπαίδευσης,
έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας. Στο χώρο εγκα−
τάστασης θα τοποθετηθεί πινακίδα με τον τίτλο του
Εργαστηρίου.
2. Το Εργαστήριο εκτελεί εξειδικευμένη εκπαίδευση,
έρευνα, ανάπτυξη και εργασίες τεχνικής υποστήριξης
υψηλού επιπέδου και δημοσιεύει επιστημονικές εργασί−
ες και τεχνικές εκθέσεις, όπως αυτές ανατίθενται από
συνεργαζόμενους φορείς ή ερευνητικά, αναπτυξιακά
έργα.
3. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαίσια
ερευνητικού ή άλλου έργου και καθορίζει μέσα στα
πλαίσια της αποστολής του εργαστηρίου την προτε−
ραιότητα στη χρησιμοποίηση εξοπλισμού και χώρων σε
περίπτωση που υπάρχει σχετική ανάγκη.
4. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση εξοπλι−
σμού, οργάνων και υλικών που ανήκουν σε αυτό, την
παραμονή προσωπικού, φοιτητών και επισκεπτών στους
χώρους όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες ασφαλείας, οι
οποίοι αποσκοπούν στην προφύλαξη της υγείας και της
αρτιμέλειας των παρευρισκομένων, καθώς και στην προ−
στασία του εξοπλισμού του εργαστηρίου από βλάβες.
5. Η χρησιμοποίηση ειδικού εξοπλισμού του εργαστη−
ρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους
ερευνητές, που έχουν ειδική επί του εξοπλισμού αυτού
εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το διευθυντή αυτού.
Κινητά όργανα και εξοπλισμός, τα οποία παραδίδονται
για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη
χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν πα−
ραδοθεί.
6. Με απόφαση του Διευθυντή Εργαστηρίου είναι δυ−
νατόν να στεγάζονται στο Εργαστήριο συνεργάτες και
ερευνητικά προγράμματα μελών ΕΠ, άλλων τμημάτων
του ιδρύματος.
7. Με εισήγηση του διευθυντή στα αρμόδια όργανα
του τμήματος ή του ιδρύματος είναι δυνατή η πρόσληψη
συνεργατών σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και
ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου, σύμφω−
να με την ισχύουσα νομοθεσία.
8. Το Εργαστήριο λειτουργεί χωρίς να επιβαρύνει τον
Προϋπολογισμό του ΤΕΙ.

ΑΡΘΡΟ 7. Πόροι – Έσοδα
Τα έσοδα του Εργαστηρίου προέρχονται από:
1. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό η λογαρια−
σμό τρίτων. Proslipsis.gr
2. Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις
του Π.δ. 159/1984.
4. Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών σε ερευνητι−
κά προγράμματα που εκτελούνται στους χώρους τους.
5. Τις ειδικές εισφορές και τις χρηματοδοτήσεις από
διεθνείς Οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
6. Την χρήση της πνευματικής ιδιοκτησίας των απο−
τελεσμάτων ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμ−
μάτων.
7. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

ΑΡΘΡΟ 8. Διαχείριση Εσόδων
1. Τη διαχείριση των εσόδων του Εργαστηρίου από
οποιαδήποτε πηγή και εάν προέρχονται θα έχει ο Ει−
δικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, σύμφωνα με
τον κανονισμό του.
2. Τα έσοδα από κάθε έργο μετά την αφαίρεση της
παρακράτησης υπέρ του ΤΕΙ και αφού καλυφθούν οι επι−
λέξιμες δαπάνες που αναφέρονται στον προϋπολογισμό
των έργων, σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησης
του ΕΛΚΕ, μαζί με άλλα έσοδα που προκύπτουν από
πνευματικά δικαιώματα, δωρεές, προσφορές, κ.λπ. θα
χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της υποδομής και
του εξοπλισμού του ώστε να δύναται να παρέχει υψηλού
επιπέδου υπηρεσίες, ενώ παράλληλα θα μεριμνά για την
σωστή προβολή του.

ΑΡΘΡΟ 9. Τηρούμενα Βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρείται κάθε βι−
βλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από την ισχύουσα
νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για τη λειτουργία
του Εργαστηρίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 14 Οκτωβρίου 2015

Ο Πρόεδρος
ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved