ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΑΕΙ - Ερευνητικά κέντρα Επιστροφή    
Θέσεις εργασίας σε ΑΕΙ - Ερευνητικά κέντρα

Proslipsis.gr | Αθήνα 10.4.2019, 08:50

Θέσεις προσωπικού προκηρύσσουν οι παρακάτω φορείς του δημόσιου τομέα, κυρίως ΑΕΙ και ερευνητικά ιδρύματα. Ενδέχεται να συναντάτε και θέσεις εργασίας με υποτροφία ή για απόκτηση μεταπτυχιακών - διδακτορικών τίτλων. 

Για περισσότερες πληροφορίες και ιδίως για να μάθετε την ακριβή προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, απευθυνθείτε στον αντίστοιχο φορέα στην διεύθυνση που αναγράφουν οι προσκλήσεις.

Στον παρόντα πίνακα -τον πληρέστερο στην Ελλάδα- οι θέσεις παρουσιάζονται ανά φορέα και κλάδο - ειδικότητα. Πατώντας πάνω στο όνομα του φορέα μεταφέρεστε στην πρόσκληση.

Προσκλήσεις με σύντομη προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής (ακόμη και μιας ημέρας) ή... κατόπιν εορτής, υποκρύπτουν κακοδιοίκηση ή σκοπιμότητα.

Παλαιότερες προσκλήσεις μπορείτε να βρείτε στην υποκατηγορία «Θέσεις εποχικού προσωπικού».

Τι σημαίνουν: ΠΕ=Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ΤΕ=Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ΔΕ=Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΙΕΚ, Λύκειο, παλαιό εξατάξιο Γυμνάσιο), ΥΕ=Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (τριτάξιο Γυμνάσιο ή παλαιό Δημοτικό), ΑΕΙ= Aνώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ)
Proslipsis.gr

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ
Ανακοινώσεις ενδέχεται να προστίθενται μέχρι και ώρα 24:00. 
Για να κατεβάσετε τις προσκλήσεις, απευθυνθείτε στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που παραθέτουμε στο τέλος κάθε ανακοίνωσης. Αν κάποια αρχεία δεν κατεβαίνουν, αυτό οφείλεται σε βλάβη του προγράμματος «Διαύγεια». Επανέλθετε αργότερα.
Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 ΔΕ (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) Διοικητικής Υποστήριξης
Αιτήσεις μέχρι 17.4.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%956%CE%9E46%CE%A8%CE%962%CE%9D-%CE%A0%CE%945?inline=true


Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 Μεταδιδακτορικό ερευνητή, κάτοχο διδακτορικού διπλώματος στο επιστημονικό πεδίο «Διεθνές Εμπόριο υπό την παρουσία ατελούς ανταγωνισμού με μεγάλες επιχειρήσεις (superstarfirms)»
Αιτήσεις μέχρι 3.5.2019. Proslipsis.gr
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%94%CE%93546%CE%A8%CE%962%CE%9D-%CE%A3%CE%990?inline=true


Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 ΠΕ Τεχνικός Σύμβουλος, Σχολών Θετικών Επιστημών ή Σχολών Μηχανικών, Οικονομίας και Διοίκησης, Νομικών, αποφοίτων  Σχολής Δημόσιας Διοίκησης
Αιτήσεις μέχρι 24.4.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9E%CE%A3%CE%9846%CE%A8%CE%962%CE%9D-%CE%A68%CE%A9?inline=true


Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 ΠΕ Οδοντίατρος - Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
Αιτήσεις μέχρι 24.4.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9B7%CE%A146%CE%A8%CE%962%CE%9D-4%CE%A1%CE%A4?inline=true


Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 Τοπογράφος Μηχανικός Proslipsis.gr
* 1 Υποψήφιος Διδάκτωρ Τοπογράφος Μηχανικός
* 1 Υποψήφιος Διδάκτωρ Τοπογράφος Μηχανικός
Αιτήσεις μέχρι 24.4.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9A5%CE%A546%CE%A8%CE%962%CE%9D-%CE%9B%CE%94%CE%94?inline=true


Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 ΠΕ Μεταπτυχιακός φοιτητής
Αιτήσεις μέχρι 22.4.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A944346%CE%A8%CE%962%CE%9D-0%CE%A7%CE%96?inline=true


Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 ΠΕ Οικονομικών και Διοίκησης (με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στον τομέα της Υγείας)
Αιτήσεις μέχρι 16.4.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/99%CE%9A446%CE%A8%CE%962%CE%9D-%CE%A3%CE%A5%CE%91?inline=true


Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 με πτυχίο ΑΕΙ
Αιτήσεις μέχρι 17.4.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A0%CE%9A%CE%A046%CE%A8%CE%962%CE%9D-%CE%A96%CE%9A?inline=true

Proslipsis.gr
Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Γραμματέας
Αιτήσεις μέχρι 17.4.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A4%CE%A0346%CE%A8%CE%962%CE%9D-%CE%A017?inline=true


Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
* 1 Μηχανικός ή πληροφορικός ή τεχνολόγος, με εμπειρία σε GIS
Αιτήσεις μέχρι 15.4.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%921746%CE%A8%CE%96%CE%A34-2%CE%9E%CE%92?inline=true


Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
* 1 Υποψήφιος Διδάκτωρ με θέμα συναφές με το αντικείμενο «Ανάπτυξη ΥΔΡΟμεταλλουργικής διεργασίας ανάκτησης ΜΕΤάλλων από πλακέτες Τυπωμένων ΚΥκλωμάτων – Πιλοτική εφαρμογή: Διεργασία μηδενικών αποβλήτων (ΥΔΡΟΜΕΤΚΥ/HYDROPCB)»
Αιτήσεις μέχρι 16.4.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%96%CE%93%CE%9446%CE%A8%CE%96%CE%A34-3%CE%A69?inline=true


Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
* 1 υποτροφία σε διπλωματούχο Αγρονόμο - Τοπογράφο Μηχανικό, υποψήφιο Διδάκτωρ
Αιτήσεις μέχρι 15.4.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%95%CE%9E%CE%9346%CE%A8%CE%96%CE%A34-0%CE%94%CE%94?inline=true


Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 με Πτυχίο Πανεπιστημίου Οικονομικών ή/και Διεθνών ή/και Επιστημών Διοίκησης
Αιτήσεις μέχρι 23.4.2019. Proslipsis.gr
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%97%CE%9C%CE%A5469%CE%924%CE%9C-7%CE%9A%CE%9C?inline=true


Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 με Πτυχίο Πανεπιστήμιουτης ημεδαπής, ή ισότιμο της αλλοδαπής στο γνωστικό αντικείμενο της Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Μαθηματικών  ή  Εφαρμοσμένων Μαθηματικών ή Στατιστικής
Αιτήσεις μέχρι 16.4.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/639%CE%9C469%CE%924%CE%9C-%CE%A6%CE%932?inline=true


Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 Μεταδιδακτορικού Ερευνητή με Πτυχίο Επιστήμονα Τεχνολογίας Τροφίμων ή Χημείας ή Βιολογίαςή Βιοπληροφορικής ΑΕΙ
Αιτήσεις μέχρι 24.4.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9E%CE%A5%CE%9F46%CE%A88%CE%966-%CE%93%CE%93%CE%99?inline=true


Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 με Πτυχίο Γεωπονίας ή Χημείας, ή Βιολογίας, ή Βιοπληροφορικής ΑΕΙ
Αιτήσεις μέχρι 24.4.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A07%CE%9346%CE%A88%CE%966-%CE%9231?inline=true


Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ
Αιτήσεις μέχρι 17.4.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%98%CE%A0746%CE%A88%CE%966-%CE%946%CE%97?inline=true


Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 με Πτυχίο Χημικού ή Χημικού Μηχανικού ή Βιολόγου από ΑΕΙ και Διδακτορικό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε μικροβιακές ζυμώσεις, αξιοποίηση αποβλήτων και σχεδιασμό (βιο-)διεργασιών
Αιτήσεις μέχρι 17.4.2019. Proslipsis.gr
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A90%CE%9F%CE%9C46%CE%A88%CE%966-%CE%9901?inline=true


Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 με Πτυχίο Χημικού ή Χημικού Μηχανικού ή Βιολόγου ΑΕΙ και Διδακτορικό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε μικροβιακές ζυμώσεις, αξιοποίηση αποβλήτων και σχεδιασμό (βιο-)διεργασιών
Αιτήσεις μέχρι 17.4.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%94%CE%9B%CE%9D46%CE%A88%CE%966-8%CE%93%CE%91?inline=true


Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 με Πτυχίο Γεωπόνου από ΑΕΙ και Διδακτορικό δίπλωμα στις Γεωπονικές επιστήμες με ειδίκευση στις μικροβιακές ζυμώσεις και την αξιοποίηση αποβλήτων και παραπροϊόντων
Αιτήσεις μέχρι 18.4.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9E9846%CE%A88%CE%966-%CE%A966?inline=true


Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 με Πτυχίο Γεωπόνου από ΑΕΙ και Διδακτορικό δίπλωμα στις Γεωπονικές επιστήμες με ειδίκευση στις μικροβιακές ζυμώσεις και την αξιοποίηση αποβλήτων και παραπροϊόντων
Αιτήσεις μέχρι 18.4.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%95%CE%A9%CE%9A46%CE%A88%CE%966-1%CE%A7%CE%A6?inline=true


Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 με Πτυχίο Γεωπόνου ΑΕΙ
Αιτήσεις μέχρι 18.4.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9A%CE%93%CE%9E46%CE%A88%CE%966-%CE%92%CE%A8%CE%99?inline=true


Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 με Πτυχίο Βιολογίας ΑΕΙ Proslipsis.gr
Αιτήσεις μέχρι 18.4.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9D%CE%A7046%CE%A88%CE%966-%CE%A5%CE%94%CE%9F?inline=true


Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
* 1 Διδάσκοντας με Διδακτορικό τίτλο σπουδών με γνωστικό αντικείμενο: Χαρτογραφία με έμφαση στον Προγραμματισμό των γεωχωρικών εφαρμογών
Αιτήσεις μέχρι 16.4.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/60%CE%92%CE%A746%CE%9C9%CE%9E%CE%97-%CE%92%CE%A3%CE%94?inline=true


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1 Υποψήφιος Διδάκτορας Βιολόγος
* 1 Μεταδιδάκτορας Μοριακός Βιολόγος - Γενετιστής
Αιτήσεις μέχρι 24.4.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A94%CE%96046%CE%A88%CE%A7%CE%92-5%CE%A7%CE%98?inline=true


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1 Υποψήφιος Διδάκτορας Χημικός
Αιτήσεις μέχρι 24.4.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A9%CE%A4646%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%9C%CE%9F6?inline=true


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1 Διδάκτορας Χημικός
Αιτήσεις μέχρι 24.4.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%963%CE%9B46%CE%A88%CE%A7%CE%92-01%CE%96?inline=true


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1 Φυσικός Υποψήφιος  Διδάκτορας
Αιτήσεις μέχρι 24.4.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A85%CE%A9%CE%9646%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%92%CE%A39?inline=true


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1 πτυχιούχος Βοηθός Μικροβιολογικών Εργαστηρίων
Αιτήσεις μέχρι 24.4.2019. Proslipsis.gr
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%957%CE%A846%CE%A88%CE%A7%CE%92-654?inline=true


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1 με πτυχίο ΑΕΙ
Αιτήσεις μέχρι 24.4.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%96%CE%A7%CE%9246%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%A8%CE%94%CE%9B?inline=true


Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
* 1 Μεταδιδακτορικός ερευνητής με τίτλο στο γνωστικό αντικείμενο της διοίκησης επιχειρήσεων
Αιτήσεις μέχρι 17.4.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9E%CE%942469%CE%927%CE%9E-%CE%9B%CE%913?inline=true


Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
* 1 Υποψήφιος διδάκτορας Βιοχημικός - Βιοτεχνολόγος
Αιτήσεις μέχρι 17.4.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%94%CE%91%CE%A5469%CE%927%CE%9E-%CE%A5%CE%9F8?inline=true


Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
* 1 Μεταδιδάκτορας Ερευνητής με Ειδικότητα: Γεωπόνος - Γεωργικές Κατασκευές
Αιτήσεις μέχρι 17.4.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A8%CE%A92469%CE%927%CE%9E-1%CE%953?inline=true


Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

* 1 Υποψήφιος Διδάκτορας Γεωπόνος ή Περιβαλλοντολόγος ή Δασολόγος
Αιτήσεις μέχρι 17.4.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9E%CE%9A6469%CE%927%CE%9E-%CE%9A%CE%9D%CE%9F?inline=true


Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
* 1 με Πτυχίο τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή ελληνικής φιλολογίας
Αιτήσεις μέχρι 17.4.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/64%CE%9C%CE%9A469%CE%927%CE%9E-09%CE%93?inline=true


Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
* 1 Πτυχιούχος Γεωπόνος
Αιτήσεις μέχρι 17.4.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A8%CE%A92469%CE%927%CE%9E-1%CE%953?inline=true


Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
* 1 Ερευνητής λαογραφίας ή κοινωνικής ανθρωπολογίας
Αιτήσεις μέχρι 17.4.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/64%CE%9C%CE%9A469%CE%927%CE%9E-09%CE%93?inline=true


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής με πτυχιακή εργασία ή Δίπλωμα Μηχ. Η/Υ και Πληροφορικής ή ισότιμος τίτλος
Αιτήσεις μέχρι 24.4.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A91%CE%9C%CE%A1469%CE%927%CE%97-3%CE%98%CE%98?inline=true


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
* 1 με Πτυχίο Νοσηλευτικής
Αιτήσεις μέχρι 24.4.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%98%CE%93%CE%96469%CE%927%CE%97-%CE%95%CE%9C%CE%92?inline=true


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
* 1 με Πτυχίο Πληροφορικής Ιδρύματος Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή Ισότιμου εξωτερικού
Αιτήσεις μέχρι 16.4.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A0%CE%9E%CE%95469%CE%927%CE%97-4%CE%947?inline=true


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
* 1 με Πτυχίο AEI θετικών επιστημών
Αιτήσεις μέχρι 16.4.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%96%CE%94%CE%96469%CE%927%CE%97-%CE%A0%CE%9C%CE%98?inline=true


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
* 1 με Πτυχίο Χημείας ή Περιβαλλοντικών Επιστημών AEI
Αιτήσεις μέχρι 16.4.2019. Proslipsis.gr
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%94%CE%A6%CE%94469%CE%927%CE%97-%CE%9A%CE%A9%CE%A4?inline=true


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
* 1 με Πτυχίο Χημείας AEI και Μεταπτυχιακές σπουδές στην γνωστική περιοχή της χημικής ανάλυσης οργανικών ρύπων σε περιβαλλοντικά δείγματα
Αιτήσεις μέχρι 16.4.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%951%CE%A4469%CE%927%CE%97-%CE%91%CE%99%CE%98?inline=true


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
* 1 με Πτυχίο Χημείας AEI και Μεταπτυχιακές σπουδές στην γνωστική περιοχή της χημικής ανάλυσης οργανικών ρύπων σε περιβαλλοντικά δείγματα
Αιτήσεις μέχρι 16.4.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9E%CE%93%CE%A7469%CE%927%CE%97-%CE%A705?inline=true


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
* 1 Απόφοιτος του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών ή Μηχανικών Επιστήμης Υλικών ή Βιολόγος ή Χημικός ή Χημικός Μηχανικός
Αιτήσεις μέχρι 16.4.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A44%CE%9F469%CE%927%CE%97-%CE%9C%CE%9A1?inline=true


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
* 1 με Δίπλωμα Μηχανικού Επιστήμης Υλικών ή Χημικού Μηχανικού ή Πτυχίο Επιστήμης Υλικών ή Χημικού
Αιτήσεις μέχρι 16.4.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%96%CE%969469%CE%927%CE%97-%CE%9E5%CE%A1?inline=true


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
* 1 με Δίπλωμα Χημείας ή Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών
Αιτήσεις μέχρι 16.4.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%969%CE%A5469%CE%927%CE%97-%CE%9E9%CE%92?inline=true


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
* 1 με Πτυχίο Βιολόγου, Ιχθυολόγου ή Ιχθυολόγου ΤΕ Proslipsis.gr
Αιτήσεις μέχρι 16.4.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A8%CE%A4%CE%9E469%CE%927%CE%97-%CE%A76%CE%91?inline=true


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
* 1 με Πτυχίο Πληροφορικής ή Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής
Αιτήσεις μέχρι 17.4.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A84%CE%9D%CE%93469%CE%927%CE%97-%CE%A5%CE%98%CE%99?inline=true


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
* 1 Απόφοιτος του Τμήματος Χημείας ή Βιολογίας ήΒιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών
Αιτήσεις μέχρι 17.4.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A960%CE%A4469%CE%927%CE%97-%CE%991%CE%A3?inline=true


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
* 1 με Πτυχίο Πληροφορικής ή Θετικών Επιστημών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Αιτήσεις μέχρι 17.4.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9F%CE%915469%CE%927%CE%97-%CE%9A%CE%95%CE%A6?inline=true


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
* 1 με Πτυχίο Πληροφορικής ή Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής
Αιτήσεις μέχρι 17.4.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9E51469%CE%927%CE%97-%CE%91%CE%A9%CE%9F?inline=true


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
* 1 υποψήφιος διδάκτορας, απόφοιτος του Τμήματος Χημείας ή της Βιολογίας με Μεταπτυχιακό τίτλο
Αιτήσεις μέχρι 17.4.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9A%CE%92%CE%A8469%CE%927%CE%97-%CE%957%CE%A4?inline=true

Proslipsis.gr
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
* 1 υποψήφιος διδάκτορας, απόφοιτος του Τμήματος Χημείας ή Βιολογίας ή συναφούς ειδικότητας με Μεταπτυχιακό τίτλο με ειδίκευση στην Απομόνωση, Ανάπτυξη, Παραγωγή & Έλεγχος Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων (Φάρμακα, καλλυντικά, ειδικά προϊόντα διατροφής)
Αιτήσεις μέχρι 17.4.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%94%CE%A6%CE%A1469%CE%927%CE%97-%CE%9E2%CE%9A?inline=true


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
* 1 με Πτυχίο Ιατρικής Σχολής και Μεταπτυχιακό Ιατρικής Σχολής με έμφαση στην Ενδοκρινολογία
Αιτήσεις μέχρι 17.4.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A94%CE%9E1469%CE%927%CE%97-%CE%96%CE%9D%CE%9B?inline=true


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
* 1 Διδάκτωρ Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής ή Πληροφορικής με Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Πτυχίο Πληροφορικήςτης ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, με Μεταπτυχιακό Μηχανικού  Η/Υ και Πληροφορικής ή Πληροφορικής
Αιτήσεις μέχρι 17.4.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/669%CE%9E469%CE%927%CE%97-4%CE%9E1?inline=true


Πανεπιστήμιο Πατρών
* 1 με Πτυχίο/Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού ή Φυσικής ή Χημείας
Αιτήσεις μέχρι 17.4.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A8%CE%A85469%CE%927%CE%98-%CE%A7%CE%9D%CE%91?inline=true


Πανεπιστήμιο Πατρών
* 1 κάτοχος Πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στους κλάδους Οικονομικής Επιστήμης, Διοίκησης Επιχειρήσεων
Αιτήσεις μέχρι 16.4.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A1%CE%99%CE%A1469%CE%927%CE%94-%CE%99%CE%99%CE%A0?inline=true


Πανεπιστήμιο Πατρών
* 1 με Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών
* 2 με Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού
Αιτήσεις μέχρι 16.4.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8069469%CE%927%CE%98-%CE%9F%CE%A3%CE%9D?inline=true


Πανεπιστήμιο Πατρών
* 1 με καλή γνώση στο γνωστικό αντικείμενο: Βασικές αρχες παθογένειας ανοσοποιητικού συστήματος ή /και λοίμωξης από τον HIV
Αιτήσεις μέχρι 16.4.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%97%CE%94%CE%9F469%CE%927%CE%98-%CE%91%CE%99%CE%9B?inline=true


Πανεπιστήμιο Πατρών
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ
Αιτήσεις μέχρι 17.4.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A3%CE%927469%CE%927%CE%98-86%CE%91?inline=true


Πανεπιστήμιο Πατρών
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ
Αιτήσεις μέχρι 17.4.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A3%CE%927469%CE%927%CE%98-86%CE%91?inline=true


Πανεπιστήμιο Κρήτης
* 1 με Πτυχίο Τεχνολογίας Τροφίμων
Αιτήσεις μέχρι 17.4.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9D%CE%96%CE%A9469%CE%927%CE%93-%CE%9E%CE%9D1?inline=true


Πανεπιστήμιο Κρήτης
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ
Αιτήσεις μέχρι 17.4.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9306469%CE%927%CE%93-%CE%9F%CE%98%CE%A4?inline=true


Πανεπιστήμιο Κρήτης
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής κατεύθυνσης
Αιτήσεις μέχρι 17.4.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A0%CE%98%CE%9F469%CE%927%CE%93-%CE%94%CE%93%CE%A6?inline=true

Proslipsis.gr
Πανεπιστήμιο Κρήτης
* 1 με Πτυχίο Οπτικής - Οπτομετρίας
Αιτήσεις μέχρι 17.4.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A676469%CE%927%CE%93-%CE%991%CE%A0?inline=true


Πανεπιστήμιο Κρήτης
* 1 με Εμπειρία στην υποστήριξη για την πραγματοποίηση σπειρομετρήσεων σε παιδιά (έως 2 έτη)
Αιτήσεις μέχρι 17.4.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A4%CE%A1%CE%9D469%CE%927%CE%93-17%CE%94?inline=true


Πανεπιστήμιο Κρήτης
* 1 με πτυχίο Βιβλιοθηκονομίας - Αρχειονομίας
Αιτήσεις μέχρι 24.4.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9657469%CE%927%CE%93-%CE%A73%CE%9A?inline=true


Πολυτεχνείο Κρήτης
* 1 Διπλωματούχου Χημικού, κατόχου Μεταπτυχιακού Διπλώματος σε αντικείμενο συναφές με τις  Επιστήμη των Υλικών, Υποψηφίου Διδάκτορα σε αντικείμενο συναφές με την σύνθεση και το φυσικοχημικό χαρακτηρισμό ηλεκτρο-καταλυτικών συστημάτων Proslipsis.gr
Αιτήσεις μέχρι 17.4.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A83%CE%A4469%CE%926%CE%9D-%CE%9C%CE%A6%CE%96?inline=true


ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
Αιτήσεις μέχρι 24.4.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%9C%CE%A5746%CE%9C%CE%A855-2%CE%A6%CE%96?inline=true


ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
* 1 με Πτυχίο Γεωπονίας
Αιτήσεις μέχρι 24.4.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%974%CE%9646%CE%9C%CE%A855-98%CE%A9?inline=true


ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
* 1 Μεταπτυχιακός Φοιτητής -τρια του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
* 1 Προπτυχιακός Φοιτητής-τρια Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων ή Γεωπονικού Τμήματος κατεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής
Αιτήσεις μέχρι 23.4.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%99%CE%9D%CE%A746914%CE%92-4%CE%A8%CE%A0?inline=true


ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
* 1 με Πτυχίο τμημάτων Σχολών ΣΔΟ ή Σχολών Οικονομικών επιστημών ΑΕΙ (ΤΕΙ ή Πανεπιστημίου)
Αιτήσεις μέχρι 17.4.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A5%CE%A9246914%CE%92-%CE%9D%CE%A7%CE%94?inline=true


ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
* 1 με Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού ΤΕ και Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Μηχατρονική
Αιτήσεις μέχρι 18.4.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%97%CE%91%CE%A446914%CE%92-5%CE%A6%CE%93?inline=true

Proslipsis.gr
ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος
* 1 με Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής (ή αντίστοιχης ισοδύναμης ειδικότητας)
* 5 με Πτυχίο Γεωπονίας (ή αντίστοιχης ισοδύναμης ειδικότητας)
* 1 με Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υκαι Πληροφορικής (ή αντίστοιχης ισοδύναμης ειδικότητας)
Αιτήσεις μέχρι 17.4.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/78%CE%99546914%CE%93-98%CE%9B?inline=true

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved