ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΑΕΙ - Ερευνητικά κέντρα Επιστροφή    
Θέσεις εργασίας και εκπαίδευσης σε ΑΕΙ - Ερευνητικά κέντρα

Proslipsis.gr | Αθήνα 28.7.2020, 22:38

Στην παρούσα κατηγορία η Proslipsis δημοσιεύει τις κενές θέσεις εργασίας με σύμβαση έργου η ορισμένου χρόνου ή επί θητεία που προκηρύσσουν ΑΕΙ και κρατικά ερευνητικά ή επιστημονικά ιδρύματα. Θα συναντάτε και θέσεις εργασίας με υποτροφία ή για απόκτηση μεταπτυχιακών - διδακτορικών τίτλων.

Πρόκειται για δεκάδες χιλιάδες θέσεις κάθε χρόνο που δύσκολα εντοπίζονται και που απευθύνονται σε αποφοίτους Πανεπιστημίων και ΤΕΙ αλλά ενίοτε και Δευτεροβάθμιας ή και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Η Proslipsis είναι η πληρέστερη πηγή ενημέρωσης στην Ελλάδα και για τις θέσεις αυτές.

Οι θέσεις συνήθως υλοποιούνται μέσω προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός που επιτρέπει την ανανέωση των συμβάσεων, που με τη σειρά της δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μονιμοποίηση.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται επιγραμματικά οι θέσεις ανά φορέα και κλάδο - ειδικότητα, καθώς και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις που σας μεταφέρουν στην αναλυτική πρόσκληση του φορέα.

Για περισσότερες πληροφορίες και ιδίως για να επιβεβαιώσετε την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, απευθυνθείτε στον αντίστοιχο φορέα στην διεύθυνση που αναγράφουν οι προσκλήσεις.

Τι σημαίνουν: ΠΕ=Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ΤΕ=Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ΔΕ=Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΙΕΚ, Λύκειο, παλαιό εξατάξιο Γυμνάσιο), ΥΕ=Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (τριτάξιο Γυμνάσιο ή παλαιό Δημοτικό), ΑΕΙ= Aνώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ).

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ
Για να κατεβάσετε τις προσκλήσεις, απευθυνθείτε στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που παραθέτουμε στο τέλος κάθε ανακοίνωσης.
Γίνετε συνδρομητές για να λαμβάνετε όλες τις θέσεις στο email σας.Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 ΤΕ (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) - Τεχνικός πειραματοζώων, με Πτυχίο ΤΕ στο αντικείμενο της Τεχνολογίας Ζωοτεχνίας
Αιτήσεις μέχρι 7.8.2020.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%99%CE%97%CE%9546%CE%A8%CE%962%CE%9D-23%CE%9A?inline=true


Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 ΠΕ ή ΤΕ Υποψήφιος Διδάκτορας Γεωλόγος
* 1 ΠΕ ή ΤΕ Γεωγράφος με Μεταπτυχιακό
Αιτήσεις μέχρι 18.8.2020.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A4%CE%9F%CE%9746%CE%A8%CE%962%CE%9D-52%CE%99?inline=true


Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
* 1 με Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού
* 1 με Πτυχίο Χημικού
Αιτήσεις μέχρι 3.9.2020.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A96%CE%A1%CE%9E46%CE%A8%CE%96%CE%A34-%CE%A9%CE%A9%CE%94?inline=true


Μόνο για συνδρομητές

Σήμερα υπάρχουν συνολικά 91 προσκλήσεις πλήρωσης νέων θέσεων, οι οποίες είναι διαθέσιμες μόνο στους συνδρομητές της συγκεκριμένης υπηρεσίας, που με μικρό τίμημα λαμβάνουν ενημέρωση στο email τους. Για να διαμορφώσετε, όμως, μια εικόνα της κινητικότητας, τις παραθέτουμε κατ' εξαίρεση.
ΠΙΝΑΚΑΣ
Οι σημερινές θέσεις

Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 ΤΕ (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) - Τεχνικός πειραματοζώων, με Πτυχίο ΤΕ στο αντικείμενο της Τεχνολογίας Ζωοτεχνίας
Αιτήσεις μέχρι 7.8.2020.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%99%CE%97%CE%9546%CE%A8%CE%962%CE%9D-23%CE%9A?inline=true


Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ στην Πληροφορική 
Αιτήσεις μέχρι 6.8.2020.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A91%CE%9F%CE%9446%CE%A8%CE%962%CE%9D-%CE%A7%CE%A49?inline=true


Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 2 ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) / ΤΕ (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) Διοικητικής Υποστήριξης
Αιτήσεις μέχρι 7.8.2020.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%97%CE%9D246%CE%A8%CE%962%CE%9D-%CE%9F%CE%9F%CE%9E?inline=true


Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 ΠΕ ή ΤΕ Υποψήφιος Διδάκτορας Γεωλόγος
* 1 ΠΕ ή ΤΕ Γεωγράφος με Μεταπτυχιακό
Αιτήσεις μέχρι 18.8.2020.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A4%CE%9F%CE%9746%CE%A8%CE%962%CE%9D-52%CE%99?inline=true


Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 ΔΕ (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού (Μεταφορέας Ασθενών)
Αιτήσεις μέχρι 11.8.2020.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%991%CE%9F46%CE%A8%CE%962%CE%9D-%CE%9C%CE%92%CE%9E?inline=true


Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 ΔΕ (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) Διοικητικής Υποστήριξης
Αιτήσεις μέχρι 11.8.2020.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%96%CE%92%CE%9E46%CE%A8%CE%962%CE%9D-%CE%93%CE%95%CE%9C?inline=true


Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) / ΤΕ (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) Διοικητικής Υποστήριξης
Αιτήσεις μέχρι 11.8.2020.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%97%CE%9D246%CE%A8%CE%962%CE%9D-%CE%9F%CE%9F%CE%9E?inline=true


Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 TΕ (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) Νοσηλευτής/ Νοσηλεύτρια 
Αιτήσεις μέχρι 12.8.2020.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%99%CE%9F%CE%A446%CE%A8%CE%962%CE%9D-23%CE%A1?inline=true


Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 TΕ (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) Νοσηλευτής/ Νοσηλεύτρια 
Αιτήσεις μέχρι 12.8.2020.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%99%CE%9F%CE%A446%CE%A8%CE%962%CE%9D-23%CE%A1?inline=true


Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
* 1 Δρ. Χημικός Μηχανικός ή Χημικός
* 1 Υποψήφιος Δρ. Χημικός Μηχανικός ή Χημικός
Αιτήσεις μέχρι 3.9.2020.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9C%CE%98%CE%9F46%CE%A8%CE%96%CE%A34-%CE%96%CE%9E%CE%9D?inline=true


Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
* 1 με Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού
* 1 με Πτυχίο Χημικού
Αιτήσεις μέχρι 3.9.2020.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A96%CE%A1%CE%9E46%CE%A8%CE%96%CE%A34-%CE%A9%CE%A9%CE%94?inline=true


Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
* 2 με Δίπλωμα Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ΑΕΙ
Αιτήσεις μέχρι 31.8.2020.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A1%CE%93%CE%9346%CE%A8%CE%96%CE%A34-%CE%A97%CE%94?inline=true


Πανεπιστήμιο Πειραιώς
* 1 με Απολυτήριο Λυκείου
* 1 με Πτυχίο Τμημάτων ΑΕΙ
Αιτήσεις μέχρι 7.8.2020.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A5%CE%96%CE%9C469%CE%927%CE%A4-89%CE%9B?inline=true


Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
* 1 πτυχιούχος ΑΕΙ Διοικητικών ή/και Οικονομικών Επιστημών
Αιτήσεις μέχρι 7.8.2020.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A83%CE%96%CE%9C4691%CE%92%CE%A3-%CE%A1%CE%9F%CE%A7?inline=true


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1 Μεταδιδακτορικό Ερευνητή με ειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα
Αιτήσεις μέχρι 17.8.2020.
https://diavgeia.gov.gr/doc/910446%CE%A88%CE%A7%CE%92-2%CE%91%CE%A5?inline=true


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1 Υπότροφος Υποψήφιος Διδάκτορας στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό Διεργασιών στις Εφοδιαστικές Αλυσίδες
Αιτήσεις μέχρι 17.8.2020.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9D%CE%91%CE%9D46%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%9F%CE%97%CE%99?inline=true


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1 Υποψήφιος Διδάκτορας Χημικός Μηχανικός
Αιτήσεις μέχρι 17.8.2020.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A92846%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%93%CE%9E%CE%96?inline=true


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1 Μεταδιδακτορικό Ερευνητή με ειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα
Αιτήσεις μέχρι 17.8.2020.
https://diavgeia.gov.gr/doc/910446%CE%A88%CE%A7%CE%92-2%CE%91%CE%A5?inline=true


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* Θέσεις υποψηφίων διδακτόρων Τμήματος Θεολογίας
Αιτήσεις μέχρι 15.12.2020.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A91%CE%A8%CE%A046%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%95%CE%95%CE%9E?inline=true


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1 Πτυχιούχος Θετικών Επιστημών ή Πολυτεχνείου
Αιτήσεις μέχρι 17.8.2020.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A54%CE%9C46%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%A1%CE%A77?inline=true


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1 Υποψήφιος διδάκτορας στην Περιβαλλοντική Πληροφορική
Αιτήσεις μέχρι 17.8.2020.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%99%CE%A3%CE%A346%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%99%CE%9F%CE%9A?inline=true


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1 Υποψήφιος Διδάκτορας Τμήματος Βιολογίας
Αιτήσεις μέχρι 17.8.2020.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A955%CE%9C46%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%95%CE%95%CE%9D?inline=true


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1 Υποψήφιος Διδάκτορας σε αντικείμενο σχετικό με «Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων»
* 1 Υποψήφιος Διδάκτορας σε αντικείμενο σχετικό με «Ανάλυση συμπεριφοράς χρηστών στον Παγκόσμιο Ιστό»
* 1 Υποψήφιος Διδάκτορας σε αντικείμενο σχετικό με «Διερεύνηση Γραφημάτων Δεδομένων Παγκόσμιου Ιστού»
Αιτήσεις μέχρι 17.8.2020.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A89%CE%9F446%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%995%CE%A4?inline=true


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1 Υποτροφία σε Υποψήφιο Διδάκτορα σε αντικείμενο σχετικό με «Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων»
* 1 Υποτροφία σε Υποψήφιο Διδάκτορα σε αντικείμενο σχετικό με «Διερεύνηση Γραφημάτων Δεδομένων Παγκόσμιου Ιστού»
Αιτήσεις μέχρι 17.8.2020.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A6%CE%A7%CE%A846%CE%A88%CE%A7%CE%92-81%CE%9D?inline=true


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1 με Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) στη Χημεία
Αιτήσεις μέχρι 17.8.2020.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%95%CE%94%CE%A146%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%9886?inline=true


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
* Κατόχους Διδακτορικού
Αιτήσεις μέχρι 30.9.2020.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A87%CE%97%CE%9B469%CE%927%CE%99-%CE%98%CE%93%CE%96?inline=true


Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
* 3 με Πτυχίο ΑΕΙ στις Επιστήμες της Παιδαγωγικής ή της Εκπαίδευσης 
Αιτήσεις μέχρι 7.8.2020.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A06%CE%9746%CE%A8%CE%96%CE%A51-%CE%9E4%CE%9F?inline=true


Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Τμήματος Περιβάλλοντος 
Αιτήσεις μέχρι 7.8.2020.
https://diavgeia.gov.gr/doc/60%CE%93%CE%9746%CE%A8%CE%96%CE%A51-%CE%91%CE%9A%CE%A4?inline=true


Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Επικοινωνίας και ΜΜΕ, Δημοσιογραφίας
Αιτήσεις μέχρι 7.8.2020.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9C%CE%A0946%CE%A8%CE%96%CE%A51-%CE%99%CE%95%CE%A6?inline=true


Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Πληροφορικής – Μηχανικών Η/Υ, Μηχανικών Πληροφορικής και Δικτύων 
Αιτήσεις μέχρι 7.8.2020.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A95%CE%A4%CE%A346%CE%A8%CE%96%CE%A51-%CE%A5%CE%9D6?inline=true


Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
* 3 με Πτυχίο ΑΕΙ Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
Αιτήσεις μέχρι 7.8.2020.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A4%CE%A9746%CE%A8%CE%96%CE%A51-8%CE%93%CE%A9?inline=true


Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
* 1 Υποψήφιος Διδάκτωρ / Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών
Αιτήσεις μέχρι 7.8.2020.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A4%CE%97%CE%9B46%CE%A8%CE%96%CE%A51-%CE%A1%CE%92%CE%9C?inline=true


Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
* 1 Υποψήφιος Διδάκτωρ / Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών
Αιτήσεις μέχρι 7.8.2020.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A9%CE%9B446%CE%A8%CE%96%CE%A51-9%CE%91%CE%A0?inline=true


Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
* 3 με γνώση της Ρομανί ή/και της Τουρκικής
Αιτήσεις μέχρι 7.8.2020.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A4%CE%9F246%CE%A8%CE%96%CE%A51-%CE%A1%CE%91%CE%A8?inline=true


Ιόνιο Πανεπιστήμιο
* 1 με Πτυχίο Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Αιτήσεις μέχρι 7.8.2020.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%99%CE%A7%CE%A946%CE%A88%CE%9D%CE%A8-%CE%96%CE%93%CE%A6?inline=true


Ιόνιο Πανεπιστήμιο
* 1 με Πτυχίο Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Αιτήσεις μέχρι 7.8.2020.
https://diavgeia.gov.gr/doc/674%CE%9846%CE%A88%CE%9D%CE%A8-%CE%A14%CE%A8?inline=true


Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ
Αιτήσεις μέχρι 11.8.2020.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A83%CE%9B7469%CE%927%CE%9E-765?inline=true


Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
* 1 πτυχιούχος ΑΕΙ 
Αιτήσεις μέχρι 6.8.2020.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9E%CE%94%CE%92469%CE%927%CE%9E-%CE%A1%CE%974?inline=true


Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
* 1 Χημικός ή Βιοχημικός 
Αιτήσεις μέχρι 6.8.2020.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A86%CE%94%CE%9F469%CE%927%CE%9E-7%CE%A43?inline=true

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
* 1 Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή/και Μηχανικός Η/Υ ή/και Επιστήμονας Πληροφορικής 
Αιτήσεις μέχρι 6.8.2020.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A1%CE%A83469%CE%927%CE%9E-02%CE%91?inline=true


Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
* 1 Γεωπόνος Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος
Αιτήσεις μέχρι 6.8.2020.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9A%CE%917469%CE%927%CE%9E-8%CE%A71?inline=true


Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
* 1 Ερευνητής – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή/και Μηχανικός Υπολογιστών
Αιτήσεις μέχρι 7.8.2020.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A845%CE%9B469%CE%927%CE%9E-%CE%94%CE%9B%CE%9F?inline=true


Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
* 1 Ερευνητής – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή/και Μηχανικός Υπολογιστών
Αιτήσεις μέχρι 7.8.2020.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%96%CE%9F%CE%9F469%CE%927%CE%9E-%CE%95%CE%A6%CE%98?inline=true


Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ ή άλλης συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 7.8.2020.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A1%CE%A41469%CE%927%CE%9E-%CE%A6%CE%97%CE%A0?inline=true


Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
* 1 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή/και Μηχανικός Η/Υ ή/και Επιστήμονας Πληροφορικής
Αιτήσεις μέχρι 12.8.2020.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A9%CE%9C%CE%95469%CE%927%CE%9E-%CE%969%CE%98?inline=true


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
* 1 με Πτυχίο Θετικών Επιστημών
Αιτήσεις μέχρι 6.8.2020.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A9%CE%A07469%CE%927%CE%97-1%CE%9E%CE%A9?inline=true


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
* 1 με Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών
Αιτήσεις μέχρι 11.8.2020.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9D%CE%9B3469%CE%927%CE%97-%CE%94%CE%A8%CE%A6?inline=true


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ στον τομέα των Βιολογικών επιστημών (Βιολογία, Μοριακή Βιολογία και Γενετική, Βιοχημεία Βιοτεχνολογία, Βιολογικών Επιστημών και Τεχνολογιών), κατά προτίμηση Βιολογικών Επιστημών και Τεχνολογιών
Αιτήσεις μέχρι 11.8.2020.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9D%CE%9C%CE%9C469%CE%927%CE%97-%CE%91%CE%9F0?inline=true


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
* 1 με Δίπλωμα Μαθηματικού ή Πληροφορικής
Αιτήσεις μέχρι 12.8.2020.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A0%CE%93%CE%97469%CE%927%CE%97-%CE%A5%CE%98%CE%9C?inline=true


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
* 1 με Δίπλωμα Μαθηματικού ή Πληροφορικής
Αιτήσεις μέχρι 12.8.2020.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9F%CE%95%CE%9A469%CE%927%CE%97-5%CE%937?inline=true


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
* 1 με Πτυχίο Χημείας ή συναφών επιστημών
Αιτήσεις μέχρι 12.8.2020.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9A%CE%9E%CE%97469%CE%927%CE%97-26%CE%A8?inline=true


Πανεπιστήμιο Πατρών
* 1 με Πτυχίο Ελληνικού ΑΕΙ ή άλλο ισότιμο της αλλοδαπής (θεωρητικής κατεύθυνσης)
Αιτήσεις μέχρι 11.8.2020.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%94%CE%9B8469%CE%927%CE%98-%CE%9F%CE%91%CE%92?inline=true


Πανεπιστήμιο Πατρών
* 1 με Πτυχίο ΠΕ Πολυτεχνικής Σχολής
* 1 με Πτυχίο Πανεπιστημιακής σχολής Επιστήμης των Υλικών
Αιτήσεις μέχρι 6.8.2020.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A869469%CE%927%CE%98-%CE%94%CE%A8%CE%97?inline=true


Πανεπιστήμιο Πατρών
* 1 με Πτυχίο Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ΑΕΙ 
Αιτήσεις μέχρι 6.8.2020.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A89%CE%A34469%CE%927%CE%98-%CE%92%CE%A47?inline=true


Πανεπιστήμιο Πατρών
* 1 με Πτυχίο ΠΕ Πολυτεχνικής Σχολής ΑΕΙ 
Αιτήσεις μέχρι 6.8.2020.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%96%CE%9F%CE%A4469%CE%927%CE%98-10%CE%A5?inline=true


Πανεπιστήμιο Πατρών
* 1 με Διδακτορικό Δίπλωμα με αντικείμενο τη Βιοπληροφορική
Αιτήσεις μέχρι 6.8.2020.
https://diavgeia.gov.gr/doc/68%CE%9D%CE%A3469%CE%927%CE%98-2%CE%93%CE%A6?inline=true


Πανεπιστήμιο Πατρών
* 1 με Πτυχίο ΠΕ Μηχανικού ΑΕΙ 
Αιτήσεις μέχρι 7.8.2020.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A85%CE%91%CE%95469%CE%927%CE%98-%CE%9A%CE%91%CE%98?inline=true


Πανεπιστήμιο Πατρών
* 1 με Απολυτήριο τίτλο Λυκείου
Αιτήσεις μέχρι 7.8.2020.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9093469%CE%927%CE%98-%CE%9D%CE%97%CE%93?inline=true


Πανεπιστήμιο Πατρών
* 1 με Πτυχίο ΠΕ Πολυτεχνικής Σχολής
Αιτήσεις μέχρι 7.8.2020.
https://diavgeia.gov.gr/doc/91%CE%9C%CE%A0469%CE%927%CE%98-%CE%9B%CE%9C%CE%9D?inline=true


Πανεπιστήμιο Πατρών
* 1 με Απολυτήριο τίτλο Λυκείου
Αιτήσεις μέχρι 12.8.2020.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9E2%CE%9F469%CE%927%CE%98-%CE%A734?inline=true


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 
* 1 Πτυχιούχος Σχολής Θετικών Επιστημών ή Πολυτεχνικής Σχολής ή Σχολής Οικονομικών Επιστημών και
Διοίκησης Επιχειρήσεων
Αιτήσεις μέχρι 6.8.2020.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9C%CE%9B246%CE%A8%CE%96%CE%A3%CE%98-%CE%9A4%CE%94?inline=true


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 
* 1 Πτυχιούχος Πληροφορικής ή Διπλωματούχος Μηχανικού Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Η/Υ
Αιτήσεις μέχρι 6.8.2020.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A9%CE%94946%CE%A8%CE%96%CE%A3%CE%98-%CE%99%CE%A6%CE%99?inline=true


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 
* 1 Πτυχιούχος Πληροφορικής ή Διπλωματούχος Μηχανικού Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Η/Υ Επιστημονικός Συνεργάτης για στελέχωση ερευνητικού ΣΘΕΤ [Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας] με τίτλο «Εργαστήριο Αναλυτικής και Ανωνυμοποίησης Μεγάλων Δεδομένων ΣΘΕΤ»
Αιτήσεις μέχρι 6.8.2020.
https://diavgeia.gov.gr/doc/65%CE%9F%CE%9646%CE%A8%CE%96%CE%A3%CE%98-%CE%A35%CE%A7?inline=true


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 
* 1 Πτυχιoύχος Πληροφορικής ή Διπλωματούχος Μηχανικού Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογία Η/Υ ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
* 1 Πτυχιούχος Σχολής Οικονομικών Επιστημών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων
Αιτήσεις μέχρι 6.8.2020.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9C%CE%9B246%CE%A8%CE%96%CE%A3%CE%98-%CE%9A4%CE%94?inline=true


Πανεπιστήμιο Κρήτης
* 1 με Πτυχίο Ιατρικής
Αιτήσεις μέχρι 17.8.2020.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A93%CE%93%CE%97469%CE%927%CE%93-%CE%A4%CE%A8%CE%A0?inline=true


Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
* 1 Γεωπόνος
* 3 Τεχνολόγοι Γεωπόνοι
* 1 Κτηνίατρος
* 1 Μηχανικός Περιβάλλοντος 
Αιτήσεις μέχρι 6.8.2020.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A8%CE%9C%CE%9546%CE%9C%CE%972%CE%99-%CE%93%CE%9D1?inline=true


Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
* 1 Πτυχιούχος Τεχνολογίας Γεωπονίας
Αιτήσεις μέχρι 7.8.2020.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9F%CE%A6446%CE%9C%CE%972%CE%99-0%CE%94%CE%94?inline=true


Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (Κηφισιά)
* 1 με Πτυχίο Γεωπόνου Τμήματος Φυτικής Παραγωγής (ΑΕΙ) 
Αιτήσεις μέχρι 19.8.2020.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%92%CE%A0%CE%9D46%CE%A8%CE%A7%CE%9E3-%CE%916%CE%94?inline=true


ΕΛΚΕΘΕ (Χερσόνησος)
* 1 με Πτυχίο Βιολογίας
Αιτήσεις μέχρι 10.9.2020.
https://diavgeia.gov.gr/doc/97%CE%A1%CE%9D%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%98-%CE%A9%CE%9B%CE%99?inline=true


Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
* 1 με Πτυχίο Ανωτάτης Εκπαίδευσης Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών κλπ
Αιτήσεις μέχρι 30.7.2020.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A1%CE%92%CE%91%CE%9646%CE%A8%CE%A76%CE%A4-%CE%96%CE%999?inline=true


ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
* 1 με Πτυχίο Πανεπιστημίου Επιστήμης Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Αιτήσεις μέχρι 9.8.2020.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A54%CE%96469%CE%97%CE%95%CE%92-%CE%A6%CE%99%CE%96?inline=true


ΙΤΥΕ Διόφαντος (Αθήνα)
* 1 με Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή ισοδύναμο
Αιτήσεις μέχρι 10.8.2020.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A18946941%CE%94-0%CE%A5%CE%98?inline=true


ΙΤΥΕ Διόφαντος (Αθήνα)
* 1 με Πτυχίο Πανεπιστημίου Πληροφορικής ή Δίπλωμα Μηχανικού Πληροφορικής
Αιτήσεις μέχρι 11.8.2020.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A6%CE%A1%CE%9246941%CE%94-%CE%9D7%CE%A5?inline=true


ΙΤΥΕ Διόφαντος (Πάτρα)
* 1 με Πτυχίο Πανεπιστημίου Πληροφορικής ή Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Η/Υ ή ισοδύναμου
Αιτήσεις μέχρι 11.8.2020.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A1%CE%A0%CE%98146941%CE%94-%CE%A89%CE%94?inline=true


Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών) ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 7.8.2020.
https://diavgeia.gov.gr/doc/977%CE%95469%CE%97%CE%A18-447?inline=true


Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή Θετικών Επιστημών ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 7.8.2020.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9B%CE%97%CE%A3469%CE%97%CE%A18-%CE%A11%CE%99?inline=true


Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών) ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας 
Αιτήσεις μέχρι 7.8.2020.
https://diavgeia.gov.gr/doc/66%CE%9E3469%CE%97%CE%A18-%CE%A6%CE%97%CE%A0?inline=true


Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (τομέα Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών) ή Πληροφορικής
Αιτήσεις μέχρι 10.8.2020.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A95%CE%96469%CE%97%CE%A18-%CE%971%CE%91?inline=true


Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 20.8.2020.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9C%CE%9C%CE%A0469%CE%97%CE%A18-%CE%99%CE%A6%CE%93?inline=true


Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ 
Αιτήσεις μέχρι 13.8.2020.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A9%CE%96%CE%A3469%CE%97%CE%A18-%CE%99%CE%A5%CE%9C?inline=true


Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 20.8.2020.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A87%CE%95469%CE%97%CE%A18-2%CE%A6%CE%97?inline=true


Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 20.8.2020.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9B%CE%9E%CE%9F469%CE%97%CE%A18-%CE%9A%CE%938?inline=true


Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών
Αιτήσεις μέχρι 13.8.2020.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9A4%CE%A1469%CE%97%CE%A18-%CE%9B%CE%A19?inline=true


Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών
Αιτήσεις μέχρι 13.8.2020.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A4%CE%9A9469%CE%97%CE%A18-33%CE%93?inline=true


Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 20.8.2020.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9C%CE%9C%CE%A0469%CE%97%CE%A18-%CE%99%CE%A6%CE%93?inline=true


Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή Θετικών Επιστημών ή συναφούς ειδικότητας 
Αιτήσεις μέχρι 20.8.2020.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9A%CE%99%CE%91469%CE%97%CE%A18-%CE%9F%CE%936?inline=true


Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας 
Αιτήσεις μέχρι 20.8.2020.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%94%CE%96%CE%A9469%CE%97%CE%A18-%CE%A06%CE%95?inline=true


Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 20.8.2020.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%94%CE%96%CE%A9469%CE%97%CE%A18-%CE%A06%CE%95?inline=true


Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (τομέα Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών) ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 20.8.2020.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%951%CE%A5469%CE%97%CE%A18-19%CE%A0?inline=true


Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών
Αιτήσεις μέχρι 13.8.2020.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9A4%CE%A1469%CE%97%CE%A18-%CE%9B%CE%A19?inline=true


Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 20.8.2020.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A87%CE%95469%CE%97%CE%A18-2%CE%A6%CE%97?inline=true


 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved