ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΑΕΙ - Ερευνητικά κέντρα Επιστροφή    
Θέσεις εργασίας και εκπαίδευσης σε ΑΕΙ - Ερευνητικά κέντρα

Proslipsis.gr | Αθήνα 5.4.2021, 08:58

Στην παρούσα κατηγορία η Proslipsis δημοσιεύει τις κενές θέσεις εργασίας με σύμβαση έργου η ορισμένου χρόνου ή επί θητεία που προκηρύσσουν ΑΕΙ και κρατικά ερευνητικά ή επιστημονικά ιδρύματα. Θα συναντάτε και θέσεις εργασίας με υποτροφία ή για απόκτηση μεταπτυχιακών - διδακτορικών τίτλων.

Πρόκειται για δεκάδες χιλιάδες θέσεις κάθε χρόνο που δύσκολα εντοπίζονται και που απευθύνονται σε αποφοίτους Πανεπιστημίων και ΤΕΙ αλλά ενίοτε και Δευτεροβάθμιας ή και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Η Proslipsis είναι η πληρέστερη πηγή ενημέρωσης στην Ελλάδα και για τις θέσεις αυτές.

Οι θέσεις συνήθως υλοποιούνται μέσω προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός που επιτρέπει την ανανέωση των συμβάσεων, που με τη σειρά της δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μονιμοποίηση.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται επιγραμματικά οι θέσεις ανά φορέα και κλάδο - ειδικότητα, καθώς και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις που σας μεταφέρουν στην αναλυτική πρόσκληση του φορέα.

Για περισσότερες πληροφορίες και ιδίως για να επιβεβαιώσετε την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, απευθυνθείτε στον αντίστοιχο φορέα στην διεύθυνση που αναγράφουν οι προσκλήσεις.

Τι σημαίνουν: ΠΕ=Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ΤΕ=Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ΔΕ=Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΙΕΚ, Λύκειο, παλαιό εξατάξιο Γυμνάσιο), ΥΕ=Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (τριτάξιο Γυμνάσιο ή παλαιό Δημοτικό), ΑΕΙ= Aνώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ).

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ
Για να κατεβάσετε τις προσκλήσεις, απευθυνθείτε στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που παραθέτουμε στο τέλος κάθε ανακοίνωσης.
Γίνετε συνδρομητές για να λαμβάνετε όλες τις θέσεις στο email σας.Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 ΤΕ Επισκεπτών Υγείας
Αιτήσεις μέχρι 19.4.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A0%CE%9C%CE%9246%CE%A8%CE%962%CE%9D-%CE%9C%CE%A5%CE%91?inline=true


Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 με Πτυχίο Θετικών ή Οικονομικών Επιστημών
Αιτήσεις μέχρι 19.4.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A181046%CE%A88%CE%966-%CE%A96%CE%9A?inline=true


Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Ανταποδοτικές Υποτροφίες σε:
* 1 Διδάκτορα σε βιολογικές μεθόδους επεξεργασίας αποβλήτων
* 1 Υποψήφιο Διδάκτορα σε αντικείμενο σχετικό με την αξιοποίηση αγροκτηνοτροφικών αποβλήτων
* 1 Υποψήφιο Διδάκτορα σε αντικείμενο σχετικό με την αποτύπωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος σε ξενοδοχειακές μονάδες
* 1 σε Υποψήφιο Διδάκτορα στον τομέα της Περιβαλλοντικής Μηχανικής
* 1 Υποψήφιο Διδάκτορα σε αντικείμενο σχετικό με την Δομή και Διαχείριση Οικοσυστημάτων
* 1 Μεταδιδάκτορα σχετικό με τις Επιστήμες του Περιβάλλοντος
* 1 Διδάκτορα στο αντικείμενο της ακουστικής οικολογίας, οικολογίας ηχοτοπίου και οικολογικής ακουστικής
* 1 Μεταδιδάκτορα σχετικός με ακουστική οικολογία, οικολογία ηχοτοπίου και οικολογική ακουστικής
Αιτήσεις μέχρι 12.4.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A93%CE%98%CE%A1469%CE%927%CE%9B-%CE%9B%CE%A3%CE%A4?inline=true


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1 Μετα-διδακτορικός Ερευνητής κάτοχος διδακτορικού στην Βιοχημεία και Φυσιολογία των δίθυρων
* 1 Γεωπόνος / Γενετιστής με ειδικότητα στα δίθυρα
* 1 Γεωπόνος-Ιχθυολόγος
* 1 Βιολόγος - Ιχθυολόγος (MSc) με εμπειρία δειγματοληψιών στον Μαλιακό
* 1 Βιολόγος – Ιχθυολόγος (MSc) με εμπειρία δειγματοληψιών στον Μαλιακό
* 1 Ιχθυοπαθολόγος - Ιχθυολόγος (PhD) με εμπειρία δειγματοληψιών στην Κεφαλονιά
Αιτήσεις μέχρι 19.4.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%97%CE%9D%CE%9B46%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%97%CE%951?inline=true


Πανεπιστήμιο Αιγαίου
* 1 υπότροφος/η Μεταδιδάκτορας/ισσα στο γνωστικό αντικείμενο της ανάλυσης και διαχείρισης δεδομένων
* 1 υπότροφος Υποψήφιος/ά Διδάκτορας/ισσα του Πανεπιστημίου Αιγαίου με αντικείμενο τη Φυσική Ωκεανογραφία
* 1 υπότροφος Υποψήφιος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στον τομέα της Ωκεανογραφίας με εξειδίκευση στην παρακολούθηση της παράκτιας ζώνης
* 1 υπότροφος Υποψήφιος/α Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο γνωστικό αντικείμενο της ανάλυσης και διαχείρισης υδρομετεωρολογικών δεδομένων, μοντελοποίησης πλημμυρικών φαινομένων και βελτίωση συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης πλημμύρα
* 1  υπότροφος Υποψήφιος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο γνωστικό αντικείμενο της γεωχωρικής ανάλυσης υδρολογικής πληροφορίας 
* 1 Υποψήφιος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αιγαίου Επιστήμονας της Πληροφορικής σε θέματα ανάπτυξης εργαλείων και λογισμικού
* 1 υπότροφος Υποψήφιος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αιγαίου Επιστήμονας της Πληροφορικής σε θέματα ανάπτυξης εργαλείων και λογισμικού
* 1 υπότροφος Υποψήφιος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αιγαίου Επιστήμονας της Πληροφορικής σε θέματα ανάπτυξης λογισμικού
* 1 υπότροφος Υποψήφιος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αιγαίου Επιστήμονας της Πληροφορικής σε θέματα ανάπτυξης λογισμικού
* 1 Υποψήφιος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο γνωστικό αντικείμενο της υδρολογικής μοντελοποίησης σε επίπεδο λεκάνης απορροής
* 1 υπότροφος/η Μεταδιδάκτορας στο γνωστικό αντικείμενο της Γεωπληροφορικής με εξειδίκευση στην Προσομοίωση Συμπεριφοράς Δασικών Πυρκαγιών
* 1 Υποψήφιος/-α Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε θέμα θαλάσσιας οικολογίας
* 1 Υποψήφιος/-α Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε θέμα θαλάσσιας βιοακουστικής
* 1  Υπότροφος Υποψήφιος/-α Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε θέμα θαλάσσιας βιοακουστικής
Αιτήσεις μέχρι 16.4.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A9%CE%A89469%CE%927%CE%9B-4%CE%A37?inline=true


Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
* 1 Πτυχιούχος Πληροφορικής ΑΕΙ ή Μηχανικών Η/Υ ΑΕΙ
* 1 Πτυχιούχος Φιλολογίας ΑΕΙ 
* 1 Πτυχιούχος Μαθηματικών ΑΕΙ
* 1 Πτυχιούχος Πληροφορικής ΑΕΙ ή Μηχανικών Η/Υ ΑΕΙ
* 1 Πτυχιούχος Μαθηματικών ΑΕΙ
* 1 Πτυχιούχος Χημείας ΑΕΙ
* 1 Πτυχιούχος Φιλολογίας ΑΕΙ
* 1 Πτυχιούχος Κοινωνικών Επιστημών
* 1 Πτυχιούχος Κοινωνικών Επιστημών
* 1 Πτυχιούχος Κοινωνικής Εργασίας
Αιτήσεις μέχρι 19.4.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A3%CE%A0%CE%9B46%CE%9C%CE%972%CE%99-%CE%91%CE%9C6?inline=true


Μόνο για συνδρομητές

Σήμερα υπάρχουν συνολικά 88 προσκλήσεις πλήρωσης νέων θέσεων, οι οποίες είναι διαθέσιμες μόνο στους συνδρομητές της συγκεκριμένης υπηρεσίας, που με μικρό τίμημα λαμβάνουν ενημέρωση στο email τους.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved