ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΑΕΙ - Ερευνητικά κέντρα Επιστροφή    
Θέσεις εργασίας και εκπαίδευσης σε ΑΕΙ - Ερευνητικά κέντρα

Proslipsis.gr | Αθήνα 10.9.2021, 08:14

Στην παρούσα συνδρομητική κατηγορία η Proslipsis δημοσιεύει τις κενές θέσεις εργασίας με σύμβαση έργου η ορισμένου χρόνου ή επί θητεία που προκηρύσσουν ΑΕΙ και κρατικά ερευνητικά ή επιστημονικά ιδρύματα. Θα συναντάτε και θέσεις εργασίας με υποτροφία ή για απόκτηση μεταπτυχιακών - διδακτορικών τίτλων.

Πρόκειται για δεκάδες χιλιάδες θέσεις κάθε χρόνο που δύσκολα εντοπίζονται και που απευθύνονται σε αποφοίτους Πανεπιστημίων και ΤΕΙ αλλά ενίοτε και Δευτεροβάθμιας ή και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Η Proslipsis είναι η πληρέστερη πηγή ενημέρωσης στην Ελλάδα και για τις θέσεις αυτές.

Οι θέσεις συνήθως υλοποιούνται μέσω προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός που επιτρέπει την ανανέωση των συμβάσεων, που με τη σειρά της δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μονιμοποίηση.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται επιγραμματικά οι θέσεις ανά φορέα και κλάδο - ειδικότητα, καθώς και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις που σας μεταφέρουν στην αναλυτική πρόσκληση του φορέα.

Για περισσότερες πληροφορίες και ιδίως για να επιβεβαιώσετε την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, απευθυνθείτε στον αντίστοιχο φορέα στην διεύθυνση που αναγράφουν οι προσκλήσεις.

Τι σημαίνουν: ΠΕ=Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ΤΕ=Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ΔΕ=Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΙΕΚ, Λύκειο, παλαιό εξατάξιο Γυμνάσιο), ΥΕ=Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (τριτάξιο Γυμνάσιο ή παλαιό Δημοτικό), ΑΕΙ= Aνώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ).

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ
Για να κατεβάσετε τις προσκλήσεις, απευθυνθείτε στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που παραθέτουμε στο τέλος κάθε ανακοίνωσης.
Γίνετε συνδρομητές για να λαμβάνετε όλες τις θέσεις στο email σας.Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Πληροφορικής
Αιτήσεις μέχρι 17.9.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A16%CE%9546%CE%A8%CE%962%CE%9D-%CE%97%CE%9C0?inline=true


Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 ΤΕ (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) Γραμματειακής Υποστήριξης
Αιτήσεις μέχρι 17.9.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%97%CE%92%CE%A346%CE%A8%CE%962%CE%9D-%CE%A5%CE%A7%CE%9A?inline=true


Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 ΠΕ με Μεταπτυχιακό, με ιδιότητα Φαρμακοποιού ή Χημικού ή Χημικού Μηχανικού ή Γεωπόνου
Αιτήσεις μέχρι 20.9.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/993%CE%9446%CE%A8%CE%962%CE%9D-%CE%98%CE%A8%CE%9B?inline=true


Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 ΠΕ Χημικός – Υποψήφιος Διδάκτορας Proslipsis.gr
Αιτήσεις μέχρι 20.9.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/946646%CE%A8%CE%962%CE%9D-4%CE%9F%CE%A6?inline=true


Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 ΠΕ Ιατρού ή Βιολόγου, κατόχου Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης
Αιτήσεις μέχρι 20.9.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/96%CE%99%CE%9846%CE%A8%CE%962%CE%9D-%CE%9F1%CE%A6?inline=true
Οι συνδρομητές έχουν πληρέστερη και πιο έγκαιρη ενημέρωση
______________________________________________Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ Ή ΙΑΤΡΟΣ
Αιτήσεις μέχρι 20.9.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9B%CE%99446%CE%A8%CE%962%CE%9D-%CE%A5%CE%A7%CE%9D?inline=true


Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
* 1 Πολιτικός Μηχανικός με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) ή ισοδύναμος μεταπτυχιακός τίτλος σε περιοχή που σχετίζεται με την Υπολογιστική Περιβαλλοντική Υδραυλική και τη Διαχείριση Υδατικών Πόρων
* 1 Διδάκτωρ σε περιοχή που σχετίζεται με την Περιβαλλοντική Υδραυλική, την Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και τη Διαχείριση Υδατικών Πόρων
Αιτήσεις μέχρι 16.9.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A0%CE%95%CE%A446%CE%A8%CE%96%CE%A34-0%CE%91%CE%9C?inline=true


Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
* 1 Βιολόγος - Υποψήφιος διδάκτορας
* 1 Βιοϊατρικός Μηχανικός-Υποψήφιος διδάκτορας
Αιτήσεις μέχρι 17.9.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A6%CE%9F%CE%9446%CE%A8%CE%96%CE%A34-%CE%94%CE%95%CE%94?inline=true


Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
* 1 με Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό Πόλεων
Αιτήσεις μέχρι 17.9.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/63%CE%9D%CE%9646%CE%A8%CE%96%CE%A34-87%CE%A6?inline=true


Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
* 5 Ανταποδοτικές Υποτροφίες σε:
- Υποψήφιο Διδάκτωρ Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό
- Υποψήφιο Διδάκτωρ Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό
- Υποψήφιο Διδάκτωρ Πολιτικό Μηχανικό
- Υποψήφιο Διδάκτωρ Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό
- Υποψήφιο Διδάκτωρ Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό
Αιτήσεις μέχρι 17.9.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A9%CE%91646%CE%A8%CE%96%CE%A34-%CE%983%CE%A4?inline=true


Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
* Διδάσκοντες στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Αιτήσεις μέχρι 13.9.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A62%CE%A9469%CE%924%CE%9C-6%CE%9F0?inline=true


Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 με Πτυχίο Χημικού, Χημικού Μηχανικού, Βιολόγου, Γεωπόνου ή συναφή ειδικότητα με το αντικείμενο του έργου και Διδακτορικό Δίπλωμα
Αιτήσεις μέχρι 17.9.2021. Proslipsis.gr
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A87%CE%A7746%CE%A88%CE%966-%CE%9B%CE%A45?inline=true


Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ σε συναφές αντικείμενο (Ηλεκτρονικού Τ.Ε. ή ΠΕ, Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε. ή ΠΕ) και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε συναφές αντικείμενο (Τηλεπικοινωνίες, Ενσωματωμένα Συστήματα)
Αιτήσεις μέχρι 20.9.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A5%CE%9E%CE%9546%CE%9C9%CE%9E%CE%97-%CE%A6%CE%91%CE%91?inline=true


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1 με Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
Αιτήσεις μέχρι 17.9.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A36%CE%9F46%CE%A88%CE%A7%CE%92-4%CE%A8%CE%92?inline=true


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1 με Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) στην επιστήμη της Γεωπονίας με κατεύθυνση στην Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Μεταπτυχιακό τίτλο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) στην Επιστήμη Τροφίμων, Υποψήφιος Διδάκτορας στο αντικείμενο της Επιστήμης Τροφίμων
Αιτήσεις μέχρι 17.9.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/64%CE%9A%CE%A046%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%9B4%CE%94?inline=true


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1 Προπτυχιακός φοιτητής/τρια Πολιτικών Μηχανικών
Αιτήσεις μέχρι 20.9.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A815%CE%9346%CE%A88%CE%A7%CE%92-4%CE%A35?inline=true


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1 Μεταπτυχιακός/ή Φοιτητής/τρια – Χημικός ή Χημικός Μηχανικός
* 1 Μεταπτυχιακός/ή Φοιτητής/τρια – Χημικός ή Χημικός Μηχανικός
* 1 Μεταδιδάκτορας - Φυσική Επιφανειών – Χαρακτηρισμός - Φυσικός
* 1 Μεταδιδάκτορας - Κατεργασία διδιάστατων υλικών με LASER – Χαρακτηρισμός - Φυσικός
Αιτήσεις μέχρι 20.9.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%98%CE%94%CE%9746%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%A6%CE%948?inline=true


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1 Μεταδιδάκτορας στις Ατμοσφαιρικές Επιστήμες
* 1 Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Φυσικός ή Μηχανικός
* 1 Μεταδιδάκτορας Μηχανολόγος Μηχανικός
* 1 Μεταδιδάκτορας Μηχανικός ή Φυσικός
* 1 Μεταδιδάκτορας Μηχανολόγος Μηχανικός
* 1 Κάτοχος Μεταπτυχιακού στην Οικοτοξικολογία
Αιτήσεις μέχρι 20.9.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A89%CE%9C%CE%A546%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%9C%CE%93%CE%9E?inline=true


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1 για Επεξεργασία Δεδομένων Ασθενών
Αιτήσεις μέχρι 20.9.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A6%CE%99%CE%9146%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%A8%CE%9C8?inline=true


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1 Προπτυχιακός φοιτητής/τρια Πολιτικών Μηχανικών
Αιτήσεις μέχρι 20.9.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A815%CE%9346%CE%A88%CE%A7%CE%92-4%CE%A35?inline=true


Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
* Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους για το Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών
Αιτήσεις μέχρι 10.9.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%93%CE%9B%CE%9A46%CE%A8%CE%963%CE%A0-%CE%963%CE%A6?inline=true

 Proslipsis.gr
Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων και αποδεικτικό εγγραφής σε πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών ως υποψήφιος διδάκτορας με αντικείμενο της διατριβής σχετικό με το αντικείμενο της υπό πλήρωσης θέσης
Αιτήσεις μέχρι 16.9.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A6%CE%A4%CE%A546%CE%A8%CE%963%CE%A0-9%CE%98%CE%A7?inline=true


Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
* Διδάσκοντες στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής
Αιτήσεις μέχρι 17.9.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A858%CE%9446%CE%A8%CE%96%CE%A51-%CE%A370?inline=true


Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
* 1 Υποψήφιος διδάκτορας με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Πειραματικές και Υπολογιστικές Βιο-Επιστήμες
Αιτήσεις μέχρι 20.9.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A75%CE%A3469%CE%927%CE%9E-%CE%99%CE%9A%CE%95?inline=true


Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
* 1 Υποψήφιος Διδάκτωρ - πτυχούχος ΑΕΙ Βιοεπιστήμονας και Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Εξειδίκευσης (Μάστερ) σε ειδικότητες συναφείς με τη Μοριακή Βιολογία
Αιτήσεις μέχρι 20.9.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A93%CE%92%CE%A8469%CE%927%CE%9E-%CE%97%CE%99%CE%9A?inline=true


Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
* 1 Ιχθυολόγος Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
Αιτήσεις μέχρι 20.9.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9B7%CE%A4469%CE%927%CE%9E-%CE%9B%CE%9B8?inline=true


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
* 1 Θετικών Επιστημών ή Βιοεπιστημών (Βιολογίας, Χημείας, Βιοχημείας, Βιοτεχνολογίας) 
Αιτήσεις μέχρι 20.9.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A5%CE%9E%CE%A9469%CE%927%CE%97-0%CE%9F6?inline=true


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
* 1 με Πτυχίο Πληροφορικής ή Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής και Διδακτορικό
Αιτήσεις μέχρι 20.9.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/91%CE%A4%CE%A3469%CE%927%CE%97-%CE%926%CE%92?inline=true


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
* Διδάσκοντες στο Τμήμα Φιλολογίας
Αιτήσεις μέχρι 17.9.2021. Proslipsis.gr
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9B%CE%A1%CE%A8469%CE%927%CE%97-%CE%A5%CE%A9%CE%97?inline=true


Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
* 1 με πτυχίο ΑΕΙ
Αιτήσεις μέχρι 22.9.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A89%CE%915469%CE%927%CE%94-4%CE%A47?inline=true


Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
* 1 Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ τμήματος σχετικού με την Πληροφορική
Αιτήσεις μέχρι 17.9.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9D0%CE%9F469%CE%927%CE%94-5%CE%A9%CE%92?inline=true


Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
* 1 ανταποδοτική υποτροφία σε ερευνητή εν ενεργεία Μεταδιδακτορικού φοιτητή με  Πτυχίο Φυσικής
Αιτήσεις μέχρι 20.9.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9F%CE%A8%CE%9F469%CE%927%CE%94-7%CE%9B%CE%9B?inline=true


Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
* 1 με Πτυχίο ή Δίπλωμα Πανεπιστημιακού Τομέα Θεωρητικής κατεύθυνσης στον τομέα της Επικοινωνίας και Μεταπτυχιακό δίπλωμα στο αντικείμενο των Διεθνών Σχέσεων ή/και στην Επικοινωνία
Αιτήσεις μέχρι 17.9.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9354%CE%9F%CE%A1%CE%95%CE%99-2%CE%A1%CE%91?inline=true


Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
* 1 με Πτυχίο ή Δίπλωμα ΠΕ Θετικής κατεύθυνσης Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών και Διδακτορικό δίπλωμα στα αντικείμενα της Μηχανικής Μάθησης
Αιτήσεις μέχρι 17.9.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%91%CE%92%CE%A4%CE%9F%CE%A1%CE%95%CE%99-3%CE%9F%CE%98?inline=true


Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
* 1 με Πτυχίο ή Δίπλωμα ΠΕ Θετικής κατεύθυνσης και Μεταπτυχιακό δίπλωμα στα αντικείμενα της Επιστήμης Δεδομένων ή/και Μηχανικής Μάθησης
Αιτήσεις μέχρι 17.9.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/90%CE%A0%CE%9C%CE%9F%CE%A1%CE%95%CE%99-73%CE%A6?inline=true


Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
* 1 με Πτυχίο ή Δίπλωμα ΠΕ Θετικής κατεύθυνσης και Μεταπτυχιακό δίπλωμα στα αντικείμενα της Επιστήμης Δεδομένων ή/και Μηχανικής Μάθησης
Αιτήσεις μέχρι 17.9.2021. Proslipsis.gr
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9E%CE%A9%CE%96%CE%9F%CE%A1%CE%95%CE%99-%CE%A6%CE%9C%CE%99?inline=true


Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
* 1 με Πτυχίο Θετικών Επιστημών και Μεταπτυχιακό δίπλωμα στο αντικείμενο της, Γεωπληροφορικής ή/και της Διοίκησης Επιχειρήσεων ή/και της Μηχανικής Μάθησης
Αιτήσεις μέχρι 17.9.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9E%CE%A9%CE%96%CE%9F%CE%A1%CE%95%CE%99-%CE%A6%CE%9C%CE%99?inline=true


Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
* 1 Πτυχιούχος ΑΕΙ με εμπειρία στη διαχείριση χρηματοδοτούμενων έργων και στην υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση
* 1 Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΑΤΕΙ Τμημάτων Σχολών Οικονομίας και συναφών επιστημών
* 1 Tίτλος σπουδών ΕΠΑ.Λ ή Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ή ΕΠΑΣ Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων ή συναφούς ειδικότητας (αρ.5 ΠΔ 108/2013) &Άδεια ή αναγγελία Τεχνίτη ηλεκτρολόγου Α’ Ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 20.9.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%94%CE%A4%CE%9C469%CE%97%CE%95%CE%A0-%CE%94%CE%A5%CE%9D?inline=true


Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (Έγκριση)
* 1 θέση ΕΛΕ Β’ βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Στατιστική μοντελοποίηση με εφαρμογές στην έρευνα και την επιχειρησιακή ανάλυση».
* 1 θέση ΕΛΕ Β’ βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Δείκτες και δράσεις για ανάπτυξη των βασικών ικανοτήτων και εγκάρσιων δεξιοτήτων του ανθρωπίνου δυναμικού στην ψηφιακή εποχή».
Αιτήσεις προσεχώς.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A800746%CE%9C%CE%9335-4%CE%A6%CE%9A?inline=true


Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (Μαρούσι)
* 1 με Πτυχίο Φυσικού
Αιτήσεις μέχρι 17.9.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9F%CE%A1%CE%A7469%CE%97%CE%9E%CE%A9-%CE%A02%CE%99?inline=true

 Proslipsis.gr
Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών (Μαρούσι)
* Ωρομίσθιους εκπαιδευτές (Γεωπόνους)
Αιτήσεις μέχρι 16.9.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%983%CE%9646%CE%A8%CE%A7%CE%9A6-57%CE%92?inline=true


ΙΤΥΕ Διόφαντος (Πάτρα)
* 2 με Δίπλωμα ή Πτυχίο Μηχανικού Η/Υ & Πληροφορικής ή άλλου ισοδύναμου πτυχίου Πανεπιστημίου στην επιστήμη και τεχνολογία των Υπολογιστών / Πληροφορικής και Διδακτορικό Δίπλωμα σε θέματα Τεχνολογίας Υπολογιστών
* 1 με Σπουδές Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής (τελειόφοιτος) και σχετική Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον δέκα μηνών
Αιτήσεις μέχρι 17.9.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A87%CE%96%CE%9F46941%CE%94-%CE%9656?inline=true


ΕΛΚΕΘΕ (Ανάβυσσος)
* 1 με Πτυχίο Θετικών Επιστημών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Επιστήμη των Υπολογιστών ή σε συναφή ειδικότητα
Αιτήσεις μέχρι 20.9.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A6%CE%91%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%98-%CE%9D9%CE%9D?inline=true


ΕΛΚΕΘΕ (Ρόδος)
* 1 με Πτυχίο ΠΕ Γεωλογίας και Μεταπτυχιακό στην Γεωλογική Ωκεανογραφία
Αιτήσεις μέχρι 20.9.2021. Proslipsis.gr
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%98%CE%979%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%98-%CE%A853?inline=true


Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του ΕΚΕΤΑ (Μαρούσι)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανολόγου Μηχανικού και Μεταπτυχιακό με ειδίκευση στην Ενέργεια και στο Περιβάλλον
Αιτήσεις μέχρι 20.9.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/96%CE%9D%CE%9B469%CE%97%CE%A18-%CE%940%CE%A9?inline=true
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved