ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΑΕΙ - Ερευνητικά κέντρα Επιστροφή    
Θέσεις εργασίας και εκπαίδευσης σε ΑΕΙ - Ερευνητικά κέντρα

Proslipsis.gr | Αθήνα 16.9.2021, 21:15

Στην παρούσα συνδρομητική κατηγορία η Proslipsis δημοσιεύει τις κενές θέσεις εργασίας με σύμβαση έργου η ορισμένου χρόνου ή επί θητεία που προκηρύσσουν ΑΕΙ και κρατικά ερευνητικά ή επιστημονικά ιδρύματα. Θα συναντάτε και θέσεις εργασίας με υποτροφία ή για απόκτηση μεταπτυχιακών - διδακτορικών τίτλων.

Πρόκειται για δεκάδες χιλιάδες θέσεις κάθε χρόνο που δύσκολα εντοπίζονται και που απευθύνονται σε αποφοίτους Πανεπιστημίων και ΤΕΙ αλλά ενίοτε και Δευτεροβάθμιας ή και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Η Proslipsis είναι η πληρέστερη πηγή ενημέρωσης στην Ελλάδα και για τις θέσεις αυτές.

Οι θέσεις συνήθως υλοποιούνται μέσω προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός που επιτρέπει την ανανέωση των συμβάσεων, που με τη σειρά της δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μονιμοποίηση.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται επιγραμματικά οι θέσεις ανά φορέα και κλάδο - ειδικότητα, καθώς και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις που σας μεταφέρουν στην αναλυτική πρόσκληση του φορέα.

Για περισσότερες πληροφορίες και ιδίως για να επιβεβαιώσετε την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, απευθυνθείτε στον αντίστοιχο φορέα στην διεύθυνση που αναγράφουν οι προσκλήσεις.

Τι σημαίνουν: ΠΕ=Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ΤΕ=Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ΔΕ=Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΙΕΚ, Λύκειο, παλαιό εξατάξιο Γυμνάσιο), ΥΕ=Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (τριτάξιο Γυμνάσιο ή παλαιό Δημοτικό), ΑΕΙ= Aνώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ).

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ
Για να κατεβάσετε τις προσκλήσεις, απευθυνθείτε στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που παραθέτουμε στο τέλος κάθε ανακοίνωσης.
Γίνετε συνδρομητές για να λαμβάνετε όλες τις θέσεις στο email σας.Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 ΔΕ (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων
Αιτήσεις μέχρι 29.9.2021. Proslipsis.gr
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%97%CE%9C%CE%9146%CE%A8%CE%962%CE%9D-%CE%A7%CE%9A%CE%95?inline=true


Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) για Διοικητική Υποστήριξη
Αιτήσεις μέχρι 28.9.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9D%CE%9F%CE%A946%CE%A8%CE%962%CE%9D-%CE%93%CE%A4%CE%9F?inline=true


Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
* 1 Χημικό Μηχανικό Υποψήφιο Διδάκτορα
* 1 Μηχανικό Υποψήφιο Διδάκτορα
* 1 Χημικό Μηχανικό Υποψήφιο Διδάκτορα
Αιτήσεις μέχρι 29.9.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%95%CE%91946%CE%A8%CE%96%CE%A34-9%CE%9D%CE%A0?inline=true


Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 Ακαδημαϊκό Υπότροφο στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Αιτήσεις μέχρι 22.9.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A015469%CE%924%CE%9C-95%CE%A1?inline=true
Οι συνδρομητές έχουν πληρέστερη και πιο έγκαιρη ενημέρωση
______________________________________________Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 θέση Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), ΠΕ κατηγορίας με Δ΄ εισαγωγική βαθμίδα και πενταετή θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Χημεία και Ανάλυση Τροφίμων», με Πτυχίο Α.Ε.Ι. σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης (Τμημάτων Χημείας ή Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου – πρώην Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων ή Γεωπονίας με κατεύθυνση Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων) και συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
Υποβάλλονται αιτήσεις.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A84%CE%93246%CE%A88%CE%966-%CE%916%CE%A9?inline=true

 Proslipsis.gr
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1 Μεταδιδακτορικός ερευνητής με πτυχίο Χημικού Μηχανικού ή Βιοχημικού ή Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Βιολόγου ή συναφούς ειδικότητας με το αντικείμενο του έργου
* 1  Μεταδιδάκτορας / Χημικός Μηχανικός ή Βιοχημικός ή Μηχανικός Περιβάλλοντος ή Βιολόγoς ή συναφούς ειδικότητας με το αντικείμενο του έργου
Αιτήσεις μέχρι 29.9.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%963%CE%A046%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%A5%CE%9F7?inline=true


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1 Υποψήφιος διδάκτορας με ειδίκευση στην Επιστήμη & Τεχνολογία Τροφίμων, Κάτοχος ΜΔΕ, Χημικός
Αιτήσεις μέχρι 29.9.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%96%CE%93846%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%937%CE%91?inline=true


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 2 Πτυχιούχοι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί ή πληροφορικοί ή μαθηματικοί
* 1 Πτυχιούχος χημικός μηχανικός ή φυσικός
* 1 Πτυχιούχος χημικός μηχανικός
* 1 Πτυχιούχος φαρμακοποιός
Αιτήσεις μέχρι 29.9.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/99%CE%A5%CE%A946%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%A87%CE%95?inline=true


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 2 Νευρολόγοι
* 1 Βιολόγος, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
* 1 Βιοχημικός – Βιοτεχνολόγος, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
Αιτήσεις μέχρι 29.9.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A3%CE%93646%CE%A88%CE%A7%CE%92-19%CE%9E?inline=true


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1 Μεταδιδακτορικός ερευνητής /Χημικός Μηχανικός ή Βιοχημικός ή Μηχανικός Περιβάλλοντος ή Βιολόγος ή Βιοχημικός ή Xημικός ή Bιοτεχνολόγος ή Γεωπόνος
Αιτήσεις μέχρι 29.9.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A39%CE%9446%CE%A88%CE%A7%CE%92-6%CE%A7%CE%A3?inline=true


Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ στις Επιστήμες της Παιδαγωγικής ή της Εκπαίδευσης 
Αιτήσεις μέχρι 29.9.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%98%CE%92%CE%A046%CE%A8%CE%96%CE%A51-%CE%A6%CE%A3%CE%94?inline=true


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
* 1 Φοιτητής του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής ή αντίστοιχου Τμήματος εγγεγραμμένος στο 7ο ή σε μεγαλύτερο εξάμηνο
Αιτήσεις μέχρι 29.9.2021. Proslipsis.gr
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9A%CE%A4%CE%95469%CE%927%CE%97-%CE%9D%CE%A8%CE%97?inline=true


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
* 1 1 ανταποδοτική υποτροφία σε κάτοχο Βασικού τίτλου σπουδών στην επιστήμη της Χημείας ή της Γεωπονίας
Αιτήσεις μέχρι 29.9.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A70%CE%A9469%CE%927%CE%97-%CE%97%CE%9E%CE%9E?inline=true


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
* 1 Φοιτητής του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής ή αντίστοιχου Τμήματος εγγεγραμμένος στο 7ο ή σε μεγαλύτερο εξάμηνο 
Αιτήσεις μέχρι 29.9.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9A%CE%A4%CE%95469%CE%927%CE%97-%CE%9D%CE%A8%CE%97?inline=true


Πανεπιστήμιο Πατρών
* 1 με Πτυχίο ΠΕ Πολυτεχνικής Σχολής ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και Μεταπτυχιακό
* 1 με Απολυτήριος τίτλος Λυκείου
Αιτήσεις μέχρι 29.9.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A9%CE%92%CE%A0469%CE%927%CE%98-7%CE%910?inline=true


Πανεπιστήμιο Πατρών
* 2 με Πτυχίο ΠΕ Πολυτεχνικής Σχολής ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και Διδακτορικό δίπλωμα
* 1 με Πτυχίο ΠΕ Πολυτεχνικής Σχολής ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και Μεταπτυχιακό
Αιτήσεις μέχρι 29.9.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/62%CE%A38469%CE%927%CE%98-5%CE%9E%CE%9F?inline=true


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 
* 1 πτυχιούχος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, με έδρα το ΕΑΠ, συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων
Αιτήσεις μέχρι 30.9.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A9%CE%A7346%CE%A8%CE%96%CE%A3%CE%98-9%CE%A61?inline=true


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 
* 1 Πτυχιούχος ΑΕΙ Πληροφορικής, με έδρα το ΕΑΠ Πάτρα, συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων
Αιτήσεις μέχρι 30.9.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9D%CE%99346%CE%A8%CE%96%CE%A3%CE%98-%CE%A3%CE%97%CE%93?inline=true


Πανεπιστήμιο Αιγαίου
* 1 Υποτροφία σε Υποψήφιο Διδάκτορα, Συγκοινωνιολόγο σε θέματα Μικροκινητικότητας
Αιτήσεις μέχρι 28.9.2021. Proslipsis.gr
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A88%CE%971469%CE%927%CE%9B-8%CE%9A3?inline=true


Πανεπιστήμιο Αιγαίου
* 1 με Πτυχίο ή Δίπλωμα Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ/ΑΤΕΙ Σχολών Οικονομίας και Διοίκησης, ή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, ή Θετικών Επιστημών, ή Ανθρωπιστικών Επιστημών
Αιτήσεις μέχρι 28.9.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A4%CE%9B%CE%97469%CE%927%CE%9B-7%CE%A30?inline=true


Πανεπιστήμιο Αιγαίου
* 1 πτυχιούχος Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ/ΑΤΕΙ
Αιτήσεις μέχρι 28.9.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A6%CE%9C%CE%A3469%CE%927%CE%9B-2%CE%A3%CE%9E?inline=true


Πανεπιστήμιο Αιγαίου
* 1 υπότροφος υποψήφιος Διδάκτορας Μηχανικός με εξειδίκευση στην ενόργανη χημεία και την τεχνολογία πολυμερών
* 1 υπότροφος/η Μεταδιδάκτορας σχετικός με ακουστική οικολογία, οικολογία ηχοτοπίου και οικολογική ακουστικής
Αιτήσεις μέχρι 28.9.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9C%CE%990469%CE%927%CE%9B-2%CE%9D%CE%A9?inline=true

 Proslipsis.gr
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
* 1 Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) με Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών, ειδικό/ή σε θέματα παράκτιας μορφοδυναμικής
* 1 Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) με Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών, ειδικό/ή σε θέματα παράκτιας μορφοδυναμικής και διαχείρισης
* 1 Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) με Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών, ειδικός/ή σε θέματα θαλασσίων επιστημών / παράκτιας περιβαλλοντικής μηχανικής
* 1 Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) με εμπειρία σε θέματα περιβαλλοντικού δίκαιου 
Αιτήσεις μέχρι 28.9.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A81%CE%98%CE%A4469%CE%927%CE%9B-%CE%969%CE%9F?inline=true


Πανεπιστήμιο Κρήτης
* 1 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης συναφές με Περιβαλλοντική Βιολογία ή στην Αλιευτική Βιολογία ή στις Υδατοκαλλιέργειες ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος Ιδρύματος της αλλοδαπής, αναγνωρισμένος από τον ΔΟΑΤΑΠ, Υποψήφιος Διδάκτορας εγγεγραμμένος Τμήματος Βιολογίας
Υποβάλλονται αιτήσεις.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A12%CE%9F469%CE%927%CE%93-%CE%96%CE%931?inline=true


Πανεπιστήμιο Κρήτης
* 1 με Πτυχίο Χημείας, Φαρμακευτικής ή Βιολογίας και Διδακτορικό Δίπλωμα Ειδίκευσης
Υποβάλλονται αιτήσεις.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%99%CE%98%CE%A5469%CE%927%CE%93-%CE%A5%CE%A1%CE%A1?inline=true


Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
* Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους
Αιτήσεις μέχρι 23.9.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9E%CE%9D%CE%9846%CE%9C%CE%972%CE%99-3%CE%93%CE%9F?inline=true


Ακαδημία Αθηνών
* 1 με Πτυχίο στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες και Μεταπτυχιακό στις Περιβαλλοντικές και Ενεργειακές Πολιτικές
Αιτήσεις μέχρι 30.9.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%92%CE%97%CE%9846%CE%A88%CE%9D%CE%A3-%CE%96%CE%9C%CE%A1?inline=true


ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
* 1 Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Η/Υ ή Πληροφορικής
Αιτήσεις μέχρι 30.9.2021. Proslipsis.gr
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%958%CE%A1469%CE%97%CE%95%CE%92-3%CE%97%CE%98?inline=true


Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ Δήμητρα (Καβάλα)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος ή Βιολογίας ή Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Επιστημών (πρώην Επιστημών της Θάλασσας) και Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (MSc) στη «Διαχείριση υδάτινου περιβάλλοντος»
Αιτήσεις μέχρι 30.9.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A842%CE%9A%CE%9F%CE%9E3%CE%9C-%CE%A5%CE%91%CE%A4?inline=true


Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του ΙΤΕ (Ρέθυμνο)
* 1 με Διδακτορικό δίπλωμα στην ιστορία με διδακτορική διατριβή σχετική με την ιστορία της Επανάστασης του 1821. Ουσιαστικό προσόν αποτελεί η αποδεδειγμένα καλή γνώση της πολιτικής και οικονομικής ιστορίας του γενιτσαρικού σώματος κατά τον 19ο αιώνα
Αιτήσεις μέχρι 29.9.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9F%CE%95%CE%9D469%CE%97%CE%9A%CE%A5-%CE%9A%CE%935?inline=true

 Proslipsis.gr
ΙΤΥΕ Διόφαντος (Πάτρα)
* 1 με Πτυχίο Πανεπιστημίου Οικονομικών Επιστημών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή ισοδύναμο
Αιτήσεις μέχρι 29.9.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A1%CE%975%CE%9F46941%CE%94-%CE%9691?inline=true


ΙΤΥΕ Διόφαντος (Αθήνα | Πάτρα)
* 1 με Πτυχίο Πανεπιστημίου Πληροφορικής ή ισοδύναμο
* 1 με Πτυχίο Πανεπιστημίου Πληροφορικής ή ισοδύναμο
* 2 με Πτυχίο ΑΕΙ
* 2 με Πτυχίο ΑΕΙ Θετικών Επιστημών
* 1 με Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ & Πληροφορικής ή ισοδύναμο
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικών Επιστημών
Αιτήσεις μέχρι 29.9.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9D4%CE%9A46941%CE%94-%CE%9E0%CE%A4?inline=true


ΙΤΥΕ Διόφαντος (Αθήνα | Πάτρα)
* 1 με Πτυχίο AEI Πληροφορικής ή ισοδύναμο
* 1 με  Πτυχίο AEI Θετικών Επιστημών
* 1 με Πτυχίο ΤΕΙ
* 1 Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
* 1 με Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ ή ισοδύναμο
Αιτήσεις μέχρι 29.9.2021. Proslipsis.gr
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%99%CE%A5746941%CE%94-%CE%9B6%CE%9B?inline=true


Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 30.9.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A6%CE%99%CE%9B469%CE%97%CE%A18-%CE%A7%CE%9D5?inline=true


Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 30.9.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/64%CE%A82469%CE%97%CE%A18-%CE%A5%CE%9A5?inline=true


Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μαθηματικών ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας 
Αιτήσεις μέχρι 30.9.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%990%CE%A3469%CE%97%CE%A18-%CE%927%CE%9C?inline=true
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved