ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΑΕΙ - Ερευνητικά κέντρα Επιστροφή    
Θέσεις εργασίας και εκπαίδευσης σε ΑΕΙ - Ερευνητικά κέντρα

Proslipsis.gr | Αθήνα 31.12.2021, 00:04

Στην παρούσα συνδρομητική κατηγορία η Proslipsis δημοσιεύει τις κενές θέσεις εργασίας με σύμβαση έργου η ορισμένου χρόνου ή επί θητεία που προκηρύσσουν ΑΕΙ και κρατικά ερευνητικά ή επιστημονικά ιδρύματα. Θα συναντάτε και θέσεις εργασίας με υποτροφία ή για απόκτηση μεταπτυχιακών - διδακτορικών τίτλων.

Πρόκειται για δεκάδες χιλιάδες θέσεις κάθε χρόνο που δύσκολα εντοπίζονται και που απευθύνονται σε αποφοίτους Πανεπιστημίων και ΤΕΙ αλλά ενίοτε και Δευτεροβάθμιας ή και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Η Proslipsis είναι η πληρέστερη πηγή ενημέρωσης στην Ελλάδα και για τις θέσεις αυτές.

Οι θέσεις συνήθως υλοποιούνται μέσω προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός που επιτρέπει την ανανέωση των συμβάσεων, που με τη σειρά της δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μονιμοποίηση.

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ
Για να κατεβάσετε τις προσκλήσεις, απευθυνθείτε στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που παραθέτουμε στο τέλος κάθε ανακοίνωσης.
Γίνετε συνδρομητές για να λαμβάνετε όλες τις θέσεις στο email σας.ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
* 1 θέση επιστημονικού συνεργάτη με αντικείμενο: «Ανάπτυξη, χαρακτηρισμός και αποτίμηση οργανωμένων ανόργανων μεσοπορωδών καταλυτικών υλικών για τη μετατροπή αέριων ρύπων (CO, CO2, CH4, VOCs, NOx) με χρήση θερμικής ή ηλιακής ενέργειας»
Αιτήσεις μέχρι 23.1.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%94%CE%92%CE%99469%CE%97%CE%95%CE%92-%CE%92%CE%A8%CE%92?inline=true


ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
* 1  θέση μεταπτυχιακού συνεργάτη στο πεδίο των σύνθετων τσιμεντιτικών δομικών υλικών. Αντικείμενο της παρούσας θέσης είναι η ανάπτυξη ανόργανων πρόσμικτων τύπου πυρήνα/κελύφους με εφαρμογή στην παραγωγή ευφυών κονιαμάτων με ικανότητα αυτό-ίασης
Αιτήσεις μέχρι 23.1.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/667%CE%A8469%CE%97%CE%95%CE%92-%CE%93%CE%A62?inline=true


ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος (παράταση)
* 1 σύμβαση ανάθεσης έργου για τις ανάγκες του προγράμματος / έργου με τίτλο «VAST - Values across Space and Time» (Ε-12436) – Grant Agreement No
101004949
Αιτήσεις μέχρι 9.1.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A67%CE%A5469%CE%97%CE%95%CE%92-%CE%A51%CE%A7?inline=true
Οι συνδρομητές έχουν πληρέστερη και εγκαιρότερη ενημέρωση
__________________________________________________________
ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος (παράταση)
* 2 θέσεων εξωτερικών συνεργατών με σύμβαση εργασίας ή ανάθεσης έργου για τις ανάγκες του προγράμματος / έργου με τίτλο «"LIFE RESYSTAL" - Climate change REsilience framwork for health SYStems and hospiTALs»
Αιτήσεις μέχρι 20.1.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%957%CE%9B469%CE%97%CE%95%CE%92-%CE%9D%CE%98%CE%A5?inline=true


ΕΚΤ (Αθήνα)
* 1 ΠΕ Θετικών ή Οικονομικών Επιστημών με Μεταπτυχιακό στη Στατιστική
Αιτήσεις μέχρι 17.1.2022. Proslipsis.gr
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A80%CE%A4%CE%9C46%CE%9C%CE%9335-%CE%9C7%CE%91?inline=true


ΕΚΤ (Αθήνα)
* 1 ΠΕ Μηχανικό ΗΥ ή Θετικών Επιστημών
Αιτήσεις μέχρι 17.1.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%99%CE%A0746%CE%9C%CE%9335-0%CE%920?inline=true


Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (Μαρούσι)
* 1 Απόφοιτος βιβλιοθηκονομίας ή/και Επιστήμης Πληροφόρησης
Αιτήσεις μέχρι 12.1.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A19%CE%92469%CE%97%CE%9E%CE%A9-%CE%A4%CE%A5%CE%9A?inline=true


Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (Μαρούσι)
* 1 Απόφοιτος ΑΕΙ Τμήματος Πληροφορικής ή Πολυτεχνικής Σχολής στον Τομέα των Η/Υ ή αντίστοιχου Τμήματος (σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου)
* 1 Απόφοιτος Τμήματος σχολής Θετικών Επιστημών
Αιτήσεις μέχρι 12.1.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9C1%CE%97469%CE%97%CE%9E%CE%A9-44%CE%A8?inline=true


ΕΡΤ ΑΕ
* 3 Δημοσιογράφους Proslipsis.gr
Αιτήσεις μέχρι 9.1.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/66%CE%97%CE%A6465%CE%981%CE%95-%CE%95%CE%95%CE%97?inline=true


Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ (Ηράκλειο)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ σε Βιολογικές Επιστήμες (Βιολογία, Ιατρική, Φαρμακευτική, κλπ) και Μεταπτυχιακό σε Βιολογικές Επιστήμες (Βιολογία, Ιατρική, Φαρμακευτική, κλπ)
Αιτήσεις μέχρι 14.1.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9F0%CE%93469%CE%97%CE%9A%CE%A5-%CE%A0%CE%950?inline=true


ΕΛΚΕΘΕ (Αργυρούπολη)
* 1 με Πτυχίο ΠΕ Βιολογίας και Μεταπτυχιακό σε θέματα θαλάσσιας βιολογίας/επιστημών θάλασσας, που να είναι συναφές με το αντικείμενο της θέσης
Αιτήσεις μέχρι 13.1.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%98%CE%966%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%98-4%CE%9A%CE%A9?inline=true


ΕΛΚΕΘΕ (Ηράκλειο Κρήτης)
* 1 με Πτυχίο Βιολογικών Επιστημών των Πανεπιστημίων (ΑΕΙ) και Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Υδατική Παθοβιολογία
Αιτήσεις μέχρι 14.1.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%940%CE%96%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%98-%CE%9243?inline=true


ΕΛΚΕΘΕ (Αργυρούπολη)
* 1 με Πτυχίο ή Δίπλωμα ΠΕ Οικονομικού Πανεπιστημίου ημεδαπής ή του Ελληνικού Ανοικτού Παν/μίου (ΕΑΠ)
Αιτήσεις μέχρι 14.1.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%966%CE%A3%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%98-%CE%9D%CE%A64?inline=true


ΕΛΚΕΘΕ (Αργυρούπολη)
* 1 Ηλεκτρολόγος-Μηχανικός ή Ηλεκτρονικός-Μηχανικός ΠΕ
Αιτήσεις μέχρι 14.1.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9A0%CE%98%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%98-%CE%9A5%CE%9D?inline=true


ΕΛΚΕΘΕ (Ηράκλειο Κρήτης)
* 1 με Πτυχίο Βιολογίας ή συναφών επιστημών
Αιτήσεις μέχρι 14.1.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/60%CE%954%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%98-4%CE%92%CE%9D?inline=true


Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του ΕΚΕΤΑ (Πτολεμαΐδα)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Οικονομικών Επιστημών και Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στον τομέα της επιχειρηματικότητας και / ή πληροφοριακών συστημάτων
Αιτήσεις μέχρι 14.1.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A93%CE%922469%CE%97%CE%A18-%CE%97%CE%A8%CE%96?inline=true

 Proslipsis.gr
Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του ΕΚΕΤΑ (Πτολεμαΐδα)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες και Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε αντικείμενο συναφές με την Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων
Αιτήσεις μέχρι 14.1.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%93%CE%9B%CE%97469%CE%97%CE%A18-%CE%9A%CE%9C6?inline=true


Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή συναφούς ειδικότητας 
Αιτήσεις μέχρι 14.1.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A90%CE%948469%CE%97%CE%A18-%CE%A6%CE%99%CE%A8?inline=true


Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας και Διδακτορικό τίτλο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 14.1.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/90%CE%A39469%CE%97%CE%A18-%CE%9B%CE%A7%CE%9E?inline=true


Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας και Διδακτορικό τίτλο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή
Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 14.1.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A723469%CE%97%CE%A18-4%CE%A4%CE%94?inline=true


Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 14.1.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A1%CE%9A%CE%A8469%CE%97%CE%A18-%CE%A0%CE%A71?inline=true


Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας 
Αιτήσεις μέχρι 14.1.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/92%CE%9E%CE%9C469%CE%97%CE%A18-3%CE%9E5?inline=true


Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας 
Αιτήσεις μέχρι 14.1.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A7%CE%A09469%CE%97%CE%A18-%CE%A9%CE%94%CE%A7?inline=true


Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Θετικών Επιστημών (Πληροφορικής ή Μαθηματικό) και Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών συναφούς ειδικότητας 
Αιτήσεις μέχρι 14.1.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A82%CE%952469%CE%97%CE%A18-%CE%999%CE%9C?inline=true


Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 14.1.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9A%CE%A03469%CE%97%CE%A18-%CE%925%CE%9C?inline=true


Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 14.1.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9E%CE%94%CE%94469%CE%97%CE%A18-%CE%9D%CE%A77?inline=true

 Proslipsis.gr
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 14.1.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A7%CE%964469%CE%97%CE%A18-%CE%A4%CE%9F5?inline=true


Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 14.1.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9E%CE%94%CE%94469%CE%97%CE%A18-%CE%9D%CE%A77?inline=true


Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή συναφούς ειδικότητας 
Αιτήσεις μέχρι 14.1.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A90%CE%948469%CE%97%CE%A18-%CE%A6%CE%99%CE%A8?inline=true


Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 17.1.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A4%CE%913469%CE%97%CE%A18-%CE%91%CE%A9%CE%93?inline=true


Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας και Διδακτορικό Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας 
Αιτήσεις μέχρι 17.1.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9A35469%CE%97%CE%A18-%CE%A1%CE%A9%CE%9A?inline=true


Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 17.1.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A40%CE%94469%CE%97%CE%A18-9%CE%A7%CE%9C?inline=true


Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 17.1.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/68%CE%A5%CE%A8469%CE%97%CE%A18-%CE%91%CE%A8%CE%A4?inline=true


Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Αρχιτέκτονα Μηχανικού ή Εικαστικού ΠΕ ή συναφούς ειδικότητας και Mεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Αρχιτεκτονικής ή Εικαστικού ΠΕ συναφής με ψηφιακά μέσα ή/και εικονική πραγματικότητα
Αιτήσεις μέχρι 17.1.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9B%CE%9A%CE%93469%CE%97%CE%A18-%CE%A1%CE%9F%CE%A6?inline=true
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved