ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΑΕΙ - Ερευνητικά κέντρα Επιστροφή    
Θέσεις εργασίας και εκπαίδευσης σε ΑΕΙ - Ερευνητικά κέντρα

Proslipsis.gr | Αθήνα 03.02.2022, 14:03

Στην παρούσα συνδρομητική κατηγορία η Proslipsis δημοσιεύει τις κενές θέσεις εργασίας με σύμβαση έργου η ορισμένου χρόνου ή επί θητεία που προκηρύσσουν ΑΕΙ και κρατικά ερευνητικά ή επιστημονικά ιδρύματα. Θα συναντάτε και θέσεις εργασίας με υποτροφία ή για απόκτηση μεταπτυχιακών - διδακτορικών τίτλων.

Πρόκειται για δεκάδες χιλιάδες θέσεις κάθε χρόνο που δύσκολα εντοπίζονται και που απευθύνονται σε αποφοίτους Πανεπιστημίων και ΤΕΙ αλλά ενίοτε και Δευτεροβάθμιας ή και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Η Proslipsis είναι η πληρέστερη πηγή ενημέρωσης στην Ελλάδα και για τις θέσεις αυτές.

Οι θέσεις συνήθως υλοποιούνται μέσω προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός που επιτρέπει την ανανέωση των συμβάσεων, που με τη σειρά της δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μονιμοποίηση.

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ
Για να κατεβάσετε τις προσκλήσεις, απευθυνθείτε στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που παραθέτουμε στο τέλος κάθε ανακοίνωσης.
Γίνετε συνδρομητές για να λαμβάνετε όλες τις θέσεις στο email σας.Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
* 1 με Βασικό Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Αιτήσεις μέχρι 9.2.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9E7%CE%95469%CE%927%CE%94-7%CE%A5%CE%A0?inline=true


Πανεπιστήμιο Κρήτης
* 1 Διδάσκοντα στο Τμήμα Κοινωνιολογίας 
Αιτήσεις μέχρι 6.2.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9C3%CE%91469%CE%927%CE%93-%CE%A6%CE%A9%CE%A4?inline=true

ΜΟΝΟ στην Proslipsis.gr
Οι συνδρομητές έχουν πληρέστερη και εγκαιρότερη ενημέρωση
__________________________________________________________
Πανεπιστήμιο Κρήτης
* 1 Διδάσκοντες στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
Αιτήσεις μέχρι 6.2.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%999%CE%95469%CE%927%CE%93-%CE%982%CE%A5?inline=true


Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) (Αθήνα)
* 3 με Πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής σε φυσικές επιστήμες ή επιστήμες μηχανικού (βάσει κατηγοριοποίησης εγχειριδίου Frascati)
Αιτήσεις μέχρι 9.2.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A85%CE%994469%CE%97%CE%9A%CE%A5-%CE%9620?inline=true


Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) (Αθήνα)
* 1 με Πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής σε φυσικές επιστήμες ή επιστήμες μηχανικού (βάσει κατηγοριοποίησης εγχειριδίου Frascati)
Αιτήσεις μέχρι 9.2.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%97%CE%9A%CE%A3469%CE%97%CE%9A%CE%A5-%CE%A389?inline=true


Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) (Αθήνα)
* 1 θέση Σύμβουλου Μεταφοράς Τεχνολογίας με Πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής σε φυσικές επιστήμες ή επιστήμες μηχανικού (βάσει κατηγοριοποίησης εγχειριδίου Frascati)
Αιτήσεις μέχρι 9.2.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9B%CE%A8%CE%93469%CE%97%CE%9A%CE%A5-8%CE%A95?inline=true


Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) (Αθήνα)
* 2 με Πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΑΕΙ)
Αιτήσεις μέχρι 9.2.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A9%CE%A1%CE%A8469%CE%97%CE%9A%CE%A5-6%CE%94%CE%9B?inline=true


Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) (Αθήνα)
* 1 με Πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής σε φυσικές επιστήμες ή επιστήμες ιατρικής και υγείας (βάσει κατηγοριοποίησης εγχειριδίου Frascati) με εμπειρία και Μεταπτυχιακό
Αιτήσεις μέχρι 9.2.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A3%CE%94%CE%96469%CE%97%CE%9A%CE%A5-%CE%9C%CE%9C%CE%A8?inline=true


Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) (Αθήνα)
* 1 θέση Επικοινωνίας και Marketing με Πτυχίο ή δίπλωµα Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΑΕΙ) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕΙ)
Αιτήσεις μέχρι 9.2.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%97%CE%9A%CE%A3469%CE%97%CE%9A%CE%A5-%CE%A389?inline=true


Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Χημικού Μηχανικού και  Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην ενεργειακή βιωσιμότητα 
Αιτήσεις μέχρι 10.2.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9D%CE%A9%CE%91469%CE%97%CE%A18-116?inline=true


Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του ΕΚΕΤΑ (Μαρούσι)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανολόγου Μηχανικού και Διδακτορικό τίτλο σπουδών στον τομέα της Υπολογιστικής Ρευστοδυναμικής
Αιτήσεις μέχρι 10.2.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A0%CE%A5%CE%96469%CE%97%CE%A18-%CE%A65%CE%95?inline=true


Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 2 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας και Μεταπτυχιακό
Αιτήσεις μέχρι 10.2.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A0%CE%96%CE%A1469%CE%97%CE%A18-%CE%9A1%CE%A5?inline=true


Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας και Μεταπτυχιακό
Αιτήσεις μέχρι 10.2.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6506469%CE%97%CE%A18-%CE%9843?inline=true


Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας και  Μεταπτυχιακό σε τομείς της Πληροφορικής ή εμπειρία
Αιτήσεις μέχρι 10.2.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%99%CE%A0%CE%97469%CE%97%CE%A18-%CE%91%CE%98%CE%93?inline=true
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved