ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΑΕΙ - Ερευνητικά κέντρα Επιστροφή    
Θέσεις εργασίας και εκπαίδευσης σε ΑΕΙ - Ερευνητικά κέντρα

Proslipsis.gr | Αθήνα 03.08.2022, 21:48

Στην παρούσα συνδρομητική σελίδα η Proslipsis δημοσιεύει τις κενές θέσεις εργασίας με σύμβαση έργου η ορισμένου χρόνου ή επί θητεία που προκηρύσσουν Πανεπιστήμια και κρατικά ερευνητικά ή επιστημονικά ιδρύματα. Επίσης, θέσεις εργασίας με υποτροφία ή για απόκτηση μεταπτυχιακών - διδακτορικών τίτλων.

Πρόκειται για δεκάδες χιλιάδες θέσεις κάθε χρόνο που δύσκολα εντοπίζονται και που απευθύνονται σε αποφοίτους ΑΕΙ αλλά ενίοτε και Δευτεροβάθμιας ή και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Η Proslipsis είναι η πληρέστερη πηγή ενημέρωσης στην Ελλάδα και για τις θέσεις αυτές.

Οι θέσεις συνήθως υλοποιούνται μέσω προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός που επιτρέπει την ανανέωση των συμβάσεων, που με τη σειρά της δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μονιμοποίηση.


ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ

Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 3 ΤΕ (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) Τεχνολόγος Περιβάλλοντος
* 1 ΤΕ (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών
* 1 ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) για Εποπτεία Ερευνητικών Εργαστηρίων Αθλητισμού
* 2 ΤΕ (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) για την Τεχνική υποστήριξη των υποδομών των ερευνητικών χώρων, Μουσείων, Αρχείων και εξωτερικών χώρων τουΕΚΠΑ
* 8 ΔΕ . (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) για την Επιμελητεία και Επιστασία Ερευνητικών χώρων, Πανεπιστημιακών Μουσείων, Αρχείων, Βιβλιοθηκών και εξωτερικών χώρων του ΕΚΠΑ
* 8 ΥΕ (Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης) για υποστηρικτικές εργασίες Επιστασίας των Ερευνητικών χώρων, Πανεπιστημιακών Μουσείων, Αρχείων, Βιβλιοθηκών και εξωτερικών χώρων του ΕΚΠΑ
* 2 ΔΕ (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) για την Τεχνική Υποστήριξη, εποπτεία και επιμελητεία των Υποδομών του Συγκροτήματος Ευρίπου
* 1 ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Διοικητικής Υποστήριξης
* 1 ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης
* 1 ΔΕ (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) Υπάλληλος για την υποστήριξη του παραρτήματος της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε., της Βιβλιοθήκης και για την συνοδεία των φοιτητών ΑμεΑ στο Συγκρότημα Ευρίπου
Αιτήσεις μέχρι 12.8.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A82%CE%9C%CE%A146%CE%A8%CE%962%CE%9D-%CE%A1%CE%99%CE%A0?inline=true


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1 Υποτροφία Αριστείας σε Μεταδιδάκτορα, με Διδακτορικό δίπλωμα με αντικείμενο τη διαχείριση και επεξεργασία δεδομένων σε εφαρμογές ΙοΤ καθώς και την ανάπτυξη τεχνικών εκτίμησης ρίσκου και λήψης βέλτιστων αποφάσεων  
Αιτήσεις μέχρι 22.8.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A140%CE%9F46%CE%A88%CE%A7%CE%92-4%CE%9B%CE%9F?inline=true


Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος 
* Κατόχους Διδακτορικού
Αιτήσεις μέχρι 17.8.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/62%CE%A4346%CE%A8%CE%963%CE%A0-%CE%99%CE%98%CE%93?inline=true


Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
* 1  Πτυχιούχο ή Διπλωματούχο Μηχανικό Πληροφορικής
* 1  Πτυχιούχο ή Διπλωματούχο Μηχανικό Πληροφορικής
Αιτήσεις μέχρι 30.8.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A82%CE%94%CE%A346%CE%9C%CE%972%CE%99-%CE%95%CE%A3%CE%A5?inline=true


ΑΣΠΑΙΤΕ
* Κάτοχοι Διδακτορικού για διδασκαλία μαθημάτων
Αιτήσεις μέχρι 2.9.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9D7%CE%9646%CE%A88%CE%A7%CE%99-%CE%9C%CE%93%CE%9D?inline=true


ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
* 2 θέσεων Ερευνητών/τριών Β' Βαθμίδας στο Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας Ενέργειας και Ασφάλειας (ΙΠΡΕΤΕΑ) με τα γνωστικά αντικείμενα ως ακολούθως:
1. Ραδιοφαρμακευτική.
2. Ανάπτυξη και εφαρμογές εργαστηριακών (πυρηνικών και άλλων αναλυτικών) και υπολογιστικών τεχνικών/ Έκθεση
πληθυσμού σε περιβαλλοντικούς ρύπους ραδιενέργεια/Επιπτώσεις στην υγεία.
Αιτήσεις μέχρι 11.9.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%96%CE%A5%CE%99469%CE%97%CE%95%CE%92-%CE%9A%CE%A7%CE%96?inline=true


ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
* 11 (11) θέσεων Ερευνητών/τριών Β' Βαθμίδας στο Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας (ΙΝΝ) με τα γνωστικά αντικείμενα ως ακολούθως:
1. Νανοπορώδη υλικά και μεμβράνες για περιβαλλοντικές εφαρμογές με έμφαση στη φωτοκατάλυση.
2. Δενδριτικά Πολυμερή - Υγροί Κρύσταλλοι.
3. Υπολογιστικές μέθοδοι προσομοίωσης προηγμένων ιοντικών διαλυτών και μοριακών συστημάτων.
4. Χαρακτηρισμός υλικών με Ηλεκτρονική Μικροσκοπία.
5. Μέθοδοι μοριακής προσομοίωσης σε πορώδη υλικά.
6. Αρχαιομετρία, τεχνολογία αρχαιολογικών υλικών και ανάπτυξη σύγχρονων υλικών αποκατάστασης μνημείων.
7. Ανάπτυξη αλγορίθμων και υπολογιστικών τεχνικών μοντελοποίησης μοριακών συστημάτων.
8. Ανάπτυξη και δομικός χαρακτηρισμός πολυμερικών υβριδικών και νανοδομημένων υλικών με χρήση δυναμικών τεχνικών καθώς και in situ μεθόδων σκέδασης νετρονίων.
9. Αρχαιομετρία, με έμφαση στις μελέτες πλάσματος, μετάλλων της πολιτιστικής κληρονομιάς και στη
γεωαρχαιολογία/παλαιοπεριβάλλον.
10. Σύνθεση οργανικών ενώσεων με έμφαση στην ολική σύνθεση βιοδραστικών φυσικών και άλλων προϊόντων και με εφαρμογή στη φαρμακευτική χημεία, στη νανοηλεκτρονική και τις νανοδιατάξεις.
11. Ανάπτυξη νανοδομημένων υλικών, με έμφαση σε υβριδικά υλικά και οξείδια/πολυοξομεταλλικές ενώσεις για εφαρμογές ηλεκτρονικές διατάξεις και φωτοκατάλυση. 
Αιτήσεις μέχρι 11.9.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A9%CE%995469%CE%97%CE%95%CE%92-%CE%99%CE%A57?inline=true


ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
* 3 θέσεων Ερευνητών/τριών Β' Βαθμίδας στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠΤ) με τα γνωστικά αντικείμενα ως ακολούθως:
1. Δίκτυα τηλεπικοινωνιών με τεχνολογίες εικονικοποίησης, με έμφαση στην παροχή ποιότητας υπηρεσίας σε πολυμεσικές εφαρμογές.
2. Ολοκληρωμένα συστήματα ελέγχου και διαχείρισης για την επιτήρηση, ασφάλεια και προστασία κρίσιμων υποδομών και τη διαχείριση κρίσεων.
3. Αναπαράσταση γνώσης και ανάλυσης δεδομένων μεγάλης κλίμακας.
Αιτήσεις μέχρι 11.9.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%92%CE%970469%CE%97%CE%95%CE%92-%CE%A82%CE%96?inline=true


Σήμερα υπάρχουν συνολικά 65 προσκλήσεις πλήρωσης θέσεων,
οι οποίες αποστέλλονται στο email των συνδρομητών.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved