ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Εγκρίσεις μεταπτυχιακών ελληνικών ΑΕΙ Επιστροφή    
Εγκρίσεις Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών των ελληνικών ΑΕΙ 13

Proslipsis.gr | Αθήνα 2.8.2017, 14:32
Έναρξη ενημέρωσης του καταλόγου 12.5.2017, 00:04

Στην παρούσα υποκατηγορία η Proslipsis παρουσιάζει τις εξελίξεις γύρω από την νέα γενιά των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών των ελληνικών ΑΕΙ (Πανεπιστημίων, ΤΕΙ κά), όπως αυτή διαμορφώνεται καθημερινά μετά τον πρόσφατο νόμο 4485 (ΦΕΚ Α' αρ. 114/4.8.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

Ο παραπάνω νόμος υποχρεώνει τα ΑΕΙ (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, κά) να κάνουν νέο ξεκίνημα και να επανιδρύσουν όλα τα Μεταπτυχιακά Προγράμματά τους, εντάσσοντας στο κάθε ένα μέχρι τρεις το πολύ ειδικεύσεις, γεγονός που οδήγησε στην ίδρυση πολλών νέων Προγραμμάτων. Στην παρούσα στήλη παρουσιάζονται οι εξελίξεις σε όλα τα προγράμματα, παλαιά και νέα.

Συγκεκριμένα παρουσιάζεται η κινητικότητα γύρω από τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών των ΑΕΙ, όπως εγκρίσεις ίδρυσης - επανίδρυσης, κανονισμούς, τροπολογίες, κλπ., με βάση τις αποφάσεις των Ιδρυμάτων ή και του υπουργείου Παιδείας, όπως αυτές αποτυπώνονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, την οποία η Proslipsis παρακολουθεί σε ημερήσια βάση. 

Πρόκειται για ένα μοναδικό εγχείρημα, καθώς ουσιαστικά πρόκειται για καταγραφή του νέου χάρτη των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών των ελληνικών ΑΕΙ και μάλιστα με τον πλέον αξιόπιστο και πληρέστερο τρόπο.

Από την ακαδημαϊκή χρονιά 2018 - 2019 σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ θα λειτουργήσουν 923 προγράμματα, 258 χωρίς δίδακτρα (47 περισσότερα σε σχέση με πέρυσι) και 665 με δίδακτρα (249 περισσότερα από πέρυσι). Πολλά από τα νέα προγράμματα σπουδών θα λειτουργήσουν έως και το ακαδημαϊκό έτος 2027 - 2028, οπότε και θα επαναξιολογηθούν.

Δωρεάν προγράμματα σπουδών λειτουργούν κυρίως το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πάντειο Πανεπιστήμιο και σε τέσσερα περιφερειακά ιδρύματα: το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Από τον Δεκέμβριο του 2015 μέχρι το 2018 λειτουργούσαν 735 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, 627 σε Πανεπιστήμια και 108 σε ΤΕΙ, από τα οποία 211 χωρίς δίδακτρα και 416 με δίδακτρα.

H Proslipsis παρουσιάζει τις εγκριτικές αποφάσεις για τα προγράμματα σε τίτλους, παραθέτοντας και το ΦΕΚ της δημοσίευσης (μπορείτε να το κατεβάσετε), όπου θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για κάθε πρόγραμμα.

* Ακολουθούν οι αποφάσεις.
  ΟΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  
Προηγούνται οι νεότερες
O κατάλογος ενημερώνεται σε καθημερινή βάση
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση
Λογιστική και Χρηματοοικονομική
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική» του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.


Οικονομική Επιστήμη
Ίδρυση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Οικονομική Επιστήμη» των Τμημάτων Οικονομικής Επιστήμης και Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών.Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση
Επανίδρυση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση» του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων και των Τμημάτων Οικονομικής Επιστήμης και Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.


Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων
Επανίδρυση και τροποποίηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Θεσσαλίας με τίτλο «Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων».


Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Θεσσαλίας με τίτλο «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων».


Ιστορική Έρευνα Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες
Επανίδρυση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Ιστορίας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης – Διερμηνείας σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, με τίτλο «Ιστορική Έρευνα Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες» (Historical Research, Didactics and New Techologies).


Μουσική Παιδαγωγική
Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου, με τίτλο: «Μουσική Παιδαγωγική», («Music Education»).


Ιστορία και Τεκμηρίωση
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Ιστορίας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης – Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, με τίτλο «Ιστορία και Τεκμηρίωση» («History and Documentation»).


Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας και Αναλυτική | Digital Health and Analytics
Ίδρυση Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής, της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου και του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτλο «Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας και Αναλυτική», (Digital Health and Analytics).


Σύνθεση για τον Κινηματογράφο, το Θέατρο και τις Τέχνες της Παράστασης | Composition for Film, Theatre and the Performing Arts
Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου, με τίτλο: «Σύνθεση για τον Κινηματογράφο, το Θέατρο και τις Τέχνες της Παράστασης» (Composition for Film, Theatre and the Performing Arts).


Ψηφιακές Εφαρμογές και Καινοτομία | Digital Applications and Innovation
Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Πληροφορικής, της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, με τίτλο: «Ψηφιακές Εφαρμογές και Καινοτομία» (Digital Applications and Innovation).


Διδακτική της Χημείας, Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη | Chemistry Education, Information and Communication Technology and Education for Sustainable Development
Επανίδρυση Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Χημείας, του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης και του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Τμήματος Χημείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με τίτλο «Διδακτική της Χημείας, Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΔιΧηΝΕΤ-ΕΑΑ)»/ «Chemistry Education, Information and Communication Technology and Education for Sustainable Development».


Διοίκηση Επιχειρήσεων
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων» (Master in Business Administration) (MBA).


«Aρέθας»: Βυζαντινή Φιλολογία | Byzantine Literature
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Aρέθας»/«Arethas».


«Κοραής»: Νεοελληνική Φιλολογία | Modern Greek Literature
Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Κοραής»/«Korais».


Αλγόριθμοι, Λογική και Διακριτά Μαθηματικά | Algorithms, Logic, and Discrete Mathematics
Επανίδρυση του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και των Σχολών ΕΜΦΕ και ΗΜΜΥ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με τίτλο «Αλγόριθμοι, Λογική και Διακριτά Μαθηματικά (Α.Λ.ΜΑ.)» (Algorithms, Logic, and Discrete Mathematics).


Φυσικοχημεία | Physical Chemistry
Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Φυσικοχημεία», «Physical Chemistry».


Πολιτική, Ιστορία, Οικονομικά | Southeast European Studies: Politics, History, Economics
Επανίδρυση εντατικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης: Πολιτική, Ιστορία, Οικονομικά» (Southeast European Studies: Politics, History, Economics).


Διδακτική της Βιολογίας
Έγκριση Κανονισμού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας και του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τίτλο «Διδακτική της Βιολογίας».


Λοιμώδη Νοσήματα -Διεθνής Ιατρική: Από το Εργαστήριο στην Κλινική Πράξη 
Έγκριση Κανονισμού του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Λοιμώδη Νοσήματα -Διεθνής Ιατρική: Από το Εργαστήριο στην Κλινική Πράξη» (“INFECTIOUS DISEASES- INTERNATIONAL MEDICINE: FROM BENCH TO BEDSIDE”)» του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής και του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.


Λειτουργική Διαχείριση τραυματισμών σε Αθλητές και Ασκούμενους
Έγκριση Κανονισμού του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Λειτουργική Διαχείριση τραυματισμών σε Αθλητές και Ασκούμενους» του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.


Διοίκηση Επιχειρήσεων | Master in Business Administration (MBA)
Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων - Master in Business Administration (MBA)» του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης της μονοτμηματικής Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης.


Μεσογειακές Σπουδές
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Μεσογειακές Σπουδές» του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.


Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων
Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων» του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.


Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση | Special Education
Έγκριση λειτουργίας Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, με τίτλο: «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» («Special Education»)- Επανίδρυση ως προς το ελληνικό μέρος της πρακτικής άσκησης στο Πανεπιστήμιο Πατρών.


Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων
Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων».


Διεθνείς Διαπραγματεύσεις
Ίδρυση Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Διεθνείς Διαπραγματεύσεις» του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.


Εφαρμοσμένη Στατιστική
Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην Εφαρμοσμένη Στατιστική» του Τμήματος Στατιστικής, της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.


Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
Επανίδρυση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού» των Τμημάτων Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.


Πολιτική Ανάλυση
Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Πολιτική Ανάλυση» του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.


Πολιτική Θεωρία
Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Πολιτική Θεωρία» του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.


Διακυβέρνηση - Περιφερειακή Ανάπτυξη
Ίδρυση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Διακυβέρνηση - Περιφερειακή Ανάπτυξη» μεταξύ των Τμημάτων Πολιτικών Επιστημών και Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved