ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Εγκρίσεις μεταπτυχιακών ελληνικών ΑΕΙ Επιστροφή    
Εγκρίσεις Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών των ελληνικών ΑΕΙ 14

Proslipsis.gr | Αθήνα 2.8.2017, 14:32
Έναρξη ενημέρωσης του καταλόγου 12.5.2017, 00:04

Στην παρούσα υποκατηγορία η Proslipsis παρουσιάζει τις εξελίξεις γύρω από την νέα γενιά των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών των ελληνικών ΑΕΙ (Πανεπιστημίων, ΤΕΙ κά), όπως αυτή διαμορφώνεται καθημερινά μετά τον πρόσφατο νόμο 4485 (ΦΕΚ Α' αρ. 114/4.8.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

Ο παραπάνω νόμος υποχρεώνει τα ΑΕΙ (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, κά) να κάνουν νέο ξεκίνημα και να επανιδρύσουν όλα τα Μεταπτυχιακά Προγράμματά τους, εντάσσοντας στο κάθε ένα μέχρι τρεις το πολύ ειδικεύσεις, γεγονός που οδήγησε στην ίδρυση πολλών νέων Προγραμμάτων. Στην παρούσα στήλη παρουσιάζονται οι εξελίξεις σε όλα τα προγράμματα, παλαιά και νέα.

Συγκεκριμένα παρουσιάζεται η κινητικότητα γύρω από τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών των ΑΕΙ, όπως εγκρίσεις ίδρυσης - επανίδρυσης, κανονισμούς, τροπολογίες, κλπ., με βάση τις αποφάσεις των Ιδρυμάτων ή και του υπουργείου Παιδείας, όπως αυτές αποτυπώνονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, την οποία η Proslipsis παρακολουθεί σε ημερήσια βάση. 

Πρόκειται για ένα μοναδικό εγχείρημα, καθώς ουσιαστικά πρόκειται για καταγραφή του νέου χάρτη των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών των ελληνικών ΑΕΙ και μάλιστα με τον πλέον αξιόπιστο και πληρέστερο τρόπο.

Από την ακαδημαϊκή χρονιά 2018 - 2019 σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ θα λειτουργήσουν 923 προγράμματα, 258 χωρίς δίδακτρα (47 περισσότερα σε σχέση με πέρυσι) και 665 με δίδακτρα (249 περισσότερα από πέρυσι). Πολλά από τα νέα προγράμματα σπουδών θα λειτουργήσουν έως και το ακαδημαϊκό έτος 2027 - 2028, οπότε και θα επαναξιολογηθούν.

Δωρεάν προγράμματα σπουδών λειτουργούν κυρίως το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πάντειο Πανεπιστήμιο και σε τέσσερα περιφερειακά ιδρύματα: το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Από τον Δεκέμβριο του 2015 μέχρι το 2018 λειτουργούσαν 735 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, 627 σε Πανεπιστήμια και 108 σε ΤΕΙ, από τα οποία 211 χωρίς δίδακτρα και 416 με δίδακτρα.

H Proslipsis παρουσιάζει τις εγκριτικές αποφάσεις για τα προγράμματα σε τίτλους, παραθέτοντας και το ΦΕΚ της δημοσίευσης (μπορείτε να το κατεβάσετε), όπου θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για κάθε πρόγραμμα.

* Ακολουθούν οι αποφάσεις.  ΟΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  
Προηγούνται οι νεότερες
O κατάλογος ενημερώνεται σε καθημερινή βάση
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση
Aλγόριθμοι, Λογική και Διακριτά Μαθηματικά (ΑΛΜΑ)
Έγκριση Κανονισμού Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και Μαθηματικών του Ε.Κ.Π.Α. και των Σχολών Ε.Μ.Φ.Ε. και Η.Μ.Μ.Υ. του Ε.Μ.Π., με τίτλο «Αλγόριθμοι, Λογική και Διακριτά Μαθηματικά (Α.Λ.ΜΑ.)».


Βυζαντινή Φιλολογία - «Αρέθας»
Έγκριση Κανονισμού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Αρέθας», παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της Βυζαντινής Φιλολογίας.


Κλινικές Εφαρμογές Μοριακής Ιατρικής
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κλινικές Εφαρμογές Μοριακής Ιατρικής» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.


Νεοελληνική Φιλολογία - «Κοραής»
Έγκριση Κανονισμού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Κοραής», παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της Νεοελληνικής Φιλολογίας.


Διοίκηση Επιχειρήσεων | MSc in Management
Κανονισμός Λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. «Διοίκηση Επιχειρήσεων» (MSc in Management).


Βιωσιμότητα και Ποιότητα στη Θαλάσσια Βιομηχανία | Sustainability and Quality in Marine Industry, M.Sc.
Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτλο «Sustainability and Quality in Marine Industry, M.Sc. -Βιωσιμότητα και Ποιότητα στη Θαλάσσια Βιομηχανία».


Χρηματοοικονομική και Τραπεζική | Master of Science (M.Sc.) in «Banking and Finance
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτλο «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» (Master of Science (M.Sc.) in «Banking and Finance»).


Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου | Master in Banking and Finance Law
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτλο «Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου» («Master in Banking and Finance Law»).


Βιολογία της Αναπαραγωγής - Βιοδείκτες στη Μαιευτική και Γυναικολογία - Περιγεννητική Ιατρική
Εσωτερικός Κανονισμός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιολογία της Αναπαραγωγής - Βιοδείκτες στη Μαιευτική και Γυναικολογία -Περιγεννητική Ιατρική» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.


Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων | Digital Systems Security
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτλο «Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων» (Digital Systems Security).
* Δημοσιεύεται στο ΦΕΚ Β' αρ. 3126|2018.


Εφαρμοσμένη Οικονομική
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο «Εφαρμοσμένη Οικονομική».


Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου | Actuarial Science and Risk Management
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτλο «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» («Actuarial Science and Risk Management»).


Βιομηχανική Διοίκηση και Τεχνολογία | Industrial Management and Technology
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτλο «Βιομηχανική Διοίκηση και Τεχνολογία» (Industrial Management and Technology).


Εκπαιδευτική Πολιτική: Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Διοίκηση
Σπουδών με τίτλο: «Εκπαιδευτική Πολιτική: Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Διοίκηση» του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.


Αρχαία και Νέα Ελληνική Φιλολογία
Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Αρχαία και Νέα Ελληνική Φιλολογία» του Τμήματος Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.


Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων» του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.


Μαθηματικά | ΜSc in Mathematics
Έγκριση Κανονισμού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο με τίτλο «Μαθηματικά» (ΜSc in Mathematics)


Διοίκηση Επιχειρήσεων | Executive MBA
Κανονισμός Λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. «Διοίκηση Επιχειρήσεων (Executive MBA)».


Θεωρητικά και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Έγκριση του Κανονισμού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο «Θεωρητικά και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά (ΘΕΜΑ)».


Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών» του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.


Οικονομική Φυσική - Χρηματοοικονομικές Προβλέψεις
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Διιδρυματικού - Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οικονομική Φυσική - Χρηματοοικονομικές Προβλέψεις» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ του ΤΕΙ Ανατολικής-Μακεδονίας και Θράκης.


Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ ΑΜΘ.


Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ ΑΜΘ.


Συστήματα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών | MSc in Information and Communication Technology - ICT
Έγκριση της επανίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με τίτλο: «Συστήματα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών» (MSc in Information
and Communication Technology - ICT).


Διεθνής Λογιστική, Ελεγκτική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση | MSc in International Accounting, Auditing and Financial Management
Έγκριση της επανίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με τίτλο: «Διεθνής Λογιστική, Ελεγκτική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση» (MSc in International Accounting, Auditing and Financial Management)».


Διά Βίου Μάθηση και Ειδική Αγωγή | Master of Arts in Lifelong Learning and Special Education
Έγκριση Κανονισμού του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διά Βίου Μάθηση και Ειδική Αγωγή ("Master of Arts in Lifelong Learning and Special Education")» του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.


Αειφορική Διαχείριση Δασικών και Φυσικών Οικοσυστημάτων: Προστασία, Παραγωγή και Αξιοποίηση
Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Αειφορική Διαχείριση Δασικών και Φυσικών Οικοσυστημάτων: Προστασία, Παραγωγή και Αξιοποίηση» του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.


Τεχνολογίες και Διαχείριση Θερμοκηπίων και Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο «Τεχνολογίες και Διαχείριση Θερμοκηπίων και Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών». 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved