ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις τακτικού προσωπικού Επιστροφή    
Διαγωνισμός για άμισθους υποθηκοφύλακες (4/5/07)


Αθήνα 4.5.2007, 15:24
Διαγωνισμό για την πλήρωση θέσεων ειδικών αμίσθων Υποθηκοφυλάκων σε Ειρηνοδικεία της χώρας, προκηρύσσει το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Οι κενές θέσεις των ειδικών αμίσθων Υποθηκοφυλάκων κατά περιφέρεια Ειρηνοδικείων είναι οι εξής:
1) Περιφέρεια Ειρηνοδικείου Κρωπίας - Υποθηκοφυλακείο Σπάτων
2) Περιφέρεια Ειρηνοδικείου Τυρνάβου - Υποθηκοφυλακείο Τυρνάβου
3) Περιφέρεια Ειρηνοδικείου Αργοστολίου - Υποθηκοφυλακείο Αργοστολίου
4) Περιφέρεια Ειρηνοδικείου Ανδρίτσαινας - Υποθηκοφυλακείο Ανδρίτσαινας

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 1 Ιουνίου 2007 στην έδρα του Πρωτοδικείου Αθηνών. Όσοι επιθυμούν τη συμμετοχή τους οφείλουν ημέρες τουλάχιστον προ της ημέρας ενάρξεως αυτού να υποβάλουν στο Γραμματέα της οικείας Τριμελούς Οργανωτικής Επιτροπής σχετική αίτηση με την οποία θα δηλώνουν απαραίτητα το Υποθηκοφυλακείο στο οποίο επιθυμούν να διορισθούν.

Στην αίτηση συμμετοχής επισυνάπτονται:
α. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος κατέχει τα τυπικά προσόντα διορισμού, που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.2993/2002.
β. Ληξιαρχική πράξη γέννησης, η οποία να έχει συνταχθεί το αργότερο εντός ενενήντα
ημερών από την ημέρα γέννησης.
γ. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
δ. Προκειμένου για άνδρα πιστοποιητικό του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου ότι εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή ότι έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.
ε. Πιστοποιητικό Γενικής Χρήσης του αρμόδιου Γραφείου Ποινικού Μητρώου.
στ. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία να δηλώνεται ότι:
αα) δεν τελεί σε δικαστική συμπαράσταση,
ββ) δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή πλημμέλημα για αδίκημα κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, απιστίας, δωροδοκίας καταπίεσης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, συκοφαντίας, δυσφήμισης και παράβασης καθήκοντος, και δεν καταδικάσθηκε αμετάκλητα για κακούργημα ή πλημμέλημα για αδίκημα από αυτά που αναφέρονται παραπάνω καθώς και ότι δεν εκκρεμεί σε βάρος του κατηγορία για κακούργημα ή πλημμέλημα ομοίως για τα αδικήματα που αναφέρονται παραπάνω,
γγ) δεν παύθηκε, κατόπιν δικαστικής απόφασης από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. λόγω ποινικής καταδίκης ή πειθαρχικού αδικήματος και
δδ) δεν έχει τιμωρηθεί με πειθαρχική ποινή δύο φορές την τελευταία διετία, εάν, κατά το χρόνο αυτό, υπηρετούσε σε κάποια υπηρεσία, η προϋπηρεσία της οποίας, απαιτείται ως προσόν διορισμού για το διορισμό σε θέση Υποθηκοφύλακα.
ζ. Αποδεικτικό καταβολής στο Γραμματέα της Επιτροπής ποσού εξετάστρων το οποίο έχει καθορισθεί σε 60 Ευρώ, για την κάλυψη μέρους των δαπανών του διαγωνισμού.

Τα θέματα διατυπώνονται από Κεντρική Επιτροπή με έδρα το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Οι υποψήφιοι διαγωνίζονται σε θέματα:
α) Αστικού Δικαίου, β) Εμπορικού Δικαίου, γ) Πολιτικής Δικονομίας, δ) Κώδικα
Συμβολαιογράφων, ε) Ειδικών νόμων της οροφοκτησίας και κάθετης ιδιοκτησίας, του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, Δασικού Κώδικα, Φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων από οποιαδήποτε αιτία και τελών χαρτοσήμου, των νόμων για τη σύσταση και το σκοπό του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεως Ελλάδος, για τη διαδικασία
κτηματογράφησης, για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου και για τη λειτουργία του
Εθνικού Κτηματολογίου (του οργανωμένου συστήματος με το ν. 2664/1998) και για τις
συμβάσεις επί κινητών ή απαιτήσεων υποκειμένων σε δημοσιότητα και για τις συμβάσεις
παροχής ασφάλειας (ν. 2844/2000). Τα θέματα λαμβάνονται από την ύλη τη σχετική με τα καθήκοντα του υποθηκοφύλακα. Η εξέταση των μαθημάτων γίνεται με συνθετική παρουσίαση πρακτικού θέματος και ερωτημάτων θεωρητικού χαρακτήρα.

Οι υποψήφιοι εξετάζονται προαιρετικά σε μία έως δύο από τις ξένες γλώσσες, αγγλική,
γαλλική, γερμανική.

Οι εξετάσεις όλων των μαθημάτων είναι μόνο γραπτές, ενώ το πρόγραμμα του διαγωνισμού θα καθοριστεί με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και θα αναρτηθεί στο Κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved