ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 
 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ΦΑΚΕΛΟΣ | Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ 2023 Επιστροφή    
Έρχεται ο πρώτος γραπτός διαγωνισμός προσλήψεων στον δημόσιο τομέα

Proslipsis.gr | Αθήνα 8.9.2021, 17:02

Tο αργότερο έως το τρίτο τρίμηνο του 2022 θα πρέπει να διενεργηθεί από το ΑΣΕΠ o πρώτος πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός για την πλήρωση θέσεων τακτικού προσωπικού στον δημόσιο τομέα, προβλέπει το άρθρο 8 του σχετικά πρόσφατου νόμου 4765|2021.

Θα είναι ο πρώτος διαγωνισμός μετά το πολυετές «πάγωμα» των προσλήψεων από τους δανειστές, γι' αυτό και αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον δεκάδων χιλιάδων πολιτών. 

Λογικά το προσεχές χρονικό διάστημα θα πρέπει να αρχίσουν να ξεδιπλώνονται, μέσω κανονιστικών πράξεων, πτυχές της διαδικασίας υλοποίησης του διαγωνισμού και να δημοσιοποιηθεί η εξεταστέα ύλη, την οποία ήδη αναζητούν οι ενδιαφερόμενοι. 

Χθες τo ΑΣΕΠ εξέδωσε μία ανακοίνωση σχετικά με την αξιολόγηση των διδακτορικών τίτλων σπουδών στις προσλήψεις με γραπτό διαγωνισμό και σειρά προτεραιότητας.

Τον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό διενεργεί Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συγκροτείται, μετά από τη δημοσίευση της προκήρυξης, με απόφαση της Ελάσσονος Ολομέλειας του ΑΣΕΠ.

Ο διαγωνισμός θα αφορά θέσεις των βαθμίδων της εκπαίδευσης Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και ίσως και Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού. Οι θέσεις της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) καλύπτονται πλέον με άλλη διαδικασία, με κοινωνικά κριτήρια και άλλες ιδιότητες.

Μέσω του διαγωνισμού θα καλύπτονται θέσεις τακτικού προσωπικού, δηλαδή μόνιμου και προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.

Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στον γραπτό διαγωνισμό θα έχουν όσοι πληρούν τα γενικά προσόντα και όρια ηλικίας που προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο, το προσοντολόγιο και τα ειδικά προσόντα που ορίζονται στην προκήρυξη.

Τακτικοί υπάλληλοι του δημόσιου τομέα έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία πλήρωσης θέσεων των φορέων αυτών, μετά από την παρέλευση πενταετίας από την ημερομηνία διορισμού ή πρόσληψής τους, με εξαίρεση τη συμμετοχή σε διαδικασία πλήρωσης θέσεων κατηγορίας ανώτερης αυτής του διορισμού ή της πρόσληψής τους.

Η εξαίρεση της παρ. 2 ως προς την πενταετία εφαρμόζεται αναλόγως και στους υπαλλήλους κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης για συμμετοχή σε προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ΕΕΠ (Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού).

Οι εξετάσεις
Στον εξεταστικό τομέα, ο διαγωνισμός θα περιλαμβάνει: α) εξέταση γνώσεων και β) δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας.

Η εξέταση γνώσεων θα αφορά την αξιολόγηση γνώσεων γενικού περιεχομένου, καθώς και γνώσεων που συνδέονται με τη φύση των συγκεκριμένων κλάδων των προκηρυσσομένων θέσεων.

Η δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας θα αξιολογεί, ιδίως, δεξιότητες γλωσσικού και αριθμητικού συλλογισμού, ανάλυσης, επίλυσης προβλημάτων και ιεράρχησης προτεραιοτήτων στον χώρο εργασίας, καθώς και χαρακτηριστικά που συνδέονται με την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα στην εργασία. 

Οι παραπάνω δοκιμασίες θα διενεργούνται είτε με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών είτε με ανάπτυξη κειμένου είτε με συνδυασμό των δύο - απομένει να αποσαφηνισθεί.

Συνέντευξη για τις θέσεις ΕΕΠ
Για θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ) θα απαιτείται και ατομική δομημένη συνέντευξη, όπως γίνονταν και μέχρι σήμερα. Με τη δομημένη συνέντευξη κρίνονται η καταλληλότητα των υποψηφίων για την άσκηση των καθηκόντων της συγκεκριμένης θέσης, καθώς και η επικοινωνιακή τους ικανότητα. Ενδεικτικά, θα αφορά σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο του φορέα και της προκηρυσσόμενης θέσης σε συνάρτηση με το γνωστικό αντικείμενο, την εμπειρία, τις επιστημονικές δημοσιεύσεις και άλλες συναφείς δραστηριότητες και λοιπά προσόντα του υποψηφίου.

Πρόσθετες εξετάσεις
Για ορισμένες θέσεις, έπειτα από αίτημα του φορέα και έγκρισης του ΑΣΕΠ, θα είναι δυνατή η διεξαγωγή πρόσθετων διαγωνιστικών διαδικασιών για τη διακρίβωση της καταλληλότητας των προσόντων των υποψηφίων ή της εμπειρίας τους για την υπό πλήρωση θέση. Τέτοιες εξετάσεις γίνονταν, για παράδειγμα, μέχρι σήμερα για τους Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας. 

Οι πρόσθετες διαγωνιστικές διαδικασίες μπορεί να περιλαμβάνουν πρακτική δοκιμασία ή εξέταση ειδικών γνώσεων. 

Οι πρακτικές δοκιμασίες περιλαμβάνουν ιδίως τεστ προσομοίωσης στο αντικείμενο απασχόλησης της θέσης, αθλητικές δοκιμασίες, δοκιμασίες ορθοφωνίας ή ψυχομετρικά τεστ. Η εξέταση ειδικών γνώσεων αφορά στη διαπίστωση της απαιτούμενης εμπειρίας και διενεργείται είτε με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών είτε με ανάπτυξη κειμένου είτε με συνδυασμό των δύο.

Ειδικές κατηγορίες
Ένα κατά πολλούς υπερβολικά μεγάλο ποσοστό των θέσεων των διαγωνισμού, που ξεπερνά το 36% επί του συνόλου, θα καλύπτονται από ειδικές κατηγορίες πολιτών, όπως πολύτεκνοι και τέκνα αυτών (16%), τρίτεκνοι και τέκνα αυτών (12%), έχοντες ανάπηρο στο στενό συγγενικό περιβάλλον τους (5%), ομογενείς (2%), μουσουλμάνους, τέκνα αντιστασιακών, κλπ.

Οι παραπάνω, που ουσιαστικά διαγωνίζονται μεταξύ τους, θα πρέπει να είναι επιτυχόντες του διαγωνισμού.

Προσβασιμότητα ΑΜΕΑ
Ο διαγωνισμός θα είναι πλήρως προσβάσιμος σε άτομα με αναπηρία, καθώς και σε άτομα με έλλειψη φυσικών δεξιοτήτων.

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων
Η προκήρυξη πλήρωσης θέσεων με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό γίνεται από το ΑΣΕΠ: α) ανά φορέα ή β) ανά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα για την οποία απαιτούνται τα ίδια προσόντα διορισμού ανεξάρτητα από φορέα ή γ) για περισσότερους φορείς και κατηγορίες ή δ) σύμφωνα με όσα ορίζονται στην απόφαση έγκρισης πλήρωσης των θέσεων ή τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων.


ΠΙΝΑΚΑΣ
Πώς θα γίνεται η βαθμολόγηση των υποψηφίων

Η βαθμολόγηση των υποψηφίων του διαγωνισμού θα γίνεται με αξιολόγηση των επιδόσεών τους στις γραπτές ή και άλλες εξετάσεις και με συνυπολογισμό των προσαυξήσεων λόγω ειδικών προσόντων και ιδιοτήτων, όπως διδακτορικοί - μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, γνώση ξένων γλωσσών, εμπειρία, διαμονή σε παραμεθόριες και άλλες περιοχές, πτυχίο ΙΕΚ ή Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας.

Τον διαγωνισμό διενεργεί η Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, η οποία καθορίζει τον τρόπο βαθμολόγησης και τη στάθμιση των απαντήσεων και με απόφασή της τον τόπο και χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού, τα εξεταστικά και βαθμολογικά κέντρα, τα όργανα εποπτείας τους, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια. 

Τα θέματα του γραπτού διαγωνισμού καθορίζονται ή εγκρίνονται από την Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού και μεταδίδονται ή διαβιβάζονται ταυτόχρονα σε όλα τα εξεταστικά κέντρα. Όταν η γραπτή εξέταση γίνεται με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών, η βαθμολόγηση των γραπτών μπορεί να γίνεται με χρήση μέσων ψηφιακής τεχνολογίας.

Σε εξέταση με τη μέθοδο της ανάπτυξης κειμένου, τα γραπτά βαθμολογούνται από δύο βαθμολογητές και σε περίπτωση απόκλισης, και από έναν αναβαθμολογητή, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην απόφαση της Ολομέλειας του ΑΣΕΠ.

Η βαθμολογία για την εξέταση γνώσεων και τη δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας
ορίζεται σε κλίμακα από 1-100 για κάθε μία. Με την προκήρυξη ορίζεται συγκεκριμένη βαθμολογία, τουλάχι-
στον 50 σε κλίμακα από 1-100, ως βάση στον συνολικό βαθμό της γραπτής εξέτασης ή/και στα επιμέρους στοιχεία αυτής. Δύναται, επίσης, να προβλέπεται αρνητική βαθμολόγηση.

Η βαθμολογία των υποψηφίων σταθμίζεται με τους ακόλουθους συντελεστές βαρύτητας: α) εξέταση γνώσεων: 50% και β) δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας: 50%.

Με την προκήρυξη δύνανται να καθορίζονται, στο πλαίσιο των ανωτέρω συντελεστών βαρύτητας, ειδικότεροι συντελεστές για κάθε επιμέρους στοιχείο.

Η βαθμολογία στον γραπτό διαγωνισμό αποτελεί το άθροισμα της σταθμισμένης βαθμολογίας που συγκέντρωσε ο υποψήφιος στα επιμέρους στοιχεία αυτού. Η συνολική βαθμολογία εξάγεται με προσέγγιση
δύο δεκαδικών ψηφίων.

Προσαυξήσεις
Η βαθμολογία στον γραπτό διαγωνισμό υποψηφίων των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ προσαυξάνεται ως ακολούθως:
α. Κατά πέντε (5) μονάδες για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος σε επιστημονικό πεδίο που αναφέρετα ως αποδεκτό στην προκήρυξη σύμφωνα με την ταξινόμηση του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών.

β. Κατά δύο (2) μονάδες για τους κατόχους αυτοτελούς μεταπτυχιακού τίτλου ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης
που αναφέρεται ως αποδεκτός στην προκήρυξη.

γ. Κατά μία (1) μονάδα για τους κατόχους ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master). Οι προσαυξήσεις των περ. α΄, β΄και γ΄ υπολογίζονται αθροιστικά για τους κατόχους διδακτορικού και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master). Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του ενός διδακτορικών διπλωμάτων ή/και μεταπτυχιακών τίτλων που αναφέρονται ως αποδεκτοί στην προκήρυξη ή/και ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), βαθμολογείται επιπλέον ένας μόνο εξ αυτών των τίτλων και εάν πρόκειται για μη ομοιόβαθμους τίτλους, βαθμολογείται ο υψηλότερος εξ αυτών, λαμβάνοντας σε κάθε περίπτωση το ήμισυ των μονάδων που αντιστοιχούν στον οικείο τίτλο σπουδών.

δ. Κατά μία (1) μονάδα για τους κατόχους τίτλου άριστης γνώσης της αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ισπανικής ή ιταλικής γλώσσας. Η άριστη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας από τις ανωτέρω, καθώς και η άριστη γνώση οποιασδήποτε άλλης ξένης γλώσσας σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο παράρτημα γλωσσομάθειας του ΑΣΕΠ, βαθμολογείται με μισή (0,5) μονάδα. Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας που ορίζεται στην προκήρυξη ως απαιτούμενο πρόσθετο προσόν δεν μοριοδοτείται.

ε. Βάσει εμπειρίας ως εξής:
εα) Κατά μία (1) μονάδα λόγω εμπειρίας ενός (1) τουλάχιστον έτους.
εβ) Κατά δύο (2) μονάδες λόγω εμπειρίας δύο (2) τουλάχιστον ετών.
εγ) Κατά τρεις (3) μονάδες λόγω εμπειρίας τριών (3) τουλάχιστον ετών.
εδ) Κατά τέσσερις (4) μονάδες λόγω εμπειρίας τεσσάρων (4) τουλάχιστον ετών.
εε) Κατά πέντε (5) μονάδες λόγω εμπειρίας πέντε (5) τουλάχιστον ετών.
Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή η άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα ανεξαρτήτως αντικειμένου, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία και ως προς τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, μετά τη λήψη της σχετικής άδειας.
Για την απόδειξη του χρόνου της εμπειρίας ο υποψήφιος προσκομίζει βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλογικά το κριτήριο β΄ της παρ. 1 και των παρ. 3-4 του άρθρου 29.

στ. Κατά είκοσι (20) μονάδες για τους μόνιμους κατοίκους των:
στα) Μικρών νησιωτικών Δήμων.
στβ) Μικρών ηπειρωτικών και μικρών ορεινών Δήμων.
στγ) Μεγάλων και μεσαίων νησιωτικών Δήμων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
στδ) Μεσαίων ηπειρωτικών Δήμων, καθώς και μεγάλων ηπειρωτικών Δήμων και Δήμων πρωτευουσών Νομών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, των Περιφερειακών Ενοτήτων Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας της Περιφέρειας
Ηπείρου, Καστοριάς, Φλώρινας, Γρεβενών και Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Πέλλας, Κιλκίς και Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Δράμας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

ζ. Κατά δέκα (10) μονάδες για τους μόνιμους κατοίκους των:
ζα) Μεγάλων και μεσαίων νησιωτικών Δήμων, εκτός των υπαγομένων στην Περιφέρεια Αττικής με πληθυσμό άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων, καθώς και όσων υπάγονται στην υποπερ. στγ) της περ. στ΄ της παρ. 1.
ζβ) Μεγάλων ηπειρωτικών Δήμων και Δήμων πρωτευουσών Νομών των Περιφερειών Ιονίων Νήσων και Νοτίου Αιγαίου.
ζγ) Μεγάλων ηπειρωτικών Δήμων και Δήμων πρωτευουσών Νομών με πληθυσμό έως είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) κατοίκων εκτός των υπαγομένων στην Περιφέρεια Αττικής και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και όσων υπάγονται στις υποπερ. στδ) της περ. στ΄ και ζβ) της παρούσας περίπτωσης.
Η διάκριση των Δήμων στις ως άνω κατηγορίες των περ. στ΄ και ζ΄ γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 2Α του
ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 του ν. 4555/2018 (Α΄ 133). Οι υποψήφιοι μοριοδοτούνται σύμφωνα με τις περ. στ΄ και ζ΄, εφόσον ως μόνιμοι κάτοικοι των Δήμων των ανωτέρω περιπτώσεων δηλώνουν ότι επιθυμούν τον διορισμό τους δεσμευόμενοι να υπηρετήσουν επί μία τουλάχιστον δεκαετία σε θέσεις που προκηρύσσονται στις ως άνω περιοχές και αφορούν υπηρεσίες της παρ. 1 του άρθρου 2 που εδρεύουν στην αντίστοιχη Περιφερειακή Ενότητα ή Δήμο ή νησί.
Για την εφαρμογή των περ. στ΄ και ζ΄ ως μόνιμη κατοικία νοείται η κατοικία, όπως ορίζεται και αποδεικνύεται
σύμφωνα με το άρθρο 279 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 188 του ν. 4764/
2020 (Α΄ 256).
Με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εσωτερικών ταξινομούνται οι Δήμοι στις κατηγορίες των περ. στ΄ και ζ΄. Οιαδήποτε μεταβολή στον πληθυσμό που επιδρά στην κατά τα ως άνω ταξινόμηση των Δήμων συνεπάγεται την αμελλητί έκδοση νέας διαπιστωτικής πράξης από τον Υπουργό Εσωτερικών.
2. Η βαθμολογία στον γραπτό διαγωνισμό υποψηφίων της κατηγορίας Δ.Ε. προσαυξάνεται ως ακολούθως:
α) κατά μία (1) μονάδα για τους κατόχους πτυχίου ή Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5 που χορηγείται στους αποφοίτους του «Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας» ή στους αποφοίτους Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ύστερα από πιστοποίηση από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) είτε διπλώματος επαγγελματικής εκπαίδευσης επιπέδου 5 που χορηγείται στους αποφοίτους των Κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης των ΑΕΙ,
β) σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περ. δ΄, ε΄, στ΄και ζ΄της παρ. 1.
3. Η βαθμολογία των υποψηφίων Ε.Ε.Π. προσαυξάνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στις περ. α΄ εως δ΄ της παρ. 1.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

  

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved