ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις εποχικού προσωπικού Επιστροφή    
Πρόσληψη εποχικών σε φορείς του δημόσιου τομέα (1/8/2013)

 

Αθήνα 1.8.2013, 14:6

Θέσεις εποχικού προσωπικού προκηρύσσουν οι παρακάτω φορείς του δημόσιου τομέα. Για περισσότερες πληροφορίες και ιδίως για να μάθετε την ακριβή προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, απευθυνθείτε στον αντίστοιχο φορέα στην διεύθυνση που αναγράφουν οι προσκλήσεις.

Οι θέσεις παρουσιάζονται ανά φορέα, κλάδο - ειδικότητα και διάρκεια απασχόλησης, ενώ παρατίθεται και η ηλεκτρονική διεύθυνση που θα βρείτε την σχετική πρόσκληση.

* Στον παρακάτω πίνακα ενδέχεται να προστίθενται ανακοινώσεις μέχρι ώρα 24:00 της τρέχουσας ημέρας.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή
και δημοσίευση του παρόντος πίνακα,
όπως και κάθε κειμένου της Proslipsis,
χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

 

...... Ο Ι  Θ Ε Σ Ε Ι Σ ......

 

Πολυτεχνείο Κρήτης
* 1 πτυχιούχου Οικονομικών Επιστημών ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
* 1 διπλωματούχου Μηχανικού Η/Υ ή Πληροφορικής
Αιτήσεις μέχρι 28.8.2013.
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B4%CE%9D469%CE%926%CE%9D-%CE%A1%CE%A1%CE%98

Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Αθήνα)
* Εμπειρογνώμονες Επιμόρφωσης - Σεμιναρίων
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B4%CE%9D%CE%9F%CE%A19%CE%96-%CE%93%CE%A8%CE%9C

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Κρήτη)
* 1 με πτυχίο Γεωπονίας ή Βιοτεχνολογίας
Αιτήσεις μέχρι 12.8.2013.
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B4%CE%96469%CE%927%CE%9E-%CE%96%CE%992

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1 Δημοσιογράφο με δημοσιογραφική ιδιότητα που να αποδεικνύεται από την εγγραφή σε επαγγελματική δημοσιογραφική ένωση
* 1 Σκηνοθέτη
* 1 Μουσικό
Αιτήσεις μέχρι 5.8.2013.
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B4%CE%9D46%CE%A88%CE%A7%CE%92-0%CE%926

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1 Κοινωνικό Λειτουργό
* 3 Ψυχολόγους
Αιτήσεις μέχρι 5.8.2013.
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B4%CE%9D46%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%9F%CE%A88

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1 Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού Πανεπιστημίου
Αιτήσεις μέχρι 5.8.2013.
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B4%CE%9D46%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%994%CE%93

Πανεπιστήμιο Αιγαίου
* 1 Πτυχίο ή Δίπλωμα Τμήματος Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών του εξωτερικού, στον ευρύτερο χώρο της σχεδίασης συστημάτων πληροφορικής
Αιτήσεις μέχρι 5.8.2013.
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B4%CE%9D469%CE%927%CE%9B-%CE%A75%CE%9A

ΤΕΙ Κρήτης
* 1 Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ή Φυσικό (22 ανθρωπομήνες)
Αιτήσεις μέχρι 30.8.2013.
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B4%CE%964691%CE%9F3-%CE%9C%CE%A34

ΤΕΙ Κρήτης
* 1 Φυσικό - Τεχνολογίας Υλικών - Γεωλόγος - Μηχανικός Ορυκτών Πόρων κ.λπ. (14,56 ανθρωπομήνες)
Αιτήσεις μέχρι 30.8.2013.
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B4%CE%964691%CE%9F3-%CE%A90%CE%A3

ΤΕΙ Κρήτης
* 1 Ηλεκτρονικό - Ηλεκτρολόγο Μηχανικό (0,59 ανθρωπομήνες)
Αιτήσεις μέχρι 30.8.2013.
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B4%CE%964691%CE%9F3-%CE%9C5%CE%A4

ΤΕΙ Κρήτης
* 11 Φοιτητές -τριες Νοσηλευτικής (1 ανθρωπομήνες)
Αιτήσεις μέχρι 30.8.2013.
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B4%CE%964691%CE%9F3-4%CE%93%CE%A5

ΤΕΙ Κρήτης
* 1 με πτυχίο ΑΕΙ (1,41 ανθρωπομήνες)
Αιτήσεις μέχρι 30.8.2013.
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B4%CE%964691%CE%9F3-6%CE%944

ΤΕΙ Κρήτης
* 1 με πτυχίο Φυσικής (2 ανθρωπομήνες)
Αιτήσεις μέχρι 30.8.2013.
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B4%CE%964691%CE%9F3-7%CE%9D0

Πανεπιστήμιο Θράκης
* 1 με Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
Αιτήσεις μέχρι 9.8.2013.
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B%CE%92%CE%A046%CE%A8%CE%96%CE%A51-%CE%A3%CE%A3%CE%98

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 ΠΕ πτυχίο ΑΕΙ με κατεύθυνση Ιστορία Τέχνης, Ιστορία ή Αρχαιολογία
Αιτήσεις μέχρι 27.8.2013.
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B4%CE%9646%CE%A88%CE%966-%CE%9F%CE%92%CE%9D

ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
* 1 ολικής ή μερικής απασχόλησης για τη διοικητική υποστήριξη στη διαχείριση προγράμματος
Αιτήσεις μέχρι 30.8.2013.
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B%CE%92%CE%9F469%CE%97%CE%95%CE%92-%CE%9540

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
* 4 ελεύθερων επαγγελματιών, Πτυχιούχων Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημίων και ΑΤΕΙ), για διαχειριστική και τεχνική υποστήριξη Πράξης
Αιτήσεις μέχρι 21.8.2013.
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B%CE%92%CE%9F%CE%9F%CE%9E%CE%9B%CE%94-%CE%93%CE%99%CE%9D

Πανεπιστήμιο Κρήτης
* 1 με Πτυχίο Βιολογίας, ∆ασολογίας, Επιστηµών Περιβάλλοντος ή ισότιµο (3 μήνες)
Αιτήσεις μέχρι 4.9.2013.
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B%CE%92%CE%9F469%CE%927%CE%93-61%CE%9E

Πανεπιστήμιο Κρήτης
* 1 με ∆ιδακτορικό δίπλωµα Φυσικής ή συναφούς πεδίου (κατά προτίµηση σε πειραµατική ατοµική ή πυρηνική φυσική)  (12 μήνες)
Αιτήσεις μέχρι 25.10.2013.
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B%CE%92%CE%A0469%CE%927%CE%93-6%CE%9D3

Πανεπιστήμιο Κρήτης
* 1 με Πτυχίο Φυσικής, Μηχανικού, Επιστήµης Υλικών, ή Χηµείας (12 μήνες)
Αιτήσεις μέχρι 30.8.2013.
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B%CE%A9%CE%92469%CE%927%CE%93-%CE%96%CE%9C7

ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
* 6 Αρχιτέκτονες ΑΕΙ
* 2 με Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ τμήματος Πληροφορικής, Μηχανικού Υπολογιστών ή άλλου σχετικού αντικειμένου
* 2 πτυχιούχοι ΑΕΙ με εξειδίκευση σε σχεδιασμό και υλοποίηση χώρων εικονικής πραγματικότητας (virtual reality spaces)
* 2 πτυχιούχοι ΑΕΙ στο γνωστικό αντικείμενο της κατανόησης κοινωνικής συμπεριφοράς και υπολογιστικής ψυχολογίας και κοινωνιολογίας
* 1 πτυχιούχο ΑΕΙ για την συγγραφή επιχειρηματικών σχεδίων (business plans)
* 1 σχεδιαστή (modeler) ψηφιακών 3-διάστατων χώρων, 3D animated videos και διαφημιστικών spots
* 1 θέση διαχείρισης προγραμμάτων και συγγραφής ερευνητικών προτάσεων για ICT, Security, e-Health, Enhanced Learning, κλπ.
* 1 υποστήριξης προγραμμάτων
Αιτήσεις μέχρι 30.8.2013.
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B%CE%92%CE%9F469%CE%97%CE%95%CE%92-5%CE%A3%CE%A5

Δημοτικό Ταμείο Μήλου
* 5 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας (2 μήνες)
Αιτήσεις εντός των προσεχών 5 ημερών.
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B%CE%A9%CE%92%CE%9F%CE%95%CE%92%CE%93-%CE%9E%CE%A1%CE%A3

ΚΑ' ΕΠΚΑ (Σέριφος)
* 1 ΥΕ Εργατών (4 μήνες)
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B%CE%A9%CE%92%CE%93-%CE%A01%CE%A6

Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη
* 6 ∆Ε Οδηγών Απορριµµατοφόρων - Φορτηγών (2 μήνες)
* 24 ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων (2 μήνες)
Αιτήσεις μέχρι 6.8.2013.
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B%CE%A9%CE%92%CE%A91%CE%9F-7%CE%95%CE%97

16η ΕΒΑ (Καστοριά)
* 2 ∆Ε Τεχνικοί Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (4 μήνες)
Αιτήσεις μέχρι 8.8.2013.
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B%CE%A9%CE%92%CE%93-%CE%9158

Σχολή Πολεμικής Αεροπορίας (Θεσσαλονίκη)
* Διδακτικό προσωπικό
Αιτήσεις εντός των προσεχών 10 ημερών.
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B%CE%A9%CE%926-%CE%96%CE%9C%CE%9C

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
* 1 ειδικό για θέματα οργάνωσης και διαχείρισης με εμπειρία στη διαχείριση και υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων έργων
* 1 ειδικό πληροφορικής και διοίκησης με εμπειρία στη διαχείριση και υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων έργων
Αιτήσεις μέχρι 22.8.2013.
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B%CE%A9%CE%92%CE%9F%CE%9E%CE%9B%CE%94-%CE%A8%CE%94%CE%A8

Πανεπιστήμιο Κρήτης
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ – Γεωπονικών επιστηµών ή συναφές (15 μήνες)
Αιτήσεις μέχρι 28.8.2013.
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B%CE%A9%CE%92469%CE%927%CE%93-%CE%A1%CE%A4%CE%A9

Δήμος Κρωπίας
* 20 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (2 μήνες)
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B%CE%A9%CE%92%CE%A9%CE%9B6-%CE%92%CE%A3%CE%9A

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved