ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις εποχικού προσωπικού Επιστροφή    
Ζητούνται κλαδευτές αμυγδαλιάς και ελιάς για εργασίες στο Κτήμα Συγγρού στο Μαρούσι
 

Proslipsis.gr | Αθήνα 28.3.2021, 06:12

Κλαδευτές αμυγδαλιάς και ελιάς  για εργασίες στο Κτήμα Συγγρού στο Μαρούσι Αττικής, ητά το Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών (ΙΓΕ).

∆ικαίωµα συµµετοχής στο σχετιτκό διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις οικονοµικών φορέων που είναι εγκατεστηµένα σε: α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συµφωνία περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Σ∆Σ), στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην άνω περίπτωση γ΄ και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων. 

Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών συµπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς. 

Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται ταχυδρομικά στον Πύργο Συγγρού του Ινστιτούτου (Λ. Κηφισίας 182, ΤΚ:14562, Μαρούσι), στην γραμματεία, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, το αργότερο µέχρι 12 Απριλίου 2021.

Πληροφορίες για τον διαγωνισµό παρέχονται όλες τις εργάσιµες µέρες και ώρες. Aρµόδιος υπάλληλος: Γεώργιος Μπαλωτής, τηλ.: 210-8011146, email: info@ige.gr, φαξ: 201-8085243.

* Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε την πρόσκληση.


 1 αρχεία διαθέσιμα για download 
Proslipsis.gr - Η Πρόσκληση για κλαδευτές στο Κτήμα Συγγρού 2832021.pdf

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved