ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις εποχικού προσωπικού Επιστροφή    
Θέσεις εποχικού προσωπικού σε φορείς του δημόσιου τομέα

Proslipsis.gr | Αθήνα 6.4.2021, 09:54

Στην παρούσα κατηγορία η Proslipsis δημοσιεύει κενές θέσεις εργασίας εποχικού προσωπικού (ορισμένου χρόνου ή έργου), στον δημόσιο τομέα (πλην ΑΕΙ - ερευνητικών κέντρων). Πρόκειται για την πληρέστερη πηγή ενημέρωσης στην Ελλάδα για τις θέσεις αυτές, όπως μπορείτε να διαπιστώσετε ανατρέχοντας στα παλαιότερα «ανοικτά» δημοσιεύματά της.

Πολλές από τις θέσεις αυτές ενδέχεται να οδηγήσουν στην μονιμότητα, όπως καταδεικνύει η εμπειρία των τελευταίων ετών, και ιδίως αυτές που αφορούν εργασία 18 μηνών και παραπάνω, που συνήθως υποκρύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, αλλά και αυτές που εντάσσονται σε προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και επιτρέπεται η  ανανέωση των συμβάσεων.

Στον παρακάτω πίνακα οι θέσεις παρουσιάζονται ανά φορέα και κλάδο - ειδικότητα. Ανατρέχοντας στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που παραθέτουμε, μεταφέρεστε στην αναλυτική πρόσκληση, που συνήθως δημοσιεύεται στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

Για περισσότερες πληροφορίες και ιδίως για να μάθετε ή να επιβεβαιώσετε την ακριβή προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, απευθυνθείτε στον αντίστοιχο φορέα στην διεύθυνση που αναγράφουν οι προσκλήσεις.

Τι σημαίνουν: ΠΕ=Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ΤΕ=Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ΔΕ=Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΙΕΚ, Λύκειο, παλαιό εξατάξιο Γυμνάσιο), ΥΕ=Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (τριτάξιο Γυμνάσιο ή παλαιό Δημοτικό), ΑΕΙ= Aνώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ)  ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ  
Κατεβάστε τις προσκλήσεις ανατρέχοντας στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που παραθέτουμε.
Προσκλήσεις ενδέχεται να αναρτώνται μέχρι ώρα 24:00.


Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας
* 19 ΔΕ Φύλαξης - Πληροφόρησης
* 3 ΥΕ Καθαριότητας
Υποβάλλονται αιτήσεις.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A53%CE%9D4653%CE%A04-%CE%A6%CE%A5%CE%9E?inline=true


Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (παράταση)
* 19 ΔΕ Φύλαξης - Πληροφόρησης
* 2 ΥΕ Καθαριότητας
Υποβάλλονται αιτήσεις.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A91%CE%98%CE%9C4653%CE%A04-%CE%91%CE%992?inline=true


Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής - Αγίου Όρους
* 21 ΔΕ Φύλαξης - Πληροφόρησης
* 3 ΥΕ Καθαριότητας
Υποβάλλονται αιτήσεις.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A1%CE%A9%CE%92%CE%974653%CE%A04-%CE%9545?inline=true


Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς
* 1 ΤΕ Λογιστικής
* 2 ΔΕ Φύλαξης - Πληροφόρησης
* 1 ΥΕ Καθαριότητας
Υποβάλλονται αιτήσεις.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%93%CE%91%CE%934653%CE%A04-5%CE%A5%CE%A7?inline=true

 Proslipsis.gr
Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας
* 14 ΔΕ Φύλαξης - Πληροφόρησης
* 4 ΥΕ Καθαριότητας
Υποβάλλονται αιτήσεις.
https://diavgeia.gov.gr/doc/69%CE%A674653%CE%A04-%CE%A0%CE%A45?inline=true


Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 ΔΕ (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) -Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων
Αιτήσεις μέχρι 14.4.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/60%CE%9D646%CE%A8%CE%962%CE%9D-07%CE%99?inline=true


2η ΥΠΕ Αιγαίου
* 1 Ιατρό Εργασίας
* 1 Τεχνικό Ασφαλείας
Υποβάλλονται αιτήσεις.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9F%CE%98%CE%A8469%CE%972%CE%9E-%CE%A5%CE%9C9?inline=true


Δήμος Κομοτηνής
* 4 ΔΕ ή ΥΕ Οδηγών
* 6 ΥΕ Καθαριότητας
Αιτήσεις μέχρι 16.4.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A836%CE%A3%CE%A9%CE%9B%CE%9F-8%CE%A8%CE%99?inline=true


Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης
* 1 Βοηθό Συντονιστή
Αιτήσεις μέχρι 9.4.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A82%CE%A0746%CE%9C0%CE%9B%CE%97-%CE%A6%CE%A7%CE%94?inline=true


Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης
* 1 Βοηθό Συντονιστή Proslipsis.gr
Αιτήσεις μέχρι 9.4.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%99%CE%94746%CE%9C0%CE%9B%CE%97-%CE%A0%CE%9E0?inline=true


Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης
* 1 Υπευθύνο Προβολής και Ψηφιακής Επικοινωνίας, Απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Αιτήσεις μέχρι 14.4.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%98%CE%96%CE%9D46%CE%9C0%CE%9B%CE%97-%CE%9D%CE%99%CE%9C?inline=true


Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης
* 1 Ανώτατης Εκπαίδευσης σε σπουδές στα θέματα του Σχεδιασμού (Design)
Αιτήσεις μέχρι 14.4.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%97%CE%9E%CE%9346%CE%9C0%CE%9B%CE%97-%CE%A00%CE%A5?inline=true


Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης
* 1 θέση Διπλ. Πολιτικού Μηχανικού
* 1 θέση Διπλ. Αρχιτέκτονα Μηχανικού
* 1 θέση Διπλ. Μηχανολόγου Μηχανικού
* 1 θέση Δασολόγου
* 1 θέση Διπλ. Πολιτικού Μηχανικού
* 1 θέση Διπλ. Τοπογράφου Μηχανικού, με εξειδίκευση  σε Συστήματα Πληροφορικής / Δικτύων και Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών
Αιτήσεις μέχρι 9.4.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A5%CE%97346%CE%9C0%CE%9B%CE%97-2%CE%A4%CE%9A?inline=true


Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης
* 8 θέσεις Αρχιτεκτόνων  Μηχανικών
* 3 θέσεις Πολιτικών Μηχανικών Proslipsis.gr
* 2 θέσεις Μηχανολόγων Μηχανικών
Αιτήσεις μέχρι 9.4.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%94%CE%97%CE%9E46%CE%9C0%CE%9B%CE%97-%CE%99%CE%A4%CE%A9?inline=true


Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης
* 1 θέση Διοικητικού υπαλλήλου ΑΕΙ
Αιτήσεις μέχρι 9.4.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%994%CE%A446%CE%9C0%CE%9B%CE%97-9%CE%9C%CE%9F?inline=true


Δήμος Πλατανιά
* Υδρονομείς
Αιτήσεις μέχρι 12.4.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%94%CE%A5%CE%98%CE%9F%CE%95%CE%A03-%CE%99%CE%A8%CE%9F?inline=true


Δήμος Ρόδου
* Υδρονομείς
Αιτήσεις μέχρι 16.4.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A7%CE%A91%CE%9F%CE%9B3%CE%94-%CE%A4%CE%A17?inline=true

 Proslipsis.gr
Δήμος Δοξάτου
* 1 Ειδικό Σύμβουλο ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Αιτήσεις μέχρι 16.4.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A9%CE%95%CE%93%CE%A995-9%CE%A1%CE%97?inline=true


Δήμος Ζίτσας
* 1 Ειδικό Συνεργάτη ΠΕ ή ΤΕ Μηχανικών
Υποβάλλονται αιτήσεις.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A4%CE%A5%CE%A5%CE%A9%CE%A1%CE%93-%CE%A62%CE%A5?inline=true


Αναπτυξιακή Πάρνωνα
* 1 ΤΕ Κοινωνικό Λειτουργό
Αιτήσεις μέχρι 16.4.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9F%CE%93%CE%A546%CE%9C%CE%9D%CE%A03-%CE%A04%CE%91?inline=true


Δήμος Παύλου Μελά
* 3 ΠΕ Ιατροί ειδικότητας Παθολόγου ή Γενικής Ιατρικής
* 1 ΠΕ Ιατρός ειδικότητας Ορθοπεδικού
* 1 ΠΕ Ιατρός ειδικότητας Νευρολόγου
Αιτήσεις μέχρι 15.4.2021. Proslipsis.gr
https://diavgeia.gov.gr/doc/63%CE%A64%CE%A9%CE%9E%CE%98-9%CE%A53?inline=true


 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved