ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις εποχικού προσωπικού Επιστροφή    
Θέσεις εποχικού προσωπικού σε φορείς του δημόσιου τομέα

Proslipsis.gr | Αθήνα 23.06.2022, 23:45

Στην παρούσα κατηγορία η Proslipsis δημοσιεύει κενές θέσεις εργασίας εποχικού προσωπικού (ορισμένου χρόνου ή έργου), στον δημόσιο τομέα (πλην ΑΕΙ - ερευνητικών κέντρων). Πρόκειται για την πληρέστερη πηγή ενημέρωσης στην Ελλάδα για τις θέσεις αυτές, όπως μπορείτε να διαπιστώσετε ανατρέχοντας στα παλαιότερα «ανοικτά» δημοσιεύματά της.

Πολλές από τις θέσεις αυτές ενδέχεται να οδηγήσουν στην μονιμότητα, όπως καταδεικνύει η εμπειρία των τελευταίων ετών, και ιδίως αυτές που αφορούν εργασία 18 μηνών και παραπάνω, που συνήθως υποκρύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, αλλά και αυτές που εντάσσονται σε προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και επιτρέπεται η  ανανέωση των συμβάσεων.

Στον παρακάτω πίνακα οι θέσεις παρουσιάζονται ανά φορέα και κλάδο - ειδικότητα. Ανατρέχοντας στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που παραθέτουμε, μεταφέρεστε στην αναλυτική πρόσκληση, που συνήθως δημοσιεύεται στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

Για περισσότερες πληροφορίες και ιδίως για να μάθετε ή να επιβεβαιώσετε την ακριβή προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, απευθυνθείτε στον αντίστοιχο φορέα στην διεύθυνση που αναγράφουν οι προσκλήσεις.

Τι σημαίνουν: ΠΕ=Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ΤΕ=Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ΔΕ=Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΙΕΚ, Λύκειο, παλαιό εξατάξιο Γυμνάσιο), ΥΕ=Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (τριτάξιο Γυμνάσιο ή παλαιό Δημοτικό), ΑΕΙ= Aνώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ)  ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ  
Κατεβάστε τις προσκλήσεις ανατρέχοντας στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που παραθέτουμε.
Προσκλήσεις ενδέχεται να αναρτώνται μέχρι ώρα 24:00.Υπουργείο Πολιτισμού (σε διάφορες περιοχές)
* 1 ΠΕ Πληροφορικής
* 1 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
* 1 ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών
* 1 ΠΕ Ζωγράφων
* 1 ΠΕ Γλυπτών
* 2 ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού
* 2 ΠΕ Οικονομικού
* 1 ΠΕ Πολιτιστικής Διαχείρισης
* 1 ΤΕ Πληροφορικής
* 2 ΤΕ Γραφιστών
* 1 ΤΕ Λογιστών
* 2 ΤΕ Συντηρητών Έργων Τέχνης
* 2 ΔΕ Συντηρητών Έργων Τέχνης
* 102 ΔΕ Πωλητές Εκμαγείων
* 3 ΥΕ Εργατών
Υποβάλλονται αιτήσεις.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9B%CE%A5%CE%9846%CE%9C%CE%96%CE%9C4-%CE%A654?inline=true


Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης
* 1 ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
Αιτήσεις μέχρι 27.6.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9B%CE%9324653%CE%A04-%CE%A4%CE%9B8?inline=true


Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης
* 1 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
* 1 ΠΕ Μηχανικών Αρχιτεκτόνων
* 1 ΤΕ Διοικητικού - Οικονομικού
Αιτήσεις μέχρι 27.6.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/66%CE%9194653%CE%A04-%CE%96%CE%92%CE%A0?inline=true


Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Λέσβου
* 2 ΠΕ Γεωλόγοι
* 1 ΠΕ ΠΕ Γεωγράφος
* 2 ΔΕ Τεχνικοί Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
* 4 ΔΕ Ειδικευμένοι εργατοτεχνίτες συντήρησης
* 14 ΥΕ Εργάτες
Αιτήσεις μέχρι 29.6.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9F%CE%A7%CE%97469%CE%97%CE%A45-%CE%A4%CE%A9%CE%99?inline=true


Δήμος Βοΐου
* 5 ΥΕ Εργατών
Αιτήσεις μέχρι 29.6.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A93%CE%957%CE%A997-3%CE%9E5?inline=true


ΓΟΕΒ Καλαμάτας
* 1 ΔΕ Διοικητικό
Αιτήσεις μέχρι 8.7.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/63%CE%9B546%CE%9C2%CE%964-8%CE%A3%CE%A3?inline=true


Νοσοκομείο Καρδίτσας
* 1 Δικηγόρο
Υποβάλλονται αιτήσεις.
https://diavgeia.gov.gr/doc/645%CE%9D4690%CE%92%CE%99-%CE%93%CE%A9%CE%A4?inline=true


Δήμος Βορείων Τζουμέρκων
* 22 ΥΕ Εργατών
Υποβάλλονται αιτήσεις.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A9%CE%A8%CE%A3%CE%A999-%CE%99%CE%9E%CE%96?inline=true


Δήμος Καλλιθέας
* 6 ΠΕ Φυσικής Αγωγής
* 1 ΠΕ Νηπιαγωγών
* 1 ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών
* 4 ΥΕ Εργατών
Υποβάλλονται αιτήσεις.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9C25%CE%9F%CE%9B%CE%A8%CE%A6-%CE%A5%CE%A1%CE%98?inline=true


Δήμος Νάουσας
* 2 ΥΕ Εργατών
Αιτήσεις μέχρι 27.6.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9D%CE%9B0%CE%A9%CE%9A0-06%CE%A8?inline=true


Δήμος Νάουσας
* 1 ΔΕ ή ΥΕ Οδηγών
Υποβάλλονται αιτήσεις.
https://diavgeia.gov.gr/doc/90%CE%97%CE%A9%CE%A9%CE%9A0-%CE%9405?inline=true


Δήμος Λήμνου
* 1 ΠΕ Ψυχολόγων
Υποβάλλονται αιτήσεις. Proslipsis.gr
https://diavgeia.gov.gr/doc/616%CE%91%CE%A9%CE%9B%CE%98-%CE%A1%CE%9D%CE%A8?inline=true


Δήμος Σιθωνίας
* 7 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας
Υποβάλλονται αιτήσεις.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%98%CE%954%CE%A91%CE%A6-%CE%9D%CE%A7%CE%93?inline=true


Δήμος Βύρωνος
* 2 ΠΕ Γυμναστών 
* 2 ΤΕ Νοσηλευτών
* 2 ΔΕ Ναυαγοσωστών
Υποβάλλονται αιτήσεις.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%99%CE%A5%CE%9E%CE%A99%CE%95-%CE%95%CE%A3%CE%A8?inline=true


Δήμος Πάτρας
* 6 ΔΕ Διοικητικοί
* 1 ΔΕ Μηχανουργοί
* 3 ΔΕ ή ΥΕ Οδηγοί
* 5 ΥΕ Εργάτες
Υποβάλλονται αιτήσεις.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A834%CE%9E%CE%9F%CE%A1%CE%91%CE%A3-%CE%A1%CE%A95?inline=true


Δήμος Λέρου
* 6 ΥΕ Εργάτες
Αιτήσεις μέχρι 28.6.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A0%CE%9D%CE%A5%CE%A9%CE%9B%CE%93-%CE%91%CE%999?inline=true


Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων
* 1 ΠΕ Διοικητικού
* 2 ΠΕ Οικονομικού Λογιστικού
* 3 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
* 1 ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
* 2 ΤΕ Λογιστικού Proslipsis.gr
* 1 ΤΕ Τοπογράφων
* 1 ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού
* 1 ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών
* 1 ΔΕ ή ΥΕ Ηλεκτρολόγων
* 1 ΔΕ ή ΥΕ Υδραυλικών
* 1 ΔΕ ή ΥΕ Σιδεράδων
Υποβάλλονται αιτήσεις.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%95%CE%95946%CE%9C%CE%932%CE%91-%CE%9490?inline=true


Δήμος Αγκιστρίου
* 1 ΔΕ Ναυαγοσωστών
* 3 ΥΕ Γενικών Καθηκόντων
Υποβάλλονται αιτήσεις.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%91%CE%9E%CE%A8%CE%A96%CE%A3-%CE%97%CE%9E%CE%9C?inline=true

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved