ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις εποχικού προσωπικού Επιστροφή    
Θέσεις εποχικού προσωπικού σε φορείς του δημόσιου τομέα

Proslipsis.gr | Αθήνα 01.04.2024, 07:35

Στην παρούσα κατηγορία η Proslipsis δημοσιεύει κενές θέσεις εργασίας εποχικού προσωπικού (ορισμένου χρόνου ή έργου), στον δημόσιο τομέα (πλην ΑΕΙ - ερευνητικών κέντρων). Πρόκειται για την πληρέστερη πηγή ενημέρωσης στην Ελλάδα για τις θέσεις αυτές, όπως μπορείτε να διαπιστώσετε ανατρέχοντας στα παλαιότερα «ανοικτά» δημοσιεύματά της.

Πολλές από τις θέσεις αυτές ενδέχεται να οδηγήσουν στην μονιμότητα, όπως καταδεικνύει η εμπειρία των τελευταίων ετών, και ιδίως αυτές που αφορούν εργασία 18 μηνών και παραπάνω, που συνήθως υποκρύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, αλλά και αυτές που εντάσσονται σε προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και επιτρέπεται η  ανανέωση των συμβάσεων.
 
Στον παρακάτω πίνακα οι θέσεις παρουσιάζονται ανά φορέα και κλάδο - ειδικότητα. Ανατρέχοντας στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που παραθέτουμε, μεταφέρεστε στην αναλυτική πρόσκληση, που συνήθως δημοσιεύεται στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

Για περισσότερες πληροφορίες και ιδίως για να μάθετε ή να επιβεβαιώσετε την ακριβή προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, απευθυνθείτε στον αντίστοιχο φορέα στην διεύθυνση που αναγράφουν οι προσκλήσεις.
 Proslipsis.gr
Τι σημαίνουν: ΠΕ=Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ΤΕ=Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ΔΕ=Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΙΕΚ, Λύκειο, παλαιό εξατάξιο Γυμνάσιο), ΥΕ=Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (τριτάξιο Γυμνάσιο ή παλαιό Δημοτικό), ΑΕΙ= Aνώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ)


  Ο Ι  Θ Ε Σ Ε Ι Σ  
Κατεβάστε τις προσκλήσεις ανατρέχοντας στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που παραθέτουμε.
(Θέσεις ενδέχεται να προστίθενται μέχρι ώρα 24:00)

 
 Proslipsis.gr
Υπουργείο Παιδείας
* 2 Πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης
Αιτήσεις μέχρι 8.4.2024.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A11%CE%A6046%CE%9D%CE%9A%CE%A0%CE%94-%CE%A6%CE%9D%CE%A6?inline=true


Υπουργείο Υγείας
* 1 Νομικό
Υποβάλλονται αιτήσεις.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9C%CE%9C%CE%A746%CE%9C%CE%A8%CE%99%CE%A6-%CE%9927?inline=true


Δήμος Αράχοβας - Διστόμου - Αντικύρας 
* 3 ΥΕ Εργατών
Υποβάλλονται αιτήσεις.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9D%CE%9E%CE%A8%CE%A99%CE%A3-91%CE%A1?inline=true 


Δήμος Καβάλας
* 1 (ΠΕ Διπλωματούχων Ηλεκτρονικών Μηχανικών
Υποβάλλονται αιτήσεις.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%922%CE%9E%CE%A9%CE%A8%CE%91-7%CE%A62?inline=true


Δήμος Άνδρου
* 1 Ειδικό Συνεργάτη Δημάρχου, Δημοσιογράφο
Υποβάλλονται αιτήσεις.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9D%CE%9C%CE%9A%CE%A9%CE%A8%CE%99-%CE%A9%CE%91%CE%9E?inline=true


Δήμος Ερμιονίδας
* 1 ΔΕ ή ΥΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου
* 1 ΔΕ ή ΥΕ Ηλεκτρολόγων
* 4 ΔΕ ή ΥΕ Οδηγών
* 6 ΥΕ Εργατών
Υποβάλλονται αιτήσεις.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9E%CE%93%CE%92%CE%A9%CE%A1%CE%A1-%CE%A1%CE%A8%CE%A3?inline=true


ΚοιΣΠΕ Διαδρομές (Αθήνα)
* 1 Απόφοιτος/η τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ΑΕΙ/ΤΕΙ Κοινωνικών Λειτουργών ή Εργοθεραπευτών, κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου Σπουδών
Αιτήσεις μέχρι 1.4.2024. Proslipsis.gr
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%99%CE%94%CE%A646529%CE%94-%CE%9B%CE%A10?inline=true


Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών ΑΕ
* 2 ΠΕ Γεωπόνου
Αιτήσεις μέχρι 5.4.2024.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A1%CE%958946%CE%9C%CE%9D%CE%9C%CE%9F-%CE%96%CE%9B6?inline=true


Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης
* 1 Διευθυντή Χειρουργικού και Εργαστηριακού Τομέα
Αιτήσεις μέχρι 11.4.2024.
https://diavgeia.gov.gr/doc/66504690%CE%A93-%CE%9D%CE%A73?inline=true


Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών ΑΕ
* 2 ΠΕ Γεωπόνου
Αιτήσεις μέχρι 5.4.2024.
https://diavgeia.gov.gr/doc/96%CE%A7%CE%91%CE%9F%CE%A1%CE%9C%CE%99-%CE%955%CE%9C?inline=true


Κέντρο Καινοτομίας Περιφέρειας Αττικής
* 1 Υπεύθυνος Φυσικού Αντικειμένου
* 1 Σύμβουλοι για την Έρευνα και Καινοτομία
* 2 Διοικητικό Προσωπικό
Αιτήσεις μέχρι 8.4.2024.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A1%CE%92%CE%9A%CE%9A%CE%9D3-3%CE%94%CE%97?inline=true


Δήμος Σκύδρας
* 1 ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού
Αιτήσεις μέχρι 2.4.2024.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A81%CE%A62%CE%A912-%CE%93%CE%9E9?inline=true


Δήμος Ιστιαίας - Αιδηψού
* 20 ΥΕ Καθαριότητας Proslipsis.gr
Αιτήσεις μέχρι 1.4.2024.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9132%CE%A9%CE%957-0%CE%9E%CE%9C?inline=true


Δήμος Ιστιαίας - Αιδηψού
* 6 ΥΕ Γενικών Καθηκόντων
Αιτήσεις μέχρι 2.4.2024.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A1%CE%92%CE%A69%CE%A9%CE%A83-%CE%A7%CE%A75?inline=true


Δήμος Αριστοτέλη
* 13 Υδρονομείς
Αιτήσεις μέχρι 3.4.2024.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A1%CE%92%CE%98%CE%9A%CE%A9%CE%A82-%CE%93%CE%A62?inline=true


Δήμος Βόλου
* 25 ΔΕ ή ΥΕ Οδηγών
Υποβάλλονται αιτήσεις.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%91%CE%95%CE%9B%CE%A91%CE%A1-%CE%944%CE%9C?inline=true


Δήμος Μυλοποτάμου
* 2 ΤΕ Παιδαγωγών ή ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων
Αιτήσεις μέχρι 1.4.2024.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A6%CE%970%CE%A9%CE%9A%CE%9E-0%CE%A6%CE%A3?inline=true


Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης των Αθηνών
* 4 ΔΕ ή ΥΕ Οδηγών
Αιτήσεις μέχρι 8.4.2024.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A9%CE%9C946%CE%9D%CE%9A%CE%9F%CE%A4-568?inline=true


Δήμος Σίφνου
* 4 ΥΕ Εργατών
Υποβάλλονται αιτήσεις.
https://diavgeia.gov.gr/doc/66%CE%9A0%CE%A91%CE%A4-1%CE%A9%CE%A1?inline=true


Δήμος Ε. Παππά
* Υδρονομείς
Αιτήσεις μέχρι 5.4.2024.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8797%CE%A9%CE%A1%CE%A9-%CE%95%CE%A7%CE%A9?inline=true


Δήμος Αγίας Βαρβάρας
* 1 ΠΕ Φιλολογικών Σπουδών 
* 1 ΠΕ Παιδαγωγών
* 1 ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
* 1 ΤΕ Νοσηλευτικής 
* 1 ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού
Υποβάλλονται αιτήσεις.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A8%CE%9B%CE%A3%CE%A96%CE%98-%CE%914%CE%A5?inline=true


Δήμος Καλλιθέας
* 2 ΠΕ Ναυαγοσωστών
* 1 ΤΕ Νοσηλευτικής 
* 2 ΤΕ Φυσικοθεραπείας
* 1 ΔΕ ή ΥΕ Υδραυλικών
* 29 ΥΕ Εργατών
Υποβάλλονται αιτήσεις.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A6%CE%9B1%CE%A9%CE%95%CE%9A-2%CE%958?inline=true


Δήμος Τεμπών
* 5 ΥΕ Εργατών Proslipsis.gr
Αιτήσεις μέχρι 2.4.2024.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A13%CE%A6%CE%A9%CE%977-%CE%A0%CE%93%CE%9E?inline=true


Δήμος Τεμπών
* 3 ΥΕ Εργατών
Αιτήσεις μέχρι 2.4.2024.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9162%CE%A9%CE%977-1%CE%9C2?inline=true


Δήμος Μινώα Πεδιάδας
* 24 Υδρονομείς
Αιτήσεις μέχρι 5.4.2024.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A31%CE%A4%CE%A9%CE%9A6-%CE%9D%CE%98%CE%A7?inline=true


Δήμος Αλεξάνδρειας
* Υδρονομείς
Αιτήσεις μέχρι 5.4.2024.
https://diavgeia.gov.gr/doc/91%CE%912%CE%A9%CE%A8%CE%A0-%CE%98%CE%935?inline=true


Δήμος Κόνιτσας
* 1 ΔΕ ή ΥΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων
Υποβάλλονται αιτήσεις.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%97%CE%959%CE%A9%CE%9B4-%CE%A7%CE%91%CE%91?inline=true


Δήμος Τοπείρου
* 7 ΥΕ Εργατών
Αιτήσεις μέχρι 6.4.2024.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A872%CE%96%CE%A9%CE%97%CE%A8-%CE%A1%CE%94%CE%93?inline=true


Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού
* 1 ΠΕ Οικονομικού
* 1 ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
Αιτήσεις μέχρι 12.4.2024.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A4%CE%96%CE%97%CE%A962-%CE%92%CE%A8%CE%9A?inline=true


Δήμος Παγγαίου
* 7 ΥΕ Εργατών
Αιτήσεις μέχρι 6.4.2024.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A5%CE%98%CE%A9%CE%A9%CE%9E%CE%A8-%CE%9C6%CE%93?inline=true

 Proslipsis.gr
Δήμος Δελφών
* 2 ΤΕ Παιδαγωγών
* 1 ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων
Υποβάλλονται αιτήσεις.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A1%CE%A9%CE%94%CE%A99%CE%98-3%CE%98%CE%99?inline=true


Δήμος Αλμυρού
* 1 ΔΕ ή ΥΕ Οδηγών
* 1 ΔΕ ή ΥΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου
* 5 ΥΕ Εργατών
Αιτήσεις μέχρι 6.4.2024.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A4%CE%9E%CE%A0%CE%A9%CE%95%CE%9A-%CE%A7%CE%985?inline=true


Δήμος Σπάτων - Αρτέμιδος
* 1 ΠΕ Ψυχολόγων ή Νευροψυχολόγων
* 1 ΤΕ Φυσικοθεραπείας
* 1 ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών
* 2 ΔΕ Επιμελητών Κοινωνικής Πρόνοιας
* 1 ΔΕ ή ΥΕ Μαγείρων
* 1 ΥΕ Εργατών
Υποβάλλονται αιτήσεις.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9C%CE%920%CE%A91%CE%A7-%CE%A568?inline=true


Δήμος Σίφνου
* 4 ΥΕ Εργατών
Υποβάλλονται αιτήσεις.
https://diavgeia.gov.gr/doc/66%CE%9A0%CE%A91%CE%A4-1%CE%A9%CE%A1?inline=true


Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού
* 1 ΠΕ Οικονομικού
* 1 ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 
Υποβάλλονται αιτήσεις.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A4%CE%96%CE%97%CE%A962-%CE%92%CE%A8%CE%9A?inline=true


Αμφικτυονίες (Λαμία)
* 2 Δ.Ε. Διοικητικού
* 1 Τ.Ε. Διοικητικού – Λογιστικού
* 1 Τ.Ε. Λογιστικού
* 1 Π.Ε. Οικονομικού
* 2 Τ.Ε. Πληροφορικής
* 8 Π.Ε. Διοικητικού - Οικονομικού
* 1 Π.Ε. Διοικητικού (Νομικών)
* 4 Τ.Ε. Πολιτικών Μηχανικών
* 1 Τ.Ε. Τοπογράφων Μηχανικών
* 1 Τ.Ε. Δασοπονίας Proslipsis.gr
* 1 Π.Ε. Πληροφορικής
* 3 Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών
* 1 Π.Ε. Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης
* 1 Π.Ε. Γεωπόνων
Αιτήσεις μέχρι 4.4.2024.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9C9446%CE%9C%CE%9D%CE%A41-%CE%9577?inline=true


Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
* 1 ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικών Λειτουργών
* 3 ΤΕ Νοσηλευτών
* 6 Βοηθών Νοσηλευτών
* 1 ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού
Υποβάλλονται αιτήσεις.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%926%CE%A9%CE%9F%CE%9E%CE%A7%CE%A3-%CE%9A%CE%95%CE%98?inline=true


Δήμος Αγίας Βαρβάρας
* 2 ΠΕ Φιλολογικών Σπουδών
* 1 ΠΕ Παιδαγωγών 
* 1 ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 
* 1 ΤΕ Νοσηλευτικής
* 1 ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού
Υποβάλλονται αιτήσεις.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A8%CE%9B%CE%A3%CE%A96%CE%98-%CE%914%CE%A5?inline=true


Δήμος Κρωπίας
* 1 Ειδικού/ής Συνεργάτη/ιδας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
Υποβάλλονται αιτήσεις.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A1%CE%A9%CE%927%CE%A9%CE%9B6-26%CE%A0?inline=true


Νοσοκομείο Αθηνών Άγιος Σάββας
* 1 Δικηγόρου παρ' Αρείω Πάγω
Αιτήσεις μέχρι 2.5.2024.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9D42469%CE%97%CE%948-1%CE%A1%CE%A0?inline=true


Δήμος Θέρμου
* Υδρονομείς
Υποβάλλονται αιτήσεις.
https://diavgeia.gov.gr/doc/60%CE%91%CE%A3%CE%A9%CE%A1%CE%91-%CE%9F%CE%949?inline=true


Δήμος Άρτας
* 1 Ειδικό Συνεργάτη σε θέματα Φυσικής Αγωγής 
Υποβάλλονται αιτήσεις.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9E07%CE%A9%CE%A8%CE%91-5%CE%A84?inline=true


Δήμος Αργιθέας
* 6 ΥΕ Εργατών
Αιτήσεις μέχρι 2.4.2024.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A1%CE%92%CE%A69%CE%A9%CE%A83-%CE%A7%CE%A75?inline=true


Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης
* 1 Υποστηρικτής Ειδικών Θεματικών Εκδηλώσεων
Αιτήσεις μέχρι 8.4.2024. Proslipsis.gr
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%98%CE%9B%CE%9B469%CE%97%CE%995-%CE%A616?inline=true


Δήμος Καλύμνου
* 1 Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης
Υποβάλλονται αιτήσεις.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A056%CE%A9%CE%95%CE%9E-%CE%9B59?inline=true


Σκαπάνη ΑΕ (Λαμία)
* 1 Ειδικός Επιστήμονας Τοπογραφικών Μελετών
* 1 Ειδικός Επιστήμονας Λιμενικών Μελετών
* 1 Ειδικός Επιστήμονας Γεωτεχνικών Μελετών
* 1 Ειδικός Επιστήμονας Περιβαλλοντικών Μελετών
* 1 Ειδικός Επιστήμονας Η/Μ Μελετών
Υποβάλλονται αιτήσεις.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A15%CE%A0%CE%9D46%CE%9D7%CE%9B2-9%CE%9A%CE%99?inline=true


ΡΙΘΥ ΑΕ (Ρέθυμνο)
* 1 ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος
* 1 ΠΕ Δασολόγων
* 1 ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών
* 3 ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών
Υποβάλλονται αιτήσεις.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A1%CE%A6%CE%9A646%CE%9D7%CE%A30-%CE%A8%CE%9E%CE%A3?inline=true


ΑΕΜΥ ΑΕ - Ολυμπιακό Χωριό (Αχαρναί)
* 4 Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας (ελλείψει των εν λόγω ειδικοτήτων, οι θέσεις θα καλυφθούν από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων ή ελλείψει από ιατρούς άνευ ειδικότητας) 
* 3 Ψυχιατρικής
* 5 ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτών
* 4 ΠΕ ή ΤΕ Επισκεπτών Υγείας 
* 3 ΠΕ ή ΤΕ Επισκεπτών Υγείας
Αιτήσεις μέχρι 9.4.2024.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A83%CE%915%CE%9F%CE%A1%CE%A13-66%CE%A4?inline=true
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved