ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Αυτές τις θέσεις σε Δήμους, ΚΕΠ και άλλους φορείς, ποιός θα τις πάρει; (21/5/06)Αθήνα 21.5.2006, 08:34
Εμείς τα γράφουμε εγκαίρως, πολύ πριν συνταχθούν οι πελατειακές λίστες, όπως η πρόσφατη του πολιτικού γραφείου του υπουργού Εσωτερικών καθηγητή Προκόπη Παυλόπουλου, που αποκάλυψε το "ΕΘΝΟΣ" (πριν πέντε μήνες γράψαμε για τις συγκεκριμένες αδιαφανείς προσλήψεις του υπουργείου Εσωτερικών). Εσείς κάνετε ότι σας... φωτίσει, αλλά να ξέρετε ότι θέσεις σαν τις παρακάτω καλύπτονται με πλήρη αδιαφάνεια. Εκτός και αν βρεθεί κανένας πατριώτης και δεήσει να τις δημοσιοποιήσει. Ο νόμος πάντως δεν τους υποχρεώνει ούτε ανακοίνωση να βγάλουν, ούτε να δώσουν λόγο σε κανένα για το πώς και ποιούς θα προσλάβουν. 

Να μην επαναλαμβανόμεθα λοιπόν. Γνωρίζετε ήδη και από την σχετική πρωτοβουλία μας ότι όπου βλέπετε προσλήψεις με σύμβαση έργου και κυρίως όπου αντικρύζετε το άρθρο 6 του ν. 2527/1997, σημαίνει ότι η αθλιότητα συνεχίζεται.

Οι σημερινές θέσεις αφορούν Δήμους, ΚΕΠ και άλλους φορείς και εγκρίθηκαν για πλήρωση με αποφάσεις των Περιφερειών. Περιλαμβάνονται επίσης και τέσσερις θέσεις στο Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων, που εγκρίθηκαν με απόφαση των υπουργείων Εσωτερικών και Απασχόλησης.

Αναλυτικά, οι θέσεις είναι οι εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Εγκρίνουμε την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας ενός (1) έτους, από το Δημοτικό Οργανισμό Υγείας & Κοινωνικών Θεμάτων Δήμου Βόλου, ενός(1) Ιατρού γενικής ιατρικής για τη λειτουργία του Κοινωνικού Κέντρου Αγίας Κυριακής.

Εγκρίνουμε την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας ενός (1) έτους, από το Δημοτικό Οργανισμό Υγείας & Κοινωνικών Θεμάτων Δήμου Βόλου, ενός (1) Παιδοψυχιάτρου για τη λειτουργία του προγράμματος «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με ειδικές ανάγκες».

Εγκρίνουμε την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έντεκα (11) μηνών, από το Δημοτικό Οργανισμό Υγείας & Κοινωνικών θεμάτων Δήμου Βόλου, ενός (1) Βοηθού Λογιστηρίου για τη λογιστική παρακολούθηση των προγραμμάτων του Γ΄ ΚΠΣ που υλοποιεί ο Οργανισμός.

Εγκρίνουμε την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως 21.7.2006 (λήξη ακαδημαϊκής χρονιάς), από το Δημοτικό Οργανισμό Υγείας & Κοινωνικών Θεμάτων Δήμου Βόλου, μίας (1) Νηπιαγωγού η οποία θα απασχοληθεί στον Οργανισμό Κέντρου Εκπαίδευσης Παιδιού Δήμου Βόλου στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΔΟΥΚ, Δήμου Βόλου και Οργανισμού Κέντρου Εκπαίδευσης Παιδιού Δήμου Βόλου.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Εγκρίνουμε τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου από την «ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.» με δύο (2) φυσικά πρόσωπα τα οποία θα απασχοληθούν το μεν πρώτο με τη συλλογή και τεκμηρίωση υλικού Πολιτιστικών & Ιστορικών στοιχείων & Τουριστικού προϊόντος των Νομών Ευρυτανίας & Φωκίδας, το δε δεύτερο με τη συλλογή & τεκμηρίωση υλικού Πολιτιστικών & Ιστορικών στοιχείων και Τουριστικού προϊόντος του Νομού Φθιώτιδας.
− Η χρονική διάρκεια της σύμβασης είναι ένα (1) έτος & η οποία αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης.
− Η αμοιβή του κάθε εργολάβου για όλο το έργο ορίζεται σε 17.640 ευρώ πλέον ΦΠΑ για τον πρώτο και 12.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ για το δεύτερο.
− Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι η έδρα της «ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ» (ΛΑΜΙΑ).

Εγκρίνουμε τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στην Α.Ε «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ», με α) ένα (1)
φυσικό πρόσωπο για το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου, την παρακολούθηση των οικονομικών και διοικητικών θεμάτων, συμμετοχή στην ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου δράσης του Κ.Υ.Ε. κ.α. και β) δύο (2) φυσικά πρόσωπα, ως σύμβουλοι διατυπώσεων με αρμοδιότητα το προγραμματισμό, την οργάνωση, την επίβλεψη και το συντονισμό των δράσεων που αφορούν τον έλεγχο των δικαιολογητικών των φακέλων υποβολής των επενδυτών για αδειοδότηση επιχειρήσεων κ.α.
γ) Τα προσόντα των παραπάνω φυσικών προσώπων ορίζονται ως εξής:
α α) Πτυχίο Ανώτατης Σχολής.
• Γνώση διαδικασιών υλοποίησης δημοσίων κ’ ιδιωτικών έργων Γ΄ ΚΠΣ.
• Εμπειρία σε θέματα βιομηχ. αδειοδότησης, διαχείρησης, παρακολούθησης και υλοποίησης αναπτυξιακών προγραμμάτων.
• Καλή γνώση και χρήση Η/Υ (WORD − EXCEL).
• Καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας (κατά προτίμηση Αγγλικής, Γαλλικής ή Γερμανικής).
• Οργανωτικές ικανότητες, ικανότητα επικοινωνίας.
β β) Πτυχίο Ανώτερης ή Αν. Σχολής ή Απολυτήριος τίτλος Δευτ. εκπαίδευσης.
• Γνώση διαδικασιών υλοποίησης δημοσίων και ιδιωτικών έργων Γ΄ ΚΠΣ.
• Γνώση και Εμπειρία των διαδικασιών έκδοσης αδειών.
• Καλή γνώση και χρήση Η/Υ (WORD−EXCEL).
• Καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας (κατά προτίμηση Αγγλικής, Γαλλικής ή Γερμανικής).
• Οργανωτικές ικανότητες, ικανότητα επικοινωνίας.
γ γ) Πτυχίο Ανώτερης ή Ανωτ. Σχολής.
• Γνώση Αναπτυξιακών προγραμμάτων.
• Καλή γνώση και χρήση Η/Υ.
• Καλή γνώση Αγγλικών.
• Οργανωτικές ικανότητες, ικανότητα επικοινωνίας
δ) Η χρονική διάρκεια της σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και λήγει 31.12.2008.
ε) Η μηνιαία αμοιβή των εργολάβων κυμαίνεται σε 1800 Ευρώ για τον πρώτο (υπεύθυνος ΚΥΕ − Συντονιστής) για τους λοιπούς, τα ανώτατα όρια των αμοιβών τους, όπως αυτά προσδιορίζονται στη Π.Σ, κυμαίνονται από 900 ευρώ έως 1500 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία και τη θέση ευθύνης των προσλαμβανομένων.
στ) Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι η Χαλκίδα.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Εγκρίνουμε τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου του Δήμου Πύργου, με επτά (7) άτομα των εξής ειδικοτήτων: ένα (1) ΠΕ Αρχιτεκτόνων, ένα (1) ΠΕ Γεωπόνων, ένα (1) ΠΕ Πληροφορικής, ένα (1) ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών,
ένα (1) ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ένα (1) ΤΕ Τεχνολόγων − Γεωπόνων, ένα (1) Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών.
Το έργο αφορά στην κάλυψη αναγκών σύνταξης μελετών και υλοποίησης του προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ».
Η διάρκεια της σύμβασης θα αρχίσει από την υπογραφή της και θα λήξει ένα έτος μετά την υπογραφή της.
Το συνολικό ποσό της αμοιβής κάθε αναδόχου, το οποίο θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Πύργου, καθορίζεται ως εξής:
• ΠΕ Αρχιτεκτόνων 18.500,00 €
• ΠΕ Γεωπόνων 18.500,00 €
• ΠΕ Πληροφορικής 19.500,00 €
• ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών 18.500,00 €
• ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης 16.600,00 €
• ΤΕ Τεχνολόγων − Γεωπόνων 17.000,00 €
• Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών 17.000,00 €
Το έργο θα εκτελεστεί στο Δήμο Πύργου. Ανανέωση ή παράταση της σύμβασης μίσθωσης έργου απαγορεύεται και είναι αυτοδικαίως άκυρη. Παράταση του χρόνου παράδοσης του έργου επιτρέπεται, χωρίς οποιαδήποτε αύξηση της αμοιβής των αναδόχων.
Σε περίπτωση που οι ανωτέρω ανάγκες έχουν καλυφθεί σε προσωπικό, είτε με μετάταξη είτε με πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, θα πρέπει ο φορέας να ενημερώσει απευθείας την αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΕΣΔΔΑ εντός πέντε ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Παρέχουμε την έγκριση πρόσληψης προσωπικού τεσσάρων (4) ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ήτοι:
1. τριών (3) Γυμναστών για την εκμάθηση παραδοσιακών χορών σε παιδιά και ενήλικες όλων των Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου Φιλοθέης αντί του ποσού των 9.000,00
ετησίως.
2. ενός (1) Δασκάλου μουσικής για την εκμάθηση μουσικών οργάνων και τη λειτουργία φιλαρμονικής στο Δήμο Φιλοθέης και διεκπεραίωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Ιουλίου 2006 αντί του ποσού των 3.000,00
ετησίως.
3. ενός (1) υδραυλικού για συντήρηση αρδευτικών δικτύων, γηπέδων, πλατειών αντί του ποσού των 13.000,00
ετησίως.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
1. Εγκρίνουμε την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με οκτώ (8) άτομα, κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής, εκ των οποίων τα τέσσερα (4) με άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες, προκειμένου να απασχοληθούν με τη διαλογή και καταγραφή σε ηλεκτρονική μορφή καθώς και την αρχειοθέτηση φακέλων οικοδομικών αδειών παρελθόντων ετών στα Πολεοδομικά Τμήματα Μαρκοπούλου, Παλλήνης, Καπανδριτίου και Αχαρνών και τις Δ/νσεις Χωροταξίας, Πολεοδομίας Βορείου και Νοτίου Τομέα της ΝΑ. Ανατολικής Αττικής, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 που ορίζουν μεταξύ άλλων, ότι το προς ανάθεση έργο δεν θα πρέπει να ανάγεται στα συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων του οικείου φορέα και ότι απαγορεύεται η ανανέωση ή παράταση των συμβάσεων αυτών.
Η πίστωση θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής, η οποία δεν επιχορηγείται από τον κρατικό προϋπολογισμό για το λόγο αυτό.
Ως τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής.

Εγκρίνουμε την πρόσληψη (1) επιπλέον ατόμου με σύμβαση μίσθωσης έργου και για χρονικό διάστημα (15) μηνών από τον
Δήμο Αιγάλεω για το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών.
Ως τόπος εκτέλεσης του έργου αυτού ορίζεται ο Δήμος Αιγάλεω.
Οι ανωτέρω συμβάσεις λήγουν (ανεξάρτητα από τη διάρκεια τους) από τη χρονική στιγμή που θα στελεχωθεί το ΚΕΠ με μόνιμο προσωπικό.
Η αμοιβή ορίζεται σε 10.560 € ετησίως μέχρι τη συμπλήρωση χρονικού διαστήματος 24 μηνών, κατά το οποίο το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘Κοινωνία της Πληροφορίας’ Μέτρο 2.2. Για το χρονικό διάστημα πλέον του 24μήνου η αμοιβή ορίζεται σε 12.000 € ετησίως και χρηματοδοτείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό.
Σε περίπτωση αποχώρησης, παραίτησης, διακοπής κ.λ.π. της σύμβασης έργου με πρωτοβουλία του συμβασιούχου δεν θα συνάπτεται νέα σύμβαση σε συνέχεια της προηγούμενης που διακόπηκε, χωρίς την προηγούμενη έγκριση της ΟΔΕ/ΚΕΠ/ΥΠΕΣΔΔΑ η οποία θα πρέπει να έχει ενημερωθεί από την αρμόδια υπηρεσία των ΟΤΑ Α΄ βαθμού.

Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 3/67/2005 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκόπουλου Μεσογαίας, με την οποία ζητείτε η έγκριση πρόσληψης ενός (1) Διοικητικού με σύμβαση έργου για τον Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας με έργο την υποστήριξη των επιπρόσθετων αναγκών και αυξημένων υποχρεώσεων των Διοικητικών Υπηρεσιών.
Ως τόπος εκτέλεσης των ανωτέρω έργων ορίζεται ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας.
Η χρονική διάρκεια των ανωτέρω συμβάσεων θα είναι ενός έτους.
Η συνολική αμοιβή για την υλοποίηση των ανωτέρω έργου είναι 15.000,00 € και θα καλυφθεί από τον αντίστοιχο κωδικό του προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2006 (Κ.Α. 10.6162.0002).

Εγκρίνουμε την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου (20) ατόμων διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων για το χρονικό διάστημα ενός έτους, σύμφωνα με όσα διαλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ. 35/2006 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής Δήμου Αθηναίων και υπό την απαραίτητη προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του αρ. 6 του ν. 2527/1997 ως εξής:
α) ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Πέντε (5) άτομα τα οποία θα έχουν ως αρμοδιότητα την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στους τομείς της πολιτικής επικοινωνίας και των Μαζικών Μέσων Ενημέρωσης. Οι σύμβουλοι θα πρέπει να διαθέτουν εργασιακή εμπειρία σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ή να είναι κάτοχοι τίτλων σπουδών στον Τομέα της Επικοινωνίας, των Πολιτικών Επιστημών, της Διαφήμισης και του Marketing. Συνολικό ποσό αμοιβής (148.938 €) εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ.
β) ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: Τρία (3) άτομα ειδικευμένα και με εμπειρία και αντίστοιχο τίτλο επί θεμάτων επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων, τα οποία θα παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με την προβολή των δραστηριοτήτων της Δημάρχου και την κοινωνική, πολιτιστική και αθλητική δραστηριότητα του Δήμου. Συνολικό ποσό αμοιβής (92.700 €) ενενήντα δύο χιλιάδων επτακοσίων ευρώ.
γ) ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ: Τέσσερις (4) πτυχιούχους Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. Σχολών Οικονομικής κατεύθυνσης οι οποίοι θα παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα που αφορούν την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος του Δήμου Αθηναίων και την οικονομική δράση των Δημοτικών Επιχειρήσεων. Συνολικό ποσό αμοιβής (135.342€) εκατόν τριανταπέντε χιλιάδων τριακοσίων σαράντα δύο ευρώ.
δ) ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ: Τέσσερις (4) πτυχιούχους Πολυτεχνικών Σχολών οι οποίοι θα παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν στο σχεδιασμό και την προώθηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Αθηναίων.
Δύο (2) πτυχιούχους Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Ε.Φ.) Τ.Ε.Ι. οι οποίοι θα παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν στην εφαρμογή του Τεχνικού Προγράμματος στα Δημοτικά Διαμερίσματα. Συνολικό ποσό αμοιβής (177.984€) εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ.
ε) ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: Δύο (2) πτυχιούχους Α.Ε.Ι. με εμπειρία ή σπουδές στις Διεθνείς Σχέσεις οι οποίοι θα αναφέρονται στη Δήμαρχο παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν στην διεθνή παρουσία και εκπροσώπηση του Δήμου Αθηναίων. Συνολικό ποσό αμοιβής (44.496€) σαράντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα έξι ευρώ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Εγκρίνουμε τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καστοριάς με δέκα (10) άτομα, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, και συγκεκριμένα,
• Ενός (1) ΠΕ Φυσικής Αγωγής που θα εργαστεί στο Γραφείο Αθλητισμού του Τμήματος Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Αθλητισμού με αντικείμενο έργου μεταξύ άλλων την άσκηση εποπτείας στα Πρωτοβάθμια Αθλητικά Σωματεία, την υλοποίηση προγραμμάτων στον τομέα του αθλητισμού κ.α.
• Ενός (1) ΠΕ Πολιτικών Επιστημών που θα εργαστεί στο Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και στο Γραφείο Τύπου της Ν.Α. Καστοριάς, με αντικείμενο έργου μεταξύ άλλων την επεξεργασία, κατάρτιση, εισήγηση και εκτέλεση προγραμμάτων προβολής του έργου που παράγεται και προγραμμάτων ενημέρωσης πολιτών, τη διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων και τελετών κ.α.
• Ενός (1) ΤΕ Ηλεκτρολογίας με αντικείμενο έργου τη συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και την επισκευή ζημιών στο κτίριο του Διοικητηρίου, στο κτίριο του ΚΤΕΟ και σε άλλα κτίρια της Ν.Α. Καστοριάς.
• Ενός (1) ΤΕ Ζωικής Παραγωγής που θα εργαστεί στη Διεύθυνση Κτηνιατρικής, με αντικείμενο έργου την εφαρμογή των τρεχόντων προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και την άσκηση αρμοδιοτήτων στα πλαίσια της προετοιμασίας για αντιμετώπιση προβλημάτων από τη γρίπη των πτηνών.
• Ενός (1) ΔΕ χειριστών μηχανημάτων (Ε’ Ομάδας), ενός (1) ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (Ζ’ Ομάδας) και ενός (1) ΔΕ Οδηγού Αυτοκινήτου με δίπλωμα Ε’ κατηγορίας που θα εργαστούν στο Τμήμα Τεχνικού Εξοπλισμού και Μηχανημάτων, με αντικείμενο έργου μεταξύ άλλων το χειρισμό μηχανημάτων έργου και αποχιονισμού, την εκτέλεση έργων αναδασμού, οδοποιίας κλπ.
• Ενός (1) ΔΕ Συντηρητή − Επισκευαστή Μηχανημάτων με αντικείμενο έργου τη συντήρηση και επισκευή των μηχανημάτων έργων, των μηχανημάτων αποχιονισμού και των αυτοκινήτων της Ν.Α. Καστοριάς.
• Ενός (1) ΔΕ Διοικητικού που θα εργαστεί στο Τμήμα Τεχνικού Εξοπλισμού και Μηχανημάτων, με αντικείμενο έργου μεταξύ άλλων τη διαχείριση και εκκαθάριση τιμολογίων, υπερωρίες και δαπάνες κίνησης του προσωπικού κ.α.
• Ενός (1) ΥΕ Επιστάτη Γενικών Καθηκόντων που θα εργαστεί στη Διεύθυνση Διοίκησης και Προσωπικού και στη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης Νομαρχιακών Οργάνων, με αντικείμενο έργου μεταξύ άλλων τις επιδόσεις εγγράφων, διακίνηση αλληλογραφίας, αναπαραγωγή εγγράφων κλπ.
Η δαπάνη για την απασχόληση των ανωτέρω θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καστοριάς.
Το συνολικό ποσό της αμοιβής ορίζεται στα 15.600 ευρώ για καθένα από τα δύο (2) άτομα κατηγορίας ΠΕ Φυσικής Αγωγής και ΠΕ Πολιτικών Επιστημών, 15.000 ευρώ για καθένα από τα δύο (2) άτομα κατηγορίας ΤΕ Ηλεκτρολογίας και ΤΕ Ζωικής Παραγωγής, 14.500 ευρώ για καθένα από τα τέσσερα (4) άτομα κατηγορίας ΔΕ χειριστών μηχανημάτων (Ε’ Ομάδας), ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (Ζ’ Ομάδας), ΔΕ Οδηγού Αυτοκινήτου με δίπλωμα Ε’ κατηγορίας και ΔΕ Συντηρητή −Επισκευαστή Μηχανημάτων, 13.200 ευρώ για το ένα (1) άτομο κατηγορίας ΔΕ Διοικητικού και 12.000 ευρώ για το ένα (1) άτομο κατηγορίας ΥΕ Επιστάτης Γενικών Καθηκόντων.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Καθορίζουμε τον αριθμό των προσώπων που είναι απαραίτητο να απασχοληθούν με μίσθωση έργου για ένα έτος στην Κοινότητα Λιβαδίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 681 κ.ε. του Αστικού Κώδικα ως εξής:
-
Ένας (1) ΤΕ Τεχνολόγος Πολιτικός Μηχανικός
Το έργο που θα εκτελεστεί κατά ειδικότητα είναι αυτό που ορίζεται στην αντίστοιχη απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου.
Η αμοιβή των αναδόχων θα καθορισθεί στη σύμβαση που θα υπογραφεί και οπωσδήποτε δεν θα υπερβεί το ποσό των 12.000,00 ευρώ συνολικά.
Τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται η Κοινότητα Λιβαδίων.
Η εκτέλεση του έργου θα παρακολουθείται από τον Πρόεδρο Κοινότητας Λιβαδίων.
Το συγκεκριμένο έργο δεν ανάγεται στον κύκλο των καθηκόντων των υπαλλήλων που υπηρετούν σήμερα στην Κοινότητα Λιβαδίων.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Εγκρίνουμε τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο Νομικό Πρόσωπο «Δημοτικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Βαθέος Σάμου» με ένα (1) άτομο ειδικότητας ΔΕ βοηθών βρεφοκόμων.
Το παραπάνω άτομο θα απασχοληθεί στο έργο που θα του ανατεθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αντίστοιχα για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.
Η αμοιβή καθορίζεται στο ποσό που θα οριστεί από το Δ/κό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου.

Εγκρίνουμε την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο Νομικό Πρόσωπο «Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου Μυτιλήνης» των παρακάτω ειδικοτήτων:
α) Ένα (1) άτομο κλάδου ΔΕ για οργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων
β) Δεκαπέντε (15) άτομα κλάδου ΠΕ καθηγητές φυσικής αγωγής
γ) Δύο (2) άτομα κλάδου ΥΕ για συντήρηση, φύλαξη, καθαριότητα αθλητικών εγκαταστάσεων.
Τα παραπάνω άτομα θα απασχοληθούν στο έργο που θα τους ανατεθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αντίστοιχα για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.

Εγκρίνουμε την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου:
Α) Για την απασχόληση στο Γραφείο Πολιτικής Προστασίας (έδρα Σάμος)
Ενός (1) ατόμου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
Ενός (1) ατόμου ΤΕ Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών Έργων Υποδομής με αντικείμενο μεταξύ άλλων τον έλεγχο μέτρων πρόληψης φυσικών καταστροφών (αποψιλώσεις, καθαρισμοί κ.λπ.) και αμέσων επεμβάσεων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, τη καταγραφή χώρων συγκέντρωσης μηχανημάτων, οχημάτων κ.λπ.
Ενός (1) ατόμου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, με γνώση Η/Υ, με αντικείμενο έργου μεταξύ άλλων τη τήρηση σχεδίων, κ.λπ.
Ενός (1) ατόμου ΔΕ κατηγορίας με γνώση τηλεπικοινωνιακών (κυρίως ασυρμάτων), για το συνεχή έλεγχο των δικτύων αυτών.
Β) Για απασχόληση στο Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Επαρχείου Ικαρίας
Ενός (1) ατόμου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, με αντικείμενο μεταξύ άλλων τον έλεγχο μέτρων πρόληψης φυσικών καταστροφών (αποψιλώσεις, καθαρισμοί κ.λπ.) και άμεσων επεμβάσεων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, τη καταγραφή χώρων συγκέντρωσης μηχανημάτων, οχημάτων κ.λπ.
Ενός (1) ατόμου Διοικητικού Λογιστικού με γνώσεις Η/Υ, με αντικείμενο έργου μεταξύ άλλων τη τήρηση σχεδίων κ.λ.π.
Γ) Για απασχόληση στο Τμήμα ΠΑΜ – ΠΣΕΑ Ενός (1) ατόμου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού με γνώση Η/Υ, με αντικείμενο έργου μεταξύ άλλων τη τήρηση σχεδίων κ.λπ.

Εγκρίνουμε τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σάμου με επτά (7) άτομα, διαφόρων ειδικοτήτων και για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του άρθρ. 6 του ν. 2527/1997 που ορίζουν μεταξύ άλλων ότι το προς ανάθεση έργο δεν πρέπει να ανάγεται στα συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων του οικείου φορέα και ότι απαγορεύεται η ανανέωση ή παράταση των συμβάσεων αυτών, ως εξής:
Για απασχόληση στο Γραφείο Πολιτικής Προστασίας (έδρα Σάμος)
Ενός (1) ατόμου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
Ενός (1) ατόμου ΤΕ Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών Έργων Υποδομής με αντικείμενο μεταξύ άλλων τον έλεγχο μέτρων πρόληψης φυσικών καταστροφών (αποψιλώσεις, καθαρισμοί κ.λπ.) και αμέσων επεμβάσεων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, τη καταγραφή χώρων συγκέντρωσης μηχανημάτων, οχημάτων κ.λπ.
Ενός (1) ατόμου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, με γνώση Η/Υ, με αντικείμενο έργου μεταξύ άλλων τη τήρηση σχεδίων, κ.λπ.
Ενός (1) ατόμου ΔΕ κατηγορίας με γνώση τηλεπικοινωνιακών (κυρίως ασυρμάτων), για το συνεχή έλεγχο των δικτύων αυτών.
Β) Για απασχόληση στο Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Επαρχείου Ικαρίας
Ενός (1) ατόμου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, με αντικείμενο μεταξύ άλλων τον έλεγχο μέτρων πρόληψης φυσικών καταστροφών (αποψιλώσεις, καθαρισμοί κ.λ.π) και άμεσων επεμβάσεων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, τη καταγραφή χώρων συγκέντρωσης μηχανημάτων, οχημάτων κ.λ.π.
Ενός (1) ατόμου Διοικητικού Λογιστικού με γνώσεις Η/Υ, με αντικείμενο έργου μεταξύ άλλων τη τήρηση σχεδίων κ.λπ.
Γ) Για απασχόληση στο Τμήμα ΠΑΜ – ΠΣΕΑ Ενός (1) ατόμου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού με γνώση Η/Υ, με αντικείμενο έργου μεταξύ άλλων τη τήρηση σχεδίων κ.λπ.

Εγκρίνουμε την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο Δήμο Μούδρου ενός ατόμου του κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού για την λειτουργία του Γραφείου του ΟΑΕΔ.. Το παραπάνω άτομο θα απασχοληθεί στο έργο που θα του ανατεθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αντίστοιχα για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
Εγκρίνουμε τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο Δήμο Κορισσίων για ένα (1) άτομο.
Το παραπάνω άτομο θα απασχοληθεί στο έργο της λειτουργίας του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών για χρονικό διάστημα έως δεκαπέντε (15) μήνες και με τον όρο ότι η σύμβαση λήγει από τη χρονική στιγμή που θα στελεχωθεί το Κ.Ε.Π. με μόνιμο προσωπικό.
Σε περίπτωση αποχώρησης, παραίτησης, διακοπής κ.λπ. της σύμβασης μίσθωσης έργου με πρωτοβουλία του συμβασιούχου, δεν θα συνάπτεται νέα σύμβαση σε συνέχεια της προηγούμενης που διακόπηκε, χωρίς την προηγούμενη έγκριση της ΟΔΕ/ΚΕΠ/ΥΠΕΣΔΔΑ, η οποία θα πρέπει να έχει ενημερωθεί από την αρμόδια υπηρεσία των Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού.
Οι ανωτέρω όροι θα πρέπει να περιληφθούν τόσο στις κανονιστικές αποφάσεις σας όσο και στις συμβάσεις που θα ακολουθήσουν.

Εγκρίνουμε τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου από το Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί
Δήμου Κερκυραίων» με 7 άτομα και συγκεκριμένα: 1 μάγειρα ΔΕ, 3 νηπιαγωγούς ΠΕ και 3 καθαρίστριες ΥΕ για χρονικό διάστημα 1 έτους.
Σημειώνουμε ότι σε περίπτωση που οι ανωτέρω ανάγκες έχουν καλυφθεί εκτός της ανωτέρω διαδικασίας σε προσωπικό είτε με μετάταξη είτε με πρόσληψη μονίμου, παρακαλούμε να ενημερώσετε απευθείας το ΥΠΕΣΔΔΑ εντός πέντε (5) ημερών από της λήψεως της παρούσας.

Εγκρίνουμε τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ζακυνθίων» με 53 άτομα και συγκεκριμένα: 20 βοηθούς βρεφονηπιοκόμους ΔΕ, 3 διοικητικούς ΔΕ, 1 οδηγό ΔΕ, 1 θεατρολόγο ΠΕ, 6 νηπιαγωγούς ΠΕ, 1 οικονομολόγο ΠΕ, 1 παιδοψυχολόγο ΠΕ, 3 βρεφονηπιοκόμους TE, 13 καθαρίστριες ΥΕ, 1 κλητήρα ΥΕ, 3 μάγειρες ΥΕ για χρονικό διάστημα 1 έτους.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Καθορίζουμε τον αριθμό των ατόμων που θα απασχοληθούν στο Κ.Ε.Π. του Δήμου Λεωνιδίου σε ένα (1) κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ γεωτεχνικού.
Το φυσικό πρόσωπο στο οποίο θα ανατεθεί το έργο πρέπει να έχει:
α) Τίτλο σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμο σχολών της αλλοδαπής του ανωτέρω κλάδου και ειδικότητας.
β) Αριστη γνώση χειρισμού Η/Υ η οποία θα υποδεικνύεται με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης.
Το έργο που θα εκτελέσει ο ανωτέρω αφορά την παραγωγική λειτουργία του Κ.Ε.Π. και την εξυπηρέτηση των αγροτών.
Το ύψος της αμοιβής ορίζεται σε χίλια (880,00) ΕΥΡΩ μηνιαίως συμπεριλαμβανομένων τυχόν κρατήσεων και ΦΠΑ.
Ο Προϊστάμενος του Κ.Ε.Π. θα παρακολουθεί την πορεία εκτέλεσης του ανατιθέμενου έργου και θα δίνει τις απαραίτητες οδηγίες.

Καθορίζουμε τον αριθμό των προσώπων που θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου στην ΤΕΔΚ, το συγκεκριμένο έργο που θα εκτελέσουν, το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολική ή τμηματική παράδοση του έργου, το συνολικό ποσό της αμοιβής του αναδόχου και τον τόπο εκτέλεσης του έργου ως εξής:
Α) Δύο (2) ΠΕ Κοινωνικούς επιστήμονες για τις ανάγκες του έργου «ΣΥΓΚΛΙΣΕΙΣ» της Κ.Π. Equal, το οποίο αφορά στην ανάπτυξη μισθολογίας εντοπισμού και προσέγγισης ευπαθών ομάδων και την πιλοτική εφαρμογή του παραπάνω εργαλείου, στην έρευνα για τις ανάγκες των ευπαθών ομάδων που θα επιλεγούν από το πρόγραμμα με στόχο την προσαρμογή των υπηρεσιών που παρέχονται από τις δομές στις ομάδες αυτές, στην προετοιμασία του κοινωνικού διαλόγου με αντικείμενο τη βιωσιμότητα των δομών και τον τρόπο χρηματοδότησης τους, στην ευαισθητοποίηση των κοινωνικών εταίρων και των τοπικών φορέων σχετικά με τη λειτουργία βιώσιμων δομών και τέλος στην υλοποίηση σχετικής επικοινωνιακής εκστρατείας, κ.λπ.
Το συνολικό ποσό αμοιβής των ανωτέρω θα είναι 50.000 Ευρώ.
Β) Έναν (1) ΠΕ επιστήμονα Ανθρωπιστικών Σπουδών, με συνολικό ποσό αμοιβής 20.000 ΕΥΡΩ.
Γ) Έναν (1) ΠΕ Οικονομολόγο, με συνολικό ποσό αμοιβής 20.000 Ευρώ.
Οι υπό στοιχεία β΄ και γ΄ ανάδοχοι θα απασχοληθούν για τις ανάγκες του έργου «Crescent» της Κ.Π. Equal το οποίο αφορά στην αποτύπωση, επεξεργασία, κατηγοριοποίηση και χαρτογράφηση των πολιτιστικών και πολιτισμικών στοιχείων, δραστηριοτήτων και υποδομών που συντελούν στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Επίσης το έργο αφορά στην ενημέρωση και κινητοποίηση των νέων με στόχο τη συμμετοχή τους στην κατάρτιση αλλά και τη δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων, στη δημοσιότητα και διάχυση των δράσεων του προγράμματος και τέλος τη δημιουργία δικτύου για την ενίσχυση των κοινωνικών επιχειρήσεων.
Δ) Ένα (1) ΠΕ Οικονομολόγο ή Στατιστικολόγο, ο οποίος θα αναλάβει την οικονομική διαχείριση των δυο σχεδίων Equal. To συνολικό ποσό αμοιβής του θα ανέλθει στο ποσό των 15.000 Ευρώ.
Ε) Έναν (1) ΠΕ/ΤΕ υπεύθυνο διοικητικής υποστήριξης και των δύο σχεδίων equal.
Το συνολικό ποσό αμοιβής του θα ανέλθει στο ποσό των 20.000 Ευρώ.
Τα παραπάνω έργα θα παρασχεθούν στα γραφεία της ΤΕΔΚ Ν. Κορινθίας (Περιάνδρου 56 − Κόρινθος).
Η διάρκεια των παραπάνω συμβάσεων θα είναι ένα (1) έτος.

Εγκρίνουμε την πρόσληψη του κάτωθι προσωπικού στη Δημοτική Επιχείρηση ΄Υδρευσης Αποχέτευσης Λουτρακίου − Περαχώρας, με σύμβαση μίσθωσης έργου:
1. Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με Οικονομολόγο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με δυνατότητα υπογραφής του Ισολογισμού της επιχείρησης, για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας έναρξης της οικονομικής λειτουργίας της επιχείρησης καθώς και την πλήρη οικονομική εποπτεία της επιχείρησης. Το έργο θα παραδοθεί τμηματικά από την κατάρτιση της σύμβασης για δώδεκα μήνες. Τόπος εκτέλεσης του έργου τα Γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Λ−Π. Ποσόν αμοιβής 34.500€ πλέον ΦΠΑ 19%.
2. Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με Χημικό Μηχανικό Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, για την τεχνική επίβλεψη λειτουργίας της κοινής Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Κορίνθου − Λουτρακίου καθώς και τον έλεγχο των χημικών διεργασιών. Το έργο θα παραδοθεί τμηματικά από την κατάρτιση της σύμβασης για δώδεκα μήνες. Τόπος εκτέλεσης του έργου η Ε.Ε.Λ. Κορίνθου − Λουτρακίου στην Ποσειδωνία Λουτρακίου. Ποσόν αμοιβής 30.240 € πλέον ΦΠΑ 19%.
3. Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με Πολιτικό Μηχανικό Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, για την υποβοήθηση στην τεχνική επίβλεψη των εκτελούμενων από την επιχείρηση έργων καθώς και την υποβοήθηση στη σύνταξη των μελετών. Το έργο θα παραδοθεί τμηματικά από την κατάρτιση της σύμβασης για δώδεκα μήνες. Τόπος εκτέλεσης του έργου τα Γραφεία και οι εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Λ−Π. Ποσόν αμοιβής 22.400 € πλέον ΦΠΑ 19%.
4. Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, για την υποβοήθηση στην τεχνική επίβλεψη των εκτελούμενων από την επιχείρηση έργων καθώς και την υποβοήθηση στη σύνταξη των μελετών. Το έργο θα παραδοθεί τμηματικά από την κατάρτιση της σύμβασης για δώδεκα μήνες. Τόπος εκτέλεσης του έργου τα Γραφεία και οι εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Λ−Π. Ποσόν αμοιβής 22.400 € πλέον ΦΠΑ 19%.
5. Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με Τεχνολόγο Τροφίμων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, για το συνεχή και αδιάλειπτο έλεγχο της ποιότητας του πόσιμου νερού που παρέχεται στους καταναλωτές στην περιοχή ευθύνης της επιχείρησης. Το έργο θα παραδοθεί τμηματικά από την κατάρτιση της σύμβασης για δώδεκα μήνες.
Τόπος εκτέλεσης του έργου το Γραφείο Ελέγχου ποιότητας πόσιμου νερού της επιχείρησης στο Λουτράκι. Ποσόν αμοιβής 16.100 € πλέον ΦΠΑ 19%.
6. Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με Ηλεκτρολόγο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,για τον συνεχή και αδιάκοπο έλεγχο των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων των αντλιοστασίων ύδρευσης, αποχέτευσης και Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων της επιχείρησης καθώς και την εποπτεία λειτουργίας τους και τη σωστή συντήρησή τους. Το έργο θα παραδοθεί τμηματικά από την κατάρτιση της σύμβασης για δώδεκα μήνες. Τόπος εκτέλεσης του έργου θα είναι όλες οι παραπάνω εγκαταστάσεις της επιχείρησης στο Λουτράκι. Ποσόν αμοιβής 20.510 € πλέον ΦΠΑ 19%.
7. Δύο (2) συμβάσεις μίσθωσης έργου με Εργάτες Αποχέτευσης, για τον συνεχή και αδιάκοπο έλεγχο των αντλιοστασίων αποχέτευσης και της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων της επιχείρησης καθώς και την λειτουργία τους και την σωστή συντήρησή τους. Το έργο θα παραδοθεί τμηματικά από την κατάρτιση κάθε σύμβασης για δώδεκα μήνες. Τόπος εκτέλεσης του έργου θα είναι όλες οι παραπάνω εγκαταστάσεις της επιχείρησης στο Λουτράκι. Ποσόν αμοιβής για κάθε σύμβαση 17.500 € πλέον ΦΠΑ 19%, δηλαδή συνολικά 35.000 € πλέον ΦΠΑ 19%.
8. Τρεις (3) συμβάσεις μίσθωσης έργου με Χειριστές Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, για την ενημέρωση σε ψηφιακή μορφή των καταλόγων καταναλωτών ύδρευσης και αποχέτευσης της επιχείρησης καθώς και τη σύνδεση μεταξύ τους, με σκοπό τη δημιουργία ενιαίου αρχείου καταναλωτών σε ψηφιακή μορφή. Το έργο θα παραδοθεί τμηματικά από την κατάρτιση κάθε σύμβασης για δώδεκα μήνες.
Τόπος εκτέλεσης του έργου τα Γραφεία της ΔΕΥΑΛ−Π στο Λουτράκι. Ποσόν αμοιβής για κάθε σύμβαση 15.120 € πλέον ΦΠΑ 19%, δηλαδή συνολικά 45.360 € πλέον ΦΠΑ 19%.
9. Δύο (2) συμβάσεις μίσθωσης έργου με Χειριστές Μηχανημάτων Έργων, για την άμεση αντιμετώπιση οποιασδήποτε ζημιάς στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, που θα εκτελούν τις εργασίες εκσκαφής και επανεπίχωσης των σκαμμάτων. Το έργο θα παραδοθεί τμηματικά από την κατάρτιση κάθε σύμβασης για δώδεκα μήνες.
Τόπος εκτέλεσης του έργου η περιοχή ευθύνης ΔΕΥΑΛ−Π, τα διοικητικά όρια του Δήμου Λουτρακίου−Περαχώρας.
Ποσόν αμοιβής για κάθε σύμβαση 15.120 € πλέον ΦΠΑ 19%, δηλαδή συνολικά 30.240€ πλέον ΦΠΑ 19%.
10. Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με Καθαριστή − καθαρίστρια, για τον καθαρισμό των γραφείων της επιχείρησης. Το έργο θα παραδοθεί τμηματικά από την κατάρτιση κάθε σύμβασης για έντεκα μήνες.
Τόπος εκτέλεσης του έργου τα Γραφεία της ΔΕΥΑΛ−Π στο Λουτράκι.
Ποσόν αμοιβής 11.550 € πλέον ΦΠΑ 19%.
Όλες οι κρατήσεις, φόροι, τέλη και εισφορές ασφαλιστικών ταμείων κύριαςκαι επικουρικής ασφάλισης βαρύνουν αποκλειστικά τους αναδόχους των παραπάνω συμβάσεων, οι οποίοι δεν δικαιούνται καμία απολύτως άλλη παροχή (δώρα εορτών, επιδόματα, πριμ κ.λπ.) πέραν των ανωτέρω καθορισμένων αμοιβών.
Ανανεώσεις ή παρατάσεις των συμβάσεων με ίδια πρόσωπα δεν επιτρέπονται σύμφωνα με το π.δ. 164/2004.

ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ − ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Καθορίζουμε τον αριθμό των προσώπων που μπορεί το Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών να αναθέσει έργο με μίσθωση, σε δυο (2) ελεγκτές γιατρούς και ένα (1) ελεγκτή οδοντίατρο για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, για τον έλεγχο των εκδιδομένων από το Ταμείο συνταγών και των δαπανών του Ταμείου για τη φαρμακευτική περίθαλψη των ασφαλισμένων του.
Οι ανωτέρω θα πρέπει να έχουν πτυχίο ανώτατης ιατρικής ή οδοντιατρικής σχολής της ημεδαπής αντίστοιχα ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής και άδεια άσκησης επαγγέλματος.
Η συνολική δαπάνη που θα προκληθεί από την προαναφερόμενη ανάθεση έργου ανέρχεται στο ποσό των τριάντα έξι χιλιάδων (36.000,00) ευρώ περίπου και έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του Ταμείου έτους 2005.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved