ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Διευθύνων σύμβουλος στο Λιμένα Ηγουμενίτσας (26/1/07)


Αθήνα 26.1.2007, 21:11
Την πλήρωση της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ανώνυμης Εταιρείας «Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε.» θα προκηρύξουν το προσεχές διάστημα οι υπουργοί Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας.

Τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα για την κατάληψη της θέσης είναι τα εξής:
α) Πτυχίο Ιδρύματος Ανωτάτης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακής ή Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής.
β) Πολύ καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας, η οποία θα πρέπει να είναι εκ των επισήμων γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
γ) Πενταετής τουλάχιστον εμπειρία σε θέση σημαντικής ευθύνης και απαιτήσεων στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, ή με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.
δ) Σε περίπτωση υποψηφίου υπηκόου Κράτους − Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται γνώση της Ελληνικής γλώσσας.
Λοιπά επιπλέον προσόντα συνεκτιμώνται.
Λεπτομερή βιογραφικά σημειώματα, τίτλοι σπουδών και άλλα συναφή δικαιολογητικά θα προσδιοριστούν στη σχετική προκήρυξη.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από πενταμελή Επιτροπή που θα συγκροτηθεί με Απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας. Η Επιτροπή μετά την αξιολόγηση των ουσιαστικών και τυπικών προσόντων θα προβεί στην κατάρτιση σχετικού πίνακα.

Για την πλήρωση της θέσης θα ληφθεί υπόψη και το κριτήριο της συνέντευξης. Η συνέντευξη διενεργείται ενώπιον όλων των μελών της Επιτροπής. Θα κληθούν για συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής, κατ’ απόλυτη αλφαβητική σειρά, όσοι εκ των υποψηφίων δεν αποκλειστούν από την αξιολόγηση των ουσιαστικών και τυπικών τους προσόντων. Η Επιτροπή καθορίζει το κατάστημα της Αρχής, την ημέρα και ώρα της συνέντευξης, ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι ειδοποιούνται από τον Γραμματέα της Επιτροπής εγκαίρως τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνέντευξη με κάθε πρόσφορο τρόπο (ταχυδρομικώς επί αποδείξει, με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τηλεφωνικώς). Σε περίπτωση τηλεφωνικής ειδοποιήσεως, η ειδοποίηση καταχωρείται σε ειδικά τηρούμενο για το σκοπό αυτό βιβλίο, με αναφορά στο ονοματεπώνυμο του υποψηφίου, στην ημέρα και ώρα, και στο πρόσωπο με το οποίο έγινε η τηλεφωνική επικοινωνία. Αν η τηλεφωνική επικοινωνία δεν έγινε με τον ίδιο τον υποψήφιο, η ειδοποίηση είναι έγκυρη εφόσον η τηλεφωνική επικοινωνία έγινε με σύζυγο ή ενήλικο τέκνο ή άλλο συγγενή του υποψηφίου μέχρι και τον δεύτερο βαθμό, που συνοικεί με αυτόν.

Για την τελική επιλογή θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στη γνώμη που θα σχηματιστεί κατά την προσωπική συνέντευξη, σχετικά με την ωριμότητα, την ευελιξία, τη δημιουργική σκέψη και την εν γένει προσωπικότητα του κάθε υποψηφίου. Λοιπά προσόντα θα συνεκτιμηθούν. Για την όλη διαδικασία συντάσσεται πρακτικό που υπογράφεται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και τα Μέλη της Επιτροπής.

Η Επιτροπή μετά το πέρας των εργασιών υποβάλλει στον Υπουργό Ε.Ν., μέσω της αρμόδιας διεύθυνσης (ΔΠΠ – α΄), πλήρως αιτιολογημένη πρόταση και πίνακα υποψηφίων κατά αξιολογική σειρά.

Η πρόσληψη του Διευθύνοντος Συμβούλου γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μετά από δημόσια προκήρυξη της θέσης. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Εταιρείας, η δε διάρκεια της θητείας του είναι ανεξάρτητη από εκείνη των υπολοίπων μελών. Η ιδιότητά του είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. Κατά την διάρκεια της θητείας του του απαγορεύεται να ενεργεί κατ’ επάγγελμα και χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό του λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις συναφείς προς τους σκοπούς της Εταιρείας ή να είναι μέλος Δ.Σ., διευθυντικό στέλεχος ή υπάλληλος ή αντιπρόσωπος εταιρειών που έχουν συναφείς σκοπούς με αυτούς που επιδιώκει η Εταιρεία καθώς και να μετέχει ως ομόρρυθμος εταίρος σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Επίσης απαγορεύεται να είναι πρόεδρος, διευθύνων σύμβουλος ή μέλος Δ.Σ. άλλης δημόσιας επιχείρησης. Ο διευθύνων σύμβουλος δύναται να είναι πρόεδρος του Δ.Σ. συνδεδεμένων με αυτήν δημοσίων επιχειρήσεων, χωρίς πρόσθετη αμοιβή.

Η σχετική απόφαση δημοσιεύεται στο τεύχος Β’ αρ. 44/25.1.2007 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (εκδόθηκε σήμερα).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved