ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Τρία νέα μεταπτυχιακά σε ανθρωπολογία, φαρμακολογία και κοινωνική επιστήμη (17/3/06)


Αθήνα 17.3.2006, 08:34
Με αποφάσεις του υπουργείου Παιδείας ιδρύονται τρία νέα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε ελληνικά ΑΕΙ.

Τα νέα προγράμματα και τα ιδρύματα που θα τα υλοποιήσουν είναι τα εξής:
1. Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία. Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πάντειου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.
2. Κλινική Φαρμακολογία. Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης
3. Μεθοδολογία στην κοινωνική πολιτική. Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Πάντειου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Αναλυτικές πληροφορίες για κάθε πρόγραμμα παρατίθενται παρακάτω.

Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία
Εγκρίνεται από το ακαδημαϊκό έτος 2006−2007 η λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία» σύμφωνα με τα εξής:

Το Tμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία» από το ακαδημαϊκό έτος 2006−2007, σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του ν. 2083/1992.

Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας έχει ως αντικείμενο τη μελέτη των σύγχρονων κοινωνικών και πολιτισμικών συστημάτων από την πλευρά της ανθρωπολογίας. Στόχος του Προγράμματος είναι η μετεκπαίδευση και κατάρτιση νέων επιστημόνων στις θεωρητικές αλλά και πρακτικές δεξιότητες που απαιτούνται για μια συνθετική επιστημονική προσέγγιση κρίσιμων φαινομένων που απασχολούν σήμερα την ελληνική και άλλες κοινωνίες. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε ζητήματα πολυπολιτισμικότητας, μετανάστευσης, εθνοτισμού και εθνικισμού, καθώς και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, όπως αυτά εκδηλώνονται στο πλαίσιο της νεοελληνικής κοινωνίας εξ αιτίας των νέων συνθηκών που διαμορφώνονται με τις αυξανόμενες μετακινήσεις πληθυσμών στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο.

Το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί:
α) Στην προαγωγή της κοινωνικής έρευνας στον ευρύτερο χώρο των Επιστημών του Ανθρώπου μέσα από την κατανόηση των βασικών εννοιών του επιστημονικού κλάδου της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και την εφαρμογή τους σε νέα αντικείμενα μελέτης.
β) Στη θεωρητική ευαισθητοποίηση και εφοδιασμό ερευνητών και νέων επιστημόνων με τα αναλυτικά εργαλεία της ανθρωπολογίας, στοχεύοντας στην εις βάθος κατανόηση καίριων κοινωνικών ζητημάτων που απασχολούν τις σύγχρονες κοινωνίες.

Οι κάτοχοι του Μεταπτυχιακού Διπλώματος θα είναι σε θέση να καταλάβουν θέσεις ευθύνης σε ερευνητικά κέντρα, Πανεπιστήμια, στην τοπική αυτοδιοίκηση, σε οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και σε μη κυβερνητικούς οργανισμούς. Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα μπορούν επίσης να απασχοληθούν στο χώρο της εκπαίδευσης, καθώς και σε τομείς που σχετίζονται με τις νέες πραγματικότητες που δημιουργεί η πολυπολιτισμικότητα και το φαινόμενο της μετακίνησης πληθυσμιακών ομάδων στις σύγχρονες κοινωνίες.

Το Π.Μ.Σ. απονέμει:
1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο «Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία».
2. Διδακτορικό Δίπλωμα.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής όλων των ειδικοτήτων, προερχόμενοι τόσο από τις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές όσο και από τις Θετικές Επιστήμες, όπως επίσης και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 5, παρ. 12γ του ν. 2916/2001 και με συνεκτίμηση των κριτηρίων που καθορίζει η Γ.Σ.Ε.Σ.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή των τίτλων ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης και τουλάχιστον έξι (6) επιπλέον εξάμηνα για το Διδακτορικό Δίπλωμα.

Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητεςγια την απονομή των κατά το άρθρο 3 τίτλων ορίζονται ως εξής:

1. Στο α΄ και β΄ εξάμηνο σπουδών διδάσκονται τα εξής υποχρεωτικά μαθήματα:
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
− Θεωρία και Μεθοδολογία της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
− Οικονομική και Πολιτική Ανθρωπολογία
− Συμβολικά Συστήματα και Θρησκευτικά Κινήματα: Ανθρωπολογικές Προσεγγίσεις
− Ειδικό Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Ι
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
− Ανθρωπολογία της Συγγένειας και του Φύλου
− Θεσμοί στη Νεώτερη Ελλάδα: Ανθρωπολογικές και Ιστορικές Προσεγγίσεις
− Ζητήματα Εθνογραφίας και Ανθρωπολογικής Θεωρίας
− Ειδικό Μεταπτυχιακό Σεμινάριο ΙΙ

2. Στο γ΄ εξάμηνο σπουδών το Π.Μ.Σ. εστιάζεται στα ακόλουθα γνωστικά πεδία: πολυπολιτισμικότητα, μετανάστευση, εθνικισμός και εθνοτισμός, διαπολιτισμική εκπαίδευση. Οι φοιτητές/ τριες επιλέγουν τέσσερα (4) εκ των προσφερομένων μαθημάτων και παρακολουθούν υποχρεωτικά το Ειδικό Μεταπτυχιακό Σεμινάριο ΙΙΙ.
− Ανθρωπολογία της Μετανάστευσης
− Εθνικισμός και Εθνοτισμός: Ανθρωπολογικές Προσεγγίσεις
− Μνημεία και Πολιτισμική Κληρονομιά
− Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
− Ταυτότητες και Πολιτισμική Διαφορά: Υγεία, Σώμα, Φύλο
− Κοινωνιολογικές και Ανθρωπολογικές Προσεγγίσεις του Κοινωνικού Ελέγχου
− Ειδικό Μεταπτυχιακό Σεμινάριο ΙΙΙ

3. Στο δ΄ εξάμηνο σπουδών θα γίνεται η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας και η υποστήριξή της στο πλαίσιο ειδικού σεμιναρίoυ.

4. Όλα τα μαθήματα φέρουν τρεις (3) διδακτικές μoνάδες. Η διπλωματική εργασία και η υποστήριξή της φέρει δώδεκα (12) διδακτικές μoνάδες. Η κάθε διδακτική μονάδα αντιστοιχεί σε 1 ώρα διδασκαλίας εβδομαδιαίως.

Ο αριθμός εισακτέων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους είκοσι (20). Τα μέλη ΔΕΠ του Tμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας καλύπτουν τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του προγράμματος. Το Ίδρυμα διαθέτει την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή για την απoτελεσματική λειτουργία του Π.Μ.Σ. (σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκη με αυτoματoπoιημένo σύστημα λειτουργίας, ηλεκτρονική πληροφοριακή υπηρεσία, τηλεματικό δίκτυο για την παροχή προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών).

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2011−12. Το κόστος λειτουργίας εκτιμάται ότι θα ανέρχεται ετησίως στο ποσόν των 11.500,00 Ευρώ το οποίο αναλύεται ως εξής:
α) Aμoιβές (μέλη ΔΕΠ άλλων ιδρυμάτων, εξωτερικοί συνεργάτες) 3.840,00 Ευρώ
β) Δαπάνες μετακινήσεων 1.915,00 Ευρώ
γ) Δαπάνες για αναλώσιμα και άλλες προμήθειες 1.915,00 Ευρώ
δ) Υλικοτεχνική Yπoδoμή 1.915,00 Ευρώ
ε) Γενικές δαπάνες 1.915,00 Ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ: 11.5000,00 Ευρώ
Ως πηγή χρηματοδότησης του Π.Μ.Σ. προβλέπεται ο πρoϋπoλoγισμός του Πάντειου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Μέχρι να εκδοθεί ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Tμήματoς, όλα τα σχετικά θέματα ρυθμίζονται από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Κλινική Φαρμακολογία
Το Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνουν και λειτουργούν Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών από το ακαδημαϊκό έτος 2006−2007, σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του ν.2083/1992. Τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος αναλαμβάνει το Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η κατάρτιση και εξειδίκευση νέου επιστημονικού δυναμικού στην Κλινική Φαρμακολογία και την Θεραπευτική με την απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων σε θέματα βασικής και εφαρμοσμένης κλινικής έρευνας.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η διασύνδεση της επαγγελματικής κατάρτισης με την αγορά εργασίας.

Η υλοποίηση του προγράμματος περιλαμβάνει τρεις κύκλους μαθημάτων−εκπαίδευσης με ομοιογενή και ισοβαρή κατανομή του εκπαιδευτικού περιεχομένου τους:
α) Κύκλο θεωρητικών μαθημάτων και σεμιναρίων
β) Κύκλο πρακτικής εκπαίδευσης και εξάσκησης
γ) Πρακτική εκπαίδευση και εξάσκηση στην κλινική έρευνα

Το Π.Μ.Σ. απονέμει:
α) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Κλινική φαρμακολογία−Θεραπευτική. Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
β) Διδακτορικό Δίπλωμα

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Γεωπονίας, Χημείας, Φυσικής, ή άλλης ανώτατης σχολής των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντιστοίχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Νοσηλευτικής των ΤΕΙ., σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 12γ του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 Α΄).

Η χρονική διάρκεια για την απονομή των τίτλων ορίζεται για μεν το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε τρία διδακτικά εξάμηνα και για το διδακτορικό δίπλωμα σε έξι (6) τουλάχιστον επί πλέον εξάμηνα.

Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή των κατά το άρθρο 3 τίτλων ορίζονται ως εξής:
1. Για το Μ.Δ.Ε.
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΔΕ ΣΤΗΝ «ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ−ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ»
ΑΞΟΝΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΜ* ΕΞΑΜΗΝΟ
Α. ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ 35 Α΄
1. Γενική φαρμακολογία 3
2. Αρχές χρήσης φαρμάκων 2
3. Εκτίμηση νέων φαρμάκων− Κλινικές μελέτες 3
4. Παράγοντες που επηρεάζουν την δράση των φαρμάκων 3
5. Ανεπιθύμητες ενέργειες φαρμάκων− Τοξικότητα−Επίβλεψη 3
6. Αλληλεπίδραση φαρμάκων 3
7. Φαρμακοεπαγρύπνηση − Φαρμακοοικονομία 3
8. Σχεδιασμός ερευνητικού πρωτοκόλλου − ανάλυση − παρουσίαση − δημοσίευση δεδομένων 2
9. Θεραπευτική νοσημάτων αναπνευστικού [νοσολογία, εργαστήριο, κλινική άσκηση] 4
10. Θεραπευτική νοσημάτων πεπτικού [νοσολογία, εργαστήριο, κλινική άσκηση] 4
11. Θεραπευτική νοσημάτων κυκλοφορικού [νοσολογία, εργαστήριο, κλινική άσκηση] 4
12. Θεραπευτική δηλητηριάσεων 1
Β. Θεραπευτική 35 Β΄
1. Λοιμώξεων 3
2. Νοσημάτων νευρικού 2
3. Ψυχικών νοσημάτων 3
4. Νοσημάτων ενδοκρινών 3
5. Μεταβολικών νοσημάτων 2
6. Νοσημάτων αιμοποιητικού 3
7. Νοσημάτων νεφρών 2
8. Ογκολογικών νοσημάτων 3
9. Νοσημάτων κολλαγόνου 3
10. Αντιφλεγμονώδη φάρμακα 3
11. Βιολογικές θεραπείες 3
12. Θεραπευτική εντατικής αγωγής 3
13. Εμβόλια− Γενετική 2
Γ. Πρακτική εκπαίδευση− Διπλωματική Εργασία 90 Γ
Σύνολο 160

Για το Διδακτορικό Δίπλωμα απαιτείται η εκπόνηση πρωτότυπης διδακτορικής διατριβής.

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 40. Στο Π.Μ.Σ. θα διδάξουν τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης καθώς επίσης και ειδικοί επιστήμονες που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 2083/92.

Τα συμμετέχοντα Τμήματα διαθέτουν την κτιριακή υποδομή, αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκες και τον υπάρχοντα εξοπλισμό για την υποστήριξη του Π.Μ.Σ. Οι εξειδικευμένες ανάγκες του Π.Μ.Σ. θα καλυφθούν με προμήθεια πρόσθετου εξοπλισμού, και διαμόρφωση κατάλληλων χώρων.

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2009−2010. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του υπολογίζεται σε 100.000 Ευρώ και αναλύεται ως εξής:
α) Δαπάνες μετακινήσεων – διαμονής: 50.000,00€
β) Δαπάνες για εξοπλισμό, αναλώσιμα και άλλες προμήθειες: 40.000,00€
γ) Δαπάνες υποτροφίας: 10.000,00€
ΣΥΝΟΛΟ: 100.000,00€

Η χρηματοδότηση του προγράμματος θα προέρχεται από τα δίδακτρα των μεταπτυχιακών φοιτητών (ΜΦ), χορηγίες από τη φαρμακοβιομηχανία και άλλους ιδιωτικούς φορείς, καθώς και Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράμματα.

Μεθοδολογία στην κοινωνική πολιτική
Εγκρίνεται από το ακαδημαϊκό έτος 2006−2007 η λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Πάντειου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών με τίτλο «Μεθοδολογία και Εφαρμογές στην Κοινωνική Πολιτική» σύμφωνα με τα εξής:

Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο
“Μεθοδολογία και Εφαρμογές στην Κοινωνική Πολιτική” από το ακαδημαϊκό έτος 2006−2007, σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του ν. 2083/1992.

Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής έχει ως αντικείμενο την ανάδειξη και τη μελέτη της διεπιστημονικότητας των ζητημάτων που άπτονται της κοινωνικής πολιτικής, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη βαθύτερη γνώση των μεθοδολογικών εργαλείων και των εφαρμογών που προκύπτουν για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής.

Ο στόχος του Π.Μ.Σ. είναι διττός:
α) Ο πρώτος είναι η παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεωνσε ζητήματα μεθοδολογίας, σχεδιασμού και αξιολόγησης προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής.
β) Ο δεύτερος είναι η εισαγωγή και η καθοδήγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών στην επιστημονική έρευνα σε γνωστικά πεδία της κοινωνικής πολιτικής (εργασία και απασχόληση, κοινωνική ασφάλιση και κοινωνική προστασία, ανισότητες και κοινωνική συνοχή, κλπ.) με τρόπο ώστε να αποκτήσουν την ικανότητα να κατανοούν και να ερμηνεύουν την ύπαρξη και την εξέλιξη των προβλημάτων στα πεδία της κοινωνικής πολιτικής καθώς και να σχεδιάζουν και να εκπονούν τόσο την έρευνα όσο και να προτείνουν την εφαρμογή των αναγκαίων πολιτικών με την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους.

Οι κάτοχοι του Μεταπτυχιακού Διπλώματος θα μπορούν να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά σε Πανεπιστήμια, σε ερευνητικά κέντρα, στην κεντρική, περιφερειακή και τοπική διοίκηση και τους οργανισμούς του δημοσίου καθώς και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και άλλους θεσμούς με σκοπό αφενός τη μελέτη των σχετικών ζητημάτων και αφετέρου στην αντιμετώπιση των αναγκών και των προβλημάτων που προκύπτουν στην άσκηση της κοινωνικής πολιτικής.

Το Π.Μ.Σ. απονέμει:
1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο «Μεθοδολογία και Εφαρμογές στην Κοινωνική Πολιτική»
2. Διδακτορικό Δίπλωμα.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Κοινωνικών Επιστημών Α.Ε.Ι. καθώς και κάτοχοι τίτλων σπουδών συγγενούς γνωστικού αντικειμένου άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 12γ του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 τ.Α΄), καθώς και αντίστοιχων Τμημάτων ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή των τίτλων ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης και τουλάχιστον έξι (6) επιπλέον εξάμηνα για το Διδακτορικό Δίπλωμα.

Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή των κατά το άρθρο 3 τίτλων ορίζονται ως εξής:

1. Στο α΄ και β΄ εξάμηνο σπουδών θα υπάρχει κοινός κορμός υποχρεωτικών μαθημάτων − με εξαίρεση τα μαθήματα “Θεωρίες αγοράς εργασίας” και “Κοινωνική θεωρία και κοινωνική πολιτική” από τα οποία θα επιλέγεται το ένα (1) ανάλογα με την επιλογή του κύκλου μαθημάτων του γ’ εξαμήνου − ως εξής:
Α΄ εξάμηνο
− Στατιστικές μέθοδοι στην κοινωνική έρευνα Ι
− Σχεδιασμός δειγματοληπτικών κοινωνικών ερευνών
− Σχεδιασμός προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής
− Επιστημολογία και μέθοδοι κοινωνικών επιστημών
Β΄ εξάμηνο
− Στατιστικές μέθοδοι στην κοινωνική έρευνα ΙΙ
− Ποιοτικές μέθοδοι στην κοινωνική έρευνα
− Αξιολόγηση προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής
− Θεωρίες αγοράς εργασίας
− Κοινωνική θεωρία και κοινωνική πολιτική
2. Στο γ΄ εξάμηνο σπουδών θα υπάρχουν δύο (2) κύκλοι μαθημάτων. Οι φοιτητές θα επιλέγουν τον έναν (1) από τους δύο (2) κύκλους και τα τέσσερα (4) από τα πέντε (5) προσφερόμενα μαθήματα του κύκλου. Παρόλα αυτά, στις περιπτώσεις όπου οι φοιτητές επιθυμούν να εκπονήσουν τη διπλωματική τους εργασία σε ένα αντικείμενο που άπτεται και των δύο κύκλων μαθημάτων, μπορούν να επιλέξουν (3) μαθήματα από τον κύκλο της επιλογής τους και ένα (1) μάθημα από τον άλλο κύκλο.

Οι κύκλοι μαθημάτων και τα προσφερόμενα μαθήματα είναι τα εξής:
Α΄ κύκλος μαθημάτων: Εργασία και πολιτικές απασχόλησης:
− Κοινωνική οικονομία και εφαρμογές στην απασχόληση
− Σχεδιασμός και αξιολόγηση πολιτικών απασχόλησης
− Νέες τεχνολογίες, οργάνωση της εργασίας και πολιτικές εκπαίδευσης−κατάρτισης
− Εργασιακές σχέσεις και νέα εργασιακά πρότυπα
− Μεθοδολογία και μέτρηση εισοδηματικών ανισοτήτων και φτώχειας
Β΄ κύκλος μαθημάτων: Κοινωνική προστασία και κοινωνική συνοχή:
− Μεθοδολογικές προσεγγίσεις της κοινωνικής συνοχής και της κοινωνικής ένταξης
− Μέθοδοι και εφαρμογές δημογραφικής ανάλυσης
− Κύκλος ζωής, απασχόληση και κοινωνική προστασία: μέθοδοι και εφαρμογές
− Μεθοδολογικές προσεγγίσεις των ανισοτήτων και της κοινωνικής συνοχής στην ύπαιθρο χώρα
− Σχεδιασμός και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας των φύλων

3. Στο δ’ εξάμηνο σπουδών θα γίνεται η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας και η υποστήριξή της στο πλαίσιο ειδικού σεμιναρίου.

4. Όλα τα μαθήματα φέρουν τρεις (3) διδακτικές μονάδες. Η διπλωματική εργασία και η υποστήριξή της φέρει δώδεκα (12) διδακτικές μονάδες.

5. Η κάθε διδακτική μονάδα αντιστοιχεί σε 1 ώρα διδασκαλίας εβδομαδιαίως

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους είκοσι (20). Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής θα καλύπτουν τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του προγράμματος. Το Ίδρυμα διαθέτει την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή για την αποτελεσματική λειτουργία του Π.Μ.Σ. (σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκη με αυτοματοποιημένο σύστημα λειτουργίας, ηλεκτρονική πληροφοριακή υπηρεσία, τηλεματικό δίκτυο για την παροχή προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών).

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2011−12. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας εκτιμάται ότι θα ανέρχεται στο ποσόν των 11.500,00 Ευρώ το οποίο αναλύεται ως εξής:
α) Αμοιβές (μέλη ΔΕΠ άλλων ιδρυμάτων, εξωτερικοί συνεργάτες) 3.840,00 Ευρώ
β) Δαπάνες μετακινήσεων 1.915,00 Ευρώ
γ) Δαπάνες για αναλώσιμα και άλλες προμήθειες 1.915,00 Ευρώ
δ) Υλικοτεχνική Υποδομή 1.915,00 Ευρώ
ε) Γενικές δαπάνες 1.915,00 Ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ: 11.500,00 Ευρώ

Ως πηγή χρηματοδότησης του Π.Μ.Σ. προβλέπεται ο προϋπολογισμός του Πάντειου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.
Μέχρι να εκδοθεί ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, όλα τα σχετικά θέματα ρυθμίζονται από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved