ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Έως 31 Μαρτίου οι αιτήσεις για τα μεταπτυχιακά της Σχολής Δημόσιας Υγείας (24/3/06)


Αθήνα 24.3.2006, 23:22
Στις 31 Μαρτίου 2006 λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στα μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης στη Δημόσια Υγεία και στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, που υλοποιεί η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας.

Ειδικότερα, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007 θα γίνουν δεκτοί να φοιτήσουν: α) στο Τμήμα Δημοσίας Υγείας είκοσι απόφοιτοι ΑΕΙ και πέντε απόφοιτοι ΤΕΙ και β) στο Τμήμα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας είκοσι απόφοιτοι ΑΕΙ και πέντε απόφοιτοι ΤΕΙ

Δεκτοί στο Τμήμα Δημόσιας Υγείας γίνονται οι απόφοιτοι Σχολών:
- ΑΕΙ σχετικών με Επιστήμες Υγείας, Κοινωνικές Επιστήμες.
- ΤΕΙ του Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής
Δεκτοί στο Τμήμα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας γίνονται οι απόφοιτοι Σχολών:
- ΑΕΙ σχετικών με Επιστήμες Υγείας, Κοινωνικές Επιστήμες, Διοίκηση και Οικονομία
- ΤΕΙ του Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής, του Τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας και του Τμήματος Διοίκησης και Οικονομίας

Για την επιλογή των υποψηφίων σπουδαστών λαμβάνεται υπόψη:
- Ο βαθμός του πτυχίου
- Η επίδοση στις γραπτές εξετάσεις στα Αγγλικά.
- Η βαθμολογία σε εξετάσεις αξιολόγησης σε ύλη που αναφέρεται στη Δημόσια Υγεία και στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, η οποία ανακοινώνεται από τη Σχολή στο πρώτο τρίμηνο κάθε ημερολογιακού έτους. Οι εν λόγω εξετάσεις γίνονται στη Σχολή.

Η βαθμολογία της συνέντευξης. Η Συνέντευξη γίνεται ενώπιον Επιτροπής Επιλογής που την απαρτίζουν Καθηγητές και Μέλη ΔΕΠ της Ε.Σ.Δ.Υ, οι οποίοι ορίζονται από το Σύλλογο Καθηγητών της Ε.Σ.Δ.Υ. Οι υποψήφιοι καλούνται σε συνέντευξη, εφόσον έχουν περάσει με επιτυχία τις εξετάσεις στην Αγγλική γλώσσα και στην ανακοινωθείσα εξεταστέα ύλη του κάθε Προγράμματος.

Στη συνέντευξη συνεκτιμώνται τα ακόλουθα στοιχεία:
- H επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου
- Η βαθμολογία σε συναφή προπτυχιακά μαθήματα και σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή υπάρχει.
- Οι σχετικές επιστημονικές εργασίες, ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις ή άλλη ερευνητική και μετεκπαιδευτική δραστηριότητα.
- Οι συστατικές επιστολές
- Οι γνώσεις και η εμπειρία του υποψηφίου στη χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και στατιστικών πακέτων ανάλυσης δεδομένων.
- Η συνάφεια του αντικειμένου της εργασίας του με τη Δημόσια Υγεία ή τη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, αντίστοιχα με το κάθε πρόγραμμα.
- Γενικά, η προσωπικότητα του υποψηφίου και η παρουσία του στη συνέντευξη.

Οι ιατροί του ΕΣΥ μπορούν να φοιτήσουν με εκπαιδευτική άδεια, που θα χορηγηθεί μετ’ αποδοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2071/02 άρθρο 74, και όπως ορίζονται με την Υ.Α.ΔΥ 13α/19161/94 και δεν υφίσταται περιορισμός ορίου ηλικίας. Οι υπάλληλοι του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα μπορούν να φοιτήσουν στην ΕΣΔΥ, εάν δεν έχουν υπερβεί το 50ο έτος της ηλικίας τους, με εκπαιδευτική άδεια και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.2683/99 (ΦΕΚ 19/9-2-99 τ.Α΄) και έχουν υποχρέωση, μετά την αποφοίτησή τους, να υπηρετήσουν σε θέση που θα τους ορίσει η Υπηρεσία.

Οι γραπτές εξετάσεις της Αγγλική γλώσσας θα γίνουν τη Δευτέρα 8 Μαϊου 2006 και των υπολοίπων μαθημάτων την Τρίτη 9 Μαΐου 2006. Όσοι επιτύχουν στις γραπτές εξετάσεις θα κληθούν να προσέλθουν σε συνέντευξη στις 22, 23, 24 και 25 Μαΐου 2006. Το Ακαδημαϊκό έτος θα αρχίσει στις 2.10.2006 και θα λήξει στις 30.9.2007. Τα μαθήματα θα είναι πρωινά, η φοίτηση υποχρεωτική και κατά συνέπεια οι έχοντες την ιδιότητα του Δημόσιου Λειτουργού πρέπει να έχουν εξασφαλίσει σχετική άδεια.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία αξιολόγησης, θα πρέπει να υποβάλουν έως και 31 Μαρτίου 2006 κατά τις εργάσιμες ημέρες και από 9.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ. στη Γραμματεία της Σχολής τα παρακάτω δικαιολογητικά:
- Αίτηση (όπως το συνημμένο υπόδειγμα)
- Αντίγραφο Πτυχίου (επικυρωμένο)
- Αναλυτική βαθμολογία
- Μεταπτυχιακοί τίτλοι (αν υπάρχουν)
- Ειδικότητα (για ιατρούς, αν έχει αποκτηθεί)
- Βεβαίωση για χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας ενός (1) έτους από τον άμεσο προϊστάμενο (για τους υπηρετούντες στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα)
- Βεβαίωση υπηρεσιακής κατάστασης όπου φαίνεται η σχέση εργασίας, η παρούσα θέση, τυχόν προϋπηρεσία, έτη υπηρεσίας (για υπαλλήλους)
- Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, όπου ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι α) Τα στοιχεία που αναγράφω στο έντυπο της Αίτησης – Βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή β) Έχω άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (όπου απαιτείται) γ) Δεν έχω καταδικαστεί για κακούργημα ή πλημμέλημα και δεν διώκομαι δ) Τα συνυποβαλλόμενα αποδεικτικά είναι ακριβή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων, τα οποία θα προσκομισθούν αν ζητηθούν.
- Φωτοτυπία ταυτότητας (επικυρωμένη)
- Δύο συστατικές επιστολές
- Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία (επικολλάται στην αίτηση)
- Βιογραφικό σημείωμα (όπως το συνημμένο στην αίτηση υπόδειγμα).

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στον δικτυακό τόπο της Σχολής www.nsph.gr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved