ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Μεταπτυχιακό: Γυναίκες και Φύλα: Ανθρωπολογικές και Ιστορικές Προσεγγίσεις

 

Αθήνα 30.5.2012, 11:32

Το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου  οργανώνει  και λειτουργεί  από το ακαδημαϊκό έτος 2002 - 2003 Πρόγραμμα  Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Γυναίκες και Φύλα: Ανθρωπολογικές  και Ιστορικές Προσεγγίσεις».

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, το ΠΜΣ στοχεύει στην προαγωγή της συστηματικής γνώσης και της έρευνας στο χώρο των Γυναικείων Σπουδών και της Μελέτης των Φύλων, στη μελέτη του  έμφυλου χαρακτήρα των κοινωνικών σχέσεων και στην τεκμηρίωση της κοινωνικής ανισότητας σε θέματα φύλου. Τα στοιχεία που συνθέτουν τη φυσιογνωμία του ΠΜΣ είναι η πολυεπιστημονικότητά του, η διαπολιτισμική του προσέγγιση, καθώς και η  έμφαση στις ποιοτικές κυρίως μεθόδους έρευνας και ιδιαίτερα στην εθνογραφική προσέγγιση.

Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην κατεύθυνση των Γυναικείων Σπουδών και των Μελετών για το Φύλο και πλαισιώνεται από μια σειρά μαθημάτων/διαλέξεων από διδάσκοντες του Τμήματος και επισκέπτες καθηγητές ή ερευνητές ή επιστήμονες της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του ΜΔΕ ορίζεται σε ενάμιση (1,5) ημερολογιακό έτος. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των μαθημάτων κατά τη διάρκεια των δύο διδακτικών  εξαμήνων, ο/η φοιτητής -τρια εκπονεί στο τρίτο εξάμηνο Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης, η οποία είναι υποχρεωτική για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ).

Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ και την απόκτηση ΜEΕ, προβλέπονται  δίδακτρα ύψους 500 ευρώ για το σύνολο της φοίτησης.

Για το ακαδ. έτος 2012 - 1013 θα γίνουν δεκτοί έως 15 μεταπτυχιακοί φοιτητές, πτυχιούχοι Τμημάτων όλων των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή κάτοχοι αναγνωρισμένων τίτλων σπουδών από ομοταγή Πανεπιστήμια της αλλοδαπής ή πτυχιούχοι ΤΕΙ, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 12 γ του Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114, τ. Α’).

Η επιλογή των εισακτέων βασίζεται:
α) στην εξέταση των φακέλων υποψηφιότητας, ήτοι στη συνεκτίμηση των  κριτηρίων που ορίζονται στο άρθρο  4 παρ.  1 α του Ν.  3685/2008 (γενικός βαθμός πτυχίου, βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα τα σχετικά με το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, την επίδοση σε διπλωματική εργασία όπου προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο και την τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψήφιου),
β) σε γραπτή εξέταση στην αγγλική γλώσσα, η οποία θα πραγματοποιηθεί  την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2012, στις 9:00 πμ. στη Μυτιλήνη, (Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Γεωγραφίας, Αίθουσα Α ),
γ) σε προφορική συνέντευξη, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 30 Ιουνίου 2012, στις 9:00 π.μ. στη Μυτιλήνη (κτήριο Καραντώνη 11).

Προτεινόμενη βιβλιογραφία για την προετοιμασία των υποψηφίων βρίσκεται στη διεύθυνση  http://www.sa.aegean.gr/msc/postgraduate_gender_news.html.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση υποψηφιότητας (διατίθεται από τη Γραμματεία και την ιστοσελίδα  του Π.Μ.Σ)
2. Δύο φωτογραφίες ταυτότητας
3. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών. Οι κάτοχοι τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από το ΔΙΚΑΤΣΑ (νυν ΔΟΑΤΑΠ)
4. Επικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας
5. Bιογραφικό σημείωμα
6. Υπόμνημα όπου θα αναφέρονται τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του υποψήφιου/ας, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους επιθυμεί να συνεχίσει τις σπουδές του/της σε μεταπτυχιακό επίπεδο (1000 - 2000 λέξεις)
7. Φωτοτυπία των δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας
8. Τις πιθανές επιστημονικές εργασίες του υποψηφίου
9. Δύο συστατικές επιστολές
10. Αποδεικτικά ξένων γλωσσών (Αγγλικής και άλλης γλώσσας, εφ’ όσον υπάρχουν)
11. Κάθε άλλο στοιχείο που, κατά τη γνώμη των υποψηφίων, θα συνέβαλε ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη και ολοκληρωμένη άποψη.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα γίνονται δεκτές από τη Γραμματεία του ΠΜΣ έως και την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2012 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στην ακόλουθη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, ΠΜΣ «Γυναίκες και Φύλα: Ανθρωπολογικές και Ιστορικές Προσεγγίσεις», Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης 81100 Μυτιλήνη (τηλ. επικοινωνίας: 22510-36342, φαξ: 22510-36349). Η πρόσκληση και η αίτηση είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ, στη  διεύθυνση http://www.sa.aegean.gr/msc/postgraduate_gender_news.html.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved