ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Μεταπτυχιακό: Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή

 

Αθήνα 31.5.2012, 21:04

Το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή» το οποίο οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή. Το Τμήμα προκηρύσσει 30 θέσεις φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2012 - 2013.

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η εκπαίδευση επιστημόνων, ερευνητών και στελεχών κοινωνικών οργανώσεων, ΟΤΑ, ΜΚΟ, Ινστιτούτων και επιχειρήσεων του κοινωνικού χώρου στους κρίσιμους τομείς της κοινωνικής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής. Επιπλέον το ΠΜΣ στοχεύει στην απόκτηση ειδικών γνώσεων στη θεωρία και μεθοδολογία της κοινωνικής έρευνας και κυρίως των τεχνικών και των αναλυτικών εργαλείων της, που θα αξιοποιηθούν στο πλαίσιο του ΠΜΣ για α) τη μελέτη και επιστημονική εμβάθυνση των θεωρητικών και εφαρμοσμένων πεδίων ανάπτυξης πολιτικών στους παραπάνω τομείς σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και β) την επιστημονική επεξεργασία και το σχεδιασμό προτάσεων παρεμβατικής κοινωνικής και αναπτυξιακής πολιτικής με την αξιοποίηση κεφαλαίου γνώσεων από την κοινωνική επιστήμη και την αξιολόγηση κοινωνικών δεδομένων έρευνας.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή τίτλου για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) ορίζεται σε δύο διδακτικά εξάμηνα πλήρους φοίτησης, το δε τρίτο εξάμηνο διατίθεται για τη συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής διατριβής.

Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση 90 πιστωτικών
μονάδων σε συνδυασμό με τη συμμετοχή του φοιτητή στο σύνολο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του προγράμματος, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην Υπουργική Απόφαση 35748/Β7/22-07-2008 (ΦΕΚ 1597/11-08-2008 τ. Β.) και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των νόμων 3685/2008 & 3374/2005.

Το Α΄ εξάμηνο ξεκινά στα μέσα Οκτωβρίου 2012. Η επιλογή των εισακτέων βασίζεται: α) στην εξέταση των φακέλων υποψηφιότητας, και β) σε προφορική συνέντευξη και επιστημονική αξιολόγηση των υποψηφίων. Για τις ημερομηνίες και ώρες της εξέτασης και συνέντευξης θα ενημερωθούν οι υποψήφιοι από τη Γραμματεία του Τμήματος.

Στο ΠΜΣ για το ΜΔΕ γίνονται δεκτοί, σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζουν οι διατάξεις του νόμου 3685/08, πτυχιούχοι Πανεπιστημίων Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών Σπουδών, Πολυτεχνικών Σχολών, Νομικής και Επιστημών Πληροφορικής της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης μπορούν να γίνουν δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ αντιστοίχων με τα παραπάνω τμήματα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, ύψους 1.000,00 €, τα οποία θα καταβάλλονται σε δύο δόσεις, 500,00 € κατά την εγγραφή και 500,00 € κατά την έναρξη του δεύτερου εξαμήνου σπουδών.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν εμπρόθεσμα οι υποψήφιοι είναι:
1. Αίτηση προς το ΠΜΣ
2. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα
3. Επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίων/διπλωμάτων
4. Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή ΜΟ)
5. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας (νομίμως επικυρωμένη),
6. Δύο συστατικές επιστολές
7. Αποδεικτικά ξένων γλωσσών και χρήσης Η/Υ, νομίμως επικυρωμένα (εάν υπάρχουν)
8. Πτυχιακές εργασίες, Επιστημονικές Δημοσιεύσεις, Διακρίσεις (εάν υπάρχουν),
9. Αποδεικτικά παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων και επιστημονικών συνεδρίων (εάν υπάρχουν)
10. Αποδεικτικά Επαγγελματικής και Ερευνητικής Εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
11. Αναλυτική έκθεση για τα επιστημονικά και επαγγελματικά ενδιαφέροντά τους και τους λόγους για τους οποίους ενδιαφέρονται για Μεταπτυχιακές Σπουδές.

Τέλος, ο υποψήφιος μπορεί να καταθέσει κάθε άλλο στοιχείο που, σύμφωνα με την γνώμη του, θα συνέβαλε ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη άποψη.

Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ - ΔΟΑΤΑΠ.

Δίδεται η δυνατότητα στους μεταπτυχιακούς φοιτητές να συμμετάσχουν στην διαδικασία για την επιλογή ενός υποψηφίου που θα λάβει ανταποδοτική υποτροφία (απαλλαγή καταβολής διδάκτρων έναντι παροχής υποστήριξης στις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Μεταπτυχιακού Προγράμματος).

Οι παραπάνω αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά θα γίνονται δεκτές από τη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στη Μυτιλήνη, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, Μυτιλήνη, Τ.Κ. 81100, υπόψη κυρίου Ευστράτιου Μπουλμπούλη (τηλ. επικοινωνίας 22510 36552 και fax: 22510-36509, e-mail: sboul@soc.aegean.gr το αργότερο μέχρι 31 Αυγούστου 2012 (31/08/2012, σφραγίδα ταχυδρομείου).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved