ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Μεταπτυχιακό για στελέχη: The Executive MBA

 

Αθήνα 27.4.2013, 14:23

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών για στελέχη στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, με τίτλο "The Executive MBA" διοργανώνει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Στο πρόγραμμα μπορούν να εγγράφονται πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ οι οποίοι διαθέτουν τουλάχιστον τριετή πιστοποιημένη εργασιακή εμπειρία (μετά τη λήψη του πτυχίου). Λόγω του μεγάλου αριθμού υποψηφιοτήτων και των σημαντικών απαιτήσεων του προγράμματος εφαρμόζεται συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής φοιτητών. Τα κύρια στοιχεία αυτής είναι η αξιολόγηση του φακέλου (βιογραφικό, συστατικές επιστολές, κλπ.) των υποψηφίων, η συνέντευξη από ειδική επιτροπή καθηγητών και πιθανή εξέταση αν κριθεί απαραίτητη.

Τα κριτήρια επιλογής είναι: Προϋπηρεσία (χρόνος, ποιότητα), Βαθμός πτυχίου - μεταπτυχιακές σπουδές, Συστατικές επιστολές, Δυνατότητα παρακολούθησης και αξιοποίησης του προγράμματος.

Βασική προϋπόθεση για την αξιολόγηση του υποψηφίου είναι η τουλάχιστον τριών χρόνων πιστοποιημένη επαγγελματική εμπειρία μετά τη λήψη του πτυχίου και η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 
Για την εγγραφή στο πρόγραμμα οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν το φάκελο της υποψηφιότητας τους κατά το διάστημα 25 Φεβρουαρίου 2013 έως και 10 Μαΐου 2013. Ώρες υποβολής αιτήσεων Δευτέρα-Πέμπτη από τις 14:00 - 18:00, Παρασκευή 11:00 - 14:00. Ο φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να περιέχει:
 • Συμπληρωμένη την αίτηση υποψηφιότητας και δύο(2) πρόσφατες φωτογραφίες επισυναπτόμενες σε αυτή.
• Βιογραφικό Σημείωμα.
• Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές Πανεπιστημίου ή Ανώτερα Στελέχη Επιχειρήσεων.
• Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία, πρωτότυπα ή επικυρωμένα.
• Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
• Παράβολο 40€ (Κατάθεση στην Εθνική Τράπεζα, Αρ. Λογ/σμού 110/48007964)

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα είναι αυτοχρηματοδοτούμενο και οι δαπάνες του καλύπτονται από τα δίδακτρα των φοιτητών. Το κόστος των διδάκτρων καθορίζεται από τη Διατμηματική Επιτροπή. Οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν τα δίδακτρα του εκάστοτε εξαμήνου πριν την έναρξή του.

Οργάνωση και διοίκηση του προγράμματος
Το πρόγραμμα υλοποιείται σε 24 μήνες και εποπτεύεται από την Σύγκλητο και τον Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου και διοικείται από ειδική επιτροπή, η οποία αποτελείται από τους καθηγητές: Γ. Αυλωνίτη, Γ. Καραθανάση, Κ. Κουρκουμπέτη, Δ. Μπουραντά, Β. Παπαδάκη.
 
Τα μαθήματα ολοκληρώνονται στα τρία πρώτα εξάμηνα και το τέταρτο εξάμηνο διατίθεται για την προετοιμασία και την υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας. Yπάρχει δυνατότητα κάποιος φοιτητής να ολοκληρώσει το πρόγραμμα νωρίτερα από 24 μήνες, αν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων προετοιμάζει και τη διπλωματική του εργασία. Το χρονοπρόγραμμα των μαθημάτων έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτρέπει στα στελέχη να το παρακολουθούν, χωρίς να απουσιάζουν από την εργασία τους. Τα μαθήματα λαμβάνουν χώρα απογεύματα εργάσιμων ημερών. Το πρόγραμμα θα διακόπτεται κατά τις περιόδους των ακαδημαϊκών διακοπών (Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι).

Δομή και Περιεχόμενο
Το πρόγpαμμα σπουδών αποτελείται από δύο κατηγορίες μαθημάτων, τα υποχρεωτικά και τα κατ' επιλογήν μαθήματα καθώς και τη διπλωματική εργασία. Τα υποχρεωτικά μαθήματα καλύπτουν:
- Το βασικό επιστημονικό υπόβαθρο όλων των επιμέρους τομέων της Διοίκησης των Επιχειρήσεων (όπως Μάρκετινγκ, Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική, Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, Πληροφορική κλπ.)
-π Τις γενικές διοικητικές ικανότητες, όπως ηγετικές ικανότητες, ικανότητες λήψης αποφάσεων, στρατηγικής σκέψης, κλπ.

Σκοπός των μαθημάτων του κορμού είναι να καλύπτουν τις γνώσεις και τις ικανότητες - ανεξαρτήτως της επαγγελματικής τους εξειδίκευσης - που χρειάζονται τα στελέχη για να διοικήσουν αποτελεσματικά. Τα κατ' επιλογήν μαθήματα δίδουν τη δυνατότητα στους φοιτητές είτε να εμπλουτίσουν το εύρος των γνώσεων και ικανοτήτων τους με διαφορετικά μαθήματα, είτε να εξειδικευθούν περισσότερο σε κάποιο τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων επιλέγοντας μαθήματα του συγκεκριμένου τομέα. Τέτοιοι τομείς είναι οι:
- Μάρκετινγκ και Επικοινωνία
- Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Λογιστική
- Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και Οργανωσιακή Συμπεριφορά
- Διοικητικά Συστήματα και Διοίκηση Πληροφοριών
 
Η διπλωματική εργασία εποπτεύεται από συγκεκριμένο καθηγητή και το θέμα της μπορεί να αφορά συγκεκριμένο ζήτημα της επιχείρησης ή του οργανισμού στον οποίο εργάζεται ο φοιτητής. Η εργασία υποστηρίζεται ενώπιον τριμελούς επιτροπής διδασκόντων. Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος απαιτούνται 10 υποχρεωτικά μαθήματα, 6 κατ' επιλογήν και η διπλωματική εργασία. Τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι διάρκειας 30 ωρών και τα κατ' επιλογήν 20 ωρών. Οι φοιτητές που προέρχονται από μη Οικονομικές Σχολές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν προπαρασκευαστικά μαθήματα πριν από την έναρξη του Προγράμματος.

Μαθήματα κορμού
Τα μαθήματα κορμού είναι τα εξής:
- Διοικητική και Ηγετικές Ικανότητες
Οι φοιτητές στο πρώτο μέρος του μαθήματος κατανοούν το πλαίσιο εφαρμογής και τα μοντέλα του μάνατζμεντ, τις μελλοντικές προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν, τις σύγχρονες εξελίξεις της επιστήμης και πρακτικής της διοίκησης των επιχειρήσεων και οργανισμών. Στο δεύτερο μέρος αναλύονται οι ηγετικοί ρόλοι του στελέχους, η ηγετική συμπεριφορά και οι ηγετικές ικανότητες.
- Οικονομικά για Στελέχη Επιχειρήσεων
 Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση του οικονομικού περιβάλλοντος της επιχείρησης. Οι φοιτητές αφομοιώνουν τις έννοιες και τους μηχανισμούς που αφορούν τις κύριες παραμέτρους του οικονομικού περιβάλλοντος στις σχέσεις μεταξύ αυτών και τις επιδράσεις τους στις επιχειρήσεις.
- Ποσοτικές Μέθοδοι για Λήψη Αποφάσεων
 Το μάθημα αποβλέπει στην κατανόηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων σε περίπλοκα επιχειρηματικά προβλήματα μέσω της χρήσης μεθόδων επιχειρησιακής έρευνας και τη χρήση Η/Υ. Το μάθημα καλύπτει τις τρεις κύριες κατηγορίες μοντέλων: Γραμμικός και Ακέραιος Προγραμματισμός, Ανάλυση Αποφάσεων και Προσομοίωση.
- Μάρκετινγκ
 Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τη σύγχρονη φιλοσοφία Μάρκετινγκ και τις γνώσεις που αφορούν στις κύριες πολιτικές αυτού όπως η πολιτική προϊόντος, η τιμολογιακή πολιτική η πολιτική προβολής και προώθησης, η πολιτική διανομής.
- Οργανωσιακή Συμπεριφορά Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων
 Παρουσιάζονται οι πιο σύγχρονες γνώσεις και αναπτύσσονται ικανότητες που είναι απαραίτητες yια τα στελέχη ώστε να κατανοούν και να χειρίζονται τον ανθρώπινο παράγοντα ως άτομο και ως ομάδα στον επιxειpησιακό χώρο. Η ανάλυση της προσωπικότητας, η δυναμική των ομάδων η παρακινηση, η οργανωσιακή κουλτούρα, η επικοινωνία, η αξιολόγηση και η ανάπτυξη των ανθρώπων αποτελούν βασικά αντικείμενα του μαθήματος.
- Χρηματοοικονομική Λογιστική
 Στο μάθημα παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες και αρχές της Λογιστικής και αναλύονται οι βασικές Λογιστικές Καταστάσεις, όπως ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, Ταμειακών Ροών. Επίσης αναλύονται σύγχρονα ζητήματα όπως Ενοποιημένες Λογιστικές Καταστάσεις, Συγχωνεύσεις, Εξαγορές.
- Χρηματοοικονομική Διοίκηση
 Το μάθημα αναπτύσσει τη γνώση και την ικανότητα των φοιτητών να αναλύουν και να αξιολογούν τις χρηματοοικονομικές αποφάσεις των επιχειρήσεων και οργανισμών. Κύρια ζητήματα που περιλαμβάνει το μάθημα είναι οι αποφάσεις επενδύσεων η ανάλυση κινδύνων το κόστος κεφαλαίου και 0ι αποφάσεις που αφορούν στη χρηματοδότηση και στις ταμειακές ροές, ανάλυση και αποτίμηση μετοχών και ομολογιών.
- Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
 Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση της σημασίας της πληροφορικής στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Θέματα που θα αναλυθούν περιλαμβάνουν διοικητική πληροφοριακών συστημάτων, στρατηγικά πληροφοριακά συστήματα εναρμόνιση επιχειρηματικής και πληροφοριακής πολιτικής ιδεατός οργανισμός ψηφιακή οικονομία, διαχείριση αλλαγών.
- Διοικητικά Συστήματα και Διαδικασίες
 Το μάθημα αυτό θέτει τις βασικές αρχές του ρόλου της πληροφορικής στην υποστήριξη των βασικών λειτουργιών μιας επιχείρησης καθώς και στη χάραξη στρατηγικών διατηρήσιμης ανάπτυξης. Αναλύονται οι βασικές και υποστηρικτικές επιχειρησιακές διαδικασίες και διατυπώνεται ο ρόλος των συστημάτων διαxείpισης επιxειρησιακών πόρων (enterprise resource management).
- Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική
Το μάθημα της στρατηγικής φιλοδοξεί να ενοποιήσει τις γνώσεις που έχουν αποκτηθεί από προηγούμενα μαθήματα και να προσφέρει ένα πλαίσιο αναγνώρισης των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις. Εξετάζει το πως μια επιχείρηση μπορεί να διαγvώσει τις αλλαγές στο εξωτερικό της περιβάλλον, να δημιουργήσει μοναδικές ικανότητες, να ανταγωνιστεί με επιτυχία στην αγορά της αλλά και να «καινοτομήσει στρατηγικά».

Μαθήματα επιλογής
Τα μαθήματα επιλογής είναι τα εξής:
- Διοικητική Λογιστική, Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Προγραμματισμός, Διαχείριση Χαρτοφυλακίου, Διαχείριση Κινδύνων & Χρηματοοικονομικά Παράγωγα, Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου, Διαφήμιση και Επιχειρησιακή Επικοινωνία, Έρευνα Αγοράς, Βιομηχανικό Μάρκετινγκ, Διοίκηση Μάρκετινγκ, Μάρκετινγκ Υπηρεσιών, Διοίκηση Πωλήσεων, Διοίκηση Έργων, Ηγεσία και Διοίκηση αλλαγών, Συστήματα Στήριξης Αποφάσεων, Εφοδιαστική (Logistics), Διοίκηση και Στρατηγική Πληροφοριακών Συστημάτων, Σύγχρονες Τεχνολογίες Επικοινωνίας - Internet, Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Σύγχρονα Διοικητικά Συστήματα (Reengineering, Κnοwledge Management), Συστήματα Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων, Εργασιακές Σχέσεις - Διαπραγματεύσεις, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Διοίκηση Παραγωγής, Στρατηγικός Έλεγχος Αποθεμάτων & Αποθηκών.

Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Προγράμματος: τηλ: 210-8828474, 210-8203638, φαξ: 210-8828474, e-mail:
MBAExecutive@aueb.gr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved