ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Μεταπτυχιακό: Σχεδίαση και Ανάπτυξη Προηγμένων Συστημάτων Ηλεκτρονικής

 

Αθήνα 29.5.2013, 2:56

Θέσεις φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο "Σχεδίαση και Ανάπτυξη Προηγμένων Συστημάτων Ηλεκτρονικής", που οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2012-13, προκηρύσσει το Τμήμα Ηλεκτρονικής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Αθήνας.

Η οργάνωση, η λειτουργία και η απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) γίνεται αυτοδύναμα από το Τμήμα Ηλεκτρονικής του ΤΕΙ Αθήνας. Η έγκριση λειτουργίας του από το υπουργείο Παιδείας (ΦΕΚ 445/24-2-2012) ήλθε ως αποτέλεσμα της επιτυχούς εξωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος Ηλεκτρονικής το Μάιο του 2010.

Σκοποί και Στόχοι
Σύμφωνα με τους διοργανωτές, το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην προώθηση της επιστημονικής γνώσης και έρευνας παρέχοντας υψηλού επιπέδου εξειδικευμένη γνώση στους φοιτητές του με γνώμονα την ικανοποίηση των ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας. Βασικός στόχος του είναι οι εμπεριστατωμένες σπουδές και η εμβάθυνση των γνώσεων στο αντικείμενο του Σχεδιασμού, της Ανάπτυξης και της Υλοποίησης Προηγμένων - Σύγχρονων Συστημάτων Ηλεκτρονικής.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος
Στα ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν προς τη Γραμματεία του Τμήματος για κάθε ακαδημαϊκό έτος, μέχρι 12 Ιουλίου, τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση υποψηφιότητας, σε τυποποιημένο έντυπο που χορηγείται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ.
2. Τίτλους σπουδών και αναλυτική βαθμολογία νομίμως επικυρωμένα. (Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού πρέπει να έχουν την αναγνώριση ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ).
3. Βιογραφικό σημείωμα
4. Κείμενο Προθέσεων Φοίτησης, έως δύο σελίδων, στο οποίο ο υποψήφιος θα εξηγεί τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί να παρακολουθήσει το ΠΜΣ του Τμήματος Ηλεκτρονικής. Επιπλέον, οι υποψήφιοι θα αναφέρονται στα γενικά και ειδικά ενδιαφέροντά τους και τη μέχρι τώρα επαφή τους με τα επιστημονικά αντικείμενα του προγράμματος. Στο τέλος του εν λόγω κειμένου θα περιγράφουν τις επιδιώξεις τους μετά την ολοκλήρωση του ΠΜΣ.
5. Δύο συστατικές επιστολές γραπτές από επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους.
6. Αποδεικτικά γνώσης ξένης γλώσσας (Αγγλικής).
7. Αποδεικτικά ερευνητικού, συγγραφικού και επαγγελματικού έργου (εφόσον υπάρχουν)
8. Διπλωματική εργασία (εφόσον υπάρχει)

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επιπρόσθετα οι φοιτητές που διενεργούν την πρακτική τους άσκηση, με τις εξής προϋποθέσεις:
Α. Να έχουν εκπληρώσει όλες τις άλλες υποχρεώσεις λήψης πτυχίου και η περάτωση της πρακτικής τους άσκηση να είναι η αποκλειστική και μοναδική εκκρεμότητα.
Β. Η πρακτική άσκηση να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου.

Οι υποψήφιοι που εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία προσκομίζουν μαζί με τα ανωτέρω δικαιολογητικά (1-8) και σχετική βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος που ανήκουν, η οποία να πιστοποιεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις Α και Β.

Δικαιολογητικά συμμετοχής μπορούν να υποβάλλουν και οι τελειόφοιτοι υπό την προϋπόθεση ότι με την έναρξη των μαθημάτων θα έχουν προσκομίσει πιστοποιητικό αποφοίτησης ή αντίγραφο πτυχίου.

Κριτήρια επιλογής
Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 20 μεταπτυχιακούς φοιτητές. Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων αυξάνεται ο αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών, ώστε να εισαχθεί και ο τελευταίος ισοψηφών υποψήφιος.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:

Κωδικός - Περγραφή - Βαρύτητα
Κ1 Γενικός βαθμός πτυχίου 30%
Κ2 Τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου 15%
Κ3 Επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου ή τεκμηριωμένη ενασχόλησή του με τα αντικείμενα του προγράμματος. 15%
Κ4 Συνέντευξη 40%

Οι διαδικασίες αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων ολοκληρώνονται μέχρι το τρίτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, οπότε καταρτίζεται ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων.

Πρόγραμμα σπουδών
Το ΠΜΣ καταλήγει στην απονομή ΜΔΕ και διαρκεί κατ’ ελάχιστο 4 διδακτικά εξάμηνα. Το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο διδακτικό εξάμηνο περιλαμβάνουν διδασκαλία (παραδόσεις, εργαστηριακές ασκήσεις και εξετάσεις). Το τέταρτο εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας.

Η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται απογευματινές ώρες, 2 ημέρες την εβδομάδα.

Με τη λήψη του Διπλώματος θα χορηγείται στον πτυχιούχο και Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement) στην Ελληνική ή/και Αγγλική γλώσσα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί Παραρτήματος Διπλώματος.

Επικοινωνία
Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα του Προγράμματος http://www.teiath.gr/stef/electronics/msc ή να απευθυνθούν στην Γραμματεία του ΠΜΣ: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Ηλεκτρονικής, Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Μπαρτζώκη Αντιγόνη), Αγίου Σπυρίδωνος, 12210 Αθήνα, τηλ.: 210-5385381, φαξ: 210-5911442, e-mail:
msc.ae@ee.teiath.gr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved