ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Μεταπτυχιακό στη Γεωπληροφορική από το ΕΜΠ (29/5/07)

Αθήνα 29.5.2007, 21:09
Η Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (ΑΤΜ) του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, σε συνεργασία με τις Σχολές Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜ και ΜΥ) και Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών (ΜΜΜ), έχει οργανώσει και λειτουργεί Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στο γνωστικό πεδίο “Γεωπληροφορική”.

Το ΔΠΜΣ έχει ως στόχο την διεπιστημονική εμβάθυνση των διπλωματούχων Μηχανικών του ΕΜΠ ή και άλλων ΑΕΙ της χώρας, ή ισοτίμων της αλλοδαπής και άλλων επιστημόνων, αφ’ ενός στη συλλογή, γεωαναφορά, περιγραφή, ερμηνεία και απεικόνιση χωρικών δεδομένων του φυσικού, τεχνικού και κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος και αφετέρου στην ανάλυση και στο σχεδιασμό του χώρου, με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων και τεχνολογιών αιχμής και ιδιαίτερα της πληροφορικής.

Το ΔΠΜΣ διαρκεί κατ ελάχιστον ένα ημερολογιακό έτος (τρία τετράμηνα), με έναρξη αρχές Νοεμβρίου του 2007. Η μέγιστη διάρκεια φοίτησης είναι  δύο έτη, υπολογιζόμενη από την κανονική εγγραφή στο ΔΠΜΣ (δηλαδή χωρίς την παρακολούθηση των -μη παράλληλων- προαπαιτούμενων μαθημάτων). Σε αυτό γίνονται δεκτοί Διπλωματούχοι Αγρονόμοι και Τοπογράφοι Μηχανικοί, καθώς και:
- απόφοιτοι του ΕΜΠ και των άλλων Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας,
- απόφοιτοι λοιπών ΑΕΙ της χώρας, θετικής κυρίως κατεύθυνσης,
- απόφοιτοι ΑΕΙ του εξωτερικού, θετικής κυρίως κατεύθυνσης, με σπουδές νόμιμα αναγνωρισμένες ως ισότιμες ελληνικών ΑΕΙ, με πτυχίο επιπέδου MSc ή MEng ή άλλου ισοδύναμου τίτλου.
- τελειόφοιτοι του ΕΜΠ ή ΑΕΙ των παραπάνω κατηγοριών, εφόσον η ολοκλήρωση των σπουδών τους και η προσκόμιση όλων των απαραίτητων στοιχείων, προηγηθεί της αξιολόγησης για την επιλογή τους. (συγκεκριμένα μέχρι την 28η Σεπτεμβρίου 2007)
- απόφοιτοι άλλων Τμημάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Γίνονται, καταρχήν, δεκτές προς κρίση αιτήσεις υποψηφιότητας κατόχων τίτλων σπουδών λοιπών Σχολών ως ο νόμος ορίζει. Οι Έλληνες πτυχιούχοι πρέπει να γνωρίζουν αποδεδειγμένα μια ξένη γλώσσα, οι δε αλλοδαποί επαρκώς την ελληνική γλώσσα. Απαραίτητη είναι η γνώση Πληροφορικής και επιθυμητή είναι και η γνώση γλώσσας Προγραμματισμού.

Το ΔΠΜΣ “Γεωπληροφορική” για το ακαδημαϊκό έτος 2007 – 2008 θα απορροφήσει κατ’ ελάχιστον είκοσι Μεταπτυχιακούς Φοιτητές. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει όπως ο νόμος ορίζει, με συνεκτίμηση των προσόντων τους, τη συνάφεια με το επιστημονικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ και την τεκμηρίωση του ενδιαφέροντός τους για αυτό, συμπεριλαμβανομένων και των συστατικών επιστολών. Είναι πιθανόν υποψήφιοι να κληθούν και σε προσωπική συνέντευξη, το αποτέλεσμα της οποίας θα συμπληρώσει την εικόνα για την προσωπικότητα και καταλληλότητα των υποψηφίων και την ικανότητά τους για μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα.

Για τη συμμετοχή στο ΔΠΜΣ δεν προβλέπεται καταβολή διδάκτρων, ενώ αυτό απαιτεί πλήρη παρακολούθηση και απασχόληση κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Έντυπη αίτηση, που χορηγείται από τη Γραμματεία της Σχολής ΑΤΜ ( ή το διαδίκτυο), καθώς και δικαιολόγηση στην αίτηση του λόγου παρακολούθησης του συγκεκριμένου ΔΠΜΣ.
2. Επικυρωμένο ακριβές αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου, με αναλυτική βαθμολογία. Για τους αποφοίτους ΑΕΙ του εξωτερικού, απαιτείται και βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή άλλο αρμόδιο φορέα.
3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 (για τους τελειόφοιτους).
4. Αποδεικτικό εξοικείωσης σε μία τουλάχιστον ξένη γλώσσα.
5. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι τίτλοι σπουδών και ενδεχόμενες επαγγελματικές ή ερευνητικές δραστηριότητες.
6. Δύο συστατικές επιστολές.
7. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
8. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικά (ως ημερομηνία αποστολής θεωρείται αυτή που αναγράφεται στη σφραγίδα του ταχυδρομείου) στη Γραμματεία της Σχολής ΑΤΜ (ΕΜΠ, κτίριο Βέη, Ηρ. Πολυτεχνείου 9, 157 80, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου), το αργότερο μέχρι 2 Ιουλίου 2007.

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων προγραμματίζεται περί το δεύτερο δεκαήμερο του Οκτωβρίου 2007, οπότε και θα γίνει η τελική επιλογή.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόμενους από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ “Γεωπληροφορική”, κ. Ε. Παλιάτσου, τηλ. 210-7722724, από τη Γραμματεία της Σχολής ΑΤΜ, κ. Μ. Κωνσταντινίδου, τηλ.: 210-7722781 και από το Internet (url:
http://www.survey.ntua.gr, email: epal@survey.ntua.gr).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved