ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Μεταπτυχιακό στην πρωτεϊνική βιοτεχνολογία από το Πανεπιστήμιο Κρήτης (20/7/07)


Αθήνα 20.7.2007, 15:03
Τα Τμήματα Βιολογίας και Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνουν και
λειτουργούν Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Πρωτεϊνική
Βιοτεχνολογία», η έναρξη του οποίου για το ακαδημαϊκό έτος 2007-08 θα γίνει τον Οκτώβριο του 2007.

Οι μεταπτυχιακές σπουδές οδηγούν στη λήψη: α) Μεταπτυχιακού Τίτλου Ειδίκευσης (Μ.Τ.Ε.) στην «Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία», μετά από κύκλο σπουδών διάρκειας τεσσάρων έως έξι ακαδημαϊκών εξαμήνων, και β) Διδακτορικού Τίτλου (Δ.Τ.) σε πέντε έως οκτώ επιπλέον διδακτικά εξάμηνα.

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακού Τίτλου Ειδίκευσης γίνονται δεκτοί κάτοχοι πτυχίου ή τελειόφοιτοι ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου ΑΕΙ της αλλοδαπής προερχόμενοι από Τμήματα: Βιολογικών, Χημικών, Ιατρικών και συναφών Επιστημών, απόφοιτοι Φαρμακευτικών, Κτηνιατρικών και Γεωπονικών Σχολών, καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφών ειδικοτήτων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο Ν. 2327/95 (ΦΕΚ 156 τ.Α.) όπως συμπληρώθηκε από τον Ν.2916/2001 και ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Το Πρόγραμμα θα χορηγήσει δύο υποτροφίες σε δύο φοιτητές αντίστοιχα που θα αριστεύσουν κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους.

Η επιλογή γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
I. Βαθμός Πτυχίου ή βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας για τους τελειόφοιτους.
II. Επίδοση σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με την ειδίκευση.
III. Αποδεδειγμένη επάρκεια της Αγγλικής γλώσσας.
IV. Αξιολόγηση συστατικών επιστολών.
V. Προσωπική συνέντευξη.
VI. Κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τα προσόντα του/της υποψηφίου που αποδεικνύεται από τα δικαιολογητικά που κατατίθενται.

Στο πρόγραμμα Διδακτορικού Τίτλου γίνονται δεκτοί κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τίτλου Ειδίκευσης, από ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής σε γνωστικό αντικείμενο, που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής του Τμήματος Βιολογίας του Παν. Κρήτης αντιστοιχεί απόλυτα στο αντικείμενο και την ποιότητα σπουδών του Π.Μ.Σ. στην «Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία»

Η επιλογή γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
I. Αποδεδειγμένη επάρκεια της αγγλικής γλώσσας.
II. Αξιολόγηση συστατικών επιστολών.
III. Προσωπική συνέντευξη.
IV. Κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τα προσόντα του/της υποψηφίου/ας που αποδεικνύονται από τα δικαιολογητικά που κατατίθενται.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι θα καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα περάσουν από συνέντευξη. Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου 2007, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά, μέχρι
τις 14 Σεπτεμβρίου 2007, στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στις Βούτες Ηρακλείου:
• Αίτηση, με την ένδειξη «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία»
• Δύο Φωτογραφίες ταυτότητας
• Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή Μ.Τ.Ε. Στην περίπτωση που ο Μ.Τ.Ε. δεν υπάρχει κατά την υποβολή των δικαιολογητικών, ο υποψήφιος εφόσον επιλεγεί για να αρχίσει σπουδές διδακτορικού, θα πρέπει το αργότερο στις αρχές Νοεμβρίου να προσκομίσει το Μ.Τ.Ε.
• Βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ (
www.doatap.gr) για τους υποψήφιους που προέρχονται από πανεπιστημιακές σχολές της αλλοδαπής.
• Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (νομίμως επικυρωμένο).
• Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, που θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή την επαγγελματική δραστηριότητα, τις πιθανές επιστημονικές εργασίες και τα ενδιαφέροντα του υποψηφίου.
• Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης Αγγλικής ή άλλων ξένων γλωσσών, για τους δε αλλοδαπούς τεκμηρίωση γνώσης της Αγγλικής και της Ελληνικής γλώσσας.
• Έκθεση σχετική με τους λόγους μεταπτυχιακών σπουδών.
• Τρεις συστατικές επιστολές, οι οποίες θα αποσταλούν απ’ ευθείας στο Τμήμα Βιολογίας του Π.Κ.
• Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε Π.Μ.Σ άλλου Τμήματος.
• Κάθε άλλο στοιχείο που, κατά τη γνώμη των υποψηφίων, θα συνέβαλλε ώστε η επιτροπή αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη και πιο ολοκληρωμένη άποψη.

Σχετικές πληροφορίες καθώς και τα έντυπα Αίτησης, Έκθεσης και Συστατικών Επιστολών παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, κ. Χαρ. Ζαφειροπούλου ή κ. Ελευθ. Λαρεντζάκη, τηλ.: 2810-394401/394402, φαξ: 2810-394404. Όλα τα απαραίτητα έντυπα βρίσκονται επίσης στην ιστοσελίδα με διεύθυνση:
http://www.biology.uoc.gr. Υπεύθυνος του ΠΜΣ είναι ο Καθηγητής του Τμήματος Βιολογίας κ. Β. Μπουριώτης.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved