ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Μεταπτυχιακό στην πληροφορική επιστημών ζωής (29/8/07)

 

Αθήνα 29.8.2007, 15:45
Τα Τμήματα Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Φυσικής, Βιολογίας, σε συνεργασία και με το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, οργανώνουν και λειτουργούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Πληροφορική Επιστημών Ζωής», συνεργαζόμενα με μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών και άλλων Πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού συντονίζουν.

Το Προγραμμα οδηγεί στην απονομή:
1. Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην «Πληροφορική Επιστημών Ζωής» με κατευθύνσεις:
α. Βιοπληροφορική,
β. Νευροπληροφορική,
γ. Ιατρική Πληροφορική.
2. Διδακτορικού  Διπλώματος (ΔΔ).

Στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Επιστημών Ζωής και Πληροφορικής και συναφών Τμημάτων των ημεδαπών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 12γ του Ν. 2916/2001, ή αντιστοίχων Τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής των οποίων το πτυχίο έχει αναγνωριστεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι των παραπάνω Τμημάτων της ημεδαπής, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει βεβαίωση περάτωσης σπουδών κατά το χρόνο κρίσης τους από τη Σ.Ε. του Προγράμματος. Στην περίπτωση αυτή, οι επιλεγέντες θα πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφο του πτυχίου ή Διπλώματός τους μέχρι τη λήξη των εγγραφών.


Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ΄ ανώτατο όριο στους είκοσι, ενώ η
διάρκεια σπουδών για το ΜΔΕ είναι τουλάχιστον τέσσερα διδακτικά εξάμηνα και για το ΔΔ είναι 8 τουλάχιστον διδακτικά εξάμηνα (του χρόνου λήψεως του οικείου ΜΔΕ προσμετρουμένου ως δύο έτη).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών  (Ισόγειο Κτιρίου Προκλινικών Λειτουργιών) τα παρακάτω δικαιολογητικά:
- Αίτηση έντυπη (χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών).
- Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
- Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (επικυρωμένα).
- Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος Επικυρωμένο, με αναγνώριση από το ΔΙΚΑΤΣΑ εφ΄ όσον έχει αποκτηθεί από ΑΕΙ της Αλλοδαπής (επικυρωμένα).
- Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας  
- Αποδεικτικά στοιχεία (διπλώματα, αντίγραφα αποτελεσμάτων εξετάσεων) γνώσης μιας ξένης γλώσσας ή της Ελληνικής για τους αλλοδαπούς.
- Τρεις συστατικές επιστολές σε φακέλους σφραγισμένους από τους συντάξαντες (ονοματεπώνυμο, τίτλος, διεύθυνση και τηλέφωνο του συντάξαντος αναγράφονται και στην αίτηση του υποψηφίου).
- Περίληψη διπλωματικής εργασίας (εφ΄ όσον υπάρχει)
- Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων και πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, σχετικής εμπειρίας κλπ (εφ΄ όσον υπάρχουν).

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι και την 6η Σεπτεμβρίου 2007, από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης των εισακτέων με συνεκτίμηση των παρακάτω κριτηρίων και προϋποθέσεων:
Α) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, καθώς και της ελληνικής για τους αλλοδαπούς, η οποία πιστοποιείται από αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών ή με εδική εξέταση.
Β) Αξιολόγηση των υποψηφίων με συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης από 19 έως 21 Σεπτεμβρίου 2007.
Γ) Βαθμός διπλώματος ή πτυχίου (θα εξετάζεται κατά περίπτωση η συνάφεια του διπλώματος ή πτυχίου  με την ειδίκευση του Προγράμματος).
Δ) Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Ε) Επίδοση σε τυχόν διπλωματική εργασία.
Στ) Τυχόν ερευνητική δραστηριότητα και δημοσιεύσεις.

Πληροφορίες παρέχονται στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ισόγειο κτιρίου Προκλινικών Λειτουργιών, 26500 Ρίο Αχαΐας, τηλ.: 2610-969114, 2610-969105, φαξ: 2610-996103 (κ. Γεώργιος Χαρακίδας). Β. Καθ. Γ. Κωστόπουλος, Εργαστήριο Φυσιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημίου Πατρών, τηλ.: 2610- 997825, 992389, 997667, gkkostop@med.upatras.gr. Επίσης, http://www.pez.upatras.gr, infopez@ceid.upatras.gr.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved