ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
ΑΠΘ | Θέσεις στο Μεταπτυχιακό: Αειφόρος σχεδιασμός τεχνικών έργων έναντι σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων

Proslipsis.gr | Αθήνα 25.05.2023, 22:18

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (ΤΠΜ) της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο αντικείμενο «Αειφόρος σχεδιασμός τεχνικών έργων έναντι σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων» για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 (αρ.συν.16/24-5-2023).
 Proslipsis.gr
Οι μεταπτυχιακές σπουδές οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) μετά από τρία εξάμηνα σπουδών, και περιλαμβάνουν την παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ακαδημαϊκών εξαμήνων, καθώς και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας στο τρίτο εξάμηνο.

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων συγγενούς γνωστικού αντικειμένου πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, είναι δυνατόν να γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου εφόσον πληρούν, όπως και όλοι οι υποψήφιοι, τα κριτήρια αξιολόγησης που καθορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό του ΠΜΣ.

Ο μέγιστος αριθμός των εισακτέων Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΜΦ) στο ΠΜΣ ορίζεται σε σαράντα (40). 
 Proslipsis.gr
Η επιλογή των ΜΦ θα γίνει με βάση τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και ειδικότερα τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου των προπτυχιακών σπουδών των υποψήφιων με την επιστημονική περιοχή του ΠΜΣ, το βαθμό του διπλώματος ή του πτυχίου, την επίδοση στη διπλωματική εργασία και σε προπτυχιακά μαθήματα συναφή με το ΠΜΣ, το επίπεδο γνώσης τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας, το βιογραφικό σημείωμα των υποψήφιων και τις συστατικές επιστολές.

Για την κάλυψη των αναγκών του Προγράμματος προβλέπονται τέλη φοίτησης ύψους 1.950 ευρώ (για όλο το πρόγραμμα). Από την καταβολή τελών απαλλάσσονται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές των οποίων το εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό) δεν υπερβαίνει το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου ισοδύναμου εισοδήματος. Οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το ποσοστό του είκοσι τοις εκατό (20%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης, ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα.

Προβλέπεται απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης του πρώτου εξαμήνου για τους δύο ΜΦ με την υψηλότερη σειρά κατάταξης με βάση τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας που περιγράφονται στην παράγραφο 4. Επίσης, προβλέπεται απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης του δεύτερου εξαμήνου για τους δύο ΜΦ που θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία μετά από την εξέταση των μαθημάτων του πρώτου εξαμήνου.

Η διδασκαλία των μαθημάτων θα πραγματοποιείται πρωινές ώρες, δια ζώσης, αλλά και με εξ αποστάσεως μέσα μέχρι ποσοστού 35%.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη δ/νση του ΤΠΜ info@civil.auth.gr του ΑΠΘ από 1 Ιουνίου 2023 έως 10 Ιουλίου 2023 τα ακόλουθα δικαιολογητικά: Proslipsis.gr
α) Αίτηση σε ειδικό έντυπο χορηγούμενο από την ιστοσελίδα του Τμήματος (www.civil.auth.gr).
β) Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου (με τον ακριβή βαθμό) (απλή φωτοτυπία).
γ) Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας διπλώματος ή πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ (όσοι προέρχονται από πανεπιστήμια του εξωτερικού) (απλή φωτοτυπία και προσκόμιση των πρωτοτύπων).
δ) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (απλή φωτοτυπία).
ε) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
στ) Αποδεικτικά επαρκούς γνώσης μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών (απλή φωτοτυπία και προσκόμιση των πρωτοτύπων)
ζ) Δύο συστατικές επιστολές και όσα άλλα συμπληρωματικά στοιχεία αναφέρονται στο έντυπο της αίτησης.

Πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του ΤΠΜ του ΑΠΘ (τηλ.: 2310-995698 κα. Γ. Αντωνίου) και από την ιστοσελίδα του ΤΠΜ: www.civil.auth.gr. ή http://aste.civil.auth.gr.


 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved