ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Μεταπτυχιακό για δημοσίους υπαλλήλους στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (8/4/08)


Αθήνα 8.4.2008, 16:42
Εγκρίθηκε από το υπουργείο Παιδείας να λειτουργήσει κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2008 - 2009 έως 2015 - 2016 ένα νέο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Δημόσια Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στη Διοίκηση Δημόσιων Υπηρεσιών, Δημοσίων Οργανισμών και Δημοσίων Επιχειρήσεων» των Τμημάτων Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών και Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών.

Αντικείμενο του προτεινόμενου προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Δημοσίων Υπηρεσιών, Δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων ειδικότερα σε μονίμους υπαλλήλους των Δημοσίων Υπηρεσιών,
Δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην προαγωγή της γνώσης και στην ανάπτυξη της έρευνας στο χώρο της Οργάνωσης και Διοίκησης Ολικής Ποιότητας Δημοσίων Υπηρεσιών, Οργανισμών και Επιχειρήσεων. Στοχεύει επίσης, στη δημιουργία υψηλού βαθμού ακαδημαϊκής εξειδίκευσης ανωτέρων στελεχών, ικανών να προωθήσουν την αναβάθμιση και τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και της συνολικής εσωτερικής λειτουργίας του δημοσίου τομέα και να συμβάλουν στη βελτίωση της οργάνωσης, της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας αυτού. Θα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στον τομέα της «Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στη Διοίκηση Δημόσιων Υπηρεσιών, Δημοσίων Οργανισμών και Δημοσίων Επιχειρήσεων» (Master of Total Quality Management in Public Administration).

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί, καταρχήν, μόνιμοι υπάλληλοι που υπηρετούν σε Δημόσιες Υπηρεσίες, Δημόσιους Οργανισμούς και Δημόσιες Επιχειρήσεις, οι οποίοι είναι πτυχιούχοι τμημάτων ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Στις περιπτώσεις που ο ετήσιος αριθμός εισακτέων δεν συμπληρώνεται από τις παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων, οι κενές θέσεις μπορούν να συμπληρωθούν από άλλες κατηγορίες υποψηφίων, σύμφωνα με τις οικείες περί Π.Μ.Σ. διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του τίτλου ορίζεται σε τέσσερα εξάμηνα, με δυνατότητα επέκτασης του χρόνου ολοκλήρωσης σε
πέντε εξάμηνα, μετά από απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής.

Πρόγραμμα μαθημάτων
Πριν την έναρξη του προγράμματος και για διάρκεια τριών εβδομάδων παρέχεται η δυνατότητα, εφόσον κρίνεται αυτό αναγκαίο (ανάλογα και με το βασικό πτυχίο του υποψηφίου), παρακολούθησης προπαρασκευαστικών σεμιναρίων στους τομείς: α) Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής για Διευθυντικά Στελέχη, β) Στοιχεία Λογιστικής και γ) Εισαγωγή στην Πληροφορική.

Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του κατά άρθρο 3 τίτλου ορίζονται ως εξής:
α) Υποχρεωτική παρακολούθηση έντεκα μαθημάτων. Από τα μαθήματα αυτά, οκτώ είναι υποχρεωτικά και τρία είναι επιλογής.
β) Επιτυχής εξέταση στα έντεκα εξαμηνιαία μαθήματα.
γ) Επιτυχής εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας.

Η κατανομή των πιστωτικών μονάδων ECTS ανά εξάμηνο έχει ως εξής:
Α΄ εξάμηνο: 4 υποχρεωτικά μαθήματα x 7,5 ECTS = 30 ECTS.
B΄ εξάμηνο: 4 υποχρεωτικά μαθήματα x 7,5 ECTS = 30 ECTS.
Γ΄ εξάμηνο: 3 μαθήματα επιλογής x 10 ECTS = 30 ECTS.
Δ΄ εξάμηνο: Διπλωματική εργασία x 30 ECTS = 30 ECTS.

Η κατανομή της διδασκαλίας των μαθημάτων κατά εξάμηνο, έχει ως εξής:

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (4 υποχρεωτικά μαθήματα)
Οργάνωση και Διοίκηση Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών
2. Κράτος: Οργάνωση και Βασικές Θεωρίες
3. Οικονομικά των Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών
4. Βασικές Αρχές και Θεωρίες Διοίκησης Ολικής Ποιότητας − Σύγχρονα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (4 υποχρεωτικά μαθήματα)
1. Στρατηγικός Σχεδιασμός Ποιότητας Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών
2. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και Ποιότητα
3. Χρηματοοικονομική και Διοικητική Λογιστική Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών
4. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης – Εφαρμογές Συστημάτων Ποιότητας και Λήψης Αποφάσεων

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (3 μαθήματα επιλογής)
1. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας
2. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στον Τουρισμό και στον Αθλητισμό
3. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στην Εκπαίδευση
4. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
5. Σχεδιασμός και Διαχείριση Ποιότητας Υπηρεσιών
6. Διαχείριση Ποιότητας Περιβάλλοντος – Υγεία και Ασφάλεια
7. Δημόσιες Σχέσεις και Επικοινωνία Δημόσιων Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών
8. Δημόσια Διοίκηση και Ευρωπαϊκή Ένωση
9. Συγκριτική Μελέτη Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
10. Διαχείριση Έργων

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Διπλωματική Εργασία
Η διπλωματική εργασία μπορεί να ξεκινήσει από το Γ΄ εξάμηνο και θα ολοκληρώνεται κατά τη διάρκεια του Δ’ εξαμήνου, υπό την επίβλεψη ενός μέλους ΔΕΠ. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεξαγωγή των μαθημάτων επιλογής είναι η συμπλήρωση της συμμετοχής
τουλάχιστον έξι ατόμων ανά μάθημα.

Άλλοι όροι
Ο αριθμός των κατ’ έτος εισακτέων στο ΔΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα πέντε.  Στο Πρόγραμμα θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ή άλλων ΑΕΙ της χώρας, ειδικευμένα στα προσφερόμενα μαθήματα ή επισκέπτες καθηγητές, ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, που κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα και αξιόλογη επιστημονική - ερευνητική ή συγγραφική δραστηριότητα (άρθρο 12 ν. 2083/1992).

Για τη λειτουργία του προγράμματος θα χρησιμοποιηθεί η υλικοτεχνική υποδομή των Τμημάτων Διεθνών και Ευρωπαϊκών, Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών και Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Επίσης, θα αξιοποιηθούν εργαστήρια και οι αίθουσες διδασκαλίας των άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου, καθώς και του Κοινωνικού Πολύκεντρου της ΑΔΕΔΥ και του ΕΚΔΔΑ.

Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των εκατό είκοσι δύο και € 122.500, το οποίο αναλύεται ως εξής:
α) Ανθρώπινο δυναμικό 101.500 €
β) Δαπάνες Μετακινήσεων 7.000 €
γ) Δαπάνες Αναλώσιμων 4.000 €
δ) Δαπάνες Ανανέωσης Εξοπλισμού 3.000 €
ε) Γενικές Δαπάνες 7.000 €

Το κόστος λειτουργίας θα καλυφθεί από τα δίδακτρα των μεταπτυχιακών φοιτητών. Τα δίδακτρα για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές − δημοσίους υπαλλήλους θα καλύπτονται από το Κοινωνικό Πολύκεντρο της ΑΔΕΔΥ και το ΕΚΔΑ, όπως προβλέπεται στην από 29.3.2007 Προγραμματική Συμφωνία τους με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Η διαχείριση των οικονομικών πόρων του Προγράμματος θα γίνεται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Για το σκοπό αυτό συντάσσεται ειδικό συμφωνητικό μεταξύ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και των φορέων χρηματοδότησης.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved