ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Μετεγγραφές φοιτητών: Οι αντιστοιχίες των τμημάτων (23/6/06)


Αθήνα 23.6.2006, 11:15
Για λόγους μετεγγραφών των φοιτητών και μόνο, το Συμβούλιο Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης καθόρισε τις αντιστοιχίες μεταξύ των πανεπιστημιακών τμημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.3443/2006.

Οι αντιστοιχίες και οι μη αντιστοιχίες έχουν ως εξής:

Α. Αντίστοιχα τμήματα
Αντίστοιχα θεωρούνται μεταξύ τους τα τμήματα που αναφέρονται σε κάθε μια από τις παρακάτω ομάδες:
α) «Φιλολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Πανεπιστημίου Πατρών, «Ελληνικής Φιλολογίας» του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και «Φιλολογίας»
του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

β) «Ιστορίας και Αρχαιολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Πανεπιστημίου Κρήτης, «Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, «Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, «Ιστορίας και Εθνολογίας» του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, «Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας» του Πανεπιστημίου Αιγαίου και «Ιστορίας»
του Ιονίου Πανεπιστημίου (για τα τρία τελευταία μόνο για την κατεύθυνση ιστορίας).

γ) «Κοινωνικής Ανθρωπολογίας» του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και «Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας»
του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

δ) «Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, «Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, «Φιλοσοφίας» του Πανεπιστημίου Πατρών, «Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και «Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών»
του Πανεπιστημίου Κρήτης και μόνο για τις αντίστοιχες κατευθύνσεις.

ε) «Προγράμματος Ψυχολογίας του τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής Ψυχολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών «Ψυχολογίας»
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και του Πανεπιστημίου Κρήτης.

ς΄) «Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας»
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

ζ) «Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας»
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

η) «Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας»
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

θ) «Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και «Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας»
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και μόνον για την κατεύθυνση Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

ι) «Θεολογίας»
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

ια) «Κοινωνικής Θεολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και «Κοινωνικής και Ποιμαντικής Θεολογίας»
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

ιβ) «Παιδαγωγικών Δημοτικής Εκπαίδευσης»
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

ιγ) «Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, «Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, «Επιστημών Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία» του Πανεπιστημίου Πατρών, «Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, «Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία» του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, «Παιδαγωγικού Προσχολικής Εκπαίδευσης» του Πανεπιστημίου Κρήτης, «Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού» του Πανεπιστημίου Αιγαίου, «Παιδαγωγικού Προσχολικής Εκπαίδευσης» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του «Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών»
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

ιδ) «Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών και «Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής»
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

ιε) «Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού»
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Θεσ/νίκης και Σερρών), του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

ις΄) «Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, «Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών» του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, «Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών και «Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης»
του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

ιζ) «Νομικής»
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

ιη) «Κοινωνιολογίας»
του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

ιθ) «Κοινωνικής Πολιτικής» του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και «Κοινωνικής Διοίκησης»
του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

κ) «Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης» » του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, «Πολιτικών Επιστημών» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, «Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας» του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και «Πολιτικής Επιστήμης»
του Πανεπιστημίου Κρήτης.

κα) «Οικονομικών Επιστημών» ή «Οικονομικής Επιστήμης»
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

κβ) «Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης» του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και «Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης»
του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος.

κγ) «Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών καθώς και «Διοίκησης Επιχειρήσεων»
του Πανεπιστημίου Πατρών και του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

κδ) «Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών «Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής» του Πανεπιστημίου Πειραιώς και «Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής»
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών.

κε) «Ναυτιλιακών Σπουδών» του Πανεπιστημίου Πειραιώς και «Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών»
του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

κς΄) «Χημείας»
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και του Πανεπιστημίου Κρήτης.

κζ) «Φυσικής»
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και του Πανεπιστημίου Κρήτης.

κη) «Μαθηματικών»
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

κθ) «Στατιστικής Ασφαλιστικής Επιστήμης» του Πανεπιστημίου Πειραιώς και «Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών»
του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

λ) «Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, «Πληροφορικής» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Ιονίου Πανεπιστημίου, «Επιστήμης Υπολογιστών» του Πανεπιστημίου Κρήτης, «Εφαρμοσμένης Πληροφορικής» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, «Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και «Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική»
του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος.

λα) «Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και «Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών»
του Πανεπιστημίου Πατρών.

λβ) «Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής» του Πανεπιστημίου Πατρών, «Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών» του Πολυτεχνείου Κρήτης, «Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων» του Πανεπιστημίου Αιγαίου, «Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και «Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών»
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

λγ) «Μηχανολόγων Μηχανικών» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, «Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών» του Πανεπιστημίου Πατρών, «Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, «Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και «Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης»
του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και του Πολυτεχνείου Κρήτης.

λδ) «Χημικών Μηχανικών»
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Πατρών.

λε) «Μηχανικών Περιβάλλοντος»
του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και του Πολυτεχνείου Κρήτης.

λς΄ ) «Επιστήμης των Υλικών» του Πανεπιστημίου Πατρών και «Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών»
του Πανεπιστημίου Κρήτης.

λζ) «Αρχιτεκτόνων Μηχανικών»
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, του Πολυτεχνείου Κρήτης και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

λη) «Πολιτικών Μηχανικών»
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, του Πανεπιστημίου Πατρών και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

λθ) «Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών»
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

μ) «Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και «Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης»
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

μα) «Θεατρικών Σπουδών»
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πανεπιστημίου Πατρών και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

μβ) «Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης «Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και «Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων»
του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

μγ) «Γεωπονίας» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, «Φυτικής Παραγωγής», «Ζωικής Παραγωγής», «Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων», «Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, «Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος» και «Γεωπονίας, Ζωικής Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος»
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και μόνο για τις αντίστοιχες κατευθύνσεις.

μδ) «Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, «Αγροτικής Ανάπτυξης» του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και «Γεωπονίας»
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

με) «Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και «Γεωλογίας»
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Πατρών.

μς΄) «Γεωγραφίας»
του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

μζ) «Ιατρικής»
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

μη) «Οδοντιατρικής»
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

μθ) «Νοσηλευτικής»
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

ν) «Φαρμακευτικής»
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Πατρών.

να) «Κτηνιατρικής»
του Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης και του Παν/μίου Θεσσαλίας.

νβ) «Βιολογίας»
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών και του Πανεπιστημίου Κρήτης.

νγ) «Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, «Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και «Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού»
του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Β. Μη αντίστοιχα τμήματα:
α) «Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών»
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

β) «Μεθοδολογίας της Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης»
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

γ) «Μουσικών Σπουδών»
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

δ) «Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών»
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

ε) «Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών»
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

ς΄) «Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών»
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

ζ) «Θεωρητικών Σπουδών Τέχνης»
της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών

η)«Κινηματογράφου»
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

θ) «Μουσικών Σπουδών»
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

ι) «Θεάτρου»
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

ια) «Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας»
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ιβ) «Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας»
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ιγ) «Στατιστικής»
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ιδ)«Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας»
του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ιε) «Δημόσιας Διοίκησης»
του Παντείου Παν/μίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

ις΄) «Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας»
του Πανεπιστημίου Πειραιώς

ιζ) «Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων»
του Πανεπιστημίου Πειραιώς

ιη) «Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών»
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

ιθ) «Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών»
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών

κ) «Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης»
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

κα) «Διοίκησης Τεχνολογιών»
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών

κβ) «Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών»
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

κγ) «Επιστήμης Τεχνολογίας Υλικών»
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

κδ) «Πλαστικών Επιστημών και Επιστημών της Τέχνης»
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

κε) «Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Πρώην «Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων
»).

κς΄) «Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος & Νέων Τεχνολογιών»
Παν/μίου Ιωαννίνων

κζ) «Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής»
του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

κη) «Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών»
του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

κθ) «Εφαρμοσμένων Μαθηματικών»
του Πανεπιστημίου Κρήτης

λ) «Μηχανικών Ορυκτών Πόρων»
του Πολυτεχνείου Κρήτης

λα) «Μεσογειακών Σπουδών»
του Πανεπιστημίου Αιγαίου

λβ) «Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης»
του Πανεπιστημίου Αιγαίου

λγ) «Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων»
του Πανεπιστημίου Αιγαίου

λδ) «Επιστημών της Θάλασσας»
του Πανεπιστημίου Αιγαίου

λε) «Περιβάλλοντος»
του Πανεπιστημίου Αιγαίου

λς΄) «Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας» του Πανεπιστημίου Αιγαίου
»

λζ) «Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας»
του Ιονίου Πανεπιστημίου

λη) «Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας»
του Ιονίου Πανεπιστημίου

λθ) «Τεχνών Ήχου και Εικόνας»
του Ιονίου Πανεπιστημίου

μ) «Μουσικών Σπουδών»
του Ιονίου Πανεπιστημίου.

μα) «Ειδικής Αγωγής»
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

μβ) «Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας»
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

μγ) «Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής»
του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

μδ) «Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας»
του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

με) «Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών» »
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

μς΄) «Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού»
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

μζ) «Βαλκανικών Σπουδών» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved