ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Αιτήσεις για διορισμό υποβάλλουν οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί (17/7/06)
 


Αθήνα 17.7.2006, 08:32
A
πό σήμερα 17 Ιουλίου έως και 30 Ιουλίου 2006 υποβάλλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά για διορισμό στα δημόσια σχολεία οι πολύτεκνοι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στους κλάδους ΠΕ, με τέκνα τα οποία είναι ανήλικα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν.

Ολόκληρη η σχετική εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας παρατίθεται παρακάτω, ενώ στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε και το έντυπο της αίτησης.


Εγκύκλιος
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση πολυτέκνων για διορισμό σε θέσεις μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2006-2007.

Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 6 παρ.3 του Ν.3255/2004 (ΦΕΚ 138/22-7-2004 τ.Α΄) «περί ρυθμίσεων θεμάτων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης» κ α λ ε ί τους πολύτεκνους υποψηφίους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι ανήκουν στους κλάδους Π.Ε., με τέκνα τα οποία είναι ανήλικα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν, να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για να εγγραφούν σε ειδικό πίνακα πολυτέκνων, προκειμένου να προγραμματισθεί ο διορισμός τους από την έναρξη του σχολικού έτους 2006-2007.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται: από 17-7-2006 μέχρι 30-7-2006.

Ι. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.3255/04 ορίζεται ότι από την έναρξη του σχολικού έτους 2004-2005 και εφεξής οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί με τέκνα, τα οποία είναι ανήλικα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν, εγγράφονται μέχρι 30 Ιουλίου κάθε έτους σε ειδικό πίνακα και διορίζονται σε θέσεις εκπαιδευτικών των κλάδων Π.Ε. πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ανεξάρτητα από τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π.

Για το σκοπό αυτό συνιστώνται οι αναγκαίες θέσεις εκπαιδευτικών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται ο αριθμός των διοριζομένων εκπαιδευτικών κατά κλάδο και ειδικότητα. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα ειδικότερα κριτήρια της σειράς διορισμού των υποψηφίων. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούσαν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου (22-7-2004) στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ως μόνιμοι υπάλληλοι ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, καθώς και στην ιδιωτική εκπαίδευση με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου.

ΙΙ. Στις διατάξεις του νέου Νόμου, που προωθείται για δημοσίευση «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», με τις οποίες αναδιατυπώνεται το τελευταίο εδάφιο της παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.3255/2004, ορίζεται ότι οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου στον ευρύτερο δημόσιο τομέα όπως προσδιορίζεται από τον Ν.2190/1994 (ΦΕΚ. 28Α΄) ως μόνιμοι υπάλληλοι ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, καθώς και στην ιδιωτική εκπαίδευση με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, δε διορίζονται στις θέσεις αυτές με εξαίρεση όσους διορίστηκαν βάσει ειδικών διατάξεων λόγω θανάτου συγγενούς τους υπαλλήλου κατά την εκτέλεση υπηρεσίας και εξαιτίας αυτής.

ΙΙΙ. Στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν.3454/2006 (ΦΕΚ 75Α΄) ορίζονται τα εξής: «1.Πολύτεκνοι υπό την έννοια του παρόντος νόμου είναι οι γονείς οι έχοντες τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τεσσάρων τουλάχιστον τέκνων από έναν ή περισσότερους γάμους ή νομιμοποιηθέντων ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και αυτά με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.

2. Ο γονέας χωρίς σύζυγο, ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων του και είναι μόνος υπόχρεος σε διατροφή αυτών, θεωρείται πολύτεκνος, εφόσον έχει τρία τέκνα από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετημένα ή εκτός γάμου γεννηθέντα, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας.

3. Αν ο ένας από τους γονείς κατέστη ανάπηρος εξ οιασδήποτε αιτίας ή ανάπηρος πολέμου σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, αυτός θεωρείται πολύτεκνος, εφόσον έχει τρία τέκνα εκ των υπαγομένων σε μία από τις περιπτώσεις της πρώτης παραγράφου.

4. Σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων, τα απορφανισθέντα τέκνα αποτελούν ιδίαν οικογένεια και, αν είναι τουλάχιστον δύο, απολαμβάνουν όλα τα ευεργετήματα των πολυτέκνων και των τέκνων των πολυτέκνων, υπό τους περιορισμούς της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου.»

ΙV. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 6 του Ν.3454/2006 (ΦΕΚ 75 Α’) η ιδιότητα του πολυτέκνου αποδεικνύεται με το πιστοποιητικό της οικογενειακής του κατάστασης ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, η οποία είναι η αρμόδια αρχή η οποία απονέμει την πολυτεκνική ιδιότητα.

Επισήμανση: Από τους υποψήφιους που θα προσκομίσουν πιστοποιητικό πολυτεκνίας της ΑΣΠΕ, δικαίωμα διορισμού έχουν μόνον όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ.3 του άρθρου 6 του Ν. 3255/2004 και του νέου νόμου που προωθείται για δημοσίευση.

V. Η έννοια του ευρύτερου δημόσιου τομέα καθορίζεται από τις διατάξεις του Ν.2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

VΙ. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5β΄ του άρθρου 9 του Ν.3391/2005 (ΦΕΚ 240Α΄) δεν μπορούν να διοριστούν ως πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί, ανεξάρτητα από το φορέα συνταξιοδότησης, καθώς και οι μόνιμοι, εκπαιδευτικοί στους οποίους έχει επιβληθεί η ποινή της οριστικής παύσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι όλων των κλάδων Π.Ε. κατηγορίας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που είναι πολύτεκνοι, όπως η ιδιότητα αυτή καθορίζεται από τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 6 του Ν.3454/2006 (ΦΕΚ 75 Α΄) και των διατάξεων του νέου νόμου, με τέκνα τα οποία είναι ανήλικα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν να υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση και τα δικαιολογητικά για εγγραφή στον ειδικό πίνακα για μόνιμο διορισμό.

Η Αίτηση-Δήλωση, σε έντυπο δεκτικό μηχανογραφικής επεξεργασίας, που χορηγείται από τις Δ/νσεις και τα Γραφεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, θα υποβληθεί σε μία μόνο Διεύθυνση ή σε ένα μόνο Γραφείο, αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Στην αίτηση αυτή συμπληρώνεται και η περιοχή στην οποία επιθυμεί να διορισθεί ο υποψήφιος.

Προσοχή: Δηλώνεται η περιοχή διορισμού και όχι η Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Η αίτηση-δήλωση αποτελεί και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν.1599/1986.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι πολύτεκνοι είτε περιλαμβάνονται σε πίνακες αναπληρωτών είτε σε πίνακα του ΑΣΕΠ είτε σε κανένα από αυτούς.

Επισήμανση: Οι υποψήφιοι, οι οποίοι περιλαμβάνονται στους ως άνω πίνακες, μετά το διορισμό τους ως πολυτέκνων, θα διαγραφούν από τους πίνακες αυτούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν μαζί με το έντυπο της Αίτησης-Δήλωσης:

1. Επίσημο αντίγραφο του τίτλου σπουδών, στο οποίο θα αναγράφεται η ημεροχρονολογία και ο βαθμός κτήσης του πτυχίου.

Ειδικότερα για τους πτυχιούχους εκπαιδευτικούς ιδρυμάτων του εξωτερικού απαιτείται:

· Φωτοαντίγραφο του πτυχίου στο οποίο αναγράφεται ο βαθμός και τη ημεροχρονολογία κτήσης, επίσημα επικυρωμένο και μεταφρασμένο.

· Βεβαίωση ότι το πτυχίο είναι ισότιμο και αντίστοιχο με τα απονεμόμενα πτυχία από τα Πανεπιστήμια της ημεδαπής με απόφαση του αρμόδιου φορέα, ήτοι του ΔΙΚΑΤΣΑ ή του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π ή του Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι), (άρθρο 10 του Π.Δ.165/2000) ή του Ι.Τ.Ε ή από την Επιτροπή Ισοτιμιών Σχολών Εκπαίδευσης Διδακτικού Προσωπικού.

· Απολυτήριο Ελληνικού εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου ή ισότιμου σχολείου. ΄Οσοι δεν έχουν το απολυτήριο αυτό, απαιτείται να προσκομίσουν πιστοποιητικό για την άριστη γνώση και την άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας, η οποία τους χορηγήθηκε από (ι) το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ή από (ii) την Επιτροπή του άρθρου 14 παρ.10 του Ν.1566/1985 (Δ/νση Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης).

· Βεβαίωση φοίτησης και επιτυχούς παρακολούθησης επί τέσσερα ή δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα, κατά περίπτωση, Παιδαγωγικού Τμήματος Ελληνικού Πανεπιστημίου (άρθρο 30, παρ.2 του Ν.2083/1992) ή Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης Ειδικού Προγράμματος Επανεκπαίδευσης Παιδαγωγικού Τμήματος Ελληνικών Πανεπιστημίων (άρθρο 10, παρ.3 του Ν.2327/1995) ή βεβαίωση παρακολούθησης ειδικού προγράμματος επανεκπαίδευσης συνολικής διάρκειας έξι (6) μηνών σε Παιδαγωγικό Τμήμα Ελληνικού ΑΕΙ (άρθρο 9 παρ.8 του Ν.3391/2005 και αριθ. Φ5/29635/Β3/22.3.2006 τ.Β΄ Υπουργική Απόφαση) για τους κατόχους πτυχίων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης. Η βεβαίωση αυτή αφορά μόνον τους κλάδους ΠΕ60 (Νηπιαγωγών) και ΠΕ70 (Δασκάλων).

Από τις παραπάνω ρυθμίσεις εξαιρούνται οι πτυχιούχοι της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Λευκωσίας Κύπρου και του Ελληνικού Κολεγίου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Βορείου και Νοτίου Αμερικής και οι κάτοχοι πτυχίων από τα λοιπά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης.

Σε περίπτωση κατά την οποία οι υποψήφιοι δεν προσκομίσουν τις ως άνω βεβαιώσεις, η αίτησή τους δεν θα γίνεται δεκτή.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Ι: Για τα πτυχία που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή και έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιμα και αντίστοιχα, ως ημερομηνία κτήσης θεωρείται η ημερομηνία αρχικής κτήσης του πτυχίου της αλλοδαπής εάν η αναγνώριση έγινε χωρίς εξέταση μαθημάτων σε ιδρύματα της ημεδαπής άλλως η ημερομηνία χορήγησης της ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου από τα αντίστοιχο αρμόδιο όργανο, εάν για την αναγνώριση προηγήθηκε εξέταση σε ιδρύματα της ημεδαπής.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙΙ: Ως προς το βαθμό του πτυχίου, στην περίπτωση που δεν προσκομίσει ο υποψήφιος βεβαίωση με τον ακριβή βαθμό, θα λαμβάνεται υπόψη η κατώτερη βαθμολογία κάθε μιας από τις κλίμακες «ΑΡΙΣΤΑ», «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ», «ΚΑΛΩΣ» και η οποία αντίστοιχα είναι 08,50, 06,50 και 05,00. Ο βαθμός θα αναγραφεί με τέσσερα ψηφία, εκ των οποίων στα δύο πρώτα θα αντιστοιχεί ο ακέραιος και στα επόμενα ο δεκαδικός.

2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86. Επειδή τα στοιχεία είναι ενσωματωμένα στο έντυπο της Αίτησης-Δήλωσης προτίμησης, δεν συμπληρώνεται ξεχωριστή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 αλλά εφιστάται η προσοχή στην ανάγνωση και συμπλήρωση των στοιχείων στην ίδια την Αίτηση-Δήλωση.

3 α. Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α΄

β. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή ότι έχει οριστικά νόμιμα απαλλαγεί απ΄ αυτές και ότι θα προσκομίσει το πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α΄ κατά την ημερομηνία διορισμού, σε περίπτωση που αναμένεται η έκδοση του πιστοποιητικού αυτού από την αρμόδια αρχή.

(Αριθ. Φ.420/44/60931/28-11-2001 (ΦΕΚ 1755/31-12-2001 τ.Β΄) Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης).

Ειδικότερα:
· Υποψήφιοι Βορειοηπειρώτες, ανεξάρτητα από τον τόπο γέννησης, εφόσον προσκομίσουν αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας της Υπηρεσίας Αλλοδαπών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης από το οποίο να προκύπτει ότι έχουν ελληνική εθνική καταγωγή και υπηκοότητα αλβανική δεν υποχρεούνται να προσκομίσουν πιστοποιητικό στρατού.
· Υποψήφιοι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, στην περίπτωση που η εκπλήρωση ή μη των στρατιωτικών υποχρεώσεών τους δεν αποτελεί κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο Τομέα στη χώρα τους, υποβάλλουν σχετική βεβαίωση από Αρχή της οικείας χώρας.

4. Βεβαίωση υπηκοότητας-ιθαγένειας από την οποία να προκύπτει η υπηκοότητα ή ιθαγένεια και ο τρόπος κτήσης αυτής, σε περίπτωση ξένου υπηκόου.

Ειδικότερα:
· Οι ομογενείς από Αίγυπτο, Τουρκία και Βόρεια ΄Ηπειρο, που έχουν την υπηκοότητα των κρατών αυτών και έχουν γεννηθεί στα κράτη αυτά, υποβάλλουν αντίγραφο δελτίου ταυτότητας της Υπηρεσίας Αλλοδαπών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.
· Οι υποψήφιοι που έχουν ξένη υπηκοότητα και δεν είναι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποχρεούνται να προσκομίσουν βεβαίωση από το Υπουργείο Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ότι έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση και ότι έχει παρέλθει ένα έτος από την απόκτησή της, προκειμένου για διορισμό στο Δημόσιο.
· Υποψήφιοι που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 1566/85, για την απόδειξη της ιδιότητάς τους υποβάλλουν επικυρωμένο αντίγραφο του προσωρινού ελληνικού προξενικού διαβατηρίου, που έχει εκδοθεί σύμφωνα με την κοινή απόφαση 106841/1982 των υπουργών Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δημόσιας Τάξης, εφόσον φέρει την ένδειξη για «ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟ».

5. Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Στοιχεία του δελτίου ταυτότητας, που έχουν μεταβληθεί, δηλώνονται υποχρεωτικά με υπεύθυνη δήλωση.

6. α. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, που εκδίδεται από τους δήμους ή τις κοινότητες ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής.

β. Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος .

γ. Πιστοποιητικό σπουδών σε περίπτωση σπουδών του τέκνου

δ. Πιστοποιητικό στρατού σε περίπτωση στρατιωτικής θητείας του τέκνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
Γίνονται δεκτοί τίτλοι σπουδών, οι οποίοι, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις κατατάσσουν τους κατόχους τους σε κλάδους Π.Ε. (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ειδικότερα για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

Α. Οι κάτοχοι πτυχίων της Ανώτερης Εκκλησιαστικής Σχολής Θεσ/νίκης και του Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς Ιωαννίνων, μετά το έτος 1991, δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση, διότι οι σχολές αυτές λειτουργούν από το έτος αυτό και μετά ως Εκκλησιαστικές Σχολές και όχι ως Εκκλησιαστικές Παιδαγωγικές Ακαδημίες.

Β. Οι κάτοχοι πτυχίων των Πανεπιστημίων: α) Θεσσαλίας, Σχολής Επιστημών του Ανθρώπου του Τμήματος Παιδαγωγικού Ειδικής Αγωγής (Κατευθύνσεων Δασκάλων ή Νηπιαγωγών) β) Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (Κατευθύνσεων Συνεχούς Εκπαίδευσης και Εκπαίδευσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες), καθώς και των αντίστοιχων τίτλων της αλλοδαπής, δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση.

Ειδικότερα για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

Α. Για τον Κλάδο ΠΕ16 (Μουσικής), απαιτείται πτυχίο Μουσικών Σπουδών ή Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας. Οι κάτοχοι πτυχίου αναγνωρισμένου μη πανεπιστημιακού μουσικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής θα κληθούν με νεότερη εγκύκλιο.

Β. Για τον κλάδο ΠΕ19 Πληροφορικής Πανεπιστημίου απαιτείται πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ή Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικών Η/Υ Τηλ/νιών και Δικτύων ή του Προγράμματος Σπουδών Επιλογής «Επιστήμες και Πολιτισμός» με κατεύθυνση «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Εφαρμογές τους» Α.Ε.Ι της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών αντίστοιχων Τμημάτων Α.Ε.Ι της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α ή τίτλο σπουδών Πληροφορικής του Πανεπιστημίου της Κύπρου.

Γ. Για τον κλάδο ΠΕ20 Πληροφορικής Τ.Ε.Ι. απαιτείται πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων ή Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία ή Διαχείρισης Πληροφοριών ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ή Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Βιομηχανικής Πληροφορικής ή Αυτοματισμού ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το Ι.Τ.Ε. ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.

Δ. Οι υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ13 που απέκτησαν πτυχίο του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστήμιου μετά τις 30/06/1984, δεν έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση.

Ε. Δεν απαιτείται η κατοχή πτυχίου ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ (νυν ΑΣΠΑΙΤΕ) ή πτυχίου που αντικαθιστά αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
1. Ο υποψήφιος εκπαιδευτικός παραλαμβάνει επικυρωμένο αντίγραφο της μηχανογραφημένης αίτησής του, υπογεγραμμένο από τον ίδιο ή το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και τον αρμόδιο υπάλληλο ηλεκτρονικής καταχώρισης της αίτησης και θεωρημένο από τον Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης ή τον Προϊστάμενο του Γραφείου της οικείας Διεύθυνσης ή αρμόδιο υπάλληλο στον οποίο έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα αυτό.

2. Αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί, δεν λαμβάνονται υπόψη, για το λόγο αυτό οι πολύτεκνοι που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση διορισμού απευθείας στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠ.Ε.Π.Θ θα πρέπει να υποβάλουν εν νέου την αίτηση και τα δικαιολογητικά τους σε Διεύθυνση Εκπαίδευσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα εγκύκλιο.

Επισημαίνεται ότι τροποποίηση ή ανάκληση της αίτησης-δήλωσης δεν επιτρέπεται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των Διευθύνσεων και οι επιφορτισμένοι υπάλληλοι με την παραλαβή των αιτήσεων και των σχετικών δικαιολογητικών όπως φροντίσουν για τη σωστή συμπλήρωση της αίτησης και τον αυστηρό έλεγχο συνδρομής των προϋποθέσεων διορισμού.

Με την φροντίδα των Διευθύνσεων οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα καταχωρισθούν ηλεκτρονικά και στη συνέχεια θα αποσταλούν στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Διευθύνσεις Προσωπικού, Τμήματα Διορισμών (Τμήματα Α΄) με παράδοση υπαλλήλου ή με ταχύ-ταχυδρομείο μέχρι 2/8/2006 για την κατάρτιση του ειδικού πίνακα πολυτέκνων και την έγκριση του διορισμού των υποψηφίων.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΣ

 

 

 1 αρχεία διαθέσιμα για download 
Το έντυπο της αίτησης (αρχείο doc)

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved