ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Τροπολογία Φίλη για την επαγγελματική εκπαίδευση

Αθήνα 5.5.2016, 14:18

Τροπολογία για το Επαγγελματικό Λύκειο κατέθεσε στο νομοσχέδιο για την Έρευνα, που συζητείται στην Ολομέλεια της Βουλής ο υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Νίκος Φίλης.

Με την τροπολογία αυτή τίθενται σε εφαρμογή προτάσεις της υποεπιτροπής του Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου για την Επαγγελματική Εκπαίδευση. 

Ορίζεται ότι η Α’ τάξη έχει ενιαίο πρόγραμμα και διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας, μαθήματα προσανατολισμού και μαθήματα επιλογής. 

Η Β΄ τάξη διαχωρίζεται σε τομείς σπουδών και διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας και τεχνολογικά – επαγγελματικά μαθήματα του τομέα (θεωρητικά και εργαστηριακά). 

Η Γ΄ τάξη διαχωρίζεται σε ειδικότητες και διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας και μαθήματα ειδικότητας (θεωρητικά και εργαστηριακά). Οι συνολικές ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων για όλες τις τάξεις των ΕΠΑΛ είναι 35.

Εκτενής αναφορά στις προτάσεις της αρμόδιας υποεπιτροπής γίνεται και στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τις ρυθμίσεις για τα ΕΠΑΛ.

Σημαντική είναι και η διάταξη που δίνει τη δυνατότητα στους υποψηφίους των ΕΠΑΛ να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους στη Σχολή Πυροσβεστικής, και σε ειδικό ποσοστό επιπλέον θέσεων 1% επί του αριθμού των θέσεων κατά τμήμα, σε τμήματα των Πανεπιστημίων που είναι αντίστοιχα με τους τομείς που αποφοιτούν οι μαθητές.

Άλλα σημαντικά σημεία:
1. Καταργούνται οι ΣΕΚ ή μετατρέπονται σε ΔΙΕΚ
2. Παρατείνεται για μια πενταετία η λειτουργία των ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ μέχρι τη συνολική αξιολόγηση του συστήματος της ΕΕΚ
3. Ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην οργάνωση, στη λειτουργία και στα θέματα διοικητικής διαχείρισης του θεσμού του «Μεταλυκειακού έτους - Τάξη Μαθητείας»
4. Ρυθμίζεται το ζήτημα της ασφάλισης των μαθητών για το διάστημα της μαθητείας
5. Θεσμοθετούνται διατάξεις που ρυθμίζουν εκκρεμή υπηρεσιακά θέματα του εκπαιδευτικού προσωπικού των ΕΠΑΛ

Ρύθμιση για τους εκπαιδευτές ενηλικών
Σε άρθρο της τροπολογίας περιλαμβάνεται διάταξη με την οποία επιλύεται το πρόβλημα της πιστοποίησης της παιδαγωγικής επάρκειας από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ). Ειδικότερα αίρεται η υποχρέωση της συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης των εκπαιδευτών ενηλίκων για όσους διαθέτουν αναγνωρισμένο πτυχίο στην εκπαίδευση ενηλίκων και σχεδίασαν, ανέλυσαν ή και υλοποίησαν μικροδιδασκαλίες. Επίσης, τακτοποιείται το ζήτημα της απευθείας συμμετοχής στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ και της συμμετοχής άλλων υποψηφίων κατόπιν παρακολούθησης πιστοποιημένων προγραμμάτων εκπαιδευτών για διάφορες κατηγορίες προσωπικού.
 
* Ακολουθούν η αιτιολογική έκθεση και η τροπολογία:


ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Στο Σχέδιο Νόμου
«ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο 1
Ρυθμίσεις για τα ζητήματα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στις σύγχρονες κοινωνίες καλείται να διαδραματίσει έναν πολυδιάστατο και ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο. Να προετοιμάσει με κατάλληλο τρόπο ένα μεγάλο τμήμα της νέας γενιάς για την άσκηση συγκεκριμένου επαγγέλματος, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα το μορφωτικό υπόβαθρο που είναι αναγκαίο για την αποτελεσματική συμμετοχή τους στα κοινωνικά δρώμενα. Τα πολλά και σύνθετα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα, δεν της επιτρέπουν να επιτελέσει το ρόλο της και να ικανοποιήσει τις προσδοκίες των νέων που την επιλέγουν. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο το ποσοστό των νέων που εγγράφονται στους ποικίλους τομείς της ακολουθεί τα τελευταία χρόνια πτωτική τάση. Οι αλλαγές   στην επαγγελματική εκπαίδευση θα βασίζονται: α) στην ολιστική θεώρηση ολόκληρου του συστήματος της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, β) στην αναγνώριση και ενίσχυση του κοινωνικού ρόλου της, με τον περιορισμό της επίδρασης των κοινωνικών ανισοτήτων, γ) στην ανάγκη συνεχούς εναρμόνισής της με τις απαιτήσεις της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας, δ) στην ανάγκη παροχής ποιοτικής εκπαίδευσης καθώς και ασφαλών επαγγελματικών διεξόδων στους μαθητές και στις μαθήτριες και ε) στην εμπέδωση εργασιακής ασφάλειας και στη διαμόρφωση ενός ρεαλιστικού οράματος για τους/τις εκπαιδευτικούς.
Στις 5/3/16 δόθηκαν στη δημοσιότητα οι προτάσεις της υποεπιτροπής του εθνικού και κοινωνικού διαλόγου και της αρμόδιας επιτροπής του ΙΕΠ για την ΤΕΕ για αυτές τις αλλαγές και έχουν τεθεί σε δημόσιο διάλογο. Στη συνέχεια δόθηκαν επίσης σε δημόσια διαβούλευση οι προτάσεις της αρμόδιας επιτροπής του ΙΕΠ για την Επαγγελματική Εκπαίδευση που αφορούσαν το προσωρινό ωρολόγιο πρόγραμμα της Α΄ και Β΄ τάξης των ΕΠΑΛ για το επόμενο σχολικό έτος 2016-17, καθώς και την πρόταση για τους τομείς και τις ειδικότητες των ΕΠΑΛ.

Σύμφωνα με την πρόταση διαλόγου το νέο ΕΠΑΛ θα έχει την παρακάτω δομή: Α΄ ΤΑΞΗ ΕΝΙΑΙΑ , Β΄ ΤΑΞΗ διαρθρωμένη σε ΤΟΜΕΙΣ, Γ΄ ΤΑΞΗ διαρθρωμένη σε ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ , Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας (προαιρετικό). Η δομή αυτή:
1. εξυπηρετεί περισσότερο την αποφυγή της πρώιμης ειδίκευσης των μαθητών/ μαθητριών βοηθώντας τους να επιλέξουν με μεγαλύτερη ωριμότητα ειδικότητα και επάγγελμα, 2. συμβάλλει στην παροχή στέρεων γενικών γνώσεων, απαραίτητων για τη διαμόρφωση της προσωπικότητας των νέων, συμβατών με την ηλικία της εφηβείας, 3. συμβάλλει, επίσης, στην παροχή τεχνολογικών - επαγγελματικών γνώσεων του αντίστοιχου τομέα που θα αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία θα «χτιστεί» η ειδικότητα στο τελευταίο έτος αλλά και η ειδίκευση μέσω της μαθητείας για τους αποφοίτους, 4. δημιουργεί ένα ενιαίο μοντέλο επαγγελματικού σχολείου χωρίς διακρίσεις ανάμεσα στις επιλογές των μαθητών/-τριών, 5. παρέχει περισσότερες διεξόδους στους απόφοιτους, 6. δίνει τη δυνατότητα ευκολότερων επαγγελματικών επαναπροσδιορισμών στους αποφοίτους του (π.χ. μετά την αποφοίτηση, με ένα χρόνο σπουδών αποκτούν και δεύτερη ειδικότητα εφόσον το επιθυμούν ή αλλάζουν προσανατολισμό), 7. συμβάλλει την ομαλή ένταξη των αποφοίτων στην αγορά εργασίας, φέρνοντας πιο κοντά με τη μαθητεία τις προϋποθέσεις άδειας άσκησης επαγγέλματος η οποία είναι απαραίτητη σε ορισμένες ειδικότητες.
Με την παράγραφο 1 του προτεινόμενου άρθρου καταργείται η δυνατότητα του ΟΑΕΔ να ιδρύει πειραματικά ΕΠΑΛ, καθώς οι εκπαιδευτικές δομές του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας.
Με τις παραγράφους 2 και 9 ρυθμίζονται ζητήματα λειτουργίας και φοίτησης του εσπερινού ΕΠΑΛ.
Με την παράγραφο 3 του προτεινόμενου άρθρου μετονομάζεται σε όλα τα άρθρα του ν.4186 σε «μεταλυκειακό έτος- τάξη μαθητείας», προσδιορίζονται ποιοι μαθητές και απόφοιτοι έχουν δικαίωμα εγγραφής σε Β και Γ τάξη και δίνεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Παιδείας να καθορίσει τις αντιστοιχίες με τα παρελθόντα σχολεία της ΤΕΕ.
Με τις παραγράφους 3, 4 και 5 του προτεινόμενου άρθρου γίνονται τροποποιήσεις στα άρθρα 7, 8 και 9 του ν.4186/13 και διαμορφώνεται η νέα δομή των ΕΠΑΛ που θα έχει ενιαίο πρόγραμμα στην Α΄ τάξη, διαχωρισμό σε τομείς σπουδών στη Β΄ και διαχωρισμό σε ειδικότητες στη Γ΄ τάξη. Δίνονται εξουσιοδοτήσεις στον Υπουργό Παιδείας προκειμένου να καθοριστούν οι τομείς, οι ειδικότητες και τα ωρολόγια προγράμματα σπουδών.
Με την παράγραφο 6 γίνονται οι απαραίτητες τροποποιήσεις προκειμένου οι διατάξεις να τυγχάνουν εφαρμογής σε όλες τις τάξεις και κύκλους σπουδών του Ημερήσιου και Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.
Με την παράγραφο 7 του προτεινόμενου άρθρου εισάγονται ρυθμίσεις για τη βελτίωση του τρόπου αξιολόγησης, προαγωγής και απόλυσης των μαθητών ΕΠΑ.Λ.
Με τις παραγράφους 8 και 13 του προτεινόμενου άρθρου, γίνονται οι απαραίτητες τροποποιήσεις που αφορούν το θεσμό του «μεταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας».
Με την παράγραφο 10 του προτεινόμενου άρθρου εισάγονται ρυθμίσεις για τη βελτίωση των δυνατοτήτων πρόσβασης στην τριτοβάθμια, αποκαθιστώντας τη δυνατότητα πρόσβασης των αποφοίτων ΕΠΑΛ μέσω των ειδικών εξετάσεων στη σχολή Πυροσβεστικής και στα ΑΕΙ που καταργήθηκε με το ν.4186/13.
Με την παράγραφο 11 εισάγονται ρυθμίσεις που αφορούν στην οργάνωση, στη λειτουργία και στα θέματα διοικητικής διαχείρισης του θεσμού του «Μεταλυκειακού έτους - Τάξη Μαθητείας».
Με την παράγραφο 12 του προτεινόμενου άρθρου ρυθμίζεται το ζήτημα της ασφάλισης των μαθητών για το διάστημα της μαθητείας.
Με την παράγραφο 14 του προτεινόμενου άρθρου θεσμοθετούνται διατάξεις που ρυθμίζουν εκκρεμή υπηρεσιακά θέματα του εκπαιδευτικού προσωπικού των ΕΠΑΛ.
Με τις παραγράφους 15, 16, 17 και 18 του προτεινόμενου άρθρου γίνονται τροποποιήσεις στο άρθρο 43 του ν.4186/13 των εξουσιοδοτικών διατάξεων για την αποκατάσταση αντιφατικών ρυθμίσεων αλλά και για την εν γένει εύρυθμη διαχείριση και λειτουργία των ΕΠΑΛ.
Με την παράγραφο 19 και 20 του προτεινόμενου άρθρου θεσμοθετούνται μεταβατικές διατάξεις εφαρμογής των όσων προβλέπονται για το νέο ΕΠΑΛ, καταργούνται οι ΣΕΚ ή μετατρέπονται σε ΔΙΕΚ και παρατείνεται για μια πενταετία η λειτουργία των ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ μέχρι τη συνολική αξιολόγηση του συστήματος της ΕΕΚ.

Άρθρο 2
ΡυθμίσειςγιατηνεύρυθμηλειτουργίατουΕθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).
Με την προτεινόμενη διάταξη επιλύεται το πρόβλημα της πιστοποίησης της παιδαγωγικής επάρκειας από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). Ειδικότερα αίρεται η υποχρέωση της συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης των εκπαιδευτών ενηλίκων για όσους διαθέτουν αναγνωρισμένο πτυχίο στην εκπαίδευση ενηλίκων και σχεδίασαν, ανέλυσαν ή και υλοποίησαν μικροδιδασκαλίες. Επίσης τακτοποιείται το ζήτημα της απευθείας συμμετοχής στις εξετάσεις του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και της συμμετοχής κατόπιν παρακολούθησης πιστοποιημένων προγραμμάτων εκπαιδευτών για διάφορες άλλες κατηγορίες προσωπικού.


ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
Άρθρο 1
Ρυθμίσεις για τα ζητήματα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
1.Τα εδάφια γ’ και δ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του Ν. 4186/2013 (Α’ 193) καταργούνται.
2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 5 του Ν. 4186/2013 (Α’ 193) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«4. Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια ιδρύονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην απόφαση αυτή ορίζεται και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία των ανωτέρω σχολείων. Η διάρκεια φοίτησης σε αυτά είναι τετραετής, φοιτούν δε σε αυτά είτε εργαζόμενοι, είτε άνεργοι με κάρτα ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ., είτε άλλες κατηγορίες μαθητών οι οποίοι αδυνατούν να φοιτήσουν στο Ημερήσιο Επαγγελματικό Λύκειο.»
3. Το άρθρο 7 του Ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 7
Διάρθρωση Σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου και Τάξεις Μαθητείας
1. Το Επαγγελματικό Λύκειο προσφέρει δύο κύκλους σπουδών ως εξής:
α. το «Δευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών», που ανήκει στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα και
β. το «Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας», που αποτελεί «Μεταδευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών» και ανήκει στο μη τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα.
2. Στο «Δευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών» στα Ημερήσια ΕΠΑ.Λ. λειτουργούν οι Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις. Στην Α΄ τάξη εγγράφονται χωρίς εξετάσεις, οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου. Στη Β΄ τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι από την Α΄ τάξη του Γενικού ή του Επαγγελματικού Λυκείου, καθώς και απόφοιτοι Γενικού Λυκείου για την απόκτηση πτυχίου. Στη Γ΄ τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι από τη Β΄ τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου. Οι προαγόμενοι από την Α΄ Τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου δικαιούνται να εγγραφούν στη Β΄ Τάξη του Γενικού Λυκείου. Απόφοιτοι ΕΠΑΛ του παρόντος νόμου δύνανται να εγγράφονται α) στην Β΄ τάξη σε άλλο τομέα από τον οποίο αποφοίτησαν ή β) στην Γ΄ τάξη σε άλλη ειδικότητα του ίδιου τομέα από τον οποίο αποφοίτησαν. Με απόφαση Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι αντιστοιχίες και οι εγγραφές των αποφοίτων και των μαθητών προηγούμενων τύπων σχολικών μονάδων Τεχνικής – Επαγγελματικής Εκπαίδευσης(ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΣ, ΕΠΑΛ ν. 3475/06 και ΕΠΑΛ ν. 4186/13).
3. Στο «Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας», το οποίο είναι προαιρετικό, εγγράφονται οι κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ. καθώς και παλιότερων τύπων σχολείων Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, ισότιμων με το ΕΠΑΛ του παρόντος νόμου. Το «Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας», που εφαρμόζει το δυικό σύστημα εκπαίδευ¬σης (μαθητείας) έχει διάρκεια ένα (1) σχολικό έτος και περιλαμβάνει Μαθητεία με εκπαίδευση στο χώρο εργασίας, μαθήματα Ειδικότητας και Προπαρασκευαστικά Μαθήματα Πιστοποίησης στη σχολική μονάδα αντίστοιχα. Την ευθύνη υλοποίησης του «Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας», έχει το ΕΠΑ.Λ. ή το Ε.Κ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται όλες οι λεπτομέρειες για την διοικητική διαχείριση της μαθητείας που πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ. Η τοποθέτηση σε χώρους εργασίας των φοιτούντων και παρακολούθησή τους θεωρείται άσκηση εκπαιδευτικού έργου. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Ερευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται η σχέση του εκπαιδευτικού έργου της παρούσας παραγράφου με το εργασιακό και το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών.
4.α). Το άρθρο 8 του Ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 8
Τομείς και Ειδικότητες
1. Στην Β’ Τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου συνιστώνται τομείς σπουδών, οι οποίοι διαχωρίζονται σε επιμέρους ειδικότητες στην Γ΄ τάξη.
2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τα δημόσια Επαγγελματικά Λύκεια παρέχουν τομείς και ειδικότητες, οργανώνουν τμήματα, σύμφωνα με τις εθνικές και περιφερειακές ανάγκες της εθνικής οικονομίας, τις προτάσεις των Περιφερειακών Επιτροπών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, της Γ.Σ.Ε.Ε. και της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε, των Επιμελητηρίων και των Επιστημονικών Ενώσεων και τις προτάσεις του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Ο.Α.Ε.Δ., του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, των Υπουργείων Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Η Περιφερειακή Επιτροπή Επαγγελματικής Κατάρτισης που προβλέπεται στην περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3879/2010 μετονομάζεται σε Περιφερειακή Επιτροπή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και συμμετέχει σε αυτή και ο οικείος Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης. Σε περίπτωση που δεν κατατεθούν προτάσεις εκ μέρους των Περιφερειακών Επιτροπών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Π.Ε.Ε.Ε.Κ.) εντός είκοσι (20) ημερών από την υποβολή προς αυτές του σχετικού αιτήματος, η προβλεπόμενη στο άρθρο αυτό απόφαση εκδίδεται και χωρίς τις προτάσεις τους.
β). Η ισχύς της παρούσας παραγράφου άρχεται από το σχολικό έτος 2016-2017.
5. α). Το άρθρο 9 του Ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 9
Πρόγραμμα Σπουδών Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου
1.Στην Α΄, Β΄ και Γ’ τάξη ΕΠΑ.Λ. εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε (35) συνολικά ωρών εβδομαδιαίως. Η Α’ τάξη έχει ενιαίο πρόγραμμα και διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας, μαθήματα προσανατολισμού και μαθήματα επιλογής. Η Β΄ τάξη διαχωρίζεται σε τομείς σπουδών και διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας και τεχνολογικά – επαγγελματικά μαθήματα του τομέα (θεωρητικά και εργαστηριακά). Η Γ΄ τάξη διαχωρίζεται σε ειδικότητες και διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας και μαθήματα ειδικότητας (θεωρητικά και εργαστηριακά). Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλογικά για το πρόγραμμα σπουδών σ τα εσπερινά ΕΠΑ.Λ..Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι αναθέσεις των διδασκόμενων μαθημάτων στους κλάδους-ειδικότητες εκπαιδευτικών όλων των τάξεων του ΕΠΑ.Λ.. 
2. Προαχθέντες μαθητές της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. που εγγράφονται στην Β΄ τάξη μπορούν να ενταχθούν με αίτησή τους σε οποιοδήποτε τομέα επιθυμούν. Προαχθέντες μαθητές της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. που εγγράφονται στην Γ΄ τάξη μπορούν να ενταχθούν με αίτησή τους σε οποιαδήποτε ειδικότητα του τομέα που παρακολούθησαν στην Β΄ τάξη.
3. Στο «Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας» εφαρμόζεται α) πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας επτά (7) συνολικά ωρών, το οποίο διδάσκεται στη σχολική μονάδα του ΕΠΑ.Λ. ή του Ε.Κ., από εκπαιδευτικό προσωπικό του ΕΠΑΛ ή του Ε.Κ. για ένα διδακτικό έτος και β) «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας - Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο τουλάχιστον σε τέσσερις (4) ημέρες για ένα σχολικό έτος. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος μαθητείας είναι 9 μήνες.
Το «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας -Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» διέπεται από σύμβαση, που συνάπτεται μεταξύ της σχολικής μονάδας και του εργοδότη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου), με επιπρόσθετα κίνητρα πρόσληψης του Μαθητευόμενου μετά το πέρας της μαθητείας. Η Σύμβαση Μαθητείας είναι δυνατόν να ακυρωθεί µε απόφαση του Διευθυντή του Κ.Π.Α. του Ο.Α.Ε.Δ., μετά από εισήγηση του υπεύθυνου εκπαιδευτικού του ΕΠΑ.Λ ή του Ε.Κ., ο οποίος είναι αρμόδιος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο του προγράμματος μάθησης στο χώρο εργασίας. Το εργαστηριακό μάθημα πραγματοποιείται στα οικεία Εργαστηριακά Κέντρα ή στα Σχολικά Εργαστήρια των ΕΠΑ.Λ.. Κάθε εκπαιδευτικός των ΕΠΑ.Λ. ή των Ε.Κ. είναι αρμόδιος για τη μαθητεία στον εργασιακό χώρο κατά ανώτατο όριο είκοσι πέντε (25) μαθητών. Για την αναλογία καθηγητών - μαθητών στα εργαστήρια εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τα εργαστήρια των ΕΠΑΛ και των ΕΚ. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την οργάνωση και τη λειτουργία του “Μεταλυκειακού έτους- τάξης μαθητείας”.
Με την ολοκλήρωση του «Μεταλυκειακού έτους - τάξης μαθητείας» χορηγείται στον απόφοιτο από τη σχολική μονάδα βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για την συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης.
Ετησίως, σε χρονικό διάστημα που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, οι απόφοιτοι του «Μεταλυκειακού έτους - τάξης μαθητείας» του σχολικού έτους που ολοκληρώθηκε, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να πα¬ρακολουθούν Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστο¬ποίησης, συνολικής διάρκειας εβδομήντα (70) ωρών, το οποίο οργανώνεται και πραγματοποιείται από τα ΕΠΑ.Λ. και τα ΕΚ, για την αρτιότερη προε¬τοιμασία τους για τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων, απόκτησης Πτυχίου Επαγ¬γελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5, οι οποίες διεξάγονται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ετησίως, σε χρόνο που ορίζει ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ο τρόπος, οι όροι, η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του Προπαρασκευαστι¬κού Προγράμματος Πιστοποίησης.»
β). Η ισχύς της παρούσας παραγράφου άρχεται από το σχολικό έτος 2016-2017.
6. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 11 του Ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως ισχύει, μετά τη φράση «Η αξιολόγηση στα μαθήματα» αντικαθίσταται η φράση «και των τριών» από τη φράση «όλων των».
7.α). Η παράγραφος 3 του άρθρου 11 του Ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«3. Οι γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις σε όλες τις Τάξεις του ημερήσιου και εσπερινού ΕΠΑ.Λ. διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαμβάνουντα διδασκόμενα μαθήματα, γενικής παιδείας και τα μαθήματα τομέων και ειδικοτήτων. Με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 1 του άρθρου 43 δύνανται να ορίζονται μαθήματα, τα οποία εξαιρούνται από τις γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Τα θέματα ορίζονται αποκλειστικά από τον διδάσκο¬ντα ή τους διδάσκοντες το μάθημα. Τα γραπτά διορθώ¬νονται από τον οικείο διδάσκοντα. Η Τράπεζα θεμάτων που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Οριζόντιας Πράξης 466112 Προγράμματος ΕΣΠΑ δύναται να λειτουργήσει ως προαιρετικό συμβουλευτικό εργαλείο για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Για την προαγωγή των μαθητών απαιτείται γενικός μέσος όρος τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5), ο οποίος προκύπτει από το Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή. Για την απόκτηση πτυχίου απαιτείται α) μέσος όρος των βαθμών ετήσιας επίδοσης των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων ειδικότητας της Γ ΄ τάξης τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5) και β) ο βαθμός ετήσιας επίδοσης των μαθημάτων ειδικότητας της Γ ΄ τάξης να μην είναι μικρότερος από οκτώ (08).
β).Η ισχύς της παρούσας παραγράφου άρχεται από το σχολικό έτος 2016-2017.
8. Στις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 12 του Ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως έχει αντικατασταθεί με την παράγραφο 5 του άρθρου 72 του Ν. 4310/14 (Α΄258), η φράση “της «Τάξης Μαθητείας»” αντικαθίσταται με τη φράση “του «Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας»”.
9. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 12 του Ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως έχει αντικατασταθεί με την παράγραφο 5 του άρθρου 72 του Ν. 4310/14 (Α’ 258), διαγράφεται η φράση «από τη Γ΄ Τάξη του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.»
10.α). Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως έχει αντικατασταθεί με την παράγραφο 5 του άρθρου 58 του Ν. 4310/14, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1.Οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑΛ οι οποίοι είναι και κάτοχοι απολυτηρίου δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου, οι κάτοχοι απολυ¬τηρίου Γενικού Λυκείου, εφόσον κατέχουν και πτυχίο ειδικότητας ΕΠΑΛ, καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων Επαγγελματικού Λυκείου έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των ΤΕΙ, σε αντίστοιχες ή συναφείς ειδικότητες του πτυχίου τους, των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, των Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής Αστυφυλάκων, της Σχολής Πυροσβεστικής, των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού και σε ειδικό ποσοστό θέσεων του συνολικού αριθμού εισακτέων, κατά προσέγγιση ανάλογο του ποσοστού του αριθμού των υποψηφίων των αποφοίτων ΕΠΑΛ σε σχέση με το σύνολο των υποψηφίων αποφοίτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για τα ΤΕΙ, που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Οι συμμετέχοντες στις ανωτέρω ειδικές εξετάσεις έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν θέσεις και σε τμήματα σχολών των Πανεπιστημίων, για ειδικό ποσοστό επιπλέον θέσεων 1% επί του αριθμού των θέσεων κατά τμήμα, σε τμήματα που είναι αντίστοιχα με τους τομείς που αποφοιτούν οι μαθητές. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι αντιστοιχίες τμημάτων των Πανεπιστημίων με τους τομείς των ΕΠΑΛ καθώς και άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής της διάταξης αυτής.»
β).Η ισχύς της παρούσας παραγράφου άρχεται από το σχολικό έτος 2016-2017.
11. α). Η παράγραφος 1 του άρθρου 14 του Ν. 4186/2013 (Α’ 193) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Το «Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας» υλοποιείται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Την ευθύνη τοποθέτησης σε χώρους εργασίας των φοιτούντων, καθώς και όλα τα σχετικά με αυτή έχουν τα Ε.Π.Α.Λ. ή τα Ε.Κ. και ο Ο.Α.Ε.Δ. από κοινού, μέσω των Κ.Π.Α. του Ο.Α.Ε.Δ.. Για το λόγο αυτό, μπορεί να διατίθενται μερικά ή ολικά εκπαιδευτικοί των ΕΠΑΛ στα Κ.Π.Α. του Ο.Α.Ε.Δ. μετά από αίτησή τους. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων α) καθορίζονται λεπτομέρειες για τον τρόπο, το χρόνο και τη διαδικασία διάθεσης των εκπαιδευτικών και β) διατίθενται οι εκπαιδευτικοί του προηγούμενου εδαφίου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στην οργάνωση, στη λειτουργία και στα θέματα διοικητικής διαχείρισης της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του παρόντος νόμου. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη σύσταση και λειτουργία του «Μεταλυκειακού έτους - Τάξη Μαθητείας» του τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων.»
β).Η ισχύς της παρούσας παραγράφου άρχεται από το σχολικό έτος 2016-2017.
12. Μετά το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του Ν. 4186/2013 (Α’ 193) προστίθενται εδάφια ως ακολούθως:
«Οι μαθητές υπάγονται ασφαλιστικά στο ΙΚΑ για το διάστημα της μαθητείας στον κλάδο παροχών ασθένειας σε είδος και στον κλάδο παροχών ασθένειας σε χρήμα, ο δε χρόνος ασφάλισής τους είναι συντάξιµος, καθώς καταβάλλονται εισφορές για τους αντίστοιχους κλάδους κύριας και επικουρικής σύνταξης. Η αμοιβή για το διάστημα της μαθητείας είναι ίση με το 75% επί του κατωτάτου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.»
13. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 14 του Ν. 4186/2013 (Α’ 193), η φράση “Η «Τάξη Μαθητείας»” αντικαθίσταται με τη φράση “Το «Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας»”.
14. Στο Ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως ισχύει, προστίθεται νέο άρθρο 14Α ως ακολούθως:
«14Α

Ειδικά θέματα εκπαιδευτικών
1. Η αναγνωρισθείσα ως πραγματική υπηρεσία με το άρθρο 39 του ν. 4369/2016 (Α’ 33) των εκπαιδευτικών που τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας, αναγνωρίζεται και ως εκπαιδευτική υπηρεσία για κάθε συνέπεια.
2. Εκπαιδευτικοί των ΕΠΑ.Λ. που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο, δύνανται να διατίθενται για τη συμπλήρωσή του και σε άλλες εκπαιδευτικές μονάδες Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα μαθήματα, τα οποία δύναται να ανατίθενται στους εκπαιδευτικούς για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου, καθώς και η αντιστοιχία τους με τους κλάδους και τις ειδικότητες των εκπαιδευτικών. Η διαδικασία της διάθεσης γίνεται με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
3. Το διδακτικό ωράριο των υπευθύνων εργαστηρίων τομέων και ειδικοτήτων των Ε.Κ. και ΕΠΑ.Λ. μειώνεται κατά δύο(2) διδακτικές ώρες από το ισχύον κάθε φορά διδακτικό ωράριο για τον εκπαιδευτικό, με κατώτερο όριο τις δεκαοκτώ (18) ώρες, εφόσον με βεβαίωση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας προς τον Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διαπιστώνεται η λειτουργία αντίστοιχου εργαστηρίου. Για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν οριστεί υπεύθυνοι εργαστηρίων: α) πληροφορικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ή β) πληροφορικής στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή γ) φυσικών επιστημών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν προβλέπεται μείωση διδακτικού ωραρίου και αναλαμβάνουν την ευθύνη του εργαστηρίου ως αποκλειστική εξωδιδακτική απασχόληση κατά την κατανομή των εργασιών από τον σύλλογο διδασκόντων. 
4.α. Οι υπηρετούντες εκπαιδευτικοί σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις που συστήθηκαν με υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις παραγράφους 10 και 11 του άρθρου 42 του ν. 2413/1996 (Α’ 124) και
Α) ανήκουν σε κλάδο στον οποίο προβλέπεται ίδια ή αντίστοιχη ειδικότητα με αυτή του κλάδου στον οποίο ανήκαν οι εκπαιδευτικοί που μετατάχθηκαν σε αυτές, προσφέρουν το διδακτικό έργο που προβλέπεται για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου στον οποίο έγινε η μετάταξη και με το εβδομαδιαίο ωράριο που ισχύει για τον κλάδο αυτόν,
Β) δεν ανήκουν στην περίπτωση Α’ και προέρχονται από τον κλάδο ΔΕ1 προσφέρουν το διδακτικό έργο που προβλέπεται για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου από τον οποίο έγινε η μετάταξη και με το εβδομαδιαίο ωράριο που ισχύει για τον κλάδο αυτόν.
β. Μετά τη δημοσίευση της παρούσας παραγράφου παύει να ισχύει η παράγραφος 15, του άρθρου 42, του νόμου 2413/1996.»
15. α). Η περίπτωση δ της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως ισχύει, καταργείται .
β). Η ισχύς της παρούσας παραγράφου άρχεται από το σχολικό έτος 2016-2017.
16.α). Στην παράγραφο 2 του άρθρου 43 του Ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως ισχύει, προστίθενται περιπτώσεις ια και ιβ ως ακολούθως:
«ια) καθορίζονται οι τομείς και οι ειδικότητες των ΕΠΑ.Λ. ύστερα από γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
ιβ) καθορίζονται οι τομείς και οι ειδικότητες που λειτουργούν σε κάθε ΕΠΑ.Λ.»
β). Η ισχύς της παρούσας παραγράφου άρχεται από το σχολικό έτος 2016-2017.
17. Η παράγραφος 3 του άρθρου 43 του Ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Σ.Α.Π.Ε. και του Σ.Α.Τ.Ε. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται:
α) τα προγράμματα σπουδών των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων των οποίων τα γνωστικά αντικείμενα είναι αντίστοιχα ή συναφή με τα γνωστικά αντικείμενα των τομέων ή ειδικοτήτων του ΕΠΑ.Λ.,
β) τα μαθήματα ειδικότητας στα οποία εξετάζονται οι μαθητές για την εισαγωγή τους σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμη¬μάτων των Τ.Ε.Ι., των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, των Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Πυροσβεστικής, της Σχολής Αστυφυλάκων και των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού και των Πανεπιστημίων
γ) τα ειδικότερα κριτήρια και η διαδικασία για την εισαγωγή των αποφοίτων των ΕΠΑ.Λ. σε Σχολές, Τμή¬ματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Τ.Ε.Ι., των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, των Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυ¬νάμεων, της Πυροσβεστικής, της Σχολής Αστυφυλάκων και των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού και των Πανεπιστημίων.»
18. Η παράγραφος 5 του άρθρου 43 του Ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως προστέθηκε με την περίπτωση 13 της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Ν. 4229/14 (Α΄ 8), αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«5. Ειδικά, για τον Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων του Επαγγελματικού Λυκείου, ο καθορισμός του ωρολογίου προγράμματος, του περιεχομένου, της διδακτέας και εξεταζόμενης ύλης, τα προσόντα των διδασκόντων των ναυτιλιακών μαθημάτων καθώς και τα λοιπά θέματα λεπτομερειακού χαρακτήρα, που αφορούν στην οργάνωση και τη λειτουργία του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων του Επαγγελματικού Λυκείου, ρυθμίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»
19. Στο τέλος του άρθρου 46 του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, προστίθενται παράγραφοι 15, 16 και 17 ως ακολούθως:
«15. Η εφαρμογή της νέας δομής και του νέου προγράμματος σπουδών που προβλέπεται στο άρθρο 9 του παρόντος νόμου, ξενικά από το σχολικό έτος 2016-17 για την Α΄ και τη Β΄ τάξη ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ, από σχολικό έτος 2017-18 για την Γ΄ τάξη ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ και από το σχολικό έτος 2018-19 για την Δ΄ τάξη των εσπερινών ΕΠΑΛ. Οι μαθητές που φοιτούν τη σχολική χρονιά 2015-16 στη Β΄ τάξη των ΕΠΑΛ θα εγγραφούν στην Γ΄ τάξη σύμφωνα με τις ισχύουσες πριν τη δημοσίευση του νόμου αυτού διατάξεις.
16. α) Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταργούνται οι δημόσιες και ιδιωτικές Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) ή μετατρέπονται σε ΔΙΕΚ ενήλικων αποφοίτων υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων.
β) Οι μαθητές που είχαν ήδη εγγραφεί στα τμήματα των καταργούμενων ΣΕΚ συνεχίζουν και ολοκληρώνουν τις σπουδές τους σε αυτές. 
γ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη της ΓΓΔΒΜ και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται τα θέματα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή  των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρούσας παραγράφου.
17.Παρατείνεται η λειτουργία των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 3475/2006 (Α΄ 146), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μέχρι το σχολικό έτος 2020−2021. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα του παρόντος καταργείται.»
20. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου, η απόφαση του άρθρου 8 του ν. 4186/2013 (α’ 193), όπως ισχύει, εκδίδεται μόνο από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.»

Άρθρο 2
ΡυθμίσειςγιατηνεύρυθμηλειτουργίατουΕθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).
Οι διατάξεις της παρ. 17 του άρθρου 3 της με αριθμό ΓΠ/20082/22.10.2012 απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ Β' 2844/23.10.2012), η οποία κυρώθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 47 του ν. 4264/2014 (ΦΕΚ Α’ 118/15.5.2014) τροποποιούνται ως ακολούθως:
«17. Εφόσον ο φάκελος του υποψήφιου χαρακτηριστεί πλήρης, οι αξιολογητές εντάσσουν τους υποψηφίους σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:
α) Απευθείας πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας:
αα) Για τους κατόχους πτυχίου στην εκπαίδευση ενηλίκων ή τη Δια Βίου μάθηση ή τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση ή τη συνεχή εκπαίδευση και εκπαιδευτική πολιτική από ‘Ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή από αντίστοιχα αναγνωρισμένα Ιδρύματα της αλλοδαπής, οι οποίοι στο πλαίσιο των σπουδών τους σχεδίασαν, ανέλυσαν ή και υλοποίησαν Μικροδιδασκαλίες. Οι ενδιαφερόμενοι εντάσσονται απευθείας στο Μητρώο Εκπαιδευτών και τους αποδίδεται μοναδικός κωδικός, που ισχύει για κάθε συνεργασία του εκπαιδευτή με όλους τους φορείς του Εθνικού Δικτύου Δια Βίου Μάθησης.
β) Απευθείας συμμετοχή σε διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας. Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν:
αα) Όσοι διαθέτουν μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην εκπαίδευση ενηλίκων ή τη Δια Βίου μάθηση ή τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση ή τη συνεχή εκπαίδευση και εκπαιδευτική πολιτική από Ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή από αντίστοιχα αναγνωρισμένα Ιδρύματα της αλλοδαπής, οι οποίοι στο πλαίσιο των σπουδών τους σχεδίασαν, ανέλυσαν ή και υλοποίησαν Μικροδιδασκαλίες.
ββ) Οι εκπαιδευτές που είναι ενταγμένοι στο Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. 113613/3.11.2006 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1700/Β΄) με θέμα: Τροποποίηση της αριθ. 113172/2005 (ΦΕΚ 1593/Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας περί Συστήματος Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων ή σε άλλα Μητρώα Εκπαιδευτών και έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς το πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών 300 ωρών του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ή έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών φορέων που ανήκουν στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών.
γγ) Οι εκπαιδευτές με διδακτική πείρα τουλάχιστον 150 ωρών σε ενηλίκους.
γ) Συμμετοχή σε διαδικασία πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας μετά από παρακολούθηση πιστοποιημένου προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών:
Όσοι υποψήφιοι δεν εμπίπτουν σε καμία από τις παραπάνω δύο κατηγορίες, προκειμένου να συμμετέχουν σε διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας, θα πρέπει να ολοκληρώσουν επιτυχώς πιστοποιημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. πρόγραμμα εκπαίδευσης Εκπαιδευτών».

Ο ανακεφαλαιωτικός Πίνακας «2» της ιδίας αποφάσεως τροποποιείται ώστε να συμφωνεί με τα ανωτέρω».


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved