ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Ειδικές ρυθμίσεις για την εκλογή μελών ΔΕΠ (20/8/07)


Αθήνα 20.8.2007, 23:56
Τις ειδικότερες λεπτομέρειες για τον τρόπο και τη διαδικασία ελέγχου νομιμότητας της πράξης του Πρύτανη για διορισμό, εξέλιξη και μονιμοποίηση μελών ΔΕΠ των Πανεπιστημίων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του κεφαλαίου Δ΄ του άρθρου 6 του ν. 2083/1992 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 3549/2007, καθορίζει απόφαση του υπουργείου Παιδείας.

Σύμφωνα με αυτή, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κρίσης για εκλογή εξέλιξη ή μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ, και την επικύρωση των σχετικών πρακτικών, ο φάκελος υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του οικείου Τμήματος στον Πρύτανη του Ιδρύματος για τον προβλεπόμενο από το άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 3549/2007 έλεγχο νομιμότητας και έκδοση και δημοσίευση της πρυτανικής πράξης.  Έλεγχος νομιμότητας πραγματοποιείται και στις άγονες εκλογές και στις αρνητικές κρίσεις και το αποτέλεσμα του ελέγχου αυτού κοινοποιείται στο ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Για την καλύτερη οργάνωση της διαδικασίας του ελέγχου νομιμότητας, ο Πρύτανης συνεπικουρείται από αρμόδια διοικητική υπηρεσία του Πανεπιστημίου, τα μέλη της οποίας ορίζονται από το Πρυτανικό Συμβούλιο. Η Νομική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου οφείλει να παρέχει κάθε πληροφορία ή να γνωμοδοτεί, εφόσον της ζητηθεί, επί νομικών θεμάτων που προκύπτουν κατά τον έλεγχο νομιμότητας.

Ο έλεγχος νομιμότητας αφορά την τήρηση της τυπικής διαδικασίας και δεν επεκτείνεται σε θέματα ουσίας.

Όσοι έχουν έννομο συμφέρον μπορούν να υποβάλουν σχετικό υπόμνημα, το οποίο ο Πρύτανης οφείλει να λαμβάνει υπόψη κατά τον έλεγχο νομιμότητας. Σε περίπτωση απόρριψης του σχετικού υπομνήματος, πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη η απόρριψη και να ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τον Πρύτανη είτε αυτεπαγγέλτως είτε μετά από σχετικό υπόμνημα έλλειψη νομιμότητας, ο Πρύτανης αναπέμπει τον φάκελο αιτιολογημένα μέσω του Προέδρου του οικείου Τμήματος στο αρμόδιο όργανο προς επανάληψη της διαδικασίας από το σημείο που διαπιστώθηκε το ελάττωμα.

Ο Πρύτανης οφείλει να ολοκληρώνει τον έλεγχο νομιμότητας εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα ημερών.

Σε περίπτωση που η διαδικασία κρίνεται σύννομη, ο Πρύτανης υποβάλλει δια της αρμόδιας Διεύθυνσης Προσωπικού του ΥΠ.Ε.Π.Θ., τις σχετικές κατά περίπτωση Πρυτανικές πράξεις για την βεβαίωση εγγραφής της σχετικής πίστωσης από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και στη συνέχεια διαβιβάζονται μέσω της αρμόδιας Διεύθυνσης Προσωπικού του ΥΠ.Ε.Π.Θ. στο Εθνικό Τυπογραφείο για την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ενημερώνοντας προς τούτο το οικείο Πανεπιστήμιο.

Οι πρυτανικές πράξεις μονιμοποίησης μελών ΔΕΠ, αποστέλλονται απευθείας από τον Πρύτανη για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με κοινοποίηση στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Εάν, σύμφωνα με το αρθ. 25 παρ. 1 του ν. 3549/2007, ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κατά της δημοσιευθείσας πράξης του Πρύτανη ή εάν αποφασισθεί ο αυτεπάγγελτος έλεγχος της νομιμότητας της πράξης του Πρύτανη ο Πρύτανης υποχρεούται να αποστείλει τον φάκελο στο ΥΠ.Ε.Π.Θ. μαζί με κάθε σχετικό έγγραφο. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να εξασφαλίζεται η διαφάνεια της όλης διαδικασίας.

Για την άσκηση ελέγχου νομιμότητας από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, είτε αυτεπαγγέλτως είτε μετά από τη σχετική προσφυγή του έχοντος έννομο συμφέρον, είναι απαραίτητο να έχει εκδοθεί προηγουμένως, σχετική πράξη του Πρύτανη και να έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο χρόνος για αυτεπάγγελτο έλεγχο του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 3549/2007, ξεκινά από την δημοσίευση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού ή εξέλιξης μέλους ΔΕΠ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Οι διατάξεις της απόφασης αυτής εφαρμόζονται για όλες τις διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης ή μονιμοποίησης οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί μέχρι 31 Αυγούστου 2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved