ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Άλλες Ρυθμίσεις Επιστροφή    
Καταργούνται 44 αγορανομικά μέτρα (3/3/06)


Αθήνα 3.3.2006, 11:34
Με απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης καταργούνται ως ξεπερασμένα ή λόγω της ενσωμάτωσης της κοινοτικής νομοθεσίας στο εθνικό μας δίκαιο, 44 από τα 467 άρθρα της βασικής Αγορανομικής Διάταξης 14/89.

Στα υπόλοιπα άρθρα αναμένεται να υπάρξουν περαιτέρω απλοποιήσεις, τροποποιήσεις, αλλά και καταργήσεις, έτσι ώστε νομοθεσία να είναι περισσότερο κατανοητή και σαφής, τόσο από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους, όσο και την επιχειρηματική κοινότητα.

Τα άρθρα που καταργούνται είναι τα εξής:
1. Το άρθρο 11, που φέρει τον τίτλο
«Έξοδα ιδιωτικών ψυκτικών θαλάμων» καταργείται, διότι μετά την εφαρμογή της Α.Δ. 16/1992 με την οποία έγινε η απελευθέρωση των τιμών, δεν υφίσταται πλέον λόγος ύπαρξης του άρθρου αυτού.
2. Το άρθρο 12, που φέρει τον τίτλο
«Μείωση κόστους εισαγωγής λόγω Ν.Ε.Π. » καταργείται, διότι μετά την κατάργηση των (Ν.Ε.Π) Νομισματικών Εξισωτικών Ποσών δεν υφίσταται πλέον λόγος ύπαρξης του.
3. Το άρθρο 14 Α, που φέρει τον τίτλο
«Αναγραφή των εκπτώσεων στα τιμολόγια πώλησης μη ελεγχόμενων ειδών-Ανακοίνωση στο Υπ. Ανάπτυξης συναπτόμενων συμφωνιών μεταξύ Χονδρεμπορίου και Υπεραγορών Εμπορίου» καταργείται, διότι μετά την εφαρμογή του Ν 3377/05 δεν υφίσταται πλέον λόγος ύπαρξης του άρθρου αυτού.
4. Το άρθρο 15, που φέρει τον τίτλο
«Λιανική πώληση με πίστωση ειδών της κατηγορίας των διατιμημένων ή ελεγχόμενου κέρδους» καταργείται, διότι μετά την εφαρμογή της Α.Δ. 16/1992 με την οποία έγινε η απελευθέρωση των τιμών, δεν υφίσταται πλέον λόγος ύπαρξης του άρθρου αυτού.
5. Το άρθρο 18, που φέρει τον τίτλο
«Υποχρεώσεις υποβολής τιμοκαταλόγων για τα προϊόντα χαλυβουργίας και τα καλώδια σειράς» καταργείται, γιατί αναφέρεται σε είδη των οποίων η τιμή διαμορφώνεται χρηματιστηριακά και άρα η εφαρμογή του άρθρου αυτού στην πράξη είναι αδύνατη και επιπλέον τα προϊόντα αυτά παράγονται κατόπιν παραγγελιών με διαφορετικές προδιαγραφές (Χαλυβουργικά, καλώδια σειράς) και συνεπώς η όποια σύγκριση τιμών είναι ανέφικτη.
6. Το άρθρο 50, που φέρει τον τίτλο
«Υποδήματα» καταργείται, γιατί τα θέματα που ρυθμίζει καλύπτονται πλέον από την Α.Δ. 9/1995.
7. Το άρθρο 65, που φέρει τον τίτλο
«Είδη που παραγγέλλονται για λογαριασμό τρίτου» καταργείται, γιατί τα θέματα που ρυθμίζει καλύπτονται πλέον από την Α.Δ. 1/06.
8. Το άρθρο 77 Α, που φέρει τον τίτλο
«Τήρηση τιμοκαταλόγων παρεχόμενων υπηρεσιών από υπεραγορές εμπορίου και αποστολή αυτών προς τους προμηθευτές τους» καταργείται γιατί, αφ΄ ενός στην πράξη δεν έχει εφαρμοσθεί, αλλά αφ΄ ετέρου γιατί το θέμα αυτό καλύπτεται από το άρθρο 15 του Ν.3377/2005 περί απαγόρευσης πωλήσεων κάτω του κόστος αγοράς .
9. Το άρθρο 113, που φέρει τον τίτλο
«Προσαύξηση λιανικών τιμών νωπών αλιευμάτων που πωλούνται σε τεμάχια-φέτες» καταργείται, διότι μετά την εφαρμογή της Α.Δ. 16/1992 με την οποία έγινε η απελευθέρωση των τιμών, δεν υφίσταται πλέον λόγος ύπαρξης του άρθρου αυτού.
10. Το άρθρο 124, που φέρει τον τίτλο
«Τιμή νωπής ζύμης αρτοποιίας» καταργείται, διότι μετά την εφαρμογή της Α.Δ. 16/1992 με την οποία έγινε η απελευθέρωση των τιμών, δεν υφίσταται πλέον λόγος ύπαρξης του άρθρου αυτού.
11. Το άρθρο 136, που φέρει τον τίτλο
«Γνωστοποίηση μεταβολής εργοστασιακών τιμών γιαούρτης» καταργείται, γιατί τα θέματα που ρυθμίζει καλύπτονται πλέον από την Α.Δ. 5/05.
12. Το άρθρο 175, που φέρει τον τίτλο
«Διαμόρφωση του κόστους παραγωγής των τυποποιημένων ελαιόλαδων-πυρηνέλαιων» καταργείται, διότι μετά την εφαρμογή της Α.Δ. 16/1992 με την οποία έγινε η απελευθέρωση των τιμών, δεν υφίσταται πλέον λόγος ύπαρξης του άρθρου αυτού.
13. Το άρθρο 176, που φέρει τον τίτλο
«Καθορισμός ποσοστών κέρδους εμπορίας των τυποποιημένων ελαιόλαδων-πυρηνέλαιων-σπορέλαιων» καταργείται, διότι μετά την εφαρμογή της Α.Δ. 16/1992 με την οποία έγινε η απελευθέρωση των τιμών, δεν υφίσταται πλέον λόγος ύπαρξης του άρθρου αυτού.
14. Το άρθρο 178, που φέρει τον τίτλο
«Αναγνωριζόμενη φύρα στους χονδρεμπόρους μαύρων ελιών» καταργείται, διότι μετά την εφαρμογή της Α.Δ. 16/1992 με την οποία έγινε η απελευθέρωση των τιμών, δεν υφίσταται πλέον λόγος ύπαρξης του άρθρου αυτού.
15. Το άρθρο 179, που φέρει τον τίτλο
«Αναγνωριζόμενες φύρες στους παρασκευαστές-χονδρεμπόρους μαύρων ελιών» καταργείται, διότι μετά την εφαρμογή της Α.Δ. 16/1992 με την οποία έγινε η απελευθέρωση των τιμών, δεν υφίσταται πλέον λόγος ύπαρξης του άρθρου αυτού.
16. Το άρθρο 181, που φέρει τον τίτλο
«Εργοστασιακή τιμή πώλησης ζάχαρης» καταργείται, διότι μετά την εφαρμογή της Α.Δ. 16/1992 με την οποία έγινε η απελευθέρωση των τιμών, δεν υφίσταται πλέον λόγος ύπαρξης του άρθρου αυτού.
17. Το άρθρο 187, που φέρει τον τίτλο
«Γνωστοποίηση εισαγωγών μελιού» καταργείται διότι προκαλεί υπερβολική και άσκοπη γραφειοκρατική επιβάρυνση στις υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Επιπλέον, με το άρθρο 188 που διατηρείται, στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας συνεχίζεται να γνωστοποιούνται οι εισαγωγές μελιού και είναι στη διακριτική ευχέρεια της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, στα πλαίσια της συνεργασίας της με τις Νομαρχίες της χώρας, όποτε κρίνεται σκόπιμο να συγκεντρώνει τα απαραίτητα στοιχεία.
18. Το άρθρο 189, που φέρει τον τίτλο
« Διαμόρφωση τιμών πώλησης ειδών σοκαλατοποιίας» καταργείται, διότι μετά την εφαρμογή της Α.Δ. 16/1992 με την οποία έγινε η απελευθέρωση των τιμών, δεν υφίσταται πλέον λόγος ύπαρξης του άρθρου αυτού.
19. Το άρθρο 198, που φέρει τον τίτλο
«Τιμές καταστημάτων που λειτουργούν έκτακτα» καταργείται, διότι μετά την εφαρμογή της Α.Δ. 16/1992 με την οποία έγινε η απελευθέρωση των τιμών, δεν υφίσταται πλέον λόγος ύπαρξης του άρθρου αυτού.
20. Το άρθρο 200, που φέρει τον τίτλο
«Προσαύξηση τιμών με την αξία συσκευασίας» καταργείται, διότι μετά την εφαρμογή της Α.Δ. 16/1992 με την οποία έγινε η απελευθέρωση των τιμών, δεν υφίσταται πλέον λόγος ύπαρξης του άρθρου αυτού.
21. Το άρθρο 202, που φέρει τον τίτλο
«Ποσοστά κέρδους για σερβιριζόμενα είδη» καταργείται, διότι μετά την εφαρμογή της Α.Δ. 16/1992 με την οποία έγινε η απελευθέρωση των τιμών, δεν υφίσταται πλέον λόγος ύπαρξης του άρθρου αυτού.
22. Το άρθρο 203, που φέρει τον τίτλο
«Ποσοστά φύρας και κέρδους για το χταπόδι» καταργείται, διότι μετά την εφαρμογή της Α.Δ. 16/1992 με την οποία έγινε η απελευθέρωση των τιμών, δεν υφίσταται πλέον λόγος ύπαρξης του άρθρου αυτού.
23. Το άρθρο 205, που φέρει τον τίτλο
«Μη ελεγχόμενα είδη (φαγητά)» καταργείται, διότι μετά την εφαρμογή της Α.Δ. 16/1992 με την οποία έγινε η απελευθέρωση των τιμών, δεν υφίσταται πλέον λόγος ύπαρξης του άρθρου αυτού.
24. Το άρθρο 206, που φέρει τον τίτλο
«Προσφορά φαγητών ως σπεσιαλιτέ από καταστήματα Α, Β και Γ κατηγορίας» καταργείται, διότι μετά την εφαρμογή της Α.Δ. 16/1992 με την οποία έγινε η απελευθέρωση των τιμών, δεν υφίσταται πλέον λόγος ύπαρξης του άρθρου αυτού.
25. Το άρθρο 207, που φέρει τον τίτλο
«Προσφορά σπεσιαλιτέ από καταστήματα κατηγοριών Α΄ Διακεκριμένης και ανωτέρων» καταργείται, διότι μετά την εφαρμογή της Α.Δ. 16/1992 με την οποία έγινε η απελευθέρωση των τιμών, δεν υφίσταται πλέον λόγος ύπαρξης του άρθρου αυτού.
26. Το άρθρο 213, που φέρει τον τίτλο
«Ορισμός καταστημάτων ξενοδοχείου» καταργείται, διότι μετά την εφαρμογή της Α.Δ. 16/1992 με την οποία έγινε η απελευθέρωση των τιμών, δεν υφίσταται πλέον λόγος ύπαρξης του άρθρου αυτού.
27. Το άρθρο 214, που φέρει τον τίτλο
«Τιμές ειδών που προσφέρονται από εστιατόρια, κυλικεία και λοιπά παρόμοια καταστήματα ξενοδοχείων» καταργείται, διότι μετά την εφαρμογή της Α.Δ. 16/1992 με την οποία έγινε η απελευθέρωση των τιμών, δεν υφίσταται πλέον λόγος ύπαρξης του άρθρου αυτού.
28. Το άρθρο 218, που φέρει τον τίτλο «Τιμές φαγητών από καταστήματα πλοίων» καταργείται, διότι μετά την εφαρμογή της Α.Δ. 16/1992 με την οποία έγινε η απελευθέρωση των τιμών, δεν υφίσταται πλέον λόγος ύπαρξης του άρθρου αυτού.
29. Το άρθρο 220, που φέρει τον τίτλο
«Τιμές καφενείου από καταστήματα πλοίων» καταργείται, διότι μετά την εφαρμογή της Α.Δ. 16/1992 με την οποία έγινε η απελευθέρωση των τιμών, δεν υφίσταται πλέον λόγος ύπαρξης του άρθρου αυτού μετά την έκδοση της Α.Δ 4/2005.
30. Το άρθρο 225, που φέρει τον τίτλο
«Αγορανομικές κατηγορίες ειδών» καταργείται, διότι μετά την εφαρμογή της Α.Δ. 16/1992 με την οποία έγινε η απελευθέρωση των τιμών, δεν υφίσταται πλέον λόγος ύπαρξης του άρθρου αυτού.
31. Το άρθρο 226, που φέρει τον τίτλο
«Τιμές ειδών στα καταστήματα σταθμών, μουσείων και αρχαιολογικών χώρων» καταργείται, γιατί τα θέματα που ρυθμίζει καλύπτονται πλέον από την Α.Δ. 4/05.
32. Το άρθρο 228, που φέρει τον τίτλο
«Τιμές ειδών στα καφενεία και Κυλικεία Δημοσίων Οργανισμών» καταργείται, διότι μετά την εφαρμογή της Α.Δ. 16/1992 με την οποία έγινε η απελευθέρωση των τιμών, δεν υφίσταται πλέον λόγος ύπαρξης του άρθρου αυτού.
33. Το άρθρο 229, που φέρει τον τίτλο
«Τιμές ειδών καφενείου σε περίπτερα και καντίνες» καταργείται, διότι μετά την εφαρμογή της Α.Δ. 16/1992 με την οποία έγινε η απελευθέρωση των τιμών, δεν υφίσταται πλέον λόγος ύπαρξης του άρθρου αυτού.
34. Το άρθρο 233, που φέρει τον τίτλο
«Τιμές γαλακτοκομικών ειδών» καταργείται, διότι μετά την εφαρμογή της Α.Δ. 16/1992 με την οποία έγινε η απελευθέρωση των τιμών, δεν υφίσταται πλέον λόγος ύπαρξης του άρθρου αυτού.
35. Το άρθρο 236, που φέρει τον τίτλο
«Στρογγυλοποίηση των τιμών» καταργείται, διότι τα θέματα που ρυθμίζει καλύπτονται πλέον από την Α.Δ. 1/06.
36. Το άρθρο 240, που φέρει τον τίτλο
«Προσαύξηση τιμών λόγω τουριστικού» καταργείται, διότι μετά την εφαρμογή της Α.Δ. 16/1992 με την οποία έγινε η απελευθέρωση των τιμών, δεν υφίσταται πλέον λόγος ύπαρξης του άρθρου αυτού.
37. Το άρθρο 269, που φέρει τον τίτλο
«Εμπορία και διακίνηση κατεψυγμένων κρεάτων βοοειδών κατανομής GATT» καταργείται, διότι με την ελεύθερη διακίνηση των προϊόντων αυτών έχει εκλείψει ο λόγος ύπαρξης του.
38. Το άρθρο 272, που φέρει τον τίτλο
«Υποχρέωση υποβολής τιμοκαταλόγων από αλλαντοποιίες-Διαμόρφωση παραγωγικών τιμών συσκευασμένων αλλαντικών» καταργείται, γιατί τα θέματα που ρυθμίζει καλύπτονται πλέον από την Α.Δ. 5/05.
39. Το άρθρο 274, που φέρει τον τίτλο
«Φύρα ψησίματος ξηρών καρπών» καταργείται, διότι μετά την εφαρμογή της Α.Δ. 16/1992 με την οποία έγινε η απελευθέρωση των τιμών, δεν υφίσταται πλέον λόγος ύπαρξης του άρθρου αυτού.
40. Το άρθρο 275, που φέρει τον τίτλο
«Πώληση ξηρών καρπών από βιομηχανίες και βιοτεχνίες» καταργείται, διότι μετά την εφαρμογή της Α.Δ. 16/1992 με την οποία έγινε η απελευθέρωση των τιμών, δεν υφίσταται πλέον λόγος ύπαρξης του άρθρου αυτού.
41. Το άρθρο 316, που φέρει τον τίτλο
«έξοδα συσκευασίας αυγών» καταργείται, διότι μετά την εφαρμογή της Α.Δ. 16/1992 με την οποία έγινε η απελευθέρωση των τιμών, δεν υφίσταται πλέον λόγος ύπαρξης του άρθρου αυτού.
42. Το άρθρο 335, που φέρει τον τίτλο
«υπεύθυνες δηλώσεις τοματοπολτού» καταργείται, διότι μετά την εφαρμογή της Α.Δ. 16/1992 με την οποία έγινε η απελευθέρωση των τιμών, δεν υφίσταται πλέον λόγος ύπαρξης του άρθρου αυτού, ενώ επιπλέον επιβάλλει υπερβολική και άσκοπη γραφειοκρατική επιβάρυνση.
43. Το άρθρο 362, που φέρει τον τίτλο
«Απαγόρευση μεταπώλησης ειδών, που χορηγούνται από Συνεταιρισμούς στα μέλη τους» καταργείται, διότι περιορίζει την οικονομική ελευθερία των πολιτών, απαγορεύοντας τους να μεταπωλούν τα είδη που έχουν προμηθευτεί από συνεταιρισμούς τους προς τρίτους.
44. Το άρθρο 427, που φέρει τον τίτλο
«Υποβολή τιμοκαταλόγων από εταιρείες παραγωγής και εισαγωγής ορυκτέλαιων και λιπαντικών» καταργείται, διότι τα θέματα που ρυθμίζει καλύπτονται πλέον από την Α.Δ. 5/05.

Ακολουθούν:
α) Τα καταργούμενα άρθρα
β) Η νέα Αγορανομική Διάταξη

 

------------------------------------------------------------------------------


Τα άρθρα που καταργούνται

ΘΕΜΑ: «Κατάργηση ορισμένων αγορανομικών ρυθμίσεων, στα πλαίσια αναμόρφωσης και εκσυγχρονισμού των ισχυουσών Αγορανομικών Διατάξεων»

Έχοντας υπόψιν:
1. Τον Ν. 1558/85
«Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Π.Δ. 397/88
«Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το Ν.Δ. 136/46
«Περί Αγορανομικού Κώδικος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Το Π.Δ. 27/96
«Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας-Ενέργειας-Τεχνολογίας και Εμπορίου» στο Υπουργείο Ανάπτυξης».
5.
Το Π.Δ. 122/04 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού».
6.
Την κοινή απόφαση Δ.15/Α/Δ/Οικ.4889/24-3-04 των Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Γεώργιο Σαλαγκούδη και Ιωάννη Παπαθανασίου».
7.
Την Α.Δ. 14/89 «Κωδικοποίηση Αγορανομικών Διατάξεων, εκδοθεισών μέχρι 16-2-89», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Την Α.Δ 16/92,με την οποία απελευθερώθηκαν οι τιμές, στο σύνολο σχεδόν, των αγαθών και παρεχομένων υπηρεσιών, με συνέπεια πολλά άρθρα της Α.Δ 14/89,εκ του λόγου αυτού, να καταργηθούν, ως μη έχοντα λόγο διατήρησής τους.
9. Την ανάγκη αναμόρφωσης και εκσυγχρονισμού των αγορανομικών μέτρων.
10. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Αρθρο 1
Με την έναρξη ισχύος της παρούσας, τίθενται σε εφαρμογή τα
κατωτέρω:
1. Από το Κεφάλαιο 1
«ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ, ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ-ΚΕΡΔΗ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» της Αγορανομικής Διάταξης 14/89.
α) Καταργείται το άρθρο 11, που φέρει τον τίτλο
«Έξοδα ιδιωτικών ψυκτικών θαλάμων».
β) Καταργείται το άρθρο 12,πού φέρει τον τίτλο «Μείωση κόστους εισαγωγής, λόγω Ν.Ε.Π»..
γ) Καταργείται το άρθρο 14 Α, που φέρει τον τίτλο «Αναγραφή των εκπτώσεων στα τιμολόγια πώλησης μη ελεγχομένων ειδών Ανακοίνωση στο Υπουργείο Ανάπτυξης συναπτόμενων συμφωνιών μεταξύ χονδρεμπορίου και Υπεραγορών Εμπορίου».
δ) Καταργείται το άρθρο 15, που φέρει τον τίτλο «Λιανική πώληση με πίστωση ειδών της κατηγορίας των διατιμημένων ή ελεγχομένου κέρδους».
ε) Καταργείται το άρθρο 18, που φέρει τον τίτλο «Υποχρεώσεις υποβολής τιμοκαταλόγων για τα προϊόντα χαλυβουργίας και τά καλώδια σειράς».

2.
Από το Κεφάλαιο 3 «ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ» της Αγορανομικής Διάταξης 14/89:
α) Καταργείται το άρθρο 50, που φέρει τον τίτλο
«Υποδήματα».
β) Καταργείται το άρθρο 65, που φέρει τον τίτλο «Είδη που παραγγέλλονται για λογαριασμό τρίτου».

3.
Από το Κεφάλαιο 4 «ΤΗΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ-ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» της Αγορανομικής Διάταξης 14/89
α) Καταργείται το άρθρο 77 Α, που φέρει τον τίτλο
«Τήρηση τιμοκαταλόγων παρεχομένων υπηρεσιών από υπεραγορές εμπορίου και αποστολή αυτών προς τους προμηθευτές τους».

4.
Από το Κεφάλαιο 6 «ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ-ΑΛΙΠΑΣΤΑ-ΚΑΠΝΙΣΤΑ ΨΑΡΙΑ-ΤΑΡΑΜΑΣ» της Αγορανομικής Διάταξης 14/89.
α) Καταργείται το άρθρο 113, που φέρει τον τίτλο
«Προσαύξηση λιανικών τιμών νωπών αλιευμάτων πού πωλούνται σε τεμάχια-φέτες».

5.
Από το Κεφάλαιο 7 «ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ-ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΑΡΤΟΥ-ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ-ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ» της Αγορανομικής Διάταξης 14/89
α) Καταργείται το άρθρο 124,πού φέρει τον τίτλο
«Τιμή νωπής ζύμης αρτοποιίας».

6.
Από το Κεφάλαιο 8 «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» της Αγορανομικής Διάταξης 14/89
α) Καταργείται το άρθρο 136,πού φέρει τον τίτλο
«Γνωστοποίηση μεταβολής εργοστασιακών τιμών γιαούρτης».

7.
Από το Κεφάλαιο 9 «ΕΛΑΙΑ-ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΛΙΠΗ-ΕΛΙΕΣ» της Αγορανομικής Διάταξης 14/89.
α) Καταργείται το άρθρο 175, που φέρει τον τίτλο
«Διαμόρφωση του κόστους παραγωγής των τυποποιημένων ελαιολάδων πυρηνελαίων».
β) Καταργείται το άρθρον 176, που φέρει τον τίτλο «Καθορισμός ποσοστών κέρδους εμπορίας των τυποποιημένων ελαιολάδων-πυρηνελαίων-σπορελαίων».
γ) Καταργείται το άρθρο 178,πού φέρει τον τίτλο \\ Αναγνωριζόμενη φύρα στους χονδρε-μπόρους μαύρων ελιών /δ/ Καταργείται το άρθρο 179,πού φέρει τον τίτλο \\ Αναγνωριζόμενες φύρες στους παρασκευαστές-χονδρεμπόρους μαύρων ελιών //

8.Από το Κεφάλαιο 10 \\ ΖΑΧΑΡΗ-ΚΑΦΕΣ-ΜΕΛΙ-ΕΙΔΗ ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΟΙΙΑΣ // της Αγορανομικης Διάταξης 14/89
α/ Καταργείται το άρθρο 181,πού φέρει τον τίτλο \\ Εργοστασιακή τιμή πώλησης ζάχαρης //
β/ Καταργείται το άρθρο 187,πού φέρει τον τίτλο \\ Γνωστοποίηση εισαγωγών μελιού//
γ/ Καταργείται το άρθρο 189,πού φέρει τον τίτλο \\ Διαμόρφωση τιμών πώλησης ειδών σοκολατοποιίας //.

9.Από το Κεφάλαιο 11 \\ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ // της Αγορανομικής Διάταξης 14/89
α/ Καταργείται το άρθρο 198,πού φέρει τον τίτλο \\ Τιμές καταστημάτων πού λειτουργούν έκτακτα //.
β/ Καταργείται το άρθρο 200,πού φέρει τον τίτλο \\ Προσαύξηση τιμών με την αξία συσκευασίας //
γ/ Καταργείται το άρθρο 202,πού φέρει τον τίτλο \\ Ποσοστά κέρδους για σερβιριζόμενα είδη //
δ/ Καταργείται το άρθρο 203,πού φέρει τον τίτλο \\ Ποσοστά φύρας και κέρδους για το χταπόδι//.
ε/ Καταργείται το άρθρο 205,πού φέρει τον τίτλο \\ Μη ελεγχόμενα είδη\ φαγητά/ //
στ/ Καταργείται το άρθρο 206,πού φέρει τον τίτλο \\ Προσφορά φαγητών ως σπεσιαλιτέ από καταστήματα Α,Β και Γ κατηγορίας //.
ζ/ Καταργείται το άρθρο 207,πού φέρει τον τίτλο \\ Προσφορά σπεσιαλιτέ από καταστήματα κατηγοριών Α Διακεκριμένης και ανωτέρων //.
η/ Καταργείται το άρθρο 213,πού φέρει τον τίτλο \\ Ορισμός καταστημάτων ξενοδοχείου/
θ/ Καταργείται το άρθρο 214,πού φέρει τον τίτλο \\ Τιμές ειδών πού προσφέρονται από-εστιατόρια, κυλικεία και λοιπά παρόμοια καταστήματα ξενοδοχείων //
ι/ Καταργείται το άρθρο 218,πού φέρει τον τίτλο \\ Τιμές φαγητών από καταστήματα πλοίων //.
ια/ Καταργείται το άρθρο 220,πού φέρει τον τίτλο \\ Τιμές ειδών καφενείου από καταστήματα πλοίων //.
ιβ/ Καταργείται το άρθρο 225,πού φέρει τον τίτλο \\ Αγορανομικές κατηγορίες ειδών //
ιγ/ Καταργείται το άρθρο 226,πού φέρει τον τίτλο \\ Τιμές ειδών από καταστήματα σταθμών,μουσείων και αρχαιολογικών χώρων //.
ιδ/ Καταργείται το άρθρο 228,πού φέρει τον τίτλο \\ Τιμές ειδών στα καφενεία και κυλικεία Δημοσίων Οργανισμών //.
ιε/ Καταργείται το άρθρο 229,πού φέρει τον τίτλο \\ Τιμές ειδών καφενείου σε περίπτερα και καντίνες //.
ιστ/ Καταργείται το άρθρο 233,πού φέρει τον τίτλο \\ Τιμές γαλακτοκομικών ειδών //
ιζ/ Καταργείται το άρθρο 236,πού φέρει τον τίτλο \\ Στρογγυλοποίηση τιμών //.
ιη/ Καταργείται το άρθρο 240,πού φέρει τον τίτλο \\ Προσαύξηση τιμών λόγω τουριστικού//

10.Από το Κεφάλαιο 12 \\ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ // της Αγορανομικής Διάταξης 14/89
α/ Καταργείται το άρθρο 269,πού φέρει τον τίτλο \\ Εμπορία και διακίνηση κατεψυγμένων κρεάτων βοοειδών κατανομής GATT //.
β/ Καταργείται το άρθρο 272,πού φέρει τον τίτλο \\ Υποχρέωση υποβολής τιμοκαταλόγων από αλλαντοποιίες-Διαμόρφωση παραγωγικών τιμών συσκευασμένων αλλαντικών //.

11.Από το Κεφάλαιο 13 \\ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ-ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ-ΜΑΣΤΙΧΑ ΧΙΟΥ // της Αγορανομικής Διάταξης 14/89
α/ Καταργείται το άρθρο 274,πού φέρει τον τίτλο \\ Φύρα ψησίματος ξηρών καρπών //
β/ Καταργείται το άρθρο 275,πού φέρει τον τίτλο \\ Πώληση ξηρών καρπών από βιομηχανίες και βιοτεχνίες //.

12.Από το Κεφάλαιο 17 \\ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ // της Αγορανομικής Διάταξης 14/89
α/ Καταργείται το άρθρο 316,πού φέρει τον τίτλο \\ Εξοδα συσκευασίας αυγών //

13.Από το Κεφάλαιο 19 \\ ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ // της Αγορανομικής Διάταξης 14/89
α/ Καταργείται 335,πού φέρει τον τίτλο \\ Υπεύθυνες δηλώσεις τοματοπολτού //

14.Από το Κεφάλαιο 23 \\ ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΡΟΦΙΜΑ // της Αγορανομικής Διάταξης 14/89
α/ Καταργείται το άρθρο 362,πού φέρει τον τίτλο \\ Απαγόρευση μεταπώλησης των ειδών πού χορηγούνται από Συνεταιρισμούς στα μέλη τους //

15.Από το Κεφάλαιο 26 \\ ΚΑΥΣΙΜΑ \ ΣΤΕΡΕΑ-ΥΓΡΑ /-ΥΓΡΑΕΡΙΑ // της Αγορανομικής Διάταξης 14/89
α/ Καταργείται το άρθρο 427,πού φέρει τον τίτλο \\ Υποβολή τιμοκαταλόγων από εταιρείες παραγωγής και εισαγωγής ορυκτελαίων και λιπαντικών //.

16.Καταργούνυαι τά άρθρα 1 και 2 της Αγορανομικής Διάταξης 6/98.

Αρθρο 2
1. Η παρούσα τίθεται σε ισχύ σε όλη την Χώρα από την επομένη της ανακοίνωσης της στον ημερήσιο τύπο.
2. Να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να ανακοινωθεί στον ημερήσιο τύπο.

 

---------------------------------------------------------------------------

 

Η νέα Αγορανομική Διάταξη

Αρθρο 11
Έξοδα ιδιωτικών ψυκτικών θαλάμων.

1) Έμποροι, βιομήχανοι, βιοτέχνες, ιδιοκτήτες ψυκτικών θαλάμων από 25 μ (3) και πάνω, που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις των διατάξεων του κεφαλαίου "ΨΥΓΕΙΑ" της παρούσας, στους οποίους τοποθετούν για συντήρηση κατεψυγμένα πουλερικά, κατεψυγμένα, βρώσιμα παραπροϊόντα πουλερικών και κατεψυγμένα αλιεύματα, επιτρέπεται να προσαυξάνουν την τιμή πώλησης των παραπάνω ειδών, λόγω ψυκτικών εξόδων, κατά μία (1) δραχμή το χιλ/μο κατ' ανώτατο όριο για κάθε μήνα και μέχρι τρεις μήνες το ανώτερο. (ΑΔ 14/8 Ιουλ. 1991,Β΄493)
2) Για όσα από τα παραπάνω προϊόντα ισχύουν ανώτατες τιμές πώλησης (διατιμήσεις), επιτρέπεται η προσαύξηση των ανώτατων αυτών τιμών με τα παραπάνω ψυκτικά έξοδα, σε όλα τα στάδια πώλησης. (ΑΔ 13/9 Ιουλ. 1991,Β΄495)

Αρθρο 12
Μείωση κόστους εισαγωγής λόγω Ν.Ε.Π.
Οι εισαγωγείς προϊόντων προέλευσης εξωτερικού για τα οποία καταβάλλονται Νομισματικά Εξισωτικά Ποσά (Ν.Ε.Π.), διαμορφώνουν τις τιμές πώλησης αυτών, χωρίς να υπολογίζουν στο κόστος εισαγωγής του προϊόντος, το 90% του αντίστοιχου Νομισματικού Εξισωτικού Ποσού.
Στα τιμολόγια που εκδίδουν, υποχρεούνται να αναγράφουν εκτός από τις ισχύουσες ενδείξεις, και την ένδειξη "Δεν υπολογίστηκε στο κόστος Ν.Ε.Π. δρχ. ....", χωριστά για κάθε είδος που πωλείται.

Αρθρο 14α
Αναγραφή των εκπτώσεων στα τιμολόγια πώλησης μη ελεγχομένων ειδών- Ανακοίνωση στο Υπ. Ανάπτυξης συναπτομένων συμφωνιών μεταξύ χονδρεμπορίου και υπεραγορών εμπορίου.
1. Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υπάγονται τα είδη, ανεξαρτήτως προέλευσης, που ανήκουν στην κατηγορία των μη ελεγχομένων ειδών.
2. Οι βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εισαγωγείς-αντιπρόσωποι οίκων εξωτερικού, εισαγωγείς, χονδρέμποροι-διακινητές και άλλοι αντιπρόσωποι αυτών, που διενεργούν ποσοστιαίες ή δραχμικές εκπτώσεις επί αξίας προϊόντων ή εκπτώσεις σε είδος υποχρεούνται όπως, επί των εκδιδομένων τιμολογίων πώλησης των προϊόντων αυτών, αναγράφουν τις εν λόγω εκπτώσεις.
3. Οι επιχειρήσεις της ως άνω παραγράφου 2, εφόσον συνάπτουν συμφωνίες με τις υπεραγορές λιανικού εμπορίου ή με υπεραγορές που ασκούν χονδρική και λιανική πώληση, συμφωνίες οι οποίες έχουν σχέση με την πώληση ειδών, υποχρεούνται όπως ανακοινώνουν το περιεχόμενο των συμφωνιών αυτών στο Υπουργείο Ανάπτυξης (Διεύθυνση Τιμών Τροφίμων και Ποτών) εντός των κατωτέρω αποκλειστικών προθεσμιών.
α) Εντός τριάντα (30) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, για όσες συμφωνίες έχουν συναφθεί πριν την ισχύ του παρόντος άρθρου.
β) Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη σύναψη τέτοιων συμφωνιών, για όσες πρόκειται να συναφθούν από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου και μετά.
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Ισχύει, όπως προστέθηκε με ΑΔ 6/98 (ΦΕΚ 800/Β/30-7-98)

Αρθρο 15
Λιανική πώληση με πίστωση ειδών της κατηγορίας των διατιμημένων ή ελεγχομένου κέρδους.

1) Όσοι πουλάνε λιανικά με πίστωση και με δόσεις είδη βιοτικής ανάγκης της κατηγορίας των διατιμημένων η ελεγχομένου κέρδους, εκτός από τα τρόφιμα, δικαιούνται να εισπράττουν εκτός από το νόμιμο ποσοστό κέρδους λιανικής πώλησης και τόκο που δεν μπορεί να υπερβαίνει τον νόμιμο. Ο τόκος αυτός υπολογίζεται μόνο στο χρηματικό υπόλοιπο που απομένει ύστερα από κάθε δόση που εξοφλείται (τόκο τοκοχρεολυτικό).
2) Στις περιπτώσεις που έχει συμφωνηθεί η καταβολή των δόσεων να γίνεται κατά εβδομάδα ή σε χρονικά διαστήματα μικρότερα του μηνός ή όταν ο λογαριασμός παρουσιάζει συχνές μεταβολές, λόγω πραγματοποίησης διαδοχικών αγορών, επιτρέπεται ο υπολογισμός του τόκου να μη γίνεται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο αλλά με την εξής κλίμακα :
α) Σε αγορά που εξοφλείται σε διάστημα ενός μηνός, συνολικός τόκος ίσος προς το ένα δωδέκατο (1/12) του νόμιμου τόκου.
β) Σε αγορά που εξοφλείται σε διάστημα δύο μηνών, συνολικός τόκος ίσος προς ενάμισι δωδέκατο (1,5/12) του νόμιμου τόκου.
γ) Σε αγορά που εξοφλείται σε διάστημα τριών μηνών, συνολικός τόκος ίσος προς τα δύο δωδέκατα (2/12) του νόμιμου τόκου και ούτω καθ' εξής:
Εάν μια δόση δεν καταβληθεί εμπρόθεσμα το υπόλοιπο του χρέους θα επιβαρύνεται με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας.
3) Πωλήσεις ειδών από αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου οι οποίες γίνονται με μεσολάβηση συνεταίρου επιχείρησης, θεωρούνται ότι γίνονται από την επιχείρηση και συνεπώς απαγορεύεται ο υπολογισμός κέρδους χονδρικής πώλησης.

Αρθρο 18
Υποχρέωση υποβολής τιμοκαταλόγων για τα προϊόντα χαλυβουργίας και τα καλώδια σειράς.

1) Οι επιχειρήσεις που παράγουν και εισάγουν τα προϊόντα χαλυβουργίας, που αναφέρονται στο παράρτημα 1 της συνθήκης "ΕΚΑΧ", υποχρεούνται, σε περίπτωση μεταβολής των τιμών πώλησης των προϊόντων τους, να υποβάλλουν στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορίου, τους νέους τιμοκαταλόγους τους, δύο (2) ημέρες πριν από την εφαρμογή τους.
2) Οι επιχειρήσεις παραγωγής καλωδίων σειράς και εφόσον η μεταβολή της τιμής πώλησής τους οφείλεται σε αύξηση της τιμής του χαλκού η της πλαστικής μονωτικής ύλης που χρησιμοποιούν, θα διαμορφώνουν με ευθύνη τους τις τιμές πώλησης των καλωδίων κάθε μήνα, με βάση τη μέση τιμή του χαλκού, όπως αυτή διαμορφώνεται στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου τον προηγούμενο μήνα και την τιμή της πλαστικής ύλης, που χρησιμοποιείται για την μόνωση των καλωδίων.
Οι τιμοκατάλογοι καλωδίων που θα διαμορφώνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, μαζί με πίνακα ποσοτικής συμμετοχής του χαλκού και της πλαστικής μονωτικής ύλης που χρησιμοποιείται, κατά μέτρο καλωδίου, θα υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορίου, μέσα στις πρώτες πέντε (5) ημέρες κάθε μήνα που αφορούν.

Αρθρο 50
Υποδήματα

Βιομήχανοι, βιοτέχνες, κατασκευαστές και πωλητές υποδημάτων γενικά (υποδήματα, παντόφλες, σανδάλια, κ.λ.π.) υποχρεούνται να αναγράφουν σε εμφανές μέρος της σόλας του προϊόντος με χτύπημα μεταλλικής σφραγίδας, τις παρακάτω ενδείξεις με κεφαλαία στοιχεία ύψους τουλάχιστον τριών (3) χιλιοστών.
1) "ΓΝΗΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΑ" γι
αυτά που κατασκευάζονται από γνήσια επανωδέρματα (φόντια) και σολοδέρματα.
2) " ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΟΛΑ" γι
αυτά που κατασκευάζονται από γνήσια επανωδέρματα (φόντια) και από πλαστική σόλα.
3) "ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΠΟΔΗΜΑ" γι
αυτά που κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου (φόντια και σόλα) από πλαστικές ύλες.(ΑΔ 14/89)

Αρθρο 65
Είδη που παραγγέλλονται για λογαριασμό τρίτου
1) Στα είδη βιοτικής ανάγκης που κατασκευάζονται η συσκευάζονται στην Ελλάδα, έπειτα από ειδική παραγγελία για λογαριασμό και κατ' εντολήν τρίτου αντί του ονοματεπώνυμου του κατασκευαστή ή συσκευαστή μπορεί να γράφεται το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση αυτού που τα παραγγέλλει και τα πουλά, οπότε ο τελευταίος θα έχει και την ολοκληρωτική ευθύνη σε περίπτωση που δεν τηρηθεί αυτή η διάταξη.
2) Ειδικά όταν πρόκειται για υποδήματα, οι κατασκευαστές τους ανεξάρτητα από το ύψος της παραγωγής τους και εκτός από τις υποχρεώσεις τους που αναφέρονται στα άλλα άρθρα της παρούσας, υποχρεούνται να γράφουν με χτύπημα μεταλλικής σφραγίδας και με κεφαλαία γράμματα ύψους τουλάχιστον τριών (3) χιλιοστών το ονοματέπωνυμο ή τον εμπορικό τίτλο τους, μαζί με τον κωδικό αριθμό του Φορολογικού Μητρώου.
Στην περίπτωση υποδημάτων με σόλα από φυσικό κρέπ (ομαλής η ανώμαλης επιφάνειας) η από συνθετικό κρέπ (τζέλ- κρέπ), λόγω αδυναμίας αποτύπωσης σ' αυτά με χτύπημα μεταλλικής, ανάγλυφης σφραγίδας, οι ενδείξεις που επιβάλλονται από την προηγούμενη παράγραφο μπορούν να γράφονται εντύπως ή με σφραγίδα, με γράμματα ανεξίτηλα και ευανάγνωστα σε ετικέτα στερεά κολλημένη στη σόλα τους.
Υποδήματα που πωλούνται στις μπουτίκ και που κατασκευάζονται με βάση τα σχέδια του εμπόρου που κάνει την παραγγελία εκτός από τις ενδείξεις που υποχρεούνται να έχουν, επιτρέπεται να γράφουν με χτύπημα στη σόλα ανάγλυφης σφραγίδας ή με ανεξίτηλη μελάνη πάνω σε ετικέτα στερεά κολλημένη στη σόλα την ένδειξη "ΜΟΝΤΕΛΟ ......." που θα συμπληρώνεται με το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία η τον εμπορικό τίτλο που εμπόρου που τα παραγγέλλει (π.χ. ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ....... .. κ.λ.π.).

Αρθρο 77α
Τήρηση τιμοκαταλόγων παρεχομένων υπηρεσιών από υπεραγορές εμπορίου και αποστολή αυτών προς τους προμηθευτές τους.
1.Οι υπεραγορές λιανικού εμπορίου και οι υπεραγορές που ασκούν χονδρική και λιανική πώληση(surer markets, πολυκαταστήματα, αλυσίδες καταστημάτων κ.λ.π.), που προσφέρουν προς τους προμηθευτές των προϊόντων που εμπορεύονται ιδιαίτερη μεταχείριση ή παρέχουν προς αυτούς υπηρεσίες που αναφέρονται στην προβολή, διαφήμιση και με κάθε τρόπο προώθηση των προϊόντων αυτών, υποχρεούνται να τηρούν τιμοκαταλόγους, στους οποίους θα αναγράφονται το είδος της παρεχομένης υπηρεσίας ή ιδιαίτερης μεταχείρισης τα χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν αυτές καθώς και η τιμή αυτών. Οι εν λόγω τιμοκατάλογοι θα φέρουν υποχρεωτικά την ημερομηνία έκδοσής τους και θα αποστέλλονται προς τους προμηθευτές εντός αποκλειστικής προθεσμίας οκτώ (8) ημερών από την ημερομηνία έκδοσής τους.
2. Κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, οι παραπάνω τιμοκατάλογοι πρέπει να εκδοθούν και αποσταλούν προς τους προμηθευτές τους εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος άρθρου.
3. Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υπάγονται πέρα από τα κεντρικά καταστήματα των ως άνω υπεραγορών και τα υποκαταστήματα αυτών, εφόσον για τα τελευταία οι όροι των παρεχομένων ως άνω υπηρεσιών ή της ιδιαίτερης μεταχείρισης διαφέρουν. (ΑΔ 6/9-30 Ιουλ.1998, ΦΕΚ Β΄ 600)

Αρθρο 113
Προσαύξηση λιανικών τιμών νωπών αλιευμάτων που πωλούνται σε τεμάχια - φέτες.
Οι τιμές λιανικής πώλησης των νωπών αλιευμάτων εκτός από τον ξιφία που διαμορφώνονται νόμιμα μπορούν να προσαυξάνονται μέχρι ποσοστού 26% λόγω φύρας εφόσον αυτά πωλούνται σε τεμάχια-φέτες σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 3 της παρούσας.

Αρθρο 124
Τιμή νωπής ζύμης αρτοποιίας.

Καθορίζεται ανώτατη τιμή πώλησης νωπής ζύμης αρτοποιίας δρχ. 150 το χιλ/μο. (ΑΔ 42/31 Δεκ.1990, ΦΕΚ Β΄ 7/1991)

Αρθρο 136
Γνωστοποίηση μεταβολής εργοστασιακών τιμών γιαούρτης.

Βιομηχανίες παρασκευής τύπων γιαούρτης που ανήκουν στην κατηγορία των διατιμημένων ή ελεγχομένου κέρδους, υποχρεούνται πριν από οποιαδήποτε μεταβολή των τιμών πώλησης των προϊόντων τους να γνωστοποιούν στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορίου τις νέες τιμές πώλησης καθώς και τους λόγους που επέβαλαν την ανατίμηση.

Αρθρο 175
Διαμόρφωση του κόστους παραγωγής των τυποποιημένων Ελαιολάδων
πυρηνελαίων
1) Η τιμή πώλησης των τυποποιημένων ελαιολάδων και πυρηνελαίων, σε πλαστικές φιάλες ή λευκοσιδηρά δοχεία, διαμορφώνεται από τυς τυποποιητές κατ
ανωτάτο όριο βάσει των παρακάτων συντελεστών κόστους:
α) Της τιμολογιακής αξίας αγοράς των λαδιών και προκειμένου για ελαιόλαδο ραφινέ δικής τους παραγωγής της τιμής του εργοστασιακού κόστους αυτού.
β) Των νομίμων μεταφορικών και φορτοεκφορτωτικών εξόδων των λαδιών, που προκύπτουν από τα επίσημα δικαιολογητικά πληρωμής τους.
γ) Της αξίας των υλικών συσκευασίας (πλαστική φιάλη, λευκοσίδηρο δοχείο, καπάκι ετικέτα, χαρτοκιβώτιο που δεν επιστρέφεται).
δ) Των εργατικών εξόδων γεμίσματος των φιαλών και των λευκοσιδηρών δοχείων.
ε) Των υπολοίπων εξόδων που αναγνωρίζονται σαν στοιχεία κόστους σύμφωνα με το κεφάλαιο 2
«Κανόνες Αγορανομικής Κοστολόγησης» της παρούσας Δ/ξης, εφόσον πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με παραστατικά στοιχεία. Τα εν λόγω έξοδα, αθροιστικά, δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 8% επί του διαμορφούμενου κόστους παραγωγής.
στ) Του καθαρού ποσοστού κέρδους μέχρι 4% για τις βιομηχανίες και 6% για τις βιοτεχνίες.
2) Επιτρέπεται η επιβάρυνση της τιμής που διαμορφώνεται σύμφωνα με τα προηγούμενα, για απώλεια (φύρα) φυσικού ελαιολάδου από μούργα, διήθηση και μετάγγιση που αντιστοιχεί στο 0,75% του βάρους, μόνο των ελαιολάδων που αγοράσθηκαν από παραγωγούς από 1ης Νοεμβρίου μέχρι τέλους Μαρτίου κάθε ελαιοκομικής περιόδου.

Αρθρο 176
Καθορισμός ποσοστών κέρδους εμπορίας τυποποιημένων σπορέλαιων

1 ) Τα ανώτατα ποσοστά κέρδους που επιτρέπεται να εισπραχθούν στην εμπορία των τυποποιημένων σπορέλαιων είναι:
α) Μεικτό χονδρεμπορικό κέρδος μέχρι 5% και εφόσον πρόκειται για χονδρεμπόριο που έχει έδρα σε πόλη διαφορετική από αυτή του τυποποιητή σπορέλαιων.
β) Μεικτό κέρδος λιανικής πώλησης μέχρι 10% όσον αφορά τα σπορέλαια.
2) Στα τιμολόγια πώλησης των τυποποιημένων σπορέλαιων πρέπει να αναγράφονται οι ενδείξεις "ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΗΚΕ ΚΕΡΔΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΗ" ή σε περίπτωση μεσολάβησης χονδρεμπόρου "ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΗΚΕ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ". (ΑΔ 1/9-27 Ιαν.1992, ΦΕΚ Β΄ 37)

Αρθρο 178
Αναγνωριζόμενη φύρα στους χονδρεμπόρους μαύρων ελιών.
1) Στους χονδρεμπόρους βρώσιμων μαύρων ελιών σε άλμη, αναγνωρίζεται φύρα ποσοστό 5% στις ποσότητες ελιών που αναγράφονται στα τιμολόγια αγοράς, στην οποία περιλαμβάνονται οι κάθε μορφής φύρες που τυχόν παρουσιάζονται π.χ. ταξιδιού, αποθήκευσης κ.λ.π.
2) Το παραπάνω ποσοστό φύρας αναγνωρίζεται σε έναν και μόνο χονδρέμπορο και κυρίως στα κέντρα κατανάλωσης.

Αρθρο 179
Αναγνωριζόμενες φύρες στους παρασκευαστές-χονδρεμπόρους μαύρων ελιών.
Στους παρασκευαστές - χονδρεμπόρους βρώσιμων μαύρων ελιών σε άλμη, αναγνωρίζονται οι παρακάτω φύρες για κάθε περίπτωση:
1) Για τις ποσότητες των ελιών που παρασκευάζουν από νωπούς καρπούς και πωλούν ως χονδρέμποροι αναγνωρίζεται φύρα παραγωγής η φύρα που αναγράφεται στο άρθρο 177 καθώς επίσης η φύρα του χονδρέμπορου, που αναφέρει το προηγούμενο άρθρο 178, εφ' όσον πωλούνται από τον παρασκευαστή - χονδρέμπορο στα κέντρα κατανάλωσης.
2) Για τις ποσότητες των ελιών που παρασκευάζουν και πωλούν σε χονδρεμπόρους αναγνωρίζεται μόνο φύρα παραγωγής, σύμφωνα με αυτά που καθορίζει το άρθρο 177 της παρούσας.
3) Για τις ποσότητες των ελιών που αγοράζουν παρασκευασμένες και μεταπωλούν ως χονδρέμποροι αναγνωρίζεται μόνο φύρα χονδρεμπόρου, σύμφωνα με αυτά που καθορίζει το άρθρο 178 της παρούσας.
4) Απαγορεύεται η επιβάρυνση της τιμής πώλησης των βρώσιμων μαύρων ελιών σε άλμη από χονδρεμπόρους για τυχόν φύρα παραγωγής, μεταφοράς, αποθήκευσης κ.λ.π., που δεν αναγνωρίζεται από την παρούσα.

Αρθρο 181
Εργοστασιακή τιμή πώλησης ζάχαρης
Η εργοστασιακή τιμή πώλησης της λευκής κρυσταλλικής ζάχαρης διαμορφώνεται σύμφωνα με τους κανόνες κοστολόγησης του Κεφ. 2 της παρούσας σε συνδυασμό με το καθαρό κέρδος του άρθρου 5 της παρούσας. (ΑΔ 6/28 Φεβ.1991, ΦΕΚ Β΄ 113)

Αρθρο 187
Γνωστοποίηση εισαγωγών μελιού
Την 1η και 16η ημέρα κάθε μήνα, οι Νομαρχιακές Υπηρεσίες Εμπορίου υποχρεούνται να υποβάλλουν στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορίου συγκεντρωτική κατάσταση, για τις εισαγωγές μελιού από εισαγωγείς της περιφερείας τους, στην οποία θα αναφέρονται:
1) Το ονοματεπώνυμο, η έδρα και η διεύθυνση του εισαγωγέα
2) Η ονομασία του μελιού
3) Η ποσότητα του μελιού
4) Ο αριθμός, το είδος και το μέγεθος της συσκευασίας
5) Η χώρα προέλευσης
6) Η τιμή CIF

Αρθρο 189
Διαμόρφωση τιμών πώλησης ειδών σοκαλατοποιίας.
1. Οι βιομηχανίες και βιοτεχνίες που παράγουν είδη σοκαλατοποιίας, υποχρεούνται να αναγράφουν στην εξωτερική επιφάνεια της άμεσης συσκευασίας των ειδών τους τυπωμένη και με ευδιάκριτα ψηφία μεγέθους τουλάχιστον πέντε (5) χιλιοστών τη λιανική τιμή πώλησης κάθε είδους.
Η τιμή αυτή που είναι ανώτατη και απαγορεύεται να την υπερβεί οποιοσδήποτε πωλητής, θα προκύπτει από την κατά περίπτωση εργοστασιακή τιμή προσαυξημένη με ποσοστό 38 %.
Η τιμή που θα προκύπτει με τον τρόπο αυτό είναι η τιμή καταναλωτή και περιλαμβάνει την ανάλογη επιβάρυνση του Φ.Π.Α.
Στην εργοστασιακή τιμή για την εφαρμογή τής παρούσας περιλαμβάνεται το πλήρες κόστος του είδους, το ποσοστό του καθαρού κέρδους του εργοστασίου και το ανάλογο ποσοστό της επιβάρυνσης του είδους από την υποχρεωτική προς τους χονδρεμπόρους έκπτωση που παρέχεται.
Η παραπάνω ανωτάτη λιανική τιμή εισπράττεται ανεξάρτητα από την τιμή αγοράς του είδους.
2. Οι επιχειρήσεις που εισάγουν είδη σοκαλατοποιίας υποχρεούνται να αναγράφουν τυπωμένη ή και σε ετικέτα κολλημένη στην άμεση συσκευασία των ειδών τους τη λιανική τιμή πώλησης κάθε είδους καθώς και τον τίτλο τους. Η τιμή αυτή που είναι ανώτατη και απαγορεύεται να την υπερβεί οποιοσδήποτε πωλητής, θα προκύπτει από την κατά περίπτωση εισαγωγική τιμή, προσαυξημένη με ποσοστό 38 %. Η τιμή που θα προκύπτει με τον τρόπο αυτό είναι η τιμή καταναλωτή και περιλαμβάνει την ανάλογη επιβάρυνση του ΦΠΑ. Η εισαγωγική τιμή περιλαμβάνει το κόστος εισαγωγής, που θα προσδιορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και το μεικτό περιθώριο κέρδους εισαγωγέα (χονδρεμπόρου) σε ποσοστό 12%. Η παραπάνω ανώτατη λογική τιμή εισπράττεται ανεξάρτητα από την τιμή αγοράς του είδους. (ΑΔ 18/30 Απρ.1990, ΦΕΚ Β΄ 295)
3) Στις περιπτώσεις παραγωγής ειδών σοκαλατοποιίας από βιομηχανίες ή βιοτεχνίες ή εργαστήρια και διάθεσής τους, μέσω δικών τους καταστημάτων λιανικώς, η κατά τα παραπάνω ανώτατη λιανική τιμή θα προκύπτει από το κατά περίπτωση κόστος παραγωγής, προσαυξημένο με ποσοστό μέχρι 28%, τόσο για τα συσκευασμένα όσο και για τα χύμα προσφερόμενα είδη. Όμοια, στις περιπτώσεις εισαγωγής ειδών σοκαλατοποιίας και διάθεσής τους λιανικώς από δικά τους καταστήματα, η κατά τα παραπάνω ανώτατη λιανική τιμή θα προκύπτει από το κατά περίπτωση κόστος εισαγωγής, μέχρι την αποθήκη της εισαγωγικής επιχείρησης, προσαυξημένο με ποσοστό μέχρι 28% τόσο για τα συσκευασμένα όσο και για τα χύμα προσφερόμενα είδη.
4) Σε περίπτωση που κατά τον υπολογισμό της λιανικής τιμής πώλησης σύμφωνα με τα παραπάνω προκύπτει ποσό με δεκαδικό αριθμό μικρότερο της μονάδας, ο δεκαδικός αυτός εάν είναι μικρότερος ή ίσος του 0, 49 στρογγυλοποιείται προς τα κάτω και εάν είναι μεγαλύτερος προς τα πάνω.
5) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, οι ανώτατες λιανικές τιμές που αναγράφονται στη συσκευασία είναι δυνατόν να προσαυξάνονται σε ποσοστό μέχρι 20% εάν και εφόσον τα είδη σοκαλατοποιίας σερβίρονται σε καθιστούς πελάτες από καταστήματα εστίασης, αναψυχής η ψυχαγωγίας, ανεξάρτητα από την αγορανομική κατηγορία κατάταξης τους. (ΑΔ 14/89)

Αρθρο 198
Τιμές καταστημάτων που λειτουργούν έκτακτα
1) Οι τιμές των κυλικείων, αναψυκτηρίων και λοιπών παρόμοιων κατ/των, που λειτουργούν έκτακτα για τις φιλανθρωπικές εορτές, τους χορούς των απόρων, τους χορούς των Σωματείων για τιμητικές παραστάσεις, κλπ. ορίζονται μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων με σχετικές αποφάσεις του οικείου Νομάρχη.
2) Για τα κυλικεία των χορευτικών αιθουσών με εισιτήρια, εφόσον δεν είναι καταταγμένα σε αγορανομική κατηγορία, ισχύουν οι τιμές πώλησης  Α' κατηγορίας.

Αρθρο 200
Προσαύξηση τιμών με την αξία συσκευασίας

Οι τιμές που διαμορφώνονται, νόμιμα, για τα είδη τα οποία ανήκουν στην κατηγορία των διατιμημένων ή ελεγχόμενου κέρδους και προσφέρονται από εστιατόρια και λοιπά παρόμοια κατ/τα "σε πακέτο" για κατανάλωση εκτός κατ/τος, μπορεί να προσαυξάνονται με την αξία της συσκευασίας, όπως αυτή προκύπτει από το σχετικό, κάθε φορά, τιμολόγιο αγοράς της.

Αρθρο 202
Ποσοστά κέρδους για σερβιριζόμενα είδη

1) Το ποσοστό μεικτού κέρδους για τα παρακάτω είδη που προσφέρονται (σερβίρονται) στα εστιατόρια, ταβέρνες, μπαρ, καφετέριες και λοιπά παρόμοια καταστήματα, καθορίζεται, ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΤ/ΤΩΝ
Α΄ Β' Γ'
α) Τυρί (κάθε είδους) 87% 82% 76%
β) Γιαούρτι 54% 43% 32%
γ) Φρούτα, ξηροί καρποί, γενικά 98% 87% 82%
δ) Οίνος σε φιάλες και ποτήρι, μεταλλικά νερά σόδες 60% 54% 49%
ε) Ζύθος σε φιάλες, λευκοσιδηρά δοχεία και ποτήρι 54% 49% 43%
στ) Ελιές γενικά 82% 76% 71%
ζ) Είδη κυνηγίου 109% 98% 87%
η) Ταραμάς 76% 71% 65%
θ) Χαλβάς 65% 60% 54%
ι) Ιχθυηρά σε κονσέρβες 65% 60% 54%
κ) Θαλασσινά νηστίσιμα (οστρακοειδή) 76% 71% 65%
2) Οι τιμές που τελικά διαμορφώνονται για τα παραπάνω είδη επιτρέπεται να προσαυξάνονται με ποσοστό μέχρι 10%, μόνο κατά τις Κυριακές και τις λοιπές αργίες (εξαιρέσιμες) που προβλέπονται από το Νόμο.

Αρθρο 203
Ποσοστά φύρας και κέρδους για το χταπόδι

1) Καθορίζονται τα ποσοστά φύρας του χταποδιού, που προσφέρεται από εστιατόρια, οινομαγειρεία, ταβέρνες, μπάρ , καφεμπάρ, ουζερί και λοιπά παρόμοια κατ/τα, ανεξάρτητα από την κατηγορία κατάταξής τους, ως εξής:
α) Ψητό (νωπό ή κατεψυγμένο) σε ποσοστό μέχρι 60%
β) Βραστό (νωπό ή κατεψυγμένο) σε ποσοστό μέχρι 50%
2) Καθαρίζονται τα ποσοστά μεικτού κέρδους του χταποδιού, ψητού η βραστού, που προσφέρεται με το χιλ/μο από τα παραπάνω κατ/τα, κατηγοριών Α' και κατωτέρων, ως εξής : Α'. 60%, Β'. 50%, Γ'. 40%.

Αρθρο 205
Μη ελεγχόμενα είδη (φαγητά)

Τα παρακάτω είδη φαγητών που προσφέρονται από εστιατόρια και λοιπά παρόμοια καταστήματα, ανεξάρτητα από την κατηγορία κατάταξής τους, ανήκουν στην κατηγορία των μη ελεγχόμενων ειδών.
1.-Μαγειρίτσα
2.-Μοσχαροκεφαλή αυγολέμονο
3.-Γλώσσα μόσχου
4.-Πηχτή χοιρινή
5.-Ρωσική σαλάτα δικής τους παρασκευής
6.-Ταραμοσαλάτα δικής τους παρασκευής.

Αρθρο 206
Προσφορά φαγητών ως "σπεσιαλιτέ" από κατ/τα Α', Β' και Γ' κατηγορίας
1) Επιτρέπεται στα εστιατόρια και λοιπά παρόμοια κατ/τα κατηγοριών Α' και κατωτέρων , η παρασκευή και προσφορά φαγητών με το χαρακτηρισμό "σπεσιαλιτέ" τα οποία εναλλάσσονται κατά την κρίση τους, με την προϋπόθεση να διαθέτουν και να προσφέρουν, καθ
όλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους, τέσσερα (4) τουλάχιστον κύρια φαγητά από αυτά που ανήκουν στην κατηγορία των διατιμημένων ή ελεγχόμενου κέρδους.
2) Εφόσον τηρείται η παραπάνω προϋπόθεση μπορούν τα εν λόγω καταστήματα να προσφέρουν στην πελατεία τους φαγητά με το χαρακτηρισμό "σπεσιαλιτέ"με την αναλογία 2 διατιμημένα και 1 σπεσιαλιτέ, δηλαδή 4 ή 5 διατιμημένα και 2 "σπεσιαλιτέ", 6 ή 7 διατιμημένα και 3 "σπεσιαλιτέ" κ.ο.κ.
3) Στα καταστήματα που παρασκευάζουν φαγητά αποκλειστικά από ψάρια το παραπάνω δικαίωμα παρέχεται εφόσον αυτά προσφέρουν αντίστοιχα αριθμό φαγητών από ψάρια διαφόρων κατηγοριών.
4) Τα παραπάνω κατ/τα έχουν το δικαίωμα χαρακτηρισμού ως "σπεσιαλιτέ" και στις σαλάτες με την προϋπόθεση όμως ότι για να χαρακτηρισθεί μια σαλάτα "σπεσιαλιτέ" πρέπει να προσφέρουν καθ
όλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους, απαραίτητα, τέσσερις (4) τουλάχιστον διαφορετικού είδους σαλάτες που ανήκουν στην κατηγορία των διατιμημένων ή ελεγχόμενου κέρδους. Εφόσον υπάρχει η προϋπόθεση αυτή εφαρμόζονται και στις σαλάτες οι αναλογίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
5) Τα φαγητά που προσφέρονται με το χαρακτηρισμό "σπεσιαλιτέ" πρέπει απαραίτητα να είναι μαγειρευμένα και αποκλείεται η προσφορά με τον παραπάνω χαρακτηρισμό των φαγητών της ώρας ψητών ή τηγανιτών, πατσά, κρεάτων σούβλας (αμνοερίφια, χοιρίδια) και κοτόπουλων σούβλας, από αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 199 της παρούσας.
6) Εξαιρούνται από τους περιορισμούς της προηγούμενης παραγράφου, τα νωπά ψάρια (γλώσσες), λαυράκια, λιθρίνια, μπαρμπούνια, ξιφίας, συναγρίδες, τσιπούρες, σφυρίδες και φαγκριά) τα οποία μπορούν να παρασκευάζονται και να προσφέρονται με οποιονδήποτε τρόπο, τηρουμένων κατά τα λοιπά των ρυθμίσεων του παρόντος άρθρου.
7) Απαγορεύεται φαγητό από αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 199 της παρούσας να προσφέρεται ταυτόχρονα και ως "σπεσιαλιτέ".
8 ) Τα φαγητά που προσφέρονται ως "σπεσιαλιτέ" σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο αυτό ανήκουν στην κατηγορία των μη ελεγχομένων ειδών.

Αρθρο 207
Προσφορά "σπεσιαλιτέ" από κατ/τα κατηγοριών Α' διακεκριμένης και ανωτέρων

Επιτρέπεται στα εστιατόρια και λοιπά παρόμοια κατ/τα κατηγοριών υπερπολυτελείας, πολυτελείας και Α' διακεκριμένης να παρασκευάζουν και να προσφέρουν φαγητά με το χαρακτηρισμό "σπεσιαλιτέ" βάσει των προϋποθέσεων του άρθρου 206 της παρούσας, εφόσον αυτά προσφέρουν αντίστοιχο αριθμό φαγητών από εκείνα που ελέγχονται για υπερβολικό κέρδος.

Αρθρο 213
Ορισμός καταστημάτων ξενοδοχείου
1) Ως εστιατόρια, μπαρ κυλικεία και παρόμοια καταστήματα
Ξενοδοχείου χαρακτηρίζονται εκείνα που λειτουργούν σε χώρους που ανήκουν σε Ξενοδοχειακή Επιχείρηση ή σε χώρους μισθωμένους από τον κύριο της Ξενοδοχειακής Επιχείρησης ή μισθωτή αυτής.
2) Επίσης, ως εστιατόρια, μπαρ κυλικεία και παρόμοια κατ/τα Ξενοδοχείου χαρακτηρίζονται και εκείνα που λειτουργούν σε χώρους που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου έστω και αν η εκμετάλλευση αυτών εκχωρήθηκε με πράξη από τον κύριο της Ξενοδοχειακής Επιχείρησης ή μισθωτή αυτής σε άλλο Νομικό ή Φυσικό Πρόσωπο, εφόσον η εκχώρηση αυτή δεν απαγορεύεται από άλλες διατάξεις

Αρθρο 214
Τιμές ειδών που προσφέρονται από εστιατόρια κυλικεία και λοιπά παρόμοια κατ/τα ξενοδοχείων
1) Οι τιμές των ειδών που προσφέρονται ελεύθερα (αλά-κάρτ) από εστιατόρια, μπαρ, κυλικεία και παρόμοια κατ/τα Ξενοδοχείου διαμορφώνονται, ανάλογα με την αγορανομική κατηγορία κατάταξής τους, ως εξής:
α) Σε εστιατόρια, μπαρ, κυλικεία και παρόμοια καταστήματα, Α' κατηγορίας, που λειτουργούν από τον ίδιο φορέα της Ξενοδοχειακής Επιχείρησης σε στεγασμένους ή υπαίθριους περιφραγμένους χώρους, οι οποίοι ανήκουν κατά κυριότητα στην επιχείρηση του ξενοδοχείου, ισχύουν οι τιμές των κοινών εστιατορίων, μπαρ, κυλικείων και παρόμοιων καταστημάτων, αντίστοιχης κατηγορίας, προσαυξημένης κατά 20%.
β) Σε εστιατόρια, μπαρ, κυλικεία, και παρόμοια καταστήματα, Α'. κατηγορίας, που λειτουργούν από τον ίδιο φορέα της Ξενοδοχειακής επιχείρησης και χρησιμοποιούν εκτός από τον ιδιόκτητο χώρο (στεγασμένο ή μη ) σύμφωνα με τα παραπάνω και άλλους χώρους που δεν ανήκουν στην κυριότητα της Επιχείρησης του Ξενοδοχείου, ισχύουν οι τιμές των κοινών εστιατορίων, μπαρ, κυλικείων και παρόμοιων κατ/των, αντίστοιχης κατηγορίας, προσαυξημένες κατά 10%.
γ) Σε εστιατόρια , μπαρ, κυλικεία και παρόμοια καταστήματα Α'. κατηγορίας, που λειτουργούν από φορέα διαφορετικό εκείνου της Ξενοδοχειακής Επιχείρησης, εφόσον αυτό δεν απαγορεύεται από άλλες διατάξεις και ανεξάρτητα από το χώρο, που χρησιμοποιούν, ως ιδιόκτητο μισθωμένο, στεγασμένο ή υπαίθριο, ισχύουν οι τιμές των κοινών εστιατορίων, μπαρ, κυλικείων και παρόμοιων κατ/των αντίστοιχης κατηγορίας, προσαυξημένες κατά 10%.
δ) Σε εστιατόρια, μπαρ, κυλικεία και παρόμοια καταστήματα κατηγοριών Β' και Γ' ισχύουν τα εξής:
(1) Για εκείνα που λειτουργούν με τους όρους και τις προϋποθέσεις της περίπτωσης α της παρούσας παραγράφου ισχύουν οι τιμές των κοινών εστιατορίων, μπαρ, κυλικείων και παρόμοιων κατ/των, αντίστοιχων κατηγοριών, προσαυξημένες κατά 10%.
(2) Για εκείνα που λειτουργούν με τους όρους και τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων β και γ της παρούσας παραγράφου, ισχύουν οι τιμές των κοινών εστιατορίων, μπαρ, κυλικείων και παρόμοιων κατ/των, αντίστοιχων κατηγοριών, προσαυξημένες κατά 5%.
2) Εστιατόρια, μπαρ, κυλικεία και παρόμοια κατ/τα Ξενοδοχείων, που έχουν χαρακτηρισθεί ως "εξοχικά" δεν δικαιούνται τις προσαυξήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
3) Εστιατόρια, Μπαρ, Κυλικεία, Ταβέρνες και λοιπά παρόμοια κατ/τα αγορανομικών κατηγοριών υπερπολυτελείας και πολυτελείας, που λειτουργούν σε ξενοδοχεία και ξενοδοχειακά συγκροτήματα τάξης πολυτελείας, ανήκουν στην κατηγορία των μη ελεγχομένων ειδών για όλα τα είδη που προσφέρουν. (ΑΔ 14/89)
4) Εστιατόρια, Μπαρ, Κυλικεία, Ταβέρνες και λοιπά παρόμοια καταστήματα κατηγοριών Α' διακεκριμένης και κατωτέρων που λειτουργούν σε ξενοδοχεία και ξενοδοχειακά συγκροτήματα τάξης Α και ανωτέρων καθώς και καταστήματα κατηγοριών πολυτελείας και υπερπολυτελείας, που λειτουργούν σε ξενοδοχεία και ξενοδοχειακά συγκροτήματα Α' τάξης ανήκουν στην κατηγορία των ελεγχομένων ειδών για υπερβολικό κέρδος για τα προσφερόμενα είδη καφενείου (καφέδες - αναψυκτικά). (ΑΔ 21/14 Μαΐου 1990, ΦΕΚ Β΄ 317)

Αρθρο 218
Τιμές φαγητών από κατ/τα πλοίων

1) Καθορίζεται ο τρόπος διαμόρφωσης των τιμών των φαγητών που προσφέρονται από τα εστιατόρια που λειτουργούν μέσα σε ακτοπλοϊκά επιβατικά πλοία, ως εξής:
α) Σε εστιατόρια πρώτης (Α) θέσης.
Οι τιμές που ισχύουν κάθε φορά για τα φαγητά που ανήκουν στην κατηγορία των διατιμημένων ή ελεγχόμενου κέρδους και προσφέρονται από εστιατόρια Α'. κατηγορίας της περιφέρειας του Νομού Αττικής, όπως αυτές διαμορφώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, προσαυξημένες κατά 30%.
β) Σε εστιατόρια δεύτερης (Β) θέσης.
Οι τιμές που ισχύουν κάθε φορά για τα φαγητά που ανήκουν στην κατηγορία των διατιμημένων ή ελεγχόμενου κέρδους και προσφέρονται από εστιατόρια Α'. κατηγορίας της περιφέρειας του Νομού Αττικής, όπως αυτές διαμορφώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, προσαυξημένες κατά 15%
γ) Σε εστιατόρια τουριστικής θέσης.
Οι τιμές που ισχύουν κάθε φορά για τα φαγητά που ανήκουν στην κατηγορία των διατιμημένων ή ελεγχόμενου κέρδους και προσφέρονται από εστιατόρια Α'. κατηγορίας της περιφέρείας του Νομού Αττικής, όπως αυτές διαμορφώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας. (ΑΔ 14/1989)
δ) Σε εστιατόρια τρίτης (Γ') θέσης.
Οι τιμές που ισχύουν κάθε φορά για τα φαγητά που ανήκουν στην κατηγορία των διατιμημένων ή ελεγχόμενου κέρδους και προσφέρονται από εστιατόρια, Α' κατηγορίας, της περιφέρειας του Νομού Αττικής, όπως αυτές διαμορφώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.
ε) Σε εστιατόρια ενιαίας θέσης.
Οι τιμές που ισχύουν κάθε φορά για τα φαγητά που ανήκουν στην κατηγορία των διατιμημένων ή ελεγχόμενου κέρδους και προσφέρονται από εστιατόρια Α' κατηγορίας, της περιφέρειας του Νομού Αττικής, όπως αυτές διαμορφώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας. (ΑΔ 12/9 Απρ. - 12 Μαΐου 1992, ΦΕΚ Β΄ 314)
2) Καθορίζεται το ποσοστό μεικτού κέρδους στην τιμή κτήσης των φρούτων που προσφέρονται από τα παραπάνω εστιατόρια, κατά κατηγορία θέσης, ως εξής:
ΘΕΣΕΙΣ
Α΄ Β΄ ΤΟΥΡ/ΚΗ Γ΄ ΕΝΙΑΙΑ
Φρούτα γενικά 80% 70% 70% 65% 65% (ΑΔ 14/89)
3. Καθορίζεται το ποσοστό μικτού κέρδους στην τιμή κτήσης των παρακάτω ειδών, που προσφέρονται από εστιατόρια και κυλικεία, τα οποία λειτουργούν μέσα σε ακτοπλοϊκά επιβατικά πλοία, κατά κατηγορία θέσης, ως εξής:
ΘΕΣΕΙΣ
Α΄ Β΄ ΤΟΥΡ/ΚΗ Γ΄ ΕΝΙΑΙΑ
Οίνοι γενικά, εγχώριοι και εξωτερικού σε φιάλες και ποτήρι 55% 45% 45% 45% 45%
Ζύθος γενικά,, σε φιάλες, ποτήρι ή λευκοσιδηρά δοχεία 50% 40% 40% 40% 40%
(ΑΔ 12/9 Απρ. - 12 Μαΐου 1992, ΦΕΚ Β΄ 314)
4) Στις τιμές που διαμορφώνονται σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους δεν αναγνωρίζεται καμμιά άλλη επιβάρυνση (φιλοδώρημα, κουβερ, κ.λ.π.), πλήν των νόμιμων φόρων και τελών που αποδίδονται στο Δημόσιο και στους ΟΤΑ. (ΑΔ 14/1989)

Αρθρο 220
Τιμές ειδών καφενείου από κατ/τα πλοίων

Οι τιμές των ειδών Καφενείου (Καφέδες - αναψυκτικά) που προσφέρονται από κυλικεία και εστιατόρια, τα οποία λειτουργούν μέσα σε ακτοπλοϊκά επιβατικά πλοία, ελέγχονται για υπερβολικό κέρδος. (ΑΔ 21/14 Μαΐου 1990, ΦΕΚ Β΄ 317).

Αρθρο 225
Αγορανομικές κατηγορίες ειδών
1) Ανήκουν στην κατηγορία των μη ελεγχομένων ειδών τα παρακάτω είδη που προσφέρονται από Καφενεία, καφεζαχαροπλαστεία, Καφέ - Μπαρ, αναψυκτήρια και λοιπά παρόμοια καταστήματα, ανεξάρτητα από την κατηγορία κατάταξής τους.
α) Βυσσινάδα που σερβίρεται σε γυάλινο ή πλαστικό ποτήρι ή με καλαμάκι.
β) Ούζο με ή χωρίς μεζέ
γ) Κονιάκ
δ) Τσάι και αφεψήματα που σερβίρονται σε κύπελλο ή με τσαγιέρα.
ε) Γλυκά κουταλιού, λουκούμια
στ) Λικέρ εγχώρια διάφορα
ζ) Μεταλλικά νερά και σόδες, γενικά
η) Τσιντσιμπύρα (ΑΔ 14/89)
2) Ανήκουν στην κατηγορία των ελεγχομένων ειδών για υπερβολικό κέρδος τα παρακάτω είδη, που σερβίρονται από Καφενεία, ζαχαροπλαστεία, Καφέ - Μπαρ, Μπαρ, κυλικεία, αναψυκτήρια, εστιατόρια και λοιπά παρόμοια καταστήματα, ανεξάρτητα από την κατηγορία κατάταξής τους:
α) Καφές Ελληνικός, που σερβίρεται σε κοινό φλιτζάνι.
β) Καφές Ελληνικός, που σερβίρεται σε μπρίκι, με περιεχόμενο καφέ 1/4 πλέον του κοινού φλιτζανιού.
γ) Λοιποί καφέδες χωρίς γάλα, που παρασκευάζονται με οποιονδήποτε τρόπο, με την προσθήκη ή όχι και άλλων υλικών, και προσφέρονται με οποιαδήποτε ονομασία.
δ) Λοιποί καφέδες με γάλα ή κρέμα, που παρασκευάζονται με οποιονδήποτε τρόπο, με την προσθήκη ή όχι και άλλων υλικών, και προσφέρονται με οποιαδήποτε ονομασία. (ΑΔ 21/14 Μαΐου 1990, ΦΕΚ Β΄ 317).
3) Ανήκουν στην κατηγορία των ελεγχομένων για υπερβολικό κέρδος τα παρακάτω είδη, που σερβίρονται από τα παραπάνω καταστήματα κατηγοριών υπερπολυτελείας και κατωτέρων:
α) Αναψυκτικά ποτά αεριούχα και μη από χυμούς εσπεριδοειδών και λοιπών φρούτων ή λαχανικών τεχνητά αναψυκτικά και γενικά αναψυκτικά σκευάσματα, πλην των αναψυκτικών ποτών που περιέχουν καφεΐνη.
β) Αναψυκτικά ποτά που περιέχουν καφεΐνη.
γ) Συμπυκνωμένοι ή μη φυσικοί χυμοί, σακχαρούχοι ή μη, από εσπεριδοειδή, λοιπά φρούτα ή λαχανικά και χυμοί φρούτων, εσπεριδοειδών η λαχανικών. (ΑΔ 14/89)
4) (Καταργήθηκε απο το άρθρο 11 της ΑΔ 21/14 Μαΐου 1990, ΦΕΚ Β΄ 317)
5) Ανήκουν στην κατηγορία των διατιμημένων ή ελεγχόμενου κέρδους τα παρακάτω είδη, που προσφέρονται από τα κυλικεία αναψυκτήρια και λοιπά παρόμοια καταστήματα, περίπτερα και πωλητές γενικά, που βρίσκονται μέσα στα Δημόσια και Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια, οποιασδήποτε βαθμίδας (Σχολείο, Σχολές, Πανεπιστήμια κ.λ.π.).
α) Τυρόπιτα
β) Μπουγάτσα
γ) Σάντουιτς ή Τοστ με τυρί και αλλαντικό.
δ) Ψωμάκια πολυτελείας με ή χωρίς τυρί
ε) Γλυκά ταψιού γενικά σε κλειστή και επώνυμη συσκευασία βάρους τουλάχιστον 80 γρ. το κομμάτι.
στ) Λουκουμάς με ζάχαρη (ΑΔ 14/89).

Αρθρο 226
Τιμές ειδών στα καταστήματα σταθμών, μουσείων και αρχαιολογικών χώρων
Καθορίζονται τιμές των ειδών, που προσφέρονται από κυλικεία, καφέ-μπαρ και εστιατόρια των Σιδηροδρομικών Σταθμών Αθήνας-Πειραιά και από τις Καντίνες-Αυτοκίνητα, που σταθμεύουν σε Μουσεία, αρχαιολογικούς και λοιπούς χώρους, για τις οποίες χορηγήθηκε άδεια του Ε.Ο.Τ., αυτές που ισχύουν κάθε φορά για τα εστιατόρια και λοιπά κέντρα αντίστοιχης κατηγορίας στον Ν. Αττικής.

Αρθρο 228
Τιμές ειδών στα καφενεία και κυλικεία Δημοσίων Οργανισμών

Οι τιμές των ειδών καφενείου (καφέδες - αναψυκτικά), που  προσφέρονται από τα καφενεία και κυλικεία Δημοσίων καταστημάτων και Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου, Τραπεζών και Επιχειρήσεων, γενικά, παραχωρημένα για εξυπηρέτηση των υπαλλήλων ή μισθωμένα και καταταγμένα σε κατηγορία, ελέγχονται για υπερβολικό κέρδος. (ΑΔ 21/14 Μαΐου 1990, ΦΕΚ Β΄ 317)

Αρθρο 229
Τιμές ειδών καφενείου σε περίπτερα και καντίνες

Οι τιμές των ειδών καφενείου (καφέδες - αναψυκτικά) που προσφέρονται από περίπτερα και καντίνες (στάσιμες - κινητές), καντίνες - αυτοκίνητα και εποχιακά παραπήγματα καταταγμένα και μη σε κατηγορία, ελέγχονται για υπερβολικό κέρδος. (ΑΔ 21/14 Μαΐου 1990, ΦΕΚ Β΄ 317)

Αρθρο 233
Τιμές γαλακτοκομικών ειδών
Εξουσιοδοτούνται οι Νομάρχες να καθορίσουν τις τιμές των γαλακτοκομικών (γάλα, γιαούρτι, βούτυρο, κ.λ.π) ειδών, που σερβίρονται από γαλακτοπωλεία και λοιπά παρόμοια καταστήματα.

Αρθρο 236
Στρογγυλοποίηση τιμών
Αν η τιμή ενός είδους, που προσφέρεται από καταστήματα, διαμορφώνεται, όχι μόνο σε ακέραιες δραχμές αλλά και σε εκατοστά της δραχμής, αυτή αναγράφεται στους τιμοκαταλόγους αφού προηγουμένως θα έχει στρογγυλοποιηθεί σε ακέραιες δραχμές, δηλαδή μέχρι 0,49 της δραχμής προς τα κάτω και από 0,50 της δραχμής προς τα πάνω π.χ. τη τιμή των δρχ. 72,49 στρογγυλοποιείται σε δραχμές 72, η τιμή των δρχ. 72,50 στρογγυλοποιείται σε δρχ. 73.

Αρθρο 240
Προσαύξηση τιμών λόγω τουριστικού

Οι τιμές των ειδών που ανήκουν στην κατηγορία των διατιμημένων ή ελεγχόμενου κέρδους και προσφέρονται από εστιατόρια, καφενεία, ζαχαροπλαστεία και λοιπά παρόμοια καταστήματα, τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί ως "τουριστικά" από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ), μπορεί να προσαυξάνονται μέχρι 5%.

Αρθρο 269
Εμπορία και διακίνηση κατεψυγμένων κρεάτων βοοειδών κατανομής GATT.
1) Οι δικαιούχοι εισαγωγείς κατεψυγμένων κρεάτων βοοειδών κατανομής GATT, όπως αυτοί αναφέρονται στις σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου Γεωργίας, υποχρεούνται:
α) Αμέσως μετά τον εκτελωνισμό κάθε ποσότητας τέτοιου κρέατος, να την τοποθετούν σε ψυκτικούς θαλάμους, όπου παραμένει υποχρεωτικά για επτά (7) ημέρες, κατά τη διάρκεια των οποίων, απαγορεύεται η διενέργεια πωλήσεων.
β) Μέσα στο επταήμερο αυτό, να υποβάλλουν στη Νομαρχιακή Υπηρεσία Εμπορίου της έδρας τους, υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να αναφέρονται τα εξής:
(1) Πλήρης περιγραφή του κρέατος GATT (Νουά χωρίς οστά, τουρτουγκίτες χωρίς οστά, κόντρα με οστά, κ.λ.π.), που εκτελωνίσθηκε.
(2) Χώρα προέλευσης.
(3) Εισαγωγική τιμή CIF ή FOΒ σε εθνικό νόμισμα (π.χ. 1.500 δολ./τόννο FOΒ, κ.λ.π.).
(4) Δ/νση καταστήματος, απ' όπου θα πωληθεί το εν λόγω κρέας.
(5) Τιμή πώλησης του είδους, που θα προσαυξάνεται, για το χρονικό διάστημα από την υποβολή της δήλωσης και μέχρι να εξαντληθεί η ποσότητα, με τις νόμιμες επιβαρύνσεις (ψυκτικά, κ.λ.π.).
2) Οι πωλήσεις του κατεψυγμένου κρέατος βοοειδών GATT από τους δικαιούχους κατανομής γίνονται από τους παρακάτω χώρους:
α) Μέσα από την Κεντρική Λαχαναγορά Αθηνών, εφόσον οι δικαιούχοι έχουν κατάστημα μέσα στον Ο.Κ.Λ.Α.
β) Απευθείας από τα ψυγεία συντήρησης και αποθήκευσης του κρέατος, για τους λοιπούς δικαιούχους ή απευθείας από τα καταστήματα λιανικής πώλησης, εφόσον οι δικαιούχοι είναι λιανοπωλητές.
3) Για τους δικαιούχους της προηγούμενης παραγράφου, ορίζονται τα εξής:
α) Εφόσον είναι χονδρέμποροι, πωλούν το κρέας στις χονδρικές τιμές σε λιανοπωλητές και λοιπούς επαγγελματίες, που δεν είναι δικαιούχοι κατανομής, ενώ, απαγορεύεται να το πωλήσουν σε βιομηχανίες και βιοτεχνίες μεταποίησης (αλλαντοποιίες, κονσερβοποιίες, συσκευασίας κρεάτων, κ.λ.π.).
β) Εφόσον είναι Συνεταιριστικές Οργανώσεις, ανάλογα με το καταστατικό τους, διαθέτουν το κρέας μόνο σε μέλη τους, που δεν είναι δικαιούχοι, είτε χονδρικά, είτε με διατακτικές ή εφόσον επιθυμούν, χονδρικά και σε καταστήματα (που δεν είναι δικαιούχοι) τα οποία ανήκουν σε καταναλωτικούς Συνεταιρισμούς.
γ) Εφόσον είναι λιανοπωλητές, πωλούν το κρέας υποχρεωτικά, μόνο σε καταναλωτές και όχι σε επαγγελματίες κάθε μορφής.
4) Οι λιανοπωλητές, μη δικαιούχοι, που προμηθεύονται κατεψυγμένο κρέας βοοειδών κατανομής GATT, υποχρεούνται:
α) Να το προσφέρουν προς πώληση όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας του καταστήματος.
β) Να το πωλούν μόνο σε καταναλωτές και όχι σε επαγγελματίες κάθε μορφής.
γ) Για κάθε ποσότητα που προμηθεύονται, να υποβάλλουν στη Νομαρχιακή Υπηρεσία Εμπορίου της έδρας τους, 48 ώρες πριν από την πώληση αυτής, υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να αναφέρονται τα εξής:
(1) Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση εμπόρου, απ' όπου προμηθεύτηκαν το κρέας.
(2) Αριθμό και ημερομηνία παραστατικών στοιχείων αγοράς (τιμολόγια, διατακτικές).
(3) Ποσότητα και είδος κρέατος, που προμηθεύτηκαν.
(4) Προέλευση κρέατος.
(5) Τιμή, στην οποία προμηθεύτηκαν το κρέας και τιμή στην οποία θα το πουλήσουν.
(6) Διεύθυνση καταστήματος λιανικής πώλησης.
5) Κατά την εμπορία και διακίνηση κατεψυγμένων κρεάτων βοοειδών κατανομής GATT, ορίζονται τα εξής:
α) Απαγορεύεται η πώληση με προμήθεια και η επίτευξη Β' χονδρεμπορικού κέρδους.
β) Απαγορεύεται στους δικαιούχους να το διαθέτουν μέσω τηλεφωνικών ή γραπτών παραγγελιών ή οποιουδήποτε άλλου τύπου παραγγελίας και οι αγοραστές του υποχρεούνται μαζί με το κρέας να παραλαμβάνουν και το σχετικό τιμολόγιο.
γ) Οι δικαιούχοι λιανοπωλητές απαγορεύεται να προμηθευτούν κρέας GATT από άλλη πηγή, εάν δεν έχουν εξαντλήσει προηγουμένως την ποσότητα που τους κατανεμήθηκε.
δ) Σε όλα τα τιμολόγια πώλησης του παραπάνω κρέατος, αναγράφεται υποχρεωτικά και η ένδειξη "ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ GATT".
6) Οι δικαιούχοι κατανομής κατεψυγμένου κρέατος βοοειδών GATT υποχρεούνται να εισάγουν προς εμπορία, λαϊκά κομμάτια (σπέσιαλ, τουρτουγκίτες, γκαρόνες, μπάλες, κ.λ.π.) σε ποσοστό τουλάχιστον 50 % από την ποσότητα που τους κατανεμήθηκε, ενώ το υπόλοιπο 50 % αυτής, μπορούν να το εισάγουν σε ευγενή κομμάτια (φιλέτο, κόντρα, τρανς, νουά, ουρά, κιλότο, στρογγυλό).
7) Σε περίπτωση, που οι δικαιούχοι κρέατος κατανομής GATT, αντιμετωπίζουν πρόβλημα διάθεσης του εν λόγω κρέατος, λόγω απροθυμίας των πελατών ή μελών τους να τ' αγοράσουν, μπορούν να ζητήσουν με αίτησή τους τη διάθεση του κρέατος, με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που ορίζεται στο παρόν άρθρο. Το αίτημα αυτό πρέπει να συνοδεύεται από γραπτή σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Γεωργίας, τελεί δε υπό την έγκριση του Υπουργού Εμπορίου, που ορίζει και τα του τρόπου περαιτέρω διάθεσης του εν λόγω κρέατος.
8) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και από όσους γίνονται κάτοχοι κρέατος κατανομής GATT, με εκχώρηση σ' αυτούς δικαιώματος εισαγωγής από δικαιούχο.

Αρθρο 272
Υποχρέωση υποβολής τιμοκαταλόγων από αλλαντοποιίες

Διαμόρφωση παραγωγικών τιμών συσκευασμένων αλλαντικών.
(Καταργήθηκε από το άρθρο 2 της ΑΔ 6/26 Ιουν.
– 7 Ιουλ. 1995, ΦΕΚ Β΄ 600)

Αρθρο 274
Φύρα ψησίματος ξηρών καρπών

1) Βιομηχανίες και βιοτεχνίες που ψήνουν ξηρούς καρπούς, επιτρέπεται να προσαυξάνουν την τιμή κτήσης της ωμής ψίχας των ξηρών καρπών, λόγω φύρας ψησίματος, με ποσοστό μέχρι 8 %, κατ' ανώτατο όριο.
2) Σε περίπτωση αγοράς ξηρών καρπών με κέλυφος, η τιμή κτήσης της ωμής ψίχας προσδιορίζεται με βάση το ποσοστό απόδοσης αυτών σε ψίχα.

Αρθρο 275
Πώληση ξηρών καρπών από βιομηχανίες και βιοτεχνίες

Βιομηχανίες και βιοτεχνίες ξηρών καρπών, υποχρεούνται να διαθέτουν τα προϊόντα τους απευθείας στους λιανοπωλητές.
Απαγορεύεται η διάθεση αυτών στους λιανοπωλητές μέσω χονδρεμπόρων.
Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η πώληση ξηρών καρπών από τις βιομηχανίες και βιοτεχνίες σε χονδρεμπόρους, μόνον όταν αυτές προμηθεύονται το είδος αποδεδειγμένα απ' ευθείας από τους παραγωγούς.

Αρθρο 316
Έξοδα συσκευασίας αυγών

1) Αναγνωρίζονται έξοδα τυποποίησης και συσκευασίας, μία (1) δραχμή ανά αυγό, για αυτά που προσφέρονται σε μικρές συσκευασίες μέχρι 12 τεμάχια.
2) Εξουσιοδοτούνται οι Νομάρχες Κράτους έπειτα από εισήγηση των τοπικών κτηνιατρικών Υπηρεσιών, να εκδίδουν Αγορανομικές Διατάξεις με τις οποίες θα εφαρμόζονται υποχρεωτικά, στους Νομούς που υπάρχουν τα απαραίτητα έργα υποδομής, η ποιοτική ταξινόμηση, η συσκευασία η επισήμανση και ο υγειονομικός έλεγχος των αυγών, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν.

Αρθρο 335
Υπεύθυνες δηλώσεις τοματοπολτού

1) Βιομηχανίες και Βιοτεχνίες παραγωγής τοματοπολτού, κονσερβών αποφλοιωμένης τομάτας και τοματοχυμού, υποχρεούνται να υποβάλλουν στη Νομαρχιακή Υπηρεσία Εμπορίου, της έδρας τους, μέχρι 30 Ιουνίου κάθε χρόνου, σε δύο αντίγραφα, υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα δηλώνονται τα παρακάτω:
α) Η ποσότητα αγοράς νωπής βιομηχανικής τομάτας που αγοράσθηκε τον αμέσως προηγούμενο χρόνο, οι ποσότητες τοματοπολτού, κονσερβών αποφλοιωμένης τομάτας και τοματοχυμού που παράχθηκαν την ίδια περίοδο με βάση τις αγορές τομάτας.
β) Οι πωλήσεις για το ίδιο χρονικό διάστημα των παραπάνω προϊόντων, χωριστά για το εσωτερικό και το εξωτερικό, για δε την τελευταία περίπτωση και κατά χώρα προορισμού.
γ) Οι ποσότητες που έχουν διατεθεί για ανασυσκευασία και οι αντίστοιχες που έχουν παραχθεί από αυτές, για το ίδιο χρονικό διάστημα.
δ) Η μέση σταθμική τιμή πώλησης των παραπάνω προϊόντων στο ίδιο χρονικό διάστημα.
ε) Οι ποσότητες των παραπάνω ειδών που υπήρχαν στο τέλος του προηγούμενου χρόνου.
Στην υπεύθυνη δήλωση που θα υποβάλλεται σύμφωνα με τα παραπάνω, οι ποσότητες προϊόντων θα είναι σε χιλ/μα καθαρού περιεχομένου ανά είδος συσκευασίας ειδικότερα δε για τον τοματοπολτό θα αναφέρεται και ο βαθμός συμπύκνωσής του.
2) Οι Νομαρχιακές Υπηρεσίες Εμπορίου που παραλαμβάνουν τις υπεύθυνες δηλώσεις οφείλουν να υποβάλλουν ένα αντίγραφο από κάθε δήλωση στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορίου, αφού πρώτα τις ελέγξουν για την ακρίβεια του περιεχομένου τους και τις καταχωρίσουν σε βιβλίο που τηρείται από αυτές.

Αρθρο 362
Απαγόρευση μεταπώλησης των ειδών που χορηγούνται από Συνεταιρισμούς στα μέλη τους.

Απαγορεύεται η μεταπώληση από τους παραγωγούς σε τρίτους, των γεωργικών ή βιομηχανικών προϊόντων (εγχώρια ή προέλευσης εξωτερικού) που προμηθεύτηκαν για δική τους χρήση από Συνεταιρισμούς ή Γεωργικές Ενώσεις, των οποίων είναι μέλη.

Αρθρο 427
Υποβολή τιμοκαταλόγων από εταιρείες παραγωγής και εισαγωγής ορυκτελαίων και λιπαντικών

Οι εταιρείες παραγωγής και εισαγωγής ορυκτελαίων και λιπαντικών υποχρεούνται πριν από κάθε μεταβολή στις τιμές πώλησης των προϊόντων τους να υποβάλλουν στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορίου το νέο τιμοκατάλογό τους.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved