ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Άλλες Ρυθμίσεις Επιστροφή    
Σχέδιο νόμου: Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις (2/6/06)Αθήνα 2.5.2006, 16:02
Το σχέδιο νόμου για την επαγγελματική εκπάιδευση έδωσε πριν από λίγο στην δημοσιότητα το υπουργείο Παιδείας.

Η Proslipsis παραθέτει το πλήρες κείμενο του σχεδίου και την αιτιολογική έκθεση.


ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Επί του σχεδίου νόμου
«Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

Οι νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στον τομέα της οικονομίας και των παραγωγικών μονάδων, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έχουν άμεσες επιπτώσεις στο χώρο της εργασίας και επηρεάζουν τους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους αναπτυξιακούς στόχους της χώρας μας. Οι ανάγκες της αγοράς εργασίας μεταβάλλονται συνεχώς και κατά συνέπεια, κάθε πρόβλεψη σχετικά με τις ανάγκες για ειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό είναι δύσκολη και επισφαλής.
Στο πλαίσιο αυτής της νέας οικονομικής και κοινωνικής πραγματικότητας, είναι βέβαιο ότι η ανταγωνιστικότητα αλλά και το μέλλον των εθνικών οικονομιών, όπως και αυτό των εργαζομένων, ως προς τη θέση τους στην αγορά εργασίας, θα εξαρτάται όλο και περισσότερο από τον παράγοντα γνώση και φυσικά από τους θεσμούς μέσω των οποίων η γνώση αποκτάται.
Σε μια εποχή υψηλών απαιτήσεων και ραγδαίας εξέλιξης της τεχνολογίας, καθοριστικό ρόλο για την αντιμετώπιση της νέας πολυσύνθετης και διαρκώς μεταβαλλόμενης αυτής πραγματικότητας διαδραματίζει η Τεχνική – Επαγγελματική Εκπαίδευση. Όμως τα σημερινά ΤΕΕ παρά τις ελπίδες που δημιούργησαν αρχικά δεν κατάφεραν ως θεσμός να πείσουν την κοινωνία για την αυξημένη αναγκαιότητα προσανατολισμού προς την Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση, ώστε να προσελκύουν μαθητές. Δεν μπόρεσαν να προσφέρουν στους μαθητές τους αποτελεσματική διέξοδο στην αγορά εργασίας και τη δυνατότητα διαρκούς προσαρμογής τους στις διαμορφούμενες νέες συνθήκες στο χώρο των επιχειρήσεων και της οικονομίας. Παράλληλα, δεν παρείχαν την αναγκαία γενική παιδεία ώστε να συμβάλλουν στη διαμόρφωση συμμετρικά διαμορφωμένων πολιτών και δεν προσέφεραν ολοκληρωμένη δυνατότητα πρόσβασης στα Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστήμια και ΑΤΕΙ) σε ισότιμη βάση με τους αποφοίτους των Ενιαίων Λυκείων. Οι πολλές ειδικότητες που παρείχαν δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας, ενώ η αλληλοεπικάλυψή τους με εκείνες του συστήματος κατάρτισης δημιούργησαν έντονο προβληματισμό για τις δυνατότητες και ευκαιρίες επαγγελματικής απασχόλησης των αποφοίτων τους.
Τέλος, τα ΤΕΕ δεν υποστηρίχτηκαν ως θεσμός απέναντι στο Ενιαίο Λύκειο, υπονομεύθηκαν από τις αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα των τελευταίων ετών, ενώ αναγκαστικά στήριξαν την εκπαίδευσή τους σε μια διαρκώς φθίνουσα και μη εκσυγχρονιζόμενη υλικοτεχνική υποδομή.
Έτσι, αντί η Eπαγγελματική Eκπαίδευση να αποτελέσει τον δεύτερο ισότιμο, με αυτό της Γενικής, πυλώνα στο επίπεδο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οδηγήθηκε στην απαξίωση απευθυνόμενη σε ένα διαρκώς φθίνον μαθητικό δυναμικό μέτριας επίδοσης και απόδοσης.
Ο σχεδιασμός, η αναδόμηση και ο εκσυγχρονισμός του περιεχομένου και της δομής της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης είναι πλέον επιτακτική κοινωνική απαίτηση.
Με το σχέδιο του παρόντος νόμου, επιδιώκεται η αναβάθμιση της δευτεροβάθμιας Τεχνικής – Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με την λειτουργία του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ) και των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).
Στη μεταρρύθμιση αυτή, το ΕΠΑ.Λ θα παρέχει ουσιαστική γενική μόρφωση, επαγγελματική εκπαίδευση με εύρος, θα δίνει βασικές επαγγελματικές γνώσεις σ’ ένα ευρύτερο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, επαγγελματική επάρκεια σε συγκεκριμένο επάγγελμα και όχι εξειδίκευση, ώστε οι απόφοιτοί του να έχουν την ικανότητα να παρακολουθούν τις εξελίξεις της τεχνολογίας και να προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες της αγοράς εργασίας, αποφεύγοντας έτσι την ανεργία και τον κοινωνικό αποκλεισμό.
Το πρόγραμμα σπουδών θα παρέχει στους/στις αποφοίτους, πέρα από την ολόπλευρη ανάπτυξη και ολοκλήρωση του ατόμου, το αναγκαίο γνωσιολογικό υπόβαθρο για:
α) ομαλή και δημιουργική ένταξη στην επαγγελματική και κοινωνική ζωή,
β) διεκδίκηση θέσεων σπουδών στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα,
γ) επανεκπαίδευση και αποτελεσματική δια βίου κατάρτιση.
Το απολυτήριο του ΕΠΑ.Λ θα είναι ισότιμο με το απολυτήριο του Ενιαίου Λυκείου (το οποίο μετονομάζεται σε Γενικό), τόσο για την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση όσο και για την πρόσληψη στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Παράλληλα με την λειτουργία του Επαγγελματικού Λυκείου, θα λειτουργούν και οι Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ). Οι ΕΠΑ.Σ θα δίνουν την δυνατότητα σε όσους επιθυμούν να ακολουθήσουν, εντός του εκπαιδευτικού συστήματος και στο πλαίσιο της δωδεκάχρονης εκπαίδευσης, ανάλογες ειδικότητες με εκείνες που προσφέρουν τα ΕΠΑ.Λ, καθώς και ειδικότητες που δεν απαιτούν θεωρητική υποστήριξη, αλλά επικεντρώνονται κυρίως στην πρακτική εξάσκηση, ώστε οι απόφοιτοί τους να εντάσσονται άμεσα στην αγορά εργασίας ως ειδικευμένοι τεχνίτες.
Τα προγράμματα διδασκαλίας στις ΕΠΑ.Σ περιλαμβάνουν μαθήματα μόνο τεχνικά – επαγγελματικά και εργαστηριακές ασκήσεις. Για τον λόγο αυτό, δικαίωμα εγγραφής στις ΕΠΑ.Σ έχουν οι προαγόμενοι από την Α΄ τάξη του Επαγγελματικού ή Γενικού Λυκείου, έτσι οι εισαγόμενοι να έχουν αποκτήσει με επάρκεια γενική μόρφωση και το γνωσιολογικό υπόβαθρο που θα τους χρειαστεί.
Τα ΕΠΑ.Λ δημόσια και ιδιωτικά θα είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ενώ Επαγγελματικές Σχολές μπορούν να ιδρύονται και να λειτουργούν υπό την εποπτεία και ευθύνη και άλλων Υπουργείων.

Το σχέδιο νόμου είναι διαρθρωμένο σε επιμέρους κεφάλαια και άρθρα. Συγκεκριμένα:
Το κεφάλαιο Α αναφέρεται στο σκοπό και στη διάθρωση της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης.
Ειδικότερα:
Στο άρθρο 1 καθορίζεται ο σκοπός της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, που αποβλέπει στο συνδυασμό της γενικής παιδείας με την τεχνική-επαγγελματική γνώση, ώστε οι απόφοιτοι να είναι ικανοί να απασχοληθούν με επιτυχία σε ορισμένο επάγγελμα ή να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα.
Στο άρθρο 2 ορίζεται ότι οι εκπαιδευτικές μονάδες που παρέχουν δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση είναι τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) και οι Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.).
Με το άρθρο 3 μετονομάζονται τα Ενιαία Λύκεια σε Γενικά Λύκεια.
Το κεφάλαιο Β αναφέρεται σε όλα τα θέματα που αφορούν στο Επαγγελματικό Λύκειο.
Ειδικότερα:
Το άρθρο 4 αναφέρεται στην οργάνωση, στη λειτουργία και στο περιεχόμενο σπουδών. Ορίζεται ότι η Β΄ τάξη χωρίζεται σε επαγγελματικούς τομείς και η Γ΄ τάξη σε ειδικότητες. Τα προγράμματα διδασκαλίας περιλαμβάνουν μαθήματα γενικής παιδείας, τεχνικά-επαγγελματικά και εργαστηριακές ασκήσεις.
Στο άρθρο 5 ορίζονται τα θέματα φοίτησης, εγγραφών και της οριζόντιας διασύνδεσης μεταξύ του Επαγγελματικού και Γενικού Λυκείου. Επειδή οι τίτλοι και των δύο τύπων Λυκείων είναι ισότιμοι, δεν επιτρέπεται οι μαθητές οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους στον ένα τύπο Λυκείου να εγγράφονται και στον άλλο, διότι διαφορετικά θα αποκτούσαν δύο ισότιμους τίτλους.
Στο άρθρο 6 καθορίζεται η ισοτιμία των τίτλων σπουδών και ορίζεται ότι στους αποφοίτους χορηγείται απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου το οποίο είναι ισότιμο με τα απολυτήριο των Γενικών Λυκείων και πτυχίο ειδικότητας επαγγελματικών προσόντων επιπέδου 3. Αρμόδιο όργανο για τον προσδιορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων των ΕΠΑ.Λ. είναι ο Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ), σε συνεργασία με τα κατά περίπτωση, ανάλογα με την ειδικότητα, Υπουργεία και κοινωνικούς εταίρους.
Στο άρθρο 7 καθορίζεται το γενικό πλαίσιο για την πρόσβαση των αποφοίτων του ΕΠΑ.Λ στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα τα οποία είναι τα ίδια με εκείνα στα οποία εισάγονται οι απόφοιτοι του Γενικού (πρώην Ενιαίου) Λυκείου. Ορίζεται ότι η πρόσβαση των αποφοίτων των ΕΠΑ.Λ, ημερησίων και εσπερινών, γίνεται μετά από συμμετοχή τους στις πανελλήνιες εξετάσεις, εφαρμοζομένων όλων των αντίστοιχων διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας όπως προβλέπονται και ισχύουν για τους αποφοίτους των Γενικών Λυκείων. Οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ εξετάζονται σε μαθήματα γενικής και επαγγελματικής παιδείας και σε ίσο αριθμό με τα εξεταζόμενα για τους αποφοίτους του Γενικού Λυκείου. Τα μαθήματα γενικής παιδείας εξετάζονται σε κοινά θέματα με τους αποφοίτους του Γενικού Λυκείου. Τέλος παρέχονται οι αναγκαίες εξουσιοδοτικές για τη ρύθμιση με Υπουργικές Αποφάσεις όλων των σχετικών με την πρόσβαση θεμάτων.
Στο άρθρο 8 καθορίζονται οι διαδικασίες ίδρυσης, κατάργησης, συγχώνευσης και μετατροπής Επαγγελματικών Λυκείων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθώς και η προσθήκη τομέων ή ειδικοτήτων σε αυτά. Ορίζεται ότι η μετατροπή των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (ΤΕΕ) σε ΕΠΑ.Λ γίνεται σταδιακά ανά τάξη και έτος αρχίζοντας από την Α΄ τάξη το σχολικό έτος 2006-2007. Η Β΄ τάξη του Α κύκλου και ο Β κύκλος των ΤΕΕ εξακολουθούν να λειτουργούν σύμφωνα με τα ισχύοντα προγράμματα διδασκαλίας. Το σχολικό έτος 2006- 2007 λειτουργούν η Α΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ, η Β΄ τάξη του Α΄κύκλου και ο Β΄κύκλος των ΤΕΕ. Το σχολικό έτος 2007- 2008 λειτουργούν οι Α΄και Β΄ τάξεις του ΕΠΑ.Λ και ο Β΄κύκλος των ΤΕΕ. Το σχολικό έτος 2008- 2009 λειτουργούν οι τρεις τάξεις του ΕΠΑ.Λ.
Στο άρθρο 9 ρυθμίζονται θέματα των Ιδιωτικών Επαγγελματικών Λυκείων. Ορίζεται ότι τα Ιδιωτικά Επαγγελματικά Λύκεια διέπονται από τις διατάξεις του Ν.682/1977 των Γενικών Λυκείων, υπάγονται στην αρμοδιότητα του ΥΠΕΠΘ, έχουν την ίδια οργάνωση με τα δημόσια και ακολουθούν το ίδιο με αυτά ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα λειτουργίας. Η σύνθεση της επιτροπής καταλληλότητας διδακτηρίων που προβλέπεται στον ανωτέρω νόμο τροποποιείται έτσι ώστε να είναι ικανή να γνωμοδοτεί και για την επάρκεια των εργαστηριακών υποδομών των ΕΠΑ.Λ και ΕΠΑ.Σ.
Το κεφάλαιο Γ αναφέρεται στα θέματα των Επαγγελματικών Σχολών.
Ειδικότερα:
Στα άρθρα 10, 11 και 12 καθορίζεται η οργάνωση, η λειτουργία, το περιεχόμενο σπουδών, η φοίτηση, η εγγραφή, οι τίτλοι σπουδών και τα επαγγελματικά δικαιώματα. Η φοίτηση είναι διετής και οργανώνεται σε τμήματα ειδικότητας. Αν εφαρμόζονται προγράμματα άσκησης στο επάγγελμα ή προγράμματα μαθητείας, η φοίτηση μπορεί να επιμηκύνεται έως ένα έτος. Στην Α΄ τάξη εγγράφονται χωρίς εξετάσεις οι προαγόμενοι στην Β΄ τάξη των Επαγγελματικών ή Γενικών Λυκείων και όσοι έχουν προαχθεί στη Β΄ τάξη των ΤΕΕ. Στους αποφοίτους χορηγείται πτυχίο επιπέδου 3. Τα επαγγελματικά δικαιώματα καθορίζονται από το ίδιο όργανο που καθορίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των Επαγγελματικών Λυκείων.
Στο άρθρο 13 ρυθμίζονται τα θέματα που αναφέρονται στις Ιδιωτικές Επαγγελματικές Σχολές κατά τρόπο ανάλογο με τα Ιδιωτικά Επαγγελματικά Λύκεια.
Το άρθρο 14 αναφέρεται στη διαδικασία ίδρυσης, συγχώνευσης, μετατροπής και προσθήκης ή κατάργησης ειδικοτήτων στις ΕΠΑ.Σ. Ορίζεται ότι πλην του ΥΠΕΠΘ, δημόσιες Επαγγελματικές Σχολές μπορούν να ιδρύονται και να λειτουργούν υπό την εποπτεία και άλλων Υπουργείων. Στα λειτουργούντα ΤΕΕ δεν επιτρέπεται η εγγραφή μαθητών στην Α΄ τάξη εκτός από το ΤΕΕ ξυλογλυπτικής Καλαμπάκας, το ΤΕΕ γαλακτοκομικών Ιωαννίνων και το ΤΕΕ Αβερώφειο Λάρισας λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που έχουν και μόνο για το σχολικό έτος 2006-2007. Οι μαθητές αυτοί ολοκληρώνουν τις σπουδές τους το σχολικό έτος 2007- 2008 και δε θα έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν σε τάξη του Β΄ κύκλου ΤΕΕ.
Το κεφάλαιο Δ αναφέρεται σε θέματα σχετικά με τη λειτουργία των Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων και των Γραφείων Εκπαίδευσης.
Ειδικότερα:
Το άρθρο 15 αναφέρεται στην συνέχιση της λειτουργίας των Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων (ΣΕΚ) για την πρακτική άσκηση των μαθητών των ΤΕΕ μέχρι την πλήρη κατάργησή τους, των μαθητών των ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ. καθώς και των καταρτιζομένων στα ΙΕΚ.
Το άρθρο 16 αναφέρεται σε θέματα των Γραφείων Εκπαίδευσης και ορίζεται ότι Γραφεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης λειτουργούν στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου λειτουργούν ΕΠΑ.Λ ή ΕΠΑ.Σ ή ΣΕΚ συνολικά τρία τουλάχιστον.(Δηλαδή τρεις σχολικές μονάδες αυτοτελείς ή συνδυασμός τριών σχολικών μονάδων)
Στο άρθρο 17 ορίζεται ότι οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται ανάλογα και στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων.
Το κεφάλαιο Ε περιλαμβάνει τις εξουσιοδοτικές, μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις.
Ειδικότερα:
Με το άρθρο 18 παρέχονται οι αναγκαίες εξουσιοδοτικές για την ρύθμιση με Υπουργικές Αποφάσεις όλων των θεμάτων λειτουργίας των Επαγγελματικών Λυκείων και Επαγγελματικών Σχολών.
Στο άρθρο 19 περιλαμβάνονται οι αναγκαίες μεταβατικές διατάξεις για τη ρύθμιση της υπηρεσιακής κατάστασης του μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού των δημοσίων ΤΕΕ αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και της λειτουργίας των τάξεων των ΤΕΕ μέχρι την οριστική παύση λειτουργίας τους. Για τους τυχόν πλεονάζοντες εκπαιδευτικούς εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την τοποθέτηση των υπεράριθμων εκπαιδευτικών ( ΠΔ 50/96 ΦΕΚ 45Α και ΠΔ 100/97 ΦΕΚ 94Α).
Το κεφάλαιο ΣΤ΄ περιλαμβάνει θέματα προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις.
Ειδικότερα:
Αρθρο 20
Με τον ν.1566/1985(άρθ.14), συστήθηκε ο κλάδος ΠΕ16 μουσικής και καθορίστηκαν τα προσόντα για την ένταξη των εκπαιδευτικών στον κλάδο αυτόν.
Σύμφωνα με αυτά, στον ανωτέρω κλάδο εντάσσονται οι κάτοχοι πτυχίου τμήματος μουσικών σπουδών των πανεπιστημίων και οι κάτοχοι πτυχίου αναγνωρισμένου μη πανεπιστημιακού ιδρύματος. Οι ανήκοντες στη δεύτερη κατηγορία εκπαιδευτικοί διορίζονται μόνο αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με πτυχίο πανεπιστημίου, μετά από επιτυχή συμμετοχή σε διαγωνισμό που διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Επίσης, με τον ν. 1824/1988 ιδρύθηκαν μουσικά σχολεία, στα οποία διδάσκουν εκπαιδευτικοί που έχουν απόλυτη εξειδίκευση στην Ευρωπαϊκή και παραδοσιακή μουσική. Μέχρι πρότινος, επειδή δεν υπήρχαν τμήματα πανεπιστημίων που να παρέχουν πτυχία με μουσική εξειδίκευση, διορίζονταν ή προσλαμβάνονταν ως αναπληρωτές και ωρομίσθιοι για τη διδασκαλεία των οργάνων ευρωπαϊκής μουσικής πτυχιούχοι ωδείων. Η διδασκαλία των παραδοσιακών οργάνων ανατίθεται σε εμπειροτέχνες ιδιώτες. Τα κριτήρια και η διαδικασία για την πρόσληψη των αναπληρωτών ή ωρομισθίων καθώς και των εμπειροτεχνών καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Σήμερα, λειτουργούν τέσσερα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, οι απόφοιτοι των οποίων διαθέτουν τα προσόντα για την στελέχωση των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των μουσικών σχολείων.
Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα νέα τα δεδομένα, καθορίζονται οι κλάδοι καθώς και τα προσόντα που πρέπει να έχουν οι εκπαιδευτικοί για να ενταχθούν σ’ αυτούς. Καθορίζεται επίσης μία διαφανής και αδιάβλητη διαδικασία για τον διορισμό και την πρόσληψη αναπληρωτών ή ωρομισθίων εκπαιδευτικών, θέτοντας έτσι τέλος σε ένα καθεστώς το οποίο είχε έντονα αμφισβητηθεί από την εκπαιδευτική κοινότητα ως αδιαφανές και ρουσφετολογικό.
Ρυθμίζεται επίσης και για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς της μουσικής, η εκκρεμότητα που υπήρχε, λόγω της ασάφειας του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου που αφορά στην πρόσληψη των εκπαιδευτικών που είχαν μέχρι 30-6-2004 προϋπηρεσία 30 μηνών, ώστε να προσληφθούν και αυτοί όπως και οι εκπαιδευτικοί των άλλων κλάδων ΠΕ, σε μόνιμες θέσεις.
Τέλος, ρυθμίζεται η πρόσληψη των πολυτέκνων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ16 μουσικής, γιατί υπήρχε αμφισβήτηση για την ισχύ της διάταξης του ν. 3255/2004 σ’ αυτούς.
Tο άρθρο 21 αναφέρεται σε θέματα εκπαιδευτικών άλλων κλάδων.
Ειδικότερα:
Παράγραφος 1
Σύμφωνα με την παρ.8 του αρθ.14 του ν.1566/1985 προσόν διορισμού των εκπαιδευτικών οικιακής οικονομίας είναι το πτυχίο ανώτατης σχολής οικιακής οικονομίας. Στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, οικιακής οικονομίας λειτουργεί το τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας - Διατροφής οι πτυχιούχοι του οποίου λόγω της συγκεκριμένης διατύπωσης θεωρούν ότι εντάσσονται στον ανωτέρω κλάδο. Για την αποσαφήνιση του θέματος προτείνεται η διάταξη αυτή.
Παράγραφος 2
Με το άρθρο 14 του ν.1566/1985 θεσπίστηκε ο ενιαίος κλάδος ΠΕ4 φυσικών στον οποίο εντάσσονται οι κάτοχοι πτυχίου φυσικού ή χημικού ή φυσιογνωστικού ή βιολογικού ή γεωλογικού τμήματος ΑΕΙ.
Για τη βέλτιστη αξιοποίηση των προσόντων των εκπαιδευτικών που ανήκουν στον ενιαίο αυτόν κλάδο, παρέχεται η δυνατότητα στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων να ορίζει επιμέρους ειδικότητες και να καθορίζει σύμφωνα με τις ανάγκες της εκπαίδευσης, τον αριθμό των εκπαιδευτικών που θα διορίζονται κάθε φορά από κάθε μία ειδικότητα
Παράγραφος 3
Με την παράγραφο 3 του άρθρου 6 του ν. 3255/2004 ρυθμίστηκε το θέμα του διορισμού των πολυτέκνων σε θέσεις εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Από τη ρύθμιση αυτή, εξαιρέθηκαν οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί που κατά την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου (22-7-2004) υπηρετούσαν ως μόνιμοι υπάλληλοι ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου στο δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα ή στην ιδιωτική εκπαίδευση. Στο δημόσιο όμως, υπηρετούν πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί ως μόνιμοι υπάλληλοι, οι οποίοι διορίσθηκαν βάσει των διατάξεων που προβλέπουν διορισμό τέκνου, συζύγου ή αδελφού θανόντος υπαλλήλου κατά την εκτέλεση υπηρεσιακού καθήκοντος και εξαιτίας αυτού ( π.χ. ν. 2266/1994 και ν. 1911/1990, άρθρ. 19), αλλά σε θέσεις μη εκπαιδευτικών κλάδων ή καθηκόντων. Λόγω όμως της γενικής εξαίρεσής τους από την εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3255/2004 η πολιτεία στερείται της δυνατότητας να αξιοποιήσει τους εν λόγω εκπαιδευτικούς στη δημόσια εκπαίδευση.
Η προτεινόμενη ρύθμιση διευθετεί αυτήν ακριβώς την ατέλεια.
Παράγραφος 4
Οι υποψήφιοι προς διορισμό εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να έχουν τα προσόντα διορισμού τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων όσο και κατά το χρόνο του διορισμού τους. Για τους άντρες υποψήφιους περιλαμβάνεται και η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγή τους από αυτές (άρθρο 5 του Ν. 2683/1999).
Στις αριθ. 25/1Π/2004 και 1Π/2005 προκηρύξεις διεξαγωγής διαγωνισμού από τον ΑΣΕΠ αναφέρεται ότι «Από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να προκύπτει ότι είχαν και εξακολουθούν να έχουν τα προσόντα και τις νόμιμες προϋποθέσεις τόσο κατά την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, όσο και κατά την ημερομηνία διορισμού με εξαίρεση το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι μέχρι το διορισμό τους είχαν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή ότι έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.»
Με βάση τις παραπάνω προκηρύξεις αρκετοί εκπαιδευτικοί συμμετείχαν στον γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και εντάχθηκαν στον πίνακα διοριστέων, χωρίς να έχουν υπηρετήσει τη στρατιωτική τους θητεία.
Οι διορισμοί των εκπαιδευτικών θα γίνουν την 1η Σεπτεμβρίου, προτού λήξει η ισχύς των πινάκων η οποία είναι διετής. Ορισμένοι εξ’ αυτών δεν θα έχουν ολοκληρώσει εγκαίρως την στρατιωτική τους θητεία με συνέπεια να μην διοριστούν παρότι το ΑΣΕΠ τους έχει εντάξει στους πίνακες διοριστέων. Για τους παραπάνω λόγους και για λόγους χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του πολίτη προτείνεται η ρύθμιση αυτή.
Παράγραφος 5
Οι κλάδοι Αγγλικής γλώσσας, Γαλλικής γλώσσας, Γερμανικής γλώσσας, Μουσικής, Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, Φυσικής Αγωγής και Πληροφορικής είναι κοινοί κλάδοι Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Για την ομαλή λειτουργία των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τη βέλτιστη διαχείριση του εκπαιδευτικού προσωπικού προς όφελος της εκπαίδευσης στο συνολικό πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, προτείνεται η διάταξη αυτή.
Αρθρο 22
Παράγραφος 1
Η βαθμολόγηση όλων των γραπτών δοκιμίων που οι μαθητές εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο γίνεται σε βαθμολογικά κέντρα που λειτουργούν σε όλη τη χώρα. Τα κέντρα λειτουργούν στις έδρες των διευθύνσεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και η κατανομή σ’αυτά των γραπτών δοκιμίων κάθε εξεταστικού κέντρου, γίνεται κατά τρόπο ώστε τα γραπτά που ανήκουν στα εξεταστικά κέντρα κάθε διεύθυνση Τα γραπτά δοκίμια, μετά την βαθμολόγησή τους, παραλαμβάνονται από την Νομαρχιακή Επιτροπή, ταξινομούνται, αρχειοθετούνται και φυλάσσονται μέχρι τις 15 Μαΐου του επόμενου σχολικού έτους, οπότε καταστρέφονται με σχετική πράξη της. Ο συνολικός αριθμός των γραπτών δοκιμίων είναι περίπου ένα εκατομμύριο. Η βαθμολόγηση των γραπτών γίνεται κατά τρόπο αδιάβλητο και αξιόπιστο, η δε βαθμολογία όλων των βαθμολογητών γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο. Το Σ.Τ.Ε με τις αποφάσεις 3056/1989, 1743/1990,2871/1991 κλπ. έκρινε ότι ο έλεγχος της ορθότητας αυτής της αξιολόγησης δεν είναι επιτρεπτός. Σε περίπτωση δικαστικής διένεξης το γραπτό διαβιβάζεται στο δικαστήριο. Λαμβανομένου υπόψη του μεγάλου αριθμού των γραπτών δοκιμίων, το γεγονός ότι τα γραπτά φυλάσσονται σε διάφορους χώρους των διευθύνσεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα, το γεγονός ότι η επίδειξη ή η παροχή φωτοαντιγράφου του γραπτού στους ενδιαφερόμενους δεν τους προσφέρει κανένα επιπλέον στοιχείο, ενώ αντιθέτως στην υπηρεσία δημιουργεί ανυπέρβλητα προβλήματα καθότι υπάρχει αντικειμενική αδυναμία να ανταποκριθεί, με την αριθμ.Φ152/Β3/6831/25-11-99 κοινή Υπουργική απόφαση που είχε εκδοθεί κατά νομοθετική εξουσιοδότηση του ν.1599/1986 αρθ.16 παρ.4,εξαιρούνται από τη γνωστοποίηση στους πολίτες με τη χορήγηση αντιγράφων ή φωτοαντιγράφων ή με την επίδειξη τα γραπτά αυτά δοκίμια. Όμως η εξουσιοδοτική αυτή διάταξη έχει καταργηθεί με την αντικατάσταση των διατάξεων του άρθρου 16 του ν.1599/86 από εκείνες του άρθρου 5 του ν.2690/1999 οι οποίες δεν παρέχουν στη διοίκηση παρόμοια εξουσιοδότηση. Προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα μεταξύ των πολιτών και της διοίκησης λόγω της αντικειμενικής αδυναμίας της δεύτερης να ανταποκριθεί στον τεράστιο όγκο εργασίας, χωρίς κανένα ουσιαστικό όφελος για τον πολίτη, κρίνεται απαραίτητη η ρύθμιση αυτή.
Παράγραφος 2
Για τους διαγωνισμούς των εκπαιδευτικών στο ΑΣΕΠ ως βαθμολογική βάση (με άριστα το 100) έχουν οριστεί οι 60 μονάδες για το γενικό βαθμό και οι 55 μονάδες για καθεμία από τις δύο θεματικές ενότητες στις οποίες εξετάζονται οι υποψήφιοι .Οι βάσεις αυτές θεωρούνται υψηλές, με αποτέλεσμα σε ορισμένους κλάδους να μην καλύπτονται οι θέσεις των διοριστέων από τους επιτυχόντες. Με τη διάταξη αυτή ορίζονται οι βάσεις σε 55 για τον γενικό μέσο όρο και σε 50 μονάδες για καθεμία από τις δύο θεματικές ενότητες.
Τέλος, στο άρθρο 23 περιλαμβάνεται η τελική διάταξη για την έναρξη ισχύος του νομοθετήματος.

ΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ

 

-------------------------------------------

 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Σκοπός -Διάρθρωση
Αρθρο 1
Σκοπός
Η δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση αποβλέπει στον συνδυασμό της γενικής παιδείας (ν. 1566/1985) με την τεχνική επαγγελματική γνώση, με ειδικότερο σκοπό:
α) την ανάπτυξη των ικανοτήτων, της πρωτοβουλίας, της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης των μαθητών,
β) τη μετάδοση των απαιτούμενων τεχνικών και επαγγελματικών γνώσεων και την ανάπτυξη των συναφών δεξιοτήτων τους,
γ) την παροχή στους μαθητές των απαραίτητων γνώσεων και εφοδίων για τη συνέχιση των σπουδών τους στην επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα.

Αρθρο 2
Διάρθρωση
Η δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση παρέχεται στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ), και τις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ). Οι εκπαιδευτικές αυτές μονάδες ανήκουν στη δευτεροβάθμια μεταγυμνασιακή εκπαίδευση.

Αρθρο 3
Μετονομασία των Ενιαίων Λυκείων
Από την έναρξη του σχολικού έτους 2006-2007 τα Ενιαία Λύκεια μετονομάζονται σε Γενικά Λύκεια (ΓΕ.Λ). Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται Ενιαίο Λύκειο νοείται το Γενικό Λύκειο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Επαγγελματικά Λύκεια
Αρθρο 4
Οργάνωση-Λειτουργία-Περιεχόμενο Σπουδών
1. Τα Επαγγελματικά Λύκεια διακρίνονται σε ημερήσια και εσπερινά. Στα εσπερινά φοιτούν εργαζόμενοι μαθητές.
2. Η φοίτηση στα ημερήσια είναι τριετής και περιλαμβάνει τις τάξεις Α΄, Β΄ και Γ΄ και στα εσπερινά τετραετής και περιλαμβάνει τις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄. Η φοίτηση στην Α΄ τάξη στα εσπερινά είναι διάρκειας δύο διδακτικών τετραμήνων και στις Β΄ και Γ΄ τριών διδακτικών τετραμήνων εκάστη.
3. Τα προγράμματα διδασκαλίας περιλαμβάνουν μαθήματα γενικής παιδείας, τεχνικά-επαγγελματικά και εργαστηριακές ασκήσεις.
4. Το πρόγραμμα διδασκαλίας της Α΄ τάξης περιλαμβάνει, κοινά για όλους τους μαθητές, μαθήματα γενικής παιδείας και κύκλους μαθημάτων συναφών επαγγελματικών τομέων. Οι μαθητές υποχρεούνται να παρακολουθούν τα κοινά μαθήματα και όλα τα μαθήματα του κύκλου που επιλέγουν.
Η Β΄ τάξη χωρίζεται σε επαγγελματικούς τομείς. Το πρόγραμμα διδασκαλίας της Β΄ τάξης περιλαμβάνει κοινά για όλους τους μαθητές μαθήματα γενικής παιδείας και μαθήματα των επαγγελματικών τομέων. Οι μαθητές υποχρεούνται να παρακολουθούν τα κοινά μαθήματα και όλα τα μαθήματα ενός τομέα που επιλέγουν.
Η Γ΄ τάξη χωρίζεται σε ειδικότητες. Το πρόγραμμα διδασκαλίας της Γ΄ τάξης περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παιδείας και μαθήματα ειδικοτήτων. Οι μαθητές υποχρεούνται να παρακολουθούν τα μαθήματα της ειδικότητας που επιλέγουν και τα οριζόμενα για την ειδικότητα μαθήματα γενικής παιδείας.
5. Τα αναλυτικά προγράμματα περιλαμβάνουν:
α) σαφώς διατυπωμένους σκοπούς κατά μάθημα και
β) διδακτέα ύλη επιλεγμένη σύμφωνα με τον σκοπό του μαθήματος, ανάλογη και σύμμετρη προς το ωρολόγιο πρόγραμμα και τις δυνατότητες αφομοίωσης των μαθητών, διαρθρωμένη σε επιμέρους ενότητες και θέματα. Κάθε αναλυτικό πρόγραμμα εργαστηριακού μαθήματος συνοδεύεται από παράρτημα, που περιγράφει τον απαιτούμενο εργαστηριακό εξοπλισμό για την υλοποίησή του.
6. Οι μαθητές σε κάθε τμήμα τάξης ή τομέα ή ειδικότητας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τους είκοσι πέντε.
7. Στους μαθητές χορηγούνται δωρεάν τα διδακτικά βιβλία και τα λοιπά διδακτικά μέσα. Επίσης μπορεί να χορηγούνται κρατικές υποτροφίες.
8. Το Δημόσιο καλύπτει τις δαπάνες της ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης των μαθητών που έπαθαν ατύχημα κατά την άσκηση στα εργαστήρια των ΕΠΑ.Λ, κατά το μέρος που οι δαπάνες αυτές δεν καλύπτονται από άμεση ή έμμεση ασφάλιση.

Αρθρο 5
Φοίτηση-Εγγραφή
1. Στην Α΄ τάξη εγγράφονται οι κάτοχοι απολυτηρίου γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής, χωρίς εξετάσεις.
2. Στην Β΄ τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι στη Β΄ τάξη του Επαγγελματικού ή Γενικού Λυκείου και οι κάτοχοι πτυχίου Α΄ Κύκλου ΤΕΕ (άρθρο 2 ν. 2640/1998). Στους μαθητές του Γενικού Λυκείου που εγγράφονται στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης ειδικού προγράμματος επαγγελματικών μαθημάτων, συναφών με τον τομέα τον οποίον επέλεξαν να φοιτήσουν στη Β΄ τάξη, τα οποία παρακολουθούν με την έναρξη του σχολικού έτους σε ειδικά τμήματα υποδοχής.
3. Στη Γ΄ τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι στη Γ΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ.
4. Οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις διεξάγονται εντός της σχολικής μονάδας στα μαθήματα και τις εργαστηριακές ασκήσεις που διδάσκονται στην αντίστοιχη τάξη.
5. Οι προαγόμενοι στη Β΄ τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου, μπορούν να εγγράφονται στη Β΄ τάξη του Γενικού Λυκείου.
6. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων δεν έχουν εφαρμογή για όσους έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους σε Λύκεια ή σε ισότιμα προς αυτά σχολεία.

Αρθρο 6
Τίτλοι σπουδών-Ισοτιμία-Επαγγελματικά δικαιώματα
1. Στους αποφοίτους του ΕΠΑ.Λ χορηγείται απολυτήριο επαγγελματικού λυκείου και πτυχίο επιπέδου 3 της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6, του ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 τ. Α).
2. Τα απολυτήρια των Επαγγελματικών Λυκείων είναι ισότιμα με τα απολυτήρια των Γενικών Λυκείων.
3. Ειδικότερα οι απόφοιτοι έχουν το δικαίωμα :
α) να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
β) να συνεχίσουν τις σπουδές τους στα τμήματα και στις σχολές των Ανώτερων και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 7 του παρόντος νόμου.
γ) να εγγράφονται στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και κατά προτεραιότητα σε τμήματα αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας με την ειδικότητα του πτυχίου τους.
4. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των επαγγελματικών λυκείων καθορίζονται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 2009/1992.

Αρθρο 7
Πρόσβαση των κατόχων Απολυτηρίου στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
1. Οι κάτοχοι απολυτηρίου ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α' ), όπως ισχύει, μετά από συμμετοχή στις πανελλήνιες εξετάσεις, εξεταζόμενοι σε μαθήματα γενικής και επαγγελματικής παιδείας, σε ίσο αριθμό με τα εξεταζόμενα για τους αποφοίτους του Γενικού Λυκείου. Τα μαθήματα γενικής παιδείας εξετάζονται σε κοινά θέματα με τους αποφοίτους του Γενικού Λυκείου.
2. Οι κάτοχοι απολυτηρίου εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.2525/1997, όπως ισχύει, μετά από συμμετοχή στις πανελλήνιες εξετάσεις, εξεταζόμενοι σε μαθήματα γενικής και επαγγελματικής παιδείας και σε ίσο αριθμό με τα εξεταζόμενα για τους αποφοίτους του εσπερινού Γενικού Λυκείου. Η εισαγωγή γίνεται σε ποσοστό θέσεων, επιπλέον του αριθμού εισακτέων, το οποίο ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και είναι κοινό για τους μαθητές των Γενικών και Επαγγελματικών εσπερινών Λυκείων. Ειδικά, προκειμένου για εισαγωγή στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων, το ποσοστό αυτό ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Τουριστικής Ανάπτυξης. Τα μαθήματα γενικής παιδείας εξετάζονται σε κοινά θέματα με τους αποφοίτους του εσπερινού Γενικού Λυκείου .
3. Η πρόσβαση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ, ημερησίων και εσπερινών, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και η συμμετοχή τους στις πανελλήνιες εξετάσεις, διέπεται από τις αντίστοιχες διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει για τους αποφοίτους των Γενικών Λυκείων. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται τα επιστημονικά πεδία, τα τμήματα ή οι σχολές που εντάσσονται σε καθένα από αυτά, τα εξεταζόμενα μαθήματα των προηγούμενων παραγράφων, οι συντελεστές των μαθημάτων για τον υπολογισμό του συνολικού αριθμού μορίων, ο τρόπος, ο χρόνος υποβολής της δήλωσης προτίμησης των υποψηφίων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος και η διαδικασία συγκέντρωσης των βαθμών και των δηλώσεων προτίμησης των υποψηφίων, η κατάρτιση των πινάκων εισαγομένων, ο τρόπος ανακοίνωσης τους στους υποψηφίους και στα οικεία τμήματα εισαγωγής, ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία εγγραφής των εισαγομένων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που αναφέρεται στην πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των υπαγομένων στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Αρθρο 8
Ίδρυση-κατάργηση- μετατροπή-συγχώνευση
1. Η ίδρυση δημοσίων Επαγγελματικών Λυκείων, η προσθήκη νέων τομέων ή ειδικοτήτων σε αυτά που λειτουργούν και η ανάλογη αύξηση των οργανικών θέσεων προσωπικού γίνεται , με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών.
2. Η κατάργηση και η συγχώνευση Επαγγελματικών Λυκείων η κατάργηση τομέων, η κατάργηση ειδικοτήτων, η μετατροπή Επαγγελματικών Λυκείων σε Επαγγελματικές Σχολές και αντίστροφα, η μετατροπή Επαγγελματικών Λυκείων από ημερήσια σε εσπερινά και αντίστροφα καθώς και η μετονομασία και η μεταφορά της έδρας τους γίνονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων τα δημόσια Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μετατρέπονται από την έναρξη του σχολικού έτους 2006-2007 σε Επαγγελματικά Λύκεια. Η μετατροπή γίνεται σταδιακά ανά τάξη και έτος αρχίζοντας από την Α΄ τάξη το σχολικό έτος 2006-2007. Η Β΄ τάξη του Α΄ κύκλου και ο Β΄ κύκλος των ΤΕΕ εξακολουθούν να λειτουργούν σύμφωνα με τα ισχύοντα προγράμματα διδασκαλίας μέχρι και τα σχολικά έτη 2006-2007 και 2007-2008 αντίστοιχα. Ειδικώς τα δημόσια ημερήσια ΤΕΕ με απογευματινό ωράριο λειτουργίας εξακολουθούν να λειτουργούν ως ΤΕΕ, χωρίς εγγραφή νέων μαθητών στην Α΄ τάξη μέχρι το τέλος του σχολικού έτους 2007-2008 οπότε και καταργούνται εκτός εάν εν τω μεταξύ με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μετατραπούν σε ΕΠΑ.Λ ή ΕΠΑ.Σ. Τα ΤΕΕ ειδικής αγωγής β΄ βαθμίδας της περ. ε΄ της παρ. 13 του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ Α΄78) μετατρέπονται σε Επαγγελματικά Λύκεια ειδικής αγωγής, κατ’ αναλογία των οριζόμενων στην παράγραφο αυτή. Η φοίτηση στα ΕΠΑ.Λ ειδικής αγωγής διαρκεί τουλάχιστον τέσσερα έτη.
4. Για τα θέματα των παραγραφών 1 και 2 του παρόντος άρθρου εξαιρουμένων αυτών που αφορούν στον καθορισμό τομέων, ειδικοτήτων και του προσωπικού γνωμοδοτεί το οικείο νομαρχιακό συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση της νομαρχιακής επιτροπής παιδείας. Σε περίπτωση που το νομαρχιακό συμβούλιο δεν γνωμοδοτήσει εντός είκοσι ημερών από την υποβολή της σχετικής πρότασης, οι προβλεπόμενες στο άρθρο αυτό αποφάσεις εκδίδονται και χωρίς τη γνωμοδότηση αυτή. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 49 και 50 του ν. 1566/1985.

Αρθρο 9
Ιδιωτικά Επαγγελματικά Λύκεια
1. Ιδιωτικά Επαγγελματικά Λύκεια, είναι τα αντίστοιχα προς τα δημόσια Επαγγελματικά Λύκεια, δεν ανήκουν στο κράτος αλλά ιδρύονται και λειτουργούν από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και διέπονται από τις διατάξεις του ν.682/1977 (ΦΕΚ 244 τ. Α) όπως ισχύουν και τον παρόντα νόμο.
2. Τα Ιδιωτικά Επαγγελματικά Λύκεια υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο ασκεί την κατά νόμο εποπτεία με τις περιφερειακές του υπηρεσίες.
3. Τα Ιδιωτικά Επαγγελματικά Λύκεια έχουν την ίδια οργάνωση με τα αντίστοιχα δημόσια και ακολουθούν το ισχύον για αυτά ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας και ωράριο λειτουργίας.
4. α) Η επιτροπή καταλληλότητας διδακτηρίων του άρθρου 40 του Ν. 682/77 προκειμένου για τα Ιδιωτικά Επαγγελματικά Λύκεια συγκροτείται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης στην περιοχή ευθύνης του οποίου θα λειτουργήσει το Ιδιωτικό Επαγγελματικό Λύκειο και έχει ως αρμοδιότητα τη γνωμοδότηση για την καταλληλότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων και του εργαστηριακού τους εξοπλισμού.
β) Η επιτροπή καταλληλότητας αποτελείται από:
i) Τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην περιοχή ευθύνης του οποίου θα λειτουργήσει το Ιδιωτικό Επαγγελματικό Λύκειο.
ii) Τον Προϊστάμενο του Πολεοδομικού Γραφείου της Νομαρχίας, ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.
iii) Έναν ιατρό που ορίζεται από την οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.
iv) Δύο εκπαιδευτικούς δημοσίων ΤΕΕ ή ΕΠΑ.Λ ή ΕΠΑ.Σ, με αναθέσεις μαθημάτων ίδιες ή σχετικές με τις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στο Ιδιωτικό Επαγγελματικό Λύκειο.
Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται εκπαιδευτικός ή διοικητικός υπάλληλος.
5. Τα ιδιωτικά ΤΕΕ που ήδη λειτουργούν μπορεί:
α) να εξακολουθήσουν να λειτουργούν, χωρίς εγγραφή νέων μαθητών στην Α΄ τάξη, μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2007-2008. Μετατρέπονται μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη και απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε Ιδιωτικά Επαγγελματικά Λύκεια εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας, με αντίστοιχη μετατροπή των αδειών λειτουργίας τους άλλως καταργούνται ή
β) να μετατραπούν μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη και απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων από τα σχολικά έτη 2006-2007 και 2007-2008 σε ΕΠΑ.Λ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 8 του παρόντος νόμου, εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας.
6. Για την μετατροπή των Ιδιωτικών ΤΕΕ σε ΕΠΑ.Λ και την προσθήκη τομέων ή ειδικοτήτων σε αυτά καταβάλλεται παράβολο υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης, ίδιο με αυτό της ίδρυσης.
7. Οι τίτλοι σπουδών που χορηγούνται από τα Ιδιωτικά ΕΠΑ.Λ είναι ισότιμοι με τους αντίστοιχους τίτλους των Δημοσίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Επαγγελματικές Σχολές
Αρθρο 10
Οργάνωση-Λειτουργία-Περιεχόμενο Σπουδών
1. Η φοίτηση στις ΕΠΑ.Σ είναι διετής και περιλαμβάνει τις τάξεις Α΄ και Β΄ οι οποίες οργανώνονται σε τμήματα ειδικότητας. Αν εφαρμόζονται προγράμματα άσκησης στο επάγγελμα ή προγράμματα μαθητείας, η φοίτηση μπορεί να επιμηκύνεται έως και ένα έτος ακόμη.
2. Τα προγράμματα διδασκαλίας περιλαμβάνουν μαθήματα τεχνικά-επαγγελματικά και εργαστηριακές ασκήσεις.
3. Οι μαθητές σε κάθε τμήμα στις ΕΠΑ.Σ αρμοδιότητας ΥΠΕΠΘ δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τους είκοσι πέντε.
4. Οι διατάξεις των παρ. 5, 7 και 8 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου ισχύουν και για τις ΕΠΑ.Σ .

Αρθρο 11
Φοίτηση-Εγγραφή
1. Στην Α΄ τάξη των ΕΠΑ.Σ εγγράφονται χωρίς εξετάσεις οι μαθητές που προάγονται στη Β΄ τάξη των Επαγγελματικών ή Γενικών Λυκείων και όσοι έχουν προαχθεί στη Β΄ τάξη του Α΄ κύκλου ΤΕΕ. Στη Β΄ τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι στη Β΄ τάξη των ΕΠΑ.Σ
2. Οι προαγωγικές και πτυχιακές εξετάσεις διεξάγονται εντός της σχολικής μονάδας στα μαθήματα και τις εργαστηριακές ασκήσεις που διδάσκονται στην αντίστοιχη τάξη.

Αρθρο 12
Τίτλοι σπουδών-Ισοτιμία-Επαγγελματικά δικαιώματα
1. Στους αποφοίτους των ΕΠΑ.Σ χορηγείται πτυχίο επιπέδου 3 της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6, του ν. 2009/1992, το οποίο τους παρέχει τη δυνατότητα να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και να εγγράφονται στα ΙΕΚ.
2. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των ΕΠΑ.Σ καθορίζονται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν.2009/1992.

Αρθρο 13
Ιδιωτικές Επαγγελματικές Σχολές
1. Ιδιωτικές Επαγγελματικές Σχολές, είναι οι αντίστοιχες προς τις δημόσιες, δεν ανήκουν στο κράτος αλλά ιδρύονται και λειτουργούν από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και διέπονται από τις διατάξεις του ν. 682/1977 όπως ισχύουν και τον παρόντα νόμο.
2. Οι ιδιωτικές Επαγγελματικές Σχολές υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο ασκεί την κατά νόμο εποπτεία με τις περιφερειακές του υπηρεσίες.
3. Οι ιδιωτικές Επαγγελματικές Σχολές έχουν την ίδια οργάνωση με τις αντίστοιχες δημόσιες και ακολουθούν το ισχύον για αυτές ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας.
4. Η επιτροπή καταλληλότητας διδακτηρίων του άρθρου 40 του Ν. 682/77 για τα Ιδιωτικά Επαγγελματικά Λύκεια όπως ανασυγκροτείται με το άρθρο 9 του παρόντος νόμου, γνωμοδοτεί για την καταλληλότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων και του εργαστηριακού εξοπλισμού των ΕΠΑ.Σ.
5. Οι όροι και τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν τα κτήρια που στεγάζουν τις ιδιωτικές Επαγγελματικές Σχολές και ο εργαστηριακός τους εξοπλισμός καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής έχουν εφαρμογή οι διατάξεις για τις Τεχνικές Επαγγελματικές Σχολές (ΤΕΣ) του ν. 1566/1985.
6. Οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 8 και παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 682/1977 δεν έχουν εφαρμογή για τις ιδιωτικές Επαγγελματικές Σχολές.
7. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου παρέχεται άδεια ίδρυσης ιδιωτικών ΕΠΑ.Σ και μπορεί να προστίθενται και ειδικότητες σε ΕΠΑ.Σ. που ήδη λειτουργούν.
8. Για την μετατροπή των Ιδιωτικών ΤΕΕ σε ΕΠΑ.Σ και την προσθήκη ειδικοτήτων σε αυτές καταβάλλεται παράβολο υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης, ίδιο με αυτό της ίδρυσης.
9. Οι τίτλοι σπουδών που χορηγούνται από τις Ιδιωτικές ΕΠΑ.Σ είναι ισότιμοι με τους αντίστοιχους τίτλους των Δημοσίων.

Αρθρο 14
Ίδρυση, κατάργηση, συγχώνευση, μετατροπή, προσθήκη-κατάργηση ειδικοτήτων
1. Η ίδρυση των δημοσίων ΕΠΑ.Σ αρμοδιότητας του ΥΠΕΠΘ και η προσθήκη ειδικοτήτων γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών. Η κατάργηση, συγχώνευση ή η κατάργηση ειδικοτήτων, η μετονομασία και η μεταφορά της έδρας τους γίνονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
2. Πλην του ΥΠΕΠΘ, δημόσιες Επαγγελματικές Σχολές μπορούν να ιδρύονται και να λειτουργούν υπό την εποπτεία και ευθύνη και άλλων Υπουργείων. Η ίδρυση και οι μεταβολές της προηγούμενης παραγράφου γίνονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών και του καθ’ ύλη αρμόδιου Υπουργού.
3. Τα υφιστάμενα δημόσια ΤΕΕ που εποπτεύονται από άλλα υπουργεία μπορούν:
α) να εξακολουθήσουν να λειτουργούν, χωρίς εγγραφή νέων μαθητών στην Α΄ τάξη μέχρι και το τέλος του σχολικού έτους 2007-2008. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του εποπτεύοντος Υπουργού μετατρέπονται κατόπιν σε ΕΠΑ.Σ ή άλλως καταργούνται ή
β) με όμοια απόφαση να μετατραπούν κατά τα σχολικά έτη 2006-2007 και 2007-2008 σε ΕΠΑ.Σ. Η μετατροπή γίνεται σταδιακά ανά τάξη και έτος αρχίζοντας από την Α΄ τάξη το σχολικό έτος 2006-2007 ή 2007-2008. Η Β΄ τάξη του Α΄ κύκλου και ο Β΄ κύκλος των ΤΕΕ εξακολουθούν να λειτουργούν σύμφωνα με τα ισχύοντα προγράμματα διδασκαλίας και μέχρι τα σχολικά έτη 2006-2007 και 2007-2008 αντίστοιχα.
4. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν και στα Ιδιωτικά ΤΕΕ. Η μετατροπή των Ιδιωτικών ΤΕΕ σε ΕΠΑ.Σ γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη, εφόσον πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
5. Η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 8 του παρόντος νόμου ισχύει και για τις ΕΠΑ.Σ αρμοδιότητας ΥΠΕΠΘ.
6. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της περ. α) της παρ. 3 του παρόντος άρθρου το ΤΕΕ ξυλογλυπτικής Καλαμπάκας, το ΤΕΕ γαλακτοκομικών Ιωαννίνων και το ΤΕΕ Αβερώφειο Λάρισας μπορούν να εγγράψουν κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2006-2007 μαθητές στην Α΄ τάξη του Α΄ κύκλου. Οι μαθητές αυτοί ολοκληρώνουν τις σπουδές τους το σχολικό έτος 2007- 2008.
7. Οι ΕΠΑ.Σ που εποπτεύονται από άλλα υπουργεία εξακολουθούν να διέπονται από τις οικείες διατάξεις εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Εργαστήρια-Γραφεία Εκπαίδευσης-Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων
Αρθρο 15
Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα
1. Τα υφιστάμενα Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα (Σ.Ε.Κ.) εξακολουθούν να λειτουργούν για την πρακτική άσκηση των μαθητών των ΤΕΕ, μέχρι την ολοκλήρωση της μετατροπής τους σε Επαγγελματικά Λύκεια , καθώς και για την πρακτική άσκηση των μαθητών των Επαγγελματικών Λυκείων και Επαγγελματικών Σχολών και των καταρτιζόμενων στα ΙΕΚ.
2. Με απόφαση της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ορίζονται οι σχολικές μονάδες και τα ΙΕΚ, των οποίων οι μαθητές ή οι καταρτιζόμενοι ασκούνται σε κάθε ΣΕΚ.
3. Στις περιπτώσεις συστέγασης σχολικών μονάδων και ΙΕΚ σε ένα διδακτήριο ή συγκρότημα, συγκροτείται ενιαία σχολική επιτροπή.

Αρθρο 16
Γραφεία Εκπαίδευσης
1. Από την έναρξη του σχολικού έτους 2006-2007 μετονομάζονται:
α) Τα Γραφεία Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Γραφεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.
β) Τα τμήματα εκπαιδευτικών θεμάτων Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης των διευθύνσεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε τμήματα εκπαιδευτικών θεμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και
2. Στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου λειτουργούν Επαγγελματικά Λύκεια ή Επαγγελματικές Σχολές ή ΣΕΚ, τουλάχιστον τρία συνολικά, ιδρύεται και λειτουργεί Γραφείο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.
3. Σε όσες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λειτουργούν Γραφεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης καταργούνται τα τμήματα εκπαιδευτικών θεμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Αρθρο 17
Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων
Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται ανάλογα και στην Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Εξουσιοδοτικές-Μεταβατικές-Καταργούμενες διατάξεις
Αρθρο 18
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται κατόπιν γνώμης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τα ΕΠΑ.Λ και τις ΕΠΑ.Σ αρμοδιότητας ΥΠΕΠΘ σχετικά με:
α) τον καθορισμό των κύκλων μαθημάτων, των τομέων και των ειδικοτήτων
β) την αντιστοιχία των κύκλων μαθημάτων με τους τομείς και των τομέων με τις ειδικότητες και την διαδικασία κατάταξης των μαθητών στους κύκλους μαθημάτων, στους τομείς ή στις ειδικότητες.
γ) τα διδασκόμενα μαθήματα, τις εργαστηριακές ασκήσεις και πρακτικές εφαρμογές, τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα και τον εξοπλισμό των εργαστηρίων κατά τομέα και ειδικότητα,
δ) τις εγγραφές, μετεγγραφές, τη χορήγηση υποτροφιών, τους τίτλους και τα πιστοποιητικά σπουδών,
ε) το περιεχόμενο των μαθημάτων και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την λειτουργία των τμημάτων υποδοχής της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος νόμου,
στ) τον ορισμό των κλάδων και ειδικοτήτων των εκπαιδευτικών, που διδάσκουν τα μαθήματα και διεξάγουν τις εργαστηριακές ασκήσεις και τις πρακτικές εφαρμογές, σε πρώτη και δεύτερη ανάθεση,
ζ) την έναρξη και λήξη του διδακτικού έτους, καθώς και των διδακτικών τετραμήνων, προκειμένου περί των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ και το ωράριο λειτουργίας,
η) την ειδικότερη οργάνωση της μαθητικής ζωής και των σχολικών εκδηλώσεων,
θ) κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με την οργάνωση και λειτουργία τους.
2. Για τις ΕΠΑ.Σ αρμοδιότητας άλλων υπουργείων τα θέματα των προηγούμενων παραγράφων ρυθμίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του καθ’ ύλη αρμόδιου υπουργού.
3. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, και κατόπιν γνώμης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη φοίτηση, τις κάθε είδους εξετάσεις και την αξιολόγηση των μαθητών.

Αρθρο 19
Μεταβατικές διατάξεις
1. Οι εκπαιδευτικοί που οργανικά ανήκουν στα ΤΕΕ που μετατρέπονται σε δημόσια Επαγγελματικά Λύκεια ή δημόσιες Επαγγελματικές Σχολές, διατηρούν τις οργανικές τους θέσεις στην εκπαίδευση και καταλαμβάνουν αυτοδικαίως τις αντίστοιχες οργανικές θέσεις στα Επαγγελματικά Λύκεια ή στις Επαγγελματικές Σχολές με την ολοκλήρωση της μετατροπής, κατά την παρ. 3 του άρθρου 8 του παρόντος νόμου. Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί καθώς και οι αποσπώμενοι ή διατιθέμενοι σε αυτά, παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε όλες της τάξεις που λειτουργούν στην ενιαία σχολική μονάδα. Για τους τυχόν πλεονάζοντες, εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τις υπεράριθμες θέσεις των εκπαιδευτικών.
2. Οι διευθυντές και υποδιευθυντές, που υπηρετούν με θητεία στα μετατρεπόμενα ΤΕΕ, καταλαμβάνουν αυτοδικαίως τις αντίστοιχες θέσεις στα Επαγγελματικά Λύκεια ή τις Επαγγελματικές Σχολές με την ολοκλήρωση της μετατροπής και ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι τη λήξη της θητείας τους. Οι διευθυντές και υποδιευθυντές μέχρι την ολοκλήρωση της μετατροπής, ασκούν τα καθήκοντά τους σε όλες τις τάξεις που λειτουργούν στην ενιαία σχολική μονάδα.
3. Μέχρι την οριστική παύση λειτουργίας των τάξεων των ΤΕΕ εξακολουθούν να ισχύουν για τις τάξεις αυτές οι διατάξεις του ν.2640/1998.
4. Εκπαιδευτικοί, που μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, έχουν διοριστεί και υπηρετούν σε οργανικές θέσεις ΤΕΕ αρμοδιότητας άλλου υπουργείου και ανήκουν στους κλάδους θεολόγων, φιλολόγων, μαθηματικών, φυσικών, ξένων γλωσσών και φυσικής αγωγής μετατάσσονται, μετά από αίτησή τους, από την έναρξη του σχολικού έτους 2007-2008 σε αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών, αντίστοιχων κλάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν, σε προσωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται για τον σκοπό αυτόν. Η μετάταξη αυτών γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του καθ’ ύλην αρμόδιου υπουργού και η τοποθέτησή τους με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στους μετατασσόμενους καταβάλλονται, από την ημερομηνία μετάταξης, οι αποδοχές που προβλέπονται για τους εκπαιδευτικούς του ΥΠΕΠΘ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
Αλλες Διατάξεις
Αρθρο 20
Θέματα εκπαιδευτικών μουσικής
1. α) Ο κλάδος ΠΕ 16 μουσικής του άρθρου 14 του ν. 1566/ 1985 (ΦΕΚ 167Α) διασπάται σε δύο κλάδους: ΠΕ16.01 και ΠΕ16.02 μουσικής.
β) Η περίπτωση ιστ της παραγράφου 8 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής : «ιστ) Κλάδος ΠΕ 16.01 μουσικής: Πτυχίο τμήματος μουσικών σπουδών ή μουσικής επιστήμης και τέχνης πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής, εφόσον συντρέχουν και οι προϋποθέσεις της διάταξης της παρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985. Κλάδος ΠΕ16.02 μουσικής : πτυχίο του τμήματος λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής, εφόσον συντρέχουν και οι προϋποθέσεις της διάταξης της παρ. 10 του αριθ. 14 του ν. 1566/1985.».
2. Οι μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου διορισθέντες και υπηρετούντες εκπαιδευτικοί μουσικής εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 16.01.
3. Συνιστάται κλάδος ΤΕ16 μουσικής. Προσόντα διορισμού του κλάδου αυτού είναι: πτυχίο μουσικής ειδίκευσης αναγνωρισμένου μη Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή πτυχίο μουσικής ειδικότητας του άρθρου 8 παρ. 5 του ν. 2158/1993(ΦΕΚ 109 Α) ή πτυχίο ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής, και απολυτήριο εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής. Αν οι υποψήφιοι δεν έχουν απολυτήριο ελληνικού εξαταξίου γυμνασίου ή λυκείου εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 1566/ 1985.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την διδασκαλία μαθημάτων και την άσκηση στα εργαστήρια στα μουσικά σχολεία, ορίζονται μουσικές ειδικεύσεις. Με όμοια απόφαση καθορίζεται, ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες, ο αριθμός των διοριστέων για κάθε μουσική ειδίκευση που διορίζονται κάθε φορά σε αυτά.
5. α) Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ16.01 μουσικής, δύνανται να διορίζονται σε κενές οργανικές θέσεις ή να προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι στις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Προκειμένου όμως να διοριστούν ή να προσληφθούν ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι στα μουσικά σχολεία, για τη διδασκαλία μαθημάτων μουσικής ειδίκευσης και την άσκηση στα εργαστήρια, απαιτείται να προκύπτει από το πτυχίο ή από έγγραφο που έχει προσαρτηθεί σε αυτό η μουσική ειδίκευση όπως αυτή καθορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο.
β) Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ16.02 μουσικής δύνανται να διορίζονται και να τοποθετούνται σε κενές οργανικές θέσεις ή να προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι μόνο στα μουσικά σχολεία για τη διδασκαλία μαθημάτων και την άσκηση στα εργαστήρια, τα οποία είναι αντίστοιχα με τη μουσική ειδίκευση που προκύπτει από το πτυχίο ή από έγγραφο που έχει προσαρτηθεί σε αυτό.
γ) Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΤΕ 16 δύνανται, εάν δεν υπάρχουν αιτήσεις υποψηφίων του κλάδου ΠΕ 16.01, να διορίζονται ή να προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σε μουσικά σχολεία για τη διδασκαλία μαθημάτων μουσικής ειδίκευσης και την άσκηση στα εργαστήρια. Για τον διορισμό των ανωτέρω εκπαιδευτικών διενεργείται διαγωνισμός μεταξύ των υποψηφίων του κλάδου αυτού από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) όπως ειδικότερα ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για την πρόσληψη των αναπληρωτών και ωρομισθίων του κλάδου αυτού, ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 3255/2004(ΦΕΚ 138 Α).
6. α) Για το διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις καθώς και για την πρόσληψη αναπληρωτών ή ωρομισθίων εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ16.01 και ΠΕ16.02, ισχύουν οι διατάξεις των παρ. 2 και 5 του άρθρου 6 του ν. 3255/2004.
β) Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ16.02, η διδασκαλία των μαθημάτων μουσικής ειδίκευσης και η άσκηση στα εργαστήρια στα μουσικά σχολεία, ανατίθεται με ωριαία αντιμισθία σε εμπειροτέχνες ιδιώτες που έχουν γνώση των αντίστοιχων παραδοσιακών οργάνων. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζονται τα κριτήρια, η διαδικασία και κάθε λεπτομέρεια σχετική με την παραπάνω ανάθεση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζονται ο μέγιστος αριθμός των ωρών της εβδομαδιαίας απασχόλησης αυτών και το ύψος της ωριαίας αντιμισθίας.
7. α) Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του ν. 3255/2004 ισχύουν και για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ16 Μουσικής , του άρθρου 14 του ν.1566/1985 που έχουν πτυχίο αναγνωρισμένου μη πανεπιστημιακού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, ανεξάρτητα από επιτυχή συμμετοχή τους σε διαγωνισμό της παρ. 9 του άρθρου 14 του ν.1566/1985.Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί διορίζονται και τοποθετούνται αποκλειστικά σε μουσικά σχολεία με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η σειρά διορισμού και τοποθέτησης σε σχολική μονάδα εξαρτάται από τη συνολική πραγματική προϋπηρεσία που είχαν οι εκπαιδευτικοί στις 30-6-2004.
β) Η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν.3255/2004 ισχύει και για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ16 Μουσικής του άρθρου 14 του ν.1566/1985 που έχουν πτυχίο αναγνωρισμένου μη πανεπιστημιακού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, ανεξάρτητα από επιτυχή συμμετοχή τους σε διαγωνισμό της παρ. 9 του άρθρου 14 του ν.1566/1985, εφόσον μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος έχουν αποκτήσει τα προσόντα της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν.3255/2004.

Αρθρο 21
Θέματα προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
1. Η περίπτωση ιε της παραγράφου 8 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167Α΄) αντικαθίστανται ως εξής : «Κλάδος ΠΕ15 Οικιακής Οικονομίας : πτυχίο οικιακής οικονομίας ή οικιακής οικονομίας και οικολογίας, Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής.»
2. Η παράγραφος 11 του άρθρου 14 του ν.1566/1985 αντικαθίσταται ως εξής: «Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να ορίζονται οι ειδικότητες και ο αριθμός των διοριστέων για κάθε ειδικότητα που διορίζονται κάθε φορά, ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες για κάλυψη των διδασκομένων μαθημάτων, του κλάδου ΠΕ4.»
3. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138Α) αναδιατυπώνεται ως εξής:
«Οι ως άνω πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου στον ευρύτερο δημόσιο τομέα όπως προσδιορίζεται από τον ν.2190/1994(ΦΕΚ 28 Α) ως μόνιμοι υπάλληλοι ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, καθώς και στην ιδιωτική εκπαίδευση με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, δεν διορίζονται στις θέσεις αυτές με εξαίρεση όσους διορίστηκαν βάσει ειδικών διατάξεων λόγω θανάτου συγγενούς τους υπαλλήλου κατά την εκτέλεση υπηρεσίας και εξαιτίας αυτής.»
4. Οι εκπαιδευτικοί, που περιλαμβάνονται στους, κατά την δημοσίευση του παρόντος νόμου, ισχύοντες πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ χωρίς να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις διορίζονται με τους τελευταίους πριν τη λήξη ισχύος των πινάκων διορισμούς και αναλαμβάνουν υπηρεσία με την έναρξη του επόμενου σχολικού έτους, με την προϋπόθεση να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις κατά την διάρκεια ισχύος των πινάκων, άλλως ο διορισμός ακυρώνεται.
5. Η παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 9 του ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24 Α΄), αντικαθίστανται ως εξής:
«1. α) Εκπαιδευτικοί των κλάδων Αγγλικής γλώσσας, Γαλλικής γλώσσας, Γερμανικής γλώσσας, Μουσικής, Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, Φυσικής Αγωγής και Πληροφορικής οι οποίοι υπηρετούν στην πρωτοβάθμια ή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας, διατίθενται από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση στη δευτεροβάθμια και αντιστρόφως για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου. Η διάθεση γίνεται με απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει ο εκπαιδευτικός, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού συμβουλίου. Ο χρόνος διάθεσης θεωρείται ότι έχει διανυθεί στην οργανική τους θέση για τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης.
β) Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν σε δυσπρόσιτα σχολεία και δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας, διατίθενται για συμπλήρωση του ωραρίου σε άλλα σχολεία του ιδίου ή πλησιέστερου δήμου των περιοχών ευθύνης της διεύθυνσης εκπαίδευσης. Η διάθεση γίνεται με απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού συμβουλίου. Ο χρόνος διάθεσης θεωρείται ότι έχει διανυθεί στην οργανική θέση για τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης».

Αρθρο 22
Λοιπές ρυθμίσεις
1. Τα γραπτά δοκίμια των μαθημάτων που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο για την εισαγωγή των υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και οι αποφάσεις ορισμού των βαθμολογικών κέντρων για τη βαθμολόγηση των ανωτέρω γραπτών, των βαθμολογητών και αναβαθμολογητών των γραπτών δοκιμίων των μαθημάτων αυτών, δεν γνωστοποιούνται ούτε επιδεικνύονται με οποιονδήποτε τρόπο στον ενδιαφερόμενο.
2. Τα στοιχεία i και ii της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188Α) όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 7 του άρθρου 1 του ν.2834/2000 (ΦΕΚ 160Α) αντικαθίσταται ως εξής:
« i) να συγκεντρώνει μέσο όρο βαθμολογίας πενήντα πέντε (55) τουλάχιστον μονάδες με άριστα το εκατό (100) και
ii) να έχει λάβει σε κάθε θεματική ενότητα πενήντα (50) τουλάχιστον μονάδες».

Αρθρο 23
Ισχύς
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ή δεν ρυθμίζονται διαφορετικά από τον παρόντα νόμο και τις βάσει αυτού εκδιδόμενες κανονιστικές αποφάσεις εξακολουθούν να έχουν εφαρμογή οι ρυθμίσεις της κείμενης νομοθεσίας περί γενικής εκπαιδεύσεως δημόσιας και ιδιωτικής και εκπαιδεύσεως των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Αθήνα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved