ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Άλλες Ρυθμίσεις Επιστροφή    
Προσλήψεις: Οι 200 ειδικότητες για τις οποίες απαιτείται άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και οι φορείς που τις εκδίδουν (28/2/07)


Αθήνα 28.2.2007, 08:21
Τις ειδικότητες για τις οποίες απαιτείται η κατοχή άδειας ασκήσεως επαγγέλματος προκειμένου να προσληφθεί κάποιος σε θέση τακτικού προσωπικού του δημόσιου τομέα, παρουσιάζει κατ' αποκλειστικότητα η Proslipsis, μαζί με τις διατάξεις νόμου που διέπουν την κάθε άδεια, καθώς και την δημόσια αρχή που τις εκδίδει.

Οι άδειες του παρακάτω πίνακα ζητούνται υποχρεωτικά από τους υποψηφίους που διεκδικούν θέση μόνιμου ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου προσωπικού στις δημόσιες υπηρεσίες (υπουργεία, περιφέρειες, αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες κ.λπ.), ν.π.δ.δ., συμπεριλαμβανομένων και των οτα α΄ και β΄ βαθμού, καθώς και τακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου των άρθρων 14 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄) και 1 παρ. 3 του Ν.2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α΄), όπως ισχύουν κάθε φορά. Δηλαδή ζητούνται στις προσλήψεις εντός και εκτός ΑΣΕΠ και μάλιστα ανεξάρτητα αν υπάρχει ή όχι σχετική πρόβλεψη στον οργανισμό των υπηρεσιών, αφού προβλέπεται από το Προσοντολόγιο (άρθρο 26 παρ. 8 του Π.Δ. 50/2001).

Ιδιαίτερα χρήσιμος μπορεί να φανεί ο πίνακας και στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, καθώς αφενός παρουσιάζει την νομοθεσία που διέπει την κάθε ειδικότητα και αφετέρου την αρχή στην οποία πρέπει να απευθυνθεί κάποιος για να εκδώσει τη σχετική άδεια.

Ο πίνακας είναι απόλυτα επικαιροποιημένος, περιλαμβάνει δηλαδή ακόμα και τις πλέον πρόσφατες ρυθμίσεις γύρω από το νομικό καθεστώς των ειδικοτήτων.Ο Ι   Ε Ι Δ Ι Κ Ο Τ Η Τ Ε Σ   Α Ν Α   Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο

 


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Φορέας έκδοσης των παρακάτω αδειών είναι το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος         

- Οικονομολόγοι Π.Δ. 475/1991(ΦΕΚ Α΄176

- Λογιστές - Φοροτεχνικοί Α' , Β', Γ', Δ' τάξης Π.Δ. 475/1991 (ΦΕΚ Α΄176), Ν.2515/1997 (ΦΕΚ Α΄154),Π.Δ. 340/1998 (ΦΕΚ Α΄228), Ν. 2771/1999 (ΦΕΚ Α΄280),Ν. 3470/2006 (ΦΕΚ Α΄132)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Φορέας έκδοσης των παρακάτω αδειών είναι η Διεύθυνση Βιομηχανίας της οικείας Νομαρχίας
- Μηχανολόγοι (εγγραφή στα μητρώα) Β.Δ. 24-11/17-12-1953 (ΦΕΚ Β΄0), Β.Δ. 16/17-3-1950 (ΦΕΚ Α΄821), Ν. 6422/1934 (ΦΕΚ Α΄412), Β.Δ. 12/1964 (ΦΕΚ Α΄8)

- Ηλεκτρολόγοι (γενική άδεια) Β.Δ. 13/19-2-1936 (ΦΕΚ Β΄0), Β.Δ. 19/26-3-1938 (ΦΕΚ Β΄0),Β.Δ. 25-5/14-6-1938 (ΦΕΚ Β΄0)

- Υπομηχανικοί Μηχανολόγοι (εγγραφή στα μητρώα) Β.Δ. 657/1970 (ΦΕΚ Α΄227), Ν. 298/1976 (ΦΕΚ Α΄86)

- Υπομηχανικοί Ηλεκτρολόγοι Β΄& Α΄ Τάξης Β.Δ. 699/1971 (Α' 233)

- Εργοδηγοί (εγγραφή στα Μητρώα)                       

α. Εργοδηγός Μηχανολόγος Ν.6422/1934 (ΦΕΚ Α΄412), Β.Δ. 16/17-3-1950 (ΦΕΚ Α΄821),  Β.Δ. 24-11/17-12-1953 (ΦΕΚ Β΄0), Β.Δ. 12/1964 (ΦΕΚ Α΄8),Ν.580/1970 (ΦΕΚ Α΄139)

β. Τεχνίτης ψυκτικών Εγκαταστάσεων Π.Δ. 87/1996 (Α΄72)

γ. Τεχνικός ψυκτικών Εγκαταστάσεων 1ης ειδικότητας Π.Δ. 87/1996 (Α΄72)

δ. Τεχνικός ψυκτικών Εγκαταστάσεων 2ης ειδικότητας Π.Δ. 87/1996 (Α΄72)

ε. Τεχνικός ψυκτικών Εγκαταστάσεων Γενικών Εφαρμογών Π.Δ. 87/1996 (Α΄72)

στ. Εργοδηγός Κλωστουφαντουργός Β.Δ. 24-11/17-12-1953 (ΦΕΚ Β΄0), Β.Δ. 16/17-3-1950 (ΦΕΚ Α΄821)

ζ. Εργοδηγός Αεροσκαφών Ν. 6422/1934 (ΦΕΚ Α΄412), Β.Δ. 12/1964, (ΦΕΚ Α΄8),Ν.580/1970 (ΦΕΚ Α΄139)

- Πρακτικοί Μηχανικοί Συντηρητές Γ΄, Β΄, και Α΄ Τάξης Β.Δ. 24-11/17-12-1953 (ΦΕΚ Β΄0), Β.Δ. 16/17-3-1950 (ΦΕΚ Α΄821), Β.Δ. 657/1970 (ΦΕΚ Α΄227)     

- Πρακτικοί Μηχανικοί Κινητηρίων Μηχανών (ΜΕΚ) Γ΄, Β΄, και Α΄ Τάξης Β.Δ. 30-1/15-2-1937 (ΦΕΚ Α΄37)

- Μηχανοδηγοί Κινητηρίων Μηχανών (ΜΕΚ) Β.Δ. 30-1/15-2-1937 (ΦΕΚ Α΄ 37)

- Εργοδηγοί Μηχανολόγοι απλών μηχανικών εγκαταστάσεων Β.Δ. 24-11/17-12-1953 (ΦΕΚ Β΄0), Β.Δ. 16/17-3-1950 (ΦΕΚ Α΄821) 

- Θερμαστές – Αρχιθερμαστές Β.Δ. 11-3/4-4-1955 (ΦΕΚ Α΄82)

- Χειριστές μηχανημάτων έργων Δ΄, Γ΄, Β΄και Α΄ Τάξης Π.Δ. 31/1990 (Α’ 11)

- Ηλεκτροσυγκολλητές – Οξυγονοκολλητές Β’ και Α’ Τάξης Β.Δ. 16/17-3-1950 (ΦΕΚ Α΄821), Β.Δ.2/8-8/1958 (ΦΕΚ Α΄116),Π.Δ. 387/1975, Π.Δ. 672/1982 (ΦΕΚ Α΄141)

- Ηλεκτρολόγοι Εγκαταστάτες και Συντηρητές Α΄, Γ΄και ΣΤ, Ειδικότητας 1ης, 2ης και 3ης Κατηγορίας Β.Δ.4/25-11/1949 (ΦΕΚ Β΄0), Β.Δ.7/7-4/1954 (ΦΕΚ Β΄0)Β.Δ. 407/1966 (ΦΕΚ Α΄105), Β.Δ.19/26-3/1938 (ΦΕΚ Β΄0)Β.Δ. 13/19-2/1936 (ΦΕΚ Β΄0), Β.Δ. 699/1971 (ΦΕΚ Α΄233),Β.Δ. 25-5/14-6/1938 (ΦΕΚ Β΄0), Π.Δ. 252/1988 (ΦΕΚ Α΄106),Π.Δ. 532/1989 (ΦΕΚ Α΄223), Π.Δ. 50/2003 (ΦΕΚ Α΄50),Π.Δ. 41/1988 (ΦΕΚ Α΄16)

- Ηλεκτρολόγοι Εγκαταστάτες και Συντηρητές Δ΄ Ειδικότητας Β.Δ. 699/1971 (Α' 233), Β.Δ. 25-5/14-6/1938 (ΦΕΚ Β΄0),Β.Δ. 407/1966 (ΦΕΚ Α΄105)

- Οδηγοί Ανελκυστήρων Β.Δ. 25-5/14-6/1938 (ΦΕΚ Β΄0)

- Συντηρητές καυστήρων υγρών καυσίμων Π.Δ. 511/1977 (ΦΕΚ Α΄162)

- Συντηρητές καυστήρων και συσκευών αερίων καυσίμων Π.Δ. 362/2001 (Α΄245)

- Ηλεκτρολόγοι Θεάτρου Π.Δ. 256/1991 (ΦΕΚ Α΄95), Π.Δ. 277/1994 (ΦΕΚ Α΄144)

- Βοηθητικό προσωπικό όλων των ειδικοτήτων(Βοηθοί, Ηλεκτροτεχνίτες, Αρχιτεχνίτες, Εργοδηγοί) Β.Δ. 407/1966 (ΦΕΚ Α΄105),Β.Δ.13/19-2-1936 (ΦΕΚ Β΄0), Β.Δ.19/26-3/1938 (ΦΕΚ Β΄0), Β.Δ. 25-5/14-6/1938 (ΦΕΚ Β΄0)

- Χειριστές μηχανημάτων προβολής κινηματογραφικών ταινιών Β.Δ. 581/1968 (ΦΕΚ Α΄ 193), Β.Δ. 7/7-4-1954 (ΦΕΚ Β΄0), Β.Δ. 22/27-11/1951 (ΦΕΚ Β΄0), Π.Δ. 436/1973 (ΦΕΚ Α΄327), Π.Δ. 1087/1981 (ΦΕΚ Α΄110), Π.Δ. 306/1983 (ΦΕΚ Α΄110)

- Βοηθοί Χειριστές μηχανημάτων προβολής κινηματογραφικών ταινιών Β.Δ. 581/1968 (ΦΕΚ Α΄193), Β.Δ. 7/7-4-1954 (ΦΕΚ Β΄0), Β.Δ. 22/27-11/1951 (ΦΕΚ Β΄0), Π.Δ. 436/1973 (ΦΕΚ Α΄327), Π.Δ. 1087/1981 (ΦΕΚ Α΄110), Π.Δ. 306/1983 (ΦΕΚ Α΄110)

- Γομωτές – Πυροδότες ΚΥΑ αριθ. οικ. 2254/230/Φ.6.9/1995 (ΦΕΚ Β΄ 73
- Τεχνίτες Υδραυλικοί Β’ και Α’ Τάξης Π.Δ. 38/1991 (ΦΕΚ Α΄21), Π.Δ. 48/1995 (ΦΕΚ Α΄36), Π.Δ. 55/2000 (ΦΕΚ Α΄44)

- Βοηθοί Τεχνίτες Υδραυλικοί Π.Δ. 38/1991 (ΦΕΚ Α΄21), Π.Δ. 48/1995 (ΦΕΚ Α΄36), Π.Δ. 55/2000 (ΦΕΚ Α΄44)

- Εγκαταστάτες Υδραυλικοί Β’ & Α’ Τάξης Π.Δ. 38/1991 (ΦΕΚ Α΄21), Π.Δ. 48/1995 (ΦΕΚ Α΄36), Π.Δ. 55/2000 (ΦΕΚ Α΄44)

- Χημικοί * Ν.1804/1988 (ΦΕΚ Α΄177)

* Βεβαίωση ιδιότητας μέλους της Ένωσης Ελλήνων Χημικών

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Φορέας έκδοσης των παρακάτω αδειών είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος       

- Πολιτικοί Μηχανικοί Ν.4663/1930 (ΦΕΚ Α΄149), Ν.6422/1934 (ΦΕΚ Α΄412), Β.Δ. 16/17.3.1950 (ΦΕΚ Α΄82), Π.Δ. 252/1988 (ΦΕΚ Α΄106), Π.Δ.50/2003 (ΦΕΚ Α΄50)

- Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Ν.4663/1930 (ΦΕΚ Α΄149), Ν.6422/1934 (ΦΕΚ Α΄412), Β.Δ. 16/17.3.1950 (ΦΕΚ Α΄82), Π.Δ. 252/1988 (ΦΕΚ Α΄106), Π.Δ.50/2003 (ΦΕΚ Α΄50)

- Μηχανολόγοι Μηχανικοί Ν.6422/1934 (ΦΕΚ Α΄412), Β.Δ. 16/17.3.1950 (ΦΕΚ Α΄82), Π.Δ. 252/1988 (ΦΕΚ Α΄106), Π.Δ.50/2003 (ΦΕΚ Α΄50)

- Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί Ν.6422/1934 (ΦΕΚ Α΄412), Β.Δ. 16/17.3.1950 (ΦΕΚ Α΄82), Π.Δ. 252/1988 (ΦΕΚ Α΄106),Π.Δ.50/2003 (ΦΕΚ Α΄50)

- Αγρονόμοι – Τοπογράφοι Μηχανικοί Ν.4663/1930 (ΦΕΚ Α΄149),  Ν.6422/1934 (ΦΕΚ Α΄412), Β.Δ. 16/17.3.1950 (ΦΕΚ Α΄82), Π.Δ. 252/1988 (ΦΕΚ Α΄106), Π.Δ.50/2003 (ΦΕΚ Α΄50)

- Χημικοί Μηχανικοί Ν. 3518/1928 (ΦΕΚ Α΄80), Ν.6422/1934 (ΦΕΚ Α΄21), Β.Δ. 16/17.3.1950 (ΦΕΚ Α΄82), Π.Δ. 252/1988 (ΦΕΚ Α΄106), Π.Δ.50/2003 (ΦΕΚ Α΄50)

- Μηχανικοί Μεταλλείων - Μεταλλουργοί Μηχανικοί Ν.6422/1934 (ΦΕΚ Α΄412), Β.Δ. 16/17.3.1950 (ΦΕΚ Α΄82), Π.Δ. 252/1988 (ΦΕΚ Α΄106), Π.Δ.50/2003 (ΦΕΚ Α΄50)

- Ναυπηγοί - Ναυπηγοί Μηχανολόγοι Μηχανικοί Ν.6422/1934 (ΦΕΚ Α΄412), Β.Δ. 16/17.3.1950 (ΦΕΚ Α΄82), Π.Δ. 252/1988 (ΦΕΚ Α΄106), Π.Δ.50/2003 (ΦΕΚ Α΄50)

- Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί Ν.6422/1934 (ΦΕΚ Α΄412), Β.Δ. 16/17.3.1950 (ΦΕΚ Α΄82)

- Αεροναυπηγοί Μηχανικοί Ν.6422/1934 (ΦΕΚ Α΄412), Β.Δ. 16/17.3.1950 (ΦΕΚ Α΄82), Π.Δ. 252/1988 (ΦΕΚ Α΄106), Π.Δ.50/2003 (ΦΕΚ Α΄50)

- Λοιποί Μηχανικοί Ν.4663/1930 (ΦΕΚ Α΄149), Ν.6422/1934 (ΦΕΚ Α΄412)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Φορέας έκδοσης των παρακάτω αδειών είναι η Διεύθυνση Υγείας της οικείας Νομαρχίας            

- Ιατροί Α.Ν. 1565/1939 (ΦΕΚ Α΄16), Ν.Δ. 67/1968 (ΦΕΚ Α΄303),Β.Δ. 197/1972 (ΦΕΚ Α΄41), Ν.Δ. 127/1974 (ΦΕΚ 319), Π.Δ. 38/2004 (ΦΕΚ Α΄35), Ν. 1193/1981 (ΦΕΚ Α΄220)

- Οδοντίατροι Α.Ν. 1565/1939 (ΦΕΚ Α΄16), Β.Δ. 22/4-4/5/1939 (ΦΕΚ Α΄178), Π.Δ. 240/2004 (ΦΕΚ Α΄222), Ν. 3236/2004 (ΦΕΚ Α΄60),Π.Δ. 38/2004 (ΦΕΚ Α΄35), Π.Δ. 98/1986 (ΦΕΚ Α΄35)

- Φαρμακοποιοί Ν. 206/1947 (ΦΕΚ Α΄11), Ν. 3236/2004 (ΦΕΚ Α΄60),Ν. 2646/1998 (ΦΕΚ Α΄236), Π.Δ. 213/2003 (ΦΕΚ Α΄172)

- Ψυχολόγοι Ν. 991/1979 (ΦΕΚ Α΄278), Π.Δ. 93/1993 (ΦΕΚ Α΄39),Ν.2646/1998 (ΦΕΚ Α΄236) Υ.Α. 7106/22-2-1998 (ΦΕΚ Β΄1331)

- Φυσικοί Νοσοκομείου – Ακτινοφυσικοί Ιατρικής Ν.Δ. 181/1974 (ΦΕΚ Α΄347), Π.Δ. 165/2000 (ΦΕΚ Α΄149),Π.Δ. 373/2001(ΦΕΚ Α΄251),  Υ.Α. Α2σ/1983 (ΦΕΚ Β΄280), Υ.Α. 1014 (ΦΟΡ 94) 6-3-2001 (ΦΕΚ Β΄216), Υ.Α. 1463/1416/91 (Β΄539)

- Φυσικοί Νοσοκομείου εκτός της περιοχής των ιοντιζουσών ακτινοβολιών Ν.Δ. 181/1974 (ΦΕΚ Α΄347), Π.Δ. 165/2000 (ΦΕΚ Α΄149), Π.Δ. 373/2001 (ΦΕΚ Α΄251),Υ.Α. Α2σ/1983 (ΦΕΚ Β΄280),Υ.Α. 1014 (ΦΟΡ 94) 6-3-2001 (ΦΕΚ Α΄216), Υ.Α. 1463/1416/91 (Β΄539)

- Τεχνικοί προσθετικών-ορθωτικών και λοιπών μέσων αποκατάστασης Ν.2072/1992 (ΦΕΚ Α΄125), Υ.Α.Υ7/οικ.1972/4-4-1993,Υ.Α. Υ7/οικ.2173/14-4-2005, Υ.Α. Υ7/οικ.3708/1995

- Οδοντοτεχνίτες Ν. 2646/1998 (ΦΕΚ Α΄236), Π.Δ.83/1989 (ΦΕΚ Α΄37),Ν. 1666/1986 (ΦΕΚ Α΄200), Υ.Α. Υ7/οικ.7456/1994

- Φυσικοθεραπευτές Ν.167/1975 (ΦΕΚ Α΄199), Ν.Δ. 775/1970 (ΦΕΚ Α΄290),Π.Δ. 231/1998 (ΦΕΚ Α΄178),Υ.Α. 1273/8-12-1986 (ΦΕΚ Β΄856)

- Αισθητικοί Ν.Δ. 361/1969 (ΦΕΚ Α΄244), Ν.567/1977 (ΦΕΚ Α΄90),Π.Δ. 83/1989 (ΦΕΚ Α’ 37), Υ.Α. 1273/8-12-1986 (ΦΕΚ Β΄856)

- Βοηθοί Οδοντιατρείου Π.Δ. 7/1999 (ΦΕΚ Α΄ 8/2000)

- Βοηθοί Φαρμακείου Π.Δ. 6/1999 (ΦΕΚ Α΄ 8/2000), Π.Δ. 72/2006 (ΦΕΚ Α΄73)

- Εργοθεραπευτές Π.Δ.83/1989 (ΦΕΚ Α’ 37), Ν.1404/1983 (ΦΕΚ Α΄173)Υ.Α. Α4β/251/23-1-1990 (ΦΕΚ Β΄94)

- Επόπτες Δημόσιας Υγείας Π.Δ.83/1989 (ΦΕΚ Α΄ 37), Ν.1404/1983 (ΦΕΚ Α΄173),Υ.Α. Α4/4165/7-11-1990

- Επισκέπτες-Επισκέπτριες Υγείας Ν.Δ. 683/1948 (ΦΕΚ Α΄1240), Π.Δ.83/1989 (ΦΕΚ Α’ 37), N. 1579/1985 (ΦΕΚ Α΄217), Υ.Α. 1273/8-12-1986 (ΦΕΚ Β΄856),Υ.Α. Α4/4165/7-11-1990

- Μαίες-Μαιευτές Ν.Δ. 2593/1953 (ΦΕΚ Α΄256), Β.Δ. 206/1966 (ΦΕΚ Α΄50)Π.Δ.97/1986 (ΦΕΚ Α΄35), Π.Δ. 351/1989 (ΦΕΚ Α΄159), Π.Δ.266/2003 (ΦΕΚ Α΄239),  Ν.3236/2004 (ΦΕΚ Α΄60),Π.Δ. 262/2004 (ΦΕΚ Α΄256), Υ.Α. 1273/8-12-1986 (ΦΕΚ Β΄856)

- Οπτικοί Ν.971/79 (ΦΕΚ Α΄223), Π.Δ.83/1989 (ΦΕΚ Α΄ 37), Π.Δ. 231/1998 (ΦΕΚ Α΄178), Ν. 3204/2003 (ΦΕΚ Α΄296)Υ.Α. 1273/8-12-1986 (ΦΕΚ Β΄856)

- Νοσηλευτές Ν.Δ. 683/1948 (ΦΕΚ Α΄124), Ν.1579/1985 (ΦΕΚ Α΄217), Π.Δ. 40/1986 (ΦΕΚ Α΄14), Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75)Π.Δ. 266/2003 (ΦΕΚ Α΄239), Π.Δ.262/2004 (ΦΕΚ Α΄256), Ν. 3236/2004 (ΦΕΚ Α΄60), Ν.3252/2004 (ΦΕΚ Α΄132),Υ.Α. 1273/8-12/1986 (ΦΕΚ Β΄856)

- Βοηθοί Νοσηλευτών Ν.Δ. 683/1948 (ΦΕΚ Α΄124), Ν. 2009/1992 (ΦΕΚ Α΄18)Ν. 2640/1998 (ΦΕΚ Α΄206), Π.Δ. 210/2001 (ΦΕΚ Α΄165), Π.Δ. 268/2003 (ΦΕΚ Α΄240), Υ.Α Υ7β/οικ.4756/9-8-2001 (ΦΕΚ Β΄1082),Υ.Α 7β/Γ.Π.οικ. 20530/2002 (ΦΕΚ Β΄ 262),Υ.Α. Υ7β/11028/2005 (ΦΕΚ Β΄501
- Κοινωνικοί λειτουργοί Π.Δ.23/1992 (ΦΕΚ Α΄6), Π.Δ.50/1989 (ΦΕΚ Α΄23)
- Κουρείς Π.Δ. 148/1994 (ΦΕΚ Α΄99), Π.Δ. 133/2005 (ΦΕΚ Α΄193)

- Κομμωτές - Κομμώτριες (Π.Δ. 133/2005 (ΦΕΚ Α΄193)

- Κομμωτές - Κομμώτριες  Α΄ (Π.Δ. 133/2005 (ΦΕΚ Α΄193)

- Βοηθοί Κουρέα – Κομμωτή (Π.Δ. 133/2005 (ΦΕΚ Α΄193)

- Τεχνίτες περιποίησης χεριών και ποδιών (Π.Δ. 133/2005 (ΦΕΚ Α΄193)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Φορέας έκδοσης των παρακάτω αδειών είναι το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
- Γεωλόγοι Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ Α΄297)

- Γεωπόνοι Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ Α΄297)

- Δασολόγοι Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ Α΄297)

- Κτηνίατροι Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ Α΄297)

- Ιχθυολόγοι Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ Α΄297)

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Φορέας έκδοσης των παρακάτω αδειών είναι το υπουργειο Δικαιοσύνης
- Δικηγόροι Ν.Δ. 3026/1954 (ΦΕΚ Α΄235)


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Φορέας έκδοσης των παρακάτω αδειών είναι η Διεύθυνση Κινηματογράφου και Οπτικοακουστικών Μέσων του υπουργείου Πολιτισμού
Σημειώνεται ότι η παρακάτω απόφαση αφορά σε όλες τις ειδικότητες των Τεχνικών Βιομηχανίας Κινηματογράφου και Τηλεόρασης

- Τεχνικοί της Βιομηχανίας Κινηματογράφου και Τηλεόρασης ΥΠΠΟ/ΔΙΚΟΜ/84148/1376/1402/27-1005 (ΦΕΚ Β΄1483)

- Κλάδος Διοικητικός – Παραγωγής                    

α) Διευθυντής Παραγωγής                   

β) Βοηθός Διευθυντή Παραγωγής                   

γ) Φροντιστής               

δ) Γραμματέας Παραγωγής                   

Κλάδος Σκηνοθεσίας:                

α) Σκηνοθέτης               

β) Βοηθός Σκηνοθέτη                    

γ) Γραμματέας Λήψεων (Σκριπτ)                      

Κλάδος Φωτογραφίας:               

α) Διευθυντής Φωτογραφίας                

β) Χειριστής Κινηματογραφικής Μηχανής Λήψης (CAMERAMAN)              

γ) Βοηθός Χειριστή Κινηματογραφικής Μηχανής Λήψης (Βοηθός CAMERAMAN)
δ) Φωτογράφος Σκηνής            

ε) Μακινίστας
στ) Βοηθός Μακινίστα               

Κλάδος Ηλεκτρολόγων

α) Chef Ηλεκτρολόγος                

β) Α΄ Ηλεκτρολόγος (Χειριστής Φωτιστικών Σωμάτων)

γ) Β΄ Ηλεκτρολόγος (Βοηθός Χειριστή Φωτιστικών Σωμάτων)                     

δ) Χειριστής Γεννήτριας                    

Κλάδος Σκηνογραφίας – Ενδυματολογίας            

α) Σκηνογράφος – Ενδυματολόγος             

β) Βοηθός Σκηνογράφου – Ενδυματολόγου             

γ) Ενδυματολόγος             

δ) Βοηθός Ενδυματολόγου             

γ) Τεχνίτης Σκηνικών (Ζωγράφος πλαστικός)                    

ε) Σκηνογράφος            

στ) Βοηθός Σκηνογράφου               

ζ) Αμπιγιέρ/Αμπιγιέζ                     

η) Τεχνίτης Σκηνικών (Ζωγράφος)                  

θ) Τεχνίτης Σκηνικών (Πλαστικός)                  

ι) Τεχνίτης Ξυλουργός                    

- Κλάδος Ήχου                

α) Μηχανικός Ήχου               

β) Ηχολήπτης                

γ) Βοηθός Ηχολήπτη (Μπούμαν)                    

δ) Σχεδιαστής Ήχου               

- Κλάδος Μοντάζ              

α) Μοντέρ                     

β) Βοηθός Μοντέρ            

γ) Μοντέρ αρνητικού                     

- Κλάδος Μακιγιάζ – Κομμώσεις                 

α) Μακιγιέρ/Μακιγιέζ                     

β) Βοηθός Μακιγιέρ/Μακιγιέζ
γ) Κομμωτής/Κομμώτρια              

- Κλάδος Ειδικών Εφφέ (Special Effects)           

α) Τεχνουργός Ειδικών Εφφέ                

β) Βοηθός Τεχνουργού Ειδικών Εφφέ                

γ) Τεχνικός  Ειδικών Οπτικών Εφφέ με χρήση Η/Υ                 

δ) Τεχνικός Ειδικών Ηχητικών Εφφέ με χρήση Η/Υ                

- Κλάδος Τεχνικών Εργαστηρίων                 

α) Τεχνικός Προϊστάμενος Εργαστηρίου                 

β) Τεχνικός Χρωματικού Ελέγχου Ταινίας (Εταλονέρ)                   

γ) Τεχνικός Εμφανιστής Εκτυπωτής                    

δ) Βοηθός Τεχνικού Εργαστηρίου                 

ε) Τεχνικός Μίξης Ήχου                   

- Κλάδος Τηλεόρασης                  

α) Μηχανικός Τηλεόρασης – Master control               

β) Τεχνικός Μεταγραφών                 

γ) Χειριστής Κονσόλας Μίξης Εικόνας           

δ) Εικονολήπτης (Χειριστής Τηλεοπτικής Μηχανής Λήψης)                      

ε) Βοηθός Εικονολήπτη (Βοηθός Χειριστή Τηλεοπτικής Μηχανής Λήψης)                      

στ) Ηλεκτρονικός Ραδιοσυζεύξεων – LINK             

ζ) Τεχνικός Ρύθμισης Εικόνας           

η) Τεχνικός Ροής Προγράμματος               

θ) Τεχνικός Δικτύου Εκπομπής (RF)              

ι) Χειριστής AUTO CUE                    

ια) Βοηθός Σκηνοθέτη Τηλεοπτικού Πλατό (Floor Manager)                      

Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ*      

- Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Ν.2557/1997 (ΦΕΚ Α΄271)

Τεχνικός Συντήρησης Έργων Τέχνης Ν. 2557/1997 (ΦΕΚ Α΄271), Π.Δ. 73/2002 (ΦΕΚ Α΄55)

Τεχνίτης Συντήρησης Έργων Τέχνης-Αποκατάστασης Ν. 2557/1997 (ΦΕΚ Α΄271), Π.Δ. 73/2002 (ΦΕΚ Α΄55)

* Δεν απαιτούνται οι εν λόγω άδειες για το προσωπικό που απασχολείται σε υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Φορέας έκδοσης των παρακάτω αδειών είναι ο ΕΟΤ
-
Ξεναγοί Ν.710/1977 (ΦΕΚ Α΄283), Π.Δ. 309/1987 (ΦΕΚ Α΄149),Π.Δ. 273/1993 (ΦΕΚ Α΄117), Π.Δ. 340/1996 (ΦΕΚ Α΄225)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

1. Φορέας έκδοσης των παρακάτω αδειών είναι η Διεύθυνση Μεταφορών της οικείας νομαρχίας
-
Οδηγός αυτοκινήτων (Κατηγοριών Α, Β, Γ, Δ και Ε) Π.Δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α΄15), Ν. 2963/2001 (ΦΕΚ Α΄268), Υ.Α. 19822/2291/2006 (ΦΕΚ Α΄461), ΚΥΑ 47919/5195/2003 (ΦΕΚ Β΄1205), ΚΥΑ 58930/480/1999 (ΦΕΚ Β΄526)
- Οδηγός μοτοσικλετών Π.Δ. 19/1995,(ΦΕΚ Α΄15),ΚΥΑ 58930/480/1999 (ΦΕΚ Β΄526)

- Εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών Π.Δ. 208/2002 (ΦΕΚ Α΄194)

- Οδικός Μεταφορέας Εμπορευμάτων (εθνικών και διεθνών μεταφορ.) Π.Δ. 346/2001 (ΦΕΚ Α΄233)

- Οδικός Μεταφορέας Επιβατών (εθνικών ή εθνικών και διεθνών μεταφ.) Π.Δ. 346/2001 (ΦΕΚ Α΄233)

- Τεχνίτες Αυτοκινήτων:                

α. Μηχανοτεχνίτης Ν.1575/1985 (ΦΕΚ Α΄207)

β. Ηλεκτροτεχνίτης Ν.1575/1985 (ΦΕΚ Α΄207)

γ. Τεχνίτης συστήματος πέδησης Ν.1575/1985 (ΦΕΚ Α΄207)

δ. Τεχνίτης αντλιών πετρελαιοκινητήρων Ν.1575/1985 (ΦΕΚ Α΄207)

ε. Τεχνίτης εξαερωτήρων-αναμικτήρων (καρμπυρατέρ) Ν.1575/1985 (ΦΕΚ Α΄207)

στ. Τεχνίτης οργάνων Ν.1575/1985 (ΦΕΚ Α΄207)

ζ. Τεχνίτης αναρτήσεων Ν.1575/1985 (ΦΕΚ Α΄207)

η. Τεχνίτης συστημάτων εξαγωγής καυσαερίων (σιγαστήρων) Ν. 1575/1985 (ΦΕΚ Α΄207)

θ. Τεχνίτης ψυγείων Ν. 1575/1985 (ΦΕΚ Α΄207)

ι. Τεχνίτης αμαξωμάτων (φανοποιός) Ν. 1575/1985 (ΦΕΚ Α΄207)

ια. Τεχνίτης βαφής Ν. 1575/1985 (ΦΕΚ Α΄207)

ιβ. Τεχνίτης τροχών Ν. 1575/1985 (ΦΕΚ Α΄207)

ιγ. Τεχνίτης συσκευών υγραερίου Ν. 1575/1985 (ΦΕΚ Α΄207)

ιδ. Τεχνίτης μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων Ν. 1575/1985 (ΦΕΚ Α΄207)

- Ραδιοηλεκτρολόγος Α΄Ν.Δ. 2624/1953 (ΦΕΚ Α΄292), Α.Ν. 303/1968 (ΦΕΚ Α΄42),Β.Δ. 510/1971 (ΦΕΚ Α΄152), Π.Δ. 258/2003 (ΦΕΚ Α΄235)

- Ραδιοηλεκτρολόγος Β΄Ν.Δ. 2624/1953 (ΦΕΚ Α΄292), Α.Ν. 303/1968 (ΦΕΚ Α΄42),Β.Δ. 510/1971 (ΦΕΚ Α΄152), Π.Δ. 258/2003 (ΦΕΚ Α΄235)

- Ραδιοτεχνίτης Ν.Δ. 2624/1953 (ΦΕΚ Α΄2624), Β.Δ. 510/1971 (ΦΕΚ Α΄152), Π.Δ. 258/2003 (ΦΕΚ Α΄235),

- Β' Ραδιοτεχνίτης Ν.Δ. 2624/1953 (ΦΕΚ Α΄292), Α.Ν. 303/1968 (ΦΕΚ Α΄42),Β.Δ. 510/1971 (ΦΕΚ Α΄152), Π.Δ. 258/2003 (ΦΕΚ Α΄235)

- Δόκιμος ραδιοηλεκτρολόγος Α΄ Ν.Δ. 2624/1953 (ΦΕΚ Α΄292),Β.Δ. 510/1971 (ΦΕΚ Α΄152), Π.Δ. 258/2003 (ΦΕΚ Α΄235),

- Ραδιοτηλεφωνητής (Γενικό πτυχίο ραδιοτηλεφωνίας) Ν.Δ. 2625/1953 (ΦΕΚ Α΄292), Β.Δ. 220/1971

- Ραδιοτηλεγραφητής (Γενικό πτυχίο ραδιοτηλεγραφίας) Ν.Δ. 2625/1953 (ΦΕΚ Α΄292), Β.Δ. 220/1971

- Οδηγός οχημάτων Εθνικών και Διεθνών Μεταφορών Επικίνδυνων Εμπορευμάτων - (A.D.R.) (Πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης) Π.Δ. 355/1994 (ΦΕΚ Α΄189), Π.Δ. 106/1998 (ΦΕΚ Α΄97),Π.Δ. 104/1999 (ΦΕΚ Α΄113), Υ.Α. 60740/1027/21-3-1995 (ΦΕΚ Β΄246),Υ.Α. 72572/2977/24-9-1997 (ΦΕΚ Β΄848),Υ.Α. Φ2/21099/1700/7-4-2000 (ΦΕΚ Β΄509)
2. Φορέας έκδοσης των παρακάτω αδειών είναι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)

- Πτυχία χειριστών αεροσκαφών Πολιτικής Αεροπορίας  (Π.Α.): Β.Δ.636/1972 (ΦΕΚ Α΄182)

α. Επαγγελματίας χειριστής αεροπλάνων (πιλότος) Β.Δ.636/1972 (ΦΕΚ Α΄182)

β. Χειριστής εναέριων γραμμών επί αεροπλάνων Β.Δ.636/1972 (ΦΕΚ Α΄182)

γ. Επαγγελματίας χειριστής στροφειόπτερων (ελικόπτερων) Β.Δ.636/1972 (ΦΕΚ Α΄182)

δ. Χειριστής εναέριων γραμμών επί στροφειόπτερων Β.Δ.636/1972 (ΦΕΚ Α΄182)

ε. Χειριστής ελευθέρων αερόστατων                  

- Πτυχία λοιπών μελών πληρώματος:                 

α. Ιπτάμενος μηχανικός Β.Δ.636/1972 (ΦΕΚ Α΄182)

- Αδειες ιπταμένων:                   

α. Ιπτάμενος συνοδός Β.Δ.636/1972 (ΦΕΚ Α΄182)

β. Ιπτάμενος φροντιστής Β.Δ.636/1972 (ΦΕΚ Α΄182)

Πτυχία προσωπικού εδάφους: Β.Δ.636/1972 (ΦΕΚ Α΄182)

α. Ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας (ΕΕΚ) Β.Δ.636/1972 (ΦΕΚ Α΄182)

β. Επιμελητής πτήσεων Β.Δ.636/1972 (ΦΕΚ Α΄182)

Πτυχία προσωπικού συντήρησης αεροπορικού υλικού: Β.Δ.636/1972 (ΦΕΚ Α΄182)

α. Συντηρητής αεροσκαφών - τύπου ΙΙ Β.Δ.636/1972 (ΦΕΚ Α΄182)

β. Συντηρητής αεροσκαφών - τύπου Ι Β.Δ.636/1972 (ΦΕΚ Α΄182)

γ. Συντηρητής οργάνων αεροσκαφών Β.Δ.636/1972 (ΦΕΚ Α΄182)

δ. Συντηρητής ηλεκτρολογικού υλικού αεροσκαφών Β.Δ.636/1972 (ΦΕΚ Α΄182)

ε. Συντηρητής αεροπορικών ηλεκτρονικών συσκευών
2. Φορέας έκδοσης των παρακάτω αδειών:                     

- Ηλεκτροδηγοί σιδηροδρόμου (Αδεια οδηγού ηλεκτροκίνητων σιδηροδρομικών οχημάτων και αμαξοστοιχιών πολλαπλών μονάδων αυτόματης επιτάχυνσης)     


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

2. Φορέας έκδοσης των παρακάτω αδειών είναι το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας       

- Πλοίαρχοι Α΄, Β΄, Γ΄ τάξης Εμπορικού Ναυτικού Ν.Δ. 187/1973 (ΦΕΚ Α΄261), Π.Δ. 243/1998 (ΦΕΚ Α΄181)

- Κυβερνήτες Α΄, Β΄, Γ΄ τάξης Εμπορικού Ναυτικού ρυμουλκών, τουριστικών θαλαμηγών Ν.Δ. 187/1973 (ΦΕΚ Α΄261), Π.Δ. 243/1998 (ΦΕΚ Α΄181)

- Μηχανικοί Α΄, Β΄, Γ΄ τάξης Εμπορικού Ναυτικού Ν.Δ. 187/1973 (ΦΕΚ Α΄261), Π.Δ. 243/1998 (ΦΕΚ Α΄181)

- Ατμομηχανικοί Α΄, Β΄, Γ΄ τάξης Εμπορικού Ναυτικού Ν.Δ. 187/1973 (ΦΕΚ Α΄261), Π.Δ. 243/1998 (ΦΕΚ Α΄181)

- Ναύκληροι Ν.Δ. 187/1973 (ΦΕΚ Α΄261), Π.Δ. 243/1998 (ΦΕΚ Α΄181)

- Ναύτες Ν.Δ. 187/1973 (ΦΕΚ Α΄261), Π.Δ. 249/1973 (ΦΕΚ Α΄333), Π.Δ. 243/1998 (ΦΕΚ Α΄181)

- Μηχανοδηγοί Α΄, Β΄, Γ΄ τάξης Εμπορικού Ναυτικού Ν.Δ. 187/1973 (ΦΕΚ Α΄261), Π.Δ. 269/1974 (ΦΕΚ Α΄92)Π.Δ. 243/1998 (ΦΕΚ Α΄181)

- Αρχιθερμαστές, λιπαντές, θερμαστές, χειριστές μηχανής Ν.Δ. 187/1973 (ΦΕΚ Α΄261), Π.Δ. 269/1974 (ΦΕΚ Α΄92)Π.Δ. 243/1998 (ΦΕΚ Α΄181)

- Ηλεκτρολόγοι Ν.Δ. 187/1973 (ΦΕΚ Α΄261), Π.Δ. 437/1986 (ΦΕΚ Β΄0)

- Πρακτικοί ηλεκτρολόγοι Ν.Δ. 187/1973 (ΦΕΚ Α΄261), Π.Δ. 437/1986 (ΦΕΚ Β΄0)

- Ραδιοτηλεγραφητές Α΄, Β΄, Γ΄ τάξης Εμπορικού Ναυτικού Ν.Δ. 187/1973 (ΦΕΚ Α΄261), Π.Δ. 243/1998 (ΦΕΚ Α΄181)

- Προσωπικό Παγκόσμιου Ναυτιλιακού Συστήματος Κινδύνου και Ασφάλειας (GMDSS) Π.Δ. 243/1998 (ΦΕΚ Α΄181)

- Προϊστάμενοι Οικονομικοί & Οικονομικοί Α΄, Β΄, Γ΄ τάξης Εμπορικού Ναυτικού Ν.Δ. 187/1973 (ΦΕΚ Α΄261) , Π.Δ. 78/2004 (ΦΕΚ Α΄59)

- Φροντιστές Ν.Δ. 187/1973 (ΦΕΚ Α΄261), Π.Δ. 30/1992 (ΦΕΚ Α΄15)

- Βοηθοί Φροντιστές Ν.Δ. 187/1973 (ΦΕΚ Α΄261), Π.Δ. 1033/1981 (ΦΕΚ Α΄254)

- Προϊστάμενοι Αρχιθαλαμηπόλοι, Αρχιθαλαμηπόλοι, Θαλαμηπόλοι Α΄τάξης Εμπορικού Ναυτικού Ν.Δ. 187/1973 (ΦΕΚ Α΄261), Π.Δ. 394/1986 (ΦΕΚ Α΄176),Π.Δ. 307/1991 (ΦΕΚ Α΄105), Π.Δ. 133/2000 (ΦΕΚ Α΄116),Π.Δ. 27/2004 (ΦΕΚ Α΄23)

- Πτυχίο Αρχιμαγείρου, Μάγειροι Α΄, Β΄, Γ΄ τάξης Εμπορικού Ναυτικού Ν.Δ. 187/1973 (ΦΕΚ Α΄261), Π.Δ. 363/1982 (ΦΕΚ Α΄64)

- Ειδικό Πτυχίο Κυβερνήτη Ν.Δ. 187/1973 (ΦΕΚ Α΄261), Π.Δ. 260/2001 (ΦΕΚ Α΄185)

- Ειδικό Πτυχίο Μηχανοδηγού Ν.Δ. 187/1973 (ΦΕΚ Α΄261), Π.Δ. 260/2001 (ΦΕΚ Α΄185)

- Αδεια Εκμίσθωσης Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής Αριθ. 20 ΓΚΛ (Β΄ 444/1999)

- Αδεια Ναυαγοσώστη Π.Δ. 23/2000 (ΦΕΚ Α΄18)

- Αδεια μαθητευόμενου δύτη Αριθ. 10 ΓΚΛ (ΦΕΚ Β΄978/1995)

- Αδεια Καταδυτικού συνεργείου Αριθ. 10 ΓΚΛ (ΦΕΚ Β΄978/1995)

- Αδεια Παροχέα καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής Αριθ. 10 ΓΚΛ (ΦΕΚ Β΄978/1995)

- Αδεια Θαλάσσιου ταξί Αριθ. 16 ΓΚΛ (ΦΕΚ Β΄795/1975)

- Αδεια «Λάντζας» Αριθ. 17 ΓΚΛ (ΦΕΚ Β΄1136/1997)

- Αδεια Χειριστή Πηδαλιούχου Αριθ. 17 ΓΚΛ (ΦΕΚ Β΄1136/1997)

- Αδεια Ναυτικού Πράκτορα Π.Δ. 229/1995 (ΦΕΚ Α΄130)

- Αδεια Υποκαταστήματος Ναυτικού Πράκτορα Π.Δ. 229/1995 (ΦΕΚ Α΄130)

- Αδεια Εκπαιδευτή Χειριστών Ταχυπλόων Αριθ. 20 ΓΚΛ (ΦΕΚ Β΄444/1999)

- Αδεια Βοηθού Λεμβούχου Αριθ. 17 ΓΚΛ (ΦΕΚ Β΄1136/1997)

- Αδεια εκμίσθωσης Μηχανοκίνητων Λέμβων και Ταχυπλόων Μικρών Σκαφών Αριθ. 38 ΓΚΛ (ΦΕΚ Β΄748/2004)

- Ατομική Επαγγελματική άδεια Ναυτιλίας - Γενικός Κανονισμός Λιμένα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved