ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Άλλες Ρυθμίσεις Επιστροφή    
Καθορίστηκαν οι ελάχιστες τιμές κάμπινγκ (31/3/07)


Αθήνα 31.3.2007, 23:32
Mε απόφαση του υπουργείου Τουριστικής Ανάπυξης καθορίστηκαν οι ελάχιστες τιμές κάμπινγκ για το χρονικό διάστημα από 1.4.2007 μέχρι 31.3.2008.

Οι ελάχιστες τιμές για την χαμηλή και υψηλή περίοδο αντίστοιχα έχουν ως εξής (σε ευρώ):
1. Διανυκτέρευση ενηλίκου 3,72 - 4,27
2. Διανυκτέρευση παιδιού 2,05 - 2,60
3. Αυτοκίνητο 2,24 - 2,60
4. Τροχόσπιτο 3,35 - 3,58
5. Τροχοσκηνή 3,35 - 3,58
6. Αυτοκινούμενο τροχόσπιτο 4,47 - 4,85
7. Σκηνή μικρή 2,60 - 3,00
8. Σκηνή μεγάλη 2,98 - 3,35
9. Πούλμαν μέχρι 16 θέσεων 5,25 - 6,00
10. Πούλμαν άνω των 16 θέσεων 8,20 - 9,35
11. Μοτοσυκλέτα 1,30 - 1,68
12. Σκάφος τρέϊλερ 1,87 - 1,87
13. Ενοικίαση σκηνής 5,60 - 6,00
14. Ηλεκτρικό ρεύμα 3,00 - 3,00
15. Ενοικίαση οικίσκου με W.C. 7,40 - 9,70
16. Ενοικίαση οικίσκου άνευ W.C. 5,60 - 8,00

Οι τιμές για τις πρόσθετες παροχές: 1) Χρήση πρίζας 42 Volt, 2) χρήση ηλεκτρικής εστίας, 3) χρήση ηλεκτρικού σιδήρου ανά ημίωρο, 4) χρήση πισίνας μόνο για τους επισκέπτες των πελατών του Κάμπινγκ, 5) ντούζ με ζεστό νερό, 6) διανυκτέρευση παιδιών μέχρι 4 ετών 7) ποδήλατο, που προβλέπονται από τον εγκεκριμένο τύπο τιμολογίων και πινακίδων (υπ’ αριθμ. 91/11.7.1984 απόφαση Δ.Σ EOT, ΦΕΚ 493/Β) καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη παροχή που προσφέρεται νομίμως, διαμορφώνονται ελεύθερα ή παρέχονται δωρεάν, οφείλουν όμως να δηλωθούν και δεσμεύουν τους επιχειρηματίες ως προς την τήρηση τους.

Η μόνιμη παραμονή κατασκηνωτικού μέσου καθορίζεται ως εξής: Για την χειμερινή περίοδο από 1.4.2007 έως 31.5.2007 και από 1.10.2007 έως 31.3.2008 σε 1,70 € ημερησίως. Για την θερινή περίοδο από 1.6.2007 έως 30.9.2007 σε 2,80 € ημερησίως. Η κατώτερη τιμή θέσεως μονίμου κατασκηνωτή καθορίζεται σε 1.350 € (2 ενήλικες, 2 παιδιά, μεταφορικό και κατασκηνωτικό μέσο). Μόνιμος κατασκηνωτής θεωρείται όποιος παραμένει σε κατασκήνωση άνω των 60 ημερών (δύο μήνες).

Η παρούσα απόφαση περιλαμβάνει διαφοροποιημένα κατώτατα όρια τιμών στις δύο χρονικές περιόδους (χαμηλή − υψηλή) με σκοπό να διευκολύνει τους επιχειρηματίες να προσαρμοστούν με μεγαλύτερη ευελιξία στις δυνατότητες της ζήτησης κατά τις αντίστοιχες περιόδους και δη τη χαμηλή περίοδο. Είναι όμως ευνόητο ότι οι δηλούμενες από τον επιχειρηματία τιμές μπορούν να υπερβαίνουν τις διά της παρούσης οριζόμενες κατώτατες.

Η επιλογή χρόνου για τον καθορισμό της χαμηλής ή υψηλής περιόδου καθορίζεται από τον επιχειρηματία και αποδεικνύεται στις περιπτώσεις που παρουσιάζεται διαφοροποιημένη από αυτήν των λοιπών ομοειδών καταλυμάτων της περιοχής, από το βιβλίο κινήσεως πελατών ή το μηνιαίο στατιστικό δελτίο αφίξεων διανυκτερεύσεων. Η υψηλή περίοδος δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 30 ημερών.
6.Το ειδικό έντυπο δήλωσης τιμών (υπόδειγμα του οποίου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας) νομίμως υπογεγραμμένο πρέπει να υποβληθεί εις τριπλούν στο Ξ.Ε.Ε., το αργότερο μέχρι 20.2.2007 και να συνοδεύεται οπωσδήποτε από απλή φωτοτυπία του ειδικού σήματος λειτουργίας και τις αποδείξεις κατάθεσης του ισχύοντος παραβόλου.

Σε περίπτωση που οι επιχειρηματίες επιθυμούν να διατηρήσουν τις εγκεκριμένες τιμές του προηγουμένου έτους πρέπει εντός της ίδιας προθεσμίας να το γνωστοποιήσουν στο Ξ.Ε.Ε αποστέλλοντας υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, αρκεί αυτές να μην είναι κατώτερες των ελαχίστων τιμών που καθορίζονται με την παρούσα απόφαση. Σε περίπτωση που αυτές είναι κατώτερες, θα θεωρηθεί ότι επιλέγουν τις ελάχιστες τιμές της απόφασης αυτής. Υποχρεούνται όμως να σφραγίσουν στο Ξ.Ε.Ε. και να αναρτήσουν στην είσοδο του κάμπινγκ νέα πινακίδα με τις εγκεκριμένες τιμές του προηγούμενου έτους, προσκομίζοντας την εγκεκριμένη υπεύθυνη δήλωση τιμών 2006 ή την εγκεκριμένη πινακίδα τιμών 2006.

Το Ξ.Ε.Ε αφού ελέγξει τις δηλώσεις τιμών, ως προς τα κατώτατα όρια, θα τις θεωρήσει και στη συνέχεια θ’ αποστείλει ένα αντίγραφο στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία του Ε.Ο.Τ μαζί με τις πρωτότυπες αποδείξεις κατάθεσης του παραβόλου καθώς και ένα αντίγραφο σε κάθε κάμπινγκ, μαζί με την συμπληρωμένη και σφραγισμένη πινακίδα τιμών, που οι επιχειρηματίες οφείλουν να έχουν αναρτημένη σε εμφανές σημείο του χώρου υποδοχής του κάμπινγκ. Οι τιμές που θα δηλωθούν από κάθε κάμπινγκ μετά την θεώρηση και έγκριση τους από το Ξ.Ε.Ε. είναι υποχρεωτικές και παραμένουν σταθερές κατά τα χρονικά διαστήματα (χαμηλή − υψηλή περίοδο) στα οποία αντιστοιχούν.

Δεν επιτρέπονται αυξομειώσεις των εγκριθέντων τιμών πέραν των νομίμων που αναφέρονται παρακάτω στην παράγραφο (13). Οποιαδήποτε αυξομείωση των δηλωθεισών τιμών πέρα από τα επιτρεπόμενα και οριζόμενα δια της παρούσης όρια, αποτελεί σοβαρή αιτία για την επιβολή κυρώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του αρ. 4 του ν. 2160/1993 ή άλλες σχετικές διατάξεις.

Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο θα φροντίσει για την εκτύπωση και αποστολή των εντύπων δήλωσης τιμών στα Κάμπινγκ. Επίσης το Ξ.Ε.Ε. θα φροντίσει και για την εκτύπωση των απαιτούμενων πινακίδων τιμών.

Το Ξ.Ε.Ε. με σχετική εγκύκλιο του την οποία θ’ αποστείλει σ’ όλα τα κάμπινγκ της χώρας θα ενημερώσει τους επιχειρηματίες για την διαδικασία υποβολής των δηλώσεων τιμών και θα τους επισημαίνει ότι η μη τήρηση της απόφασης αυτής, επισύρει την επιβολή από τον Ε.Ο.Τ. των νόμιμων κυρώσεων.

Τι περιλαμβάνουν οι τιμές - Εκπτώσεις
Οι τιμές που θα δηλωθούν από τους επιχειρηματίες κάμπινγκ και τα κατώτατα όρια της παρούσας, περιέχουν ενσωματωμένους τους προβλεπόμενους από τον νόμο φόρους και τέλη.

Το ανώτατο όριο έκπτωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ύφος του 20% με την προϋπόθεση ότι οι τιμές που θα διαμορφώνονται μετά την έκπτωση δεν θα είναι μικρότερες των πιο πάνω ελαχίστων τιμών. Για τους δικαιούχους προγραμμάτων κοινωνικού και εσωτερικού τουρισμού, φορέων του Δημόσιου τομέα οι επιχειρήσεις των κάμπινγκ μπορούν να προβαίνουν σε εκπτώσεις μεγαλύτερες του 20% των τιμών που έχουν δηλώσει ανάλογα με την σύμβαση που θα έχει υπογραφεί μεταξύ του κρατικού φορέα και του επιχειρηματία.

Οι τιμές διημέρευσης καθορίζονται από τον επιχειρηματία και ισχύουν εφ’ όσον δηλωθούν και εγκριθούν.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved