ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Άλλες Ρυθμίσεις Επιστροφή    
Βάση για τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα παρουσίασε η ΓΣΕΕ (18/6/07)


Αθήνα 18.6.2007, 17:11
Βάση δεδομένων με τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα, που περιλαμβάνει 130 ειδικότητες και 365 άδειες ασκήσεως επαγγέλματος, παρουσίασε σήμερα η ΓΣΕΕ. Τη βάση δημιούργησε το Ινστιτούτο Εργασίας (ΙΝΕ) των ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ και την ανήρτησε στον δικτυακό τόπο του. 
 
Συγκεκριμένα, η βάση περιλαμβάνει εκτεταμένο κατάλογο των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων και ειδικεύσεων στην Ελλάδα, τις επαγγελματικές άδειες που αντιστοιχούν στα επαγγέλματα αυτά, τις προϋποθέσεις απόκτησής τους και τη νομοθεσία που διέπει την άσκησή τους.

Η νομοθετική κατοχύρωση των επαγγελμάτων προστατεύει πρώτα απ’ όλα τους πολίτες, τους καταναλωτές και κατόπιν τους εργαζόμενους. Γι’ αυτό το λόγο συνδέονται άμεσα με τα επαγγελματικά δικαιώματα αλλά και τις επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Επαγγελματικό δικαίωμα είναι το σύνολο των δραστηριοτήτων (δικαιωμάτων) και υποχρεώσεων που θεσπίζει η πολιτεία για την άσκηση ενός επαγγέλματος. Η κατοχύρωσή τους προκύπτει και από την αντικειμενική ανάγκη να εξασφαλιστεί η ασφαλής και ποιοτικά έγκυρη εκτέλεση μιας εργασίας, η ασφαλής και ορθολογική χρήση εργαλείων και μηχανημάτων για την παραγωγή προϊόντων (ή παροχή υπηρεσιών).

Το επαγγελματικό δικαίωμα αποσκοπεί στην κατοχύρωση του χρήστη των προϊόντων ή των υπηρεσιών που παρέχονται από τον κάτοχο του δικαιώματος, γι’ αυτό άλλωστε, εκτός από δικαιώματα συνεπάγονται και υποχρεώσεις. Σε περιπτώσεις που οι υποχρεώσεις αυτές δεν τηρούνται ή τηρούνται πλημμελώς μπορεί να οδηγήσουν σε διοικητικές ή και ποινικές κυρώσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι η νομοθετική κατοχύρωση των επαγγελμάτων συντελείται κατά τα διαστήματα της δυναμικής ανάπτυξης των οικονομικών και επαγγελματικών κλάδων που συνδέονται με αυτά.

Φρένο στην εκμετάλλευση
Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ κ. Γιάννης Παναγόπουλος τόνισε τη σημασία της βάσης για τους εργαζόμενους, καθώς δεν θα μπορούν πλέον κάποιοι να κερδοσκοπούν, όπως είπε, βάζοντας τους ανέργους να ασκούν επαγγέλματα για τα οποία δεν διαθέτουν τα απαραίτητα επαγγελματικά προσόντα μόνο και μόνο για να περιορίσουν τα επιδόματά τους, εκμεταλλευόμενοι την ελλιπή πληροφόρηση τους και την αγωνία τους για μία αξιοπρεπή εργασία. 

Αναφερόμενος στη συζήτηση που δειξάγεται τα τελευταία χρόνια για τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα και το ρόλο τους στην ανάπτυξη, ο πρόεδρος της ΓΣΣΕ είπε ότι δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις όπου επιδιώκεται η αλλαγή των όρων με τους οποίους ασκούνται τα συγκεκριμένα επαγγέλματα προς μία κατεύθυνση απορύθμισης και υποβάθμισης της θέσης των εργαζομένων. Οι υποστηρικτές αυτής της άποψης αντιμετωπίζουν τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα ως τροχοπέδη στην αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων και γι’ αυτό το λόγο θεωρούν ότι αυτά δεν πρέπει να υφίστανται προκειμένου να λειτουργεί ανεξέλεγκτα ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης. Άλλοι πάλι ταυτίζουν τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα με τα αποκαλούμενα «κλειστά επαγγέλματα» δηλαδή με τα επαγγέλματα όπου υπάρχει μέγιστη αριθμητική ρήτρα ως προς τον αριθμό αυτών που τα ασκούνε και θα πρέπει να αποχωρήσει κάποιος για να εισέλθει ένα νέο μέλος.

Ο κ. Παναγόπουλος σημείωσε ότι η νομοθετική κατοχύρωση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων θα πρέπει να επεκταθεί και σε νέα επαγγελματικά πεδία, ενώ επεσήμανε ότι νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα υπάρχουν σε όλες τις χώρες του κόσμου, καθώς διασφαλίζουν πρώτα απ’ όλα το κοινό συμφέρον. Και αναρωτήθηκε: "Θα μπορούσε να φανταστεί κάποιος τη μη νομοθετική κατοχύρωση του επαγγέλματος του μηχανικού ή του γιατρού, του νοσηλευτή ή της νοσηλεύτριας; Του ηλεκτρολόγου αυτοκινήτων; Του ηλεκτροσυγκολητή; Τους κινδύνους που θα υπήρχαν για το κοινό συμφέρον, για την υγεία και την ασφάλεια των χρηστών; 

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ, που θα πρέπει μέχρι τις 20 Οκτώβρη του 2007 να ενσωματωθεί στο εσωτερικό μας δίκαιο, ως νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα νοούνται εκείνες οι επαγγελματικές δραστηριότητες των οποίων η ανάληψη και η άσκηση εξαρτάται άμεσα ή έμμεσα από την κατοχή καθορισμένων επαγγελματικών προσόντων με βάση κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις. Τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα δηλαδή δεν θέτουν αυθαίρετους περιορισμούς ως προς την άσκηση τους, αλλά εκείνους που συνδέονται με τα επαγγελματικά προσόντα που θα πρέπει να έχει κάποιος για να ασκήσει αυτά τα επαγγέλματα.

Σύστημα πιστοποίησης
Ο πρόεδρος της ΓΣΣΕ αναφέρθηκε και στις αναδιαρθρώσεις που συντελούνται τις τελευταίες δεκαετίες στο χώρο της εργασίας, επισημαίνοντας ότι η πορεία προς την κοινωνία της γνώσης αυξάνει τις απαιτήσεις για δια βίου μάθηση και εξέλιξη των επαγγελματικών προσόντων. "Είμαστε όλοι μάρτυρες της αύξησης του όγκου αλλά και των μορφών εκπαίδευσης μετά την είσοδο του ανθρώπου στην αγορά εργασίας". είπε και πρόσθεσε: "Πολύ συχνά αυτές οι μορφές εκπαίδευσης έχουν άτυπο χαρακτήρα. Συμβάλουν ωστόσο καθοριστικά στην επικαιροποίηση και την αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων των εργαζομένων". Και αναρωτήθηκε: "Θα γίνει αυτό άναρχα και κατά την απόλυτη κρίση του εργοδότη; Αποτελεί η αναγνώριση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτώνται από τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και την εμπειρία διευθυντικό δικαίωμα ή θα πρέπει αυτές να πιστοποιούνται και να αναγνωρίζονται σε συνάρτηση με τα επαγγελματικά προσόντα της αρχικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στο Πλαίσιο ενός Εθνικού Συστήματος Πιστοποίησης των Επαγγελματικών Προσόντων;".

Η ΓΣΕΕ θεωρεί ότι είναι πλέον καιρός να θεσπιστεί και στη χώρα μας ένα Ενιαίο Σύστημα Πιστοποίησης των Επαγγελματικών Προσόντων, όπως αυτό προβλέπεται στο Ν. 3191/2003 για το ΕΣΣΕΕΚΑ, που διαμορφώνει προϋποθέσεις:
1. Για την απόδοση αξίας στις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτούν οι εργαζόμενοι με τη συμμετοχή τους στα προγράμματα κατάρτισης.
2. Εναρμόνισης των πολιτικών και των προγραμμάτων αρχικής και συνεχιζόμενης κατάρτισης.
3. Ρύθμισης των όρων μετάβασης των εργαζομένων από ένα επάγγελμα ή ειδίκευση σε ένα άλλο επάγγελμα ή ειδίκευση.
 
Ήδη για την προώθηση αυτής της στρατηγικής η ομάδα εργασίας των οργανώσεων των εργαζομένων και των εργοδοτών που ασχολείται με το συγκεκριμένο ζήτημα εργάζεται συστηματικά από το 2004 και έχει συμβάλει καθοριστικά στην Έκδοση των δύο Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων που αναφέρονται στον σύστημα πιστοποίησης των αποτελεσμάτων  των προγραμμάτων κατάρτισης (ΚΥΑ 11708 ΦΕΚ Β 1914, 30.12.2005) και στις προδιαγραφές για την ανάπτυξη των επαγγελματικών περιγραμμάτων (ΚΥΑ 110998, ΦΕΚ Β 566, 8.5.2006).

Επίσης, στις 25/07/2006 υπογράφηκε Πρωτόκολλο Συνεργασίας  μεταξύ των εργοδοτικών οργανώσεων και τις ΓΣΕΕ για την από κοινού ανάπτυξη επαγγελματικών περιγραμμάτων και έχει κατατεθεί στο ΕΚΕΠΙΣ κοινή προσφορά για τα πρώτα 55.

Το ενιαίο σύστημα πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων, γνώσεων, δεξιοτήτων κατά τη ΓΣΕΕ θα πρέπει:
1. Να στηρίζεται σε ενιαία επαγγελματικά περιγράμματα, δεδομένου ότι αυτά θα αποτελούν την ενιαία εθνική βάση στην οποία θα στηρίζεται ο σχεδιασμός και η εφαρμογή των προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
2. Να διακρίνει σε ένα συμπληρωματικό πλαίσιο τα επαγγελματικά modules, που συγκροτούν τα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και με βάση αυτό το κριτήριο να οριοθετούνται τα αντικείμενα κατάρτισης που υλοποιούνται στο κάθε υποσύστημα.
3. Να τροφοδοτεί με τα απαραίτητα δεδομένα τον φορέα ή τους φορείς επικύρωσης της πιστοποίησης των αποτελεσμάτων από τα προγράμματα αρχικής και συνεχιζόμενης κατάρτισης (Αυτή η επικύρωση θα πρέπει να γίνεται με άμεση αναφορά στο επαγγελματικό περίγραμμα).
4. Να τροφοδοτεί με έγκυρα κι αξιόπιστα δεδομένα τους φορείς απόδοσης της επαγγελματικής επάρκειας (Παραγωγικά Υπουργεία) ή οποία και θα πρέπει σταδιακά να προσαρμοστεί και να εμπεριέχει τα ενιαία επαγγελματικά περιγράμματα.
5. Να επιτρέπει την αντιστοίχιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτούνται από προγράμματα κατάρτισης που δεν εντάσσονται στα υποσυστήματα του ΕΣΣΕΕΚΑ ώστε να επιτυγχάνεται η ένταξη των εργαζομένων που επιθυμούν κάτι τέτοιο (π.χ. προγράμματα των επιχειρήσεων, του ΛΑΕΚ ή και προγράμματα που παρέχονται από τους φορείς παροχής υπηρεσιών που πιστοποιεί το ΕΣΥΔ).
6. Να συνδέεται και να τροφοδοτεί τη δυναμική της συλλογικής διαπραγμάτευσης για τη ρύθμιση των προϋποθέσεων άσκησης των επαγγελμάτων και των ειδικεύσεων στα οποία αναφέρονται τα επαγγελματικά περιγράμματα.


Από τον Β' Παγκόσμιο
Στην Ελλάδα η ανάγκη για νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα και παράλληλα ο καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων, συμπίπτει με τις πρώτες σοβαρές προσπάθειες που έγιναν πριν από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο για την ανάπτυξη της βιομηχανίας. Ο βασικός νόμος για ρύθμιση των επαγγελμάτων στην βιομηχανία - βιοτεχνία θεσπίστηκε το 1934 (Ν.6422/34) ο οποίος, ως νόμος πλαίσιο, ισχύει μέχρι σήμερα.

Η σημαντική όμως ανάπτυξη των επαγγελματικών δικαιωμάτων πραγματοποιήθηκε τις τρεις τελευταίες δεκαετίες. Το γεγονός αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο καθώς την χρονική αυτή περίοδο, έγιναν και συνεχίζουν να γίνονται ριζικές αλλαγές όσο αφορά τα εργασιακά και παραγωγικά μοντέλα.

Η νομοθετική ρύθμιση επαγγελματικών δικαιωμάτων στήριξε και στηρίζει το δευτερογενή τομέα της οικονομίας στην χώρα μας και βοήθησε στην ανάπτυξη της βιομηχανίας και των κατασκευών. Παράλληλα βοήθησε να δημιουργηθούν επαγγελματικά στελέχη με κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα που ήταν απαραίτητα και αναγκαία για την ανάπτυξη της οικονομίας.

Συγχρόνως, η θέσπιση επαγγελματικών δικαιωμάτων, έπαιξε  θετικό ρόλο στην κοινωνική καταξίωση των εργαζομένων δίνοντάς τους την δυνατότητα να διεκδικήσουν από καλύτερες θέσεις την ατομική και συλλογική συμμετοχή τους στα κοινωνικά αγαθά. Στην ίδια κατεύθυνση στήριξε και μπορεί να στηρίζει και την ανάπτυξη των άλλων τομέων της οικονομίας μας.

Στο διαδίκτυο
Η βάση αναρτήθηκε στο δικτυακό τόπο του ΙΝΕ
www.inegsee.gr και μέχρι και την προσεχή Πέμπτη 21 Ιουνίου θα προσβάσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο. Στα σχετικά πλαίσια χρήστη και πρόσβασης θα πρέπει να γραφτούν αντίστοιχα οι κωδικοί: 3QR9SCSN81 και C6MSVC131FN.

* Ακολουθούν δύο πίνακες με τις 130 ειδικότητες και τις 365 άδειες, αντίστοιχα:

Οι 130 ειδικότητες
1 Πρακτικός Μηχανικός Κινητήριων Μηχανών Α Ειδικότητας (ατμομηχανές και ατμοστρόβηλοι)
2 Πρακτικός Μηχανικός Κινητήριων Μηχανών Β Ειδικότητας (μηχανών εσωτερικής καύσεως Μ.Ε.Κ.)
3 Πρακτικός Μηχανικός Κινητήριων Μηχανών Γ Ειδικότητας (υδραυλικών τροχών και υδροστροβίλων)
4 Πρακτικός Μηχανικός Συντηρητής Α Ειδικότητας (σε εγκαταστάσεις βιομηχανίας μεταλλευμάτων, μετάλλου, ξύλου και των προϊόντων αυτών)
5 Πρακτικός Μηχανικός Συντηρητής Β Ειδικότητας (σε εγκαταστάσεις κλωστοϋφαντουργικής βιομηχανίας και βιομηχανίας ειδών ιματισμού)
6 Πρακτικός Μηχανικός Συντηρητής Γ Ειδικότητας (σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας ειδών διατροφής)
7 Πρακτικός Μηχανικός Συντηρητής Δ Ειδικότητας (σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας χημικών προϊόντων)
8 Πρακτικός Μηχανικός Συντηρητής Ε Ειδικότητας (σε εγκαταστάσεις δομικών υλικών)
9 Πρακτικός Μηχανικός Συντηρητής ΣΤ Ειδικότητας (σε εγκαταστάσεις εκρηκτικών, εύφλεκτων και στερεών ή υγρών καυσίμων υλών)
10 Πρακτικός Μηχανικός Συντηρητής Ζ Ειδικότητας (σε εγκαταστάσεις μεταφοράς)
11 Πρακτικός Μηχανικός Συντηρητής Η Ειδικότητας (σε εγκαταστάσεις καμίνων και κλιβάνων)
12 Πρακτικός Μηχανικός Συντηρητής Θ Ειδικότητας (σε εγκαταστάσεις εξυπηρετήσεως κτιρίων)
13 Πρακτικός Μηχανικός Συντηρητής Ι Ειδικότητας (σε εγκαταστάσεις εξορύξεως, μεταφοράς και επεξεργασίας μεταλλευμάτων σε μεταλλεία και λατομεία)
14 Οξυγονοκολλητής
15 Ηλεκτροσυγκολλητής
16 Θερμαστής Ξηράς
17 Αρχιθερμαστής Ξηράς
18 Χειριστής Μηχανημάτων Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων Με Θερμική Μηχανή
19 Χειριστής Ηλεκτροκίνητων Μηχανημάτων Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων
20 Υδραυλικός 1ης Ειδικότητας (θερμοϋδραυλικές εγκαταστάσεις)
21 Υδραυλικός 2ης Ειδικότητας (κλιματιστικές εγκαταστάσεις)
22 Υδραυλικός 3ης Ειδικότητας (εγκαταστάσεις διανομής και χρήσης καυσίμων αερίων)
23 Ψυκτικός 1ης Ειδικότητας (εγκαταστάσεις οικιακών, επαγγελματικών, εμπορικών εφαρμογών)
24 Ψυκτικός 2ης Ειδικότητας (εγκαταστάσεις βιομηχανικών εφαρμογών)
25 Ψυκτικός Γενικών Εφαρμογών (εγκαταστάσεις 1ης και 2ης ειδικότητας και ψυκτικές άλλων ειδικότερων εφαρμογών)
26 Διπλωματούχος Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος - Ναυπηγός
27 Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός
28 Μηχανολόγου
29 Πτυχιούχος Εργοδηγός Μηχανολόγος Ν.580/1970
30 Πτυχιούχος Εργοδηγός Αεροσκαφών Ν.580/1970
31 Πτυχιούχος Εργοδηγός Κλωστοϋφαντουργίας
32 Πτυχιούχος Μηχανολόγος Ν.576/1977, Ν.1346/1983, Ν.1566/1985, Ν.2540/1998
33 Ιατρός
34 Διπλωματούχος Μηχανικός Αυτοκινήτων
35 Ηλεκτροτεχνίτης ή Τεχνίτης Οργάνων
36 Μηχανοτεχνίτης
37 Τεχνίτης Μοτοσικλετών και Μοτοποδηλάτων
38 Τεχνίτης Συσκευών Υγραερίου Αυτοκινήτων
39 Τεχνίτης Αμαξωμάτων (Φανοποιού)
40 Τεχνίτης Αντλιών Πετρελαιοκινητήρων
41 Τεχνίτης Βαφής
42 Τεχνίτης Συστημάτων Εξαγωγής Καυσαερίων (Σιγαστήρων) ή Ψυγείων ή Τροχών
43 Τεχνίτης Συστημάτων Πέδησης ή Αναρτήσεων
44 Τεχνολόγος Μηχανικός Αυτοκινήτων
45 Βοηθός Ραδιοτεχνίτης
46 Δόκιμος Ραδιοηλεκτρολόγος
47 Ραδιοηλεκτρολόγος Α΄ με εξετάσεις
48 Ραδιοηλεκτρολόγος Α΄ χωρίς εξετάσεις
49 Ραδιοηλεκτρολόγος Β΄ χωρίς εξετάσεις
50 Ραδιοτεχνίτης με εξετάσεις
51 Ραδιοτεχνίτης χωρίς εξετάσεις
52 Ραδιοτηλεγραφητής - Ραδιοτηλεφωνητής
53 Ραδιοερασιτέχνης
54 Φαρμοκοποιός
55 Βοηθός Φαρμακοποιός
56 Οδοντίατρος
57 Βοηθός Οδοντίατρος
58 Οδοντοτεχνίτης
59 Βοηθός Οδοντοτεχνίτης
60 Ψυχολόγος
61 Διαιτολόγος
62 Τεχνολόγος Τροφίμων και Διατροφής
63 Βοηθός Διαιτολόγος
64 Φυσικός Νοσοκομείων
65 Τεχνολόγος Ραδιολογίας και Ακτινολογίας
66 Βοηθός Ιατρικών Συσκευών
67 Μαία
68 Νοσηλευτής -τρια
69 Αισθητικός (Τ.Ε.Ι.)
70 Βοηθός Νοσηλευτής -τρια
71 Οπτικός
72 Βοηθός Αισθητικός
73 Κουμμωτής  - Κομμώτρια - Κουρέας
74 Ιατρικός Επισκέπτης
75 Επισκέπτης Υγειαs
76 Κοινωνικός Λειτουργός
77 Κοινωνικός Φροντιστής
78 Βρεφονηπιοκόμος
79 Βοηθός Βρεφονηπιοκόμος
80 Επόπτης Δημόσιας Υγείας
81 Λογοθεραπευτής
82 Εργοθεραπευτής
83 Τεχνικός Εφαρμογών Οπτικής
84 Τεχνικός Προσθετικών - Ορθωτικών και λοιπών μέσων Αποκατάστασης
85 Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων
86 Βοηθός Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων
87 Φυσικοθεραπευτής
88 Βοηθός Φυσικοθεραπευτής
89 Εκπαιδευτές Υποψηφίων Οδηγών
90 Πλοίαρχος
91 Οικονομικός Αξιωματικός
92 Φροντιστής
93 Μηχανικός
94 Ηλεκτρολόγος
95 Κυβερνήτης
96 Ναύκληρος
97 Αρχιθαλαμηπόλος
98 Θαλαμηπόλος
99 Αρχιμάγειρας
100 Μάγειρας
101 Αρχιθερμαστής
102 Θερμαστής
103 Λιπαντής
104 Χειριστής Μηχανής
105 Μηχανοδηγός
106 Ναύτης
107 Ηλεκτρολόγος Α Ειδικότητας (εγκαταστάσεις φωτισμού)
108 Ηλεκτρολόγος Γ Ειδικότητας (εγκαταστάσεις εργοστασίων & ηλεκτροκινητήρων)
109 Ηλεκτρολόγος Δ Ειδικότητας (εγκαταστάσεις ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων & μηχανημάτων ανυψώσεως & μεταφοράς)
110 Ηλεκτρολόγος ΣΤ Ειδικότητας (εγκαταστάσεις παραγωγής, μεταφοράς & διανομής ηλεκτρικής ενέργειας)
111 Ηλεκτρολόγος Θεάτρου
112 Τεχνίτη Αερίων Καυσίμων
113 Χειριστής Μηχανημάτων Προβολής Κινηματογραφικών Ταινιών
114 Χειριστής Ανυψωτικών Μηχανημάτων
115 Οδηγός Ανελκυστήρων
116 Διπλωματούχους Μηχανολόγους - Ηλεκτρολόγους - Ναυπηγούς
117 Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ( Τ.Ε.Ι. - Κ.Α.ΤΕ.Ε - ΣΕΛΕΤΕ )
118 Γομωτής - Πυροδότης 2ης Κατηγορίας (γόμωσης - πυροδότησης Μεταλλευτικών & Λατομικών χώρων)
119 Μεταφορέας Εμπορευμάτων και Επιβατών
120 Τεχνικός Παραγωγής
121 Τεχνικός Σκηνοθεσίας
122 Τεχνικός Φωτογραφίας
123 Ηλεκτρολόγος Κινηματογράφου και Τηλεόρασης
124 Τεχνικός Σκηνογραφίας - Ενδυματολογίας
125 Τεχνικός Ήχου
126 Τεχνικός Μοντάζ
127 Τεχνικός Μακιγιάζ - Κομμώσεις
128 Τεχνικός Ειδικών Εφφέ (Special Effects)
129 Τεχνικός Τεχνικών Εργαστηρίων
130 Τεχνικός Τηλεόρασης

Οι 365 άδειες
1 Μηχανοδηγού Κινητήριων Μηχανών Α Ειδικότητας (ατμομηχανές και ατμοστρόβηλοι)
2 Πρακτικού Μηχανικού Κινητήριων Μηχανών Γ Τάξης Α Ειδικότητας (ατμομηχανές και ατμοστρόβηλοι)
3 Πρακτικού Μηχανικού Κινητήριων Μηχανών Β Τάξης Α Ειδικότητας (ατμομηχανές και ατμοστρόβηλοι)
4 Πρακτικού Μηχανικού Κινητήριων Μηχανών Α Τάξης Α Ειδικότητας (ατμομηχανές και ατμοστρόβηλοι)
5 Μηχανοδηγού Κινητήριων Μηχανών Β Ειδικότητας (μηχανών εσωτερικής καύσεως Μ.Ε.Κ.)
6 Πρακτικού Μηχανικού Κινητήριων Μηχανών Γ Τάξης Β Ειδικότητας (μηχανών εσωτερικής καύσεως Μ.Ε.Κ.)
7 Πρακτικού Μηχανικού Κινητήριων Μηχανών Β Τάξης Β Ειδικότητας (μηχανών εσωτερικής καύσεως Μ.Ε.Κ.)
8 Πρακτικού Μηχανικού Κινητήριων Μηχανών Α Τάξης Β Ειδικότητας (μηχανών εσωτερικής καύσεως Μ.Ε.Κ.)
9 Μηχανοδηγού Κινητήριων Μηχανών Γ Ειδικότητας (υδραυλικών τροχών & υδροστροβίλων)
10 Πρακτικού Μηχανικού Κινητήριων Μηχανών Γ Τάξης Γ Ειδικότητας (υδραυλικών τροχών και υδροστροβίλων)
11 Πρακτικού Μηχανικού Κινητήριων Μηχανών Β Τάξης Γ Ειδικότητας (υδραυλικών τροχών και υδροστροβίλων)
12 Πρακτικού Μηχανικού Κινητήριων Μηχανών Α Τάξης Γ Ειδικότητας (υδραυλικών τροχών & υδροστροβίλων)
13 Πρακτικού Μηχανικού Συντηρητή Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Γ Τάξης Α Ειδικότητας (σε εγκαταστάσεις βιομηχανίας μεταλλευμάτων, μετάλλου, ξύλου & των προϊόντων αυτών)
14 Πρακτικού Μηχανικού Συντηρητή Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Β Τάξης Α Ειδικότητας (σε εγκαταστάσεις βιομηχανίας μεταλλευμάτων, μετάλλου, ξύλου & των προϊόντων αυτών)
15 Πρακτικού Μηχανικού Συντηρητή Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Α Τάξης Α Ειδικότητας (σε εγκαταστάσεις βιομηχανίας μεταλλευμάτων, μετάλλου, ξύλου & των προϊόντων αυτών)
16 Εργοδηγού Μηχανολόγου Α Ειδικότητας (σε εγκαταστάσεις βιομηχανίας μεταλλευμάτων, μετάλλου, ξύλου & των προϊόντων αυτών)
17 Σχεδιαστή Μηχανολόγου Α Ειδικότητας (σε εγκαταστάσεις βιομηχανίας μεταλλευμάτων, μετάλλου, ξύλου & των προϊόντων αυτών)
18 Εγκαταστάτη Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Α Ειδικότητας (σε εγκαταστάσεις βιομηχανίας μεταλλευμάτων, μετάλλου, ξύλου & των προϊόντων αυτών)
19 Πρακτικού Μηχανικού Συντηρητή Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Γ Τάξης Β Ειδικότητας (σε εγκαταστάσεις κλωστοϋφαντουργικής βιομηχανίας & βιομηχανίας ειδών ιματισμού)
20 Πρακτικού Μηχανικού Συντηρητή Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Β Τάξης Β Ειδικότητας (σε εγκαταστάσεις κλωστοϋφαντουργικής βιομηχανίας & βιομηχανίας ειδών ιματισμού)
21 Πρακτικού Μηχανικού Συντηρητή Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Α Τάξης Β Ειδικότητας (σε εγκαταστάσεις κλωστοϋφαντουργικής βιομηχανίας & βιομηχανίας ειδών ιματισμού)
22 Εργοδηγού Μηχανολόγου Β Ειδικότητας (σε εγκαταστάσεις κλωστοϋφαντουργικής βιομηχανίας & βιομηχανίας ειδών ιματισμού)
23 Σχεδιαστή Μηχανολόγου Β Ειδικότητας (σε εγκαταστάσεις κλωστοϋφαντουργικής βιομηχανίας & βιομηχανίας ειδών ιματισμού)
24 Εγκαταστάτη Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Β Ειδικότητας (σε εγκαταστάσεις κλωστοϋφαντουργικής βιομηχανίας & βιομηχανίας ειδών ιματισμού)
25 Πρακτικού Μηχανικού Συντηρητή Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Γ Τάξης Γ Ειδικότητας (σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας ειδών διατροφής)
26 Πρακτικού Μηχανικού Συντηρητή Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Β Τάξης Γ Ειδικότητας (σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας ειδών διατροφής)
27 Πρακτικού Μηχανικού Συντηρητή Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Α Τάξης Γ Ειδικότητας (σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας ειδών διατροφής)
28 Εργοδηγού Μηχανολόγου Γ Ειδικότητας (σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας ειδών διατροφής)
29 Σχεδιαστή Μηχανολόγου Γ Ειδικότητας (σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας ειδών διατροφής)
30 Εγκαταστάτη Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Γ Ειδικότητας (σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας ειδών διατροφής)
31 Πρακτικού Μηχανικού Συντηρητή Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Γ Τάξης Δ Ειδικότητας (σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας χημικών προϊόντων)
32 Πρακτικού Μηχανικού Συντηρητή Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Β Τάξης Δ Ειδικότητας (σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας χημικών προϊόντων)
33 Πρακτικού Μηχανικού Συντηρητή Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Α Τάξης Δ Ειδικότητας (σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας χημικών προϊόντων)
34 Εργοδηγού Μηχανολόγου Δ Ειδικότητας (σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας χημικών προϊόντων)
35 Σχεδιαστή Μηχανολόγου Δ Ειδικότητας (σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας χημικών προϊόντων)
36 Εγκαταστάτη Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Δ Ειδικότητας (σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας χημικών προϊόντων)
37 Πρακτικού Μηχανικού Συντηρητή Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Γ Τάξης Ε Ειδικότητας (σε εγκαταστάσεις δομικών υλικών)
38 Πρακτικού Μηχανικού Συντηρητή Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Β Τάξης Ε Ειδικότητας (σε εγκαταστάσεις δομικών υλικών)
39 Πρακτικού Μηχανικού Συντηρητή Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Α Τάξης Ε Ειδικότητας (σε εγκαταστάσεις δομικών υλικών)
40 Εργοδηγού Μηχανολόγου Ε Ειδικότητας (σε εγκαταστάσεις δομικών υλικών)
41 Σχεδιαστή Μηχανολόγου Ε Ειδικότητας (σε εγκαταστάσεις δομικών υλικών)
42 Εγκαταστάτη Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Ε Ειδικότητας (σε εγκαταστάσεις δομικών υλικών)
43 Πρακτικού Μηχανικού Συντηρητή Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Γ Τάξης ΣΤ Ειδικότητας (σε εγκαταστάσεις εκρηκτικών, εύφλεκτων & στερεών ή υγρών καυσίμων υλών)
44 Πρακτικού Μηχανικού Συντηρητή Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Β Τάξης ΣΤ Ειδικότητας (σε εγκαταστάσεις εκρηκτικών, εύφλεκτων & στερεών ή υγρών καυσίμων υλών)
45 Πρακτικού Μηχανικού Συντηρητή Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Α Τάξης ΣΤ Ειδικότητας (σε εγκαταστάσεις εκρηκτικών, εύφλεκτων & στερεών ή υγρών καυσίμων υλών)
46 Εργοδηγού Μηχανολόγου ΣΤ Ειδικότητας (σε εγκαταστάσεις εκρηκτικών, εύφλεκτων & στερεών ή υγρών καυσίμων υλών)
47 Σχεδιαστή Μηχανολόγου ΣΤ Ειδικότητας (σε εγκαταστάσεις εκρηκτικών, εύφλεκτων & στερεών ή υγρών καυσίμων υλών)
48 Εγκαταστάτη Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων ΣΤ Ειδικότητας (σε εγκαταστάσεις εκρηκτικών, εύφλεκτων & στερεών ή υγρών καυσίμων υλών)
49 Πρακτικού Μηχανικού Συντηρητή Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Γ Τάξης Ζ Ειδικότητας (σε εγκαταστάσεις μεταφοράς)
50 Πρακτικού Μηχανικού Συντηρητή Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Β Τάξης Ζ Ειδικότητας (σε εγκαταστάσεις μεταφοράς)
51 Πρακτικού Μηχανικού Συντηρητή Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Α Τάξης Ζ Ειδικότητας (σε εγκαταστάσεις μεταφοράς)
52 Εργοδηγού Μηχανολόγου Ζ Ειδικότητας (σε εγκαταστάσεις μεταφοράς)
53 Σχεδιαστή Μηχανολόγου Ζ Ειδικότητας (σε εγκαταστάσεις μεταφοράς)
54 Εγκαταστάτη Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Ζ Ειδικότητας (σε εγκαταστάσεις μεταφοράς)
55 Πρακτικού Μηχανικού Συντηρητή Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Γ Τάξης Η Ειδικότητας (σε εγκαταστάσεις καμίνων & κλιβάνων)
56 Πρακτικού Μηχανικού Συντηρητή Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Β Τάξης Η Ειδικότητας (σε εγκαταστάσεις καμίνων & κλιβάνων)
57 Πρακτικού Μηχανικού Συντηρητή Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Α Τάξης Η Ειδικότητας (σε εγκαταστάσεις καμίνων & κλιβάνων)
58 Εργοδηγού Μηχανολόγου Η Ειδικότητας (σε εγκαταστάσεις καμίνων & κλιβάνων)
59 Σχεδιαστή Μηχανολόγου Η Ειδικότητας (σε εγκαταστάσεις καμίνων & κλιβάνων)
60 Εγκαταστάτη Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Η Ειδικότητας (σε εγκαταστάσεις καμίνων & κλιβάνων)
61 Πρακτικού Μηχανικού Συντηρητή Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Γ Τάξης Θ Ειδικότητας (σε εγκαταστάσεις εξυπηρετήσεως κτιρίων)
62 Πρακτικού Μηχανικού Συντηρητή Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Β Τάξης Θ Ειδικότητας (σε εγκαταστάσεις εξυπηρετήσεως κτιρίων)
63 Πρακτικού Μηχανικού Συντηρητή Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Α Τάξης Θ Ειδικότητας (σε εγκαταστάσεις εξυπηρετήσεως κτιρίων)
64 Εργοδηγού Μηχανολόγου Θ Ειδικότητας (σε εγκαταστάσεις εξυπηρετήσεως κτιρίων)
65 Σχεδιαστή Μηχανολόγου Θ Ειδικότητας (σε εγκαταστάσεις εξυπηρετήσεως κτιρίων)
66 Εγκαταστάτη Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Θ Ειδικότητας (σε εγκαταστάσεις εξυπηρετήσεως κτιρίων)
67 Πρακτικού Μηχανικού Συντηρητή Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Γ Τάξης Ι Ειδικότητας (σε εγκαταστάσεις εξορύξεως, μεταφοράς & επεξεργασίας μεταλλευμάτων σε μεταλλεία & λατομεία)
68 Πρακτικού Μηχανικού Συντηρητή Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Β Τάξης Ι Ειδικότητας (σε εγκαταστάσεις εξορύξεως, μεταφοράς & επεξεργασίας μεταλλευμάτων σε μεταλλεία & λατομεία)
69 Πρακτικού Μηχανικού Συντηρητή Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Α Τάξης Ι Ειδικότητας (σε εγκαταστάσεις εξορύξεως, μεταφοράς & επεξεργασίας μεταλλευμάτων σε μεταλλεία & λατομεία)
70 Εργοδηγού Μηχανολόγου Ι Ειδικότητας (σε εγκαταστάσεις εξορύξεως, μεταφοράς & επεξεργασίας μεταλλευμάτων σε μεταλλεία & λατομεία)
71 Σχεδιαστή Μηχανολόγου Ι Ειδικότητας (σε εγκαταστάσεις εξορύξεως, μεταφοράς & επεξεργασίας μεταλλευμάτων σε μεταλλεία & λατομεία)
72 Εγκαταστάτη Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Ι Ειδικότητας (σε εγκαταστάσεις εξορύξεως, μεταφοράς & επεξεργασίας μεταλλευμάτων σε μεταλλεία & λατομεία)
73 Οξυγονοκολλητή Β Τάξεως
74 Οξυγονοκολλητή Α Τάξεως
75 Ηλεκτροσυγκολλητής Β Τάξεως
76 Ηλεκτροσυγκολλητής Α Τάξεως
77 Θερμαστή Ατμολέβητων Ξηράς
78 Αρχιθερμαστή Ατμολέβητων Ξηράς
79 Χειριστή Μηχανημάτων Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων Με Θερμική Μηχανή Τάξης Δ Ομάδας Μηχανημάτων (από 17HP μέχρι 100HP)
80 Χειριστή Μηχανημάτων Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων Με Θερμική Μηχανή Τάξης Γ Ομάδας Μηχανημάτων (από 101HP μέχρι 200HP)
81 Χειριστή Μηχανημάτων Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων Με Θερμική Μηχανή Τάξης Β Ομάδας Μηχανημάτων (από 201HP μέχρι 300HP)
82 Χειριστή Μηχανημάτων Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων Με Θερμική Μηχανή Τάξης Α Ομάδας Μηχανημάτων (από 301HP μέχρι άνω)
83 Χειριστή Ηλεκτροκίνητων Μηχανημάτων Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων Τάξης Δ (Ομάδας Μηχανημάτων Α εώς ΙΒ) (από 15HP μέχρι 50HP)
84 Χειριστή Ηλεκτροκίνητων Μηχανημάτων Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων Τάξης Γ Ομάδας Μηχανημάτων (από 51HP μέχρι 100HP)
85 Χειριστή Ηλεκτροκίνητων Μηχανημάτων Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων Τάξης Β Ομάδας Μηχανημάτων (από 101HP μέχρι 200HP)
86 Χειριστή Ηλεκτροκίνητων Μηχανημάτων Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων Τάξης Α Ομάδας Μηχανημάτων (από 201HP και άνω)
87 Βοηθού Τεχνίτη Υδραυλικός
88 Τεχνίτη Υδραυλικού Α Τάξεως 1ης Ειδικότητας (θερμοϋδραυλικές εγκαταστάσεις)
89 Τεχνίτη Υδραυλικού Β Τάξεως 1ης Ειδικότητας (θερμοϋδραυλικές εγκαταστάσεις)
90 Εγκαταστάτη Υδραυλικού 1ης Ειδικότητας (θερμοϋδραυλικές εγκαταστάσεις)
91 Συντηρητή Τεχνίτη - Εγκαταστάτη Υδραυλικού 1ης Ειδικότητας (θερμοϋδραυλικές εγκαταστάσεις)
92 Βοηθού Τεχνίτη Υδραυλικός
93 Τεχνίτη Υδραυλικού Α Τάξεως 2ης Ειδικότητας (κλιματιστικές εγκαταστάσεις)
94 Τεχνίτη Υδραυλικού Β Τάξεως 2ης Ειδικότητας (κλιματιστικές εγκαταστάσεις)
95 Εγκαταστάτη Υδραυλικού 2ης Ειδικότητας (κλιματιστικές εγκαταστάσεις)
96 Συντηρητή Τεχνίτη - Εγκαταστάτη Υδραυλικού 2ης Ειδικότητας (κλιματιστικές εγκαταστάσεις)
97 Βοηθού Τεχνίτη Υδραυλικός
98 Τεχνίτη Υδραυλικού Α Τάξεως 3ης Ειδικότητας 2ης Κατηγορίας (εγκαταστάσεις διανομής & χρήσης καυσίμων αερίων)
99 Τεχνίτη Υδραυλικού Α Τάξεως 3ης Ειδικότητας 3ης Κατηγορίας (εγκαταστάσεις διανομής & χρήσης καυσίμων αερίων)
100 Τεχνίτη Υδραυλικού Β Τάξεως 3ης Ειδικότητας 1ης Κατηγορίας (εγκαταστάσεις διανομής & χρήσης καυσίμων αερίων)
101 Τεχνίτη Υδραυλικού Β Τάξεως 3ης Ειδικότητας 2ης Κατηγορίας (εγκαταστάσεις διανομής & χρήσης καυσίμων αερίων)
102 Τεχνίτη Υδραυλικού Β Τάξεως 3ης Ειδικότητας 3ης Κατηγορίας (εγκαταστάσεις διανομής & χρήσης καυσίμων αερίων)
103 Εγκαταστάτη Υδραυλικού 3ης Ειδικότητας 1ης Κατηγορίας (εγκαταστάσεις διανομής & χρήσης καυσίμων αερίων)
104 Εγκαταστάτη Υδραυλικού 3ης Ειδικότητας 2ης Κατηγορίας (εγκαταστάσεις διανομής & χρήσης καυσίμων αερίων)
105 Εγκαταστάτη Υδραυλικού 3ης Ειδικότητας 3ης Κατηγορίας (εγκαταστάσεις διανομής & χρήσης καυσίμων αερίων)
106 Συντηρητή Τεχνίτη - Εγκαταστάτη Υδραυλικού 3ης Ειδικότητας (εγκαταστάσεις διανομής & χρήσης καυσίμων αερίων)
107 Τεχνίτη Ψυκτικού
108 Τεχνικού Ψυκτικών Εγκαταστάσεων 1ης Ειδικότητας (εγκαταστάσεις οικιακών, επαγγελματικών, εμπορικών εφαρμογών)
109 Τεχνίτη Ψυκτικού
110 Τεχνικού Ψυκτικών Εγκαταστάσεων 2ης Ειδικότητας (εγκαταστάσεις βιομηχανικών εφαρμογών)
111 Τεχνίτη Ψυκτικού
112 Τεχνικού Ψυκτικών Εγκαταστάσεων Γενικών Εφαρμογών (εγκαταστάσεις 1ης & 2ης ειδικότητας & ψυκτικές άλλων ειδικότερων εφαρμογών)
113 Εγγραφή Στο Μητρώο Διπλωματούχων Μηχανικών
114 Εγγραφή Στο Μητρώο Διπλωματούχων Χημικών Μηχανικών
115 Εγγραφή Στο Μητρώο Πτυχιούχων Υπομηχανικών (Πτυχιούχοι Υπομηχανικοί ειδικότητας Μηχανολόγου)
116 Εγγραφή Στο Μητρώο Πτυχιούχων Μηχανικών (Πτυχιούχοι Κ.Α.Τ.Ε.Ε., Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε Τεχνολόγοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί)
117 Εγγραφή Στο Μητρώο Πτυχιούχων Μηχανικών (Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. Μηχανολόγοι Μηχανικοί)
118 Εγγραφή Στο Μητρώο Πτυχιούχων Μηχανικών Ν.580/1970
119 Εγγραφή Στο Μητρώο Πτυχιούχων Μηχανικών Ν.580/1970
120 Εγγραφή Στο Μητρώο Πτυχιούχων Μηχανικών Ν.580/1970
121 Εγγραφή Στο Μητρώο Πτυχιούχων Μηχανικών Ν.576/1977, Ν.1346/1983, Ν.1566/1985, Ν.2540/1998
122 Ιατρού (Α.Ε.Ι.)
123 Άδεια Διπλωματούχου Μηχανικού Αυτοκινήτων
124 Άδεια Ηλεκτροτεχνίτη ή Τεχνίτη Οργάνων
125 Άδεια Μηχανοτεχνίτη
126 Άδεια Τεχνίτη Μοτοσικλετών και Μοτοποδηλάτων
127 Άδεια Τεχνίτη Συσκευών Υγραερίου Αυτοκινήτων
128 Άδεια Τεχνίτη Αμαξωμάτων (Φανοποιού)
129 Άδεια Τεχνίτη Αντλιών Πετρελαιοκινητήρων
130 Άδεια Τεχνίτη Βαφής
131 Άδεια Τεχνίτη Συστημάτων Εξαγωγής Καυσαερίων (Σιγαστήρων) ή Ψυγείων ή Τροχών
132 Άδεια Τεχνίτη Συστημάτων Πέδησης ή Αναρτήσεων
133 Άδεια Τεχνολόγου Μηχανικού Αυτοκινήτων
134 Άδεια Βοηθού Ραδιοτεχνίτη
135 Άδεια Δόκιμου Ραδιοηλεκτρολόγου
136 Άδεια Ραδιοηλεκτρολόγου Α΄ με εξετάσεις
137 Άδεια Ραδιοηλεκτρολόγου Α΄ χωρίς εξετάσεις
138 Άδεια Ραδιοηλεκτρολόγου Β΄ χωρίς εξετάσεις
139 Άδεια Ραδιοτεχνίτη με εξετάσεις
140 Άδεια Ραδιοτεχνίτη χωρίς εξετάσεις
141 Άδεια Ραδιοτηλεγραφητή - Ραδιοτηλεφωνητή
142 Άδεια Ραδιοερασιτέχνη
143 Φαρμακοποιός (Α.Ε.Ι.)
144 Βοηθός Φαρμακείου (Τ.Ε.Λ.)
145 Βοηθός Οδοντίατρος (Ι.Ε.Κ.)
146 Οδοντοτεχνίτης (Τ.Ε.Ι.)
147 Βοηθός Οδοντοτεχνίτης (Τ.Ε.Ε. Α΄Κύκλου)
148 Ψυχολόγος (Α.Ε.Ι.)
149 Διαιτολόγος (Α.Ε.Ι.)
150 Τεχνολόγος Τροφίμων και Διατροφής (Τ.Ε.Ι.)
151 Διαιτητικής - Διατροφής (Τ.Ε.Λ.)
152 Φυσικός Νοσοκομείων (Α.Ε.Ι.)
153 Τεχνολόγος Ραδιολογίας και Ακτινολογίας  (Τ.Ε.Ι.)
154 Βοηθός Ακτινολογικών Εργαστηρίων  (Τ.Ε.Ε.)
155 Μαία (Τ.Ε.Ι.)
156 Νοσηλευτή -τριας (Α.Ε.Ι.)
157 Νοσηλευτικής (Τ.Ε.Λ.)
158 Αισθητικής Τέχνης (Τ.Ε.Ε. Α΄ Κύκλου)
159 Άδεια Κουρέα - Κομμώτριας (Τ.Ε.Ε.)
160 Βοηθός Φαρμακείου (Τ.Ε.Ε. Α'  Κύκλου)
161 Βοηθός Φαρμακείου (Τ.Ε.Ε. Β'  Κύκλου)
162 Αισθητικός (Τ.Ε.Ι.)
163 Αισθητικής Τέχνης (Τ.Ε.Ε. Β΄ Κύκλου)
164 Ειδικός Εφαρμογών Αισθητικής (Ι.Ε.Κ.)
165 Αισθητικός Ποδολογίας και Καλλωπισμού Νυχιών (Ι.Ε.Κ.)
166 Αισθητικός Σύμβουλος Εμφάνισης (stylist) (I.E.K.)
167 Αισθητικός Αρωματοθεραπείας  (I.E.K.)
168 Επαγγελματικό Μακιγιάζ  (I.E.K.)
169 Κομμώσεων και Βαφής Μαλλιών (Τ.Ε.Σ.)
170 Κομμωτικής Τέχνης (Τ.Ε.Ε. Α΄ Κύκλου)
171 Κομμωτικής Τέχνης (Τ.Ε.Ε. Β΄ Κύκλου)
172 Κομμωτής - Τεχνικός Περιποίησης (Τ.Ε.Ι.)
173 Ιατρκός Επισκέπτης (Ι.Ε.Κ.)
174 Επισκέπτης Υγείας (Τ.Ε.Ι.)
175 Κοινωνικός Λειτουργός (Τ.Ε.Ι.)
176 Κοινωνικός Φροντιστής (Τ.Ε.Ε. Α' Κύκλου)
177 Κοινωνικός Φροντιστής (Τ.Ε.Ε. Β' Κύκλου)
178 Βρεφονηπιοκόμος (Τ.Ε.Ι.)
179 Βοηθός Βροφονηπιοκόμων - Παιδοκόμων (Τ.Ε.Ε. Α΄ Κύκλου)
180 Βοηθός Βροφονηπιοκόμων - Παιδοκόμων (Τ.Ε.Ε. Β΄ Κύκλου)
181 Βοηθός Βροφονηπιοκόμων - Παιδοκόμων (Τ.Ε.Λ.)
182 Προσκολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης (Ι.Ε.Κ.)
183 Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παδιών με Ειδικές Ανάγκες (Ι.Ε.Κ.)
184 Στέλεχος Οργάνωσης και Διοίκησης Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ι.Ε.Κ.)
185 Στέλεχος Υπηρεσίων Ασφάλειας (Ι.Ε.Κ.)
186 Επόπτης Δημόσιας Υγείας (Τ.Ε.Ι.)
187 Λογοθεραπευτής (Τ.Ε.Ι.)
188 Οδοντοτεχνικής (Τ.Ε.Λ.)
189 Βοηθός Οδοντοτεχνίτης (Τ.Ε.Ε. Β΄Κύκλου)
190 Οδοντοτεχνικής - Ορθοδοντικής (Ι.Ε.Κ.)
191 Οδοντοτεχνικής  Πορσελάνης (Ι.Ε.Κ.)
192 Διατροφής - Διαιτολογίας (Τ.Ε.Ε. Α΄ Κύκλου)
193 Διατροφής - Διαιτολογίας (Τ.Ε.Ε. Β΄ Κύκλου)
194 Ειδικός Εφαρμογών Διαιτητικής (Ι.Ε.Κ.)
195 Ιατρικών Συσκευών Απεικονίσεων (Ι.Ε.Κ.)
196 Ιατρικών Συσκευών Ακτινοθεραπείας (Ι.Ε.Κ.)
197 Εργοθεραπευτής (Τ.Ε.Ι.)
198 Νοσηλευτή -τριας (Τ.Ε.Ι.)
199 Βοηθός Νοσηλευτής -τρια (Τ.Ε.Ε. Α' Κύκλου)
200 Βοηθός Νοσηλευτής -τρια (Τ.Ε.Ε. Β' Κύκλου)
201 Νοσηλευτικής Τραυματολογίας (Ι.Ε.Κ.)
202 Νοσηλευτικής Χειρουργείου (Ι.Ε.Κ.)
203 Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων (Ι.Ε.Κ.)
204 Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (Ι.Ε.Κ.)
205 Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις (Ι.Ε.Κ.)
206 Οπτικός (Τ.Ε.Ι.)
207 Τεχνικός Εφαρμογών Οπτικής (Ι.Ε.Κ.)
208 Τεχνικός Προσθετικών - Ορθωτικών και λοιπών μέσων Αποκατάστασης (Ι.Ε.Κ.)
209 Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων (Τ.Ε.Ι.)
210 Βοηθός Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων (Τ.Ε.Λ.)
211 Βοηθός Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων (Τ.Ε.Ε. Α'  Κύκλου)
212 Βοηθός Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων (Τ.Ε.Ε. Β'  Κύκλου)
213 Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων - Αιματολογικού Εργαστηρίου (Ι.Ε.Κ.)
214 Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων - Βιοχημικού και Μικροβιολοηικού  Εργαστηρίου (Ι.Ε.Κ.)
215 Φυσικοθεραπευτής (Τ.Ε.Ι.)
216 Βοηθός Φυσικοθεραπείας (Τ.Ε.Λ.)
217 Βοηθός Φυσικοθεραπευτών (Τ.Ε.Ε. Α΄ Κύκλου)
218 Βοηθός Φυσικοθεραπευτών (Τ.Ε.Ε. Β΄ Κύκλου)
219 Βοηθός Φυσικοθεραπείας σε Εργαστήριο Φυσικοθεραπείας  (Ι.Ε.Κ.)
220 Οδοντίατρος (Α.Ε.Ι.)
221 Εκπαιδευτές Υποψηφίων Οδηγών
222 Δίπλωμα Πλοιάρχου Α' Τάξης Εμπορικού Ναυτικού
223 Δίπλωμα Πλοιάρχου Β' Τάξης Εμπορικού Ναυτικού
224 Δίπλωμα Πλοιάρχου Γ' Τάξης Εμπορικού Ναυτικού
225 Δίπλωμα Προϊσταμένου Οικονομικού Αξιωματικού Εμπορικού Ναυτικού
226 Δίπλωμα Οικονομικού Αξιωματικού Α' Τάξεως Εμπορικού Ναυτικού
227 Δίπλωμα Οικονομικού Αξιωματικού Β' Τάξεως Εμπορικού Ναυτικού
228 Χαρακτηρισμού Δόκιμου Οικονομικού Αξιωματικού
229 Δίπλωμα Φροντιστού
230 Άδεια Βοηθού Φροντιστού
231 Δίπλωμα Μηχανικού Α' Τάξης Εμπορικού Ναυτικού
232 Δίπλωμα Μηχανικού Β' Τάξης Εμπορικού Ναυτικού
233 Δίπλωμα Μηχανικού Γ' Τάξης Εμπορικού Ναυτικού
234 Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Εμπορικού Ναυτικού
235 Δίπλωμα Πρακτικού Ηλεκτρολόγου Εμπορικού Ναυτικού
236 Πτυχίο Κυβερνήτη Α' Τάξης Εμπορικού Ναυτικού
237 Πτυχίο Κυβερνήτη Β' Τάξης Εμπορικού Ναυτικού
238 Πτυχίο Κυβερνήτη Γ' Τάξης Εμπορικού Ναυτικού
239 Πτυχίο Κυβερνήτη Τουριστικών Θαλαμηγών
240 Πτυχίο Κυβερνήτη Ρυμουλκών
241 Ειδικό Πτυχίο Κυβερνήτη
242 Πτυχίο Ναυκλήρου Εμπορικού Ναυτικού
243 Δίπλωμα Προϊσταμένου Αρχιθαλαμηπόλου
244 Πτυχίο Αρχιθαλαμηπόλου
245 Άδεια Θαλαμηπόλου Α' Τάξης
246 Άδεια Θαλαμηπόλου Β' Τάξης
247 Πτυχίο Αρχιμαγείρου Εμπορικού Ναυτικού
248 Άδεια Μαγείρου Α' Τάξης Εμπορικού Ναυτικού
249 Άδεια Μαγείρου Β' Τάξης Εμπορικού Ναυτικού
250 Άδεια Μαγείρου Γ' Τάξης Εμπορικού Ναυτικού
251 Πτυχίο Αρχιθερμαστού
252 Άδεια Θερμαστού Εμπορικού Ναυτικού
253 Πτυχίο Λιπαντή Εμπορικού Ναυτικού
254 Άδεια Χειριστή Μηχανής
255 Πτυχίο Μηχανοδηγού Α' Τάξης
256 Πτυχίο Μηχανοδηγού Β' Τάξης
257 Ειδικό Πτυχίο Μηχανοδηγού
258 Άδεια Ναύτου Εμπορικού Ναυτικού
259 Βοηθού Ηλεκτροτεχνίτη Α Ειδικότητας (εγκαταστάσεις φωτισμού)
260 Ηλεκτροτεχνίτη Α Ειδικότητας (εγκαταστάσεις φωτισμού)
261 Ηλεκτροτεχνίτη Φωτεινών Επιγραφών
262 Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη Α Ειδικότητας (εγκαταστάσεις φωτισμού) 1η Κατηγορία (φωτισμός)
263 Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη Α Ειδικότητας (εγκαταστάσεις φωτισμού) 2η Κατηγορία (φωτισμός)
264 Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη Α Ειδικότητας (εγκαταστάσεις φωτισμού) 3η Κατηγορία (φωτισμός)
265 Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη Α Ειδικότητας (εγκαταστάσεις φωτισμού) 4η Κατηγορία (φωτεινές επιγραφές)
266 Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη Α Ειδικότητας (εγκαταστάσεις φωτισμού) Κατηγορία 2δις (καυστήρες υγρών καυσίμων)
267 Επίβλεψη Συντήρησης Εγκαταστάσεων Α Ειδικότητας (εγκαταστάσεις φωτισμού)
268 Βοηθού Ηλεκτροτεχνίτη Γ Ειδικότητας (εγκαταστάσεις εργοστασίων & ηλεκτροκινητήρων)
269 Ηλεκτροτεχνίτη Γ Ειδικότητας (εγκαταστάσεις εργοστασίων & ηλεκτροκινητήρων)
270 Αρχιτεχνίτη Γ Ειδικότητας (εγκαταστάσεις εργοστασίων & ηλεκτροκινητήρων)
271 Εργοδηγού Γ Ειδικότητας (εγκαταστάσεις εργοστασίων & ηλεκτροκινητήρων)
272 Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη Γ Ειδικότητα (εγκαταστάσεις εργοστασίων & ηλεκτροκινητήρων) 1η Κατηγορία (κίνηση)
273 Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη Γ Ειδικότητα (εγκαταστάσεις εργοστασίων & ηλεκτροκινητήρων) 2η Κατηγορία (κίνηση)
274 Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη Γ Ειδικότητα (εγκαταστάσεις εργοστασίων & ηλεκτροκινητήρων) 3η Κατηγορία (κίνηση)
275 Επίβλεψη Συντήρησης Εγκαταστάσεων Γ Ειδικότητας  (εγκαταστάσεις εργοστασίων & ηλεκτροκινητήρων)
276 Βοηθού Ηλεκτροτεχνίτη Δ Ειδικότητας (εγκαταστάσεις ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων & μηχανημάτων ανυψώσεως & μεταφοράς)
277 Ηλεκτροτεχνίτη Δ Ειδικότητας (εγκαταστάσεις ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων & μηχανημάτων ανυψώσεως & μεταφοράς)
278 Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη & Συντήρησης Δ Ειδικότητα (εγκαταστάσεις ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων & μηχανημάτων ανυψώσεως & μεταφοράς) 1η Κατηγορία (ανελκυστήρες προσώπων - φορτίων)
279 Συντηρητή Δ Ειδικότητα (εγκαταστάσεις ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων & μηχανημάτων ανυψώσεως & μεταφοράς) (ανελκυστήρες προσώπων - φορτίων)
280 Βοηθού Ηλεκτροτεχνίτη ΣΤ Ειδικότητας (εγκαταστάσεις παραγωγής, μεταφοράς & διανομής ηλεκτρικής ενέργειας) Εναέρια Δίκτυα
281 Βοηθού Ηλεκτροτεχνίτη ΣΤ Ειδικότητας (εγκαταστάσεις παραγωγής, μεταφοράς & διανομής ηλεκτρικής ενέργειας) Υπόγεια Δίκτυα
282 Βοηθού Ηλεκτροτεχνίτη ΣΤ Ειδικότητας (εγκαταστάσεις παραγωγής, μεταφοράς & διανομής ηλεκτρικής ενέργειας) Σταθμοί - Υποσταθμοί
283 Ηλεκτροτεχνίτη ΣΤ Ειδικότητας (εγκαταστάσεις παραγωγής, μεταφοράς & διανομής ηλεκτρικής ενέργειας) Εναέρια Δίκτυα
284 Ηλεκτροτεχνίτη ΣΤ Ειδικότητας (εγκαταστάσεις παραγωγής, μεταφοράς & διανομής ηλεκτρικής ενέργειας) Υπόγεια Δίκτυα
285 Ηλεκτροτεχνίτη ΣΤ Ειδικότητας (εγκαταστάσεις παραγωγής, μεταφοράς & διανομής ηλεκτρικής ενέργειας) Σταθμοί - Υποσταθμοί
286 Αρχιτεχνίτη ΣΤ Ειδικότητας (εγκαταστάσεις παραγωγής, μεταφοράς & διανομής ηλεκτρικής ενέργειας) Εναέρια Δίκτυα
287 Αρχιτεχνίτη ΣΤ Ειδικότητας (εγκαταστάσεις παραγωγής, μεταφοράς & διανομής ηλεκτρικής ενέργειας) Υπόγεια Δίκτυα
288 Αρχιτεχνίτη ΣΤ Ειδικότητας (εγκαταστάσεις παραγωγής, μεταφοράς & διανομής ηλεκτρικής ενέργειας) Σταθμοί - Υποσταθμοί
289 Εργοδηγού ΣΤ Ειδικότητας (εγκαταστάσεις παραγωγής, μεταφοράς & διανομής ηλεκτρικής ενέργειας) Εναέρια Δίκτυα
290 Εργοδηγού ΣΤ Ειδικότητας (εγκαταστάσεις παραγωγής, μεταφοράς & διανομής ηλεκτρικής ενέργειας) Υπόγεια Δίκτυα
291 Εργοδηγού ΣΤ Ειδικότητας (εγκαταστάσεις παραγωγής, μεταφοράς & διανομής ηλεκτρικής ενέργειας) Σταθμοί - Υποσταθμοί
292 Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη ΣΤ Ειδικότητας (εγκαταστάσεις παραγωγής, μεταφοράς & διανομής ηλεκτρικής ενέργειας) 1η Κατηγορία (παραγωγή - μεταφορά - διανομή, ηλεκτρικής ενέργειας)
293 Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη ΣΤ Ειδικότητας (εγκαταστάσεις παραγωγής, μεταφοράς & διανομής ηλεκτρικής ενέργειας) 2η Κατηγορία (παραγωγή - μεταφορά - διανομή, ηλεκτρικής ενέργειας)
294 Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη ΣΤ Ειδικότητας (εγκαταστάσεις παραγωγής, μεταφοράς & διανομής ηλεκτρικής ενέργειας) 3η Κατηγορία (παραγωγή - μεταφορά - διανομή, ηλεκτρικής ενέργειας)
295 Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη ΣΤ Ειδικότητας (εγκαταστάσεις παραγωγής, μεταφοράς & διανομής ηλεκτρικής ενέργειας) 4η Κατηγορία (παραγωγή - μεταφορά - διανομή, ηλεκτρικής ενέργειας)
296 Επίβλεψη Συντήρησης Εγκαταστάσεων ΣΤ Ειδικότητας (εγκαταστάσεις παραγωγής, μεταφοράς & διανομής ηλεκτρικής ενέργειας)
297 Ηλεκτρολόγου Θεάτρου
298 Τεχνικού Αερίων Καυσίμων
299 Τεχνίτη Αερίων Καυσίμων
300 Εγκαταστάτη Αερίων Καυσίμων
301 Βοηθού Χειριστή Μηχανημάτων Προβολής Κινηματογραφικών Ταινιών
302 Χειριστή Μηχανημάτων Προβολής Κινηματογραφικών Ταινιών
303 Χειριστή Ανυψωτικών Μηχανιμάτων Τήξεως Αλουμίνας
304 Οδηγού Ανελκυστήρων (ανελκυστήρες προσώπων - φορτίων)
305 Γενική Άδεια Εκτέλεσης Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
306 Άδεια Υπομηχανικού Ηλεκτρολόγου Β Τάξεως
307 Άδεια Υπομηχανικού Ηλεκτρολόγου Α Τάξεως
308 Γομωτή - Πυροδότη 2ης Κατηγορίας (γόμωσης - πυροδότησης Μεταλλευτικών & Λατομικών χώρων)
309 Οδικός Μεταφορέας Εμπορευμάτων ή Επιβατών
310 Διευθυντής Παραγωγής
311 Βοηθός Διευθυντή Παραγωγής
312 Φροντιστής
313 Γραμματέας Παραγωγής
314 Σκηνοθέτης
315 Βοηθός Σκηνοθέτη
316 Γραμματέας Λήψεων (Σκριπτ)
317 Διευθυντής Φωτογραφίας
318 Χειριστής Κινηματογραφικής Μηχανής Λήψης (Cameraman)
319 Βοηθός Χειριστή Κινηματογραφικής Μηχανής Λήψης (Cameraman)
320 Φωτογράφος Σκηνής
321 Μακινίστας
322 Βοηθός Μακινίστας
323 Chef Ηλεκτρολόγος
324 Α' Ηλεκτρολόγος (Χειριστής Φωτιστικών Σωμάτων)
325 Β' Ηλεκτρολόγος (Βοηθός Χειριστή Φωτιστικών Σωμάτων)
326 Χειριστής Γεννήτριας
327 Σκηνογράφος - Ενδυματολόγος
328 Βοηθός Σκηνογράφου - Ενδυματολόγου
329 Ενδυματολόγος
330 Βοηθός Ενδυματολόγου
331 Σκηνογράφος
332 Βοηθός Σκηνογράφος
333 Αμπιγιέρ / Αμπιγιέζ
334 Τεχνίτης Σκηνικών (Ζωγράφος)
335 Τεχνίτης Σκηνικών (Πλαστικός)
336 Τεχνίτης Ξυλουργός
337 Μηχανικός Ήχου
338 Ηχολήπτης
339 Βοηθός Ηχολήπτη (μπούμαν)
340 Σχεδιαστής Ήχου
341 Μοντέρ
342 Βοηθός Μοντέρ
343 Μοντέρ Αρνητικού
344 Μακιγιέρ / Μακιγιέζ
345 Βοηθός Μακιγιέρ / Μακιγιέζ
346 Κομμωτής / Κομμώτρια
347 Τεχνουργός Ειδικών Εφφέ
348 Βοηθός Τεχνουργού Ειδικών Εφφέ
349 Τεχνικός Ειδικών Οπτικών Εφφέ με χρήση H/Y
350 Τεχνικός Ειδικών Ηχητικών Εφφέ με χρήση H/Y
351 Τεχνικός Προϊστάμενος Εργαστηρίου
352 Τεχνικός Χρωματικού Ελέγχου Ταινίας (Εταλονέρ)
353 Τεχνικός Εμφανιστής - Εκτυπωτής
354 Βοηθός Τεχνικού Εργαστηρίου
355 Τεχνικός Μίξης Ήχου
356 Μηχανικός Τηλεόρασης - Master control
357 Τεχνικός Μεταγραφών
358 Χειριστής Κονσόλας Μίξης Εικόνας
359 Εικονολήπτης (Χειριστής Τηλεοπτικής Μηχανής Λήψεως)
360 Ηλεκτρονικός Ραδιοζεύξεων - LINK
361 Τεχνικός Ρύθμισης Εικόνας
362 Τεχνικός Ροής Προγράμματος
363 Τεχνικός Δικτύου Εκπομπής (RF)
364 Χειριστής AUTO CUE
365 Βοηθός Σκηνοθέτη Τηλεοπτικού Πλατό (Floor Manager)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved