ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Άλλες Ρυθμίσεις Επιστροφή    
Πώς χορηγείται άδεια πρατηρίου άρτου (28/6/07)


Αθήνα 28.6.2007, 08:02
Τον τρόπο που χορηγείται η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίου άρτου και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, καθορίζει απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Υγείας.

Θα πρέπει να σημειωθεί προκαταβολικά ότι για τη χορήγηση ή την αντικατάσταση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίου άρτου εφαρμόζεται καταρχήν η διαδικασία που αναφέρεται στις διατάξεις του άρθρου 80 του ΔΚΚ (ν. 3463/2006), όπως αυτό εκάστοτε ισχύει, και της υπ’ αριθμ. 10551/2007 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως αυτή συμπληρώνεται με την παρούσα απόφαση.

Η διαδικασία χορήγησης της άδειας περιλαμβάνει δύο στάδια: αυτό της προέγκρισης και της τελικής έγκρισης.

Προέγκριση
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης πρατηρίου άρτου είναι τα εξής:
1. Αίτηση προς την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ή της Κοινότητας στην οποία θα αναγράφεται η αιτούμενη άδεια, τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου και η ακριβής θέση του ακινήτου, η οποία θα σημειώνεται σε διάγραμμα της περιοχής όπως, απόσπασμα οδοράματος ή οδοιπορικό σκαρίφημα.
2. Παράβολο υπέρ του οικείου Δήμου η Κοινότητας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
3. Αποδεικτικό έγγραφο σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ.7 της Αιβ/8577/83 Υγ. Διάταξης, από το οποίο αποδεικνύεται ότι είναι επιτρεπτή η χρήση πρατηρίου άρτου στο συγκεκριμένο οίκημα, εφόσον το κατάστημα συστεγάζεται με κατοικίες.

Στη χορηγούμενη άδεια προέγκρισης θα γίνεται επισήμανση ότι, για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίου άρτου, θα απαιτηθεί η προσκόμιση των δικαιολογητικών που προβλέπονται στο επόμενο κεφάλαιο, μεταξύ των οποίων και θεωρημένο από την αρμόδια πολεοδομία σχεδιάγραμμα.

Τελική άδεια
Τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίου άρτου, η οποία χορηγείται μετά την κατά τα ανωτέρω χορήγηση της προέγκρισης, καθορίζονται ως ακολούθως:
1. Αίτηση προς την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ή της Κοινότητας στην οποία θα αναγράφεται η αιτούμενη άδεια.
2. Προκειμένου για εταιρική επιχείρηση, θα υποβάλλεται το καταστατικό της επιχείρησης συνοδευόμενο, εάν δεν ορίζεται σε αυτό, από τον ορισμό, από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης, του υγειονομικού ή αγορανομικού υπεύθυνου της επιχείρησης, καθώς και από ταυτόχρονη δήλωση αποδοχής του ορισμού από τον εν λόγω υπεύθυνο.
3. Βεβαίωση έναρξης εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ.
4. Σχεδιάγραμμα του καταστήματος (κάτοψη, τομή), όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 7 της ΥΔ Α1β/8577/83, όπως ισχύει, σε τρία αντίγραφα, στο οποίο απεικονίζονται οι χώροι, οι διαστάσεις και η επιφάνεια του καταστήματος και θα προκύπτει ότι το κατάστημα ικανοποιεί τις απαιτήσεις του αρ. 4 του ν. 3526/2007.
5. Σχεδιάγραμμα θεωρημένο από την υπηρεσία πολεοδομίας της οικείας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ή του Δήμου, στο οποίο θα βεβαιώνεται ότι, το κτίριο είναι νόμιμο και ο χώρος του καταστήματος είναι κύριας χρήσης προοριζόμενος για εμπόριο ή άλλη επαγγελματική χρήση, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κτιριοδομικό Κανονισμό.
6. Πιστοποιητικό πυροπροστασίας από την αρμόδια Πυροσβεστική υπηρεσία.
7. Σύμφωνη γνώμη της Αρμόδιας Υπηρεσίας Υγείας ότι πληρούνται οι υγειονομικοί όροι λειτουργίας του καταστήματος.

Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού πυροπροστασίας και τη γνωμάτευση της υγειονομικής υπηρεσίας ενεργεί η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ή της κοινότητας.

Ενιαία άδεια
Εάν το πρατήριο άρτου πρόκειται να λειτουργήσει εντός μικτού καταστήματος όπως στο ν. 3526/2007 και στην υπ’ αριθμ. Α1β/8577/83 υγειονομική διάταξη, χορηγείται ενιαία άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, στην οποία αναγράφονται όλες οι χρήσεις του καταστήματος και τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά ενσωματώνονται στα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την χορήγηση της αντίστοιχης άδειας του καταστήματος αυτού.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved