ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Υπουργικές Αποφάσεις Επιστροφή    
Ένταξη Εκπαιδευτικού Προσωπικού σε οργανικές θέσεις Βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή και Καθηγητή Εφαρμογών (19/10/08)


Αθήνα 19.10.2008, 22:14
Η παρακάτω απόφαση δημσοιεύεται στο ΦΕΚ Β/ αρ. 2117/14 Οκτωβρίου 2008 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Αριθμ. 5121.02/09/2008 (7)
Ένταξη Εκπαιδευτικού Προσωπικού σε οργανικές θέσεις Βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή και Καθηγητή Εφαρμογών

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2638/1998 «Οργάνωση και λειτουργία της Ναυτικής Εκπαίδευσης ……. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 204 Α΄/2.9.1998).
β) των άρθρων 5, 13 και 15 του ν. 3450/2006 «Αναβάθμιση και αναδιάρθρωση της ναυτικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 64 Α΄/30.3.2006).
2. Την υπ’ αριθμ. 5121.02/01/2008/16.1.2008 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα: «Συγκρότηση Ειδικού Επταμελούς Εκλεκτορικού Σώματος ένταξης υπηρετούντος Εκπαιδευτικού Προσωπικού των ΑΕΝ σε βαθμίδες» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 20/18.1.2008).
3. Το από 11.7.2008 Πρακτικό Συνεδρίασης του Ειδικού Επταμελούς Εκλεκτορικού Σώματος ένταξης υπηρετούντος Εκπαιδευτικού Προσωπικού των ΑΕΝ σε βαθμίδες.
4. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη, η οποία ανέρχεται σε εξήντα μία χιλιάδες (61.000) ευρώ περίπου ετησίως, βαρύνει εξ ημισείας τον Κρατικό Προϋπολογισμό και τον Ειδικό Λογαριασμό του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης ΥΕΝΑΝΠ, αποφασίζουμε:
Α. Την ένταξη του κατωτέρω Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) σε οργανικές θέσεις, στις ΑΕΝ που υπηρετούν, ως εξής:
1. Βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή Ναυτικών Μαθημάτων.
− ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΗΣ Ιωάννης του Γεωργίου, ειδικότητας Πλοιάρχου Α΄ τάξης Ε.Ν., ΑΕΝ/Ηπείρου.
− ΚΑΠΟΥΡΕΛΑΚΟΣ Γεώργιος του Παναγιώτη, ειδικότητας Μηχανικού Α΄ τάξης Ε.Ν., ΑΕΝ/Κρήτης.
− ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ Γεώργιος του Ιωάννη, ειδικότητας Πλοιάρχου Α΄ τάξης Ε.Ν., ΑΕΝ/Σύρου.
− ΚΑΡΚΟΥΛΙΑΣ Αθανάσιος του Αθανασίου, ειδικότητας Πλοιάρχου Α΄ τάξης Ε.Ν., ΑΕΝ/Ασπροπύργου.
− ΚΑΡΠΩΝΗΣ Αθανάσιος του Νικολάου, ειδικότητας Πλοιάρχου Α΄ τάξης Ε.Ν., ΑΕΝ/Μακεδονίας.
− ΚΕΣΙΚΙΑΔΗΣ Εμμανουήλ του Λάζαρου, ειδικότητας Μηχανικού Α΄ τάξης Ε.Ν., ΑΕΝ/Χίου.
− ΜΑΡΟΥΔΑ Μαριάννα του Δημητρίου, ειδικότητας Πλοιάρχου Α΄ τάξης Ε.Ν., ΑΕΝ/Οινουσσών.
− ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ Νικόλαος−Πέτρος του Κων/νου, ειδικότητας Πλοιάρχου Α΄ τάξης Ε.Ν., ΑΕΝ/Ηπείρου.
− ΝΤΑΦΟΥΛΗΣ Βασίλειος του Ευαγγέλου, ειδικότητας Πλοιάρχου Α΄ τάξης Ε.Ν., ΑΕΝ/Ύδρας.
− ΝΤΙΓΡΙΝΤΑΚΗΣ Χαρίλαος του Γεωργίου, ειδικότητας Πλοιάρχου Α΄ τάξης Ε.Ν., ΑΕΝ/Κρήτης.
− ΠΑΡΑΣΧΗΣ Απόστολος του Νικολάου, ειδικότητας Πλοιάρχου Α΄ τάξης Ε.Ν., ΑΕΝ/Ηπείρου.
− ΣΚΕΜΠΕΣ Απόστολος του Κων/νου, ειδικότητας Πλοιάρχου Α΄ τάξης Ε.Ν., ΑΕΝ/Ασπροπύργου.
− ΣΚΛΑΠΑΝΗΣ Κων/νος του Λάμπρου, ειδικότητας Μηχανικού Α΄ τάξης Ε.Ν., ΑΕΝ/Ασπροπύργου και
− ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ Παναγιώτης του Γερασίμου, ειδικότητας Πλοιάρχου Α΄ τάξης Ε.Ν., ΑΕΝ/Ασπροπύργου.
2. Βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων.
− ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ Ευάγγελος του Γεωργίου, ειδικότητας Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού, ΑΕΝ/Κρήτης.
3. Βαθμίδα Καθηγητή Εφαρμογών Ναυτικών Μαθημάτων.
− ΚΟΥΒΕΛΗΣ Δημήτριος του Ευσταθίου, ειδικότητας Ραδιοτηλεγραφητή Β΄ τάξης Ε.Ν. , ΑΕΝ/Ασπροπύργου και
− ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ Γεράσιμος του Σπυράγγελου, ειδικότητας Ραδιοτηλεγραφητή Α΄ τάξης Ε.Ν., ΑΕΝ/Ιονίων Νήσων.
4. Βαθμίδα Καθηγητή Εφαρμογών Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων.
− ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗ Σταυρούλα του Γεωργίου, ειδικότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ΑΕΝ/Ασπροπύργου
και
− ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ελισάβετ−Χριστίνα του Ευαγγέλου, ειδικότητας Αγγλικής Γλώσσας, ΑΕΝ/Ασπροπύργου.
Β. Την παραμονή του κατωτέρω Εκπαιδευτικού Προσωπικού σε προσωποπαγείς θέσεις, στις ΑΕΝ που υπηρετούν, ως εξής:
1. Βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων.
− ΒΙΩΝΗ Πηνελόπη του Δημητρίου, ειδικότητας Φυσικού, ΑΕΝ/Ασπροπύργου.
− ΚΑΡΝΑΒΑΣ Στέφανος του Ιωάννη, ειδικότητας Μαθηματικού, ΑΕΝ/Οινουσσών.
− ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ Παναγιώτης του Ιωάννη, ειδικότητας Μαθηματικού, ΑΕΝ/Σύρου.
− ΚΟΝΤΟΥΔΑΚΗ−ΜΠΑΚΑ Αργυρή του Αριστείδη, ειδικότητας Μαθηματικού, ΑΕΝ/Ασπροπύργου.
− ΜΑΚΚΑ Μαρία του Χριστόφορου, ειδικότητας Χημικού Μηχανικού, ΑΕΝ/Χίου.
− ΜΑΝΟΣ Δημήτριος του Βασιλείου, ειδικότητας Φυσικού, ΑΕΝ/Ασπροπύργου.
− ΝΕΙΛΑΣ Ιωάννης του Νικολάου, ειδικότητας Φυσικού, ΑΕΝ/Ασπροπύργου.
− ΝΤΟΥΣΚΑ Λαμπρινή του Ευαγγέλου, ειδικότητας Φυσικού, ΑΕΝ/Ηπείρου.
− ΤΣΑΦΑΡΗΣ Σπυρίδων του Γεωργίου, ειδικότητας Μηχανολόγου Μηχανικού, ΑΕΝ/Κρήτης.
− ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ Νικόλαος του Γεωργίου, ειδικότητας Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού, ΑΕΝ/Ασπροπύργου.
− ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ Εμμανουήλ του Γεωργίου, ειδικότητας Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής, ΑΕΝ/Κρήτης και
− ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ Αθανασία του Μάριου−Κυριάκου, ειδικότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ΑΕΝ/Ασπροπύργου.
2. Βαθμίδα Επιμελητή.
− ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Μιλτιάδης του Ευσταθίου, ειδικότητας Μηχανικού Β΄ τάξης Ε.Ν., ΑΕΝ/Ασπροπύργου.
− ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος του Κων/νου, ειδικότητας Ηλεκτρονικού, ΑΕΝ/Ασπροπύργου.
− ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ Νικόλαος του Ελευθερίου, ειδικότητας Τεχνολόγου Ηλεκτρονικού, ΑΕΝ/Κρήτης.
− ΚΑΤΙΒΟΣ Μιχαήλ του Βασιλείου, ειδικότητας Ηλεκτρονικού, ΑΕΝ/Ηπείρου.
− ΚΩΝΣΤΑ Δήμητρα του Σωτηρίου, ειδικότητας Ηλεκτρονικού, ΑΕΝ/Ασπροπύργου.
− ΜΑΜΑΛΗΣ Κων/νος του Δημητρίου, ειδικότητας Ηλεκτρονικού, ΑΕΝ/Ηπείρου.
− ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Κυριάκος του Χρήστου, ειδικότητας Μηχανολόγου, ΑΕΝ/Ασπροπύργου.
− ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης του Ανδρέα, ειδικότητας Ραδιοηλεκτρολόγου, ΑΕΝ/Ηπείρου.
− ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ Δημήτριος του Εμμανουήλ, ειδικότητας Μηχανολόγου, ΑΕΝ/Κρήτης.
− ΠΙΤΕΡΟΣ Ανδρέας του Δημητρίου, ειδικότητας Μηχανολόγου, ΑΕΝ/Ασπροπύργου.
− ΠΙΤΕΡΟΣ Νικόλαος του Δημητρίου, ειδικότητας Ηλεκτρονικού, ΑΕΝ/Κύμης.
− ΣΚΟΡΔΑ Αγγελική του Κων/νου, ειδικότητας Μηχανολόγου, ΑΕΝ/Ασπροπύργου.
− ΤΖΙΝΤΖΗΡΑΣ Αθανάσιος του Ευσταθίου, ειδικότητας Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου, ΑΕΝ/Ασπροπύργου.
− ΤΣΟΥΜΑΣ Νικόλαος του Κων/νου, ειδικότητας Μηχανικού Γ΄ τάξης Ε.Ν., ΑΕΝ/Ασπροπύργου και
− ΥΑΚΙΝΘΟΣ Χαράλαμπος του Γεωργίου, ειδικότητας Πληροφορικής, ΑΕΝ/Μακεδονίας.
3. Βαθμίδα Καθηγητή Ειδικών Μαθημάτων Ειδικότητας Αγγλικής Γλώσσας.
− ΓΡΗΓΟΡΟΓΛΟΥ−ΔΙΑΜΑΝΤΗ Αικατερίνη του Γεωργίου, ΑΕΝ/Μακεδονίας.
− ΔΙΑΜΑΝΤΗ Αγλαϊα του Αναστασίου, ΑΕΝ/Ασπροπύργου.
− ΔΟΥΝΑΒΗΣ Γεώργιος του Μάρκου, ΑΕΝ/Σύρου.
− ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ Αικατερίνη του Ανδρέα, ΑΕΝ/Ηπείρου.
− ΚΡΟΟΥΠΑ Σταυρούλα του Θεόφιλου, ΑΕΝ/Ηπείρου.
− ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΔΗΣ Χρήστος του Αστέριου, ΑΕΝ/Μακεδονίας.
− ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΗ Βιργινία του Κων/νου, ΑΕΝ/Χίου.
− ΜΑΜΑΛΗ Ελένη του Παναγιώτη, ΑΕΝ/Ασπροπύργου.
− ΜΕΝΕΓΑΤΟΥ Ρουμπίνα του Παναγή, ΑΕΝ/Ιονίων Νήσων.
− ΜΠΑΚΑ Σοφία του Παναγιώτη, ΑΕΝ/Ασπροπύργου.
− ΡΗΓΑΚΗ Ιορδάνα του Κων/νου, ΑΕΝ/Μακεδονίας.
− ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος του Ιωάννη, ΑΕΝ/Ύδρας
και
− ΤΣΙΚΑΛΑΚΗ Σοφία του Γεωργίου, ΑΕΝ/Κρήτης.
Το Ε.Π. που παραμένει σε προσωποπαγείς θέσεις διέπεται από το νομικό και μισθολογικό καθεστώς του ν. 2638/1998.
Γ. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Δ. Να δημοσιευθεί και να κοινοποιηθεί αρμοδίως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 2 Οκτωβρίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved