ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
"Επιταγή εισόδου" στον Τουρισμό για 10.000 ανέργους

 

Αθήνα 9.5.2013, 15:32

Πρόγραμμα που αφορά την κατάρτιση και απασχόληση 10.000 νέων έως 29 ετών στον τομέα του Τουρισμού παρουσίασαν σήμερα οι υπουργοί Εργασίας και Τουρισμού. Το πρόγραμμα θα υλοποιήσουν ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) και η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων(ΕΕΔΕ).

Σκοπός του προγράμματος είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας μας.

Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν περίπου 10.000 άνεργοι νέοι ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών, εκ των οποίων 2.000 θα είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων - ΤΕΙ και 8.000 απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα υλοποιηθεί μία δέσμη παρεμβάσεων που θα περιλαμβάνει:
- Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών.
- Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας διάρκειας 500 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 5 μήνες.
- Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων που παρέχονται στον ωφελούμενο από τον πάροχο κατάρτισης και τους Συνδικαιούχους πριν και κατά τη διάρκεια της κατάρτισης (θεωρητικής και πρακτικής), που αφορούν ενδεικτικά:
1. Από πλευράς συνδικαιούχων: α) υπηρεσίες αναφορικά με τη διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών / δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, β) υπηρεσίες εποπτείας και συντονισμού των εποπτών πρακτικής
2. Από πλευράς παρόχων κατάρτισης: α) Υπηρεσίες για την κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών / δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, στην τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του καταρτιζόμενου στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης, μέσω του επόπτη Πρακτικής και β) επιπρόσθετες υπηρεσίες για την μετατροπή της πρακτικής άσκησης του καταρτιζόμενου σε σύμβαση εργασίας και την τοποθέτηση του στην επιχείρηση πρακτικής
- Επιχορήγηση της επιχείρησης που προβαίνει στην πρόσληψη του ωφελουμένου αμέσως μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης, η οποία θα αποτελέσει αντικείμενο άλλης πρόσκλησης.

Η κατάρτιση θα παρασχεθεί από παρόχους κατάρτισης που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα εγγραφούν στο «Μητρώο Παρόχων» της παρούσας.

Κάθε άνεργος που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον, εφ’ όσον επιλεγεί βάσει των κριτηρίων και της διαδικασίας που περιγράφεται στην απόφαση, θα εγγραφεί σε «Μητρώο Ωφελουμένων» και θα δικαιούται την «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας», η οποία θα του δώσει τη δυνατότητα να λάβει υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρία και πρακτική).

Η Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας αφορά ποσό 1.100€, το οποίο αντιστοιχεί στη λήψη υπηρεσιών κατάρτισης (θεωρία και πρακτική) και συμβουλευτικής καθοδήγησης και υποστήριξης, των ωφελουμένων από τους παρόχους κατάρτισης. Το ποσό αυτό θα ανέλθει στα 1.400 ευρώ, στην περίπτωση μετατροπής της πρακτικής άσκησης του καταρτιζόμενου, σε σύμβαση εργασίας, της οποίας η διάρκεια δεν θα είναι μικρότερη των έξι μηνών, δεδομένου ότι στην περίπτωση αυτή ο πάροχος κατάρτισης θα έχει παράσχει επιπρόσθετες και αποτελεσματικότερες υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης από τις αρχικές, οι οποίες εν τέλει οδήγησαν με επιτυχία στην υπογραφή σύμβασης εργασίας του καταρτιζομένου.

Το Εκπαιδευτικό Επίδομα περιλαμβάνει το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και το επίδομα πρακτικής άσκησης. Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε: α) 2.700€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) για αποφοίτους Πανεπιστημίων - ΤΕΙ», εκ των οποίων 400€ αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 2.300€ στο επίδομα πρακτικής άσκησης, β) 2.400€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) για αποφοίτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», εκ των οποίων 400€ αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 2.000€ στο επίδομα πρακτικής άσκησης

Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελουμένων αρχίζει από 10 Μαΐου 2013 και λήγει την 27 Μαΐου 2013 και ώρα 24:00. Η υποβολή των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί στον πάροχο κατάρτισης που θα επιλέξει ο ίδιος ο άνεργος από το μητρώο παρόχων και θα τον βρει  στην ειδική ιστοσελίδα http://www.sete-voucher.gr.

Ταυτότητα
Η δράση, που θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι 30 Οκτωβρίου 2014, έχει τίτλο «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους του τουριστικού τομέα ηλικίας ως 29 ετών» και ο συνολικός προϋπολογισμός της ανέρχεται στο ποσό των 39 εκατ. ευρώ. Χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Στην παρουσίαση του προγράμματος παρέστησαν η γενική γραμματέας Εργασίας Άννα Στρατινάκη, η γενική γραμματέας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων Άννα Δαλλαπόρτα, ο γενικός γραμματέας Τουρισμού Αναστάσιος Λιάσκος, ο γενικός γραμματέας Τουριστικών Υποδοµών και Επενδύσεων του υπουργείου Τουρισµού κ. Ιωάννης Πυργιώτης, ο πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) Κωνσταντίνος Λαμπρινόπουλος, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) Ανδρέας Ανδρεάδης καθώς και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Συνδέσμου.

* Ακολουθεί ενημερωτικό σημείωμα του ΣΕΤΕ με την μορφή ερωταπαντήσεων.

 

ΕΡΩΤΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Α. ΓΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ (ΑΝΕΡΓΟΥΣ)
Ποιοί έχουν δικαίωμα συμμετοχής;
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργοι νέοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
* Απόφοιτοι Πανεπιστημίων - ΤΕΙ
- Είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
- Έχουν γεννηθεί από 1.1.1983 μέχρι και 31.12.1995.
- Έίναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
* Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
- Έχουν γεννηθεί από το 1.1.1983 μέχρι και 31.12.1995.
- Έίναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν 10.000 άνεργοι νέοι ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών, εκ των οποίων:
- 2.000 θα είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων - ΤΕΙ.
- 8.000 θα είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Μπορώ να υποβάλλω δύο αιτήσεις συμμετοχής;
Κάθε ενδιαφερόμενος ανεξάρτητα σε ποια ομάδα ωφελουμένων ανήκει, έχει δικαίωμα να υποβάλλει μία αίτηση συμμετοχής σε μια μόνο Διοικητική Περιφέρεια, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής του.

Ποιές είναι οι προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων;
Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελουμένων αρχίζει από 10/05/2013 και λήγει την 27/5/2013 και ώρα 24.00.

Τι είναι ο ΚΑΥΑΣ;
Ο Κωδικός Αριθμός Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ) είναι μοναδικός για κάθε αίτηση συμμετοχής, χορηγείται αυτόματα από το οικείο μηχανογραφικό σύστημα με την υποβολή της, αποτελεί το αποδεικτικό υποβολής της και χρησιμοποιείται αντί για το ονοματεπώνυμο του αιτούντος σε όλα τα έγγραφα (Μητρώα, πίνακες κ.ά.) που δημοσιεύονται στο πλαίσιο της πρόσκλησης.
Όσοι έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής ενημερώνονται για την εγγραφή τους ή μη στο Μητρώο Ωφελουμένων με δική τους φροντίδα και επιμέλεια παρακολουθώντας την ειδική ιστοσελίδα
http://www.sete-voucher.gr.

Μαζί με την αίτηση συμμετοχής πρέπει να υποβάλλω και τα δικαιολογητικά μου;
Όχι, η υποβολή δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί μετά από τη διαδικασία μοριοδότησης και εφόσον ο άνεργος συμπεριληφθεί στο Μητρώο ωφελουμένων.

Που θα υποβάλω τα δικαιολογητικά μου;
Η υποβολή των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί στον πάροχο κατάρτισης που θα επιλέξει ο ίδιος ο άνεργος από το μητρώο παρόχων και θα τον βρει στην ειδική ιστοσελίδα
http://www.sete-voucher.gr.

Είμαι απόφοιτος πανεπιστημίου. Ποια είναι τα κριτήρια μοριοδότησης;
- Έτος κτήσης πτυχίου
- Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. Έτος 2012)
- Βαθμός πτυχίου
- Κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου με αντικείμενο στον τουρισμό
- Κατοχή πιστοποιητικού γνώσης ξένης γλώσσας, των γλωσσών που αναγράφονται στο παράρτημα της πρόσκλησης
- Κατοχή πιστοποιητικού καλής γνώσης δεύτερης ξένης γλώσσας, των γλωσσών που αναγράφονται στο παράρτημα της πρόσκλησης
- Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας

Τι πιστοποιητικό πρέπει να προσκομίσω για την απόδειξη καλής γνώσης ξένης γλώσσας;
Τα πιστοποιητικά για την απόδειξη της καλής γνώσης ξένης γλώσσας αναφέρονται αναλυτικά στο παράρτημα της πρόσκλησης.

Έχω σπουδάσει και έχω αποκτήσει το πτυχίο μου στην Αγγλία, απαιτείται να προσκομίσω πιστοποιητικό για την απόδειξη ξένης γλώσσας;
Δεν απαιτείται η απόδειξη γνώσης ξένης γλώσσας εάν η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης.
Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα.

Έχω Advanced για την γνώση Αγγλικών. Είναι αποδεκτό;
Ναι είναι αυτονόητο ότι οι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου αποδεικνύουν και τη γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου.

Είμαι απόφοιτος υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ποια είναι τα κριτήρια μοριοδότησης;
- Ηλικία υποψηφίου.
- Κατοχή τίτλου σπουδών αναγνωρισμένης σχολής τουριστικών επαγγελμάτων
- Κατοχή πιστοποιητικού γνώσης ξένης γλώσσας, των γλωσσών που αναγράφονται στο παράρτημα της πρόσκλησης
- Κατοχή πιστοποιητικού καλής γνώσης δεύτερης ξένης γλώσσας, των γλωσσών που αναγράφονται στο παράρτημα της πρόσκλησης
- Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας.
- Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2012).

Τι γίνεται σε περίπτωση ισοβαθμίας;
Σε περίπτωση ισοβαθμιών κατά τη μοριοδότηση, προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει περισσότερα μόρια στο υψηλότερο σε μοριοδότηση κριτήριο και αν αυτά συμπίπτουν, στο αμέσως επόμενο σε μοριοδότηση κριτήριο και στο αντιστοίχως επόμενο. Αν και πάλι παρουσιάζεται ισοβαθμία προηγείται ο υποψήφιος, που έχει υποβάλει νωρίτερα την αίτηση συμμετοχής του.

Πως θα μάθω εάν η αίτηση μου έχει γίνει αποδεκτή;
Όσοι έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής ενημερώνονται για την εγγραφή τους ή μη στο Μητρώο Ωφελουμένων με δική τους φροντίδα και επιμέλεια παρακολουθώντας την ειδική ιστοσελίδα
http://www.sete-voucher.gr.

Μέχρι πότε μπορώ να ενεργοποιήσω το voucher;
Οι ωφελούμενοι θα πρέπει μέχρι 31 Οκτωβρίου 2013 (31/10/2013) να μεριμνήσουν και να ενεργοποιήσουν την επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας .
Η ενεργοποίηση της επιταγής γίνεται μετά τη σύναψη σύμβασης μεταξύ του καταρτιζόμενου, του παρόχου κατάρτισης και της επιχείρησης για πρακτική άσκηση, με την ηλεκτρονική υποβολή στην ειδική ιστοσελίδα από τον πάροχο κατάρτισης της ημερομηνίας σύναψης της σύμβασης καθώς και του ΚΑΥΑΣ του ωφελούμενου.

Πότε ξεκινά το πρόγραμμα κατάρτισης;
Από την ενεργοποίηση της επιταγής και για διάστημα έως 20 ημερολογιακών ημερών, ο πάροχος κατάρτισης οφείλει να υποβάλει Δήλωση Έναρξης Τμήματος/Προγράμματος Κατάρτισης, με συμμετέχοντα τον ωφελούμενο.

Μπορώ να υπογράψω σύμβαση με δύο παρόχους;
Όχι, ο κάθε πάροχος μέσω του μηχανογραφικού συστήματος μπορεί να ελέγχει εάν το voucher είναι σε ισχύ και εάν έχει υπογράψει σύμβαση με άλλο πάροχο.

Σε ποια περίπτωση μπορεί να ακυρωθεί η επιταγή εισόδου;
Ο ωφελούμενος χάνει το δικαίωμα της ενίσχυσης και διαγράφεται από το Μητρώο Ωφελουμένων, στις παρακάτω περιπτώσεις:
- Εάν δεν ενεργοποιήσει την επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.
- Εάν από τα δικαιολογητικά που θα υποβάλει στον πάροχο κατάρτισης ή στην ΕΕΔΕ, διαπιστωθεί ότι δεν τεκμηριώνονται τα στοιχεία που έχει δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής του στη δράση. Στην περίπτωση αυτή ο πάροχος κατάρτισης ενημερώνει τον δικαιούχο και ο υποψήφιος διαγράφεται αυτόματα από το Μητρώο Ωφελουμένων, ή διαγράφεται αυτεπαγγέλτως από τον δικαιούχο.
- Εάν ο ωφελούμενος υπερβεί το επιτρεπόμενο όριο απουσιών κατά τη διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης του προγράμματος κατάρτισης.

Πότε και που θα καταβληθεί το επίδομα;
Το επίδομα της θεωρητικής κατάρτισης καταβάλλεται με την ολοκλήρωση της θεωρητικής κατάρτισης και εφόσον έχει συμπληρωθεί ένας μήνας από την πρακτική άσκηση, και το επίδομα της πρακτικής άσκησης καταβάλλεται με την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.
Τόσο το επίδομα θεωρητικής, όσο και το επίδομα πρακτικής άσκησης θα καταβάλλονται στον τραπεζικό λογαριασμό που κάθε καταρτιζόμενος έχει δηλώσει κατά την υποβολή της «Αίτησης Συμμετοχής» του στη δράση και στον οποίο θα πρέπει να αναφέρεται ως πρώτος δικαιούχος.

Ποια δικαιολογητικά πρέπει ο ωφελούμενος να προσκομίσει στον πάροχο κατά την εγγραφή του;
Ο ωφελούμενος για την εγγραφή του στον πάροχο κατάρτισης οφείλει να προσκομίσει:
- Την Αίτηση Συμμετοχής του.
- Τα δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση των στοιχείων που δήλωσε στην Αίτηση Συμμετοχής του.
Δικαιολογητικά που θα πρέπει να κατατεθούν:
* Για την ομάδα ωφελουμένων «Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ»
- Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή άλλο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας.
- Επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ, στο οποίο θα πρέπει να αναγράφεται ο βαθμός και η ημερομηνία κτήσης του (διαφορετικά να συνοδεύεται από άλλο επίσημο έγγραφο του Πανεπιστημίου/ τεχνολογικού ιδρύματος στο οποίο θα αναγράφεται η σχετική πληροφορία) ή Επικυρωμένο αντίγραφο βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ.
- Επικυρωμένο αντίγραφο τυχόν μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και της θεματικής του.
- Επικυρωμένα αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών εφόσον υπάρχει, σύμφωνα με το παράρτημα της πρόσκλησης.
- Επικυρωμένο αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του οικονομικού έτους 2012 (εισοδήματα 2011).
- Επικυρωμένο αντίγραφο της κάρτας ανεργίας του εν ισχύ.
* Για την ομάδα ωφελουμένων «Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας ή μεταδευτερο-βάθμιας εκπαίδευσης»
- Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή άλλο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας.
- Επικυρωμένο αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του οικονομικού έτους 2012 (εισοδήματα 2011).
- Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών αναγνωρισμένης σχολής τουριστικών επαγγελμάτων εφόσον υπάρχει.
- Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης ξένης γλώσσας εφόσον υπάρχει, σύμφωνα με το παράρτημα της πρόσκλησης.
- Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης δεύτερης ξένης γλώσσας εφόσον υπάρχει, σύμφωνα με το παράρτηματης παρούσας.
- Επικυρωμένο αντίγραφο της κάρτας ανεργίας του εν ισχύ.

 

Β. ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥΣ (ΕΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)
Ποιοί έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο μητρώο παρόχων;
Δικαίωμα συμμετοχής στο Μητρώο Παρόχων και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Παρόχων στο πλαίσιο της παρούσας, έχει:
- Κάθε αδειοδοτημένος ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 ή Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2, πάροχος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και κάθε πάροχος ο οποίος σύμφωνα με το Ν.4093/2012, παρ. Θ, περιπτ. Θ15, αριθμ. 5 και σύμφωνα με το Ν.4111/2013, άρθρο 30, παρ. 36, νοείται ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 και Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2.
Κάθε πάροχος κατάρτισης, θα πρέπει στην δομή όπου θα πραγματοποιηθεί η κατάρτιση, να έχει εξασφαλίσει προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ, σύμφωνα με το Νόμο 4067/2012 (ΦΕΛ 79/Α/2012) «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» και τις Οδηγίες Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Σχεδιάζοντας για Όλους».
- Είναι δυνατή, για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας σε ΑΜΕΑ σύμφωνα με την ανωτέρω περίπτωση Β), η μίσθωση δομών, μόνο μεταξύ των παρόχων που περιγράφονται στην περ. Α), της παρούσας παραγράφου.

Ποιες είναι οι προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων;
Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής των παρόχων κατάρτισης αρχίζει από 10/05/2013 έως την 30/06/2013 και ώρα 24.00.

Ένα εργαστήριο ελευθέρων σπουδών μπορεί να είναι πάροχος στο πρόγραμμα;
Ναι, μπορεί ως Κέντρο Δια Βίου μάθησης επιπέδου 1, με την προϋπόθεση ότι η δομή όπου θα πραγματοποιηθεί η κατάρτιση θα εξασφαλίζει προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που αναφέρεται στην πρόσκληση.

Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να συνεργαστούν στο πρόγραμμα για την πρακτική άσκηση των καταρτιζομένων;
Η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις ενδεικτικά και όχι περιοριστικά που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας, δηλαδή σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων, επιχειρήσεις σύνθετης τουριστικής ανάπτυξης, επιχειρήσεις συνεδριακού τουρισμού, επιχειρήσεις εκθεσιακού τουρισμού, επιχειρήσεις δραστηριοποίησης σε υπηρεσίες εστίασης, τουριστικά γραφεία, αεροπορικές και ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις, εταιρείες μεταφορών και επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, επιχειρήσεις κρουαζιέρας, επιχειρήσεις επαγγελματικών σκαφών, λειτουργίας μαρινών, επιχειρήσεις επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών καθώς και επιχειρήσεις εξυπηρέτησης των ανωτέρω, μέλη ή μη του Σ.Ε.Τ.Ε., στις οποίες δεν συμμετέχει έμμεσα ή άμεσα το Ελληνικό Δημόσιο και οι οποίες για την πρόσληψη του προσωπικού τους δεν υπάγονται στις διατάξεις του Ν.2190/1994 όπως ισχύει σήμερα. Η πρακτική άσκηση θα έχει συνάφεια με το αντικείμενο του προγράμματος θεωρητικής κατάρτισης που επέλεξε ο ωφελούμενος.
Οι επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης με βάση τη Στατιστική Ταξινόμηση των Οικονομικών Δραστηριοτήτων NACE REV.2 της Ευρωπαϊκής Ένωσης δύνανται να εμπίπτουν στις εξής κατηγορίες ΣΤΑΚΟΔ 08: 49, 50, 51, 52, 55, 56, 62, 63, 73, 74, 77, 79, 81, 82, 90, 92, 93 και 94.

Πότε ξεκινά ένα πρόγραμμα κατάρτισης;
Από την ενεργοποίηση της επιταγής (σύναψη σύμβασης μεταξύ  καταρτιζόμενου, παρόχου κατάρτισης και επιχείρησης για πρακτική άσκηση) και για διάστημα έως είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, ο πάροχος κατάρτισης οφείλει να υποβάλει Δήλωση Έναρξης Τμήματος/Προγράμματος Κατάρτισης, με συμμετέχοντα τον ωφελούμενο.

Τι γίνεται στην περίπτωση που ένας πάροχος δεν ξεκινήσει στο διάστημα των 20 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης το πρόγραμμα;
Εάν παρέλθει το χρονικό διάστημα των 20 ημερών, λύεται αυτοδίκαια η σύμβαση μεταξύ ωφελούμενου, παρόχου κατάρτισης και επιχείρησης και ο καταρτιζόμενος έχει δικαίωμα σύμφωνα με τα οριζόμενα να συνάψει νέα σύμβαση με άλλο πάροχο κατάρτισης της επιλογής του, εφόσον η επιταγή του είναι σε ισχύ.

Υπάρχει κάποιος περιορισμός για τις επιχειρήσεις πρακτικής;
Οι επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης θερινής εποχικής λειτουργίας οφείλουν να απασχολούν στις 31 Ιουλίου 2013 αριθμητικά τον ίδιο αριθμό προσωπικού που απασχολούσαν, την ίδια ημερομηνία του προηγούμενου έτους. Αντιστοίχως, οι επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης χειμερινής εποχικής λειτουργίας οφείλουν να απασχολούν στις 31 Δεκεμβρίου 2013 αριθμητικά τον ίδιο αριθμό προσωπικό που απασχολούσαν, την ίδια ημερομηνία του προηγούμενου έτους. Ειδικότερα, επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης που θα ασκηθούν ωφελούμενοι το έτος 2014, θα πρέπει να απασχολούν αντίστοιχα τον ίδιο αριθμό προσωπικού που απασχολούσαν κατά τις αντίστοιχες ως άνω ημερομηνίες του έτους 2013.
Οι επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης μόνιμης λειτουργίας οφείλουν να απασχολούν την ημερομηνία υπογραφής της τριμερούς σύμβασης τον ίδιο αριθμό προσωπικού με αυτό που απασχολούσαν την ίδια ημερομηνία του προηγούμενου έτους.
Εφόσον η εποχική ξενοδοχειακή επιχείρηση διατηρεί σε λειτουργία περισσότερες μονάδες, (Ξενοδοχειακές - Μαρίνες - SPA - Γκoλφ κλπ), το προσωπικό θα υπολογίζεται για την μονάδα στην οποία θα υλοποιηθεί η πρακτική άσκηση. Προκειμένου να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό του εποχικού προσωπικού δεν μπορεί να μεταφέρει στην συγκεκριμένη μονάδα όπου θα υλοποιηθεί η πρακτική άσκηση, το εποχικό προσωπικό που είχε απασχοληθεί το προηγούμενο έτος στις άλλες μονάδες της.Στην έννοια του προσωπικού για την παρούσα πρόσκληση δεν νοούνται οι μαθητευόμενοι. Για τον έλεγχο του αριθμού του προσωπικού των επιχειρήσεων πρακτικής άσκησης με περισσότερα ειδικά σήματα λειτουργίας, θα λαμβάνεται ως κριτήριο για τον υπολογισμό του προσωπικού, το απασχολούμενο προσωπικό ανά ειδικό σήμα λειτουργίας.
Σε κάθε περίπτωση, από την ημερομηνία υπογραφής της τριμερούς σύμβασης και μέχρι τη λήξη της πρακτικής άσκησης, οι επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης οφείλουν να απασχολούν τουλάχιστον τον ίδιο αριθμό εργαζόμενων σε σχέση με το μέσο όρο του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος του προηγούμενου έτους.
Για τον υπολογισμό του μέσου όρου του αριθμού των εργαζομένων δεν αθροίζονται οι κάτωθι περιπτώσεις:
- Οι απολύσεις που αφορούν περιπτώσεις υποβολής μήνυσης από τον εργοδότη σε εργαζόμενο της επιχείρησης που έχει υποπέσει σε αξιόποινη πράξη κατά την εξάσκηση της εργασίας του ή σε αδίκημα, εν γένει, τουλάχιστον σε βαθμό πλημμελήματος (άρθρ. 5 του Ν.2112/1920).
- Οι καταγγελίες συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, για σπουδαίο λόγο σύμφωνα με το άρθρο 672 Α.Κ.
- Οι οικειοθελείς αποχωρήσεις, οι συνταξιοδοτήσεις, οι παραιτήσεις, η λήξη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου και η εθελουσία έξοδος.

Μπορεί να αντικατασταθεί μια επιχείρηση πρακτικής;
Ναι, άλλα μόνο στις εξής περιπτώσεις:
- Εάν παύσει η λειτουργία της.
- Υπαχθεί στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα.
- Επέλθει αλλαγή του τόπου εγκατάστασης της.
- Συγχωνευθεί ή εξαγοραστεί από άλλη επιχείρηση.
- Τεθεί σε αδράνεια.
- Λόγοι ανωτέρας βίας.

Πότε μπορεί να ξεκινήσει η πρακτική άσκηση;
Η πρακτική άσκηση στις επιχειρήσεις, σε ένα τμήμα κατάρτισης δύναται να ξεκινά ταυτόχρονα με τη θεωρητική κατάρτιση, ή να άρχεται σταδιακά μέσα σε χρονικό διάστημα 10 ημερών, από το πέρας της θεωρητικής κατάρτισης.

Σε ποιες περιπτώσεις διαγράφεται ένας πάροχος κατάρτισης από το μητρώο;
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του παρόχου κατάρτισης με τους όρους της παρούσης, οι Συνδικαιούχοι δύνανται να προβούν σε κυρώσεις που μπορεί να οδηγήσουν και στη διαγραφή αυτού από το οικείο Μητρώο.

Τα 10 θεματικά αντικείμενα που θα αναπτυχθούν στα πλαισια του προγράμματος θα χρησιμοποιηθούν από τους παρόχους κατάρτισης;
Όχι, τα θεματικά αντικείμενα θα αναπτυχθούν από τους συνδικαιούχους για μελλοντική χρήση.

Ποια είναι η διαδικασία έγκρισης των αναλυτικών προγραμμάτων κατάρτισης που θα υλοποιήσουν οι πάροχοι;
Τα προγράμματα κατάρτισης που θα υλοποιήσουν οι πάροχοι κατάρτισης θα πρέπει να έχουν εγκριθεί ως προς τη δομή τους και το αναλυτικό πρόγραμμα, από την ΕΕΔΕ. Από την ημερομηνία υποβολής του προγράμματος στους Συνδικαιούχους και ως 10 ημέρες μετά, αν δεν ενημερωθεί ο πάροχος κατάρτισης διαφορετικά θεωρούνται εγκεκριμένα τα υποβληθέντα προγράμματα. Τα προγράμματα κατάρτισης θα τίθενται υποχρεωτικά  υπόψη των ωφελουμένων πριν αυτοί επιλέξουν τον πάροχο κατάρτισης.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved